Prolog

Featured

(Ljubav, kao reč i pojam koji ovde upotrebljavam, se ne odnosi, kako se to uobičajeno podrazumeva u savremenom svetu, na ljubav muškarca i žene, „eros“, nego na sveopštu, svesvetsku Ljubav – Agape. S druge strane, od drevnih vremena do danas, u ljudsku psihu i umetnost je utisnuta ambivalentna dvojnost „eros-tanatos“ (ljubav-smrt) i ona je na neki način neizbežna.)

Savršena književna forma o čovekovom životu je forma zapisa na nadgrobnom spomeniku: 1)godina rođenja; 2)godina smrti; 3)po(t)pis ožalošćenih. U ovom konceptu nema ničeg suvišnog. Postoji čudo rođenja i postoji tajna smrti. Jedino ovozemaljsko životno je po(t)pis ožalošćenih. To je ono što je čovek stekao-stvorio između stavki 1) i 2), to je njegova budućnost na ovom svetu.

Ja sam rođen 1967. u Pirotu. Uglavnom sam živeo kao sav normalan svet.

Poeziju sam čitao ili zato što sam morao ili zato što mi je život činila snošljivijim. Poeziju sam počeo da ŽIVIM nenamerno, nesvesno… U trenucima kada su mi životne prilike bile nesnošljive i kada mi je razumna svest bila uspavana, životodavni Duh mi je donosio emocije. Pošto sam već bio navikao da pišem i nisam znao šta bih drugo s tim darovima, zapisivao sam ih. Nekad je to bilo lako kao u nekom zanosu, euforiji. Drugi put je bilo teško, frustrijrajuće… ne moći da nađeš reči koje mogu da pretvore emocije u reči… Tek kasnije sam shvatio da sam pisao pesme.

Pesnik je samo oruđe Duha. Neki su pesnici dobro oruđe, neki nisu, Ja sam, nažalost, od ovih poslednjih. Tek ponešto sam, nadam se, uspeo od svog obilja da prenesem na papir, da složim u neku knjigicu.

Jednom prilikom sam svom starom školskom drugu rekao da ću da napišem knjigu i da ćemo da da napravimo književno veče i da se napijemo i najedemo… „Dobro, rekao je. A što moraš da pišeš knjigu!“

Mislim da to krucijalno pitanje odnosa paksisa i poetisa: „…što mora da se piše knjiga…“ „piše“ ako već ne znamo da pevamo… a pevanje je, ustvari, pravi ambijent za poeziju.

Zašto čovek MORA da peva-piše poeziju!?

Siguran sam da isto pitanje može da se formuliše i kao:

Zašto čovek MORA da voli!?

U nizu ljudskih emocija, kao i u nizu ljudskih delatnosti, ljubav i poezija zauzimaju sasvim posebno mesto.

Svaki čovek mora da je voleo, voli ili će voleti… bilo šta, bilo koga, bilo kad… onda je i pevao… a pevanje nije uvek od radosti… To je ta suštastvena poezija!

Ali… „Od ljubavi se ne živi!“ -to će vam reći svaki razuman čovek. I, sasvim se slažem… Iako je svako voleo, voli ili će voleti (i tako bio pesnik) – to je bilo sporadično, povremeno ili privremeno. Svo ostalo vreme smo morali da jedemo i pijemo, već da ne spominjem da neprestano moramo da dišemo. Zaista, pokušavam da nađem argumente kojima bih dokazao da je ljubav-poezija u istoj meri neophodna i neizbežna, ali, iskreno, ne uspevam. Isto tako, iskreno, svakom mora biti jasno da bi svet bez ljubavi-poezije propao za par stotina godina. No, par stotina godina bismo jeli i pili i na kraju prestali da budemo ljudska bića, što je, valjda, bolje nego da u par sedmica ili dana skapamo bez hrane i pića i ostanemo ljudska bića. Hoću da kažem da u svakodnevnom životu poezija ima malo šanse u poređenju sa materijalnim svetom. I, ne samo to… Sećam se jednog uzgrednog dijaloga: „Taj nije baš u redu – mnogo čita knjige!“ „More, ne samo što čita. On, bre, i piše pesme!“ „E, znači, skroz skrenuo…“

Dakle, osim uzaludnosti, svakodnevni život poeziji pripisuje i određenu nenormalnost.

Zaista, odvajkada je poznato „pesničko ludilo“. Ali, ono je bilo duboko poštovano kao „zanos“ i na isti način kao i kod religijskih proroka. Poštovani su kao ljudi koji se u određenom trenutku odvajaju od sveta ljudi i primiču božanskom i prenose nebeske poruke. „Zato je pesnik od svih drugih ljudi smatran najbližim božanstvu… pesnik je nešto lako, krilato i sveto – tumač božanstva.“ – kako kaže Dučić.

Kasnije su pesnici shvatani kao „zaneseni“ i neprilagođeni „normalnom“ svetu.

„Za mene je slučaj pesnika ovom društvu, koje mu ne dozvoljava da živi, slučaj čoveka koji ide u osamu da izvaja sopstvenu grobnicu.“ (Malarme)

Dakle, pesnik je čovek razapet između neba i zemlje, na sredini u kojoj zjapi užasna i prazna – USAMLJENOST, „horror vaccui“ od koga se i sama Priroda užasava.

„Mi znamo da kad pevamo, mi i na nebu ostajemo verni zemlji, a ostajući verni zemlji, mi volimo nebo: gde je, ako ne na nebu, naša stara zemlja? Sada znamo da su duša i telo jedno, kao što znamo da su zemlja i nebo jedno; ali sada znamo da je zemlja naše duše i nebo našeg tela – samo stvaralaštvo…“ -govori Andrej Beli.

„Ko voli – tih je! Samo prazna posuda zveči!“- kaže Šekspir.

„Ako jezike čovečje i anđelske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.“ (Apostol Pavle, 1. Kor.; 13,1)

„Zašto samom sebi pevam, ZVONO KOJE PRAZNO ZVEČI, jer o drugom nemam kako, nemam čime, bez ljubavi nema rime.“

Praznina je smrt i smrt je praznina.

Jedino Ljubavlju ako se praznina usamljenosti ispuni postaje posuda koja daje pun i ispravan zvuk – zvuk pesme.

Rastače se telo moje ali ne od boli

nema više čime da me steže zemlja

iznad najvišega visa nestade i noći

(čekaju me)   svetlo i toplota rođenoga doma.

Iznad sveta pogledah na zemlju

ozari se srce u ljubavi čistoj

oslobođen svega sve zavoleh silno

što mi muka beše sve je tako milo.

Na ovom mestu moram da objasnim jedinu posvetu i jedino ime koje se pominje u „Pevanjima“. Lina je moje mitsko biće: „Ljubav joj je ime, plašt je okružuje sivi. Pred ljude je došla prvom okupana rosom i pre druge što nam dođe sa samrtnom kosom.“ (Ova druga je uobičajena predstava smrti koja telo pretvara u prah) Lina dušu odvaja od tela i prenosi je u svet večnosti.

Raspet između neba i zemlje, samo pravi Pesnik iz praha dolazi do Svetlosti. Ja tome samo težim.

Pomenusmo da bez hrane i pića nema života a da bi bez poezije i moglo da se živi na ovom svetu mada kažu da je „hrana za dušu“.

Pesnici žive u svet(l)u večnosti gde bez poezije ne može da se živi. Zato mora da se peva-piše…

Advertisements

Слика

PRICE

L1

SIZIF

sizif

Mučio se, znojio…

Na pola puta je pomislio da neće uspeti. Onda se dosetio da pokuša cik-cak vožnjom.

Stvarno je, idući od ivice do ivice, sporije ali lakše savlađivao put.

I dalje se umarao. Svejedno nije bilo lako savladati uzbrdicu, ali je sada bio zadovoljan sobom. Bilo je izvesno da može da stigne do vrha i nije ga brinula sporost.

Kada je stigao do vrha i pogledao pređeni put ugleda sebe na polovini puta kako umorno i sustalo posmatra uzbrdicu. „Vozi u cik-cak!“, doviknu sebi. Mahnuo je sebi rukom odozdo. Nije mu bilo jasno kako se toga nije sam setio. Grizao se pomalo zbog toga ali – bilo je važno da stigne do cilja.

Kada je stigao do sebe na vrhu, pogleda pređen i put i vide sebe na polovini puta kako rezignirano posmatra uzbrdicu. „Vozi u cik-cak!“, doviknu sebi i oseti kako se prezrivo posmatra zbog prisvojene ideje.

Ali, dole mu nije bila važna etika: trebalo je stići do vrha.

Došavši do vrha nasmešio se sebi prijateljski i pogledao pređeni put. Spazi sebe na pola puta i htede da vikne, ali zaćuta odlučivši da se stavi na probu.

Mučio se, znojio…

masbiszene

 

L2

NARCIS

 

narcispr

Niko o njemu nije mogao da kaže nešto posebno. Običan lekar u običnom malom mestu.

Budi se u sunčano i hladno oktobarsko jutro. Ustaje, nag, i kao i obično, prvo odlazi u kupatilo. Pušta vodu u kadu i maša se brijača. Ovaj mu iskliznu i zveknu ispod kade. Sagnu se i poče da ga napipava rukom.

Šum vode priguši škripanje žileta. Cepanje kože i uvlačenje žileta među hrskavice i vene u dnu šake. Niz kičmu mu prostrujaše žmarci. Izvuče ruku.

Novootvorena usta na njegovom telu bezglasno zevaju. Krv mu obilno obliva podlakticu i sliva se u čistu vodu. Stavlja ruku u vodu i posmatra kako se krv nakuplja. Počinje da razaznaje odraz svog lica u svojoj krvi. Telom mu prolaze trnci sladostrašća.

Vidi svoje lice i doživljava orgazam.

narcis

 

 

L3

GUTENBERG

Gutenberg

Gutenbergu, Gutenbergu, reče Gutenberg sam sebi. Nije bio zadovoljan sobom jer je opet naopako izlio slovo. Tačnije, trebalo je da izlije naopako, a izlio ga je pravilno. Iz toga je naučio da ono što je pravilno nije uvek i ono što je potrebno, ali mu ni taj nauk nije bio dovoljan da shvati princip ogledala. Znao je da je izliveno slovo treba da bude svoj lik u ogledalu da bi njegov otisak bio samo to slovo,ali u tom saznanju je nešto falilo. Naime, dosad je bio zadovoljan samo slovima A, T, U, V, H, I, O, M. Sva ostala su izmicala njegovoj kontroli i na hartiji ostavljala naopak ili neki besmislen oblik. Preko dana se pred svojim pomoćnicima i učenicima pravio kao da je sve u redu i da za promociju izuma treba da se završe još samo neke sitnice. Pošto bi svi otišli, Gutenberg bi zamračio prozore i palio malu sveću. Nije bilo dovoljno svetla pa su ga bolele oči. Udarao bi se o stvari u prepunoj radionici, jednom je zapalio bradu… Tako, usamljen i istraumiran između ugleda naučnika i sopstvenog saznanja da je budala, borio se sa svojim problemom.

Svašta je pokušavao. Polazeći od ideje da izliveno slovo treba da bude svoj lik u ogledalu kako bi na hartiji ostavilo svoj lik, najviše je eksperimentisao sa ogledalom. Nacrtao bi pravilno slovo okrenuo ga prema ogledalu i nacrtao njegov lik na ogledalu. Zatim bi uzeo otisak lika i izlio ga. Slovo na papiru je uzimalo svoj naopak lik. Smiri se, Gutenbergu, rekao je sam sebi. Onda je prešao s druge strane ogledala. Naime, ogulio je bronzanu podlogu ogledala i uzeo otisak s druge strane. Slovo na hartiji je opet uzelo svoj naopak lik. Gutenberg je samo ugrizao sopstvenu usnu. Razočarano je piljio u ogledalo i fiksirao sopstveni lik. Njegovo desno oko je bilo levo oko njegovog lika. Prišao bi ogledalu tako da ga dodiruje nosem i svojim levim okom gledao desno oko svoga lika. (Slično se dešavalo i s desnim i levim okom.) Užasno ga je iritirala želja da pogleda sam sebe kako se ogleda ali s one strane ogledala. Ipak, bio je dovoljno razuman da zna da je to nemoguće. Jednom je pokušao s dva ogledala ali je ubrzo odustao. Tu više nije bilo samo dva ogledala, već mnoštvo u kome je mogao da izgubi vlastiti lik,a živeti u neizvesnosti oko sopstvenog identiteta bi bilo mučno.

Konačno je, u nastupu besa, pokušao da uđe u ogledalo i,naravno, izubijao se i izgrebao. Učenici su ga odneli u bolnicu i, kako bi ga razonodili, jednog dana doveli zabavijača s dresiranim psom. Pas je lajao „Va,va!“ umesto „Av,av!“ i Gutenberg je najzad shvatio!

Za Ramba cb (1)

L4

 

 

ADAM

adameva

Adam se budi i ovoga jutra. Umiva se na tihom potoku: skida koprenu s umornih očiju, raspravlja sebi bradu, trlja smežuranu kožu…

Seća se Eve.

Adam izrađuje Sigeme, naročite prstenove od prašine koja lebdi pod zapadnim suncem. Prašinu slepljuje kapima kiše koja pada za vedrih noći.

Seća se Eve.

Seća se sitne, lepe, pomalo opake žene koja je znala da se zagleda u daljinu setnim, nežnim pogledom. Nikako mu ni je bio jasan smisao tog pogleda i uvek se spremao da je pita o tome.Ni hiljade godina nije bilo dovoljno.

Seća se Eve.

Mislio je o tome dok bi istočno sunce skidalo tamu s Večne šume, trenutak pre no što bi zaspao pored vatre i nedovršenog Sigema… Adam je poslednji čovek na Zemlji i to mu osmišljava poslednje dane.

Dane koji ga vode ka novom ciklusu života. Ka trenutku kad će se na ulazu u Raj ponovo pojaviti Kapija kroz koju će u istom trenutku i ući i izaći i ponovo postati prvi čovek na zemlji.

Tada će njegovo mlado telo zatreptati u iščekivanju Eve i tada će reći:

-Srećna Nova Godina, Evo!

prsten

K1

 

DANILUŠKA I IŠTVANUŠKA (POSVEĆENO BORHESUŠKI)

 

harmsistvanborhes

 

Jednog jutra Daniluška se nije probudio.

Nije se probudio jer je bio budan. Bio je budan jer je celu noć leteo u avionu. Istini za volju to nije bilo zbog aviona. Neku staricu je uhvatio fras i on je morao da maše rukama. Toliko je mahao, a pri tom se zaneo misleći na nepojedenu konzervu irske tunjevine, tako da je leteo okolo bez veze. Dežurni frasolog ga je opomenuo ali je već bilo prekasno jer je staricu uhvatio fras-fras. Svi koji očekuju da ću sledeći put napisati fras-fras-fras imaju pravo. Eto, već sam napisao.

Dok sam ovo pisao, Daniluška se naljutio, šutnuo dežurnog frasologa, otkinuo uvo sreskom koljaču… (On se potpuno bez razloga našao u ovoj priči tako da je morao da se vrati u svoju priču. Ali. kako je bio bez uva, koje inače ima u svojoj priči, ta priča više nije bila ta priča, pa je on, jadnik, ostao bespričnik. Mi smo dobre duše pa smo ga primili.) … i otišao da mokri.

Daniluška nikad nije mokrio u avionu pa ga je to zainteresovalo. Nagnuo se, nagnuo, toliko se nagnuo da je pao i propao i leteo kroz vazduh zajedno sa svojim mokrenjem. Pao je kod Bajlonove pijace.

0 tome šta se tada tačno desilo postoje različita mišljenja i izveštaji. U dnevniku arapskog matematičara fra Ibida koji je pronađen u ruševinama mitskog grada Buenos Arijesa, koji je po snoviđenju projektovao Zzimmerr, koji je ustvari bio onaj šestoprsti koji je zadavio, što je nepobitno utvrđeno obdukcijom koju je izvršio… Izgubio sam se. Zainteresovanom čitaocu ću nabrojiti sva ostala imena pa neka on nađe izlaz iz ovoga: Koshich, Pampalones, lsac, Marija Toresku, Adam i Poslednji Ćovek.

Dakle, postoje različita mišljenja i izveštaji. Jedno vreme se verovalo da se Daniluška izgubio među smrznutim kapijicama svoga mokrenja. No, to verovanje je potpuno napušteno kada je mladi mlađi inspektor Lukobratov ovaj slučaj povezao sa izveštajem pozornika Lukobratova po predmetu lupanja u prozor građanina lštvana. Naime, građanin Ištvan se žalio, dakako telefonom, da mu neko ili nešto lupa u prozor. To je bilo neobično zato što građanin Ištvan uopšte nema prozor. Još je bilo neobično što je, navodno, neko vikao: „lštvane!“ a Ištvan se uopšte ne zove tako. Najneobičnije je bilo kada je građanin Ištvan najnormalnije i najsavesnije pošao prema prozoru. Naime, ranije pomenuti uzvik „Ištvane!“ ga je vratio nazad u fotelju gde je pre toga pisao priču o Daniluški koji se jednog jutra nije probudio. (A)Poslednja napisana rečenica je glasila: „Poslednja napisana rečenica je glasila:“ (B)

Mladi mlađi inspektor Lukobratov je izvršio inspekciju stana građanina Ištvana. Tu je, između ostalog, izvršio uvid u priču građanina Ištvana. U priči je, između ostalog, bio ubijen pozornik Lukobratov. Samim tim pozornik Lukobratov, koji je u to vreme saslušavao čikašku seljanku zbog navodne krađe pirotskog kačkavalja, počinje da iščezava. Iščezavanje je završeno za par sekundi. Pošto je razmislio par sekundi i mladi mlađi inspektor Lukobratov je iščezao.

Priča u kojoj se nalazimo, koju priča neki bog, je samo još jedna u nizu
obmana koje nas okružuju i vode kroz život. lzgleda kako izgleda. Obično ili
neobično, sasvim sigurno nikom jednako. Zamišljam ljude koji će je čitati i
koji će misliti da je razumeju. Možda će neka dvojica razgovarati i možda će doći
do zaključka da su pročitali istu priču i da na isti način misle o njoj. Ako, što je
najverovatnije, niti jedan ne pripada Matematičkoj sekciji Korporacije za obmane i
uporedne stvarnosti, znam da njihovoj naivnosti nema kraja. Ova priča, kao i sve
druge je, samo  jedna od kombinacija: abcćčdđefghijklmnoprsštuvzž,!()…., znakova koje proizvodi Matematička sekcija Korporacije.

Priča o Korporaciji je počela, počinje i počeće za vreme leta Daniluške i njegove mokraće. Sam događaj je jednostavan. Objašnjenje nije. Ako usvojimo terminologiju Oteriksa Galskog, koja je prva u nizu istovetnih modifikacija službenog jezika Korporacije, reći ćemo da je Daniluška „zakasnio u prostoru“. Tako, otprilike, glasi prevod reči EXTOPOR. Sama reč nije glagol već imenica jer Korporacija vrlo dobro zna da je svako dešavanje samo privid, obmana. „Zakasniti u prostoru“ je isto što i zakasniti u vremenu. Recimo, stigli ste na na vreme na autobusku stanicu. Da ste zakasnili u prostoru, shvatićete kad vidite da se devojka, s kojom je trebalo da putujete, osvrće tražeći vas. Zatim će razočarana ući u autobus dok ste vi sve vreme sasvim nemoćni. Sve to vidite, možete da govorite devojci, da je držite za ruku, da uđete u autobus… Na devojku i autobus to nema uticaja, sasvim isto kao da ste došli pola sata kasnije na stanicu gde nema ni devojke ni autobusa.

Sranje, rekao je Daniluška kada je shvatio da se to njemu desilo. Otkinuo je list s telefonske govornice i nervozno čačkao zube. Od besa je tukao građanina Ištvana kad god bi ovaj izašao da kupi kefir i 300 grama svežeg U-238.

A baš je hteo da s njim popriča o votki s biberom uz votku s biberom. lštvan bi sigurno, kao u starom dobrom prostoru, izneo kuvanu svinjsku glavu, pa bi, kao slučajno, naišao i pozornik Lukobratov, pa bi pričali o mladom mlađem inspektoru Lukobratovu i sreskom koljaču koji je doneo svinjsku glavu i koji je jedne zime napravio sneška svom sinu koji je bio pošao u školu. I to kod iste one učiteljice Maše u koju se zaljubio Daniluška, kada je bio mašina, pa su ga zvali Mašina Mašina. Garantovano bi došli i fra Ibid i ZZimmerr i Koshich i Pampalone i Isador i Marija Toresku i Adam i Poslednji Čovek. Svi bi se našli na okupu. Doduše, kako to biva, neki bi nedostajali, neki bi bili suvišni, ali tako to i treba jer bi inače ovaj svet bio nepodnošljiv.

I neka se napiju, neka igraju i pevaju cele noći, neka ih sutra boli glava. Samo neka ih ne boli duša jer ih volim i želim da lako podnose ovaj svet. Neka su mi živi i zdravi, ja idem ali ću da se vratim jer sam čovek a ne reka.

P.S.Radi potpunijeg razumevanja deo teksta između oznaka (A) i (B) treba čitati svaki dan.

 

K2

  VEZE

 

jimbeamwaits

To što sam sanjao sebe nije pobuđivalo moju pažnju. Mada, to nisu bili obični snovi. U snu sam se zvao Kopernik i bio sam policijski pas. Bio je čuven moj kopernikanski obrt kada iz stava na zadnjim nogama, skačem i srknem šampanjac iz uva poručnika Sverdlovskog u 24356-oj oj oj oj oj oj oj Nju jo jo jo jorškoj oj oj oj oj oj policijskoj oj oj oj oj stanici.

I.

Stvar se zakomplikovala kada sam zbog svoje velike ljubavi, centrifugalne sile, izleteo sa prednjeg sedišta policijskih kola koja su naglo i brzo skretala u 87432 ulicu u potrazi za pirotskom seljankom koja je ukrala čikaški kačkavalj. Na uglu te proklete ulice, na prokletom zidu proklete zgrade je prokleto pisalo: Hans, ja te volim – Isac. Prokleto ime se uvuklo u moj prokleti izubujani mozak i od tada sam uobrazio da se zovem Isac. Vremenom sam shvatio da samo Jevreji nose takva imena i počeo sam da se osećam kao Jevrej. Žalosna situacija za psa.

Policijskog.

Nemačkog ovčara.

I jo jo jo jo još volim Hansa.

Ustvari, ispostavilo se da Hans voli samog sebe.

Bio je noćni čuvar u jevrejskom krematorijumu i grizla ga je svake noći jedna bubašvaba. Zbog toga je sanjao da se zove Isac. Zbog toga je svuda pisao onaj odvratni grafit.

Tako pišući jednog dana je upoznao Rebecu.

Desilo se to tako što se Isac popeo na kantu za đubre kako bi pisao svoj grafit. Rebeca je tuda prolazila idući na premijere „Holliday in Belles Bathroom“. Rebeca je, naime živela u nadi da će se jednog dana tu pojaviti neki tip sa kamilama kojima bi ona dala da piju vode pa bi tip pio vode pa bi ona pila vode pa bi svi srećno živeli dok bi bilo vode.

No, toga dana Rebeca nije ponela vode jer se potrrrrresssssla zbog toga što je na TV čula kako su se dva mala crnca udavila u potoku u kome su vršena ispitivanja otpornosti žabokrečine na nezaboravne scene demonstracija protiv zaštite ribljih konzervi od tunjevine i ostalih produkata nesmotrenog pranja veša u jutarnjim časovima u podnožju snegova Kilimandžara. Nije se potresla zbog toga što su se dva mala crnca udavila nego zato što je ona čula da su se dva mala crnca udavila. Zato je pišućem Isacu doviknula: „No, no!“ i Isac se prestravio i odleteo sa kante za đubre. Kada je pao, što je normalna posledica pada sa kante za đubre kada neko vikne : „No, no!“, pao je u nesvest jer je već bio pao i u nesvesnom stanju je počeo da sanja kako je moj ujak koji živi u garaži uz ogradu naše komšinice koja svako predveče pije solju cikorije na verandi svoje kućice. Mislim, to što pije svaki dan je već sumnjivo: neko ko svaki dan pije cikoriju zasigurno nema pametnija posla i još je sigurnije da je ovisnik. Ujak i moj brat iz odela za narkotike su to proverili. Jednog lepog dana kada su cvale gardenije i zečići skakutali i po proplancima, skembali su komšinicu i strpali je u garažu. Istog časa je pala u ovisničku krizu, počela da peva arije Luciana Povraćotija i uobrazila da je moj ujak. Možete misliti kako je to bila nesnosna situacija jer je moj ujak svaki dan pio po dve boce Jeam Beam koje je donosio burbondžija Tom Waits. Sada je već donosio po osam boca jer mu se dopalo društvo pa je to rekao i Solženjicinu pa su onda svi počeli da piju i pišu i pevaju.

To što je cela ulica smrdela na burbon i što je otvorena mala distilerija u cveću, što je navelo sve Joane da pišu protestne pesme, to i nije bilo toliko strašno koliko to što se moj ujak muitiplicirao. A on je sanjao da je vatrogasna četa.

Posle izvesnog vremena i izvesnog broja snova došlo je do nedostatka vatrogasnih četa u gradu pa se moralo preći na druge gradove, druge države,ceo svet. Onda su se vatrogasci iz našeg grada organizovali u sindikat za zaštitu prava sanjanih vatrogasaca i zahtevali zaštitu jer -šta bi drugo. Vatreni govori, polemike, bigamije, genovije… U žaru se desilo nekoliko nesrećnih slučajeva s reklamama za papilotne silovanih žena. Na to su ustali članovi Društva pristalica ping-pong zemaljske kocke sa svojim opštepoznatim stavovima potrubuške.

U znak protesta naši vatrogasci su počeli da sanjaju žene s dve sise.Takva situacija je dovela do sveopšteg zagorevanja žena s po dve sise. lntergalaktički brod Potpune Neizvesnosti je zapazio takvu situaciju i…

I onda je cela zemaljska kugla (kocka) počela da sanja jedan san. Time su bili zadovoljni samo lennonnovvcci a ja sam shvatio šta sam uradio…

Nauka dan danas ne može da objasni zašto čovek sanja i zašto uopšte spava. Po svemu sudeći postojeće pretpostavke i metode kojima se služimo nisu podesne za odgovarajuća istraživanja i odgovore. Neka dostignuća, otkrića u kvantnoj fizici, ukazuju na mogućnost merenja veze koja se spontano uspostavlja među ljudima: Da li smo zaista svi deo nečijeg sna i da li svi sanjamo Sanjača.

42

T1

 

USAMLJENIK

 

nostalg

Jaa.

 

T2

 

NOSTALGIJA II

 

svetionik

Na Islandu pada  kiša.

 

 

T3

 

UNIŠTAVANJE SMISLA

 

vzbsim

                        U uglu sobe se nalazi cveće.

                        U uglu sobe se nalazi cveće.

 

 

T4

 

VEŽBE SIMULIRANJA

 

                        Iznenadni srčani udar 6

                        Iznenadni srčani udar 6

                        Iznenadni srčani udar 6

                        Iznenadni srčani udar 6

 

lala

 

 

MOĆ

 

Noć, sasvim.

Kroz napola odškrinut prozor se vidi zamišljeno lice i ponekad čuje lupa pisaće mašine.

To čovek piše.

 

P1

PRIČA 1

 

Probudio me jutros telefon. Zazvonio je samo jednom. Još obuzet snom, gledao sam u drvo ispred prozora. Ne znam mu ime. Lišće je požutelo.

Video sam čoveka kako kupuje cigare u trafici. Video sam dvojicu kako se pozdravljaju i zatim nešto razgovaraju, video sam ženu kako nosi povrće s pijace. Video sam dete koje je nekud trčalo a onda se nečeg setilo i vratilo nazad.

O, naravno, bilo je još ljudi na ulici ali ja sam slučajno pomenuo baš ove.

Zatim sam otišao u kuhinju da skuvam kafu.

 

P2

PRIČA 2

 

Pala je noć. Pala je kiša. Uključio sam svetio i podložio peć. Moći ću, u toplom i sigurnom, da slušam zvuk kiše i lišća, nekog uznemirenog psa… Moći ću da zamišljam kako noć ima svoje tajne.

 

P3

PRIČA 3

 

Na radiju su govorili o politici. Uvek neki misle da su pametniji od drugih.

Onda su na prozor sleteli vrapci. Ona siva, sitna, živahna stvorenja na koja niko ne obraća pažnju. Bili su na pola metra od mene odeljeni staklom i spremni da prhnu na bilo koji moj pokret.

Kako se savršeno prelivalo njihovo neuzbudljivo perje.

 

P4

PRIČA 4

 

Hodam po vlažnoj travi. Gumene čizme, koje sam kupio u maloj seoskoj prodavnici, se presijavaju na zakasnelom suncu.

Tu je malopre skakutala veverica raskuštranog repa. Vidi se to po zanjihanoj grani pocrnele šljive. Znam, iako ne vidim, da je iza tih šljiva vinograd.

Tu je nekad hodao neki drugi čovek. Vidi se to po tome što sada ja tu hodam.

 

P5

PRIČA 5

 

Čekam da se pojavi mesec.

Sadržan u mom saznanju nagoveštava se svetlom iza šume u kojoj je neki vuk.

Zna li on za mene.

 

P6

PRIČA 6

 

Usput sam sreo svog starog pijatelja. Pozdravili smo se.

Dok sam čekao da se vrati odsutni službenik, podložio sam peć u kancelariji. Nije mi bilo teško jer je bila puna drva, ona stara kraljica peći. U ovoj prostoriji je nekad bila učionica prvog razreda. Napravijene su neke izmene.

„Dobili ste penziju.“- reče službenik još s vrata. „Potpišite ovde.“

Nije primetio da je u kancelariji toplo.

 

P7

PRIČA 7

 

Neugledan pas.

Sitan, slepljenog stomaka, gleda me veselim očima i maše repom.

Pre nekoliko meseci sam ga tukao i oterao od kuće.

Neugledan pas.

 

P8

 

PRIČA 8

 

Išao sam putem i sitan sneg mi je padao na lice. Bilo je hladno i žurio sam kući.

Na usamljenom proplanku, ispod velikog starog oraha, ugledah tamnu ljudsku priliku.

Išao sam još neko vreme i kada sam se još jednom okrenuo još uvek je nepokretno stajala na istom mestu. Zatim sam je izgubio iz vida.

Suton se igra senkama, sećanjima.

 

PRIČA 9

 

Lila je snažna kiša i vetar je povijao ogolelo drveće.

Pored reke, svetiljka je podrhtavala u nečijoj ruci.

P11

 

MAŠA I MAŠINA

masasidsivacamasa

 

Maša je bila divna devojka. Ponešto svojeglava ali su je ipak svi voleli. Lepa, bistrog pogleda, zvonkog smeha, donosila je svežinu proleća u sivilo fabričke hale. Izostanci su joj pravdani, zakašnjenja previđana, greške u šivenju zanemarivane. Kolegenice su je volele, mladići još više a šef je govorio da bi je plaćao samo zbog osmeha.

Ali, kako to obično biva, umešala se ljubav i sve se poremetilo.

Mašina mašina se zaljubila u Mašu.

Isprva je to bila mašina kao i sve druge. Radila je onako kako se upravljalo njome, ponekad lakše kvarila… Ništa neobično, tek jedna od mnogih istih mašina. Ko zna šta se dešeavalo iza tankog lima među šrafovima i polugama, tek jednog jutra Maša je začula tiho: „Volim te.“ Još sanjiva, Maša je pomislila da joj se to učinilo i taj dan je prošao normalno. No, sledećeg jutra je iste reči čula jasnije. Osvrnula se naokolo ali nije videla nikog ko je to mogao da izgovori. „Ja te volim, tvoja mašina.“

Ljubav i kašalj se ne mogu sakriti pa se u hali uskoro primetilo da se dešava nešto neobično. Maša je isprva bila zbunjena i nervozna. Zatim je postala gorda i nadmena. Ako bi uopšte razgovarala s nekim, to je bilo osorno i s visine.

Mašina je sve radila umesto nje. Maša je mogla da pije kafu, da šeta i uvek je imala perfektno završen posao. Radila je mašina i noću dok bi sve ostale mirovale.

Tehničara koji se vrzmao oko Maše je udarila struja.

Tako nije moglo biti doveka.

Mašina mašina je eksplodirala.

Kako je mašina uopšte mogla da eksplodira i kako je Maša ostala bez i jedne ogrebotine, nikome nije bilo jasno. Najbliža Mašina kolegenica je kazala kako je čula Mašu kako kaže: „Mala ti je igla…“, ali tome niko nije pridavao značaj.

Mašina je rashodovana. Maša je uskoro otišla s jednim predstavnikom strane firme…

Tek poneki pas lutalica noću naćuli uši kad na otpadu starog gvožđa umorno zabruji Mašina mašina.

 

P12

 

MAJSTOR

 

Glavni majstor je navršio 40 godina časnog rada. Imao je nešto boračkog od ’44., a pre tridesetak godina je dodao lopatu tadašnjem partijskom sekretaru da položi kamen temeljac. Video je svaku ciglu i dočekao svaku novu mašinu firme koja se gradila i razvijala. Počeo je za mašinom, vremenom polako napredovao nikad ne napustivši halu. Prošao je kroz sve reforme, od svakog direktora dobio po neku plaketu… bio je i član raznih saveta i komisija nikad ništa ne rekavši. Radio je pošteno, pomagao svima…

Da treba da ode u penziju, primetili su prilikom obračuna plate. Odmah su odlučili da mu prirede svečan ispraćaj, poklon i -naravno- plaketu. Čovek koji je trebalo da napiše plaketu nije znao kako mu je ime pa je zapitao u administraciji.

„Majstor, majstor…“, prisećali su se. Niko nije mogao da se seti imena. Pozvali su neke ljude iz hale. Niti oni najstariji nisu mogli da se sete. „Majstor,majstor… kako beše… pa – Majstor, kako drugačije?“ Pozvali su i direktora. On, naravno, nije znao kako je Majstoru ime, ali im je rekao neka pogledaju u dokumentaciji. Nekim čudom nisu mogli da pronađu ništa od dokumenata. Davno je bilo a i dosta toga je izgubljeno prilikom prelaska na kompjutersku obradu.

Na kraju su odlučili da ga lično pitaju. No, nisu mogli da ga pronađu.

Prvi put je Majstor u svom veku pošao na kapiju pre kraja radnog vremena. (Nekih desetak minuta.) Idući ka kapiji polako je nestajao. Portir ga nije video jer je na kapiji već sasvim nestao. Ostao je samo radni mantil.

Pripadao je firmi.

 

majstor

P13

 

ČISTAČ

 

Miran čovek. Retko govori, još ređe se meša u neki posao. Kad ne čisti, sedi u nekom ćošku, puši i gleda. Gleda nekim praznim, nedokučivim pogledom. Isprva su mislili da je stidljiv i nedruštven, zatim da je nečiji doušnik i na kraju su ga zaboravili, ostavili da ćuti i gleda iz svog ćoška.

Iza ljudi ostaje đubre. Mnogo ljudi – mnogo đubra. Mirni čovek, čistač, je ponekad pomišljao da njegovo preduzeće proizvodi đubre. Svi su redovno ispunjavali đubretarsku normu.

Mirni čovek, čistač, je pratio njihove tragove od đubra. Nije posebno razmišljao o tome. Mehanički je razmahivao metlom ili krpom i razmišljao o drugim stvarima. Nikad nije gunđao niti odbijao neki posao tako da su ga svi nekuda slali i nešto naređivali. Ljudi k’o ljudi,  znali su da će neko da se pobrine za njihovo đubre.

Mirni čovek, čistač, nesvršeni student psihologije, našao je u svom poslu neke čari, ispunjenje svog, po sopstvenom mišljenju, promašenog života. Kao čistač počeo je da se bavi psihologijom. Otkrio je da đubre može da bude izvanredan pokazatelj ljudskog karaktera. Po onome što bi neko odbacivao, po tome šta je koristio i bacao, mogao je da otkrije puno toga o njegovom životu i osobinama. Počeo je da otkriva i neke tajne iz preduzeća, neke direktorsko-šefovske malverzacije, neke ljubavne veze, nečije radosti i nesreće. Mirno i studiozno ih je sakupljao i beležio. U svojoj hladnoj podstanarskoj sobici ih je sistematizovao i uskoro počeo da uobličava u nekakvu studiju o ljudima i ljudskom đubretu.

I sam se iznenadio rezultatima do kojih je došao. Toliko je đubra sakupio u svom životu, obradio ga, prečistio… Počelo je da ga opterećuje, da ga muči tuđe đubre. Bojeći se sam za sebe, odustao je od svog rada i napisao jednu rečenicu:

„Ljudsko đubre je beskonačno.“

cistac

P14

 

MLADEN I „ĆIRA“

 

„Ćira“ je s naporom brektao uz strmu padinu. Toliko se sporo kretao da si mogao da siđeš, ispišaš se i laganim korakom ga stigneš na sledećoj krivini.

Mladen, stari mašinovođa, s posedelim i začađavelim brkovima, je nabacao ugalj i sad je, oslonjen na okvir vrata, pušio staru Moravu bez filtera. Povremeno bi i on, kao i njegova mašina, zabrektao i ispustio neku svoju muku s teškim uzdahom. Mnogo uglja i drva su Mladen i „Ćira“ preneli svojom prugom uskog koloseka, nepoznatom za sve železničke karte. Nekako su se srodili, postali slični. Nisi znao nosi li „Ćira“ Mladena ili ovaj njega gura nekom svojom silom, pišti li „Ćira“ ili Mladen zviždi za nekom vrednom mladom u polju.

Gore do rudnika i nazad. Mnogo gara i sete se nakupilo u njima. Mnogo sete i nikad pokazane sreće.

A onda dođe i vreme za umiranje.

Bez i jednog grča na licu, prosto kao da je zadremao, Mladen je klonuo na pod lokomotive. Nestade dah i samo se još dimila stara Morava bez filtera zalepljena za donju usnu.

Dobro napunjen ugljem „Ćira“ je produžio put češući se o grane tek olistale hrastove šume. Vijugao je i brundao plašeći sitno zverinje i ptice a onda izašao na neki nevidljivi i nepređeni put. Kao po svetlu, po muzici, nastavio je, produžio kroz neku drugu šumu, video druge reke i doline, prešao neviđene visoravni ispod drugog neba i sunca… savladao nove klance i prejahao mostove, zaplovio kroz  zatalasanu travu beskrajnih ravnica.

cira

P15

 

SLIKE

 

To je ravnica. Pogled pod uglom od 60 stepeni s neba. Pruga deli kadar na dve polovine. Prugom se kreće sasvim otvoren vagon, bez lokomotive. Na ivici vagona sedi čovek ogrnut kožnom jaknom. Jedna noga mu visi, druga je savijena i on je drži rukama. Iza njegovih leđa nekoliko devojaka u dugim, širokim haljinama ciče i ćeretaju oko korpe s hranom. Jedna od devojaka se smeši odsutno i s vremena na vreme gleda u čoveka na ivici.

Izraz njegovog lica je izraz čoveka koji vidi budućnost.

(Ona devojka mu prilazi i gurne ga.)

(Ona devojka mu prilazi i nudi hranu.)

(Ona devojka mu prilazi i vodi ga sa sobom.)

*

Iznenadni minijaturni tornado podigne prašinu i suknju devojci koja se zbog toga smeje i pritiska suknju uz butine. Muškarci, koji igraju badminton, se takođe smeju. Grupa ostalih to ne vidi jer je zauzeta jedući grožđe.

Ispod brežuljka na, na kojem se nalaze, u travi se pojavljuju prve kapi izvora koji se rađa. Na istom mestu je sasvim očuvan ljudski kostur po kome skakuću ptice.

*

(Uputstvo:obe slike staviti u siv (oblačan), topao dan. Sunce se ponekad pojavi.)

 

Presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1898

P16

 

DOGAĐAJI

 

Isključio sam televizor. Zatim sam ga ponovo uključio. Spiker je rekao da je u poslednje dve sekunde, koliko je meni bilo potrebno da isključim i uključim TV, u svetu ubijeno 42 čoveka. Bože, šta sam to uradio!

Od tada više ne isključujem televizor. Nabavio sam gomilu rezervnih delova i generator u slučaju da nestane struje.

Užasava me pomisao da će jednog dana sasvim prestati da radi.

*

Neobično je da čovek tačno zapamti vreme kada je pišao i povukao lanac na kotliću. Ipak, meni se to desilo. lmao sam nov digitalni sat pa sam često gledao u njega: bilo je 14 sati, 32 minuta i 5 sekundi. Tog dana, inače, nisam uradio ništa značajno.

U sutrašnjim novinama je pisalo: „Juče, tačno u 14:32:5 aparati seizmološkog zavoda su registrovali snažan potres… hiljade mrtvih, zatrpanih… ruševine …“ Zavrtelo mi se u glavi, izgubio sam snagu, pao u nesvest…

Kotlić više ne dodirujem. Ustvari više i ne koristim WC. Morao bih da sipam vodu… a poplave!

*

Ja sam ambasador i patim od nadimanja. To je prilično neprijatno jer ambasadori često moraju da prisustvuju prijemima na kojima se uvek pije šampanjac sa svim svojim mehurićima. Zbog toga sam dobio reputaciju ekscentrika koji često usred razgovora odlazi na stranu. Takva reputacija mi ponešto otežava međudržavne poslove ali je to sporedan problem.

Svakako znate da su za nauku neuhvatljivi uzroci i poreklo nastanka tajfuna. Neka sitnica od prolećnog lahora učini neobuzdanu, razornu silu.

Znam da i drugi ljudi prde, ali zar to umanjuje moju krivicu.

P17

 

PODUKE

 

Treba ustati u rano jesenje jutro i pogledati šljivu koja je zasađena hladnog martovskog dana kada je iznenada pao sneg. Treba pogledati podnožje stabla, odmah iznad kalema. Ako se tanka pokorica odvojila i tek malo uvila, onda je stablo jako i dočekace novu godinu spremno i zdravo. Ako se pokorica uvila kao fišek, godina će biti teška i hladna ali će drvo uspeti da je prebrodi.

U svakom slučaju, treba se radovati.

*

Treba znati razlikovati mirise.

Ako je miris prejak treba dodati malo vinskog octa i sitno samleven bademov oraščić. Sve to staviti u prozor okrenut prema jabuci zimovki i ostaviti da stoji. Soba ne sme da se često otvara.

Ako je miris slab, treba uzeti bagremov list koji je otpao na Svetog lliju, deci belog vina od šest meseci, pomešanog s kantarionovim prahom i staviti na toplo i promajno mesto.

*

Na ranu koja ne zaceljuje treba staviti oblog.

Uzeti povelik list koštunjavog oraha sa ugarene njive. Potom prebrisati njušku jednomesečnog teleta i odmah zaprašiti prahom višnjevog cveta.

Izmešati balegu od ovce (koja je bliznila muško i žensko) i pomešati s maslom od premuza i to tako dok se ne ujednači.

U bakreni sud sipati vodu s kladenca oko koga raste selin.

Sud zagrevati na goloj vatri od leskovog pruća. Sačekati da voda počne da struji, staviti meda i bosiljka dok proključa. Sačekati da se voda smlači i oprati ranu. Onda staviti pripremljenu smesu i prekriti listom.

Držati dok se ne nasmeješ.

P18

 

INSERTI IZ MOG ŽIVOTA (DIVLJE GODINE)

 

Slim Treći je polovinom žileta isecao bradavicu s dojke svoje učiteljice.

Ah, Slime!-reče učiteljica prekorno.

*

Na svojoj zelenoj flaši piva osećam vlažan ženski sekret. Konobarica se prijatno osmehuje: tolika je vrućina.

*

Isekao sam vene. Uvek ću te voleti! – reče mi moja ruka krkljajući zbog krvi.

*

Priča koju mi je ispričala devojka za vreme trke u lndijanapolisu: „Uvek sam maštala o tome da mi zmija uđe u ribicu. Ali, ja sam prokleta kukavica.“

*

Kada smo upali u stan baba je bezglasno zevala pokazujući na devojku koja je u donjem rublju sedela na kauču. lz susedne sobe je arlaukao pas. Džim je nežno otvorio vrata i upucao ga. Zatim ga je devojka ujela za nogu. Bilo je komično gledati kako glođe Džimovu nogu dok je on psuje i povlači po stanu.

*

Dok sam sa četrdeset milja skretao u 145 ulicu zapazio sam grafit: „Hans, volim te!-lsak.“

Žurio sam na premijeru. Tih godina sam bio mlad i neobuzdan.

*

Na procesiji 4. jula devojčica iz drugog reda kolone mažoretkinja je izašla i počela da povraća po ulaštenim cipelama policajca iz obezbeđenja pokazujući roze gaćice. Opet me napunila matora pijana budala, rekla je balavim usanama.

*

Prstom pažljivo prinosi poslednju kap vrhu jezika: Čudan ukus. Jesu I i to perenospore?

-Ne.

*

Ah, mama!

*

Dve koride su propale zbog bezvoljnih bikova pre no što smo noću uhvatili malu u toru. Arči je tvrdio da je odavno primetio njeno čudno ponašanje. Bobi nije shvatao kako je bikovi nisu zgazili. Malinovski je ćutao i preko krigle gledao u prazno.

*

Grupa devojaka iz arheološkog kampa je umirala od smeha za stolom u dnu bara:

videle su na koji način barmen pere duboke čaše.

*

Na oko sto milja od Luisviia me zaustavila vrišteća žena. S istoka je pristizao oblak skakavaca. Uskoro su prekrili kamionet i ugušili motor. Tek kada smo počeli da vodimo ljubav primetio sam da ima rascepljen jezik.

 

S1

 

KRAJ RATA

nastasija

 

Kiša je umila jedno od poslednjih ratnih jutara. Skinula je prašinu i pesak sa ruševina pa ih raznosi niz strme ulice. Mali, mutni potoci se slivaju u baru koja je potopila ulaz u železničku stanicu. Kroz baru gaca seljak sa povelikim drvenim sandukom.

Jedna starica ukočeno i bezizražajno pilji s prozora. U jednom dvorištu ispod pocepanog šatorskog krila: šporet, klupa i žena koja loži šporet.

Jedan Ciganin sedi na mokrom stepeništu i puši.

Vozač kamiona gleda u kartu koju mu pokazuje mladi oficir. Drži se za vrata kamiona i klima glavom. Mladi oficir je niži od njega i ozbiljan je ali ne i sumoran.

Čovek sa imenom je budan toga dana. Kroz zatvoren prozor gleda devojku koja ispred jednog izloga namešta šešir. On nije star ali je umoran i tek pomalo se trudi da vidi njenu sledeću kretnju. Ona se osvrće i, pošto misli da je niko ne vidi, zadiže suknju i namešta najlonsku čarapu. Zatim polako silazi niz strmu ulicu ka železničkoj stanici. Čoveku sa imenom pada na pamet da je više neće videti i žao mu je zbog toga. Još uvek gleda u mesto gde je malopre stajala devojka.

Iza ljudi ostaje praznina.

Čovek sa imenom odluči da se obuče i izađe.

Izašao je i osvrnuo se levo-desno na izlazu iz zgrade. Tik ispred njega pade malter sa zgrade. On ga zaobiđe i krenu niz ulicu gledajući izloge i prozore.

Zastade ispred slomljenog izloga pekare i pažljivo pređe prstom po ivici slomljenog stakla. Berbernica do pekare je bila čitava i on uđe u nju. Unutra su sedeli berberin i pekar i tiho razgovarali. Nisu bili utučeni. „0, komšija, može brijanje! Treba da izgledate svečano. Danas sve doterujem besplatno. Danas je kraj rata.“ „Ma, je l’!“ – reče čovek s imenom. Čestitam, komšija!“ lzljubi se s berberinom a zatim i s pekarom. „Epa, dobro… idem ja.“

Silazi dalje niz strmu ulicu prema železničkoj stanici.

Bara ispred železničke stanice se proširila toliko da je dosezala do zadnjih točkova kamiona. Vozač se pojavi od nekud, pogleda pa uđe u kamion i pomeri ga nekoliko metara napred. Izađe i pogleda uz ulicu stavljajući ruku iznad očiju kao da će tako bolje videti iako nije bilo sunca. Odozgo su dolazila deca poredana u dve kolone. Neka su se držala za ruke.

Prolaze pored čoveka sa imenom. Čovek bez razloga pođe rukom prema glavi jednog deteta. Ono se uplašeno trže i zamahnu rukom kao da se brani od udarca. Ćutke i namršteno se udalji od čoveka i njegove podignute ruke. Tada ispred čoveka stade veoma lepa crnokosa devojčica.

Gledala ga je jasnim pogledom. Čovek sa imenom je još uvek bio ukočen kada je ona počela da se smeši i širi ruke. I on raširi ruke netremice je gledajući u oči. Ona ga zagrli oko vrata i povuče rukama naniže: on se sagnu i uhvati je oko struka. Ona ga sasvim zagrli i priljubi svoj obraz uz njegov. Poskoči, čvrsto ga stežući oko vrata, i obuhvati nogama oko kukova. Pripi se uz njega grčevito teško dišući.

Nekoliko trenutaka su stajali tako. Onda se ona odmaknu i pogleda ga milo. „Ja se zovem Sara.“- reče. Poćuta, poljubi ga u obraz i reče: „Moram da idem.“ lzvuče se iz njegovog zagrljaja i ode prema kamionu osvrćući se. Kad se popela u kamion više se nije osvrtala.

Niko na ulici nije mislio da se nešto desilo.

 

krajrata

 

S2

 

 BEZ NASLOVA I AUTORA

beznslglb

 

Ser Jonathan Livingston, prvi kraljičin bibliotekar, je nehajno klatio nogom u naslonjači. Posmatrao je šahovsku partiju između lorda od Kantesberija i časnog sudije Ambervila. Partija se odigravala u bašti Vindsdorske palate a figure su bile žive.

Sve je zapravo počelo kada je debeli Olaf Matuson, krećući se isključivo pravo, stao na mesto Ivana Vladimiroviča, čime je ovaj bio izbačen iz igre. Misao, koja se za koprcala u glavi ser Jonathana Livingstona je u nekom drugom slučaju mogla da prođe nezapaženo. No, u tom trenutku časni sudija Ambervil se grohotom nasmejao. Ko zna da je sudija Ambervil, zbog preterane sklonosti prema cigarama, morao da odebljale glasne žice zameni za spravu koja, i pored sve vrednosti tehnike, ima izvesne nedostake a pri tom, može da zamisi i nevinost kasnog Vindsdorskog popodneva, može da zamisli i efekte sudijinog zluradog pobedničkog smeha. Za one koji sve ovo ne znaju treba pomenuti da je, između ostalog, ledi Mersi, koja je tih dana bila u središtu pažnje visokog društva iz razloga koje ću prećutati, ispustila šolju čaja. Čak se i ljubimac Princa od Velsa, ruski hrt, Gudrič, trgnuo i zarežao.

Misao.

„Stvoriti priču sa živim ljudima.“

Pisanje priča ima ponešto božanskog u sebi. Doduše, treba priznati da je svako stvaranje ili uništavanje u načelu božansko delanje, ali pisanje priča ima posebne atribute. Pisanju priča se ne može pristupati parcijalno. Pisanje priča podrazumeva izgradnju kompletne uporedne realnosti. Svaka priča, bukvalno svaka, čak i čuvena priča bez ikakvog naslova, teksta i autora, kao krajnja redukcija osmišljenosti, podrazumeva potpuni stvarnosni koncept. Idealistički posmatrano (kad ovo kažem, mislim na činjenicu da je nemoguće formalno-logički dokazati sopstveno postojanje), nema posebne prednosti opažajnog sveta nad izmišljenim. S te tačke gledišta motivacija koja rukovodi fenomen umetnićkog stvaranja nije sadržana u želji da se prikazuje svet koji uobičavamo da smatramo stvarnim, nego u potrebi da stvaramo nove svetove.

Kako čovek zna mnogo više nego što misli tako je i ser Jonathan znao ove činjenice i zajedno sa njima danima svojih godina koračao između dugih polica sa knjigama u Kraljičinoj biblioteci. U potrazi za svojom pričom je potrošio hiljade metara i misli. Krećući se u dvostrukom lavirintu misli i polica najčešće bi dospevao u ćorsokake. Tu i tamo bi pomistio da je na pravom tragu. Pun vere bi skliznuo u božansko ludilo stvaranja i uglavnom se vraćao s malo zadovoljstva i prigušenom zlovoljom. Vremenom je postao i takav čovek: čudan i zlovoljan, povremeno euforičan. Ljudi su ga poznavali kao takvog ali mu to nisu zamerali s obzirom da ih se to nije ticalo. On sam je svoj život smatrao žalosnim, ali potkrepljenim snagom religiozne vere u moguće spasenje stvaranjem one prave priče.

Misao, rođena u bašti Vindsdora za vreme odigravanja šahovske partije sa živim ljudima, mu je učinila život osmišljenim i ispunjenim. Ser Jonathan Livingston se sa svim žarom bacio na otelotvorenje svoje priče.

Kakva je to bila priča i kako ju je realizovao, nije poznato s obzirom da je rešio da o tome ne zapiše ni reč. Nije potrebno ni ovu priču opterećivati detaljima. Ser Jonathan Livingston je pronađen mrtav, zgrčen i s bolnim i zrazom lica, ugušen sopstvenim srcem između polica Kraljičine bibilioteke. lz ruku su mu s mukom istrgli knjigu bez posebnog naslova i imena autora. Tekst u knjizi je počinjao opisom ser Jonathana Livingstona u naslonjači i bašti Vindsdora. Priča se dopala ljudima i bila proglašena za njegovo najbolje delo. Smatrana je autobiografskom jer je u većem delu opisivala stvarne događaje iz njegovog života.

Ironičnom igrom sudbine ser Jonathan Livingston je smatran autorom priče u kojoj je bio samo jedan od likova. Štaviše, priča ga je ubila. Otvorivši SVOJ primerak knjige, sasvim slučajno i obuzet svojom pričom, video je da je on samo deo priče.

biblioteka

 

S3

 

NEKO,NEKAD

 

Počeo sam da varam: pijem levom rukom.

Pijemo već treći dan. Uglavnom ćutke, zagledani u nepreglednu belinu.

Gazda povremeno dolazi i donosi nove flaše.

Ćutimo. Kroz velike prozore se ne vidi ništa osim beline. Prozori su delimično zatamnjeni. Inače bi bilo nesnosno gledati kad se pojavi sunce.

Gazda donosi piće. Kaže da neki od nas, nekad, dolaze i sami.Nekad su tu dvojica, trojica… Bez ikakvog reda i dogovora.

Ponekad su svi tu. Mada… izgleda da niko ne zna ko smo to svi mi. Možda samo gazda zna.

Povremeno neko, ili nekolicina, nekad i svi odemo iz sobe u kuhinju. Tamo je gazdina kći. Tamo jedemo.

Pošto jedemo, vraćamo se da pijemo.

Svakako da nekad razgovaramo s gazdinom kćerkom ali niko od nas ne zna da kaže o njoj nešto stvarno.

Svako gleda kroz prozore i, pretpostavljam – zato što ja tako radim, pronalazi svoje slike i misli u opčinjujućoj jednoličnosti velike bele ravnice… i senkama…

Jednom je neko od nas rekao da se seća jednog suvog drveta u svom tom snegu. Neko je na to rekao „Glupost!“ i s tim smo završili. Nikad ničeg osim beline nije bilo. Ja se sećam tog drveta ali prosto kao neke rečenice… Ne sećam se slike drveta. Nikad ništa… osim beline.

Desna ruka mi je utrnula od neprestanog natezanja iz flaše.

Imamo svoje sobe. Ponekad neko ode da spava. Ponekad neko želi da bude sam.

Razgovaramo retko. Nema toliko stvari koje su važne same za sebe. Priče iz stvarnog sveta ostavljamo kada pođemo ovamo.

Ustvari, ne može da se govori o nekakvim posebnim sobama. Niko od nas nema nikakav prtljag niti u sobi ostavlja nekakav lični trag. Sve sobe, a možda je u pitanju samo jedna ista soba, izgledaju isto: male, bez prozora, s utuljenim svetlom, tvrdim uskim krevetom.

Gazdina kćer je jedina žena ovde.

Spavamo omamljujućim snom bez snova. Baš svi. Govorili smo o tome. Snovi ovde ne postoje.

Reči, razgovori ovde nemaju nikakve veze s nama u proticanju vremena. Nikad se ne govori o nečemu van ovog mesta. Verovatno i zato što se i ne poznajemo van ovog mesta.

Gazda mi je jednom rekao, dok sam jeo, da ponekad dođu ljudi koji se više nikada ne vrate.

Mislim da ponekad, dok gledam u belinu, imam priviđenja. Mislim da se to dešava i drugima. Sećam se da je jednom neko iznenanda skočio sa stolice. Lice mu je bilo preneraženo a pogled fiksiran za jednu tačku u belom prostranstvu. Ja tamo ništa nisam video.

Dva puta dnevno se dešava čudo: sunce, kada se pojavljuje i kada nestaje. Prozori su okrenuti jugu i sunce nam se pojavljuje s leve strane. Pojavi se i zatim nam je ceo dan pred očima dok ne nestane na desnoj strani. Zatim se pojavi mesec. Nekad se pojavi još za dana, nekad se ne pojavi uopšte. Zvezde su uvek tu. Neko je jednom rekao da onaj ko nas gleda s rastojanja od jedne  svetlosne godine u ovom trenutku vidi ono što se dešavalo prošle godine. „A, u čemu je razlika!“- oglasi se neko. Stvarno: postoji li razlika. Ne dolazimo li mi ovde uvek u jedno isto vreme. Nije li ovo mesto gde se menjaju samo flaše.

Jednog dana je u sobu ušla gazdina kći i rekla: „Umro  mi je otac.“ Nije važno šta se dešavalo posle toga. Svi su otišli. Ja nisam mogao. Da sam otišao ne bih imao gde da se vratim.

I odem.

Mesto je umrlo.

Posle toga je počelo nov život. To nije bilo mesto gde sam došao. Nisam mogao da odem s mesta gde nikad nisam došao.

Devojka se vratila. Iznenadila se kad me je videla. Mislila je da su svi nestali u onoj gužvi i ustvari se samo vratila da pokupi ono što vredi.

Prvi put sam je gledao kao ženu. Nije bila nešto posebno.lmala je lepe oči i kosu. Prelepo se smejala. Vremenom sam je zavoleo ali o tome nikad nisam mogao da joj kažem bilo šta.

Da je zaista volim video sam kada je otišla. Rekla je: „Ja te stalno  varam. Kad god zaspim pored tebe, pa se probudim, osećam drugog čoveka pored sebe.“

Zatim je otišla.

Tamo, na drugu stranu od beskrajne bele ravnice.

Prvi put  sam  ostao sam. Prvi put je deo mene nestao.

Tiho.

Kao pomeranje planine,  kao dubljenje rečnog korita.

Otvorio sam vrata i zima je ušla unutra.

Beskrajna bela ravnica je čekala moje korake. Tragovi, koje je poznavalo samo moje telo, su me poveli ka zvezdama i uskoro sam postao samo svetla tačka u u beskrajnom tamnom prostranstvu.

*

„Samo mrlja koja se pomera po belom ogledalu zvezda.“

„Ko li to i zašto luta po belom ništavilu. Je li čovek ili samo odraz sna o samom sebi.“

„Ima li dovoljno sreće da ga hrani kroz pustoš vremena ili troši agoniju celog sveta.“

„Da li je nekog voleo.“

„Hajde da zatvorimo vrata.“
nekonekad

 

S4

 

SOLITUD STANDING

solitud

 

Devojka izgleda kao dečak: kratko ošišana kosa i sjajne oči. Sva je krhka, drhtava u svojoj vitkosti. Oslonila se o ogradu terase na trećem spratu prljave i oronule desetospratnice. Ni jedan mišić lica joj se ne pokreće, pogled visi u prostoru i reklo bi se da u njoj nema ni jedne misli.

Prva kap kiše ju je tresnula u rame, ovlažila vlakna košulje i nežno dotakla kožu. U tom trenutku su se oglasila zvona crkve preko puta i rasterala jato vrana sa zvonika. Vrane su glasno graktale i kružile oko zvonika dok su se sledeće kapi kiše razbijale o beton i sims oko devojke.

Bilo je to mnogo razloga da se rastuži.

Beton je još topao od do malopre vrelog letnjeg dana i kapi kiše su se brzo sušile ali je devojka počela da drhti. Obgrlila se rukama i pošla unutra.

Prolazi iz sobe u sobu: iz jedne svakodnevnice u drugu. Nema nikakvih izneneđenja između uvek istih kulisa. Više ne drhti. „Ja samo živim tu!“ – kaže naglas kao da želi da se ohrabri. Sobe ćutke dočekuju njena bosa stopala i, mada ona stasno želi da se nešto desi, uspeva da čuje samo nesvesno, prigušeno škrgutanje svojih zuba. Oseća kako joj telom struji nezdrava vatra i u trenutku kada joj plamen zapalaca ispod jezika panično dohvata jaknu sa rasturenog kreveta i istrčava iz stana.

Tresak zalupljenih vrata je sustiže niz stepenice kojima se lako spušta njeno plaho telo. Kroz mračan hodnik luta tek poneko svetlo, treperi kroz prečke ograde i lomi se o uske stepenice.

„Hej, ne diži prašinu!“- čuje glas i oseti čvrstu ruku koja je drži za kaiš. Telo joj je zaustavljeno u letu kao tanetom. Počinje da razaznaje čoveka koji sedi na stepeništu i u jednoj ruci drži slamnati šešir a u drugoj nju. Vidi neobrijanu bradu, namršteno lice i toplo, umirujuće svetlo u očima. Ona odahne zažmurivši i polako sedne pored komšije s drugog sprata.

„Žuriš, a!“

Komšija nastavlja da popravlja slamke u svom šeširu a ona se smeje jer ne uspeva da smisli nikakvu rečenicu. „O, u redu je to! Nekad čovek mora đavolski da požuri.“ „Ja…“- započinje ona i stvarno ne zna šta da kaže ali se i dalje smeje. „Mislim da napolju pada topla kiša. Izađi iz ovog pacovskog gnezda.“ Ona ustaje, polazi i kad zavije na stepeništu tako da ga više ne vidi, dovikne:

„Hvala, Luka!“

Napolju pada solidna kiša. Svetla su upaljena i ulica se presijava. Na ulici se mimoilaze ljudi i automobili, žagor, prštanje, škripa uzvik… Preko puta neka devojka u plastičnom mantilu trči i obesi se mladiću oko vrata. Ljube se brzo i strasno.

Za trenutak shvata da ne zna kuda bi sada ali ne želi da bude neodlučna i hrabro krene preko.

U baru nema gotovo nikog. Samo jedan smežurani starac glasno mljacka kiflu koju umače u kafu. „O,zdravo,Suzi!“- promrlja čovek iza šanka dobacivši joj pogled preko novina. „Zamisli: Sinatra skiknuo od pića a Pluton našao svoju kosku.“ Suzi se lagano osmehne. Ima teškoća dok se penje na visoku barsku stolicu jer nije baš visoka. Ugnjezdi se nekako ali joj se u grudima zadržava nelagodnost. Nikad nije sigurna da neće pasti. Starac glasno ušmrkne, ustajući ostavlja novac i izlazi kašljući. Kad konačno izađe, izbaci iz sebe veliki ispljuvak.

Čovek iza šanka priđe Suzi i pruži joj čašu mleka. „Hvala,Sem!“ „O, pitam se, Suzi, kada ću nešto drugo da ti stavim pod nos. Jednog dana? Hm? Ipak se brinem za tebe… O, ti si…“- kaže Sem gledajući preko Suzinog ramena. Suzi se okrene i vidi ženu koja se smeje i zatvara kišobran. Krupna, sigurnih pokreta, prilazi i poljubi se sa Semom i oni nestaju u tihom razgovoru. Suzi ostaje u svom mleku, meša kašičicom po njemu. Trudi se da ne vidi Sema i njegovu prijateljicu. Htela bi da pije mleko ali oni mljašću dok se ljube i njoj se gadi. Uzmuvala se na visokoj stolici i ne zna kuda će sa očima i ušima.

Zagleda se u, i kroz izlog. Zagleda se u igru stakla, kiše i neona. Na staklu je bilo sve više boja. Sva ulična buka poče lagano da se gubi. Jedino se sve jasnije čula jedna jedina kišna kap. Padala je sa krova, razbijala se o tamnu površinu asfalta, prolazila kroz njega, opet dospevala na krov,opet padala… I, rasla je. Sve boje se sliše u nju i bilo ih je sve više.

Suzi je izgubila svest i pala sa visoke stolice kao kap.

Probudila se u belini.

Sve je bilo belo osim noći koja se videla kroz prozor. Bila je u bolnici i u sobi se nalazio još jedan krevet.Ispod belog pokrivača se naziralo telo.

„Ha, probudila si se!“ Sestra je imala plavu kosu i bila je vrlo lepa. „Kako se osećaš?“- zapita ovlaš joj dodirujući čelo. Suzi je htela da kaže da je dobro ali zadrhta od mekog i hladnog dodira. Pojavio se i muškarac. Imao je snažne i maljave ruke. „Biće dobro.“- reče i pomilova Suzi po kosi. „Ispavaj se. Želiš li nešto?“ „Ja… čašu mleka.“ Nije znala šta bi drugo rekla. Lekar se nasmeši i klimnu glavom sestri. Dok je izlazila, pratio ju je značajnim pogledom. Onda je prišao drugom krevetu i gledao u bolesnički karton. Sestra je donela mleko. Suzi se ispravi u krevetu i prihvati čašu. Lekar i sestra su je gledali dok je pila. „Hvala.“- reče Suzi pružajući čašu koju prihvati lekar. „Laku noć.“- rekoše.

Svetlo je ugašeno, vrata zatvorena. Ostade tanka pruga svetla ispod vrata. Koraci se izgubiše a kroz prozore se razli bela mesečina.

„Zdravo.“- telo u drugom krevetu se pomeri. „Ja sam Tom i uskoro ću umreti.“

Suzi pogleda i poče da razaznaje dečije lice. Činilo joj se da je lice sasvim belo.

„Ja sam Suzi.“

„Suzi,misliš li da postoji nešto kad umreš!?“ Tom zaćuta očekujući.

„Ne znam.“

„Bilo bi pravedno da postoji.“- reče Tom i utiša se.

„Ne govori tako…“- reče Suzi. „Bićeš dobro…“ U grlu joj zape. Pročistila je grlo i počela da govori. Puno je govorila i njene reči su je grejale. Reči su navirale kao bujica. Bez reda, bez važnosti, ali su istisle hladnu tišinu, odbijale se od zidova, vrata, prozora, ponovo se vraćale u uvo… Iskrile su kao svici u tami. Suzi se radovala.

„Tome, bićemo prijatelji, važi!?“

Tišina.

Tomove oči su bile kao staklo. „O, Bože, ne ostavljaj me…!“ Suzi mu drhtavo dodirnu hladne obraze. Htela je da plače ali se sva ukočila. Klečala je pored Tomovog tela obasjana mesečinom.  Mahnula je rukom kao da ga pozdravlja.

„Bićemo prijatelji… Tamo…“

Utrnule noge su je odvele do lekara i sestre.

„Zašto je Tom ovde?“ „Tom nikad nije govorio.“ „Mislim da je mrtav.“

Lekar i sestra su prolazili pored nje kad joj se učinilo da se tavanica spušta. Onda je shvatila da, ustvari, lebdi. Tako je izašla odatle i stigla na pijacu ispod nadvožnjaka u njenom kraju. Trom lahor, pun smrada od trulog voća i povrća i živinskih iznutrica, joj je lelujao belu bolničku košulju. Veliki, beli mesec se lomio o pragove i šine metroa.

Sela je na ivicu trotoara, sklupčala se obuhvativši kolena rukama i zabila nos i usta među njih. Onda je videla vojnika koji se pijano teturao i nešto mumlao. Videla je kada je uzeo kamen i razbio izlog u kome je su bile dečije igračke i odeća. Videla je da vojnik govori malom belom psu koji se vrteo oko njega i hitro mahao repom.

Videla je kada je vojnik skinuo pantalone da piša i videla  da je žena.

„Znaš,“ – čula je reči upućene psu- „mislim da će se vratiti. Ipak,- čula je zveckanje opasača- ja sam Kirka i priča mora da se završi.“

Vojnik je odlazio, njegove reči su nestajale kao talas koji se valja ka pučini. Nestao je i mali beli pas a Suzi je drhtala ispod svoje košulje.

Krik galebova sa dokova je gasio mesec i bojio vazduh hladnom srebrninom praskozorja. Pošla je kući. Ispred zgrade je našla Luku kako hrče, pijan i izubijan. Prošla je pored njega, slame od njegovog šešira, uspela se na treći sprat i otvorila vrata.

 

krik

D2

 

GRAFIČKI PRIKAZ VREMENA

 

Ova rečenica je ista kao na kraju.

Sledeća označava moguć početak.

Sledeća označava moguć nastavak tog početka.

Postoje drugi počeci.

Postoji neograničeno mnoštvo rečenica koje mogu biti nastavak.

Rečenica koja se nadovezuje na neki od nastavaka je već uslovljena sa prve dve rečenice.

Rečenice koje zatim slede više ne predstavljaju izbor već nužnost. Među njima se nalaze rečenice koje su posledica neizabranih nastavaka.

Naime, nije moguće stvarno ne izabrati neki nastavak jer bi to značilo da život nije moguć.

U ostvarenom mnoštvu je teško prepoznati rečenice-nastavke i razlikovati ih od uslovljenih rečenica, ali nerazumevanje ne negira postojanje. Treba napomenuti da se rečenice ne razlikuju po smislu. Njihove funkcije su posledica izabranog početka i međusobnih veza.

Sve je manje rečenica-nastavaka.

Sve je više uslovijenih rečenica.

Dolazi se u oblast gde su sve rečenice nužnost. (Uslovljenost rečenica raste tako da je sve manja mogućnost izbora.)

Dolazi se do toga da je moguća samo jedna rečenica.

Ova rečenica je ista kao na početku.
grafic vodaslike

 

T1

 

KORACI

 

Mali bucmasti dečak dolazi iz dubine kadra. Hodnik je sasvim beo, ali je tamo, otkuda dolazi dečak, tamno. Hodnik je bez prozora i vrata: samo dugačka pravougaona cev. Tu, gde dečak dolazi, je svetlo.

Kosa mu je ošišana pre dvadesetak dana. lzgleda da mu je onda makazama povređeno uvo jer se na njemu nalazi mala krastica od krvi. Odeven je u šareni vuneni džemper. Pantalone su mu kratke i otkrivaju žute plastične sandale i plave čarape. Nokti na kratkim punim prstima su na levoj ruci isečeni duboko a na desnoj iskrzani.

Razgleda zidove i plafon. U pod retko gleda. Ponekad se namršti ili bezrazložno mrda zatvorenim usnama. Oči, bez ikakvih osećanja, vlažne, meke, pokreću sa lagano.

Retko trepne.

Na ivici svetlog i tamnog zastane i tiho uzdahne. Priđe jednom zidu. Isprva ga dotiče samo jagodicama prstiju, a onda nasloni dlanove na zid, raširi ruke i sav se priljubi uz zid. Stavlja desni obraz na zid tako da mu je pogled usmeren ka svetlom. Stoji tako nekoliko trenutaka, ušmrkne se i pomeri. Na sredini hodnika stane razmaknutih nogu, sklopi ruke ispred sebe i zagleda se u plafon. Dugo tako stoji i vremenom mu se otvore usta. U donjoj vilici mu nedostaje jedan zub. Posle izvesnog vremena počinje da se ljulja jer predugo gleda uvis. Oseća da mu se vrti u glavi i napušta svoj položaj.

Vuče noge po podu i hodnikom se prostire zvuk. .Zvuk odlazi napred i nazad. Tamo otkuda dolazi i tamo kuda ide.

Mali, bucmasti dečak odlazi napred, ka tamnom.

koracija

T2

 

JUTRO

jutro

Budim se. Jutro je belo.

Otvaram oči s osećanjem da sam strašno umoran. U ustima osećam čudan ukus.

Muva leti prema mom oku i ja zamahujem rukom da je oteram, ali to ostaje bez ikakvog efekta: muva i dalje leti prema mom oku. Zamahujem još žešće obema rukama ali muva mirno sleće na moju zenicu.

Gledam muvu u najvećem mogućem planu, kako je verovatno niko nikad nije gledao. Šeta po mom oku, mrda nožičama, čisti krilca koja se presijavaju duginim bojama. Zatim iz dlakavih čeljusti ispušta sisaljku i liže moje oko.

Na vrata ulazi devojka koju volim. Stoji pored kreveta i gleda me. Dopada mi se kako izgleda i u stomaku osećam napetost. Muva na mom oku mi smeta ali uzbuđenje učini da mi se muškost ukruti. Devojka koju volim čučne tako da joj se ispod suknje naslućuje ona lepa senka, gleda me… Otera muvu s mog oka i odlazi fino njišući kukovima.

Shvatam da sam mrtav, okrećem se na drugu stranu i ponovo zaspim.

jutro2

T3

 

REPORTAŽA IZ KINE 

report

Do hotela je došao u bledožutoj rikši koju je vukao čovek uskih dugačkih brkova i neobično sivog lica. Palo mu je na pamet da to lice liči na one ogromne bronzane gongove koje treba jako udariti i posle čuti intenzivan metalni jauk.

Dan je bio topao i sunčan, nebo ogromno i sasvim plavo, sunce vrelo, ali nije bilo sparno. Vazduh se tromo gibao u ritmu širokih pšeničnih polja koja je gledao pre no što je sišao iz voza.

Prostrana soba malog hotela je mirisala na pirinač kad se probudio. Probao je da jede ali nije uspeo jer je u želucu osećao prazninu koja nije bila od gladi.

Izašao je na terasu i video masu ljudi na trotoarima i gomilu parola na zgradama. Ni jedan zvuk nije dolazio ni od koga i ni od čega. Čovek sivog lica je sedeo pored svoje rikše ispred hotela i mazio mačku u svom krilu.

Onda primeti čoveka koji je zastao na sred ulice.

Stranac je bio bradat i nosio kofer tamno-žute boje. Brada, košulja i sandale su mu bile sasvim prašnjave. Na koferu se videlo puno etiketa.

Stranac najzad ponovo pruži korak posmatrajući ljude na trotoarima i dođe do kamene česme. Vetar je počeo jače da duva jer je već bio suton.

Stranac odloži kofer i odvrnu slavinu. Voda pljusnu o suvu zemlju i nestade par koraka dalje. Strančeva jabučica je brzo išla gore-dole. Brisao je usta kad su mu prišla dva uniformisana lica. Jedan ga dodirnu po ramenu, činilo se da se i malo naklonio.

Kofer, sav isprskan vodom, su sklonili tek sutradan rano ujutru.

Pošavši iz grada, napio se vode sa česme. Jedna etiketa je ležala u blatu.

Pre no što je zaspao u vozu video je da je žetva počela.

psenica

T4

 

ROMANTIKA SOCIJALISTIČKE ARHITEKTURE

 

Ravni krovovi, bez obzira na povoljan psihološki efekat u manjim provincijalnim gradovima, pokazuju prilične nedostatke, naročito po pitanju izolacije. S druge strane, rešenje s kosim ravnim krovovima (limenim) je pokazalo nenadane efekte asocijalizacije stanara, naročito onih u stanovima sa srednjom pozicijom. Nasuprot, zgrade s dugačkim hodnicima horizontalne fluktuacije, bez obzira na prostornu neefikasnost, uspostavlja značajnu spratovsku solidarnost, naročito ako su u pitanju stanari istog socijanog statusa. Izvesna anksioznost kod stanara na krajevima hodnika nije zabrinjavajuća, mada… ne treba ih gubiti iz vida.

Porodične kuće s velikim tremom zaslužuju priznanje uz napomenu da treba produžiti samo s gradnjom većih integrisanih nizova jer one koje su samo uparene raspiruju pakosti između nezaposlenih domaćica. Što pre treba izvesti ulična osvetljenja i to tako da tremovi ostanu u mraku. Na taj način većina stanara stiče ranovečernju sklonost za sedenjem na klupama. Prirodna reakcija stanara koji sede je da ogovaraju stanare koji se kreću što kod ovih drugih utiče na racionalizaciju kretanja.

Nastaviti s uličnim drvoredima nepoznatog drveća.

Trgovi centralističkog tipa s dve osnovne ukrštene komunikacije generišu najpoželjniju urbanističku motivaciju kvadraturnog tipa. Primedbe komunalnih službi zbog grickanja semenki što, navodno, provociraju ovakvi trgovi su na mestu. U praznične dane zabranjivati prodaju semenki.

 

socrom

 

POZICIJA JEDAN

 

ursa_major2

POSLEDNJA MASONSKA TAJNA

 

masonmasonbiccern

(Naravno, ne govorimo o “poslednjoj tajni” u smislu da ih više neće biti već o redu u kome poslednje mesto označava konačnu, vrhunsku tajnu koja obuhvata sve prethodne, proishodi iz njih i daje im neophodnu (neminovnu) svrsishodnost i opravdanost.

Bez nje… sve ostalo je najobičnija ljuštura bez sadržaja.)

(Ozbiljni masoni, kao i svi poklonici istinskog znanja, znaju da je linearan uzročno-posledičan model istorije tek osnovno-školsko pomagalo dok se stvarna istorija ponaša po nekoj drugoj funkciji u kojoj ono što bude posle nečeg nije i obavezno njegova posledica. Tako, ”poslednja tajna” nije ona koja će tek doći posle svih, već da je (sasvim sigurno) zapretena na već odigranoj materijalnoj i duhovnoj sceni ovozemaljske ljudske drame. Ta kulisa, u okviru koje postojimo, i koju nazivamo “prošlost”, jedan deo nje jeste “poslednja tajna”.)

Uzbuna, koja se podigla u dubinama posvećenih, neprimetna za površne slojeve čovečanstva, negde tokom 2006. godine prilikom neuspešnog pokušaja prokopavanja tunela ispod Lamanša, nije bila posledica razumnog predviđanja ili uspešnog istraživanja, već se pojavila kao intuitivan i sinhronizovan osećaj kod nekolicine Majstora. Ta okolnost da su Saznanje dobili čisto duhovnim putem, nezagađenim ljudskim, nesigurnim delom, ih je držala izvan svake sumnje u Potpunu Istinitost. Uzbuđenje Žednih pred Večnim Izvorom je bilo toliko da su poželeli da podele svoju sreću i saopšte je celom svetu. U poslednjem trenutku se odustalo. U mnoštvu vrlo razumnih razloga, kojima se posle svega daje promišljenost već spontano učinjenom, nije bio nevažan detalj i to što je “poslednja tajna” bila krajnje trivijalna: NIJE MOGUĆE ISKOPATI TUNEL NA MESTU GDE VEĆ POSTOJI (ISKOPANI TUNEL).

Ipak, kako sve ovo pisanje ne bi ostavilo zamorenog čitaoca u nenagrađenom razočarenju, dodaćemo da je prilikom pomenutog pokušaja prokopavanja tunela nađen Sizifov kamen. Tako je još jedna masonska relikvija pronađena i postavljena, u najboljem masonskom maniru: da svima bude pred očima a da je niko ne vidi. Da bi sve bilo kako treba, ispod kamena je stavljena gomila zlata, kao mamac za sve buduće tragače. Jer, pravi masoni nisu prizemni srebroljupci da besmisleno gomilaju besmislena blaga. Svoje relikvije i svoja materijalna blaga ostavljaju dostupnim i neposvećenima i prizemnima. U otkrivanju i ponovnom sakrivanju “tajni” čuvaju zaveštanje Sizifa, jednog od svojih praočeva:

Napor Sizifov je blagoslov: uvek može da se pokuša još jednom…

Napor Sizifov je blagoslov: uvek može da se pokuša još jednom.

 

bicsexsisyphusbicy

Napor Sizifov je blagoslov: uvek može da se pokuša još jednom.

Naravno, da bi potragu učinili i intelektualno izazovnom falsifikovali su jednu od mapa popa Milutina. Tako je mapa dva veka starija od blaga na koje upućuje.

Sizifov kamen i blago su svakom dostupni. Ako ne hiljade a ono bar stotine ljudi u njih gleda svakog dana. Svejedno, mapa i, verovatno, nekoliko zavera i nesrećnih dela su neophodni da ih normalan čovek nađe i prigrli svoju propast ili, bar, pad. Mapa je na drugom mestu u ovoj knjizi i neće se nalaziti u svim primercima knjige. Kupac mora imati i nešto sreće da ostvari svoje snove ili košmare.

starmapch

 

BLAGO POPA MILUTINA

 

Ime popa Milutina je vrlo poznato među tragačima za zlatom istočne Srbije i zapadne Bugarske. Niz falsifikata i poneki original uslovljavaju živu aktivnost i značajne novčane transakcije među raznim i mnogobrojnim ljudima gde su i jedan general vojske i jedan ministar iz Srbije i jedan značajan tajkun iz Bugarske. Blago popa Milutina ima i mitski značaj i mitsku vrednost. Pretpostavke o vrednosti su basnoslovne i basnoslovne su i potrage koje se sprovode pod maskom državnih poslova i investicija.Manje je, ali ne i sasvim nepoznato da, osim par originalnih mapa, u klasičnom maniru (reka, drvo, izvor, drum…) postoji i najmanje jedna mapa koju je pop Milutin izradio u simbolima. Retko duhovita, istorija je u ovom slučaju izvela vratoloman zaplet. Mapu je pronašao jedan Kinez.

Došavši iz svoje daleke zemlje zakupio je u jednom istočnosrbijanskom gradiću straćaru kako bi otvorio svoju trgovinsku radnjicu. Mora da je bio jako zadovoljan kada je, čisteći prostoriju buduće radnje za veštačko cveće i slične drangulije, pronašao papir na kome je kineskim simbolima bilo ispisano: CVEĆARA. Tačnija transkripcija zapravo glasi PROSTORIJA SA CVEĆEM, ali to je – to. Najtačnije je, zapravo, da je zbog male greške u simbolima pisalo:

U uglu sobe se nalazi cveće.

Ali, svejedno, to se vrednom Kinezu činilo kao zaista srećan predznak. Naročito zato jer je u bogatom povesnom blagu porodičnih priča znao i za jednu koja je govorila da je neki rođak među dalekim precima s tatarskom vojskom pustošio Evropu u dalekom nekom veku. Bio je ubeđen da je ovo srećno znamenje znak da je u dalekom svetu pored njega duh-predački zaštitnik.

Ironija svega je da taj papir zaista ima veze s njegovim pretkom ili, bar, s tom vojskom u kojoj je bio. Papir je mitska, šifrovana mapa popa Milutina za Tamerlanovo blago, kako je poznato među tragačima.

I tako… Mapa popa Milutina za Tamerlanovo blago je postavljena svima na uvid kao kineski natpis na firmi jedne radnje u istočno-srbijanskom gradiću gde na srpskom ispravno piše CVEĆARA. Kineskim zemljacima je nejasno i podsmešljivo što na kineskom piše :

U uglu sobe se nalazi cveće.

Ali im i nije naročito važno.

 

TAJNA UMETNOSTI

 

umetnost

U zaista ogromnom (ali ne i beskonačnom) broju mogućnosti koje pružaju tridesetak slova i nekoliko znakova interpunkcije odabraćemo jednu. Rečenica:

U uglu sobe se nalazi cveće.

deluje sasvim pitomo, čak nevažno. No, da su tajne, one tajne koje život čine bar snošljivim ako ne i uzbudljivim i očaravajućim, sakrivene u prividno običnoj svakodnevnici, zna bar čitalac upoznat s prethodnim tekstovima. Mogućnosti koje pruža ova rečenica, istorija koja stoji iza nje, otvaraju dovoljno prostora za čitav jedan život i to pristojno bogat život.

Kada jedna rečenica, jedan tekst, prelazi granicu od jeftine, normalne upotrebe među normalnim ljudima, u zbrci dešavanja poznatoj kao “život”, do nečega potpuno nejasnog koje nazivamo – umetnost?

Jedan dan, jedan zaista lep ali normalan junski suton, kad još nevidljiv mrak počinje da se uliva u zlatnu boju dana, pod mirnim, toplim lahorom, koji talasa lak materijal košulje koja miluje grudi (sakrivene ali toliko prisutne) mlade devojke, me zatekao u jednom malom gradiću. Upravo smo odlazili od neke kineske radnjice na kojoj je pisalo CVEĆARA i ona je nešto govorila, možda o tome šta bi kupila da ima para. Pomalo se zadihala jer je govorila brzo i puno (ili je govorila brzo i puno zbog nekog uzbuđenja od koga se zadihala) i grudi pod košuljom su se podizale i spuštale u ritmu lahora koji je talasao njenu košulju, tako laku i s izrezom koji je otkrivao deo punih, slatkih polutki  s par kapi svežeg znoja između njih.

Vreme, koje smo proveli u hodu od cvećare do klupice na obali reke, je bilo dovoljno da joj od draškanja lahora bradavice na grudima nabubre i nežno se ocrtaju na košulji. ”A, u uglu sobe se nalazilo cveće i…Pa, ti mene ne slušaš!” – rekla je.

Eto. Tako nastaje umetnost.


POZICIJA DVA

leo2

KONAČNO DOKAZANA DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE!

 

karikkarik1

 

Nedavno je otkiven plemenski dnevnik šamana jednog amazonskog plemena koje je, nažalost, istrebljeno ili nestalo tokom akcije spašavanja koju su provodile eminentne grupe naučnika svetske antropološke organizacije. Zaprepašćenje naučnika činjenicom da u amazonskoj prašumi živi plemenska grupa koja poznaje i koristi znakovni sistem, tj. pismo, je uveliko nadmašeno zaprepašćenjem koje je usledilo posle dešifrovanja pisma i rastumačenih tekstova. Naime,jedan od tekstova počinje gore naslovljenom rečenicom, osim što umesto „DARVINOVA“ stoji „KARIKOVA“. Tekst glasi:

„Nakon mnogo vekova konačno je dokazana Karikova teorija evolucije u koju su mnogi sumnjali. Neka je velika hvala Kariku, velikom šamanu!

Naime, nedavno smo otkrili i duže vreme tajno posmatrali grupu primitivnih ali nesumnjivo humanoidnih primata koji povezuju ljudski rod sa pradavnim majmunolikim precima. Dakle, nisu otkriveni neki sumnjivi fosilni ostaci već nekim čudom preživela i opstala grupa predačkih primata.

Već na prvi pogled je bilo jasno da se ne radi o običnim majmunima. Znali su da koriste i odeću i alate i, mada je to bilo primitivno i nespretno za opstanak, bilo je nesumnjivo. Naravno, ove činjenice nisu dovoljne za tvrdnju da je reč o humanim majmunima. Ali, onda smo otkrili konačan dokaz! Ova grupa je neprestano nešto merila! Bilo je dirljivo posmatrati kako su stalno ponavljali ove postupke, merenje težine, brzine, dužine,… i mada svi vrlo dobro znamo da ovo nema nikave stvarne veze sa svetom u kome živimo, ja sam gotovo zaplakao dirnut upornošću ovih bića da istrajavaju u pokušajima shvatanja sveta. Neka je to i pogrešno ali nesumnivo ukazuje na osnovnu pretpostavku inteligencije koja se rađa – znatiželju!

Nažalost, kao sva primitivna društva i ovo je pokazalo visok nivo agresije, pogotovo pred stvarima koje ne razumeju, tako da smo morali da se uklonimo i ostavimo ih da se snalaze sami. Lično sam bio veoma ožalošćen zbog ovoga i voljan da im pomognemo, ali sam morao da prihvatim razumno mišljenje da bi nagli prelaz iz divljaštva bio verovatno poguban šok za ovu zajednicu. Snaći će se oni, ta divna divlja stvorenja!“)

 

IZMERENA TEŽINA LJUDSKE DUŠE

 

Višestruko ponovljena merenja težine ljudkih tela na umoru pokazuju da svako, bez obzira na osobnu težinu i ostale karakteristike (rasu, pol, nacionalnu i versku pripadnost), u trenutku smrti gubi tačno 21 gram.

 

PRONAĐENI SVICI U PEĆINAMA ELORE

 

svici

U doskora legendarnim pećinama Elore pronađena je nova vrsta svitaca. Ova lepa stvorenja,za razliku od nama poznatih vrsta, svetlucaju plavičastim nijansama…

 

GREŠKA! (Ponovo!)

 

PRONAĐENI SVITCI U PEĆINAMA ELORE

 

svitak

 

U doskora legendarnim pećinama Elore, pod lepim plavičastim svetlucanjem nove vrste svitaca, pronađeni su svitci, zapisi nekog askete imenom Enen.

Posmatrajmo slučaj lekara NN koji jedno jutro doživljava prosvetljenje kao moderna varijanta Narcisa.

Moderna i savršenija. Dok antički arhetip doživljava sebe kao telo, kao uopšten i, time, fiktivan fenomen, lekar NN sebe sagledava u određenom odnosu sa svojim telom i to ne bilo kom već onom koji oličava jednu od mnogobrojnih varijanti ljubavi. Narcis sebe sagledava nekritički, spolja… Lekar NN tačku posmatranja smešta u sebe samog. Postaje svestan strukture svog bića u kompaktnom jedinstvu.

Sličnu misao saopštava monah Enen. Zapis koji nam je dostupan je jedan od svitaka koji je zapisan tokom prosvetljavanja u pećinama Elore. Ovaj svitak je jedan od mnogih u kojima monah Enen razmatra sebe.

Osnovna pretpostavka od koje je monah počeo svoj život-promišljanje je da je njegovo telo ekvivalentno svetu od koga je nastao i u kome živi i da, time, sadrži sve što je neophodno za život. Smatrao je da je disanje dovoljan vid veze između njega i sveta a da je u isto vreme i neophodan jer bi inače bio besmrtan. Jeo je sopstveno telo i time parafrazirao mit o Prometeju (koga jede svet) na isti način na koji je parafraziran i mit o Narcisu. Ne bih govorio o njegovom životu jer je predstava o tome da znanje činjenica o bilo čemu upućuje na realnost i razumevanje bilo čega tek jedna od disciplina koje upražnjava Matematička sekcija Korporacije za obmane i uporedne stvarnosti. I sam monah je bio objekat posmatranja ove Korporacije. Poluplanirano je stvoreno Društvo za tumačenja koje je publikovalo, između ostalog, tumačenje sledećeg svitka.

„Kada se govori o devetom svitku, tj. tekstu „Jaa.“ Neposredno se utvrđuje da je u ovom periodu monah došao do specifičnog odnosa prema samom sebi, tj. prema svetu, što je u njegovom sistemu ekvivalentnog odnosa pojedinačnog i opšteg, uglavnom jednako. Dvostruko „aa“ je suština teksta gde prethodno „J“ ima funkciju komunikativnog faktora, tj. prihvatanje usvojenih normi ljudske zajednice (dakle, iako formalno ne i nevažno jer upućuje na ljudsku rasu čiji je monah svestan i voljan član) kao i sledeće „.“ koje označava konačnost u smislenom pogledu, tj. onemogućava moguća nerazumevanja ili preslobodna tumačenja. Možda se time otkriva i delimično fatalistički odnos monaha prema sudbini kao determinaciji života, ali smo skloniji varijanti u kojoj je ovo samo univerzalno značenje znaka „.“.

Dvostrukost simbola „aa“ u kontekstu apsolutno samoodređujućeg pojma „Ja“ označava svest o dualizmu sopstvenog jedinstvenog bića i to na isti način na koji se odnose polovi.“

Društvo za tumačenja je elegantnom intervencijom Korporacije postalo nesvestan analitičar monahove strukture i oruđe ubistva Korporaciji neželjenog fenomena. Ubistvo je izvedeno vrlo lagano i jednostavno: prikazivanjem monaha na Televiziji. Monah nije video ni čuo sebe na Televiziji, ali je budući ekstrasenzitivno biće, osetio multipliciranje svog bića i to u vremenskoj dislokaciji. Televizija je razbila jedinstvo sveta i otvorila bezdan u koji je nestao monahov um a on sam se ugasio.

 

elloratv

 

POZICIJA TRI

 

phoenix2

 

 ŠTAMPARSKA MAFIJA

 

stampmasgiljotina

 

Slučajno otkriće ser Jonathana Livingstona u lavirintima između polica Kraljičine biblioteke je rasvetlilo istoriju i smisao beleške za koju se vekovima smatralo da predstavlja deo biografije .Gutenberga.

Pretpostavljalo se da je to jedini ostatak zabranjenih spisa zabranjene sekte obožavalaca štamparske mašine. (Njihovo je obožavano trojstvo: .Gutenberg., .Luter., štamparska mašina.) (U sekti mnogi prepoznaju klicu Korporacije za obmane i uporedne stvarnosti.)

Ser Jonathan Livingston ju je, tražeći podatke za svoju studiju o ogledalima, u Almanahu Alhemičarske Asocijacije (AAA – najčešća oznaka na baterijama!!!) našao pod originalnim naslovom „Ogled o ogledalu i psu“.

„Misli se da ogledalo oslikava stvarnost, da daje dvodimenzionalnu sliku trodimenzionalne stvarnosti. Takva misao je samo još jedan od produkata ljudske brzopletosti i nepromišljenosti u verovanju čulima. Nekoliko trenutaka elementarnog razmišljanja će vam pokazati da ogledalo prikazuje simetričnu sliku sveta. Ustvari, ogledalo pokazuje jednu od mogućih slika sveta.

„Treba zapaziti da ogledalo pokazuje sliku koja nije samo frontalno simetrična već i bočno, tj. ako se rotira za prav ugao.“

„U čemu je smisao prosvetljenja .Gutenberga. pri susretu sa psom uvežbanim da laje na simetričan način. Zamislimo „zvučno ogledalo“. Dakle, ne odjek, već prostiranje zvuka u odnosu na ravan simetrije kako se to dešava sa svetlom i ogledalom. Kao što je kod ogledala najbliža tačka originala preslikana kao najbliža tačka slike, tako bi i zvuk koji prvi stigne do ravni simetrije zvuka bio prvi zvuk s one strane, tj. stizao bi poslednji do slušaoca koji se nalazi iza te ravni. Gutenbergov pas je pas iz zvučnog ogledala.“

Razmotrite bar neke posledice koje iz ovog proističu i dobićete slagalice sveta u kome živimo i kojim upravlja AAA i videćete ko je stvarni gospodar simuliranog života u ovom svetu. Štamparska mafija!

 

 

NEPOTIZAM I SUKOB U POLICIJI

 

 

Da ne bi sve bilo baš tako jednostavno i da slučaj i individualna akcija, koliko god izgledali nemoćno pred moćnom korporacijskom mašinom, donose nadu pokazuju događaji u jednoj maloj sibirskoj policijskoj stanici.

Svaka istorija ima svoju predistoriju, ali se ona, u ovom slučaju, pokazuje kao potpuno nevažna jer se događaj-ogled odvijao tako da nije imao veze s bilo čim na svetu, iako se misli da je to praktično nemoguće.

„Svake noći sanja kako ne može da se probudi. Sanja kako se budi i utvrđuje, po pokretu ruke koju prinosi licu a ne oseća ni ruku ni lice, da još uvek spava. Budan je u svom snu a ne može da se probudi. Odlučuje, obhrvan nesanicom, da piše priču o čoveku koji piše priču o čoveku koji doživljava iznenadni srčani udar. Napiše rečenicu:

Iznenadni srčani udar

U tom trenutku doživljava iznenadni srčani udar i poslednje što pomisli je dilema da li je budan ili sanja.

Klonula glava umirućeg čoveka udara u pisaću mašinu i ova otkuca

6

Konačni izgled teksta na hartiji je:

„Iznenadni srčani udar 6“

Narednih pet istovetnih rečenica se tu našlo čudnom odlukom pozornika Lukobratova, koji se tu našao na službenom uviđaju, što je prvo zbunilo a kasnije, kad je saznao istoriju događaja, vrlo iznerviralo mladog mlađeg inspektora Lukobratova. (Svi se naši postupci produžavaju u neslućene budućnosti i u tome ni ovaj postupak pozornika Lukobratova nije izuzetak. No, preglednosti radi, pomenućemo samo jednu (veoma poznatu!) od posledica: nikad razjašnjen slučaj nestanka prodavačice pirotskog kačkavalja u gradu Čikagu.)

Dakle… nešto iz dosade, čekajući mladog mlađeg inspektora Lukobratova, pozornik Lukobratov, nešto usled radoznalosti pred tajnom proroštva koja se sasvim slučajno desila jednom neslavnom i nesretnom piscu, pozornik Lukobratov je odlučio da rekonstruiše slučaj. Mrtvom rukom pisca je kucao „Iznenadni srčani udar “ i puštao mrtvu glavu da klone.Uvek je bio otkucan broj 6.

Pet puta.

Sa originalnom rečenicom bilo je šest ovih otisaka pisaće mašine.

Eksperiment je bio prekinut ili dosadom ili uverenjem da će se uvek desiti ista stvar.

Na kraju se javila dilema po pitanju autorstva niza reči.

Mladog mlađeg inspektora Lukobratova je strašno iznervirao postupak pozornika Lukobratova a još više njegovo uporno odbijanje da kaže da li je on ili nesrećni pisac stavio naslov

 

VEŽBE SIMULIRANJA

 

Naslov u vezi sa stvarnim razvojem događaja itekako ima smisla. Sasvim je besmislen ukoliko se smatra delom nesanog pisca. Niko ne može namerno da doživi srčani udar u trenutku kada o tome govori tekst na papiru. Ako čak i može, onda to nije simulacija  i opet je besmislen.

Dakle, mora biti sasvim jasno da početna piščeva namera nije bila sklona opisanom razvoju događaja. S druge strane, realizovana ideja je bila izazvana sklopom početne namere i slučajnosti, koja dobija na težini jedino činjenicom da nedovršena rečenica predskazuje stvaran razvoj događaja. Neka druga rečenica ne bi izazvala pažnju niti bi pokrenula proces koji se inače odigrao.To je zanimljiv slučaj i svakako može da bude tema razgovora među prijateljima uz čašicu votke (s biberom). Ali, ono što ovaj tekst smešta u veličanstvene i egzotične prostore umetnosti je – naslov.

Naslov izmešta jedan realan i, mada žalostan, ipak malo bitan događaj u sasvim drugačiji (simuliran?) svet.

(Analizom te moći umetnosti, da stvara ili simulira, što je jedina zaista kreativna sposobnost ljudskog duha, se bavi „interdisciplinarna introspekcija“ modernog umetničkog sveta. Pitanje „Autorstva“ nije jedino ali je svakako jedno od najznačajnijih. Mladi mlađi inspektor Lukobratov je nešto pročitao o tome i nešto čuo o tome i ta ga je tema jako interesovala. Potpuno zanemarivši mrtvog pisca sav se posvetio slučaju autorstva nad jednim ne naročitim ali nesumnjivo umetničkim delom.

Naslov je bio ključna stvar.

Odbijanje pozornika Lukobratova da prizna da li je on otkucao naslov i time u neživo telo besmislene rečenice i eksperimentatorske vežbe (što je mirno priznavao) udahnuo duh i oživeo delo, to je toliko iznerviralo mladog mlađeg inspektora Lukobratova da ga je na kraju optužio za ubistvo prvog… ne prvog već višeg, samog nultog stepena.

Naravno, tako se stiglo do samog načelnika Lukobratova.

Sasvim je izvesno da poštovani načelnik Lukobratov dugo nije mogao da shvati o čemu mu to pričaju mladi mlađi inspektor Lukobratov i pozornik Lukobratov i da je i odustao od shvatanja ali, što su svi čuli, nije odustao od vikanja i kažnjavanja.

Policijski deo posla je time (i obdukcijom mrtvog tela-dela) bio završen ali ne i, od tada, jedna čudna mešavina prijateljstva i zluradosti među svim Lukobratovima.

 

 

POZICIJA ČETIRI

 

andromeda2

 

ZAVERA AMERIČKIH PREDSEDNIKA

 

4predsedOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dobar dan. Ja sam stranac. Je l’ možete da mi kažete gde je ulica Dž. Vašingtona.

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica A.Linkolna.

Izvinite… ulica Dž.Vašingtona…?

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica T.Džefersona.

Molim vas, ulica Dž.Vašingtona.

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica F.D.Ruzvelta.

Oprostite, ako biste hteli da mi kažete gde je ulica Dž.Vašingtona.

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica Dž.F.Kenedija.

Dobar dan. Ja sam stranac, pa bih vas molio da mi kažete gde se nalazi ulica A.Linkolna.

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica T.Džefersona. Recite mi, molim vas, gde je ulica A.Linkolna.

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica F.D.Ruzvelta.

Zdravo!… ulica A.Linkolna…?

Iza ugla.

Iza ugla je bila ulica Dž.F.Kenedija.

Dragi čitaoče, verovatno osećaš da je nastupio odlučujući trenutak: ili će od ove pisanije postati nešto ili će otići u… nebulozno, odvratno, onanističko, besmisleno pripovedanje kojem niko neće otkriti svrhu, osim- njujorška umetnička scena i, eventualno, oni koji nekritički i bezuslovno vole pisca.Takvi bi mogli ovako da rezonuju:

1.Ova priča je vrtuljak. Neposredno, rečima ostvareno kretanje u krug, eventualno- spiralno… svejedno… nešto što može dovesti do zamorne, blage vrtoglavice poput svakog realnog vrtuljka.

2.Razrešenje, poenta priče se može pojaviti ali nije neophodna. Čak je, možda, nepoželjna jer… U tom slučaju bi bila samo jedna od mogućih pripovesti  o kružnom (spiralnom) obliku vremena ili prostora. To ne bi bilo ništa novo.

3.Prekinuti ovakvo pripovedanje bi značilo božansku intervenciju: uneti promenu  u tok nekog događaja koji svojim neograničenim ponavljanjem imitira princip svekolikog postojanja – beskrajnosti. (Takvom intervencijom se ostvaruje smisaonost sveta. Inače – videti: Uništavanje smisla.)

4.Očigledno je, posle nekoliko sekundi čitanja, da u ovoj priči ima mnogo toga suvišnog. Recimo: „Iza ugla.“ Svakom je jasno da će se to uvek ponoviti, a onda se to može i izostaviti. (Da li su bitna imena ulica, američkih predsednika!Da!

…ali o toj zaveri kasnije…)

5.Ostaje svakom poznat, normalan dijalog stranca i, po njegovoj pretpostavci, meštana koji bi mogli da mu pomognu u potrazi za nečim što, iz mnoštva različitih razloga, može biti njegova sudbina. Ali, zašto bi se to ticalo nas, meštana!…O tome nije potrebno pisati.

6.Dakle, priča je suvišna. Suvišna, ali samo zato što postoji. Da ne postoji, ne bi bila suvišna.

7.Ova priča jede samu sebe. Kao zmija koja je progutala sopstveni rep.

Drugi mogući komentar priče je vrlo kratak: „Gluposti!“

Jasno je da su oba komentara istinita. Uostalom, na svetu je uvek tako: stvari su onakve kakvim želimo da ih vidimo.

Da bih malo opravdao postojanje ove priče (jer mi je draga, podjednako, kao sve moje priče…), reći ću da se priča zove DOSADA. Dovoljno dokon čitalac može da produži ovu priču po sopstvenom nahođenju  i posle nekog vremena će uvideti da mu je dosadno i možda će to i dopisati.

Naslov, u svakom slučaju, dolazi na kraju.

Pre nego što razotkrijemo zaveru, treba da kažemo nešto u odbranu meštana koji su svi redom strancu govorili: „Iza ugla.“ Ne radi se o neobaveštenosti niti, daleko bilo, neljubaznosti, pa ni o zaveri mnogih protiv jednog. Svi ti meštani su meštani grada New Whitevilla a u njihovom govoru izraz „iza ugla“ naprosto znači „ne razumem“ ili „ne znam“. (Stara priča o susretu civilizacija!)

Pre nego što razotkrijemo zaveru, treba otkriti i šta i zašto je stranac tražio u tom gradu i u toj, nekoj već od svih, ulici.

Tražio je Društvo usamljenika.

Nekako je došao do informacije o društvu i samoj adresi, koja god bila. Znao je da je osnivač i predsednik društva bila Suzan Vega, za prijatelje – Suzi.

Neobično je bilo naći se u Društvu usamljenika.

Na prvi pogled to su bili ljudi kao i svi drugi ljudi. Družili su se, razgovarali ne pamteći tuđe reči, na tuđu žalbu dugo govorili o tri svoje, brzo sve zaboravljali i jadikovali kako nikako nemaju vremena jer imaju toliko obaveza… Sve sasvim uobičajeno… osim…

Kad bi ih pažljivije zagledali videli bi da na jednoj ruci imaju PET prstiju. (Sad znate zašto novorođenim bebama prvo i pre svega pogledaju prste.)

Po svemu drugom kao i svi normalni ljudi, ovi su bili obeleženi tom razlikom i po tome izdvojeni iz sveta. Koliko god se trudili da svoje obeležje sakriju, da se izjednače sa svima ostalima, da se ušuškaju u ustajalu toplinu mase i oslobode pritiska sopstvenih misli, bili bi prepoznati i išibani skrenutim pogledima i utihlim razgovorima iza leđa.

Tako kažnjene, Bog ih je nagradio talentom i nazvao umetnicima… (Koliko god je reč „umetno“ ružna (u srpskom jeziku), ne može ih nagrditi!… ali opisuje ovo o čemu govorimo.)… a radi se o čudotvorcima.

Društvo usamljenika, naravno, nije dugo potrajalo. Kamen temeljac razdora je nastao oko reči „Ja“ koju, naravno, obožava svaki usamljenik i koja je bila logo i zaštitni simbol.

Naime, sasvim slučajno na jedno od mnogobrojnih druženja usamljenika je, tragajući za sopstvenom sudbinom i stanom, došao neki podstanar i, pošto se obavestio o statusu i ciljevima društva, stavio potpuno pravo nad rečju „Ja“, čime je počeo sudski proces protiv Suzi (i ostalih) itd…

Stranac koji je tražio ulicu je, kažu, izgubio status jer je naišao na neku travarku koja mu je dala par poduka-recepata. Niko nije verovao da su ove poduke ostvarive. Ipak, eto… oženio se travarkom i kažu da je tako slobodno disao.

Mnogo se pričalo o tome da je u celom rasturanju Društva vrlo aktivno učestvovao jedan od američkih predsednika

deo teksta nedostaje

Zavera ame                    nika                       zna                  jer

a i sve                                                                      list

 

 

pre                                                  zlon

mas

i više

svet

(Pošto je komjuterski urađena štampa ove knjige sasvim uništena, preporučuje se zainteresovanom čitaocu da potraži gutembersko izdanje u

koje se nalazi                         ali

 

POZICIJA PET

 

 

centaurus2

 

U POČETKU

 

ratnikhram

 

Negde u trećem veku posle Hrista, ne znajući za njega, vođen zatrnim putevima nekadašnjih velikih vojski, Gradič stiže, posle tri dana tumaranja kroz vres gabra i gloga, na golo, kamenito brdo ispod koga se pružala pitoma, mirnom rečicom natopljena udolina.

Gomila gladnih otimača, pljačkaša, ubica i nevoljnika u tišini stajahu iza njega. Okupljene oko njegove ogromne mržnje, sve njihove male mržnje bi ga ubile da ga nije i u snu štitio strah.

Svi ostali su mrzeli nekog, nešto ili ceo svet… Gradič je mrzeo sebe.

Gradič je bio ružan čak i toj gomili koja nije ni znala da nešto može biti ružno. Od rođenja naruženo telo, godine noževa, mačeva, kamenja i ognja oblikovale su u nešto što je tek napola ličilo na čoveka a napola na zveri koje niko više nije  pamtio ali su ostale kao zlokobna slutnja u ljudskom strahu. Uz sve nevolje koje je na njega svalila priroda, kao na delo s uma sišavšeg boga, beše ga do kraja proklela nadljudskom snagom koje se i smrt bojala.

Svakog trenutka otkucaja svog srca Gradič je tražio smrt, tražio je u borbi, plamenu, divljoj vodi, od svakog krivonogog Tatarina, lukavog Latina, gospodarstvenog Romeja, pljačkao ih i otkidao od života ali ni kod koga nije nalazio svoju smrt. Samo se svoga roda slovenskog klonio, samo se njih bojao još otkad su ga kao prokleto dete odbili i zaboravili. Zaborav roda je gori i od smrti.

Od njih je dobio samo jedno oko. Plavo i suzotvorno. Drugo je bilo tamno i suvo. I čak i to jedino lepo i ljudsko što je imao beše napola zaraslo u ranu i teško se videlo. Tek noć je otvarala to oko i neviđene suze izvirahu iz namučene duše.

Ispod brega, pod Gradičevim nogama izviraše voda.

Bistra, već ubrzo se razlivala po širokom polju, gradeći po bujnoj travi među mnogim drvećem mala jezerca koja su bljeskala pod prvim zracima jutarnjeg sunca. Usred svega stajaše kupast, nekako usamljen i neobičan breg. Na njemu, od belog kamena, osunčan, kao da lebdi na pramenovima osrebrene magle, hram. Zlatan krst na vrhu kupole sijaše gospodarstvom sunca.

Prvi put u veku Gradičevo plavo oko pusti suzu, ne u tajini tame no po danu istinitom. „Koliko je lepo…“ – zaplaka misao u srcu prokletog deteta.

„Ubi,ruši…“ – vrisnu Gradič i zalete niz kamenit breg s rđavim mačem isukanim iz korica sasušene krvi.

Vapaj žene na ranom radu u polju, san prekinut smrću… nemoć mirnih ljudi i gotovo da nije moglo da se išta istisne iz njih osim bolne tišine. Mržnja Gradičevih nevoljnika se razli i ogadi među kućama ljudi koji se u ovaj spokoj behu ogradili od teškog sveta.

Gradič, gonjen morom, ogromnim koracima sve obilazi i u očima mu samo hram. Ustremljuje se ka njemu kao parče tmine kroz srebrnu maglu između divljih jabuka, uz strm breg, samo mu srce bije kroz glavu koja puca. Razbija vrata hrama mačem skorele krvi.

Kroz uzan prozor s istoka probija zrak sunca i pada na Romejku koja kleči pred oltarom sklopljenih ruku i uzdignute glave.

Prvi put u veku Gradiča prenerazi strah. Nepoznato osećanje ga zaustavi i oduze snagu. „Ubi, ubi,…“roptava misao ga goneše napred i podiže ruku s mačem žednim krvi. Koraci slabi a na grudi mu leže neka sila i ne da. S mukom se probija i ruka visi u vazduhu s mačem. Magli mu se bela prilika Romejke i mač bi da pusti krv. Mač mu pada iz ruku i klekne iza nje i vadi svoj telesni mač i otvara nutrinu nedirnute Romejke i krv ga topla obliva i seme svoje ispušta u nju. Ona tiho jekne i legne na pod hrama.

Gradič gleda njeno telo i vidi lice, svo mu se telo trese i on počinje da rida. Kao da s tela otpadaju ploče skorelog blata, kao da se ponovo rađa i vidi prvo svetlo i čuje svoj prvi plač. Suze ga obliše i puče mu rana nad plavim okom i gnoj silan isteče.

Dodirne rukom blago lice žene.

Gradič kroz sva svoja nedela nikad ne beše prišao ženi, ni milom ni silom.

Gledao je druge kako to čine a on sam nije se bojao žena ali mu se nisu ni činile delom sveta, kao da su samo prikaze nečeg što i nije tu.

Kad izađe iz hrama i ugleda lica svojih nesrećnika oni ne videše njega. Učini im se drugi i slabiji. Htedoše zato da ga ubiju ali im to beše i zadnja želja. Iseče Gradič one koji nasrnuše, druge otpusti da se nikad ne vrate a neki koji nemahu svoju volju osim njegove ostadoše tu među onim ljudima, jer ih tek nekoliko ubiše a s ostalima ostadoše da žive.

Dani su isprva išli teško ali zatim godine nekako lakše prođoše i svako nađe svoje mesto za svoj dom među drugim domovima.

Gradič napravi svoju ižu malo podalje od ostalih (jer se stideše svoje ružnoće) ali su ga vazda pitali o svemu što beše zajedničko i on ih vođaše.

Mesec se omladi tri puta po tri puta kad mu u ižu dođe žena noseći svoju premenu i blizance. Rodiše se zdravi i lepi, jedan plav, jedan crn ali jednako snažni i behu za ponos.

Nikad mu žena ne reče ni reč. Bol joj beše na licu ali vremenom iskopni i ona se priljubi uz svog muža i u domu vatra postade topla. Nikad se on ne usudi da je pogleda sem za noći kada bi je mesec osvetlio usnulu ili tek što je sunce ne bi probudilo.I oba oka mu sijahu s njenim likom.

Umreše Gradič i Teodora i sahraniše ih jedno do drugog podno hrama i svi ih ožališe a sinovi očuvaše zajednicu u miru.

Prođoše godine i udariše nevolje i tuđe vojske i hram se onaj sruši (a drugi kažu da je samo sakriven na onom mestu) i Pavle i Mana povedoše ljude da ih drugo dobro mesto primi. I, mada se zbog velikog broja ljudi i stoke, podeliše uvek im veza beše čvrsta i na dobro. Među njih dođoše i drugi ljudi i videše da je mesto dobro i dom svoj naseliše.

A na mesto onog hrama se stvori kladenac naročito dobar za oči i u snu pored njega mnogo priče da se čuje.

 

 crkva brvnaraizvor

molitva

LJUBAVI

 

usnezene                ocizene

 

U nekim davnim danima to bi, devojku sam znao očiju sjajnih i pričao o Anabel Li. O sunčanim danima oči su joj bile tamne kao dva zdenca u travi, dva mirna zrcala bistre vode, i tek bi u njima bljesnuo sjaj ako bi je ko dodirnuo. Ako bi lagano rukom zahvatio, voda iz dubina je bila prohladna i snagodavna, pravo u srce je tekla i srce bi se nadahnulo. U suton bi njene oči bile boje pepela još toplog od vatre; mekog, nežnog pepela ispod kojeg se čuvaju tajne. Tada bi se smešila radosno ali i zagonetno kao da se igra nečim u skloništu svoje neprozirne lepote, tako blizu svetu a sva za sebe, sasvim sebi dovoljna. I, kada padne noć, oči bi joj se upalile. Prigušeno svetlo a vidljivo iz daleka. Sasvim iz blizine, kome dozvoli da je poljubi otvorenih očiju, moglo se videti da su to mnoge baklje koje su letele i lebdele u potpunom mraku kao munje-svici zaigrane u tihoj strasti. Izdalje, na daljini od jedne oktave, to je bio sjaj svih boja-zvezda i milijarde zraka koji stižu do najdubljih damara.

U nekim danima bi bila sita, zadovoljna tigrica koja prede. Nekad je bila ljuta tigrica koja nečujno reži. Uvek je imala lepe, pune usne, meke, tople, na miris divljih jagoda pod rosom hrastove šume…

Njene usne.Njene usne su ljubile koliko su htele ali je uvek bio jedan poljubac izobilja. Onda bi joj usne bile boje krvi, okeana i ja bih bio tek putnik  u zoru pustinje, žedan i željan, sasvim ispunjen.

ljubavi2

Jednom sam znao devojku koja je živela na nedoglednom polju visoko u planini između visokih zidina ponosnih hrastova. Konji, beli i vrani, su pasli po polju žutih i crvenih cvetova. Vetar je povijao bujnu travu i pročešljavao retku šumu odnoseći snove za buđenje na sve strane. Šum reke se čuo iz duboke udoline, toliko duboke da je sedam puta bio širi od zvuka tanke svetlucave trake rečnog neba a na suvom nebu je stajalo tek nekoliko neodlučnih oblaka. Mislim da su tu stajali samo zbog nje.

Fini pesak puta, koji je bezrazložno uvijen lutao kroz bujnu travu, se topio na njenim bosim stopalima. Bila je zamišljena, bila je bosih stopala u pesku, golih kolena u travi, bila je vetrokosa a plavo nebo joj je bilo u očima. Disala je duboko i mirno sav taj zastali čas i raširila je ruke, raširila je prste i vetar je odneo znoj s dlanova i nikoga nije bilo, ni mene pored nje. Dunula je kroz usne ispod maje na svoje dve mesečeve polutke, dve ponosne sise, dunula je topli dah između njih i osušilo se nekoliko  kapi znoja i pošla je dalje. Tih nekoliko sekundi je bila sva večnost za mene. Pošla je zelenim očima milujući polje trave. Pošla je i s čuđenjem se okrenula prema meni: „Pa,hajde!“

Jednom, znam, padao je sneg. Krupan, težak i kuće su se sve ušuškale u spokojne pokrivke. Noć je bila toliko gusta da se nije ni videla i tek poneka svetiljka je ćutala ispod strehe. Došla je i našla moju ruku u mraku i tek tada smo videli koliko smo ožedneli od letnjih kiša. I pili smo i pili sve te prve poljupce i sve je bilo hladno osim njih i ruku koje su se držale i očiju koje se nisu videle ali su se trepke mazile i pili smo, pili dok su se krupne pahulje topile na obrazima.I pili smo i pili i opijali se i te je noći svetlucalo ispod one strehe, zeleno i žitožuto kao njene oči i kosa.

I, sasvim obično, kestenjasto i kestenjasto.

Jednom, u planini i zimi, joj nisam znao ni ime a ni lica se ne sećam. Ali, bili smo zajedno u mrazu i snegu među retkim žbunjem. Nismo ništa govorili i glasovi nam se nisu poznavali.

Dodiri jesu.

Dodirivala me vučica i sneg sam obeležio kao vuk.

Nikad je više nisam dodirnuo. Ali, samo slučajan dodir njene ruke bi me vratio na vučju planinu i jedino tada sam bio vuk iako sam celi život to želeo. I od tada znam koliko su vučice nežne i strasne i kako znaju da probude vuka u čoveku i kako divljost može da te prožme te se u sjedinjenju umiriš dok svaki mišić za sebe igra.

ljubavi3

beba

Nekad, nekad davno postojala su pisma i postojao je mesec koji se zvao oktobar. Topli dani puni boja su se smenjivali s kišom koja je mirno i postojano oblivala ulice i dobovala u olucima, tako da sam stalno bio u snu. Njena pisma su stizala redovno i svaka dva-tri dana. Nekad je bilo sunce,nekad je padala kiša ali je uvek bio oktobar i leto je tek postajalo sećanje. Leti mi je donosila slatku bol i nežno me ubijala a na indijansko leto sam oživljavao od poljubaca na pismima i rane bi zaceljivale. Čekao sam pisma i pisao ih i na stotine ljudi se brinulo da sve bude u redu i na vreme. A nekad bi se pisma mimoišla i onda je trebalo razmeniti nekoliko koja bi objasnila šta se, ustvari, dešava.Jednom u tih sto godina se desilo da pismo nije stiglo na vreme i ne smem ni da se setim ništa o tome. Stizala su i druga pisma i pisma drugih meseci ali ni jedna nisu bila kao ona kao ona koja su stizala u mesecu koji se zvao oktobar.

Ne znam na šta su mirisala moja pisma. Ja sam bio u sigurnom zamku gde ni neprijatna misao nije mogla da uđe. Sunce me grejalo, kiša uspavljivala, boje me zasićivale a ona mi slala mirise grada koji je ugasio moju mladost. Slala mi je slike svojih nasmejanih očiju, svojih neviđenih grudi, svoj ubistven osmeh, slala mi je što nikom i nikada nije i nikad nije ni prestala samo se sva ona gomila ljudi više ništa ne trudi. Ali, kad god stigne mesec koji se zvao oktobar indijanskog leta i poslednji topli vetrovi pred kišu i zimu, meni stigne njeno nenepisano pismo.

I…

Bilo jednom jedno jutro. Još je disala topli dah snova, još se između trepki lepio mrak. Sunce se pelo na jullske krovove. Zadnju paru sam dao za ukradeni šampanjac a ona je nešto mrmljala po srećno smotanoj posteljini. Prela je i češkala se po divnoj guzi znanoj kao „it’s mine!“. Protegla se i grudi su joj se oslobodile, na napupeloj bradavici se poigrao zrak sunca. Takvih grudi više nema a ni tako ukusnog šampanjca. Kad je otpila kao što deca piju s cucle, usne su joj bile vlažne i sjajne. Nema više tako ukusnog šampanjca. Tada sam je poljubio i srce je tuklo i tuklo a ona je rekla: „Epa, dosta ti je.“ Otpila je još i tiho podrignula i tako se lepo smejala: „Zasad!…“-rekla je.

ljupismo

TRENUTAK I VEČNOSTI

 

Znali smo se godinama.

Ništa tu nije ličilo na pesmu koja bi inspirisala i našla se u sećanjima mnogih kao beg iz sivila u boje lepog sna.

Sećam se kako je plivala i nekih slučajnih dodira ispod vode.Mene je voda oduvek zadivljavala i pomalo plašila. Ona je bila nesumnjivo zgodna a ja, iako sam oduvek smatrao svojom dužnošću da se udvorim svakoj zgodnoj devojci, nisam preduzeo ništa posebno.

Prošle su godine. Snegovi su se taložili i moj lednik se lagano kretao ka okeanu.Ponekad sam gledao njene ruke i mislio kako su lepe.

Jednog dana smo se dodirnuli rukama. Kao i mnogo puta pre kada bi nevažno razgovarali i zatim odlazili na svoje strane.

Ovaj put smo zaćutali.

Jedan tren, onaj koji izmiče svakom mogućem merenju, jedan nemerljivo kratak trenutak u sasvim običnom dodiru, kada travka ili cvet ispod snega počne svoje novo proleće, kada u ritmu srca otkuca onaj drugačiji, tada se sve izmenilo.

Znao sam sve.

Mada mi je kasnije pričala da se ona toga i ne seća i da je o meni počela da misli kada to nije želela i da je to bio neki drugi dan… ja sam tada bio siguran.

Znao sam kako izgleda večnost.

O njoj nisam ništa novo saznao. Bila mi je lepa i donela mi i zadovoljstvo i brige, nade i nedoumice, sve što žena i muškarac treba da budu, što velika i mirna a moćna reka nosi u svom toku.

Taj tren, to bezvreme u večnosti mog života, naprosto traje i ja mogu da ga vidim na dlanu kao kap vode,da sve znam o njemu a da ne mogu da ga zaustavim i da se zasitim.

Proći će godine i večnost mog života ispunjeni jednim trenutkom.

 

POZICIJA ŠEST

 

 

orion2

 

U POČETKU

 

Ako je verovati predanjima začuvanim u osenčenim sećanjima žitelja sela R, pre nego što su se oni doselili, poviše mesta koje je prihvatilo njihove mrtve, živeli su oko izvora crne vode ljudi čiji je govor bio muzika. Naravno, nisu se sporazumevali instrumentima mada su talentovani gajdaši novonaseljenika mogli da grubo improvizuju delove njihovog govora, niti su pevali. Govorili su kao i svi drugi ljudi ali su glasovi u govoru bili tako fino složeni da su mogli da se izgovaraju u čistoj, neprekinutoj struji daha i da se jezik ne lomata po zubima i nepcima. Kada bi govorili o vrbi,čuo se šum vetra i video oblutak u potoku; kada bi govorili o stoci, osećao se miris balege i beskrajna odanost u očima; kada bi govorili o ženi video se kamen, cvet i vatra i čuo ždrebac, orao i vuk… Novonaseljenici su od njih mnogo naučili o voćarstvu, rakiji od oskoruše, o načinu da se umire pčele i dečiji plač navede na smeh i da deca roditelje isparaćaju…

Nekako su se i sporazumevali. Uočili su posebne reči u njihovom govoru, mogli da ih razumeju, ali kada bi pokušali da ih prevedu na svoj jezik ispadalo je nešto sasvim drugo. Kada bi hteli da prepričaju jade nekog ljubavnika, ispadao je recept za lečenje živih rana. Kada bi govorili o prošlogodišnjem velikom snegu kada tri nedelje nisu videli nebo jer su se kretali po tunelima prokopanim ispod snega, ispadao je savet za kalemljenje…

Izvor crne vode je stao i dvadesetak starosedelaca je otišlo držeći se za rep slepe kobile. Ostala je legenda i čudan način pevanja koji se još ponekad čuje u ovom selu. Par priča koje su zapamćene kao pesme koje se pevaju deci kad nikako neće da zaspe a u kojima se pominju čudne travke i mesta gde raste divlja loza s jednog brega i drugi breg gde izvire voda i jedino je vučji tragovi prenose da poji grožđe.

I niko nikad nije više zaspao na mestu gde je izvirala crna voda pošto je jedan čobanin prespavao tri godine i posle pričao o pričama koje su mu pričali mrtvi starosedelaca, o pričama koje su se dohvatile njegovog sna i nisu ga puštale dok ga nisu naučile ljubavi, odanosti i mirisu zemlje. Čobanin ništa nije znao o tome. Sve je zapamtio njegov san. Neka Ciganka je naučila njegov san da govori i kada su seli da ga slušaju, čuli su samo nerazumljive, prelepe pesme koje su im bile razumljive samo u snu, te su se njihovi snovi prepleli i počeli da žive još jedan život u selu u kome su ljudi i životinje živeli u istim prostorijama još uvek snošljivi na mirise onih drugih…

 

ZATOČENIK

zatocen

Vitez je bio u svom zamku.

Znao je da je smrt tu,verna družbenica, jedina preostala od svih.

Izgradio je zamak od ljubavi i časti, neprobojno se odelio od sveta, sveta zla i beščašća. Voleo je ženu i ona njega.Vremenom ona je nestala i on više nije mogao da se seti zašto je u tom zamku. Sećao se da su otišli i za sobom zaključali vrata sveta kako bi sačuvali sebe i svoju ljubav. Verovao je da mora da živi za svoju ženu i svoju ljubav,uspomenom da i njih čuva u životu. Igrao je šah sa smrću uloživši svoju dušu za besmrtnost i pobedio i smrt nije dolazila po njega. Vreme života je postalo jedan dan i jedna noć i samo jedan prozor je gledao u nebo. Svet je bio samo taj jedan kvadrat presečen jednom šipkom u sredini koja je držala prozor postojanim. U njegovom jednom danu i jednoj noći svet se menjao po pravilu svog sazdanja. Mogao je to da vidi kroz svoj prozor i sve te promene u samo tom malom parčetu neba su zastrašivale najgorim mogućim strahom,strahom pred beskrajem.

Ljubav prema ženi je ostala velika, čista i nepromenjena. Strah od tog nepojmljivog čuda beskrajne promene sveta je postala jedino što se menjalo u njegovom životu bez smrti. Prozor nije mogao ni da ukloni ni da zatamni, nikako da ga učini nepostojećim u svom životu, u svom nepromenljivom zamku. Misao o tom prozoru, o svetu koji se menja je postala stalna. Kroz tu neprestanu misao, hranjenu tek parčetom tajne postojanja sveta, otkrio je više nego i jedan drugi čovek pred celim svetom s tek parčetom života u svekolikom trajanju.

Mogao je sve da zna i znao je sve što niko nikad neće.

Nebo se okretalo u svom parčetu u prozoru. U svom jednom danu i jedne noći video je ponovo sazvežđe Pegaza i ponovo je raspored zvezda bio isti kao one noći kad je igrao partiju šaha sa smrću. Osmehnuo se. Raspored zvezda je tada bio identičan sa pozicijom na tabli, osim jedne zvezde. Ta zvezda mu je otkrila sledeći potez kojim je pobedio smrt. Ni smrt nije mogla da poznaje sve promene sveta, a on ju je tada video i iznenadio smrt i pobedio je i mogao da živi večno i čuva svoju ljubav i život svoje voljene kroz sećanje. Te noći je pomislio da je ta zvezda njegova voljena i da mu je tako pomogla. Ove noći se odjednom setio da je za svu tu veliku promenu sveta koja je ponovo vratila sve zvezde na isto mesto, što je večnost, da je zaboravio sećanje na svoju ljubav. Strašna misao je bila kao udarac i on se zatetura. U magnovenju, dok se ustvari tek malo pomerio, vide da u sazvežđu postoji još jedna zvezda. Bila je zaklonjena iza šipke u prozoru. Ta zvezda je značila sasvim drugačiju poziciju na šahovskoj tabli. Shvatio je da je smrt poznavala tu poziciju i da to nije bila pozicija koju su igrali ali da je on, greškom, video poziciju i rešenje na nebu. Vitez i smrt su igrali sve moguće pozicije promene sveta, vidljive i kao sazvežđa, i smrt ih je sve znala. On je video pogrešan raspored zvezda koji ga je, slučajno, doveo do pravog poteza. Pobedio je smrt ali je izgubio život.

Njegova žena, njena ljubav je čekala čitavu večnost da mu pokaže stvarni pravi potez i sada ga je video i shvatio.

Svo njegovo znanje je bilo besmisleno, njegova besmrtnost …

Setio se gde je ključ, otključao vrata i izašao iz zamka.

Sve je tako jednostavno!

sahsmrt

POZICIJA SEDAM

pegasus2

     BOMBARDOVANJE MESECA

psihoanalizamesecbmb

 

Male navedene ispovesti su izvučene iz anketnog istraživanja u sanatorijumu za mentalno obolele. Nisu privukle posebnu pažnju istraživača jer su tretirane kao i sve druge neuroze svrstane u kategoriju „permanetnih osećanja krivice uslovljenih kompleksima iz ranog detinjstva, najčešće zbog predominantnih roditelja“.

leptircern1

Prava panika je nastala tek kada je neki nadobudni pripravnik u Institutu za multidisciplinanu tehnologiju introspekcije, očito iz dosade, ubacio u fraktalne jednačine neke genetske sekvence. Rezultati su bili prilično uznemirujući. Prvi put su se tada ujedinila Društva ležećih (na sofi) i sedećih (u volterovskoj fotelji) psihoanalitičara u oštrom napadu na matematičare i fizičare. Mada su ovi pružili dostojan otpor u početku, u trenutku kada je bio ugrožen opstanak samog CERN-a, su najzad shvatili šta je sila i povukli se. Čitava stvar bi se završila, kako to doliči civilizovanim ljudima, na otpuštanju nesrećnog pripravnika da neki izveštaji iz CIA nisu zapali za oko generalu Lukobratovu u Pentagonu. Zapalo mu je za oko tvrđenje da postoje neki pekinški leptiri koji mahanjem krilima izazivaju strašne vremenske nepogode nad USA. Da li bi bilo potrebno nešto manje za uzbunu i direktnu, odlučnu akciju za zaštitu životnih interesa globalne sile. Trenutno je prekinuto bombardovanje Meseca i projektili usmereni na precizno locirane leptirove. Kolateralna šteta od nekoliko desetina miliona Kineza nije premašivala dozvoljeni prag od 3% tako da se sve srećno završilo. (Doduše, mnoge NVO su oštro protestovale zbog kršenja ljudskih prava pomenutog pripravnika ali se na to zaboravilo kad je štampa otkrila da je Bekamova slomila zub o jedan kolačić sudbine u kineskom restoranu.)

Šta je navelo inače nepomirljive frakcije psihoanalitičara da se ujedine u pravednoj borbi za svoja korporacijska prava?

Jedna od jednačina onog pripravnika je upućivala na to da su neposredne veze među ljudskim bićima,mada uglavnom nesvesne, postojeće i merljive! Ova činjenica jasno upućuje na to da,osim manje bitnih kao „da nijedan čovek nije ostrvo sam za sebe“ i da smo „gens una sumus“, da bi sav prihod iz ruku psihoanalitičara prešao u ruke fizičara i sličnih „merilaca“. Pošto je poznato da su sunce, voda i vazduh tek sekundarni izvori života na zemlji a da je primarni izvor novac, nikome nije dozvoljeno da naruši ovaj osnovni princip.

U međuvremenu, u udobnosti jednog od sanatorijuma za mentalno obolele, Buda, Sokrat i jedna devojka iz jednog restorana u Birmingemu su vodili svoj miran (mada ne i sasvim spokojan) razgovor.

-Ništa ne bude iz ničega, samo Bog je početak. Svi su ljudi povezani u jedan svet i jedno vreme.

-Uravnoteženje svih ovih sila, mada u zbiru pokazuje nulu-nedešavanje, uvek je u pokretu i treba delati čistog srca a ne težiti iščeznuću u utrnolosti.

-Dovoljno je da ne smišljamo zla jedni drugima.

-Onaj pripravnik je izračunao da se tek jedan promil ljudskih aktivnosti odnosi na činjenje dobra.Sve ostalo ide na zlobne pokušaje.

-Čitav taj rad!

-Da, zamislite koliko bi bilo lakše živeti!

budasokratbirmingirl

POZICIJA OSAM

virgox

 

SEX,URBA…EROS,TANATOS

harapamirabaiaurovil

 

„Vreme je vatra u kojoj sve sagoreva ali se pepeo nikad ne ohladi.“

Pretpostavlja se da je ovu rečenicu prva napisala Mira-Bai na obali isušenog korita reke Ravi. Sledeća ju je napisala Mira Rišar šesto godina kasnije.

Godine, koje su protekle rekom Ravi i donele ovu misao, u prohladan suton, sedećoj, skupljenoj figuri Mire-Bai, misao kao grumen zemlje među dojkama s nabubrelim bradavicama, te godine nisu izbrojane kao niz izlazaka i zalazaka sunca i mesečevih mena, već kao nanosi peska i vlažni vetrovi potrebni da se sakrije i ponovo otkrije falusoidni kamen harapanske civilizacije pod rumenim nožnim prstima Mire-Bai. U tom trenutku raspukla breskva Mire-Bai poče da ispušta sok.

Niz spojište nogu i zadnjice kapi su lagano skliznule na grub konac lanene haljine i tek jedna je dodirnula toplu stenu na kojoj je sedela Mira-Bai. Težak i gust vazduh jalovog korita reke Ravi se uskomeša i prihvati, upi tu jednu kap.

„Vreme je vatra u kojoj sve sagoreva ali se pepeo nikad ne ohladi.“

Od svih ljudskih delatnosti stvaranje grada sigurno nije najmanja. Jer, grad nije samo zidanje zgrada i probijanje ulica. Jer, grad je vreme potrebno da vetrom doneseno seme-misao i peskom zaustavljen korak izniknu i izrastu u lavirint želja,strasti i sećanja. (Ako je ruralno plodnost i rađanje, urbano je besplodan seks, zamaman i gust sirup strasti, neprekidno olakšavanje u beskrajnom lavirintu. Otuda su gradovi i neposredno asocijacije lavirinta i to baš onog u kome Tezej nalazi i ubija Minotaura, svoj alter, s kojim se ustvari tako sjedinjava. Arijadnina nit je žensko podavanje, s njim se nalazi izlaz na svetlost sveta. Ali, muška potraga za samospoznajom se tako zapliće u bezizlazan niz ponavljanja i olakšavanja.)

U jednom trenutku šahovski raspored ljudskih tela grada Aurovila je označio sledeći potez iz pozicije koja je vekovima ranije nastala u gradu Harapi. Svrhovotost beskonačnog ponavljanja je bila ispunjena i Mira Rišar se našla na mestu gde se nekad nalazila Mira-Bai.Suv vetar,iznikao u vlažnom,senovitom krilu,podiže kovitlac peska i pod bosim nogama Mire Rišar otkri kamen muškog smisla iskre oplođenja. Stigavši u ruke Mire Rišar poče da pulsira toplotom. Nežnim, pokloničkim milovanjem Mira Rišar stavi topli falusoidni kamen među svoje dojke.

„Vreme je vatra u kojoj sve sagoreva ali se pepeo nikad ne ohladi.“

„Ja sam ona koja jeste,koja je bila i koja će biti. Preko mog lica je veo koji se ne može skinuti.“

Ova rečenica je preuzeta iz jedne druge pozicije s namerom da ukaže na zajedničku tačku.

izidakali11

Izida, sestra svog muža, izvodi Ozirisa iz mrtvih kako bi obnovila ciklus rađanja. Oziris, muški princip, je nepokretan ali sadrži iskru potrebnu za ponovno oživljavanje. Izida, priroda sama, je nagon, neizbežna potreba za plodnošću. Izida nam još kaže: „Preko mog lica je veo koji se ne može skinuti.“ Nikad nam neće biti dozvoljeno da vidimo njeno lice.

Pogledamo li u predstavu te boginje na drugom prostoru, pod drugim imenom, Kali, videćemo šta je ispod vela.

(Govorimo ovde o prirodi i seksu u mitološkom kontekstu i to onom koji govori o vremenu haosa, uspostavljanja reda među bogovima. Dakle, ne govorimo o prirodi kakvom je vide zaljubljenici u izlete. Takođe govorimo o seksu samo kao o elementarnom nagonu, tamo gde je „muški princip“ nasilan i slep a „ženski princip“ rađalački i gladan.)

 

                                               LAVIRINT SEKSA

 

labyrinthminatoaur2aridmnt1

Tamo gde se Minotaur krije a Kali slobodno i pouzdano kreće…

Kali je crna, krvožedna, usahlog stomaka i grudi,raščupane kose… Dominira Šivom (muški princip) tako što igra na njemu i navodi ga na delanje,mada je ovaj sklon nepokretnoj meditaciji…

Ali,Kali vide i drugačije i tada je zovu Šakti:

„Prsti su joj dugi i prefinjeni, dlanovi topli. Lice svetlo i nasmejano. Grudi su joj čvrste i nedirnute, stomak vreo, bokovi i zadnjica čvrsti i sočni… Kosa joj je nežna i plava i dopire do kolena dugih i snažnih nogu… Vrelina njenog stomaka je energija potrebna da se duša čoveka odvoji od tela…“

Eros i tanatos, telesna ljubav i telesna smrt, su, poznato je, mitološki blizanci. Taj tandem zakriva i otkriva lavirint, mračni zaplet ljudskih strasti. Telesno sjedinjenje muškarca i žene otkriva izlaz i svetlo. Orgazam muškarca je nalik smrti, to je „mala smrt“. Zadovoljenje, oslobođenje tako ponovo dovodi pred ulaz u lavirint. Svako ponavljanje, uzastopno ciklično vraćanje, makar i ne bilo zaista beskonačno, jedan je od užasa s kojima se ljudski duh sukobljava na ovom svetu. Otuda se sve askeze, kojima se teži odvajanju od ovog sveta, neminovno u sistemu odricanja koje primenjuju, neizbežno odriču telesne ljubavi,seksa.

Kao što stalno može da ga vraća u lavirint, žena može i da muškarca konačno  izvede iz njega. To je agape. To je priča o izgubljenom raju.

Ali,to je druga priča.

Ariadnit

GOSPODAR SVETA:NAS SEDMORICA

jamarvin1marvin,jpeg

Kritični trenuci su prvih devet sekundi po buđenju.Tada postajem svestan sveta.Između devete i desete sekunde se setim ko sam ja i tada nastupa mučno i gorko osećanje razočarenja.To je sve od mog života:tih 10 sekundi.Zatim se nastavlja život i u tom danu.Bez iznenađenja i uzbuđenja.

Nije precizno određeno,ali otprilike svake sedme godine se sastanemo nas nekoliko,onoliko koliko nas ima u tom periodu.U jednom danu se sastanemo da se vidimo,pogledamo u oči,ponešto razgovaramo…Čak i osobe koje sve znaju i mogu imaju potrebu i šansu da pričaju o mogućnostima i alternativama koje nam donosi život i svet.Ipak,ostalo je malo toga za da se otkriva,sasvim malo one soli života – radosti čuđenja.Moja je krivica.Bio sam usamljen i bez kontrole i odlučio da budem gospodar sveta.Tada mi se učinilo da je to konačno i spasonosno rešenje.No,da vam kažem, sva konačna rešenja su – sranje…Biti gospodar sveta nije nikakvo rešenje.Osim toga,više nije moguće odustati.Do kraja života moraš da gospodariš.

Ja IV mi to nikad nije oprostio.Ne zbog gospodarenja,to ga se malo dotiče… već zbog izgubljene čari druženja.(On je napisao “Danilušku…” i da “sam čovek a ne reka…”) Ostala šestorica dele moja životna iskustva,kao što svako stariji nasleđuje one koji dođu posle njega.Ja sam došao pre izvesnog vremena kao da sam novorođen,samo u telu pedesetogodišnjaka.

Ja I je najstariji,ali je u telu deteta od 5-6 godina.Njega svi volimo.Ne samo što je klinac,već je i najpametniji i najćutljiviji.I,najstidljiviji.A njegov um je neverovatan.Ja II mu je najbliži po starosti i on nam najčešće objašnjava slike iz pameti Mene I.To čini s dosadom i preko volje jer je neprestano u poslu otkrivanja sveta i ljudi.

Ja III je otkrio magiju žena i njega malo šta drugo interesuje.(On je napisao “Ljubavi…”) Ustvari je smotan i nesiguran.Meni (VII) je nezanimljiv ali najmanje podnosim Ja IV.To je neki arogantan,ciničan,naučan,…urbani “smooth operator”, kako nam je pevala Sade.No,jednom kad je bio odsutan,Ja I nam je objasnio da je to njegova odbrana od realnog sveta s kojim se sukobio.Razumeo sam to,ali ga i dalje nisam podnosio.Jedino iz poštovanja prema starijem i svesti da ionako ništa više ne može da se promeni se uzdržavam da mu saspem u lice za sve propuštene šanse koje nam je uskratio.Ja V zbog toga s njim ni ne priča.Došavši na svet odmah se našao u odvratnoj krizi i čitavo doba njegove vladavine je prošlo u rešavanju i spašavanju…(Ipak, i on mora da mu oda priznanje za najveći broj priča.)

Ja V je pokušao da se uklopi “među ljude” u teškim okolnostima i mada za svoj trud i svoje muke zaslužuje naše saosećanje njegovo vreme je bez naročitih rezultata.Zato je Ja VI na mnogo načina bio zaista novo rođenje i novi život.Prihvatio je Boga Isusa Hrista i nova duhovnost se našla u našim životima i svima se čini da su njegova dela i priče najbolji.On mi je najbliži,mada ga II i V smatraju kukavicom. IV mu se otvoreno podsmeva.Ipak,iako je uglavnom tužan,njegova tuga ima neku vedrinu i tihu radost.Po tome se on i Ja I najviše slažu.

A ja sam,eto,postao gospodar sveta i,ako ništa drugo,pokvario naše druženje. Ljudi koji sve znaju i sve mogu imaju malo slobode za čuđenje nad svetom.Sva neizvesnost i sva radost se nalazi u onih devet sekundi buđenja pre no što se setim ko sam.

Možda će Ja VIII doneti neku promenu.Sva strepnja i sva nada se nalaze kod njega.

 

 

JA SAVA SAVANOVIĆ

JA SAVA SAVANOVIĆ

 

Elem, ljudska zloba i romantičarski pisci su mom čukun-dedi, Savi Savanoviću, pripisali da je vampir, neumrla krvopija… Istina je da je on bio dobar domaćin i, doduše, prek čovek. (Kakav „dobar domaćin“ i mora da bude jer bi mu se, inače, domaćinstvo raspustilo a lenji, nesposobni i kradljivi ljudi razneli.) Istina je i da je imao vodenicu-hraniteljicu, što je onda bilo kao današnje fabrike, pa i važnije. Zavidni i zlobni ljudi su stvorili razne priče pa je zbog ujma na brašno bilo „kao da mi krv pije“ i to postalo „Sava Savanović krv pije“ i kroz zaludnu književnost postalo „Sava Savanović, najpoznatiji srpski vampir“ a niti Srbi imaju vampire niti bi Sava u sopstvenoj(!!!) vodenici napadao tuđe ljude.

Ipak, priča je stvorena, namučila, razbila i konačno osirotela i raselila porodicu Savanović. Od ugledne familije i doma koji je pomagao druge, postali su izopšteni beskućnici i nevoljnici koji lutaju između gradova i sela i traže svoje mesto u svetu. Promenilo se i prezime i zatrla sva porodična istorija da bi se ponovo našlo mesto pod suncem i među ljudima. Teško je bez imena i prošlosti stvoriti budućnost i tek je Savin unuk, Sava, uspeo da ponovo osovi porodicu. (Ipak nismo mogli da se odreknemo svega, pa i imena Sava.) On je i za porodicu i za druge, u stvarnosti van priče, bio dobar i poštovan čovek. Doduše, budući da je sav bio predan uzdizanju porodice i da se klonio ljudskih besposličarenja, malo je falilo da nas ponovo označe i izopšte. Moj otac je takođe bio vredan i karakteran čovek ali se u njemu nakupilo mnogo porodične gorčine pa je, iako dobroćudan i sklon i priči i pesmi, postao svojeglav i zadrt. I, mada se majka uplakano i molbeno protivila, na mene je vratio ne samo ime Sava nego i prezime Savanović. Srećom, vremena su se promenila i mesto je bilo daleko pa se strepnje moje majke nisu ostvarile. Živeli smo normalno, ničim se posebno ne izdvajajući u okolini. Nisam bio posebno označen svojim imenom i čak mi je u vremenu filma Leptirica, na onaj čudan način kako kod tinejdžera negativno postaje gotivno, istost imena donela dodatnu popularnost u školi među devojčicama. To je shvaćeno kao, eto,  zabavna slučajnost. Među devojčicama sam i inače, visok,  korpulentan („Baš kao čukundeda!“-govorila je moja baba u okrilju porodice…), dobar sportista, bio poželjna lovina. To što sam i pio krv im je stvaralo erotske zazubice. Smejao sam se, eto, toj „slučajnosti“ ali je u tome ipak bila senka gorčine.

Tajna porodičnog nasleđa me pratila. Zbog preživljenog, moja porodica je shvatila da izuzetnost znači i izdvojenost i nevolju i vremenom razvila mimikričnu samoodbranu. Klonila se svake uspešnosti. Moj otac je gutao gorki ponos i puštao nesposobnije u poslu i da se obogate i proslave i da im se još i „divi“… Majka, lepotica čija se čuvenost prelivala preko granica predgrađa, se obukla u skromnu haljinu domaćice… Porodica je morala da se grčevito drži prosečnosti kao za splav u bujičnim vremenima.

Ja sam sam mogao da budem dobar sportista ali da često puštam druge da me pobede i da se dobroćudno smeškam. Znanja u školi i na fakultetu mi nisu bila dovoljna i mnogo sam ih nakupio sam, na drugim stranama ali nikako nisam smeo da ih previše pokazujem. Smatrali su me i pametnim i sposobnim ali taman koliko je to prihvatljivo, ispod granice gde postaješ odbačen.

Naravno da me je to razdiralo iznutra, da sam mogao da postanem i ogorčen i da popustim želji da „im svima pokažem“… ali nisam… jer sam stvarno bio i jak i pametan. I – držao sam se gomile.

Ipak, neke karakterne štete, makar i male,  je moralo da bude. Čak i nju sam,  čini mi se,  mudro izabrao da bude društveno prihvatljiva. Postao sam sumnjičav, nikom nisam verovao. Nikom. (Mada nas sumnjičavost lišava mnogih dobrosti,  pre svega da uživamo u bliskosti dragih, ipak je u ovoj civilizaciji prihvaćena, čak poštovanja dostojna.) Nikom. Čak ni porodici.

Morao sam da ispitam prošlost mog imenjaka čukundede. Možda je porodica slagala, sakrila istinitu priču  iza tajne. Možda je Sava Savanović stvarno bio vampir.

Krišom od svih, što je odužilo ionako dug posao, sam proučio sve o vampirima. Zatim sam izdalje, izdalje otkrivao život čukundede, čak sam i kod sebe tražio znakove „gladi za krvlju“… Nekoliko godina rada se svelo na ono što sam napisao na jednoj stranici na početku ovog dnevnika. Reklo bi se da sam mnogo truda i života straćio na putovanje od nigde do nikuda… a onda se sa sasvim neprimetne staze pojavio rezultat:

VAMPIRI POSTOJE.

Postoje sad i tu, među nama i sa nama… i – žive!

***

Sredinom osamdesetih na TV se pojavio skandalozan i skaredan Cipiripi. Doduše,  na TV su još imali skrupula i Cipiripi se pojavljivao u vreme iza ponoći kada deca i pristojan svet spavaju,  pa se to nekako podnosilo. U sred filma, najčešće u najnapetijim trenucima, iznenada bi se pojavio lik te veverice s njenim lešnicima. Čak i tipovima budnim u to vreme, dakle- ogrezlim u svakakve nepodopštine, je bio nepodnošljiv, iako se radilo o par sekundi. Zanimljivo je da se prvo pojavljivao u vampirskim filmovima. Zatim se umetnuo i u erotske. (U to vreme najerotičnije emisije na TV su bile žensko klizanje i ženski tenis.Gledati Emanuelu ili Tango u Parizu je bila perverzija.) No, kad se taj nevini, crtani lik umešao i u sportske prenose prevršena je svaka mera. U novinama je izašao naslov UBIJTE CIPIRIPIJA! i s tim se prestalo.

No, pokazalo se da je to bilo samo gubljenje nevinosti i da će, vremenom,  Cipiripijevi naslednici orgijati na TV.

Tih godina izvesna muzička banda sa Kosova, Braća Karići, je svirala na svadbi u zabačenom planinskom selu, Studeni. To im je bila prva značajnija turneja, mada svadbari nisu bili zadovoljni.

Beograd je Evropi otkrivao Dire Straitse i Tallking Hedse, od Šarla Akrobate su nastali EKV i Disciplina Kičme, Električni Orgazam se rugao Zlatnom Papagaju, čak i Idoli su imali šta da kažu, mada se znalo da među njima tek jedan stvarno zna da svira… Kada se desilo da Plastika umre od plastike!?… da Zlatni Papagaj okoti Silikonsku dolinu!?… „sam sam… oni dolaze… krokodili dolaze…“ i kada su došli i pojeli Milana i Magi… umrli u bedi…  dok su Braća Karići postali najbogatiji u Srbiji i Idoli, baš oni koji nisu znali da sviraju, diriguju jadnoj srpskoj Masi!

Tih godina u Beogradu se sviralo na sve strane. Svaka garaža, podrum, neko potkrovlje je bilo mesto da se skupljamo, cirkamo i slušamo naše drugove i drugarice kako sviraju ili pokušavaju da sviraju. Bilo je svejedno ako je cirka bila dobra. A bila je dobra ako bi je bilo u dovoljnim količinama. A svaka iole bolja kuća je imala i dovoljno viskija i sličnih pića (pa smo postali i poznavaoci i počeli da biramo). Te bolje kuće su mogle da svojoj deci kupe i razne instrumente,  od  najboljih. Ta deca su i svirala a naše odobravanje ili pokopavanje je zavisilo od pomenutih količina i kvaliteta pića. (Čudno je to kako je Bog odredio da talenat i bogatstvo skoro nikad ne idu zajedno! Mada su ta „deca iz boljih kuća“ mogla „da nas kupe“ ipak im je bilo stalo da postanu važni u društvu. I – trudili su se a društvo je to, na izvestan način, uvažavalo… Ti pubertetski dani su neumoljivi: vrediš koliko sam po sebi vrediš. U to vreme je bio težak blam da se neko kurči parama, da se devojke daju za pare, da budeš sebičan, da se odevaš posebno… bilo je toga ali je bila sramota koja bi te izvrgla najgorim mučenjima koja su u stanju da izmisle okrutne mlade i lepe glave… (Jedini koji su mogli da budu izopšteni i da ih niko ne dira su bili retki narkomani. Oni su živeli svoj svet tamo negde i mi smo ih obilazili vodeći računa da ne dođu u naš svet.) Kada i kako se desilo da „bogataška deca komunizma“* postanu glavnica narkomanije i pratećih pošasti, da postanu izopšteni i da njihova izopštenost postane poželjna ekskluziva u koju srlja, kao ovce na klanje, masa normalnih i talentovanih… U to vreme nismo brinuli o tome kao što nismo brinuli ni o sledbenicima Mice Trofrtaljke koji su se okupljali pod šatrama u vreme odmora i zemljačkoljubivog klimaksa izmučenih gastarbajtera… Kada su se to udružili!?… I – sjebali nas!…

Nismo brinuli… Obilazili smo mesta za svirke i žurke, kojih je onda bilo mnogo i bile otvorene za upad…

Ne znam zašto… sećam se dobrog provoda sa prve svirke grupe Partibrejkers i nekako sirovog ali neodoljivog Caneta i -na sasvim drugom mestu- dobrog provoda na početku Oktobra kada im se uvlačio jedan pomalo ljigav i uporan momak, zvao se Željko,  i, doduše, mada su ga uzeli jer je imao pare za instrumente, doduše… ali je stvarno bio dobar basista…

Kada!?

Nekima su roditelji, deca komunizma, mogli da kupe instrumente a njihova beznačajna muzika nije bila poznata ni komšiluku i, gle!, jednog dana su Monetarni udar i sviraju „Novac u rukama“…Ne samo što su bili promašeni i „tranzitovali“ narod,  nego nam se rugaju i skrnave.

Kada!?

Kada se to desilo?Kada su to došli „krokodili“, kada su nam se vampiri krvi napili a Cipiripi postao krem od isisanih, samlevenih mozgova…

***

(„Mora da se zgazi dok je još malo!“ – jedan stari seljak.)

***

Ja, Sava Savanović, čukununuk, sam rođen sredinom šezdesetih godina XX veka. Rođen sam u pristojnoj porodici; roditelji, prosečni intelektualci, zaposleni na običnim poslovima, prosečnog imovnog stanja i, doduše, otvoreni za nova saznanja i nova vremena. Rođen sam u beogradskom predgrađu, dovoljno blizu urbanom i dovoljno dalekom da zadrži varoški duh sveopšteg poznavanja i druženja, porodičnog ručka, domaće hrane i komšijskog ogovaranja.

Moja prva lepa sećanja su toplo mleko i kifla u zabavištu.

Moje prve boli su Bebine oči i osmeh.

Devojke su tada bile različite.

Dugo su trajale moje neobavezne priče s Linom. Čak sam joj često nosio blok, lenjir… na relaciji od kuće do Arhitektonskog i nazad. Kad sam video da mi više odgovara raznoliko i slobodno društvo na ETF nego fina deca Arhitektonskog, sišao sam dva sprata niže, bliže i KST-u i Domovini*. Onda sam osetio da mi strašno nedostaju Linini lenjiri i poljubio je dok smo usamljeni i zavejani čekali 26-ticu. „Najzad!“ – rekla je i tada su završene sve moje ljubavne avanture. Ostali smo zajedno do kraja.

Prvi talas na mom mirnom moru se uzburkao jedne večeri u KST-u. Izašao sam sa sastanka FakOdb eSKaJu gde su me kritikovali zbog izostanaka („Zašto niste došli na poslednji partijski sastanak?“) i dali ukor („Da sam znao da je poslednji, došao bih sigurno!“). Tada je neko rekao da će nam biti bolje kad „crveno izbledi“, misleći na prelaz od komunizma na socijal(izam)demokratiju. (Ko bi rekao da ćemo preterati u izbeljivanju i dobiti žutu kaki boju.)

U Klubu je galamilo poveliko društvo samo za jednim stolom. Za jednu tihu i pomalo nesigurnu devojku mi je neko rekao da je to „ona Magi iz Katarine“. Ja sam još uvek bio ojađen zbog rastura Šarla i pomislio da su baš mogli da nađu neku atraktivniju, pošto je u to vreme počela moda da bendovi nađu neku lepoticu za gledanje. Zbog toga sam jedva pristao da idemo na jedan od prvih koncerata Katarine Velike.

Posle koncerta sam pešice dugo išao kući, sasvim ošamućen. Neka nova, dotad sasvim nepoznata osećanja i misli su se probile u moj um i sasvim me sludele. Ona tiha i nesigurna Magi je na Korgu eksplodirala, bila neviđena lepotica koja govori kao Zaratustra. (Magi i Milan su živeli kako su živeli i o tome se već sve zna i sasvim je nebitno pored muzike koju su stvarali. Otvorili su pogled na svet koji ne znam da li ja i da li bilo ko,  pa i oni sami,  mogu da ga shvate i bar delimično objasne ali je toliko uman i lep. Nisu oni izmislili taj svet. On postoji tu, pored nas, dostupan je i moguć. Oni su ga videli, pokazali drugima… Ali, toga nema na TV. Ja sam tog sveta postao svestan prvi put na tom koncertu, kasnije ga našao na mnogim mestima u knjigama,  muzici, slikama… kod mnogo ljudi… svuda, osim na TV. Iz pozicije bilo koje današnje Mice TeVefrtaljke oni izgledaju jadno i bedno ali sve što one predstavljaju je obična…  ne „obična“ već ona vodurljiva fekalija pored čistih planinskih vrhova koji streme nebu.)

Kada?!… kada se to desilo da loši muzičari zavladaju Srbijom?!

***

Voleo sam bioskop. To mesto budnog kolektivnog sanjanja je u svom mraku donosilo tračke svetla iz šarenog, slobodnog sveta u sivilo palanačke učmalosti i pravila ispravnog života po ONO i DSZ*. Nekad sam,  a najčešće sa Linom koja bi se šćućurila na moje rame („Bioskop je da se držiš za ruke…“),  kao deca pred izlogom slatkiša, smo tražili izlaz u neku normalnost i spokojan život. Tada smo prvi put počeli da govorimo o odlasku u Kanadu, Australiju…“A!A gde je Amerika…aa“

***

U gomili „ludaka“ koji su se tih dana, tih godina muvali po Knez Mihajlovoj, jedan mi je posebno ostao u sećanju. (Svaki grad koji drži do svog duha mora da ima jednog zajedničkog „ludaka“. Razumski osoben, bezopasan i zabavan,  ponekad lucidan, poznat i omiljen svima. Beograd je imao svog,  Žiku Obretkovića. Za neko piće, malo hrane ili neki dinar, bi zabavio svakog, ponekog zadivio, svuda prisutan i neprisutan bio je neka maskota koja je na neki način povezivala grad. Prema njemu se nije moglo biti grub, potcenjijuć… čak je nosio neki glamur – nije svako mogao da priča s njim.) Ovaj drugi, mislim da se zvao Stojko, a pre će biti da mu je to bio nadimak, je po Knez Mihajlovoj tražio „dobra mesta“ za stajanje. Mesto na kome od tla prima dobru energiju. Kada bi ga našao, prosto bi tu stajao satima i pričao s onima koji bi naišli, znani ili neznani. Nesrećom, najbolje mesto se nalazilo tik pred ulazom u Mitićevu robnu kuću. Kako je mogao da prima dobru energiju na mestu gde su ga neprekidno gurali ljudi, neki negodovali, neki se smejali, ali – izgledao je zadovoljno i smireno.

***

U bioskopu Balkan smo gledali Glad za krvlju pa Ljude-mačke. Ja sam bio zadivljen estetikom ali Lina nije bila oduševljena.

***

Tada to niko nije shvatio a, ustvari, prvo javno objavljivanje vampira je bila naslovna strana Studenta na kojoj su vampirski očnjaci nagrizli zeleni list.

***

Doba „poslednje junačke nevinosti“* se poput belog dima širilo iz otvorenih vrata kafana. Najstarija i jedina srpska demokratska institucija, kafana, sa Rubin vinjakom, kiselim kupusom, deset sa lukom i belim sa sodom, više nije šaptala zabranjene reči, već je euforično* iznosila programske smernice nove nacionalne politike. Stare istine i nova tumačenja su poput barjaka iz duvanskog dima i alkoholnih isparenja iznošene na zdravu beogradsku košavu i reči gladne slobode su letele i opijale i trezne misli.

Ponekad smo, pošto su kafane zatvarane u normalno vreme, odlazili u kafiće, koji su tih godina počeli da se kote,  na „po još jedno piće“ i još neku reč. Zanimljivo, posle nekog vremena bismo zaćutali zagledani u prazno: tužno male doze pića u čašama i devojke koje su već počinjale da liče…

Nedelja uveče je bilo vreme „samo za Nas“. U mojoj omalenoj, pretrpanoj i u toplo ušuškanoj sobi, Lina i ja smo se smejali, pričali, ljubili se i slušali OZON. (Lina je to zvala Ozbiljno Zaljubljene Osobe Nedeljom), radio-emisiju koja je pomagala našoj opuštenosti,  otvarala teme i pokazivala da nismo sami na svetu. Lina je slala „poruke lične prirode“,  grafite,  kasnije pisala kratke priče i bila uspešna u tome… obožavala je to vreme „samo za Nas“… Ja sam uživao ali sam sa više žara učestvovao u pisanju političkih tekstova. Ipak, mislim da bi u nekom normalnom i spokojnom vremenu moj iskren izbor bio sličan Lininom. Ovako, potajno ogorčen zbog porodične kletve i nemogućnosti da kao ličnost prodišem punim plućima,  okrenuo sam se temama iz Studenta, Vidika, Književne reči i, za divno čudo,  gomili časopisa koji su iznikli iz SSOJ, jedne sterilne sredine koja je porodila pravu eksploziju oslobođenih reči.

„Treba ih obraditi dok su još mali.“ – jedan vampir.

***

„Dobar dan, buduće kolege, elektrotehničari… a i budući pravnici i ekonomisti … “

***

***

„Dobar dan, buduće kolege, elektrotehničari,  i budući pravnici i ekonomisti!“

Prva rečenica pozdravnog govora dekana brucošima ETF je dočekana sa smehom i odnosila se na uspešne studente i one nedovoljno sposobne. Za neko vreme oni će nas dočekati kao direktori i menadžeri u firmama u kojima smo se,  uz mnogo sreće i veza, zapošljavali.

U KST-u, inače, nisu točeni alkoholi, osim, ponekad, piva. (Zato je Mašinac bio izbor za oslobođene večeri. Oni su, čak, imali i čitaonice u kojima je bilo dozvoljeno pušenje.) No, nije bio problem da se prošvercuje poneka kapljica. Tako sam posle jedne brucošijade (bio sam na nekolikim), pun entuzijazma, pred replikom Teslinog spomenika sa Nijagare, položio zakletvu da ću biti „veran i iskren elektronac koji drži datu reč“ i „dati i svoj život“ za nauku. Bio sam iskreno ponesen i, kao uvek u takvom stanju, išao pešice kući. (Tada je bilo sasvim normalno da se tako ide kući. Taksi je bio skup, Beograd je bio manji i usput ste mogli jedino da sretnete nekog zanimljivog lika za kraću priču. Vampira i pasa tada nije bilo.) Moja pionirsko-vojnička zakletva nauci je potrajala koliko i isparavanje alkohola. Bio sam dobar student ali samo onoliko koliko je trebalo da mi bude mirna savest. Lina nije bila zadovoljna time i pokušavala je na svoj tihi i uporni način da me navede na pravi put. Ona sama je bila predana studiranju i to ne samo kroz ispite. Uklapala se i ubacivala u sve programe, aktivnosti koje su je učinile pravim arhitektom, delom mašinerije u kojoj je bila upasovani zupčanik. Kasnije je u firmama bila uspešna i vremenom došla na položaje koji više i nisu imali veze s arhitekturom. Odlučivala je o strategijama i upravljanju i nimalo nije žalila za suštinom svog posla. Prihvatala je pravila i koristila ih. Ja sam pravila proučavao, pokušavao da ih shvatim i, najčešće, menjam i tako u svakoj mašini bio smetnja za ustaljen hod. (Još na fizici I sam pitao profesora šta biva sa elektronom pri prelasku između jedino dozvoljenih (mogućih) orbita. ‘Ladno je rekao: „To je filozofsko pitanje!“ i time je priča bila završena i za mene i za elektrone. (Jedan od onih nekoliko genijalaca koji su završavali ispitne godine u mesec dana i na javnim predavanjima debatovali sa profesorima je, usput, završio i filozofiju… Ti momci su, inače, delovali sasvim normalno u običnom životu. I – svi su otišli u inostranstvo. Korporacije su ih nalazile preko ambasada i davale im sve uslove. Jedan od njih je bio glavni projektant sistema za navođenje krstarećih raketa kojima su nas bombardovali 1999. „Ništa lično…, rekao je. Bombardovali smo i druge.“)

***

 

Bogataška deca komunizma

(ili:Život i priključenija Jova Trnokopa)

 

Jovo je iz rata izašao kao pukovnik NOV i JNA.

Jovo je bio pravi gorštak. Krupan, stasit brka, hrabar, prostodušno pošten i glup. Takav, bio je rođeni borac i heroj rata ali smetena smetnja u mirnodopskom uzdizanju Nove klase. Verovatno bi završio u nekim bosanskim vrletima kao komandant puka, i možda bi i sam to voleo, da ga na nekom primanju na Dedinju nije zapazio važan Mag UDBE. Jovov život je tu , u pet minuta određen i, ustvari, i završen. Mag je zaključio da mu treba baš jedan takav, pozvao jednu uvaženu drugaricu, lepu i prefinjenu, učesnicu ženskog pratećeg voda pri Vrhovnom štabu,  nešto joj šapnuo i pokazao Jova, ona se malo namrštila… ali, to je bilo to i u narednih mesec dana Jovo je bio oženjen i zaposlen u nekoj zaturenoj kancelariji UDBE.

Useljeni su u neku vilu na Senjaku.

Marica je bila besna jer je bila uverena da njene usluge NOB zavređuju Dedinje. No, Mag ju je samo pogledao ispod oka i taj problem je ostao kao živi šrapnel u Maricinoj duši a problem sa bakicom je rešen.

Bakica je bila poslednji živi vlasnik vile u koju su useljeni Jovo i Marica. Bila je uplašena i draga osoba i Jovu je prirasla za srce i, mada je u svemu popuštao svojoj lepoj i zločestoj ženi, nije hteo ni da čuje da se bakica izbaci i iz pomoćne zgrade svog doma. No, bakica je smetala i jednog dana je prosto netragom nestala. Jovo je tražio i tražio ali – kao da je u zemlju propala.

I – tako, Jovo je radio i često po službi bio na terenu a Marica je bila domaćica, mada Jova nije često čekao ručak. Marica je često putovala, džipovima pa službenim kolima, pa i vojnim avionima i obavljala poslove koje muškarci iz UDBE nikako nisu mogli i najčešće dočekivala Jova u kući. Jovo nije imao nikakvog pojma o njenim poslovima pa mu nikako nije bilo jasno kako to ne uspeva ni ručak da spremi ali bi to i podneo. Nije podnosio što godinama već nema sina, pa i kćer makar i to ga je bolelo i činilo mu se da prikriveni, podsmešljivi osmesi na to ciljaju. Sve je više pio i sve više prebivao na terenu i kada nije morao.

Tek posle deset i više godina, kada je Marica morala da ustupi mesto mlađim kolegenicama (koje su počele da rade i internacionalne ture), rodila se prvo kćer pa, nedugo, i sin. Jovo je bio, najzad, presrećan i pio, sada, od sreće i čudio se u sebi što mu je žena sada još nervoznija i nesrećnija. Nikad se nije pomirila sa svojom „penzijom“ i već trudna počela da pije i da se kurva, ovaj put za svoj račun. Vremenom je uspela da kćer pošalje u razne „diplomatske“ škole i nije ni htela da primeti da kćer nije kao ona i da pati u tim „školama“. Na sina skoro nije ni obraćala pažnju i on je rastao kao usamljeno i tužno dete koje se obraduje jedino retkim trenucima kada se otac vrati s terena.

Jova nije spasila ni njegova snažna gorštačka priroda i uskoro je iskopnio i postao ruina, samo senka nekadašnje zidine,  koja, dok mu se pljuvačka sliva iz usta, mrmlja „krv su mi popili…“

Već sredovečna ali još poželjna žena, Marica je počela da podučava momčiće pa je, eto, svom sinu bar obezbedila drugove sa Dedinja…

Bližile su se osamdesete.

***

Na pitanje „Gde studiraš?“ obično smo odgovarali „Preko puta Domovine!“

Domovina je bila kafana-restoran gde su na ručak i piće dolazili obični, inteligentni, ljudi srednje glasnoće. Uvek je bila prijatna. Nije bilo pisaca i glumaca, teških i preglasnih alkosa, ni njihovih ortaka iz raznih podzemlja (čije prisustvo je ukazivalo na superiornost i demokratičnost pomenute fele). Nije bilo političara,  direktora i bogataša raznog porekla koji su nekako čudno vonjali i tako ostajali odeljeni tom barijerom od ostalih gostiju. Nije bilo konobara koji vas sve znaju i uskoro vam se priključe za stolom. Uopšte nije bilo tih ljudi emotivno uskraćenih i željnih pažnje.

Bilo je profesora koji su svraćali na svoje obavezno jutarnje ili popodnevno piće, bilo je studenata koji su tu provodili svo vreme koje nije bilo obavezno na fakultetu, bilo je mnogo ljudi koji nisu pričali o sebi, bilo je konobara koji su znali kada vam treba još jedna tura piva a kada gulaš-sendvič…

Ah… srećno doba mladosti, ah… to pivo točeno u krigle, taj nenametljiv a bogat gulaš-sendvič… morali ste da ga jedete s punim uvažavanjem. Niste mogli da ga pojedete onako usput, dok pričate ili slušate o drugim stvarima. Nije bio gurmanski pretenciozan toliko da izgubi svoju suštinu – hranu. Bio je kao domaća hrana ali nije terao da se osećate kao kod kuće. I pivo… točeno u krigle, uvek sveže… retko bi konobarica rekla „Bolje nemojte sada, stiže popodne“… dešavalo se da nestane ali ne i da bude kiselo. Bilo je tako dobro da nije moralo ni da se hladi.

Ah… srećni dani u Domovini… kružni šank uz koji ste svi bili jednaki i mogli da gledate kako se spretno mimiolaze konobari i kuvari dok sipaju piće i spremaju hranu i čuju samo naručivanje… prijatelji koji vam se pridruže i ostali poznanici koji samo klimnu glavom ili podignu čašu… nekako niste mogli ni da vodite zaludne priče o politici ili ogovarate odsutne ljude. Priča je bila uvek sadržajna ali nenametljiva… kao gulaš sendvič.

…Mada… zaraza nije mogla da se izbegne… Tako smo jednom posle neviđeno mnogo krigli, u bašti na obali bulevarske vreve, ja i moj drug, Slovenac, unuk slovenačkog četnika, pevali četničke pesme. Od njega sam ih i naučio, čak i jednu na slovenačkom.

(Pevali smo ih… eto – Zato! Niti su nam bile previše važne, niti nas je ko dirao ili obraćao pažnju više no što zaslužuju dva pijana mladića… Tokom jednog studentskog bunta u menzi neko mi je napisao i tekst za Marš na Drinu, kasnije sam naučio i Bože Pravde i mogao sam na proslavama srpske nove godine da ostavim utisak… Posle nekoliko godina kada pomenute pesme više nisu bile tabu, pa time više ni posebno zanimljive, jedan udbaš me je, govoreći o tome da su izdalje ali uvek bili prisutni, pogotovo oko studentskih domova, pitao šta nam je to značilo. Pa, nešto kao nacionalistički rokenrol: pobuna protiv autoriteta i način da muvaš devojčice.)

Slavili smo državnu Novu Godinu. To je tada još imalo smisla. Nove Godine su zaista još značile nove godine i retke su bile noći kada je bilo u redu da piješ i dereš se do zore. Devojke su spremale posebne haljine i frizure a čitav decembar bi prošao u uzbudljivim dogovaranjima i planiranjima.

Prvi put me na srpsku Novu Godinu odvela Lina. Otišli smo u studentski dom, bez mnogo pripreme i planiranja. Mnogo pića i mladosti na sve strane u svom neprikosnovenom getu. Uzbuđenje su povećavale nekolike, slučajno primećene, policijske i udbaške patrole. To što su se sakriveni, gladni i žedni smrzavali dok smo mi u majcama i bez majci, i muški i ženski, isparavali od toplote i alkohola, to je zaista bio trip. (Prvi put sam tada shvatio da su Ličani i Krajišnici Srbi i čudilo me njihovo, kako mi se tada činilo, patetično srbovanje. A, ipak,  posebno me oduševio jedan Arapin, dugogodišnji student, koji je vikao: „Pustite ćirilicu, nešto srpsko!“)

U kristalno smrznuto jutro, iznureni i ispražnjeni, ali ozareni, Lina i ja smo se teturavo vukli kući, ignorišući tramvaje i autobuse i ljubili se sve do kuće topeći pahulje na trepavicama. Bila je tako lepa.

Ljudi su išli na posao i nisu obraćali pažnju. Ispred prodavnica su ostavljani jogurt i mleko.

Tada još nije bilo čopora pasa i vampira.

***

Lina je počela da se interesuje za ekologiju.

Ona je, uopšte, volela te trendovske stvari. Nije bila snob, niti se povodila za opštim mišljenjem. Ali, volela je da svoj film gleda na Festu u Sava centru, elegantno obučena i drži me za ruku (takođe lepo obučenog), iako je morala da juri poznanike ili tapkaroše zbog karata. Ja sam više voleo da sačekam mesec dana i u miru i tišini uživam u Balkanu. Bitef nam definitivno nije bio zanimljiv ali je ona svoju šemu morala da provede i na Bemusu. Ja sam više voleo matinee na Kolarcu… itd., …Važno je da smo se uvek držali za ruke.

Jedan mali ritual sam obavljao sasvim sam. Niko nikad nije saznao za njega, čak ni Lina. U proleće ili jesen, kada su dani sunčani i prijatni, na prelazu  zime i vrućine, kada su boje u promeni, u rano nedeljno jutro, kada ljudi tek počinju da se kreću ka novom danu, bi otišao u baštu restorana Moskve na tursku kafu sa kockom šećera i čašom hladne vode. Sunce se uzdizalo iza Kasine, ulica je bila sveža i čista, s retkim automobilima; za stolovima neki ljudi, tihi ili usamljeni s novinama… i ispijao sam tu kafu beskrajno dugo i pokušavao da razaznam neki bilans svog života ali sam uglavnom imao protok čistih, prozirnih misli.

Kada bi već počela da se podiže gradska buka i vreva, lagano bih, korak po korak, otišao do Narodnog muzeja i hodao kroz mitski lavirint šumova.

Jednom, bio sam na spratu, iz atrijuma se čula muzika… Jedna devojka, sama sa klavirom, je svirala temu iz filma Leto ’42.

Tada sam shvatio da ja uopšte ne živim svoj telesni život. Živeo sam u senima nekog prošlog vremena.

(A, da… Na jednoj od tih manifestacija, kada su u Bgd dolazila sva ta belosvetska imena, Lina je uspela preko jedne svoje drugarice, Marije Ternokof*,  da upozna, jer joj se zaista divila, Marinu Abramovich. Bio sam prisutan i zadivljen i pomislio kako bi i ja zaista voleo da odgledam performans „Umetnik je prisutan“ i pitao Marinu bi li to izvela i za nas. Samo su me pogledale prezrivo-belo i nastavile svoj razgovor okrenutih leđa. Bio sam uvređen i jako zlurad kada sam  dvadeset godina kasnije čitao kako je ponovljeni Marinin performans bio vrlo slabo posećen. Epa, neka joj! Džaba je Lina iznosila masu argumenata kad sam ja imao samo jedan: bila je mlada i zgodna a sada više nije. Jedino sam se složio da je njena izložba mnogo bolja od De Šanovog pisoara.)

***

Dragstori su bili i sklonište od sive, zamorne jednoličnosti socijalističke stvarnosti i obrazovno zabavište za ulazak i opstanak u sub-svetu, svojevrsnom getu simulisanom od govora, muzike, filma,… specifičnog ponašanja koje nas je odvajalo od stvarnosti drugih i ugrađivalo u naš željeni, apstraktni, izdvojeni svet. Taj svet je bio naša fluidna kopija zapadnog sveta, onako kako smo ga zamišljali na osnovu muzike i filmova koji su nam bili dostupni. Bili smo kao ono “društvo iz pećine” koje vidi samo neke “senke” i na osnovu njih i od njih gradi neku svoju viziju-ideju. (U to vreme nije bilo lako dolaziti do “najnovijih novosti” sa zapada. Na filmove se čekalo mesecima, na nove ploče i više… Svet je bio mnogo veći! Imati ORIGINAL NEČEGA je bilo teško ostvarivo postignuće koje bi vam, zauzvrat, pribavilo značajnu statusnu satisfakciju u društvu.) Ko zna da li je taj svet ikada stvarno postojao i na samom zapadu ili je on i tamo bio samo jedna od “fluidnih kopija” neke pretpostavljene mogućnosti života. To i nije naročito bitno. Upravo zbog teže dostupnih “originala” i raspolaganja njima, mi, tadašnji Jugosloveni, smo bili prinuđeni i uspeli da izgradimo SVOJ ORIGINAL koji je, pokazalo se, bio ne samo uspešna kopija već i u mnogočemu bolja varijanta. (Zanimljivo je primetiti da je najveći broj onih koji su mogli da odu na “realan” Zapad bio prilično razočaran i da su se s mnogo zadovoljstva vraćali u naš “nerealan”…)

Dragstor u Nušićevoj je bio u neposrednoj blizini Doma omladine koji je izgradila i punila nekim sadržajem zvanična institucija. (Pošto zvanične institucije po pravilu, u stvari, nemaju mnogo veze s pravim svetom za koji su nadležne, tako je nezvanični Dragstor razvio i oformio novu i našu-pravu kulturu. Velika je stvar što je vremenom Dragstor “ušao” u Dom omladine i, na način “tihe revolucije”, ga zauzeo i preuzeo. Generacije rokerske kulture, od igranki na Kališu, preko Zeppelin diskoteke, su uspele da se izbore (isprva samo podražavajući zapadno-rokersku kulturu) osvoje i ta “zvanična” (pomenuću  i Dadov i Pivaru i SKC-najvažniji) mesta i da početkom ’80.-tih stvore originalan i samosvojno-vredan izraz. Simpatično, kao po nekom soc-maniru, decenijama kasnije čitav taj proces će dobiti i zvaničnu, institucionalnu potvrdu kroz imena ulica i sl… – haha! – naših “heroja i prvoboraca”!)

U suštini, pred Dragstorom se pilo pivo. Sve ostalo je bilo – priča i osećanja!

Društva “iz kraja” su imala svoje prodavnice pored kojih se pilo pivo i dešavala “dešavanja”. To je bio neki komšijsko-ruralni način.

Dragstor je bio do kraja urban i “cool”. (Zanimljivo je da se, možda, jedino taj izraz održao kroz različite generacije i komunikacijsko-kulturološke promene. Specifičan sadržaj, poruka koju je nosio sa sobom se u nijansama menjala ali je uglavnom – to!)

Dragstor je bio i sloboda i izdvajanje i utapanje u željenu atmosferu-društvo. Jer, zaista, društvo oko Dragstora je bilo “atmosfera”. Likove si mogao da poznaješ ili ne, da se češće ili samo jednom družite i pričate. Mogao si da ćutke i usamljeno piješ pivo ili da se uključiš u razgovor nepoznate grupe, imena i poznanstva su bila manje važna od priče i stava koji si nosio. Likovi su bili promenljivi, atmosfera je bila stalna. Nije bilo ni pravila odevanja, ni posebno određenog govora, ni pravila ponašanja… bilo čega takvog. Jedini uslov da budeš prihvaćen i da budeš deo toga je bio – da budeš osoba! Ličnost sa svojim osobinama i navikama, sa određenom pameti. Svo šarenilo različitosti se uklapalo u jednu, po pravilu, skladnu celinu. Čak i likovi koji su u to vreme bili “poznate face”, razni muzičari, poneki glumac… nešto iz te fele, svi su se oni samo uklapali! Naravno da smo ih poznavali i da su bili “važniji” nego drugi, ali samo zato jer su u nečemu bili bolje-dobri. Pojam “estradne zvezde”, sačuvaj Bože! VIP-a je nama u to vreme bio – nepojmiv!

Bilo je, uglavnom izdvojenih i manjinskih, narkića, bilo je povremenih pijanih tuča, ponekad bi nas rasterivala policija… Ali, sve to su bili samo povremeni ornamenti na stalnoj slici.

Tih godina Beograd je bio Evropa za evropu i Svet za svet.

***

Ta ekologija je počela da se širi iz Slovenije.

Slovenci su uvek bili čudni.

Postoji kod Srba ta čudna mazohistička crta da kod drugih sve vidi kao bolje i to koristi kao oruđe za samopovređivanje. (Ponekad, ali ređe, pokazuju i svoju sadističku crtu tvrdnjom da su narod najstariji i najbolji i opet to koriste za samopovređivanje. („Udri me!“ – kaže mazohista. „Epa – neću!“ -kaže sadista.) Tako su Slovenci uvek bili „kulturni“. Ta „kultura“ se sastojala u tome da su pristojni u izražavanju i ne bacaju papire i opuške gde stignu. I, vredno rade… pa se uveče iznapijaju, balave i baljezgaju kao svinje. Nema nikakve kreativnosti ni romantike u njihovom opijanju… pa njihove pesme… Vredan čovek bi mogao da izgradi životnu karijeru na proučavanju te hiperborejske shizofrenosti*: „kako iz „reda, rada i discipline“ izbije samo-mržnja u vidu protiv-prirodnog opijanja ili mržnja na sve u vidu nacizma?!“

Elem, sredinom osamdesetih iz Slovenije počinje da se širi bauk ekologizma.

Neko, ko bi se vratio ovih pedesetak godina unazad, bi bio oduševljen tim vremenom kada je vazduh još bio samo vazduh, voda-voda, zemlja-zemlja, hrana – nešto što je zdravo i korisno. Neko ko bi iz tih godina stigao u ovo danas bi bio uveren da se apokalipsa-danas već desila: so je buđava, mleko je otrovno,  manekenke* izgledaju kao da su upravo izašle iz Aušvica, plastične kese rastu na drveću i razmnožavaju se u rekama, voće i povrće su koncentrati otrova, sport je leglo teških narkomana… („gde gomila narkomana vozi bicikle? Amsterdam! Ne! Tour de France!“)… Ipak, neko je tada, u vreme kad su mesne prerađevine bile od mesa, sir od mleka, jabuke ne svetlucaju u mraku, paprike imaju ukus i voda i vazduh su providni, smatrao da se politički treba boriti protiv nekulturnih bacača papira i opušaka i nuklearne opasnosti. (Jedino su uspeli da zatru dobar stari duvan i legalizuju marihuanu i jeftine sintetičke pilule.)

To su bile prve NVO*.

U početku je to izgledalo naivno i simpatično. Nije bilo u redu da se papir i opušci bacaju tek tako i trebalo bi da se Srbi ugledaju na Slovence i da budu komunalno svesni. Kako se od toga stiglo do toga da „štafeta mladosti“ obuje   pederske simbole i Janez i Janez otvore balkansku klanicu… nemoguće je razumeti!

U početku se to svodilo na mali ritual kada ja krišom bacam opušak na travnjak a svevideća Lina ljutito viče i udara me i… na kraju se strasno ljubimo…

 

***

Vampirski zubi izjedaju zeleni list na naslovnoj strani Studenta… to je, valjda, bila srpska vizija ekologizma… Nikad nisam uspeo da shvatim kako je to shvaćeno kao direktna asocijacija na Tita, koji je odavno bio mrtav i zbog toga, naravno, kvalifikovan za vampira koji izjeda zelenu i naivnu mladost. No, neka sam i glup da shvatim kao što sam bio glup da Vojka i Savla shvatim kao izraz (protiv) srpskog nacionalizma umesto kao lično, satirično prepucavanje nekih važnih likova. Onda se pojavio i Memorandum.

Memorandum se pojavio u mitskim oblastima kolektivne svesti i tamo je svima bio jasan. U običnoj stvarnosti ga niko nije bio pročitao, čak ni oni koji su ga pisali, a ispostavilo se da ga niko nije ni pisao. No, svi smo znali za njega i njegov sadržaj i dopisivali ga i prepisivali u maglama dima i alkohola.

(Doduše, u novinama Novosti su se pojavili delovi teksta sa pratećim obrazloženjem: „evo šta pišu pokvareni i zli ljudi!“. Dobronamerno smo se smeškali snalažljivosti da se obznani zabranjeno. Taj princip mi je kasnije objasnio jedan narkoman: „Ništa nije bilo poučnije za upotrebu i razvoj fiksa od jedne medijske kampanje protiv narkomanije. U spotovima i tekstovima su bili najbitniji detalji za narkomane-početnike i napredniji kurs za one koji bi da pređu na viši nivo!“)

Princip negativne reklame:

„Ništa bolje za ženu nego kad kažu da je kurva. Tako stiče moć nad muškarcima!“ – jedna žena, nije kurva.

Tako sam, sišavši sa Titovog puta, vođen mitskim Memorandumom dospeo na egzaltiran skup srpskog prosvetnog društva Sava.

***

 

Talanat je neka vrsta novca iz antike. Talanat, ili talenat, je bogomdan dar koji se daje na početku životnog puta. Iz priče o tri sina znamo da je naša obaveza da dar tokom svog puta umnožimo i poklonimo bližnjima. Talenat je ozbiljno iskušenje.

Ja sam svoj talanat čvrsto držao u ruci i tražio način da ga uložim i umnožim. Moj put je tek počinjao i ja sam pokušavao da razaberem onaj pravi između mnogo staza koje su se otvarale preda mnom i gubile u maglama daljina. Priče iz klasike i moderne su bile već izlizane i besplodne. Ispunile su svoj deo povesti. Za nastupajuće vreme pometnje više nisu imale odgovore. Tragom svojih praroditelja (Kafka, Borhes, Harms, Erkenji…) i mnogih (i premnogih jer je bilo previše zalutalih)  aktera subverzivne revolucije nastupala je postmoderna. Meni se dopadala sloboda dekontrukcije forme i pošao sam tim putem.

Tako sam tragom reči i adrese dospeo u redakciju Nevidelice čvrsto držeći svoj talanat u džepu.

Nalazila se u jednoj staroj zgradi u centru Beograda. Oronula, nekako siva i kao napuštena zgrada pored koje sam prošao hiljadu puta ali sam je tek sad postao svestan. Izgleda da čovek mora baš nju da traži da bi je uočio a da drugima izmiče. Bila je dovoljno velika, nekoliko spratova i nekako uklopljena među druge zgrade, kao sakrivena ispod gomile. Jedva sam otkrio ulazna vrata, dvodelna i staklena a, opet, imao sam osećaj da treba da se pognem i uđem postrance. Vrlo neobično, odmah na ulazu su bila dva stepenika, naniže. Dva-tri koraka i skretanje koje me dovelo pred uzano i mračno stepenište. Desetak stepenika me uvelo u veliki hodnik. Veliki i osvetljen, ali sam već izgubio osećaj za prostor van zgrade.

Nadalje je unutrašnjost zgrade bila očekivana. Trebalo je da se popnem na treći sprat. Usput sam sreo nekoliko ljudi i niko me nije pogledao. Ali, to je normalno za veliki grad. Ipak, mada su na vratima (velika, dvodelna, s teškim bravama) bili brojevi i ja znao broj koji tražim, morao sam da pitam gde je. Vrata su bila neprimetna u nekom ćošku, očigledno neplanski dograđena kao i prostorija iza njih. Visoka ali skučena. Jedan ogroman, starinski pisaći sto i nekoliko prostih drvenih stolica. Papiri po stolu i na nekim stolicama. Jedan veliki prozor: nisam uspeo da prepoznam na koji deo grada gleda. Nije bilo nikog a onda je iz jednih uzanih vrata, u pregradi od iverice, ušao čovek. Crn, s bradicom, zamišljen. Razmenili smo reči za upoznavanje, vratio se kroz ona uzana vrata i doneo vinjak i plastične čaše pa smo razgovarali.

Nikako se ne sećam šta. Ostavio sam svoje tekstove i otišao. Nekako sam izašao i ceo događaj mi je ostao u nekom perifernom sećanju. Nikad se nisam zainteresovao za sudbinu tekstova niti ponovo otišao. Mislim da sam posle godinu dana uzgred saznao da je časopis ugašen.

Ali, u tim godinama se svašta pojavljivalo i nestajalo svako malo.

***

Film je bio klasični holivudski kliše. Scena je bila standardan kliše: junakinja filma je na ivici pogibije i junak je krajnjim naporom spašava. Meni su te scene uvek stvarale nervozu i jedva sam čekao da se završe, da junak spasi junakinju i da se poljube i da idemo dalje. No, ovaj put tokom napetog trajanja scene, grupa klinaca iz prvog reda je počela da skandira: „Padni, padni, padni…“ i gle! ruka se izmigolji i junakinja pogiba. Salom se prolomio aplauz a meni je laknulo i smejao sam se.

Tada sam shvatio postmodernu.

***

Dragan Trnokop, sin prerano preminulog Jova Trnokopa, je povremeno odlazio na grob svoga oca i plakao punog srca. Nije znao zašto je tako radio. Oca je malo pamtio po događajima. Bio je premlad i oca često nije bilo. Ali, pamtio je toplinu i zaštićenost u naručju tog velikog brke, zamirisanog na duvan i rakiju, duboki, radostan smeh, pa čak i vojničke vežbe i muški rad kad bi Jovo rešio da ga vaspitava kao pravu krajišku ljudinu. Plakao je Dragan, ne za oca, nego za sebe a nije znao ni zašto ustvari plače. Ali, suze bi odnele tu neku muku i mogao je da se vrati u kuću i ponovo bude razmaženo i osorno dete među, isprva starijim a kasnije su tu bili njegovi vršnjaci, čestim gostima njegove majke i sestre.

Svi su ga, po nekom bon-tonu, tetošili, darovali, pomalo trpeli njegove hirove pre no što bi nestali u nekoj daljoj prostoriji. On bi ostajao sa sestrom i zajedno su se pravili da ne čuju uznemirujuće zvuke. Sestra, Marija Trnokop, starija pet godina, je bila u tim trenucima duboko nežna i pažljiva. Povela bi ga podalje i pričala mu i igrala njegove omiljene igre. Njen pogled i tihi osmeh u tim trenucima kada su bili samo njih dvoje je Draganu ostao najlepša stvar na svetu. Pred drugim ljudima, Marija je bila hladno ljubazna i ličila je u svemu na majku. Marija je prihvatila svoju ulogu i, mada nije bila od onih veličanstvenh lepotica, svojim stavom, svojom pameću je znala da ovlada muškarcima.

S godinama je i ona počela da ponekad nestaje u daljim prostorijama ali je brata volela sa svom tugom i štitila ga sa svom srčanošću, koliko god je mogla i umela pa i onda kada je otišla u Ameriku i postala Marija Ternokof.

Dan pre no što je otišla da studira umetnost u Njujorku, namestila mu je svoju najlepšu drugaricu.

Utešni plač na očevom grobu i sestrina ljubav nisu nestali iz Draganove duše ali je vremenom postao ono osorno i nadobudno dete. Kada je već imao dovoljno godina da u kuću dolaze i njegovi vršnjaci, postao je omiljen lik. Društvu nije smetalo da mu se uvlači i uzdiže ga,  jer je uvek bilo pića i druge zabave.

Kada je umro od predoziranosti, premlad i propao, na sahrani su bili samo njegova sestra, Marija,  i Žika Filozof.

Žika Filozof je, ako tako može da se kaže za nekog ko je bio u stalnoj potrazi za pićem, drogom i provodom, slučajno zabasao u kuću Trnokopovih. U svakom slučaju nije ga zanimala postara kurva, Marica, a Marija mu je postala najbolja prijateljica. I sam je bio sa Senjaka i oficirsko dete. (Dedinjaše je i mrzeo i prezirao, kinjio ih rečima gde god je i koliko mogao. Zanimljivo, oni su ga gledali kao poluboga.) Upisao je filozofiju i doživotno ostao na prvoj godini, a nadimak Filozof je dobio jer je uvek i o svemu imao svoje mišljenje, najčešće nerazumljivo svom tom društvu.

Tinejdžerske godine je potrošio u putovanjima u Indiju, Ameriku, živeo u Londonu i Amsterdamu… Svašta je radio, pio i drogirao se, ali je nekim čudom uspeo da očuva dušu, da oseti Marijinu veličinu i Draganovu duboku tugu i da im, bez preterivanja, bude i ostane jedini prijatelj.

Pred kraj svojih tinejdžerskih putovanja, mada još uvek u zamahu svog ludila, upoznat je sa jednim oronulim starcem u kolicima. Dok se u svojim mislima bavio promišljanjem toga kako jedna nepokretna ruina koja sere i piša u kesu, a uz to živi u nekom kućerku, može da ima bilo kakvu moć nad ljudima, a kamo li toliku koliku je on video, i taman se u sebi smejao kako je, eto, upoznao Broja Jedan iz TNT ali da bi mu Superhik bio draži prijatelj,  video je da starac ima bistre, neuhvatljive oči i ubedljiv glas.

Bio je to UDBIN Mag.

Celu noć, bez ića i pića,  je Žika razgovarao i u rano jutro na putu do kuće znao da sada ima plan u životu.

U to vreme je počeo planski i sistematičan prodor narkomanije. Isprva u Beograd. Isprva među bogatašku decu komunizma.

***

„Znaš šta me onda zadivilo i prelomilo da pristanem na plan. Setio sam se u jednom trenutku, a možda sam ustvari hteo da se izvučem, da ona moja keva, ona od onih keva, dobrih, brižnih duša koja u svakom trenutku mora da zna gde sam i da li sam gladan, smor jedan, mislio sam da je imbecilno brinuti samo o tome gde sam i šta sam, a onda sam u filozofiji našao da su to ključna pitanja  egzistencijalizma, sada šizi i ne može da zaspi, pa mi je uvek bilo žao i rekao sam onom stvoru u kolicima da moram da idem da se javim kevi i sve to a on je onda izvadio neku spravu, nešto kao neki ogroman trandža i rekao mi da je pozovem. Mislim, naravno da sam znao i za telefon i za radio stanice i rekao mu da moja keva niti ima radio stanicu a i običan radio pali i gasi jedino kablom u utičnici i da sluša samo Studio B a on mi je rekao da ako znam broj telefona pozovem kevu. Bilo mi je smešno i pitao sam se ko je lud, trandža nema nikakvu žicu, kako da na žicu pozovem kevu ako nema žice ali sam pozvao i,  gle, javi se ona moja nesrećna keva i srećna i panična, uvek misli da će telefonom da joj kažu da sam u bolnici, ili nešto slično, i ja joj kažem da kod druga učimo, a ona veruje jer hoće da veruje, tako joj je lakše… I tako… To ti je, brate, bio mobilni telefon, dvajes’ godina pre no što je iko normalan čuo za mobilni telefon… Jes’ , brate, znam da si električar i bazne stanice i sve to ali – imali su, imali… bio si mali ali si, valjda, čitao onu Galaksiju.

***

Jednog lepog,  toplog leta u Beogradu se pojavio fantom slobode.

Ja sam već bio gledao Bunjuelov Fantom Slobode i bio sam premlad da shvatim. Baš to što sam bio premlad mi je omogućilo da ga zaista shvatim, da ga upišem direktno na tabulu rasu svoje mlade duše. Zato sam Linu ubeđivao da taj Porše po Slaviji vozi sam Bunjuel.

Inače, to su bili lepi dani i večeri kada je Beograd poslednji put disao svoju priču iz predgrađa i imao onu otužnu i omamljivu felinijevsku atmosferu.

Preko dana ili u suton bismo od Marka iz čarobne kutije Studija B čuli preciznu najavu za predstavu te večeri i polako i svečano išli na Slaviju u zakazano vreme.

Ljudi su se sakupljali iz raznih delova grada, doduše uobičajeno odeveni, ali su izgledali jednostavno -dugačije. Sretali su se u nekoj vrsti korzoa, javljali uzgredno ili s više radosti i galame poznatim licima koja duže nisu videli, usput ogovarali znane i neznane ili pričali svakodnevne priče. Bili su tu ozbiljni ljudi sa  ženama,  običnim i otmenim u svojoj slici pristojne i poštene kuće, bakice i sredovečne domaćice sa hohlicama („ne drže više noge, od kad…“),  poneke s pletivom ili vezom, dostojanstveni starčići („isto kao kad smo mi bili nekad…) („ova današnja omladina…“), grupice pripitih i podnapijanih tinejdžera, glasne i navijačke; opojne lepotice i same zbunjene od svoje tek procvetale raskoši, gradski kulovi koji su svi znali ko je Fantom („ma, znam tipa… ali ćuti.. murija…“), klinci koji su leteli okolo, parovi koji su se držali za ruke… Kao Lina i ja… Uredno bi se postrojili u krug Slavije zajedno s murijom koje je bila i posmatrač i deo predstave i ostavljala ozbiljan utisak da je sve pod kontrolom. (Naravno da su svi navijali protiv njih i za Fantoma ali – to im je bila uloga i igrali su je kako treba.)

Predstava je uglavnom kratko trajala i svi bi se zadovoljni razilazili jer je sve bilo kako treba. Policija je radila svoj posao, Fantom je ostajao slobodan a ljudi su dobili svoju dozu magije života.

Kao posle svakog dobrog filma Lina i ja smo dugo šetali i komentarisali. Moju tezu da je Fantom Bunjuel je isprva shvatala simbolički i to joj je bilo u redu. Kada je razabrala da ja to i bukvalno mislim, prvo me zabrinuto mazila po kosi a zatim je odlučno i definitivno prekinula tu priču kao i o Tanji T. Na kraju smo se svejedno ljubili..

Mnogo godina kasnije Žika Filozof mi je pričao da je predstavu s Beogradskim Fantomom u Poršeu režirao sam UDBIN Mag.

Zaista je bio opterećen njime.

Bilo je to vreme kada su ljudi još slobodno hodali ulicama bez straha od vampira i pasa.

***

„…u pet će doneti jogurt i mleko…“ Negde u pet, negde u četiri, brzo i uhodano, nazimljeni i ćuljivi momci su  ispred prodavnica, na trotoaru, ostavljali jogurt i mleko da slobodno sačekaju bunovnu prodavačicu da otvori i usluži vredne ranoranioce koji bi već čekali u malenom redu.

Ta slika mi je ostala kao neko čudno, nadrealno sećanje iz tog doba. Naravno da sam, kao i mnogi vredni studenti ili omamljeni ostaci celonoćne žurke,  ponekad mahom uzimao slobodni i nezaštićeni piramidalni tetrapak i gasio gorke ukuse noći. Ali, nikad nisam razmišljao o tome kao o krađi niti sam ikad razmišljao da kradem taj jogurt i mleko. Taj postupak je, nekako, bio prirodan kao što je bilo prirodno da se u normalnim danima sačeka da lepuškasta prodavačica otvori radnju pa da se kupi jogurt i mleko. Isprva čak nisam ni primetio da su ispred prodavnica postavljeni kavezi za jogurt i mleko sve dok nisam čuo kako se prodavačice žale da  je kavez obijen i da nedostaje nekoliko paketa.

Kasnije, kada je obijanje postalo redovno i masovno, odustalo se i od kaveza i jogurt i mleko su pod zaštitom unošeni pravo u prodavnice.

„A, je l’ se sećaš kad nije bilo kafe i praška za pranje?! Ljudi su u redovima čekali za najnovije kolor-televizore, bilo je para za sve, a nema kafe i deterdženta! To je bila proba! Mag je to organizovao… Mag…“

***

***

Lina je upoznala Mariju Ternokof na nekoj glamuroznoj izložbi.

Zgotivile su se za tren.

Marija je kući iz Njujorka već dolazila kao gost.

Tamo se relativno brzo uključila u mondenske krugove i ovde je prosipala s familijarnim prizvukom imena koja su nama bila bajkoviti naslovi iz novina i sa TV. Ovde je hodala među ljudima kao da je negde tamo i bez reči i pogleda vas terala da se odjednom osećate bezvredno i smušeno. Ako bi se privolela da nekog pogleda taj je već proklinjao svoj bedni život. Ako bi progovorila, to je bilo snishodljivo i pokroviteljski.

A, eto, Linu je zavolela.

Kad bi je ugledala, sva bi se ozarila i oči bi joj zasijale baš kao kod stvarnih ljudi. Lina bi zacvrkutala i poljubile bi se i odjednom bi izgovarale hiljade rečenica koje bi se preticale da se što pre sretnu između stotina bliskih dodira i prošlo bi dugo, dugo dok bi obratile pažnju na ostali nevažan svet.

Naravno da sam bio ljubomoran i da se Lina smejala mom durenju.

No, iako nisam delio Linina oduševljenja glamurom, uvek sam voleo da je vidim srećnu.

Mada sam izbegavao ta druženja, pogotovo što sam mimo svoje volje i naravi u tim situacijama postajao ciničan i gorak, jednog dana sam se, sa svima ostalima, našao na party-ju u kući Ternokofih.

Odnosno, Trnokopovih.

Ostarela Marica nas je samo uzgred pozdravila i dostojanstveno napustila kuću.

Dragan je u startu prema meni bio, kao i prema svim gostima, osoran i nadmen. Onda je, valjda, dobio od sestre neki znak da sam ja poseban pa mi se pridružio u ispijanju viskija kome sam pribegao kao nekoj mirnoj luci dok je Lina plovila kroz društvo u stalnoj Marijinoj pratnji.

Opili smo se – ne zna se… i, uskoro, zagrljeni kao najbolji drugari teturali i unosili zabavni element među uglavnom starije i ozbiljnije društvo.

Desilo se da sam na nekom stočiću spazio belu gomilicu za koji sam mislio da je prosuta so i da sam je u besmislenom napadu pedantnosti uredno sabrao i prosuo u poveliku pikslu. Uopšte nisam shvatio kroz maglu lelujavih prilika zašto mi se Lina dobronamerno osmehuje, nekolicina prisutnih uzbuđeno galami, Marija na tren sevne očima i počne da telefonira a Žika Filozof se urnebesno smeje. Dragan je već mrtvosan spavao na jednom kauču a Žika me prgrlio kako ne bih padao i vodio okolo uz priču stalno prekidanu salvama smeha.

„A, ko je ono?“ – pitao sam Žiku pokazujući na jednog tipa koji je čak i mojoj zamagljenoj pažnji delovao drugačije, odmeren i stalno prijatno nasmešen, u gomili polu i pijanih (i drugih) ljudi. Imao je minđušu u levom uhu.

„To je Neki Kiza… Nemac…“

Drugi put sam Nekog Kizu video u parkovskoj bašti Metropola kako, možda ne ljutito ali svakako autoritativno, Gliši i Biliju nešto govori. Gliša i Bili su povremeno odgovarali šireći ruke kao da se pravdaju. Njih sam video na skupu prosvetnog društva Sava u jednoj osrednjoj i neurednoj provincijskoj sali.

Sa party-ja u kući Ternokofih Linu i mene je kući odvezao taksi. Bar ona tako kaže a ja se ne sećam.

Sećam se da smo sa žurki kući išli ili pešice ili prvim jutarnjim busom.

Na moju sreću Marija se nije dugo zadržavala u Beogradu.

Došla je jedna nedelja i „veče samo za Nas“. U mojoj omalenoj, pretpanoj i toplo ušuškanoj sobi Lina i ja smo slušali OZON i smejali se i ljubili. Zagrlio sam je i šćućurio u njenom krilu i plavilo me toplo olakšanje.

Sve je bilo u redu.

***

Bilo to još jedno kriglaško popodne u Domovini. Moj drug i kolega elektrotehničar, Slovenac, i ja smo taman bili u onoj najboljoj fazi pijanstva kad si sasvim svestan, ali i najpametniji i najjači, kad su nas pokupili neki njegovi pajtosi i odvezli na skup prosvetnog Društva Sava.

Bio je lep suton kada smo pošli.

Stigli smo uveče i ušli u već prepunu, zadimljenu, vonjavu od podnog kalafonijuma, osrednju salu. Svi su galamili i ponekad vikali, čak i kad su nam se sa govornice obraćali Vuk, Mirko i Voja, koji je taman bio izašao iz kominjarskog zatvora… (ili je trebalo da ponovo ide?)… „Vuk! Voja!…  -pomislio sam. Srećom da je tu i neki Mirko!“

Mada su bili nekako sporedno, Gliši i Biliju su se obraćali nekako sa strahopoštovanjem.

Kad su, jedan pa drugi, ubijeni, na grobove im je, masovno i svečano, par godina dolazio jedino Vuk.

Posle je prestao.

Išao je, masovno i svečano, na druge grobove.

***

Jednog dana sam na autobuskoj stanici sačekao daljeg rođaka iz provincije. Trebalo je da ga odvedem na izbornu konfernciju DS u Sava Centar jer nije poznavao Beograd. Pošto nisam imao šta drugo da radim, a i interesovalo me,  sedeo sam s njim u sali.

Kad je došlo vreme da se podignu glasačke ruke, jednom sam podigao i ja.

Javnost je bila iznenađena što je umesto očekivanog Čavoškog za predsednika DS izabran Mićunović.

***

U to vreme kafane su se već pomalo izdiferencirale. Osnova podele je bio četnički demokratizam i salonski demokratizam. Prvi su proistekli iz prosvetnog društva Sava, drugi iz Sava Centra. U početku ta podela još nije bila sasvim jasna, glavni, oličeni simboli su se kasnije tumbali na razne, pa i nemoguće, načine, tako da je, posle svega, podela još manje jasna. Ali, tada je već bilo neophodno da znate koja je čija kafana i da vodite računa šta pričate jer tuče nisu bile retke. Ali, u početku, sve do Vidovdanskog sabora 1989., Sloba je na oba mesta važio za antikomunistu.

Sloba je bio jedan od Momaka iz Amerike*.

Zanimljivo je da obe struje, preko nekih svojih glavnih nosilaca, potiču iz „Studenti su u pravu!“-’68. Naravno da su se u svoje vreme obe struje, svaka na svoj način, borile za bolji komunizam i da su skoro svi bilu članovi Partije. Naravno da možemo da ih shvatimo kao „mangupe iz naših redova“ i da ta subverzivna mimikričnost može da ima logično opravdanje za buduće demokrate. No, treba znati da su svi pripadali drugom ešalonu partijskog značaja a taj sloj je vodio i shvatao politiku jedino kao unutrašnje,  lične i kadrovske intrige i obračune. Strateške i državne odluke je donosio prvoešalonski, malobrojan krug sa Titom. Tako su ovi drugorazrednici kasnije decenijama „vodili politiku“ a stvarne odluke su donošene na drugom mestu.

U kafani „Momci iz Amerike“.

***

Voze se, tako, Mira i Sloba predsedničkom limuzinom kroz Požarevac i Mira mahne rukom jednom traktoristi. „Ko ti je taj?“ „A, taj mi je bio u gimnaziji dečko pre tebe!“ „Ha, eto, vidiš! Da si se udala za njega bila bi seljanka a ne žena predsednika!“ „Dušo, da sam se udala za njega, on bi bio predsednik!“

***

Koliko god je u porodici spomen na mog čukundedu, Savu Savanovića,  bio pročišćen i potisnut, nisam mogao da se oslobodim konfuznog osećaja oko krvi i pojma da ja, Sava Savanović, treba da dam krv.

Krv sam počeo da dajem još kao srednjoškolac. Osim što je to bio izvestan test muškosti i zabavan izlaz iz monotonog školskog ritma,  imao si,  uz sokić i čokoladicu,  i slobodan dan. Bio je kišan dan i nisam mogao da ga iskoristim pametnije pa sam se ranije vratio kući. Zatekao sam kući, iako je bio radan dan,  i kevu i ćaleta i tetku, kevinu rođenu sestru. Ona je plakala, keva ju je plačući tešila a ćale je hodao okolo. Odveo me na stranu i rekao da je tetka tih dana izgubila bebu na porođaju. „Čudno, čudno…“- unezvereno je ponavljao tu reč i hodao oko žena koje su plakale kao da želi da ih zaštiti a ne zna kako i od čega.

Otišao sam u sobu, legao i gledao u plafon bez misli. Prošlo je neko vreme i onda se odjednom, kao udar, na mene sručila misao: „Izgubio sam sestru ili brata!“ Iznenada sam počeo da manijački ridam i dugo je prošlo dok mi se telo smirilo od potresa.

A u glavi mi je, posle svega, besmisleno odjekivalo ćaletovo „čudno,  čudno…*“

A već je pao mrak i došla je noć.

***

Uz ekologiju, feminizam je jedno vreme bio popularna disciplina za „osvešćene i napredne“ i, time, poželjno ponašanje u mondenskom društvu. Strepeo sam, naročito posle druženja sa Marijom Ternokof, proklamovanom njujorškom feministkinjom, da se Lina ne zaiteresuje za tu oblast.

„Marija to samo priča jer – tako treba. Ja… ja sam pametna žena!…“ – rekla je i mazno se priljubila uz mene. Onda je uzgred dodala: „A, mogao bi da mi pomogneš da pomerim ovaj kauč… Ali, ali prvo iznesi ono đubre…“

Poljubila me i svi smo bili srećni.

Mi, muškarci, smo prihvatali feminizam kao jednu od boljih seksi-stvari. U našim mislima feminizam se nekako automatski spajao sa lezbejstvom. Feministkinje su u izlaganju svojih misli uvek bile strasne. I, lako su se uzbuđivale: bilo je dovoljno da kažeš „žene treba da budu – žene“ i mala varnica ih za tren zapali. Počne ona, tako, svoju priču i u međuvremenu se uzbudi,  zajapuri, sva naloži i ostaje ti samo da je pažljivo gledaš i zamišljaš sa najboljom drugaricom.

Nije ih bilo mnogo ali su bile glasne. Muškarci i „žene koje su bile žene“ nisu shvatali zašto bi one htele da budu „bolji muškarci od muškaraca“. Ali, bile su u redu. Na kraju ih je porno-industrija i njen uticaj na civilizaciju potpuno izbrisala. Borile su se protiv brushaltera i zloupotrebe sisa u javnom životu a žene su postale ne samo objekti već – modeli za oblikovanje! Bile su intelektualke a njihove „surodnice“, koje su obične tračare, su postale lideri u medijski manipulisanom društvu. Borile su se protiv patrijarhata a milioni žena su postale obična roba, i u kriminalu i u javnom,  legalnom estradnom životu. Nisu više bile čak ni robinje. Samo  – roba…

Jedino što je ostalo od njih je floskula da „treba da bude više žena na odgovornim mestima“ a tu su se ubacile „žene koje su bile gori muškarci od muškaraca“. I – pederi…

***

U hijerarhiji posebnog ogranka Kominterne, zaduženog za subverzivne, nasilne operacije, Karlos, Šakal, je bio podređen Valteru. Povremeno se krio, registrovan i kontrolisan, u njegovoj Jugoslaviji.

Valter je zaista genijalno uočio izvanredan mobilizatorski potencijal islamskog džihada. Politički, plodno tlo za razvoj terorizma, je otvoreno organizacijom nesvrstanih. Šakalu i Bader-Majnhofima je preostalo da instruišu teroriste.

Nije bilo lako u početku. Nesnalaženja, promašaji, ideološka lutanja… Čak se desilo da u Valterovoj Jugoslaviji, jedan i poslednji put, jedna grupa stranih terorista izvrši atentat. Dvojicu u bekstvu kroz Tašmajdanski park su savladali penzioneri koji su odmarali na klupama.

„Ma, lako je meni bilo s tim teroristom… Ovaj moj unuk, nemirno dete,  samo zvrnda okolo kao obad, on me tako izmori, … čudo jedno! Evo, još se tresem… zamisli šta je radio na ljuljašci… A, pametno dete, čudo jedno… nije što je naš…“

Od tada se mnogo toga promenilo.

Ovce su nekad bile slobodne životinje. Lutale su po pašnjacima, pasle, razmnožavale se, bežale od vukova, bilo je i dobro i loše u ovčjim životima…

Bila je jedna gadna zima, mnogo ovaca je stradalo od mraza, gladi i vukova i ovnovi su se zabrinuli. Onda su došli psi: „Eto, mnogo ste stradali… A, da se vi predate ljudima na upravu! Ljudi i mi ćemo da vas štitimo, ishrana obezbeđena, ulepšavanje i šišanje vune ekstra, smeštaj kao u bajci… a, evo, brate ovne, za tebe ću da sredim da budeš jedini u stadu! Nećeš više morati da se boriš s ostalim ovnovima… Zamisli:sve ove ovce samo za tebe!“

Tako je i bilo i isprva je ovnu i ovcama izgledalo da je to odlična ideja. Razmnožili su se i udebljali, malo su ih muzli i šibali, u torovima je smrdelo, ali – „tranzicija je bolna!“ -govorio je ovan ovcama. Gazda je odlučio da postoji određen broj ovaca koje gaji radi svojih potreba. Gazda je izračunao da ne treba da ih bude ni više ni manje nego što je njemu potrebno. Što je bilo višak, klalo se. Gazda je ulazio, ovce bi se zbile u gomilu pokušavajući da pobegnu što dalje, ali su zidovi tora bili jaki, gazda bi izvodio jednu, nekoliko ovaca i više ih nikad ne bi videli, a ostale ovce su bile srećne jer su ovaj put izmakle, jagnjad je kratko ostajala sa njima a ovce, koliko god su želele da veruju da posle „bolne tranzicije“ dolazi bolje vreme, ovce tada nisu mogle da izdrže i blejale su tužno i izgubljeno. Ako nije trebalo klati, sređivalo se rađanje. Kada je počela veštačka oplođnja, ovan je postao suvišan i gazda ga je uhvatio za rogove i poveo a ovan se borio i pas je počeo da ga ujeda i ovan je kroz mrak koji ga je pritiskao video iskeženog psa koji govori „tranzicija je bolna“.

Ali, šta znaju ovce.

Da bi shvatile koliko takav život „nema alternative“ među ovce su povremeno puštani vukovi koji su ih bez smisla klali na gomile. Čak ih nisu ni jeli. Poklali bi ih što više i,  kao uzgred,  se nasitili krvlju.

Borba terorizmom i protiv terorizma se svela na prostu priču. Neka država-sila teroriše neki narod ili državu. Onda se grupa terorista osveti tako što pobije građane one države. Ta država zatim opet pobije neke ljude. Teroristi, koji se bore za i u ime tih ljudi, opet pobiju neke građane. Onda država… Kako bilo, stradaju obični ljudi koji s tim nemaju veze.

U međuvremenu vlast države i vođe terorista žive sasvim dobro i povremeno se konsultuju oko situacije na berzi. (E, tu može da se desi da se oko neke transakcije zamere i tek onda NEKO OD NJIH strada.) E, gde su ona stara, dobra vremena kada su atentati vršeni na kraljeve i ostale vlastodršce!

Antiteroristički odred penzionera iz Tašmajdanskog parka je, verovatno, Bog da ih prosti, odavno očuvao unuke i otišao sa ovoga sveta. Niko onda nije mislio, kao ni oni sami, da su učinili neku strašno veliku stvar. Videli teroriste kako beže. Nije bilo u redu da trče sa pištoljima kroz park gde ima dece i dede skočile,  saplele i pritisle na zemlju. Posle otišli kući da se žale na gradski prevoz i reumu.

Mnogo kasnije, psi su zauzeli Tašmajdanski park.

Može se reći da su nekadašnji penzionerti bili divlji.

Današnji penzioneri i ostala demokratska omladina su vrlo dobro dresirani. Čim se začuje pucanj ili im neko zapreti plastičnom viljuškom automatski ležu na pod ili zemlju, pokriju oči, usta i uši,  i pasu.

Kako je lako bilo biti normalan!

Kako je užasno biti čovek i živeti kao ovca!

***

Jednom sam sreo Stojka blizu Narodne Skupštine. Mimo običaja, žurio je i brzo govorio: „Loše, loše… Loše mesto…“

Nekada sam se setio toga i pričao Žiki Filozofu. Smejao sam se i mislio da će i njemu biti smešno. No, turobno ozbiljan Žika mi je rekao: „Znaš da je na Tašmajdanu nekad bilo groblje… I, znaš za sve te podzemne lagume… Neznano kako, da l’ od neke vodene bujice, čega već… kosti mrtvaca su se slile pod Skupštinu… Tamo su sahranjivani… pa… hm!… i neki ljudi…  razni… ko bi znao… odnosno i zna se, ali… zamisli, prošle i Svetog Marka i Poštu… ma, ne znam! – začudo, Žika nije bio ni govorljiv ni elokventan. A kad sam pomenuo da Stojko ima jako pomešan odnos za područje između Kluba Književnika i Narodnog, da ga i odbija i privlači a da ga Muzeji* plaše… Žika me je pogledao kao guba, nešto mu je sevnulo u očima, pa se iznenada usiljeno smejao i „Moraš da mi pokažeš tog tipa!… A, je l’ se sećaš da su se parovi uglavnom sačekivali ispred Narodnog? Znaš li da su skoro svi raskinuli… da pokažeš!“ (Opet nije rekao „upoznaš“!)

Nikad nisam.

***

Klatno istorije je izvedeno iz ravnotežnog položaja.

Tri Mudraca su se sastala.

Ustvari, prvo su bila dvojica.

U topao prolećni suton, na tremu disidentske dedinjske vile, već ostareli ali još uvek intelektualno čili, skoro pubertetski željni promena i dešavanja, pili su čaj i razgovarali. Kako to već ide kod Mudraca, ustvari su retko izgovarali reči. Najveći deo razgovora je tekao kroz ćutanje, srkutanje čaja i zagledanost u neodređenu daljinu.

„Baš je prijatno vreme.“

„Da, ali čuo sam da će biti promena. Sloba je nešto čuo da će biti i nevremena. Valjda neki hladni talas iz Rusije.“

„Da. I ja sam to čuo. Ali, proći će preko Nemačke pa će tek onda da se spusti i do nas. Nadam se da neće biti preterano i da će nam voćke ostati. Baš divno cvetaju ovog proleća.“

„Da… Sloba zna oko tih stvari. Zasadio je neke nove mladice a i o strarima se brine. Mira ga tera stalno, mada je i on sam sklon tim stvarima.“

„Da. Dobar je oko toga. Razmišljam da ga angažujem i kod nas da sredi te voćke.“

„Da, da… Naročito mi se dopada što podjednako brine i o starim i novim zasadima. Znaš, nije za to da se staro povadi pa da sve bude novo. I staro i novo,  pa imaš neki kontinuitet.“

„Da. I ja mislim da je to dobro. I staro i novo,  različite sorte,  a sve u okviru jednog voćnjaka.“

„Da, da… Znaš, čuo sam da onaj Rakić iz Amerike, onaj što drži kafanu Momci iz Amerike… e, taj… ima neke nove kalemove. Bavio se on tim stvarima u Americi…“

„Da. Trebalo bi da odemo do njega.“

„Da.“

„Dobro, Dobrice… idem ja. Već je zahladnilo.“

„Dobro, Mihajlo… Sad ću i ja. Ova reuma…“

Dva stara partizana, dva Mudraca se rastaju posle svog uobičajenog sastanka. Pomalo pogureni, pomažu se rukama dok ustaju iz naslonjača, drže za krsta, ponekad uzdahnu ali se na tremu zadržava neka snaga dok noć polako pada na rascvetale srpske voćnjake.

Poslužitelj dolazi da pokupi šolje i drugi pribor za čaj.

Poslužitelj koji je tokom celog razgovora vazda ulazio i izlazio donoseći jedno i odnoseći drugo već iste večeri odlazi do jedne prilično oronule kuće i podnosi izveštaj UDBINOM Magu. No, pošto je čas bio prisutan, čas ne preneo je razgovor koji je otprilike ovako glasio:

„Biće promena… iz Rusije.. nevreme…“

„Preko Nemačke… do nas… neće biti preterano… ostati…“

„Sloba zna… neke nove a i o starima brine… Mira ga tera…“

„Dobar je… da se angažuje da kod nas sredi stvari…“

„Brine i o starim i o novim… tako da ima kontinuitet…“

„Različite stranke a sve u okviru jednog…“

„Onaj Rakić i momci iz Amerike…“

„Da odemo kod njega po nove…“

„Ova reuma…“

UDBIN Mag se duboko zamislio. Srkutao je nešto iz svojih infuzija i probdeo noć.

„Gle, još su živi i živahni stari partizani… To su bila vremena i to je taj čelik što se kalio i još je čvrst… Kakvi ljudi! Znači počinju promene u Rusiji… Nemačka… a meni ništa ne javljaju… da ne misle da sam već nepotreban!? A, neće to valjati, moram da se uključim da vide… Ma, zar će Nemačka već tako brzo, svi smo mislili da će to potrajati!“

Znači… planiraju višepartizam u okviru jedne… nešto… organizacije, šta li… Amerika…! Svi su bili poduže u Americi… Kako sam propustio… A i taj Rakić… Momci, zar će Momci da se angažuju… Znam Rakića ali nisam znao da je sa Momcima… zar sam već senilan kad ne znam takve stvari… moram da potražim jače infuzije i mrdnem dupe…

Znači… Sloba…  njega planiraju a ja sam mislio da je on drugorazredni igrač! Hm… hm… Ali, Mira komanduje! Ona sa svojim studentima i omladincima! Ha… Ej, zovite mi onoga i koljite jedno jagnje… Pustite sa lanca one stranke i u sve postavite naše… Već jeste, a! Još! Nekako me povežite s onim Rakićem… kako ne znate ko… ona kafana Momci… i vidite da li je već vakcinisan i ako nije – hitno ga vakcinišite!“

„Ma,  šta li im znači to sa reumom?…“

Nad srpskim voćnjacima je svitalo jutro sa mrazom. Slana je pala na cvet.

***

Gledao sam je kako spava i slušao kako diše.

Retke su bile noći koje smo mogli da provedemo zajedno.U to vreme,  u roditeljskim domovima, to još nije bilo prihvatljivo. Ovaj put, moji su otišli u selo,  Lina je „otišla kod drugarice koja nije imala telefon“ i, mada su svi znali situaciju,  igrali smo po pravilima.

Lina je bila lepa.

Lina nije ostavljala utisak atraktivne devojke za kojom bi se ljudi okretali. Izgledala je sasvim obično. Smeđe oči, smeđa kosa u običnoj frizuri, ravna, nešto preko ramena, prosečne visine, vitka, bez naglašenih ženskih atributa, dugih nogu koje je stavljala u isključivo ravne cipele, najčešće obučena u komotnu odeću, uvek našminkana tako da se šminka uopšte ne primećuje. S ljudima je imala jednostavnu, neposrednu komunikaciju, tako da ju je većina muškaraca smatrala svojim dobrim drugom.

Lina nije bila atraktivan vodopad koji bi vas u trenutku ostavio bez daha. Lina je bila reka kojom se plovi i otkriva jedno po jedno čudo prirode dok vas potpuno ne obuzme i zauvek osvoji.

Lina je bila lepa.

Bila je prelepa ujutru.

Spavala je malo iskošeno, na stomaku, jedna noga savijena,  jedna ispružena i obavezno otkven list potkolenice, dug i vretenast, s nežnim dlačicama. Lice joj je bilo mirno i spokojno, zatvoreni kapci su isticali duge trepavice.

Obrve su  bile meke, pozivale dug i sočan poljubac. Voleo sam da joj ljubim oči kao da upijam vodu s izvora. U izvoru su se odražavale zvezde kao roj svitaca u tamnoj, toploj noći. Kada bi bila ljuta, oči bi joj nekako potamnele, uzburkale se… Usne bi porumenele do bola a bile su meke i ljubila je kao da se opija. Ponekad bi joj u snu kap bistre vode bila u uglu usana a oči se mreškale ispod zatvorenih kapaka u potrazi za tajnom. Ruke kao snoviđenje drugog sveta, prsti kojima mi je prenosila slasnu drhtavicu. Umirila bi mi svaki damar prstima u mojoj kosi dok bih ležao na njenom stomaku, toplom za jedan obraz i mekan sneg za drugi, mirisala je na zelenu breskvu u sveže jutro junskog leta.

Svitanje je trajalo i sunce se podizalo i jedan zrak se šunjao ka njenom oku. Dodirnuo je. Ona se nasmešila zatvorenih očiju. Još nije otvorila kapke a već je bila nasmejana. Mirno lice je ozračio osmeh i već je počela da me grli i priča priče jezikom tek stvorenog sveta.

Zagrlila me i pribila se uz mene, rajski topla.

„Toliko te volim!“

Napolju je bio mraz.

***

Mister Rakić je bio iznenađen posetom. Kafana Momci iz Amerike je bila prepuna. Kasnije su došli i Dobrica i Mihajlo pa su razgovarali o vremenu i kalemljenju.

U Srbiji je počelo višestranačje.

***

Na početku druge godine studija su nas uveli u veliku prostoriju u kojoj se nalazila velika mašina. Zujanje, krckanje, lepet kartica i traka, mnogo sijaličica i trepet led-diodica. Mnogo su pazili da se ne približavamo i ništa ne diramo. Naše radove bi preuzeli operateri i na kraju nam davali svežanj kartica koje su bile mašinin odgovor na naš zahtev.

Disao sam kratko i ubrzano, govorio tiho. Predao sam svoj rukom pisan algoritam i rekli su mi da čekam u hodniku. Sedao sam i hodao među nekolicinom kolega, ponekad se nervozno smejao… znojio sam se u uvek hladnim, velikim hodnicima ETF-a. Pojavio se operater na vratima, čitao spisak, prozivao i predavao paketiće kartica. „Sve je u redu!“ – rekao je.

Hodao sam do kuće kao u groznici i tek u svojoj sobi lagano i pažljivo otvorio paketić. Listao sam kartice sa rupicama i pazio da ih ne pomešam. Sklonio sam ih na sigurno mesto.

Glava mi je bila bez misli, san bez snova.

Sredinom devedesetih slučajno sam naišao u prolaz između ETF i Mašinca i video Cigane kako u veliki, razbucan kamion ubacuju jedinice spoljne memorije. Bacali su ih i delovi su se razbijali po prikolici. Centralni procesor je bio težak i ostao je kampaktan. Pristupni terminal je došao na kraju i više nije bilo mesta. Ostavili su ga i otišli.

Prišao sam i dodirnuo tastaturu kao devojku u koju sam bio beznadežno zaljubljen i sada je ponovo srećem, ostarelu i ružnu.

Na kraju trećeg semestra jedan kolega je iz Engleske dobio Spectrum. Dan je bio suv i hladan. Skupila nas se gomila u tesnoj studentskoj sobi. Nije bilo ni jedne devojke. Mi koji smo kuvali i pili vino morali smo da se držimo podalje. Priključili smo Spektrum na crno-beli TV-minimatik i kolega nam je pričao koliko je sve to drugačije u koloru. Smenjivali su se periodi napetog iščekivanja i provale oduševljenih uzvikivanja. Kolega koji je imao Texas digitron je prekrštenih ruku izdalje ponekad nešto kiselo komentarisao.

Kasnije se atmosfera opustila. Thorensov gramofon je kroz Warfdalle zvučnike svirao Jarretov Kelnski koncert. Ja sam iskoristio priliku i prišao Spectrumu kad se gužva oko njega smirila.“Polako i pažljivo!“ – rekao je kolega i gledao mi preko ramena. Ukucao sam onaj svoj isti program i zajapuren od kuvanog vina i uzbuđenja gledao kako se na ekranu pojavljuju oni isti rezultati kao i na poslednjim karticama koje je bušio terminal one velike mašine. Kolega me je potapšao po ramenu dok sam se ja zadovoljno kezio.

Sutradan sam pun utisaka Lini uzbuđeno pričao. Ona se samo pravila da me pažljivo sluša.

Prvom AT-XT personalcu sam pristupio u preduzeću kad sam se zaposlio. Radili smo neke sitne programe za administrativne poslove i uglavnom bili operateri na izvršavanju već unesenih programa. U to vreme personalci su još uvek bili veoma skupi i „neovlašćena lica“ nisu smela da im prilaze. Jednom kolegi sam pravio neki plakat-oglas, u raznim fontovima kako bi izgledao ozbiljno na vratima zgrade ili bandere, i pričao mu o svojim prvim iskustvima. „Ma… imali ste Thorens i Warfdalle!… Jeb’o te!“

Kasnije su se pojavili Pockemon i Tetris i sve je otišlo do đavola!

***

Jednog lepog prolećnog dana na ulicama Beograda su se pojavila sasvim nova bića. Devojka u kratkom šortsu, tesnoj majci, s bandažama na kolenima i laktovima, s wallkmenom za pojasom i slušalicama u ušima, plovila je kroz Knez Mihajlovu, lagano i brzo, nestvarno dugih nogu na rolerima. Pratio je zvuk ramblovanja po kaldrmi dok se uvijala između zanemelih, zatihlih, zblanutih prolaznika. Kada je prošla kao nezemaljska prilika, ljudi su još dugo gledali u prostor u kome je nestala i znali, pre no što su ponovo počeli da dišu, da proleća u Beogradu više neće nikad biti ista.

Te meta-devojke su bile prva nad-stvarnost u, mada spokojnom, ipak sivom svetu socijalističke romantike. Tako prisutne i dohvatne a ipak tek odbljesak iz nekog savršenog sveta.

Prostor iza njih je mirisao na sveže jagode.

Naravno, one znaju koliko ih je muka i priprema koštala ta savršena i jednostavna prirodnost.

Naravno, kaldrma Knez Mihajlove nije bila pogodna za rolere ali je bila u centru viđenja i zbog toga je vredelo trpeti izvesne muke kao njihove majke na štiklama i bake u korsetima. Ako doprinosi lepoti – nema cenu.

Tih dana, tih godina budućnost sveta se lomila, bila na raskršću. Jedan put je pratio meta-devojke, drugi je nestajao u elektronskoj „crnoj kutiji“. Meta-devojke su bile ulepšana i nedostižna stvarnost, ali – stvarnost našeg sveta. Silicijumske „crne kutije“ kojima znamo „input“ i vidimo „output“, a nemamo pojma šta se dešava „inside“, su ponudile ulepšanu i nedostižnu stvarnost. Meta-devojke su se same trudile da stvore i prikažu poželjno savršenstvo.“Insajderi“ u „crnim kutijama“, jadni i bedni zaposlenici „estradne industrije“ i sami samo operativni dodaci integrisanih čipova, su stvorili poželjno savršenstvo koje je lako dostupno svakom ko pritisne dugme dok  se goji čipsom na kauču.

Doba naivnosti i nevinosti mašina je prošlo.

Vokmeni su mogli svuda da se nose i privlačili su pažnju. (Osim toga, prvi vokmeni su imali dobar zvuk, kasnije su postali jeftini i loši.) Vokmeni su prva sprava, prva mašina koja je privukla pažnju socijalno-mentalne javnosti. Bilo je dotad pojava, dešavanja koja su „zabrinjavala javnost“ za mentalno-psihološko stanje omladine. (Povod tome je uglavnom bio rokenrol. Rokenrol, koji je bio i neprestana tema i neprestan izvor novina u životima, novina koje je gurala estradno-medijska industrija, čak i taj rokenrol je bio živ. Desilo se da je rokenrol umro, da ga je ta industrija isisala i da su od rokenrola ostali samo zombijevski klonovi, koji su brzo umirali ali su neprestano proizvođeni novi.) Vokmen je bio prva mašina koja je dala reč „nadobudnim dušebrižnicima“ u „brizi za njihov uticaj na mlade („naivne i nevine“) duše”. Kasnije su došle i druge mašine i druge pojave koje su „zabrinjavale“ a sve se svodilo na to da su posle omladine te stvari preuzimali stari i stvari i pojave bi postajale nostalgična sećanja naspram sledećih, „opasnijih“ i gorih a estradna industrija je cvetala.

Ustvari, najgore u svemu tome je bilo pojavljivanje i razvoj ekspertsko-komentatorske, „sveznajuće“ intelektualne prostitucje. U početku su bili pomalo zanimljivi i čak simpatični, a svakako – bezopasni. („Treba to zatrti dok je još malo!“-jedan seljak.) Vremenom su postali vajari plastelinski omekšalih mozgova „javnosti“, potpuno izdvojeni od sveta u svojoj „crnoj kutiji“, postali emanacija najgoreg zla…onog koje samo nije zlo. Prosto je emotivno i moralno indiferentno… izvan sveta kojim upravlja… Vampirsko! (Žao mi je što na ovom mestu moram da pomenem jednu od zanimljvijih mašina, džuboks, …ustvari,  prva mašina koja je,  kao i vokmen, pojedinca izdvajala iz gomile u javnosti je bio fliper…) ti intelektualci su jednostavno postali džuboks: ubaciš paru i on ti svira željenu pesmu.) Intelektualci (i intelektualkinje… ili su „intelektualuše“?) su bili i trebalo bi da budu u funkciji ženskog principa ljudske zajednice: koji remeti ustaljeni poredak i nagoni na delanje… Nesrećom, postali su emanacija, u ovom pogledu – neželjenog,  muškog principa: patrijarhalne lojalnosti udaljenom,  apstraktnom autoritetu.

Užasno je što je taj „autoritet“ –  Estradna Industrija*.

***

„Evo, moje kolege, muškarci, su rekli niz pametnih stvari a sada ću ja da prekrstim i pokažem noge i sve će da padne u vodu!“- Mira B. na jednoj tribini.

***

Kako tehnika utiče na ljude ili

Priča o Zdravku Bogaljovu

 

Zdravko je bio zdrav i prav momak, naočit čak, moglo bi se reći.

Jednog dana, niko ne zna kako je do toga došlo, počeo je da hoda sa šatkama. Moglo bi se reći, čak, da je bilo zanimljivo. Obraćali su pažnju na njega, čak, moglo bi se reći da je devojkama bio zanimljiviji.

Navikao se. Čak, moglo bi se reći, bilo mu je lakše u životu.

Posle su mu noge atrofirale. Nije mogao bez štaka.

Čak, moglo bi se reći, muškost mu se izgubila.

A, devojke su počele da obraćaju pažnju na jednog u kolicima.

***

Jedan seljak je došao u grad kod lekara i, usput,  hteo da uzme svoju penziju, plati struju i kupi neke potepštine. Na poštanskom šalteru, umesto njegove stare poznanice, otišla u penziju, je bila neka lepa, umišljena devojka i ispred nje nešto što je seljaku ličilo na neobičan televizor. Pošto je pitao za svoju poznanicu i rekao: „E!“ i „U, bre!“, zatražio je penziju. „Ne može.“ „A, što… je l’ nema?“ „Ima, ali ne da kompjuter. Pao sistem.“ „Ne… ne da… pao sistem…“ – seljaku je počelo da lupa srce od svih tih strašnih reči. Gledao je čas u devojku, čas u čudan televizor,  vrtelo mu se u glavi… Izašao je iz pošte i video sunce, ljude i automobile, vetar… sve se činilo da je to onaj isti svet. Vratio se tiho i iz prikrajka počeo da priča čudnom televizoru molbenim glasom. „Deda, nema! Evo, gledaj!“ – rekla je devojka i okrenula monitor prema seljaku. Nema slova su besmisleno binkala u zamrlim seljačkim zenicama.

***

Što se tiče radija, pa i televizora, nekako se našlo rešenje sa „malim ljudima“ (Ludinim potomstvom) koji tamo žive,  zabavljaju nas i svašta znaju. Tako smo neracionalnom pričom u podsvesti personalizovali ove mašine i uspostavili neki racionalan odnos. Uostalom, one funkcionišu nezavisno od naše volje, pričaju i prikazuju autonomnu stvarnost o kojoj možemo da imamo svoje mišljenje ali ne i da manipulišemo njome. Mimo svih ostalih alata i mašina kompjuter je prva „crna kutija“ koja je zauzela mesto u čovekovom svetu. U suštini, nema, slepa i gluva mašina kojoj na ulazu dovedemo kravu a na izlazu pokupimo mleko i biftek. Ništa ne radi bez naše volje ili naredbe. Beskrajno dugo, bez ikakve reakcije čeka našu naredbu i izvršava je. („Kompjuter će uvek uraditi ono što mu naredite, a nekad će to biti i ono što ste želeli.“ – prva rečenica na predavanju o kompjuterima.)

Kompjuter je impersonalna mašina, s njom je nemoguće uspostaviti racionalan odnos. (Racionalan odnos je susret nezavisnih sloboda.) U situaciji kada toj „crnoj kutiji“ pristupamo kao apstrakciji bez volje, podsvesno se zapitamo da li unutra postoji svesnost.

Kada su komjuteri postavljeni u Mreže* i preuzeli komunikacijske funkcije, dobili su neku personalnost. (Koja je, ustvari, parazitsko preuzimanje drugih personalnosti – radija, televizije, knjige, slike… Tek ulazak kompjutera u treću dimenziju će omogućiti kreaciju forme i, time – operacijalizaciju dodira.)

***

Pogledajte sledeći tekst:

„Nama mit o Pravom Čovečanstvu izgleda sasvim pristojno iako nikad pouzdano nije utvrđena ni vremenska lokacija ni stvarna struktura takvog Doba. Tirade o Slobodi, Sreći, Jednakosti pouzdano ne mogu biti sadržaj bilo čega realnog… Biće da je Pravo Čovečanstvo samo rep na telu Čovečanstva: uvek negde pozadi, u prošlosti, bez jasno određene funkcije…“

Ovo je originalan tekst iz rukopisa.Sledeći tekst je prošao kroz „crnu kutiju“ kompjutera:

„Nama mit o Pravom Čovečanstvu izgleda sasvim pristojno iako nikad pouzdano nije utvrđena ni vremenska lokacija ni stvarna struktura takvog Doba. Tirade o Slobodi, Sreći, Jednakosti pouzdano ne mogu biti sadržaj bilo čega realnog… Biće da je Pravo Čovečanstvo samo rep na telu Čovečanstva: uvek negde pozadi, u prošlosti, bez jasno određene funkcije…“

Sasvim je očigledno da se ova dva teksta suštinski razlikuju.

***

 1. godine Udbin Mag je već bio star. Ali, još uvek je bio energičan, duhom mlad i vernik komunizma. Činio je mnoge grozne stvari, upravljao tuđim životima i uništavao ih. Živeo je u maloj porodičnoj kući, pažljivo je održavao i živeo asketskim životom. Bio je jezuita komunizma, prihvatao je grehove uveren  u  „viši cilj“. I pored svih nedela, mogao je da mirno spava u svojoj kućici jer ga je štitila njegova vera.

Te godine se slomio njegov „savršen“ život. Besmislena saobraćajna nesreća ga je položila u invalidska kolica. Kuću je zapustio, veru izgubio, kolica su ga načinila zluradim cinikom.

Dok je bio u bolnici čistka te godine je već bila završena. Hteli su da ga pošalju u penziju, on nije hteo i pošto je bio nezaobilazan lepak u Mreži*, ostao je. Novu životnu snagu i novi cilj mu je doneo susret s jednim mladim, energičnim,  pametnim studentom. Ovaj je već bio u Mreži i uspešno je završio operaciju identifikacije čitavog niza „nepodobnih i sumnjivih“ omladinskih elemenata na fakultetu.

„Bolje je biti živ, nego mrtav!“ – rekao je mladić.

Mag je bio oduševljen. Mladić je dobio školovanje u inostranstvu o trošku Mreže. Za vrlo kratko vreme je postao komandni operativac u srednjoj Evropi. Ozbiljni, inteligentni kriminalci, koje je UDBA slala u Evropu da ne smetaju (zašto bi ih bezveze hranili u zatvorima) i završavaju razne prljave poslove, bili su pod direktnom komandom Nekog Kize.

***

Urlike i Johanes su se fircali kao zečevi. Njihova strast, proistekla iz iskrene, snažne ljubavi, bila je ravna odanosti cilju kome su služili. Dešavalo se da usred ideološke diskusije u organizacionoj ćeliji* odu u susednu sobu ili iza paravana i da prisutni slušaju njihovo strasno kresanje. Dešavalo se da ih saborci usred akcije zateknu kako se tucaju na paketima eksploziva. Bio je dovoljan pogled između dve revolucionarne misli ili pucnja i detonacije, pogled pun samorazumljive ljubavi, pa da nestane sav svet oko njih i da se predaju svojoj strasti.

Budu, tako, ljubavi koje se nekako izdvoje između svih ostalih, obeleže neko vreme i postanu legende.*

***

„Na čelu svake organizacije,  koja je predmet obrade ili manipulacije,  moraju da se nalaze osobe koje iskreno veruju u ideju i cilj. Njihova snaga i energija privlači sledbenike i pokreće delovanje. Nikakvi, ma kako obučeni operativci,  ne mogu da odigraju ovu ulogu. Direktan pritisak na organizaciju ne daje željene rezultate, čak je jača. Zato se pristupa in vivo subverziji. Odmah do njih moraju da se nalaze ubačeni ili zavrbovani operativci. Oni već mogu da glume, da aktivno, ponekad i ekstremnije, rade za organizaciju. Neće povlačiti poteze koji bi je direktno razbijali. (Vođe možete ubiti, ideju ne!)“

„Važno je zastupati očigledne i nesumnjive ideje. Recimo: Organizacija se bori protiv korporacija-zagađivača. Onda zastupate ideju da je grešno bacati opuške i papire. Onda mala ideja vremenom pojede veliku.“

„Ekologija je toliko dobra stvar!“

***

Neki Kiza pokazuje svoj album uspomena:

„Vidite, ovo je moj drug, Joška! Ovaj, vidiš što mu na majci piše: bolje častan uzmak nego nečastan poraz. To smo bili na nekom roštiljanju, kod Urlike, mislim… Ja sam iza fotoaparata.“

***

Kada bi se među pripadnicima mreže pomenula Cvećara, svi su mislili na malu oronulu kućicu Maga. Kasnije se taj naziv vezao i za muzej „25. maj“ i Titov grob i to je ponekad stvaralo zabune.

***

Nedugo posle proslave 600 godina od Kosovske bitke i Vidovdanskog Sabora*, prilikom susreta sa pionirima i pionirkama, dok su mu predavali bukete cveća, Sloba je objavio početak višestranačja u Srbiji.

Sve kamiondžije u Srbiji su imale Slobinu sliku na šoferšajbni ili u kabini. U majstorskim radionicama su bile Dražine ili Vukove slike. Druge slike, bradatih ili obrijanih, muškaraca su bile po radničkim i sportskim svlačionicama. Još neke su bile po kafanama i u po nekom kafiću.

Gde su nestale sve one gole, sočne lepotice!

Porno je izmenio svoje lice.

***

Na prvim… izborima Sloba je ubedljivo pobedio. Posebno je bio upečatljiv uspeh u Nekoj Babušnici gde je, po rečima predsednika izborne komisije, osvojio 116% glasova.

***

Na početku višestranačja u Srbiji antikomunizam je bio glavni motiv i glavni poklič svih novostvorenih stranaka. Od razložnih kritika do mitoizovanih i fantazmagoričnih pripovesti, antikomunizam je bio osnovni sadržaj dela i lika opozicionara, ma koliko različitih po nazivima, ipak svrstanih u samo dve osnovne struje. Jedna iz Sava-centra,  druga iz Društva Sava.

Od „prikrivenog antikomuniste“ Sloba je konačno postao „najomraženija komunjara“.

Početni polet je uskoro postao prava euforija*. Stranački aktivisti i simpatizeri su, družeći se isključivo sami sa sobom, bili uvereni da cela Srbija misli i govori isto što i oni. U takvom uverenju su živeli i uživali u nekom stanju prijatnosti, samozadovoljstva… Misli i osećanja i budućnost Srbije puni spokojstva i vedrine… Kao kod nekih duševnih oboljenja, ili u alkoholnoj ekstazi…

…a Srbija je ustvari bila u predsmrtnoj fazi…

Postizborni antiklimaks posle Slobine pobede sa 116% nije delovao otrežnjujuće. Još više je dezorijentisao ionako smušenu opoziciju i ona je lako pala pod uticaj i vođstvo Momaka iz Amerike.

Još od Sokrata ubeđen u slabosti demokratije i vrlo brzo uveren od novostranačkih vođa da sledbenici ne smeju da misle, nisam bio ni formalno stranački aktivan niti sam hteo da sopstvenu slobodu izbora zagadim ponižavajućom „izbornom slobodom“,  dan i veče tih izbora sam proveo sa Linom u našem toplom i ušuškanom zamku od ljubavi, muzike, priče… za Ozbiljno Zaljubljene Osobe Nedeljom.

Zato me jutro zateklo opušteno srećnog još uvek okruženog Lininim znakovima i mirisima i nimalo politički razočaranim. Verovao sam da pripadam pokretu PHN (Poslednje Herojske Nevinosti) sa ne previše ali sasvim dovoljnim brojem sličnih tipova koji niti se poznaju, niti organizuju već grade, svako za sebe, neke svoje priče i neka svoja dela, za koje vredi i živeti i umreti i na kojima počiva dobro sveta.

(Nekad kasnije, posle mnogo toga, čitajući ove reči, u oku mi je blinkala, kao sa kompjuterskog ekrana, reč „počiva“ i pitao sam se i pitao da li dobro sveta „počiva“ na odru ili „počiva“ u snu ili „počiva“ na neuništivom postolju i jesam li u pravu jer sam među usamljenima ili su u pravu oni u brojnoj gomili…

Sokratovo „Znam da ne znam!“ je za mene postalo prosto „Ne znam!“)

 

***

„Počeo sam u građevinskoj industriji. Uglavnom cigle, ponekad kamen ili crep… šta se nađe… Ta trgovina je uglavnom išla na malo i nasumično. Srećna okolnost je bila da je robe bilo dovoljno. Mogao si jednu ciglu da prodaš i više puta. Ali, potražnja nije bila bogzna kakva… tržište nije bilo uređeno, marketing nikakav, često je bilo otpora u javnosti… nekad smo morali da uzmaknemo pred nerazumnom, malo jačom klijentelom… jedva sam se izborio za svoj deo tržišta… to je bilo na Karaburmi, blizu onog bioskopa… nove ideje uvek teško prolaze… Može da se kaže da smo jedva nekako održavali prostu reprodukciju. Obrt je bio vrlo mali.

E, posle je malo bolje krenulo u modnoj industriji. Bavio sam se prometom firmiranih patika, dukseva, trenerki, pa i majce su jedno vreme bile na ceni… Bili smo promoteri velikih modnih marki. U to vreme Trst je već bio ispao iz igre, naše trgovine su nabavljale robu, a mi smo na terenu pospešivali prodaju. Čak smo bili nekakvi Robini Hudovi: uzimali smo od bogatih i ispod cene prodavali onima čiji roditelji su još uvek mislili da je patika – patika i jakna – jakna. Nisu shvatali da ako njihov sin hoće da ima svoje mesto u društvu i mazne neku ribu mora da ima Etiketu na sebi. Etiketu! Bez Etikete nisi ništa! Posle smo radili i samo etikete. Ko će iz Turske da vuče tolike majce. Uzmeš jednu kesu s etiketama, domaće majce i jednu krojačicu… ali, to je druga priča…) E, u to vreme smo mi, iz branše, već počeli da organizujemo tržište. Ranije se to rešavalo agresivnim metodama. Znaš, nađemo se ova i ona grupacija i razmenimo argumente, pa ko ostane na nogama, toga je i tržište. Ja sam imao pod kontrolom dve elitne gimnazije. Ali, nije bilo lako ni steći ni zadržati tržište. Ljudi su mislili nama je lako: nabavna cena – nula, izlaz – već neka cifra… ali, trebalo je to osvojiti i odbraniti… meni je jedan bubreg stradao,  tek tu, nedavno sam nabavio novi… vidiš, sad radi i to tržište organa… nekako kao „hirurška industrija“… ograničena, elitna klijentela ali velike transakcije. Nabavna cena i dalje oko nule ali sad moraš da imaš i visokostručne uposlenike… Ali, kažu da se sad tu država upetljala! Jebi ga, to je krajnje nelojalna konkurencija: obezbeđenje im skoro džabe, isto tako i operatori… individualan biznis tu teško može da se razvije. Još smo mi daleko od uređenih odnosa u razvijenim demokratijama! Tržište! Tržište je bog! Nego, da se vratim na početak.

Zamisli, jednom su nas prebili i dobavljači. Organizovali se klinci i – svaka im čast – dobro su to spremili pa su nas odatle isprašili zauvek. Drugi se dosetili pa su počeli da nose sve same krpe i poderotine… mislim, o čemu se sad tu radi: nosiš krpe a Etikete samo u kući ili u kesu pa se presvučeš na žurki. Tu već promašujemo temu…  gde je suština!

E, posle su svi već stvarno osiroteli a onima retkim koji su nosili Etikete nisi mogao ni da priđeš i taj posao je bio gotov pa je trebalo otkriti nove resurse i otvoriti nova tržišta…“

(Izvod iz kratkog intervjua biznismena Dimitrija Sopuljanova povodom promocije njegove autobiografske knjige „Od cigle do šeikove palate“)

***

„A, da… ima naznaka da opet možemo da se prihvatimo posla s Etiketama. Ima… pojavio se neki mnogo jak… Neki Sotona… samo lepimo Etikete ljudima a para… paaraa do guše…“

***

„Ma, koji je taj Franko… izgleda mnogo jak… gledaj „franko Niš“, „franko Beograd“… svuda ga ima a roba svakakva. Da mi nađete koji je taj da radim s njim!“

***

Dimitrije je počeo u mom kraju. Znao sam ga kao lika ali nikad nisam imao probleme s njim jer smo i Lina i ja nosili uglavnom običnu odeću, osim kada bi nam Lina organizovala neki glamur, a i ja sam bio presnažan da bih bio laka lovina. Kasnije je nestao iz vidika sve dok ga nisam video na nekom gala prijemu u Klubu poslanika. Ne bih ga ni prepoznao u odelu od par hiljada i važnom stavu da nisam u dnu njegovog nosa video njegov večiti zaštitni znak: trag sline koji se lagano sliva. Veštim, nagonskim pokretom jezika je posrkao slinu.

***

Tih godina žurilo se na sve strane. Neretko se iza dva-tri prozora neke zgrade probijala buka, galama i treptava obojena svetla. Nekako naglo su nestale rođendanske ili slične proslave sa stolicama pored zidova, domaćim sendvičima, sokovima (retko i malo ojačane nekim alkoholom) i obaveznim nadzorom roditelja koji su otišli u bliski  komšiluk… i nekim Iskrinim gramofonom od 4 W. Došle su moćne mašine u vidu teških dekova i krajnje izdržljivih pojačala i sve je eksplodiralo.

Ne verujem da će ikada više beogradski stanovi biti ispunjeni boljim zvukom nego što su ga davale te muzičke mašine zlatnog doba analogne tehnike.

Bile su skupe ali ne i nedostupne velikom broju ljubitelja. Nije više bilo dovoljno da se čuje, obraćala se pažnja na svaki zvuk, čitava soba se preuređivala za savršen smeštaj savršene mašine. Kasete i dekovi su vladali, pogotovo na žurkama, gde su gramofoni i ploče bili u neprekidnoj opasnosti. (Gramofoni i ploče su postali opsesija jedne prave elite. Gramofonska postolja od vulkanskih stena su mikrometarski nivelisana, kontrolor broja obrtaja višestruko kontrolisan, igle su bile vrednije od dijamanata iste veličine… ploče su čuvane i negovane u laboratorijskim uslovima… i nikad neću da zaboravim da u hiljadama, milionima istovetnih ploča samo moja pucketa na jedinstven način… i koliko god da je pucketanje bilo nepoželjno, samo ono sa MOJE ploče je znalo da prizove MOJU pravu emociju i doživljaj. Gramofonska elita je, kao i svaka elita, vremenom svoju opsesiju pretvarala u patološku perverziju, ali… koliko god je pod kapom nebeskom sve moguće, siguran sam da nikada više ni jedna audio mašina neće dostići standarde i emociju gramofona.)

Dekovi i kasete su odolevali neobuzdanoj, maštovitoj nasilnosti opijenih učesnika žurke i zato su bili brojniji i popularniji. Razni jeftini kasetofoni su nam učinili muziku dostupnom na svim mestima i u svako vreme (i slušalice koje su vas u oblaku preglasne muzike štitile od upada roditelja i drugih smetača) i zadovoljstvo bega od prozaičnog sivila je tih godina moglo da bude potpuno šareno. U isto vreme te godine su podjednako upijale i šezdesete i sedamdesete i sasvim nove muzičke osamdesete. Zakleću se,  makar zvučao kao svaki nostalgično-senilni starac,  da je to bilo, upoređeno s drugim periodima, dijamantsko doba za doživljavanje muzike. Nismo je samo slušali, živeli smo u ritmu ili melodiji. Izbor koncerata, i jedino u to vreme vrednijih i bogatijih domaćih, beogradskih ili zagrebačkih, na svoj način i sarajevskih ili jednog ali fantastičnog skopskog, a neki će se setiti i rječana i kragujevčana ili kao nikad u istoriji muzikalnih slovenaca, poželjnijih koncerata domaće umesto anglo-američke, ne zbog patriotizma već kvaliteta, a konstantno smo bili u prilici da slušamo ona najbolja a ne izanđala i isprana, poluzaboravljena imena. („Ma, zar opet taj Tallking… imaju li ti ljudi svoju kuću!?“- jedan neprestani učesnik svih koncerata.) Najbolje, što smo tek mnogo kasnije ukapirali, je bilo da si bez ikakvog uzbuđenja mogao da na koncertima u publici vidiš Gileta i da ti plati pivo, jer ima više para, da sediš u separeu s Megi, da pridržavaš onemoćalog VDa, da s Vladom trućaš neka polufilozofska sranja, da Vlatko bude srećan što može da odsvira neke delove sledeće ploče za okupljeno društvo… Nismo ni znali da su to bile „zvezde“ jer to ni oni sami nisu znali…naprosto smo živeli… dok je negde u polumraku studija, sam za miksetom Meklaren mrmljao sebi u bradu:“… mi producenti smo zapostavljeni… mi sve radimo a oni… oni žive!… To mora da se promeni!“

Elem, Meklaren će to i sprovesti u delo… a mi smo u međuvremenu živeli po žurkama…

Čak bi moglo da se kaže da je to vreme nekako bilo monotono. Preko dana radiš što radiš a uveče ideš na žurezu. Ne samo što su bile brojne nego je i upad uglavnom bio slobodan. Nije da nije bilo povremenih tuča „domaćih“ i „padobranaca“ ali je to ipak bilo retko. Ljudi su tih godina mislili i osećali na isti pozitivan način.

Neretko su se na žurkama čuli Toma i Silvana i to je bilo u redu…

…a za to vreme u nedovršenim kućama beogradskih divljih naselja, po kaljugama vašarskih šatri… kotila se sila urlika i bljuvotina raznih Mica TVfrtaljki… jednog dana će se izliti na Beograd kao dugo nečišćena fekalna septikana.

Branu su srušili frustrirani Meklarenovci i iz te katastrofe će se izroditi postapokaliptični mutanti Estradne Industrije*.

***

Lina nije sa mnom delila zanesenost audio uređajima. Bila je sasvim nezainteresovana. Za nju su vrhunci slušanja i doživljavanja muzike bili na Kolarcu, na Bemusu…

Sve dok nismo gledali film Diva. Jedan među poslednjim posle koga smo dugo i ćutke šetali sve do kuće. Stiskali smo se rukama u mom džepu i to je bilo jedno od najlepših vođenja ljubavi.

Između ljudi po dugim beogradskim ulicama, pod mirnim svetlom uličnih svetiljki i asfalta koji se presijavao obojen tihom kišom.

Tada još nije bilo pasa i vampira.

***

Jednog dana na početku jednog leta otišli smo u jedno selo gde su živeli Linini deda i baba. Zbog rasejanja porodice Savanović ja nisam imao dedu i babu na selu i posle ovog izleta mi je bilo jako žao zbog toga.

Linini deda i baba su bili već jako stari jer je Lina bila potomak od njihovog devetog deteta. Živeli su sami u, neočekivano za selo, uređenom dvorištu i kućici čatmari. Kuća je bila malo izdvojena na nekom bregu na kome je bilo par ogromnih cerova, zaostalih od neke pre mnogo vekova iskrčene šume. Bila je tu i jedna novija kuća sa svim savremenim potrepštinama koju su potomci sazidali za svoje povremene posete i dedu i babu da lakše žive. Deda i baba skoro da nisu ni ulazili u nju. „Mnogo nam nezgodna… ovde smo svikli, tu nam je sav život!… Ovde smo se uzeli… bila je jedna starija kuća… ovu su nam sagradili da prvi put legnemo, ovde smo decu izrodili i poslali u svet… tu u ovoj sobi su bili naši prvi volovi, Zeka i Žarko… kakvi su to volovi bili! nema danas traktora koji bi mogao da uradi što su oni mogli… ovi su traktori nekako mnogo nežni i zahtevni… ja u sred zime, sneg im do, da izvineš, muda i iz šume doteramo drva… traktor, da izvineš, čim se ispišaš ispred gume, ne može ni da mrdne… imali smo posle druge volove ali što su Zeka i Žarko bili… jeste, prvo smo bili u jednoj prostoriji… ma, kakvi! nisu smrdeli ni približno kao traktor… a kad zapušu, skoro da nisi morao vatru da ložiš… prvi sin nam se rodio na senu uz njih, posle smo pregradili zid pa ih posle odvojili s ostalom stokom u šupu kad smo stekli da možemo da gradimo… pa… bili su ratovi, u oba smo izgubili po jednog sina, ostalo je sve bilo isto sve dok nismo dobili struju, negde šezdesete… sedamdeset godina živeli a sad se ne može bez toga… deveto… čini mi se da nam se deveto, jeste, deveto unuče rodilo pod sijalicom… radio slušam a televizor palim samo kad baba počne mnogo da galami, ona slabo čuje, pa ja odvrnem i ne čujem dok se baba ne utiša… e, ova ovca, eto, ta… ona mi je ostala od prve što smo zapatili, Kaluše, što je to bila ovca! Pazio sam da mi ostane njena žica dok ne umrem… vidi kakva je to ovca i treba da jagnji… a, znaš, otkako nam se televizor uselio ovde se više ni jedno unuče nije rodilo… rađala su se, Bogu hvala,  tamo negde po svetu, išli smo… a domu se još brže vraćali… muče nam se deca tamo, ne znam kako uspevaju i decu da stvaraju pored… pored toga…“

„E, vidiš… ono je bila vodenica od nekih Savanovića. Ali, u ovim krajevima svako drugo selo ima neku takvu vodenicu…“

Te noći, ležeći u novijoj kući, sasvim rasanjeni od slavuja i zrikavaca, Lina i ja smo prvi put pričali kakva ćemo imena davati našoj deci.

Dok smo se vraćali u Beograd i dok je Lina duboko spavala na mom ramenu, razmišljao sam kako su kroz moj još kratak život prošla tolika čuda od hemijske olovke i digitrona do kompjuterskih i sličnih sokoćala i da li je moj život bogatiji i uzbudljiviji od života deda i baba koji su u decenijama menjali samo par volova i svake druge godine bili osvetljeni novim plačem novog bića na svetu i… tako…

***

Deda i baba su umrli nedugo posle naše posete. Oboje su imali po više od osamdeset godina. Prvo se baba razbolela i skupili se sinovi i kćeri, unuci, poneki praunuk. Vodili su je kod raznih lekara i nabavljali razne lekove. Nikako da ustanove od čega je bolesna. Baba se samo smeškala, svesna i razgovorna, svakoga je pomilovala i tužno i radosno, jedino im je u imenima grešila. Ponekad je, da bi nekog dozvala, izgovarala sva imena (pa i počivših) od najstarijeg do najmlađeg, pa koje se ime ugodi. Umrla je pri poslednjoj krizi na putu do bolnice. „Ma, deco, pustite je da umre u svom domu!“- govorio je deda ali ga nisu slušali a baba je jednako se smešeći govorila „Neka, Dedo, neka ih… brinu se… “ Dok su je sahranili i druge običajne dane izvršili i brinuli kako dedu da privole da ga odvedu u grad, a on se krstio, na dan četrdesetnice je zaklao ovcu Kalušu i otišao da prilegne i odmori u staroj kući na starom krevetu, okrenuo se kao da nekog grli i kao da je zaspao. Da je zauvek zaspao videli su kada je najmlađa praunučica zaplakala jer deda neće da se igra s njom već samo ćuti.

***

U Beogradu je bio 9.mart.

Nisam učestvovao. Sedeo sam kući i celu manifestaciju pratio u prenosu Radio Zagreba. Na Radio Beogradu je emitovana narodna muzika a u dnevniku su govorili da bi bus 16 trebalo češće da saobraća

***

***

U Titovoj Jugoslaviji je jednostavno bilo biti novinar. Poštuješ prva dva pravila: 1.Ne kritikuj Tita 2.Ne kritikuj socijalizam; i sve ostalo je bilo relativno jednostavno: 3.Dobro znanje o temi koju obrađuješ (uz poneki marksistički ili partijski citat). (Ova pravila su važila i za umetnost i za nauku.)

Pošto je Tito umro a za nekoliko godina i socijalizam, prva dva pravila su odbačena. Na žalost, za njima je odletelo i ono treće.

Iako u to vreme nisam tako mislio, iz današnje pozicije i novinarstvo i publicistiku vidim kao izvanredne. Prosto po inerciji sam tada mislio, u okruženju ne-slobode, da nema mnogih knjiga i da nedostaju dobri tekstovi. Te knjige i ti tekstovi su bili fatamorgana:imao sam predstavu da postoje, jer sam to želeo, a u stvari ih nije ni bilo. Danas vidim da je i književnost i naučna publicistika i domaća i prevedena ustvari bila bogata. (Koliko znam jedina zabranjena knjiga je bila Đilasova Nova klasa i iz Braće Karamazova deo o Velikom Inkvizitoru.) Čak i ono što je potpadalo pod Sindrom Frajmana Dezajta* je kao neku počast nosilo svoju zabranu: neko je smatrao, na svoj način, da je nešto vredno, pa je maltretirao autora. Svaki iole vredan i sujetan autor je ustvari maštao o tome da bude zabranjen. Time je bilo zagarantovano da će delo biti čitano. „Biti čitan“ je zavređivalo nešto muka. Osim toga, izuzimajući vreme Golog otoka, svaki iole značajan disident je kažnjavan na način koji bi danas svakom normalnom građaninu izgledao kao premija: ništa ne bi radili, dobijali bi nameštenje u nekom institutu (Institut društvenih nauka je bio pravi sabirni centar), i stan pod stalnom zaštitom.

Zbog prva dva pravila, i pisci i novinari su, valjda, morali da budu zaista obrazovani i stručni za ono čime su se bavili. (Izuzimajući dnevnu politiku. Ta vrsta tekstova je bila do krajnosti neinventivna i dosadna. Isto kao današnja stranačka saopštenja. Prve dve-tri strane Politike su čitali samo partijski aktivisti. Zato je kulturni dodatak u Politici i u vreme kad su je nazivali „Slobodanka“ bio izvanredan.“Telegraf“ nikad nije bio izvanredan. Drugi i Treći program Radio Beograda su me naučili svemu što je trebalo da znam o filozofiji slobode, demokratije, nacionalizma… (Čovek-DOS-ovac koga sam decenijama slušao na talasima Trećeg je po dolasku na vlast hteo da ga ukine. Valjda je mislio „kad su i mene tamo puštali, znači da ne valja“.) Danas ti programi podrhtavaju pod naletom estradnih mamonista ali su još uvek otvoreni prozori za nebo i vazduh. Pitanje je vremena „do kada?“. Jer, ako je socijalizam vonjao, mamonizam pakleno smrdi.)

Nekad si iz teksta o ekonomiji mogao nešto da saznaš i naučiš. O ekonomiji! Danas neka plavušica obavesti o švalerki ministra ekonomije i novoj frizuri guvernerke. U emisiji na TV partijaši recituju tekst naučen na sednici glavnog odbora dok plavušica krsti gole noge… Ma, ustvari, kad su se te plavušice toliko umnožile i napametile…!

Zlatno doba srpskog (i jugoslovenskog) novinarstva je trajalo u vremenu krajem osamdesetih. Prva dva pravila su sasvim omekšala ili nestala a treće je još uvek poštovano. Bilo je pravo zadovoljstvo čitati gomile tekstova, manje ili više vrednih, ali većina se odlikovala euforičnim osveženjem.

Nešto malo posle novinari su se podelili na one koji su poštovali samo prvo pravilo, s tim što su Tita zamenili Slobom; one koji su poštovali samo drugo, s tim što su socijalizam zamenili demokratizmom… treće pravilo su poštovali samo malobrojni (i nisu citirali marksizam i partijizam) i jedva primetni u kakofoniji nabujalih stranačkih hormona.

Mnogi su poludeli ali je bilo sve više zbunjenih.

***

U vreme DEPOS-a i Studentskog Protesta, u jednom vrelom danu, sedim s novinarem, jednim od mojih idola, u njegovom prijatno rashlađenom stanu (tada sam prvi put video klimatizer u privatnom stanu). Pijemo rashlađen viski i neprestano se prekidamo u komentarisanju slobo-komunjarske diktature i vremenima teškim, nepodnošljivim za življenje. Zvoni telefon i on se javlja… Dolazi i komentariše: „Javlja mi se ćerka iz Londona. Završila je semestar na Oksfordu i hoće da s društvom ide na KIlimandžaro. Tamo je sada vrlo prijatno vreme. Ne, znam… zaslužila je ali nisam pri parama… ja joj kažem da ode do Azurne ili tu na neka ostrva… a sve najbolje ocene…“ – priča ponosni otac. Ja baš i nisam upućen, ali se zbog lepe količine viskija uključujem u raspravu o porodičnoj dilemi…

Izlazim, kasnije, odem na burek jer mi je viski dosta odrao creva i… osećam se… nekako… zbunjeno…

***

NEZAVISNO NOVINARSTVO!

Revolucionarnom strašću sam branio tezu da je nezavisno novinarstvo osnova slobode u modernom društvu. Doživotno sam se posvađao s nekim prijateljima koji su tvrdili da je, recimo, pravo na rad ili nezavisno sudstvo takođe važno. Sve, sve… ali u nezavisno novinarstvo mi ne diraj!

Kao i mnoge druge stvari iz osnovnog bukvara demokratije, pojam „nezavisnog novinarstva“ nam je bio „jasan“ sam po sebi. To je otprilike značilo: „Nezavisno novinarstvo“ je kad je novinarstvo nezavisno!“… i šta sad tu ima nejasno?!

U moru novina i časopisa koji su se tih godina pojavljivali i sezonski nestajali i u kojima je pisao ko kad stigne i šta hoće, izgledalo je da je to jasno. Ja sam čak bio zagovornik ideje da bi zaista trebalo da svako ko je pismen (a i nepismeni bi mogli da diktiraju) ima pravo na štampano objavljivanje. („Pet minuta slave za svakog čoveka!“) Navikli iz vremena socijalizma da pare jednostavno odnekuda dođu, samo kad su ljudi voljni da nešto rade i obrate se nekom nadležnom mestu, naprosto nam činjenica da je potreban neki novac nije izgledala kao nešto važno.

Interesantno je primetiti da je u početku najveći broj nezavisnih glasila ustvari uglavnom finansiran iz fonda SSOJ ili SSRN – dakle, iz Slobinog budžeta. Tek posle par godina su počeli da se pojavljuju privatni izvori čije je poreklo nestajalo u nekim maglama. No, obe vrste izvora su bili malo izdašni i nezavisno novinarstvo je brzo venulo na sušnom prostoru.

Polako nam je postajalo jasno da uz pridev „nezavisan“ uvek ide pitanje „od koga?“.

Polako nam je postajalo jasno da uz pridev „zavisan“ uvek ide pitanje „od koga?“

No, ako kod pridevskog para „zavisan-nezavisan“ postoji neminovna uslovljenost, pridev „slobodan“ bi morao da bude bezuslovan! Ako si slobodan, nisi slobodan „od nekog!“ i automatski neslobodan od nekog drugog. Sloboda bi morala da bude autonomna i univerzalna.

Nažalost, suštinska razlika između nezavisnosti i slobode je brzo i zauvek nestala iz (srpskog) novinarstva.

„Veži konja gde ti gazda kaže pa makar crkao i konj i gazda!“

Zavisan-nezavisan novinar nesumnjivo mora da gazdinog konja drži na povocu i voda tamo-amo po gazdinom nalogu. Slobodan novinar neće da veže konja tamo gde bi crkao, pa makar crkli i novinar i gazda.

Slobodno i nezavisno novinarstvo u Srbiji je poživelo svoj život vilinog konjica i vratilo se da bude larva u mulju.

Mamonističke legije će se potruditi da se životni ciklus ne ponovi i larva zauvek ostane crv.

***

Ovaj put Lina se dohvatila zdrave hrane i ja sam prvi put osetio na sebi posledice njenih interesovanja za trendovske stvari.

Ako je ona jela zdravu hranu, morao sam i ja. Nadao sam se da ću, ako pred njom ispunjavam svoje obaveze, moći da u periodima nezavisnosti normalno uživam u maminoj i drugim kuhinjama koje su odjednom postale nezdrave i neprijateljske. Ali, naše svakodnevnice su  bile suviše uvezane a njen njuh izvanredan. Mi smo se i inače često ljubili a sada je počela da me ljubi svaki čas i traži izdajničke ukuse sarmi i pljeskavica.

***

Jedno vreme Beograd je na sve strane odjekivao od eksplozivnih poljubaca. Nekako se pojavila ta moda da se parovi ljube tako da to puca. Svi su to radili a neki parovi su to šampionski izvežbali. Pucalo je na sve strane, neki su uspevali da izvedu prave detonacije! Vežbalo se kući i onda se u javnosti, po restoranima, kafićima, u prevozu… izvodila predstava i neobjavljena takmičenja. Ako bi se u nekoj bašti čuo jedan takav pucanj, uskoro bi sa svih strana usledili nasumični i učestali odgovori. Kada bi odjeknula pobednička salva, učesnici bi s poštovanjem i osmehom, jednim pogledom zadivljenog priznanja, odali počast.

Matorim Beograđanima se to nije dopadalo i usledila su protestna pisma rubrici „čitaoci pišu“.

Na sahrani jednog mog druga 199… odavana je vojnička počast a ja sam se setio koliko su on i njegova devojka bili dobri s tim poljupcima.

Ubio ga je pucanj iz snajpera.

***

„Mislim da sam videla cica-macu!“- kaže žuta ptičica iz crtaća i počinje urnebes.

***

Mislim da sam prvi put pravog vampira video, gde bi drugde, na TV početkom devedesetih.

Mislim, njih ima svuda i svakodnevno ali na TV su… ne znam… nekako vidljivi! (Izraz „vidim“ često, i u različitim jezicima, znači isto što i „razumem“,  „shvatam“…) Tada to još nisam „video“ ali sam kasnije saznao o čemu se radi, kao i za veliki broj stvari i događaja iz tih godina. Stvarno je neverovatno koliko toga čovek gleda a ne vidi:

„kad ne kazah…

zar ću reći za te oči

koje su me na zlo navodile…“

…- kako je to lepo govorio Starac Vujadin.

Na onoj istoj TV koja je 9.marta izveštavala da bi bus 16 trebalo češće da saobraća, vampir je KOMENTARISAO.

(„Commentatoriadur“ (lat.) – kod Inkvizitora, sprava za mučenje, vađenje jezika i očiju.)

Tako je počela jedna od pošasti koje su tih godina harale Srbijom.

Uništila je pojam dobrog ukusa, neke vrste saglasnosti da javna reč treba i mora da ima neki razuman nivo, književni i kulturni.

Uništila je dugo sticani ugled komentara, najvrednijeg novinarskog rada koji je rezervisan samo za najbolje… književnike, naučnike, političare… same novinare koji su prošli put od kratke vesti, izveštaja, preko reportaže i feljtona do komentara… Komentar bi trebalo da je autoritativno mišljenje, javno prosuđivanje koje, na neki način, ima obavezujuć karakter. (Po tome, komentar nadmašuje nesrećnu demokratsku tezu o „pravu na mišljenje“. Mogu svi da imaju „pravo“ ali nemaju svi tu sposobnost!) Po tome, komentar, pre svega mislimo na politički komentar, je ozbiljna stvar koja ima široke opštedruštvene implikacije. Pa, u Titovoj Jugoslaviji je samo Tito imao pravo na komentar a ni on ga nije prečesto koristio. Čak i oni koji su bili u vlasti „odmah do Tita“ su svoje pravo na komentar uglavnom morali da potkrepe autoritetom neke državne institucije. Kad su urednici Slobovizije počeli sa svojim nesuvislim lažima, otvorili su vrata kroz koja je, uz retke dostojne autore, prošla sva sila nedostojne fukare…

Može, recimo, neki ugledni pesnik, možda sam akademik, da piše erotska pisma čitalaca. Time je sam sebe unizio i – ništa strašno. Ali, kad neka porno-diva dobije pravo da komentariše osetljive društvene pojave, jer je o tome nešto čula od svoje frizerke to je, onda – strašno!

Konačno, ta komentarisanja su upropastila mnoge živote, a neke i uništila.

I taman kad pomisliš da je zlo da ne može biti… pojavi se POLUKOMENTAR … tu već svaka racionalnost gubi moć i počinje glibni haos…

U normalnim danima radio i TV, naziv „komentator“ se spontano vezivao za radio-izveštače sa sportskih događaja. To je bio novinar koji nam je dočaravao i objašnjavao neko dešavanje koje, po prirodi radija, nismo mogli da vidimo. „Komentar“ znači „objašnjavanje“ i ova situacija je sasvim prirodna i normalna: neko ko gleda ili je video nešto objašnjava onima koji nisu videli. Problem je nastao kada su komentatori počeli da ljudima objašnjavaju ono što oni sami gledaju ili su videli… komentatori uglavnom – nisu…

To je već odnos Ludog i Zbunjenog!

***

Bio je neki tmuran i prohladan dan. Čekao sam Linu u blizini Ruskog cara.

U Knezu se uvek nešto dešavalo, zvanično ili spontano, uvek bi se našao neki lik da privuče pažnju. Neki su čak bili i zanimljivi.

Ovaj put jedan krupan tip je stao, ozbiljan i odlučan,  i nešto pričao. Setio sam se one Dragane od 9.marta kako stoji kao La Pasionarija pred policijskim vodenim topom, oblivena vodom ali stamena. Prvo je bio sam pa se malo-pomalo oko njega okupila grupa ljudi koja je postala gomila koja uzvikuje i glasno odobrava. Lik mi je bio poznat ali nikako nisam mogao da se setim kako i odakle.

Neko mu je doneo gajbu od kisele vode da se popne na nju i bude vidljiv u gomili. Onda je počela kiša, ona sitna, sipljiva koja natapa do kože. Gomila je počela da se razilazi a govornik je stoički nastavio. Uporno i odlučno… nije čak ni brisao kišu s lica i naočara… svaka čast za predanost!

Naišla je Lina i brzo i usplahireno mi pričala o stipendiji koju treba da dobije. Ušuškala se pod moju jaknu tražeći zaklon od kiše i tamo nastavila da priča. Tako zagrljeni i hodali smo trapavo i dosta toga od njene priče nisam razumevao. Ali, njen dah me grejao i bio sam srećan i miran.

***

Godinu kasnije našao sam se na par metara od onog tipa kad je izvukao pištolj.

***

„Samo za društvo u ćošku…“- uzvikivao je naš DJ iz svoje kutije u rano prepodne u podrumskom KST. Bio je veseo i uskoro smo saznali zašto kad nam je doneo „ojačane“ kole i švepsove i pozivnice za specijalno veče. „Eno, momci i devojke, pogledajte ono društvo u ćošku… tako ćete da izgledate na kraju studija! Pa, razmislite da li se isplati…“ – plašio je neke brucoše. Oni su nas gledali… pa, s obzirom da je AEG-monument (još uvek) bio trendi i fensi, i da je bilo sve više (za razliku od nekadašnjih „e, kad je to bilo…“ vremena) takvih, naročito devojčica, naš ispran rokenrol izgled im sigurno nije imponovao.

Naše društvo je bilo sve manje. Neki od najboljih su već otišli. Priča jedan kako je posetio u Americi Šomija u kompaniji gde radi…“gledaju ga i slušaju kao malog boga…“ „…a, Sale je u Kanadi… kod njega se ne može… to je nešto vojno…“ „…Ljilja, Debelo Mače… uživa… ima kuću… ma, nije kuća… već sloboooda…“ Neki od kolega su nam već asistenti na fakultetu…

KST je isti.

Samo su devojčice sve mlađe i lepše i… i, nekako, sve liče…

Odlazimo u Domovinu… nema više teta Dace da tačno zna kome šta i kada treba da pije ili jede  …Profesor… na svoju redovnu turu vinjaka… podižemo čaše na pozdrav…

Ćutimo… i razilazimo se…

Javio mi se Mane iz Australije. Samo radi, guše ga krediti za kola i kuću, dvoje dece… vrućina,  nedostaje mu naša zima… Ivani u Kanadi je hladno,  nedostaje joj naše sunce… Bojanu nedostaje naša rakija…

Lina je na poslediplomskim. Očekuje stipendiju iz Amerike.

Ja držim još par ispita kao zalog da još nije sve gotovo. Pokušavam da zadržim vreme i ponekad sanjam kako se upisujemo, kako zbunjeno tražimo učionicu „u golubarniku“… sa strahopoštovanjem stupamo u KST i gledamo nepoznata lica kako se smeju, kako se muče da smeste velike blokove uz natrpano društvo… brucošijada i Maskenbal… ne učim i hoću da mucam na poslednjem ispitu… „Ej, nemam vremena da se zamajavam s tobom…“ -kaže mi poznati asistent, upisuje devetku, dobacuje ispunjen ideks i zove: „Sledeći…“

Stojim ispred AEG-monumenta i pored N.Tesle, kome sam pijan dao zakletvu „da ću marljivo učiti i raditi i biti veran, iskren elektron…“ podižem pogled gore i nekako se osećam… prevareno… pored mene prolaze nepoznata lica, ulaze i izlaze na velika i teška vrata… vidim sebe i Linu na bus-stajalištu zavejane košavom i snegom i autobus kako dolazi i odlazi dok se mi prvi put ljubimo…

A dan je sunčan i platani toplo šušte dok mi ona trči u zagrljaj i poslednji put pita: „Jesi položio!“

***

Indeks sam koristio još jednom, kao propusnicu na ulasku na Filozofski na Studentskom Protestu juna-jula ’92.

***

Nosim molbu, fotokopiju diplome i, za svaki slučaj, original, kažem „dobar dan!“ i sedam preko puta direktora. „Pa… ne poznaješ me?…“ Setim se čoveka. Napili smo se na brucošijadi. Pošto je drugi put pao godinu, prešao je na Pravni i kasnije smo se retko viđali. Nisam ga prepoznao u odelu, kravati i sve to… nekad je bio dobar roker…  sada je propali roker…

Lina je htela da odemo u neki žešći restoran a ja sam ipak hteo da moje zaposlenje proslavim kući, s njom i roditeljima. Keva je dala sve od sebe i usput sva jela zasolila suzama iz ponosno sjajnih očiju. Ćale je već bio pripit dok smo stigli do ručka i ozbiljno i ponosno objavio da sam jednom i zauvek skinut sa džeparca. Lina mi je na poklon donela moj vlastiti indeks u koji je bio upisan prvi semestar poslediplomskih studija. (Uradila je to bez mog znanja i učešća, već je bila uticajna na fakultetu.)

Ja sam se još uvek osećao prevarenim.

Indeks je ostao tragično prazan.

***

Ćale je bio ribolovac-rekreativac i voleo je da sate i sate presedi ispod nekih vrba na Savi. Često mu je tu bilo i društvo i uglavnom bi ćutali ako se ne bi napili. Ja nisam. Ponekad bih došao da mu pravim društvo ali je to uglavnom bilo kada sam hteo nešto da pričamo.

Jednom je to bilo – zašto da ne tučem idiote.

„Boleće te ruke a pameti neće dobiti.“

Pa je dodao: „Samo kad nekoga braniš! I – udri dok ne padne i ne mrda!“

Drugi put su bile moje boli zbog Bebe (pre Line) i kako je ona nešto posebno…

„Ma, znam! Piša parfem i kenja jagode… šumske…“

I, tako… ali uglavnom smo ćutali.

Ovaj put smo sasvim ćutali. Dugo.

„Znaš, svako mora da odraste… jednom…!“

Ćutali smo.

„Teško je to…!“

Uzdahnuo je…

„Čuvaj Linu!…“

***

Lepota je u očima (posmatrača).

***

Dok sam ulazio u arhitektonsku radionicu na institutu gde je volontirala, gledao sam je kako stoji nad jednim od stolova i uklanja izdvojen pramen kose s lica. Bila je vezala kosu u rep i lice joj je zračilo od zelenkastog abažura stone lampe. Bila je usredsređena i kao da joj je celo telo stremilo ka skici na stolu. Podigla je pogled i kao kad se budi senka joj se skidala s očiju i bljesnuo je sjaj u njima i, kao uvek… kao uvek za sve naše godine, je poletela ka meni… ona blistava, pomalo trapava brucoškinja u širokom kaputu, ili leti u majci kroz koju sam osećao njene nabubrele dojke, sada je žurila u bluzi i suknji koja je krila duge noge i zrele  bokove i već je govorila nerazumljive nežne reči i grlila me kao da se spašava…

Postala je žena i ja sam se tog trenutka ponovo i drugačije zaljubio u nju… kao u neku boginju… obožavanu, strahopoštovanu…

Kada sam kasnije odlazio i opraštao se od Line, prišao je neki tip-šef i stranim akcentom i uglađenom srdačnošću rekao „a! to je taj sjajni dečko…“

Koračajući svežim beogradskim ulicama, po poznatim stopama, među nepoznatim ljudima, nikako nisam shvatao zašto sam odjednom tako smeten… zbunjen…

Vratio sam se na svoje radno mesto. Nisu ni primetili da me nema. Predsednik radničkog saveta me opomenuo da obavezno ostanem za sastanak samoupravljača. Neko se ljutnuo što se ti sastanci održavaju posle radnog vremena.

Pogledao sam neke rukom pisane materijale koje je trebalo da obradim i, spremajući se, zapalio sam cigaretu. Usedelica, gospođica Pušić, je počela da galami i otvara prozore. Velika većina pušača i pušačica je krenula da je ismeva i isteruje na „svež i čist beogradski vazduh“. Razvila se živa polemika a kolega mi je namignuo i pogledom mahnuo prema izlazu.

Otišli smo u majstorsku radionicu gde je upravo bila otvorena srpska šljivova kapljica i žučna diskusija o Antinim reformama. Neki su bili za, neki protiv a svi su primali dobre plate i počeli da prate devizne kurseve.

Kao gradsko dete nisam bio navikao na domaću šljivovicu. Zaposlivši se u firmi među prvima sam upoznao gospođicu Rajku Šljivović. Isprva mi je bila jaka i nametljivo oporog ukusa i mirisa koji je Linu izluđivao i bilo je „ili ja – ili ona“. Tako sam izbegavao Rajku i zbog sebe i zbog Line. No, u firmi sam je stalno sretao i nije da je bila nametljiva ali mi se polako uvlačila pod kožu.

Primetio sam da prijatno greje i stomak i srce. Primetio sam da njen kompleksan ukus nosi tragove sunca i zemlje, znoja seljačkog i radosti zbog bogatog roda, bakrene hladne jesenje kiše i opojne memle buradi i podruma… zvuk prolećne ptičije pesme i zujanje pčela na bokore jednostavnih, savršenih cvetova… raskoš pupoljaka mladih kad bubre i otvorene latice među raširenim granama dok se gust, zamaman sok pretvara u smolu iz probušene kore… Podatna je bila, ne kurvanjski niti pervezno-licemerno damski… Podatna kao rodna zemlja, za svakog ko je voli i potrudi se oko nje. Podatna iskreno i potpuno, bez prevare i ljubomore.

Njene reči su pune drevnih mudrosti i ćutanja, snaga nesebična i poletna…

Tako sam počeo da varam Linu.

Na sastanku radničkog saveta, uz prisustvo ozbiljnog direktora, nas nekolicina se smejuljila i dobacivala. Glasali smo protiv, ali je direktorova struja pobedila glasom čistačice, koja se, umorna i zbunjena, tada probudila.

Gospođica Pušić je otvarala prozore i mahala rukama da istera dim  kroz prozore na koje je ulazila teška i mučna, prerana beogradska vrelina.

Mnogo godina kasnije sam je gledao na TV kako, osvežena i zategnuta silikonima, puna zlobnog zadovoljstva , objavljuje uredbu o aperthejdu protiv pušača.

Donja usna je bila otekla od zagnojenog silikona.

„To joj je od pušenja… voli to da radi…“

***

Naša socijalistička idila je počivala na dva moćna stuba: domaćice i majstori.

O domaćicama, majkama, kevama, bakama… je mnogo toga rečeno, napisano… na svoj način postale su epska bića, zaštitnice života… nevidljive ruke koje su neprekidno oko vas da vas zaštite od trivijalnosti koje čine običan život.

Hrana, odeća i obuća, uređenje, opremanje i spremanje, toplota i miris doma, sve ono što je naporno i mučno postići, a životno je neophodno, te nevidljive ruke bi dovodile u red a da niko ni ne primeti kako i kada i život kao da je sam od sebe išao najboljim i najlakšim putem. Od kuće ili stana bi napravile zaštićenu i sigurnu luku odakle biste polazili na bure i bonace životnog okeana i vraćali se po novu snagu i stari mir. Svet je bio podeljen na svet i dom, gde je dom bio mnogo važniji i veći deo.

I mnoge druge stvari, kao što su tanani i opasni komšijski ili rođački odnosi, su bile rešavane nevidljivom diplomatijom, prefinjenim korišćenjem reči i postupaka koji omogućavaju da svako zauzme svoje mesto u neverovatno složenom mehanizmu života ljudske zajednice i da se živi kao što živi sav normalan svet, umesto da nasumično lutamo i međusobno se napadamo u mračnoj i neprohodnoj džungli golog opstanka.

Muške glave kuće su vođene tom nevidljivom rukom da donose ispravne odluke i idu pravim, razumnim putem a da im uz to ponos ostane nedodirnut i samopouzdanje održano.

A kada bi se dom, nekim slučajem, našao u opasnosti, te nežne i slabe nevidljive ruke bi postajale kandže razjarene lavice. Najmoćnija sila ovog sveta je oličena u ženi koja štiti svoj dom i svoju porodicu.

S tim ženama, najčešće pedesetih-šezdesetih godina XX veka, su došli i njihovi saživotnici, obično s par kofera odeće i nešto posuđa, i počinjali, ponekad i bukvalno sa ledine, najsloženiji proces na svetu, proces stvaranja porodice. Naoružani zajedničkim sećanjem i svetskim umom ljudske zajednice, ovi ljudi, najčešće jednostavne pameti i skromnih želja i planova, su rešavali i vodili taj kompleksan proces pred kojim bi zasigurno sva sila nauke neslavno propala.

Ti muški saživotnici su najčešće bili majstori.

Živopisno grube, korave, kvrgave ruke… brazde bora pokrivene prašinom i polivene znojem… proćelava lobanja sa sedim pramenovima prebačenim na način i na istu stranu kao u vreme od pre tridesetak godina kada je je ta kosa bila gusta i gorda i krila malu ali snažnu ambiciju da se izgradi porodica i „da mi se deca ne muče kao ja…“

…Tiha i nemušta radost kada se prva soba zatvorila ciglom, prozorima, vratima… još neomalterisana i klozetom koji je još bio u dvorištu… ali je već štitila i okupljala porodicu… zidovi i malter prepuni znoja, krvi, plača, bojazni i borbe s raznim inspekcijama i zlobnim komšijama… često dovršavani nečim ukradenim,  državnim, nađenim, sa otpada… zakrpljenim na račun odeće koju je žena sto puta krpila da bi se uštedelo… strujnom instalacijom, koja je pucala kao pantalone napete od već naraslog trbuščića i odebljale guzice, instalacijom koja je krpljena od svakakvih žica i različitim prozorima i vratima, nađenim i kupljenim povoljno… posnim betonom koji se neprekidno otrljava zbog odvuglog cementa… ženine radosne suze sakrivene i obrisane keceljom i radost koja napinje grudi i pridavljuje se pivom i rakijom iz rodnog kraja i sin prvenac koji se u svom ćošku ukenjava i dernja zbog sopstvenih problema i koji će godinama kasnije imati milion primedbi na očevu gradnju…

…i Rođeni Beograđani koji se izdalje zgražavaju i gadljivo komentarišu „ovo ruglo“…

A otac i majstor će u sebi biti ponosan i pripito i nesnosno milioniti put govoriti: „Sve sam ja ovo svojim rukama…!“ dok se prisutni hvataju za glavu i kolutaju očima… svi osim njegove žene koja će nešto prebrisati i reći: „…i dosta to pivo!“

Ti majstori su iz rodnog kraja doneli nepatvorenu inteligenciju i seljačku snalažljivost i počeli da je primenjuju na nemačke i slične mašine i podižu na noge nesigurnu i klimavu socijalističku industriju.

Puna je legendi firmovska istorija o čudnim mašinama i čudnim kvarovima koje je „onaj majstor“ razrešio dok su se obrazovani inženjeri i očajni direktori čudili i čudili…

Od mladih, snažnih i žilavih mladića postali su proćelavi i trbušasti,  najčešće i nadmeni na svoj skromni način, vazda na oprezu da se prilagode moćnijem i odguraju slabijeg. Ne možete da se ne divite vitalnosti s kojom su pregurali život od nule do nečeg, velikog ili – malog kako su to videli njihovi socijalistički poluobrazovani naslednici. Majstori i domaćice su napravili stratešku grešku s namerom „da nam se deca ne muče kao mi…“

Bili su iskreni samoupravljači i zahvalni za šansu koju im je pružila država. U tome nije bilo sumnje: nikad nisu prihvatali kritiku socijalističke vlasti. No, tu se nije radilo o politici ideje. To je bila politika elementarnog života, odana lojalnost nekome ili nečemu što ga je sa pašnjaka ili prigradske ledine nastanilo u dom i osiguralo mu porodicu. Kada je stasala nova generacija, obrazovanija i ambicioznija,  i počela da s nipodaštavanjem da gleda i na socijalističku vlast i na svoje roditelje, počela je kriza.

Kriza je, naravno projektovana iz „centara moći“. Druga gradsko-socijalistička generacija je bila dovoljno cinična i naivna da postane lak plen „centara moći“ iako sama po sebi nije imala ni snagu pa ni nameru da bude revolucionarna u bilo kom smislu. Prva generacija je u vreme krize već bila pri kraju životnog puta i, mada je učinila zaista nadljudski napor da spase porodicu i život koji je poznavala, nije imala snage… Druga generacija je bila patetično nemoćna… Treća generacija je odrasla u haosu…

Počela je tamna noć u kojoj su vampiri orgijali…

***

Čudno je i, na neki način smešno, kako nam se životni putevi odlučuju na nekim minornim, zabačenim raskrsnicama. Kada sam donosio važne odluke, upis škole, posao… ispostavljalo se da to i nije imalo neki presudan značaj na tok mog života. Neke uzgredne, neplanske i, naizgled,  sporedne odluke su sudbinski određivale pravac i suštinu života. Recimo, kada sam otišao na koncert EKV. Recimo, kada sam bez razmišljanja poljubio Linu. Recimo, kada sam se vratio sa ulaznih vrata kanadske ambasade…

Lina me terala da tražim tu useljeničku vizu. Ona je već znala da će da ide preko okeana, već je imala dogovor za stipendiju… Nismo još ni razmišljali o braku, mada se to podrazumevalo. Samo je trebalo da završimo sve prethodne korake. Tako, trebalo je da i ja, nezavisno, popunim te formulare. Tih godina su se te vize relativno lako dobijale, bar za Kanadu i Australiju. (Ja nisam nikad mnogo razmišljao o Lininim savetima i preporukama. Jednostavno bi ih izvršavao. Valjda smo toliko bili zajedno da smo i razmišljali skoro isto. Ona je bila praktičnija, ja popustljiviji… Doduše, bilo je stvari na koje nikako nisam pristajao. Ne bih se bunio, ne bih se raspravljao, samo bih ćuteći terao po svome a ona bi se pravila da ne primećuje i to se stavljalo ad acta. Postojao je, doduše, i određen ton njenog glasa čija poruka se apsolutno morala poštovati…) Tako, ja sam bez mnogo diskusije podneo prijavu. Imao sam prigovore tipa da nam i nije tako loše i ovde,  kući,  da ćemo tamo biti robovi… ali, tek uzgredno i, ipak, i bez mnogo entuzijazma.

Kada sam po pozivu drugi put došao do vrata ambasade, nedostajao je samo jedan korak da uđem i da cela ova priča ne postoji.

Onda mi se isprečila obična lenjost i obična Rajka Šljivović.

Pred šalterom je bio nevelik red i ja sam zastao razmišljajući o mogućim opcijama: 1)da stojim u redu pa… najviše pola sata; 2) da sačekam radeći nešto  zanimljivije. U toku moje neodlučnosti čuo sam svoje ime i video na ulici svog druga koji mi je mahao. Naravno da kanadska ambasada neće nestati kao ni raspoloživo vreme da uđem kasnije… ili neki drugi dan… Ili – NIKAD!

Desilo se ovo treće.

Drug i ja smo se zarakijali do kasnih večernjih sati. Tema za meze je bila odlična: U pripremi je bio, to mi je rekao pouzdano, projekat sveopšteg pokreta za svrgavanje onog „pfuj“. (Slobino ime nije izgovarao. Umesto toga bi pljunuo. Kad bi se založio alkoholom, pogotovo pivom,  to imenovanje bi postalo baš sočno i nezgodno za okolinu.) Ja sam bio oduševljen idejom jer sam već godinama i sam pričao o tome.

Ideja je kasnije postala opštepoznata kao DEPOS.

Linu sam video tek sutradan i objasnio joj  da u ambasadi nešto nije radilo i da ću otići „sutra“. Zagrlila me posebno nežno i dugo me mazila po pognutoj glavi.

Bez reči.

Na drugoj strani je bilo mnogo reči. S osećanjem da se dešava nešto zaista važno i ja i 2-3 drugara smo krenuli u pripreme. U suštini, to se svodilo na pričanje i pričanje, poneki odlazak i UKS, ili neko slično mesto, gde bi od nekog slučajno prisutnog a upućenog tipa, dobili još reči i entuzijazma. Početkom proleća smo dobili i neke papire i krenuli da na našoj maloj opštini napravimo odbor i ugradimo još jedan kamen u temelj za rušenje gospodina „Pfuj“.

Toliko me poneo taj polet da sam zapostavio Linu. Ona je radila svoje studije i ponekad me zabrinuto posmatrala. Jedne večeri za Ozbiljno Zaljubljene Osobe Nedeljom me, kao uzgred,  pitala za kanadsku ambasadu. Mimo svakog običaja vezanog za taj naš duboko lični moment,  ja sam upotrebio mnogo, premnogo reči da joj objasnim da se dešava istorijski trenutak, da spasemo sopstveni narod i zemlju i da ja moram u tome da učestvujem jer bi sebe smatrao licemerom i kukavicom. Toliko sam se zaneo u svoj zapaljiv govor da nisam ni primetio da je počela da plače. Kada sam je pogledao bila je oblivena suzama, jedva je disala od zapušenog nosa a u očima joj je bila beskrajna tuga. Ništa nisam razumeo, samo me iznutra razvalila spoznaja da prvi put za sve naše godine Lina plače zbog mene. Dosad je, u dobrim prilikama,  lila samo srećne suze i izgledala je slično, ali joj je u očima bio sjaj, sjaj njenih očiju koji sam obožavao. Sada joj je u očima bio neprozirna, mutna tuga… Bolno sam je zagrlio i dugo smo,  dugo ležali zagrljeni, dok njen plač nije prešao u ridanje i neznano koliko eona vaseljenskog života je prošlo dok se nije smirila.

(Zašto se tada nisam setio one pesme iz Kose koju peva mlada majka sa detetom! Peva je svom muškarcu koji ide da spašava svet. A šta je sa nama, pita. Još tada sam shvatio da čovek treba da brine o onome što mu je pred očima. To je sav svet. Iza brda se nalaze samo nepoznate daljine… pitanje je da li iza brda uopšte postoji neki svet. Zašto sam zaboravio tu misao iz tog filma koji smo Lina i ja gledali mnogo puta držeći se za ruke uzdrhtalih srca!)

Obećao sam joj da ću prvom prilikom otići u tu ambasadu… i zaista jesam, nekad kasnije. Stajo sam uporno u ogromnoj masi očajnih ljudi ispred ambasade i dobio hladan odgovor da su mi zahvalni zbog interesovanja ali da u ovom trenutku neće moći da mi izađu u susret… Ustvari,  nisam ni prešao prag ambasade… Onaj jedan korak koji nisam učinio onog dana,  lagano i opušteno,  taj korak više nikad nije bio moguć.

S druge strane,  polet oko DEPOS-a me nije napuštao.

Došao je i taj dan.

Masa je punila prostor ispred Skupštine. Filozofski i ceo taj prostor oko Studentskog trga se napunio energijom mladih,  lepih i pametnih… Tada sam prvi put video El Komandanta…

***

Opet je počinjalo proleće u Srbiji.

Dva stara dobra druga, dva mudraca… su se posvađali i Dobrica je sedeo sam u prijatno toploj atmosferi kafane Momci iz Amerike.Bio je zabrinut i pomalo tužan. Neki kalemi se nisu primili, dosta toga se osušilo i, što je najgore, bilo je malo ruku, malo snage da se šteta ispravi i voćnjak obnovi.

-Oteo se onaj Sloba. Ne sluša… Ne sluša savete… A, Mihajlo… Mihajlo je izgleda sasvim posenilio. Sadi voćnjake po Bosni… Ma, kad je na toj divljoj zemlji išta uspevalo! -žali se Dobrica mister Rakiću.

-Srediće se sve, Dobrice… Videćeš! Zar si zaboravio druge svoje stare prijatelje! Evo, dolaze… Ima i mladih, novih snaga. Novi, a razmišljaju kao stari. Ja dobijam vrednu isporuku iz Amerike.

Oko stola za kojim je dotad sedeo sam, oko iznenađenog Dobrice se okupljaju neki stari, dobro poznati partizanski likovi… Neki mlađi… liče na njih kad su počinjali revoluciju. Kao šlag na tortu pojavljuje se kao i uvek elegantan, šarmantno ciničan, srpski Demosten…

-Filipa treba srušiti!

(…ili je to bio Katon i „Kartaginu treba srušiti!“)

Ovaj put Udbin Mag nije daleko.Iza neprozirnog stakla posmatra celu situaciju.

-Idi! Idi poslužuj! – kaže žućkastom, vižljastom konobaru. -Slušaj dobro, zašto smo ti dali takve uši, El Komandante.

Okreće se na drugu stranu i pita:

-A, gde je onaj biciklista… Šta… opet mu pao lanac…

-…neka se zove DePoS! – najzad kumuje na svoj vispren, neodoljiv način Matija i u društvu za stolom se čuje bezvučan aplauz.

***

El Komandante je bio čudan tip. S jedne strane – svi su ga poznavali. S druge strane – niko ga nije poznavao. Kad bi nekog pitao odakle i kako ga zna,  odgovarao bi da ga zna,  „kako da ga ne znam!On je, ovaj… dobar je student i mnogo pametan momak i to, sve…“ Zanimljivo, među studentima, kad god ne bi bio prisutan, nekako je nestajao iz svesti. Retko ko bi ga pomenuo,  retko se setio… Čim bi se pojavio, odmah je počinjala polemika, odmah bi se počinjale ili nastavljale akcije i dogovori o kojima do neki trenutak pre niko nije imao pojma. Sve se vrtelo oko njega. A, opet, kad ne bi bio fizički prisutan, bilo je kao da se zadržava u nekom uglu perifernog vida: svesna ga je jedino bila podsvest. No, nema sumnje, bio je centar dešavanja Studentskog Protesta ’92. U jednom prirodno difuznom sistemu studentskih mišljenja, želja i energije, delovao je kao vrlo organizovan i promišljen centar.

Takav je bio El Komandante.

U početku, u aulama i po hodnicima Filozofskog je vladala nejasna, nevelika zbrka. Čas bi se skupila neka grupa i nešto galamila, poluglasno… privukla interesovanje „slučajnih prolaznika“ koji su došli da pogledaju rasporede ispita ili nešto slično… Zatim bi došla mnogo glasnija grupa tipova koja je tačno znala šta radi, mada nije znala rasporede kabineta i amfiteatara. No, na Platou je i onako uvek bilo mnogo ljudi i uskoro se formirala kritična masa za početak lančane reakcije.

Bili smo na pragu vrelog leta ’92. Beogradski asfalt je sisao i isijavao ogromne količine toplote. Devojke su bile lepše nego ikad i još su mirisale na proleće. Sijale su energijom svojih mladih godina i vrelinom tela prepunih sokova… grudi su im se nadimale od poletnih i euforičnih ideja, ideja koje su imale nekakav viši cilj. Misleći i govoreći o nečem drugom nosile su svoju lepotu kao nešto uzgreno i nebitno i – zaista su bile i lepe i pametne.

Masa ispred Skupštine i tribine sa koje su nam se obraćale DePoS-ovske vođe je skandirala, zviždala i odobravala… Najviše je zujala neku neuobličenu ali neumnjivu nadu da će NEŠTO da se desi, ko zna šta i kako, ali – desiće se i sutra će da svane dan u kome ćemo da shvatimo da je sve ovo samo obična mora i da možemo da nastavimo da živimo. Bilo kako da živimo, ali – da ŽIVIMO.

Lica u masi su bila različita. Od folklornih starina-četnika, nasmejanih, samozadovoljnih, preko zbunjenih provincijskih intelektualaca, do navijačkih grupica, zajapurenih od neke stalne napetosti… To su sve bila lica ljudi. To su sve bili ljudi. U masi, njihova lica su se topila do neraspoznatljivosti.

Oni koji su govorili sa tribine, imali su svoja lica i dirigovali su masi.

Oni koji su govorili sa tribine, nadahnuto iskreno, bi kasnije odlazili u polumračne kancelarije i za velikim stolovima na lica stavljali neka druga lica i bavili se komplikovanim i zluradim spletkama. Slušao sam i slušao „hoće li Vuk…“  „ili će Matija…“  „ili će Vojislav…“ …“a Dragoljub neće…“ i,  mada sam verovao da sve to nije mnogo važno za „glavnu stvar“,  ipak sam zamoren i potišten odlazio na Protest na Filozofski i tamo iznova sakupljao zdravu energiju.

Video sam Stojka kako se s mukom probija kroz masu idući svojom uobičajenom trasom pored Skupštine. Imao je napet izraz  i neki čudan strah u očima. Nije se bojao ljudi pored kojih se gurao i koji su ga tu i tamo psovali. Nije skoro ni gledao u njih. Gledao je ta lica nekako postrance, kao da delimično gleda u njih, a delimično u lice koje je odmah uz ali – nevidljivo. „Loše mesto, loše mesto…“ – neprekidno je ponavljao i grabio samo njemu vidljivom stazom. U masi zamagljenih, mutnih lica,  Stojko je imao lice… Uplašeno lice!

Prošao bi kroz „kanjon“ do Doma omladine i odatle se kretao pobočno, stalno okrenutih leđa prema Pozorištu, Knezu i Muzeju… bilo je smešno gledati ga… i na kraju bi dospeo do Mitićeve robne kuće i uz vidno olakšanje stajao ili ponekad šetao do Kluba FLU.

Jednom sam ga pratio i pričao s njim. On je inače pričao sasvim razumljivo i razložno, ali o svetu koji je samo on video i osećao i zbog toga ga je bilo nemoguće pratiti.

„Mrtve reke teku! Teku od Taša do Skupštine. Tu je jaz. Mrtvo more. Neko kopa strašan kanal između Pozorišta i Muzeja… Strrrašaan…! Gori je od mrtvih reka.“

Naveo sam ga da odemo do Rektorata. Stajao je i gledao. Studentski trg je bio zakrčen studentima,  smehom i uzvikivanjima. Nasmešio se:

„Lepe su. Lepe su devojke.“

Onda je gledao u zemlju i ponovo dobio onaj uplašen izraz:

„Kanal… Kanal sve do…“ – i mahnuo rukom prema Etnografskom i Kalemegdanu.

(Ne znam da li sam ga onda video poslednji put. Sledeći put sam mu video lice na smrtovnici u masi ostalih na tabli. Video sam da je rođen iste godine kad i ja, da je živeo nedaleko, i da je imao i oca i majku i brata i sestru, da mu je porodica bila dobrostojeća i relativno poznata. Više sam tad saznao o njemu nego za sve godine kad sam ga sretao, smejao mu se ili s čuđenjem uvažavao. Ustvari, da li sam… Je li Stojko (a i pravo ime mu je bilo drugačije) bio onaj koga sam tako poznavao,  ili onaj o kome sam pročitao sažetak njegovog života na umrlici…

Bilo mi je iskreno žao. Tih godina i posebno kasnije smo se navikli na smrt i mnogo poznatih lica i bliskih ljudi jedva da su okrznuli moje saosećanje.

Na smrtovnici je pisalo da je umro neočekivano i iznenada.)

U međuvremenu, situacija u i oko Filozofskog se ustalila, stekla svoje rutine… Nešto muzike i zabave, neki manje-više uspešni performansi, red tribine, red predavanja i diskusija… Čak je i bioskop radio.

Moglo bi se reći da je nekako postalo prijatno. Po ceo dan si imao s kim da pričaš i raspravljaš. Građani i drugi simpatizeri su donosili hranu i slične priloge nama, „izgladnelim i iscrpljenim“ studentima. Uvek bi me dirnule bakice i tetkice koje su donosile poneki zavežljaj iz svoje lične kuhinje. Zamišljao sam ih kako uz strepnju „hoće li mi uspeti ovo testo“,  nadu da će pred kraj života dočekati neku pravdu ili zadovoljenu osvetu, ili bez mnogo ideologije jednostavno misle na tu decu kao na svoju i brinu se gde su,  (ka)ko su i kuda idu. Jednog dana je došla jedna takva tetkica,  samo do vrata – jer smo u iznenadnim napadima ozbiljnosti i strogosti dozvoljavali ulaz samo onima s indeksom,  mada je veći deo dana tu prolazio ko je kako stigao i naišao. Rekla je da je donela neku hranu i da joj treba pomoć da se to donese. ‘Ajde, pošli smo dvojica,  možda je neka poveća korpa i stigli do autobusa u čijim je velikim boksovima bilo tuce pečenih jagnjadi i korpe hleba, koječega još. Zaprepastili smo se a ja sam zauvek zapamtio izraze lica te žene i majstora-šofera: bili su zabrinuti i u isto vreme nekako postiđeni… kao: „Eto, da i mi nešto učinimo, da vam pomognemo. Jes’ da  nije nešto naročito, ali to se moglo i našlo.“ „Živeli,  junaci!“ – tronuto je izgovorio majstor-šofer i odvezao se sa svojom jedinom putnicom koja se nije ni predstavila,  ni htela da uđe da joj ljudski zahvalimo… Samo je otišla brišući oči…

Odnekud, valjda po tragu iznenađujuće priče, naišao je El Komandante i rekao da je sigurno u pitanju neka provokacija, da otvorimo četvore oči i pazimo da nas odnekud ne snimaju kamere i brzo sve unesemo u bazu štaba.

Grickao sam neku kiflu iz dobrotvorstva one nepoznate žene i prvi put shvatio da svaka ideja,  ma kako iskrena i vredna i pravedna u trenutku svog nastanka i razvoja, tokom vremena neminovno dovodi do hijerarhije i uspostavljanja neke „elite“. Elita* se neminovno transformiše u povlašćen i represivan centar moći. Kako, onda, obezbediti mehanizam koji će unutar nesumnjive ideje-pokreta sprečiti devijantnost Elitizma*.

Brzo sam u mislima preturao sve istorijske epohe i poretke i nisam uspeo da se setim ni jednog primera koji bi ulio nadu…

Pečena jagnjad je nestala u prohladnom polumraku Rektorata-štaba i nikad više nije viđena na svetlu dana.

***

Tih dana sam prvi put video „živog sveca koji hoda“, Patrijarha Pavla, i divio se toj moćnoj skromnosti i prostodušnosti… Ali, tada još ništa nisam shvatio.

Moram na ovom mestu da se prisetim najvećeg srpskog sabora u istoriji. Godine 1989., 600 godina od najbolnijeg poraza srpske države i najsvetije pobede duše srpskog naroda.

Pre svega,  nekoliko napomena za neupućene.

Opredeljenje svetog Kneza Lazara za „Carstvo Nebesko“, umesto za „carstvo zemaljsko“ i prateća kletva su – MIT. U tom smislu,  i imajući u vidu razumevanje mita uopšte kao stvarnost koja nadilazi neposrednu, empirijsku stvarnost… Dakle, mit je meta-stvarnost koja nije ni iracionalna ni apstraktna već se odnosi na „nadređenu“, duhovnu stvarnost u odnosu na trivijalno-svakodnevnu. Osim toga, tako shvaćen mit je izraz integralne, kolektivne svesti ljudske zajednice. U tom okviru je sasvim svejedno i nebitno da li je knez Lazar,  fizička persona,  zaista doneo takvu odluku. Sveti Knez Lazar je doneo takvu odluku i ona je prihvaćena i ugrađena u svest naroda,  nesumnjivo i nepokolebljivo. I, to je jedino bitno u toj temi.

Na Vidovdan, 28.6.1989. sam se našao na Kosmetu, na Gazimestanu, s još milion i nešto ljudi. Kao i većina, ukrcan sam u firmin autobus, organizovano i manje-više obavezno. To mi se činilo kao prijatan izlet, neko dešavanje koje je vredelo propratiti, makar i u tom vidu zaostalog oblika socijalističkog organizovanja kolektivnih manifestacija. Kad sam stigao, napustio sam polje Gazimestana ne želeći da gledam odurnog gospodina Pfuj, i zaputio se pešice prema Svetoj Gračanici. Mislim da je bilo petnaestak kilometara i to je bilo dovoljno vremena da se nalazim u velikoj zajednici hodočasnika, vidim njihova lica i slušam njihove reči. Tada sam prvi put osetio i doživeo nešto sasvim drugačije u odnosu na socijalističke masovke i nadolazeće masovne političke mitinge. Oni su prosto-mehaničko okupljanje mase koja nema ni integritet ni svest koja iole nadilazi nivo inteligencije skupa ameba.

Na putovanju od Gazimestana do Gračanice sam se susreo s osećanjem jedne moćne energije,  energije koja je izvirala iz ljudi i prožimala ih. Mada u masi, ti ljudi su imali i svoja lica i svoju volju… nisu bili nežive marionete pod voljom „vođe“… Bili su živi ljudi žive volje u zajednici…

Kasnije sam shvatio da je to Liturgijska Zajednica.

***

Masa DePoS-ovaca ispred Skupštine je na samom početku imala i svoju volju i svoju grčevitu želju da se spasi od preteće senke koja se nad nju nadvila i koja je već divljala po krajištima u Hrvatskoj i Bosni. Isprva,  vođe koje su se obraćale masi sa tribine,  su imali to neko zajedništvo, komunikaciju s ljudima. No, ispostavilo se da je to trajalo koliko i svaka dramska predstava: Par sati predviđenog programa, uvežbane retorike… I, rekli su: „Ne odlazimo dok nam se ne ispune zahtevi!“ I, ljudi su ostali, sedeli, stajali, pili, pušili, govorili… Nadali su se da je bolje stajati nekoliko dana na prijatno osunčanim ulicama i parkovima, nego kasnije trpeti nevolje godinama u jednoj državi kojom je zavladao smutni mrak. No, već u suton je ta masa ljudi s kakvom-takvom zajedničkom voljom i željom počela da se rasipa. Postali su niz grupica, difuzne,  raspadajuće nedoumice. Vrlo brzo je na njih pala memla zbunjujuće izgubljenosti. Vođe na tribini su postali bezidejni i neorganizovani animatori neosmišljene predstave. Počeli su da se za mikrofonom smenjuju bizarni, pijani, zalutali likovi čije reči nisu značile ništa više od trome beogradske zapare.

Sveža jutra bi počela nekom usiljenom nadom i poletom, oko podne probuđenim grupicama raznih vrsta navijača i bukača i sve bi uskoro palo u mučnu letargiju.

Ljudi su bili zbunjeni, vođe su poludele.

Od tog vremena to je postala srpska stvarnost: Ludi i Zbunjeni.

***

Od neprekidne žege i vrlo malo okrepljujućeg sna tog dana, tog trenutka sam mislio da mi je racionalna zaštita svesti popustila i da me neka nekontrolisana sinaptička veza gurnula u kratkotrajnu halucinaciju.

Naime, vođe sa tribine ispred Skupštine su imale dva lica. Jedno, odlučno i odlično, koje je bilo efikasno pred masom javnosti. Drugo, zlurado i pakosno, koje su pokazivali jedni drugima. Svađali su se, rečito ili bez reči, čim bi se našli u zaštićenoj zoni svojih ličnih, ljudskih odnosa… bez TV-a i javnosti. Ustvari, jedino uvo mikrofona ili oko kamere bi ih nateralo da nose ono odlično lice. Nisu se libili da pred ma kolikom grupom ljudi pokazuju ono drugo lice. Tako sam često prisustvovao svađama, u senci tribine ili nekoj polutamnoj, prohladnoj prostoriji. Čak sam smatrao da je to, na svoj način, dobar znak: Ovi ljudi unose svoje emocije i ne mogu da ih obuzdaju: Znači da im je stalo do tog posla…

Jednom,  jedna žena je pljunula jednog čoveka. Za trenutak je nastao tajac. Čovek se obrisao.

Ja sam video da se ženino lice izobličilo, kao u nekom kratkom filmskom flešu poprimilo je odurno bizaran oblik, oblik zla.

Moj razum se potrudio da me ubedi da je to posledica moje zamorene svesti i ja sam to zaboravio.

Mnogo kasnije sam saznao da je to jedan od načina da se prenese vampirska infekcija.

 

***

Na Studentskom Protestu, među stalnim i povremenim učesnicima, onima sa idejom i onima koji su dolazili iz znatiželje, kao na neku žurku, je vladala mnogo zdravija atmosfera. Mladost jednostavno poseduje neku energiju koja neodoljivo savlađuje i negativnu učmalost i smornu patetiku.

Moje omiljeno mesto je bilo na tribinama u amfiteatru, koje su počinjale obično, mada nije bilo obavezno pravilo, u predvečerje i trajale do kasno u noć sa raznim predavačima i diskutantima. Bila je to veoma živa gimnastika za jezike i uši. Ponešto od te aktivnosti bi bilo zabeleženo i u mozgu.

Zanimljivo da mi je posle mnogo godina u pamćenju ostalo samo par rečenica koje je izgovorio arhitekta Peđa Ristić. (Jedno od retkih dešavanja kojima je prisustvovala i Lina. Mada po mentalnom karakteru Peđa nije bio sfera u kojoj je Lina funkcionisala, ona ga je veoma uvažavala.) Rekao je: „Imajte u vidu da su svi, ili bar najveći broj vaših profesora i ovih političara, obrazovani u socijalističkom duhu i da oni ne mogu, makar to i iskreno želeli, da vas povedu u stvarne promene.“ I, rekao je: „Niko ne može da sruši Svete Arhanđele… Oni su na nebu!“

Još jedno obeležje mladosti je da lako prepoznaje folirante i licemere i da je netrpeljiva prema „autoritetima“.

Ja sam sam dosta očekivao od Vukovog dolaska. Očekivao sam, bez mnogo racionalnih razloga,  neku simbiozu, neko prožimanje između DePoS-a i Protesta. No, od početka do kraja, odnosi su ostali samo trpeljivi i prećutno nipodaštavajući.

Još od ulaza, Vukovi šuraci i obezbeđenje su naprosto razbacali i pregazili grupu za svečan doček. S mnogo metala ispod mišica i sakoa (po onoj vrućini) su nas odlučno i smrknuto rasturili praveći zonu nedodirljivosti oko Vuka. (Sledeći pištolj koji se našao pred studentima je bio onaj Vojin ispred Republičke Skupštine.)

U toj zoni nedodirljivosti Vuk je ostao tokom cele tribine. Hladna i odbojna atmosfera je na kraju završena prigušenim ali očitim izviždavanjem.

S druge strane, mada ograničen svojom doktrinom, često prekidan ismevanjem ili negodovanjem, iskreni general Mirković je na kraju ispraćen iskrenim aplauzom. Bilo je to priznanje za iskrenost i poštenje,  makar se i ne slagali s njim.

Bio je tu i jedan momak, student, jedan i usamljen u svojim uverenjima i diskusijama. Bio je ubeđeni komunista, i sa žarom dostojnim onih iskrenih komunista između dva velika rata, je branio svoja uverenja. Potpuno sam u masi drugih, svojih vršnjaka i kolega, potpuno sam u svojim ubeđenjima i govorima, od početka do kraja je predano bio prisutan i stojički trpeo dobacivanja i omalovažavanja, nekad čak i gruba. Vremenom je stekao poštovanje. Nikoga nije ubedio u svoje mišljenje, ali je stavom i nesumnjivom hrabrošću postao „poštovani, časni neprijatelj“.

Noć bi prolazila u uzbudljivim razgovorima, raznim dešavanjima, ponešto zabave i muzike… Atmosfera se ustalila, nekako postala domaćinsko-komšijska. Mnogo novih poznanika, neki likovi koje nisam poznavao ali ih sretao dovoljno često da počnem da im se javljam na uzgredan pozdrav… Već smo stekli neke navke i rutine: znalo se koga gde možeš da nađeš, šta će neko da priča, ko šta užina, da se primeti nova frizura na kolegenici, pohvali nova majca… Često sam ostajao da prespavam u nekoj od učionica na Filozofskom. Ustvari sam tek svaki drugi-treći dan odlazio do kuće da se okupam i presvučem, da ćaletu uzbuđeno pričam o novim događajima dok on odsutno klima glavom i branim se od gomila hrane kojim me zasipala keva… Linu sam skoro zanemario. Video bih je, uzgred bi se ljubili, ona bi ponekad po par sati, koje bi ugrabila od svojih obaveza i upornog rada u započetoj karijeri, provodila uz mene na Filozofskom, često i upadljivo me grleći kako bi potencijalnim grabljivicama u okolini poslala poruku o vlasništvu.

***

Pomalo sam već sumnjao ali je, ipak, posle svake noći dolazilo jutro.

Jednog jutra sam se probudio na ćebetu na podu učionice, s jaknom ispod glave i lepom plavom glavom kolegenice na svom ramenu, koja se tu smestila tokom noći. Nisam hteo da se mrdam da je ne bih probudio i gledao sam kako se senke na prozoru gube pod prvim zracima nove svetlosti novog jutra. Disala je mirno.

Mislio sam na Linu, mislio na retka jutra koja smo dočekivali u zajedničkom snu, mislio kako diše i kako se sneno uvija, priljubljuje uz mene i brzo beži iz sna da bismo što pre bili zajedno u još jednom danu. Toliko mi je nedostajala, toliko mi je bila potrebna!

Ustao sam polako a kolegenica je produžila da spava mirno i duboko, skoro bez pokreta.

Ustao sam i izašao u sveže letnje jutro. Šetao sam zamišljen, preplavljen osećanjima i mislima, šetao sam po još pustoj ulici i trgu, slušao ptice kako čavrljaju pre no što ih uguše buka i vreva…

-Jebete li tamo nešto!…

Žika Filozof mi je prilazio s leđa iz pravca Rektorata. Koliko god mi je bio drag, njegova cinična i propala pojava mi nije bila potrebna u ovo nevino i osetljivo jutro.

-’68. smo se tucali k’o zečevi. Jednog dana sam ujutru jebao servirku u Tri kostura, u sred dana sam kresnuo stojećki, odzada kolegenicu u hodniku, uveče mi je popušila jedna, danas je poznata funkcionerka… Ove naše, domaće, u to vreme nisu htele da rade pušenje ni za živu glavu, a ona je bila iz bogate porodice i to je navežbala negde u inostranstvu i mnogo je to volela da radi… Meni je to bilo prvi put i bilo mi je neverovatno i tada sam najviše zavoleo Zapad… Što ti je civilizacijski napredak! Sada i ovde svaka klinka to uradi na brzaka i proguta da si ne bi pokvarila garderobu a karmin očas popravi…

-Nego… šta ima novo…

Bio je još propaliji i ciničniji, ako je to uopšte moguće za takvog lika. Gledao sam ga skoro s mržnjom.

Onda sam sa zaprepašćenjem u njegovim očima video tugu i umor. U njegovim narkomanskim očima one su bile toliko duboke, zjapile su kao taman i neproziran ponor.

Nestalo je mržnje, gledao sam ga sa zaprepašćenjem i saosećanjem… Kao da sam prvi put video Žiku, nekog Žiku koji je nestao pre mnogo godina da bi umesto njega živeo i patio po svetu neki drugi, prisiljeni Žika.

-Šta je, Žiko! Šta se dešava…

-Bio sam na Brankovom mestu… celu noć… Gledao sam mesto na kome se razbilo telo jednog časnog starca, pijanog i uplašenog… Često sam tamo odlazio i pitao se kome je smetalo to već nemoćno i bezopasno biće sa čistim, prostodušnim i preplašenim srcem koje je samo čeznulo za onim brdom sa koga je trebalo da dohvati veliki i svetli mesec… Ali, valjda je stigao do svog svemoćnog deda da ga uteši i sačuva… Pitao sam se i pitao: kome i kako je mogao da smeta, kome je bio opasan… Video je zle ljude i mrak koji dolazi, ali nikome ništa nije mogao nažao… nije ni hteo… Ja, Žika Filozof, “veliki um sa Senjaka” nisam mogao ni blizu da priđem tom srcu, ni da dotaknem misao…

Nisam (još) shvatao o kom Branku i mestu priča.

-Ja, Žika Filozof, “veliki um sa Senjaka”, ja sam na isto mesto poslao jadnog Stojimira… Predao ga u ruke zlih ljudi iz mraka…

-“Veliki um” je shvatio: imao sam um, a nisam imao srce i ništa nisam shvatio…

Pred mojim zbunjenim pogledom Žika je već odlazio u pravcu Kalemegdana i sa strahom i mržnjom gledao u mračne, podzemne reke zla…

Onda se vratio, kao da je na trenutak ponovo postao Žika koga sam poznavao.

-I, koj kurac se ovde šetkate po ulicama sa poštenim svetom! Samo ste smešni! Idite na Dedinje – TAMO IM JE LEGLO! – šaptao je kao da reži.

Opet je počeo da odlazi, pa se okrenuo i s nekavim osmehom mi doviknuo:

-Ne znaš i nećeš da veruješ… Zovem se Živojin Mišić… Da ne poveruješ!

…Otišao je i smejao se glasno i prodorno kao… kao oslobođeni čovek…

Ko je Branko i ko je Stojimir i šta je mesto… nisam još shvatao…

Nisam verovao da će to biti prihvaćeno, ali posle samo par sekundi El Komandante je odobrio:

IDEMO NA DEDINJE!

Bilo je nekako svečano i skoro tiho. Masa ljudi u neredu i vrevi i galami, sa nejasnim mislima i nadama, ispraćena razbacanim grupicama Deposovaca sa trga ispred Skupštine i hiljadama specijalaca ispred Televizije je polazila u, ipak, na neki način svečanoj atmosferi putem Velikog Miloša ka Dedinju.

Sa Deposovog razglasa su treštale pesme.

-E, vala, dosta mi je i “Marširala Kralja Petra garda” i “Giv peace the chance”… Moram da pobegnem i od jednih i od drugih! – govorili su u koloni.

Najveća kolona u istoriji Beograda se kretala ka Dedinju. Iz ulica su pristizale pritoke. Čelo kolone se nalazilo na Mostaru dok je začelje još bilo kod Londona.

Na Senjaku je grupa ljudi stajala sa parolom: ČEKAMO VAS JOŠ OD ’45.!

Čudno, nekako se od početka do kraja Protesta ’92. održalo neko stanje da NIKO JEDAN nije postao ni glasnogovornik ni predvodnik niti naredbodavac masi, bila to kolona ili neki skup. Još čudnije, nikad se nije desio neki incident, neka zbrka zbog tog “nedostatka”.

Naravno, postojao je Štab, postojali su predstavnici na medijskim i sličnim dešavanjima, postojali su ljudi koji su predvodili kolone, koji su donosili odluke o nekim novim akcijama… Postojali su ali ni u jednom trenutku nisu postali neka vrsta službene ili neslužbene “institucije”. El Komandante i njemu bliski su uglavnom sedeli i već nešto radili u polumraku Rektorata i nisu se previše petljali u svakodnevna dešavanja. Nekako se uspelo da masa ideja, predloga, dešavanja i njihovo sprovođenje počnu, prođu neku vrstu spontane aklamacije i zaborave se ili se dese. (Naravno, često se dešavalo da neki drugačije odeveni tipovi, s drugačijim licima, dođu, nešto galame ili rade i nestanu. Videli smo i znali da su neki iz Deposovske organizacije, da su neki iz nekog Udbinog klona… Ali, naprosto je bolelo koliko su odudarali od okoline u kojoj su se našli i nikako nisu uspevali da ozbiljno preuzmu kontrolu nad Protestom. Valjda nisu uspevali da se za nešto zakače u uslovima difuzne organizacije i slabe hijerahije.)

Naravno da potpuna spontanost ne bi mogla da se održi i da je planiranje i “komandovanje” unosilo red i da je povremeno dolazilo do nesporazuma i negodovanja ali je Protest u najvećoj meri uspeo da se održi i sačuva u nekim granicama prirodne demokratičnosti i slobode izbora. U tom pretežno ustaljenom toku je bilo i manjih potresa i talasanja, ali čak i bitno drugačije ideje i postupci su se bez ozbiljnih posledica uklapali u opšteprihvaćenu ideju. Da li je u osnovi održivosti tog sistema bila neka intelektualna i voljna visina i usklađenost učesnika (mladi, pametni, slobodni…), po čemu se Protest razlikovao od Deposovske disperzione, neoraginizovane i “gluplje” gomile ljudi, pa je Protest bio i ostao ideja koja je okupila i sačuvala slobodno udružene ljude umesto da postane efemerna masa, što je postao Depos…

…Ili je sve trajalo dovoljno kratko da se ne obrazuje okoštala hijerarhija i “revolucija počne da jede svoju decu”…

…Ili je od svega, na kraju, ostala samo jedna “velika i uzbudljiva žurka” posle koje je ostao mamurluk i nejasno osećanje krivice…

Jer, uprkos svemu, Depos je imao neke vidljive, političke rezultate… Dobili su obećanje novih izbora, neki biciklista je namestio lanac i dobio ličnu fabriku lekova, uz vladu u kojoj je sedelo najviše predstavnika demokratske grupacije koja uopšte nije učestvovala na radnoj akciji koja se tog leta izvodila po ulicama i trgovima Beograda i Dobrica se našao na mestu koje mu je ozbiljno smetalo u bavljenju voćarstvom.

Protest nije dobio ništa!

Da li…

Protest je dobio mlade i pametne ljude bogatije za neko pravo životno iskustvo…

Licemeri su se obogatili.

Oni iskreni i pošteni su bili rezignirani.

Oni najpametniji su otišli u Beli Svet.

Svet je išao svojim tokom.

Ipak, stvoren je izvor bistrije i zdravije vode. Stvoren i ostao, mada slab da stvori reku, ali nepomućen.

Neko će se, nekad, sa tog izvora zadojiti.

Kako smo se približavali zelenilu Topčiderske šume sve više se plavilo od policajaca-specijalaca. U krugu Zvezde plavetnilo je postalo zid. Rekli su nam da Mira i Sloba nisu kod kuće i da nemaju kafu za sve nas. Nekako, bez mnogo priče, posle  par minuta, smotali smo volan krajnje levo, okrenuli na kružnom toku i produžili desnom stranom ulice u pravcu iz koga smo došli. Usput smo satima sretali sopstvenu kolonu koja je i dalje išla u početnom pravcu i pričali i pričali u susretu sa samim sobom i uredno se kretali sami pored sebe.

Grupa građana sa Senjaka je jo uvek stajala i držala parolu na kojoj je sada pisalo:

JOŠ VAS ČEKAMO!

Izgurali smo svoj kamen do vrha brda…

NIJE TO TAJ KAMEN, SIZIFE!

Ali, nekako smo osećali da smo uradili važnu stvar, da smo probili neku mentalnu barijeru, da smo pobedili neki strah, da je to bio samo unutrašnji strah od tigra od papira, da spolja to nije ništa strašno i bili smo uzbuđeni i jedva čekali da sve to ponovimo.

Kao kad se izgubi nevinost.

Opet smo otišli, još brojniji, još nasmejaniji. Na Zvezdi smo se uredno okrenuli, razmenili nešto reči sa brojnijim i plavljim zidom specijalaca koji nam je prečio ulaz u dublje delove zelene, sumračno vlažne šume.

I dalje smo bili zadovoljni, pomalo promenjeni od utiska da smo ušli u neki svet odraslih, da smo deo nečeg od čega smo strepeli a sada već sa nekom ljupko-naivnom ozbiljnošću donosimo važne odluke i iskusno… nešto radimo…

Trećeg dana smo se na Zvezdi uredno okretali, već poznavali neke likove u plavom zidu specijalaca i kao da smo se već ustalili u nekom ozbiljnom poslu… i nešto radimo…

Čelo kolone je uredno i iskusno već završilo polukružno okretanje i vraćalo se poznatim putem kada je iz dela kolone koji je još pristizao izašla jedna devojka, rasna, zgodna, odlučna, stala u sred kruga Zvezde i glasno, jasno, upečatljivo progovorila:

-Šta je… Šta je opet… E! Neću više da se šetam i držim za ruke! Hoću da nešto radim!

Nije vikala, nije bila razdražljiva… Nije vikala. Stajala je, samosvesna, putena i moćna kao tiha, duboka reka, kao boginja Nike. Stajala je, uspravna, blago raširenih ruku, blago raširenih nogu i kao da je poručivala “Evo me! Voljna i spremna! Šta se čeka!”

Nije vikala a lepo se čula od Zvezde do kraja kolone kod Londona.

Čelo kolone je zastalo u nedoumici, oni koji su pristizali nisu znali šta se dešava i gurali su one ispred sebe i već je počela da se pravi gužva i zbrka. Plavi zid specijalaca se uzmuvao i stisnuo mnogo čvršće.

Raščistilo se to relativno brzo. Osećanje prevarenosti se pretvorilo u ljutnju: Nismo izgubili nevinost.

Samo smo petingovali.

Mislim da niko nije doneo neku posebnu odluku. Mislim da je ona ljutnja prešla u zdravu odlučnost da se to ipak uradi. Sutra.

Nečujan, nemušt šapat je prošao kroz i pokrio Beograd. Nešto će da se desi.

Došla je i moja Lina s nekoliko drugarica. Ostala je u koloni s njima. Ja sam, kao obezbeđenje i, ustvari, večito neprilagođen individualac, išao blizu Line i kolone, ali izdvojen.

Uzbuđenje je bilo gušće od beogradske letnje žege.

Sutradan kolona nije napravila polukružno kretanje. Krenula je pravo u Užičku, pravo u srce sumračne, vlažne šume.

Prvi red plavog zida specijalaca je pukao kao ništa. Rasturili su se kao da ih nikad nije ni bilo i kolona je nagrnula brzinom koja je od kolone stvorila već nekontrolisanu gomilu. Činilo se da je put otvoren…

Zaista me zaprepasilo i zadivilo kojom brzinom se iz šume nevidljivo brzo i efikasno pojavio i postavio nov i mnogo moćniji zid specijalaca, pravi kordon. Ispred njih je stao, odlučan, krupan, ozbiljan, neuplašen brka, njihov zapovednik, i rekao da ne možemo dalje.

Pomalo u neredu, ali ipak na vreme su se i naše vođe našle pored njega i u neprijatno bliskom rastojanju između zida specijalaca i reke studenata, počeli pregovore.

Posle početnog proboja, situacija se smirila i skoro da je otpočeo miran i šaljiv razgovor.

Reka kolone se izdaleka valjala i počela da pritiska zastalo čelo ispred kondoma specijalaca. Ako su u početku i mogli da zadovolje svoju znatiželju i saznaju šta se dešava, iako se od usta do uha prenosila objašnjenja i opisi, bilo je sve teže da se takav sistem održi. Ljudi su dolazili i dolazili, pokušavali da vide i čuju šta se dešava, gužva je postala gomila u zbijenoj masi i pritisak se povećavao. Mnogi su pokušavali da se izokola probiju kroz šumu iz koje su nepretano iznicale nove i nove snage specijalnog kondoma. Već su uzvici, poneka dreka, poneki vrisak počeli da iz šume dopiru do grupe koja je pregovarala i već se nije čulo šta govore.

Pritisak reke koje je nadolazila je rastao, već je teško mogao da se zadrži, iz pozadine su počinjali da tutnje zvuci panike.

Prazno ostrvo za pregovore je postajalo sve tesnije i napetije…

-Ne, ne…! Ne možete na kafu… Otkud ja znam šta sve imate sakriveno i šta možete da uradite! – govorio je krupni, već zabrinuti brka povlačeći se nesvesno.

-Ma, šta možemo da imamo kad smo samo u majcama! Evo, i njih ćemo da skinemo!

Skinuli smo nekoliko majci, muški torzo bez odeće koji je u drevnim bitkama služio da pokaže izazov i neustrašivost i zaplaši protivnika…

I ja sam skinuo svoju majcu i u blizini u gomili Lina je bacila pogled na mene, sinulo joj je u očima i skinula je svoju majcu i počela da je vrti kao zastavu. Sevnule su njene grudi i dok sam ja zaprepašćen pokušavao da prodišem, već je gomila majci lepršala ispred gomile i sve više devojaka se skidalo, vikalo i vrištalo i gole ženske grudi su osvajale slobodu u sumračnoj šumi.

Te grudi, drevni simbol tajne rađanja i snage života su tražile slobodu!

Pred masom golih ženskih grudi nepokolebljivi brka je nevidljivo nestao, kondom policajaca je zadrhtao i pokolebao se. Snaga reke studenata je nagrnula i nastao je haos.

Te večeri je bilo veče za Ozbiljo Zaljubljne Osobe Nedeljom i Lina i ja smo bili u mojoj vreloj i razbacanoj sobi. Te večeri i noći ništa nismo videli ni čuli. Vodili smo ljubav kao nikad, gluvi i slepi, sasvim sastavljeni samo od osećanja i dodira.

Kad sam se probudio pod prvim jutarnjim svetlom, Lina me gledala zanosno zadivljenim očima, punim sjaja i želje.

Probudio sam se i uronio u nju, zaronio u dubine svetla i sjaja.

***

“Predozirao se…”

“Bio je dobar čovek…”

Da li umiru samo dobri ljudi ili im smrt naknadno pribavi tu osobinu koju, sudeći po bližnjima koji ih ispraćaju, ranije nisu imali, ili su sahrane parada licemerja… Teško da je Žika Filozof bio “dobar čovek” ili da su to mislili o njemu…

Kada sam čuo da je mrtav, bio sam ljut. Nisam shvatao zašto i zbog čega sam bio ljut, ali – tako sam osećao i bio sam zaista ljut. Pomalo sam drhtao od ljutnje.

Na sahrani je bilo i malo i mnogo ljudi. Mnogo sam ih video, malo ih je bilo oko rake, ali – kao da su svi bili samo u prolazu, usput svratili…

Marija Ternokof je došla iz Njujorka. Stajala je vrlo blizu kovčega, blizu nadgrobnog krsta. Lice joj je bilo belo i ledeno, okamenjeno, kao da ni oči nisu micale. Suze su bile iza tog lica, sve skrivene, nabujale, pritiskale su iznutra masku od lica i do bola ga nadimale. Bol i bes. Ja sam bio ljut, ona je bila besna.

Lina je prišla do nje i držala je za ruku.

Pojavio se Neki Kiza. Nije bio nasmešen, bio je prigodno tronut, ali valjda se njegovo lice tokom godina nošenja “prijatnog osmeha” tako obrazovalo i naprosto je delovao neprijatno. Iznenadilo me što mi je prišao, stegao ruku i izjavio saučešće. Pomislio sam da je jednostavno “bio neobavešten” i da me pomešao s “ožalošćenom porodicom”. Ja sam za njega znao, toliko sam ga viđao, ali nikad nismo bili formalno upoznati. No, i on je znao za mene. Obratio mi se po imenu i govorio suvisle rečenice. Rekao mi je da se obavezno javim kod njega, “tu i tu je naša kancelarija” i sve to. Na kraju je, posle nekoliko minuta primerenog prisustva nestao.

Kad su kovčeg sa Žikinim telom spustili u raku, pažnju mi je privukla limuzina sa tamnim staklima na obližnjoj stazi. Odlazila je a ja sam u trenutku shvatio da je u njoj bio Udbin Mag i da se Žika nije “predozirao”.

Žika je bio ubijen.

Kao i Branko, kao i Stojko…

U trenutku kada je limuzina nestala iz vidokruga, Marija se odjednom slomila i pala kao visoko, ponosno drvo. Pala je na kolena na zemlju iz rake i suze su probile iz nje… Dugo, dugo je samo tišina, zaglušujuća tišina izbijala iz nje… Dugo, a onda se iz velike dubine probio krik, kao udar, kao eksplozija zvučnog zida… Sve se zatreslo kao od udarca ogromne ruke.

Sklonila je ljude koji su se našli oko nje, očistila zemlju sa sebe, uhvatila Linu pod ruku i otišla ne osvrnuvši se ni jednom.

Zakopali smo Žiku.

Na daći, Marija i Lina su bile izdvojene i pričale su. Opet su izgledale uobičajeno normalno. Ja sam stajao usamljen s čašom pića i krišom ih gledao.

Uz neprekidnu priču, Lina je jednom, preko ramena pogledala u mene, a Marijin pogled se nastavio na Linin i neki govor se začuo u meni. Neki govor, ne moj, sam čuo u meni i ništa, ni reč nisam razumeo, ali sam osećao da sam pred velikom tajnom. Pred nečim što nisam razumeo ali sam osećao da je to ogromno, veličanstveno i strahopoštovano.

Život se nastavljao.

***

Oduvek sam voleo leto. Svetlost, toplota, sloboda, lakoća življenja…

Ovo leto prvo nije bilo takvo.

Nisam više bio đak ni student. Bio sam zaposlen, imao sam ozbiljnu i ambicioznu devojku, država je bila uzdrmana, društvo na početku bede i neočekivanih i teško shvatljivih promena. Problemi su se gomilali oko mene i ja sam se sve teže snalazio u tom haosu.

Lina je bila na par meseci od puta u svoju budućnost i iz sve snage i sveg srca se trudila da me povuče za sobom.

Ja sam bio prilično obamro. Sve češće sam Linu varao sa Rajkom Šljivović i sve više se zaklanjao od sveta i života iza blagog cinizma i vedrog samoponižavanja. Nisam imao pojma gde se nalazim i kuda idem i tu mi je bilo udobno.

Kada sam Lini pomenuo da me Neki Kiza pozvao da se javim “tu-i-tu”, više s namerom da joj ispričam neobičnost susreta, ona se s toliko žara uhvatila za to i nije se smirila dok me nije pristojno obukla i ispratila “tamo”.

Sedeo sam ukočeno u stolici u prijatnoj, moderno i ukusno uređenoj prostoriji kroz koju su neprekidno, u stalnoj žurbi, prolazila mnoga prijatna i pristojna lica, svi uz osmeh i brze, elokventne rečenice. Čekao sam da me Neki Kiza primi na razgovor.

-Savanoviću, baš mi je drago da se najzad vidimo. Potrebni su nam takvi ljudi! Sanja, – obratio se jednoj od sekretarica koja je u blizini stajala – … porazgovaraj sa Savom, uputi ga, uzmi podatke, naći ćemo nešto za njega… Izvini, Savo, moram hitno… Videćemo se, potrebni su nam ljudi kao što si ti! Žurim, popij nešto, vidimo se uskoro…

Neki Kiza je otišao poput brzog, prijatnog letnjeg vihora. Preuzela me Sanja, pričala sa mnom, za nekoliko minuta učinila da se osećam ne samo prijatno nego i poneseno, sam sebe nisam mogao da prepoznam koliko sam bio pametan i koliko Sanja sve to razume i koliko je zadivljena.

Izašao sam u neverovatno prijatan dan miholjskog leta u Beogradu i odjednom mi je sve bilo i lepo i jasno. Shvatio sam da mi je celog života bila potrebna ovakva šansa, ovakvo okruženje, ovakvi ljudi… I inače visok, porastao sam još više, osetio neku neodoljivu energiju. Kad sam došao kod Line koja me čekala, naprosto sam sijao, a ona se, ozarena, privila uz mene, sva otopila, gledala i slušala sjajnim, spokojnim očima. Dok sam joj pričao, utopila se u mene, kako odavno nije, kao kada smo tek počinjali vezu i ona se “krila” u mom naručju, zaštićena i zadovoljna.

Kada sam stigao kući, dočekala me mučna tišina. Ćale i Keva su, retko se to dešavalo među njima, nešto raspravljali. U domu su ostali u vazduhu napetost i prejake reči. Sve je bilo isto, slično kao i svakog drugog dana. Ali, ili je Ćale predugo čitao novine, ili je Keva prejako lupala suđem u kujni, ili ručak nije bio lepo začinjen… Nešto nije bilo kako valja.

No, nisam dao da me to omete.

Uskoro sam počeo redovno da odlazim na “ono” mesto, jako brzo se uklopio među sve one  mlade, pametne, sposobne ljude, (kakav sam i sam bio), da razgovaramo, da se s poštovanjem ubeđujemo i raspravljamo ili s mnogo energije i bez odmora sprovodimo akcije, postvarujemo ideje…

Čak pomalo sa stidom, u svakom slučaju s čuđenjem “kako sam mogao da budem takav” sam se sećao i Protesta i Deposa, još gore, pijanih, euforičnih tirada po kafanama i neurednim stanovima. Ljudi na poslu, u okolini uopšte, su počeli da se prema meni odnose s poštovanjem, mnogi su počeli da mi se obraćaju sa “vi” dok sam ja, blagonaklono, ostajao na “ti”…

S Linom smo izlazili na fensi mesta i koktele u mojoj organizaciji, uvek lepo obučeni, uvek nasmejani i samozadovoljni. Kada bih je video koliko se umirila i uspokojila, kada bi zaspala pored mene, mirna i zaštićena, ponekad bih razmišljao koliko je trpela, mučila se dok sam bio… Ne znam… Izgubljen i… Izgubljen! Nikad više neću da joj to priredim!

Toliko sam je voleo, sve i sasvim!

Jedne večeri pred ulazom u Klub moje organizacije, s novim prijateljima, naišao je onaj moj stari prijatelj, onaj s kojim sam se zarakijao kada je trebalo da uđem u kanadsku ambasadu. Bio je pijan, teturao se, i ja sam upravo hteo da se neprimećeno izmaknem kada me video i počeo nešto da trabunja. Bilo mi je neprijatno, on se malo osvestio videvši me s tim, novim društvom…

-A… – rekao je. – Izvin’te, je l’ imaš cigaru…

Dao sam mu celu paklicu i brzo ušao u Klub.

Par (ne više!) ukusnih, kratkih pića, opušten razgovor pun dosetki i internih šala i brzo sam zaboravio bivšeg, starog prijatelja… Kako je samo tako propao!

U domu, kod ćaleta i keve, je bilo sve više napete atmosfere…

Lina i ja… vodili smo ljubav, mada mi se činilo malo… prazno. Ipak, bili smo srećni i ja sam voleo da je gledam takvu.

Koliko god mi je u početku “novi život” krenuo lako, ubrzo sam počeo da nailazim na probleme. Prvi je bio – odeća.

Koliko god da je po mom, znači – laičkom, utisku svo to društvo izgledalo “normalno” obučeno i naizgled se nije nešto posebno izdvajalo od opšte okoline, čak je delovalo opušteno, ispostavilo se da iza te “spontanosti” stoje godine iskustva i dani priprema. Lina i ja smo se oduvek zaista nosili sasvim običnu odeću. Bilo je važno da bude udobna a neke sitne i povremene trendove i pravila mode smo relativno lako pratili. Ni ona ni ja nismo bili iz bogatih porodica i nikad nam nisu bile dostupne odevne ekskluzivnosti. Nismo ih ni želeli, niti je naše vreme, školsko, studentsko, rokersko, odobravalo bilo kakve “elitističnosti”. U socijalističkom društvu prilično izjednačenih uslova “elitističnost” je čak bila prokažena. Rokerski svet, kome smo pripadali je tako nešto do kraja prezirao. Bilo kakav “ispad” u odevanju je značio da se neko – “Nosi se u…!” U godinama kada je taj socijalistički duh nestajao i kada su počele da se izdvajaju “elitne grupe”, njihovo odevanje, odevanje folk-pevačica ili “dizelaša” ili takvih, sličnih, mentalno uskraćenih… je bilo parada neukusa i kiča i tome niko normalan ne bi želeo da pripada.

Uglavnom, s odevanjem nikad nismo imali nekih problema i sve se svodilo na “baš mi se sviđa ova majca” i “baš volim da nosim ove farmerke”. (Imali smo svoje “elegantne” varijante za posebne ili svečane izlaske i – to je bilo sve.) E, sad je u vezi s mojom novom okolinom i društvom to postalo izvestan problem. Trebalo je uklopiti se u nešto što je delovalo opušteno, prirodno u svojoj okolini i u isto vreme jasno slalo znak da se od te okoline, one obične, “pučke” veoma razlikuješ. Da nije bilo Line, ja se u tome nikad ne bih snašao.

Doduše, koliko god sam hteo da se potrudim, nikad nisam mogao da se prilagodim pravilima za – obuću. I Lina i ja smo oduvek nosili nešto što je udobno, kvalitetno i pomalo iskazuje tvoju ličnost. Moje cipele i moje patike su bile – moje cipele i moje patike! Morale su da se vole s mojim stopalima! Za obuću nikad nisam žalio para, ali uz ostale osobine moda ima i tu da je po pravilu neudobna. (Verovatno zato što na taj način prinuđuje da stalno imate neki napet i nervozno-ciničan stav, koji je konstanta u neprekidnim modnim varijacijama!) Za moju kolaboraciju s modom je tu stavljena “crvena linija”. Lina se bez premišljanja s tim složila i to je bilo dovoljno da s ponosom i indignacijom odbijam prekorno-zlonamerne poglede na moju temeljnu postavku u vezi sa zemljom.

Nisam mogao ni hteo da “hodam u tuđim cipelama”!

Kako je imala značajno iskustvo u praćenju trendova i sjajno estetičko oko arhitekte, ja sam u svojoj novoj okolini uskoro čak postao hvale vredan “nosilac odeće”. Doduše, donelo je to izvesne teškoće u finansijama, ali Lina je umela da nađe i jeftinije i u isto vreme lepše modele… Bila je, jednostavno, pametnija od većine ljudi! I – lepša!

Njen izgled simpatične gimnazijalke i jednostavne studentkinje se sada promenio u izgled zrele, snažne, samosvesne mlade žene. Bila je od onih žena koje s godinama postaju sve lepše. U njenoj lepoti je bilo ono “nešto” što većina nikad i ni na koji način ne može da ima: njena lepota je izvirala iz nje same…

(Naravno da sam ponekad strepeo zbog toga. Jednostavno, privlačila je poglede i interesovanja muškaraca… No, uz svu svoju lepotu imala je i onaj “ogrtač” koji i golu ženu može da zaštiti od neželjenih nasrtaja: ogrtač vrline!)

Pa,… nisam ni ja bio za bacanje… A, Lina je to znala da ceni i – čuva…

Pošto je povremeno dolazila u Organizaciju ili Klub, “snimila” je potencijalne “opasnosti” i, naravno, potudila se da te “opasnosti” pažljivo ali i energično preda mnom opanjka i ocrni. Ja bih to, sa zadovoljstvom, primetio i “smanjio doživljaj” s tim “metama”. (Takođe – naravno! – Lina je baš s njima razvijala “najbliže i najprisnije” odnose.)

Drugi problem mi je bio mnogo teži: Govor!

Trebalo je da naučim njihov govor.

Veština govorenja, uz moje obrazovanje, mi nije nikad bila slaba strana. No, ispostavilo se da upravo to može da mi “ovde” bude problem.

Trebalo je savladati reči i fraze koje su, kao i odeća, bile neke oznake pripadnosti “tom” društvu i izdvojenosti od “onih” drugih. Primetio sam da to mnogo lakše ide onima koji nemaju mnogo svog mišljenja. Oni su bez ikakvih problema “upijali” izraze koje su koristili šefovi i nadređeni, a taj stil je bilo naprosto neophodno pratiti. Njihovi mozgovi su se automatski brisali i upisivali nove sadržaje, zavisno od trenda i promena nadređeno-šefovske situacije. Ti, meki mozgovi, “soft-brains” su bili izvanredna podloga za uspeh i karijeru. Moj “hard-brain”, godinama građen na književnosti, filozofiji… i, što je najgore, sopstvenom promišljanju, zaključivanju… je, nažalost, odbacivao sve glupo-moronske uljeze, pravio selekciju i onemogućavao mi lakši i udobniji opstanak u tom društvu. (Naravno, sva društva, sve organizacije imaju tendenciju da razvijaju “svoj govor”. Odavno sam znao da na sastanku FakOdb SeKaJu pričam na jedan način i da među društvom s pivom ispred dragstora ne smem ni da mislim tako. Nažalost (opet!) meni je “dragstor-govor” bio mnogo draži i prirodniji i partijsko društvo bi, pre ili kasnije, osetilo da nisam baš njihov. Nažalost (i opet!), što je neko društvo strože hijerarhijski organizovano, govor mu postaje sve siromašniji a sadržaj tog govora bezvredniji. Hijerarhijska društva počinju da se oslanjaju na samo jedan ili nekoliko mozgova-mišljenja i vremenom atrofiraju do gluposti. (Vojska ili policija, recimo… U uslovima neprikosnovene hijerarhije govor se svodi na rudimentarna značenja, a taj govor uskoro i samo mišljenje svede na minimum. I, nije više ni stvar u tome da li je onaj “glavni” i da li je vrh hijerarhijske piramide pametan ili ne. Ako ima taj “ekskluzivitet mišljenja”, bez obzira na lični kvalitet i on sam uskoro bude sveden na rudiment, minimum… ispraznost i glupost! Matematički rečeno: proizvod “strogosti hijerarhije” i “kvaliteta mišljenja” je = const.) Čak i vrlo pametni ljudi u uslovima kada im se svi dive i podređuju, vremenom posustanu pod pritiskom ulagivanja i divljenja i postanu sujetno prazni i glupi. Jedino usamljeni mislioci, izvan svake hijerarhije i organizacije, mogu da zadrže svoju samosvojnost i punoću misli.

Muke sam mučio da se uklopim u taj sistem. Isto kao i u vreme socijalističkog jednopartizma i jednoumlja, a to je, za mene, bio jedan od najvećih razloga za pobunu. Počeo sam od pobune protiv jednoumlja i uspešno završio u istom!

Ali, trudio sam se! Život mi je postao lakši i jednostavniji, video sam da je Lina mnogo zadovoljnija i trudio sam se da se prilagodim, da se utopim u osrednjost i mediokritetstvo… Mislio sam, kad prođe kriza adaptacije i kad se prilagodim, biće mnogo lakše. I dalje sam primećivao tiha negodovanja i okrenute poglede, naročito kada bih govorio. Trudio sam se da što manje govorim, da se više smeškam i pametno ćutim… I, išlo mi je prilično dobro.

Uspevao sam, nekako, da kontrolišem gene svog čukundede, Save Savanovića.

Primetio sam da mnogo manje razmišljam kada radim neke praktične stvari, neke akcije, i prilježno sam se prihvatio toga. Izabrao sam onu najjednostavniju a trivijano najvidljiviju: lepljenje plakata.

Naravno, već sam imao neki značaj u Organizaciji i nisam sam lepio plakate. Za to sam dobijao momke sa malo para i više snage, neke iz Organizacije, neke preko nekih Agencija*, što se ranije zvalo “omladinske zadruge”. Većina njih je bila tu da jednostavno zaradi neku paru. Neki su bili ambiciozniji.

Jedan od njih mi je bio – naročito odvratan. Momak, neprirodno koščat, s teškoćama u govoru i odurno vodurljivim očima… Zvao se Čeda.

Sve u svemu, bio sam zadovoljan.

Plata u firmi je bila podnošljiva, u Organizaciji sam bio volonter, ali se uskoro stalno pojavljivala neka apanaža, neka para bi se nekako našla u mom džepu… Nisam pitao kako, nisam tražio, ali sve češće Sanja bi me pozvala i rekla da mi je neka para legla na račun a ta “para” je uskoro bila veća od moje plate. Počeo sam da donosim kući sve više i Ćale me je pomalo gledao ispod oka a Keva bi se obradovala i pravila ručkove bogate “kao nekad”. Njihove plate su sve manje bile “kao nekad”, a po pričama sam video da je sve manje reda i rada “kao nekad”.

U domu je sve češće među njima visila ona mučna napetost od teških reči. Nisu bili “kao nekad”.

Nikada nisam Lini nešto mnogo kupovao i poklanjao. Obično bi to bile prigodne ali mesecima smišljane i odabrane stvari, nešto za šta sam znao da će je obradovati i što će zavoleti. Posebno bi cenila ako bih joj poklonio nešto što sam sam napravio: ormarić i polica za pored kreveta, ram za sliku, nove ručke na biciklu… pa, posvetio bih joj priču, neki tekst… znala ih je napamet… Ukratko, sve je to bilo za nju i po meri njenog srca… Sada, sve manje sam imao vremena i najčešće bih kupio nešto u prolazu, na brzinu, mada su to i dalje bile stvari koje su zaista bile za nju. I, pokloni su bili skuplji, još uvek se tako divno radovala, ali sam primetio da sve više tih poklona ostane nekako po strani, zatureno u njenoj sobici.

Sve u svemu, dobro mi je išlo i bio sam zadovoljan.

***

Čekala nas je radna i naporna jesen. Organizacija je bila na nogama. Trebalo je raditi kampanju da od bicikliste-premijera napravimo Predsednika.

Organizacija je izvanredno radila. Svako je zauzimao svoje mesto i sa tog mesta ispunjavao svoje zadatke. Svi ti pojedinačni učinci su se sabirali u uhodan i usklađen režim i postizali rezultate koje sa svog mesta nije mogao da vidi ni jedan pojedinac. Tek sa vrha je mogla da se uoči celina i cela ta mašinerija se uklapala u ostvarivanje jednog plana i jednog cilja. Shvatio sam šta je to taj čuveni, skoro mitski “timski rad”. Tada sam i prestao da razmišljam i pokušavam da shvatim celinu, cilj kome smo težili i trudili se da ga ostvarimo. Imao sam svoj deo posla, svoj sektor i trudio se da u njemu sve bude maksimalno dobro. Uvek – maksimalno! Nije dovoljno – optimalno!

Posebno mi se dopadalo što u celom tom sistemu nema nikakve prinude, nikakvog moranja… Šef bi dao zadatak i rok i čekao izvršenje. Standardan srpski šef je svoj posao shvatao kao neprekidno uplitanje, uz obavezno dranje, naređivanje… i po pravilu bio samo nepotrebna smetnja čitavom poslu. Ovde se podrazumevalo da šef ne može da zna sve detalje, svaki deo posla i to čak nije bilo ni poželjno. Šef je davao zadatak i s pozitivnim stavom očekivao rezultat. Za greške, propuste… nije bilo dranja i psovanja. Sektor, deo bi bio ljubazno zamenjen i mašina je i dalje radila.

Takođe mi se dopadalo što je kreativnost bila poželjan, neophodan deo procesa. Očekivalo se da sektor, deo, potraži, pronađe lakše i bolje načine. Standardni srpski šef bi očekivao da sve ide “kako sam JA rekao” i da predloge obriše sa “ti ćeš da mi pričaš, ovako radimo sto godina”. Ovde, čak ni šef, ni onaj najglavniji, nije imao pravo na JA. Sve je bio samo TIM, samo MI.

Iznad svega je stajao REZULTAT, a o svemu je odlučivalo udaljeno, apstrakno, neumoljivo, doduše često i neshvatljivo, TRŽIŠTE.

U Organizaciji – sve sami mladi, lepi, pametni, obrazovani… Nije bilo onih matorih, već posustalih, koji, i kad ih skloniš u stranu da ne smetaju, prosto vređaju oči svojim naboranim licima a – ponekad i smrde…

Sve u svemu dobro mi je išlo i bio sam zadovoljan.

Lina je sve češće imala neke “ispade”. Za sve naše godine nikad nije pokazivala takve karakteristike. Uvek je bila organizovana, staložena, čak i kada bi provodila svoju volju i nameru, činila je to na prefinjen ženski način, uporno, tiho i nežno tako da bih, i ako bi se u početku protivio, bio nesaglasan, na kraju bio srećan što je sve baš tako a nisam se ni sećao kako se do toga došlo. Znala je da se nasmeši i pomazi i da ja budem presrećan što sam, recimo, izneo đubre, promenio raspored u svojoj sobi, napisao baš takvu priču…

Sada se dešavalo da bez vidljivog razloga bude neraspoložena, da joj smeta što joj nikad nije smetalo, da, čak, zaplače i, dok se ja snađem, počne da se smeje… No, kako je uvek posle takvih “ispada” bila još nežnija i izvinjavala se i mazila me i ljubila češće i vatrenije nego ranije, sve sam to pripisao nervozi zbog njenog sve skorijeg odlaska, zbog mog statusa i napredovanja u Organizaciji…

-Sve je u redu… Sve! – govorila je, ljubila me i, nekako, vodila ljubav kao… kao gladna lavica…

U mom domu, između mojih roditelja, nije baš sve bilo u redu. Najzad sam, gotovo uzgred i slučajno, saznao i razlog. Nikad me nisu naročito uključivali u porodične teme osim ako me se nisu direktno ticale. Vodili su dom i porodicu na svoj način i ja sam u tome bio zadovoljan i miran i nisam se mnogo u to mešao. Njih dvoje su na svoj način živeli u svom svetu. To je bio njihov svet, izgrađen od njihovog rada, truda i osećanja. Pred ljudima i svetom su bili kao i svi ostali. Njih dvoje sami… bili su – dvojedno… Nikad nisu javno pokazivali svoju naklonost i bliskost. Ćale je bio nezainteresovan i opušten koliko je trebalo, Keva je bila nežnija i brižnija koliko je to trebalo i sve je to išlo toliko lako… Bilo je stameno jasno da se još uvek vole i da su… Jednostavno: dvoje u jednom. Po čemu je to bilo jasno, nije se moglo kazati.

Sada… Keva je htela da odu, da odu u inostranstvo, u Australiju, tamo joj je već bila sestra. Videla je da država i društvo propadaju, da će doći još gora vremena i da se treba bukvalno – spašavati. Ćale je tvrdoglavo odlučio da će da ostane. Bližila mu se penzija, ovde je ugradio sav svoj život i hteo je da u miru, s malo potreba i tek jednom željom, da stari i ostari uz svoju ženu s kojom je bio mlad, s kojom je stvorio dom i sina… Eto, neka njega da sa svojom budućom ženom tamo negde, gde god mogu i žele, stvore svoj dom i svog sina… A, mi smo ovde i više nikad ne možemo biti negde – tamo… Postojimo samo ovde, a tamo ćemo, i uza sve pare, biti samo neka zalutala i odlutala beda… Ali, nismo mi samo dva pokretna leša koji čekaju smrt, nismo mi još ni zanemoćali ni pobenavili, još možemo, pa skoro da je još čitav život pred nama, zar da dozvolimo da nas ovi psi razvlače i iživljavaju se nad nama sopuljave kreature, da u ovoj noći što dolazi zavladaju nad nama i piju nam krv iz preostalog života… Zar ću njih da se bojim, zar ću pred njima da se povlačim, ostavim dom u kome je moja duša, da prodam taj dom za nekoliko godina lagodnosti koje mogu da priuštim ostarelom telu, zar da sve prijatelje i moje parče reke napustim jer neke kreature misle da mogu da me pobede… Neće biti više ni prijatelja, ni rodbine, neće biti ni pravde ni reda… Kad dođe nevolja, kad naiđe potop, ne možeš da se boriš, moraš da se spašavaš, moraš da misliš na svoju ženu i svog sina, ne na svoju besmislenu i tvrdoglavu borbu i ponos… Možemo još, možemo da ponesemo svoje duše i uselimo ih u novi dom, nije duša od doma nego je dom od duše… Možemo još, možemo da dostojanstveno živimo i zajedno umremo kao što smo i živeli sav svoj život, zajedno, kao jedno, jedno…

Odlučivali su o sebi i za sebe. Ja sam i sam znao i video da sam već neko ko se odvaja od njih i priljubljuje uz svoju ženu, Linu, i moj život je išao tamo. Oni su odlučivali o sebi i ja se nikako nisam mešao. Sve i da jesam, njima bi bilo simpatično ali i smešno da ono detence, koje je doduše poraslo iznad očekivanja i postalo pametno iznad očekivanja i svoj hleb zarađuje i imalo sreću da ga prihvati ona divna devojka, taj čovek, ali – još uvek ono detence… da im ono nešto pripoveda… Baš je sladak, zar ne… Nije što je naš…

Nisam se mešao ali sam u sebi bio uz kevu i njen plan.

***

Dobro mi je išlo. Imao sam dosta para, imao sam svoj tim i svoju organizaciju, lepo sam se nosio i imao svoj sto u Klubu… Lina je bila zadovoljna…

Te smo noći malo kasnije napustili svoj sto u Klubu i ja sam bio malo više popio. Izašli smo na svež, otrežnjujuć kasno-jesenji beogradski vazduh koji je mirisao na košavu.

U takvim trenucima, kad popijem taman toliko da nisam kontuzovan već u onoj prijatno toploj euforiji, sam sasvim otvorenog srca. Veseo sam, nasmejan, pametan i šarmantan, sklon akciji i prijateljstvu. Svet mi izgleda lepše i ja sam lepši u tom svetu.

Još sam razgovarao s nekim pred ulazom u Klub a Lina je u blizini nehajno razgledala neki izlog. Tek krajičkom oka sam primetio da se nešto dešava, da su neka kola stala u blizini i da su iz njih izašla trojica tipova. Nabildovani, dizelaški odeveni, napadni, glasni, možda tek neku godinu mlađi od mene. Već ih je bilo puno u tim vremenima u Beogradu. Većina su bili tek pozeri, mladići željni pažnje, željni događaja i priča, sličnim onim koje su i sami slušali o pravim beogradskim mangupima, tek nekolicini koji su zaista bili “legende asfalta”. Pravilo u vezi sa njima je bilo kao i za opasne pse: ne gledaš ih i ne činiš nagle pokrete kako ih ne bi izazvao.

Lina im se učinila interesantnom lovinom: sama devojka zagledana u izlog u to kasno doba noći. Još uvek sam bio u priči, nedaleko ali nepovezan sa Linom. Jedan od te trojice joj je prišao i počeo nešto da govori dok su ga druga dvojica zvala da idu gde su već pošli. Lina je i dalje mirno stajala i gledala u izlog, nije ništa odgovarala. No, bilo je vreme da priđem. Lina je zadrhtala. Sada sam već netremice gledao u Linu i situaciju oko nje, sagovorniku rekao da moram da idem i on je nestao u vratima Kluba a ja sam krenuo. Još mi je deo malopređašnjeg osmeha ostao na licu kada sam im prišao.

-Ja sam s njom! – rekao sam tipu prilazeći i to je nekad bilo sasvim dovoljno da se situacija sredi.

Tip se osvrnuo, posle trena iznenađenja oči su mu se suzile i vrat narogušio. Ona dvojica su zaćutala i gledala u nas. Trenutak je nedostajao da se svi raziđemo svojim putevima. Lina se lagano zaklonila iza mene i uhvatila me za ruku.

-Pa, šta ako si s njom…

-Ništa… Evo, odlazimo…

Lina me već polako vukla za ruku i ja sam se okretao na drugu stranu još uvek držeći pomirljiv pogled na tipa. No, osećao sam da želi još nešto da kaže, samo traži neku rečenicu u svom mozgu. Druga dvojica su prilazila i već bila sasvim blizu.

-Šta je… Je l’ ima neki problem! – progovorio je jedan.

-Ma, ništa… Ovaj kaže da je on s ovom kurvicom!

Moje prijateljsko lice je sasvim nestalo a uz kičmu su mi krenuli snažni žmarci od kojih mi je telo zadrhtalo. Lina me stegla za ruku i blago cimnula da požurimo dalje.

-Jebeš ih… – rekao je drugi.

-Ja bih i jebao… Gle, kako kurvica vrcka! ‘Oće pravi kurac!

Žmarci iz kičme su mi ušli u glavu, kipeli su i već mi se pomalo mračilo pred očima. Lina me jače povukla za ruku i htela da požurimo. ” ‘Ajde, molim te!” – prošaptala je.

Čuo sam da tip ide za nama i osetio da je blizu. Stao sam i okrenuo se. Druga dvojica su brzo prilazili.

Pogledao sam tipa i oči su nam se ukrstile. Prišao je sasvim blizu, uneo mi se u lice, bio je skoro jednak meni. Bili smo toliko blizu da smo jedan drugome disali pijan, ljut dah. Jedan od drugova mu je položio ruku na rame. On je stezao vilice, škrgutao zubima.U pogledu mu je bilo mutno zlo.

Lina je tiho vrisnula…

-‘Ajde… – preklinjujuće je govorila.

Jedan od drugova ga je povukao unazad. Odvratio sam pogled i već hteo da odemo. Tip je psovao i tren je bio da se sve završi. U blesku sam video da mu je ruka krenula ka Lininim grudima i iz velike daljine čuo Linin vrisak.

…Sledeće što vidim su tri krvava, prebijena tela na asfaltu. Dvojica malo dalje, jedan pored kola sa odvaljenim vratima. Po meni, na odeći i na rukama krv.

Još mutnim pogledom tražim Linu i vidim njenu priliku gde stoji, trese se i gleda me izbezumljenim pogledom. Prolaze neki ljudi, gledaju prebijena tela, obilaze ih i samo me brzo pogledaju. Odlaze… neko nešto kaže.

Prilazim Lini i grlim je snažno, privijam u sebe kao da hoću da je tamo utisnem. Potražim joj oči. U očima joj je strah, gadan strah. Kao da pokušava da se otrgne od mene. Trese se, krije svoje lice, vuče me, gura me… Ne puštam je dok se sasvim ne utiša.

Hodamo ulicama našeg grada ka svom domu. Ćutimo. Ona se povremeno trese. Tek posle nekoliko kilometara me pogleda u lice. Sa strahom. Ja se samo sećam odvaljenih vrata od kola i pokušavam da to objasnim sebi.

Mrak je na ulicama Beograda i mirne svetiljke se teško probijaju kroz njega. Nema ljudi. Obilaze nas naširoko ulični psi kao tamne senke. Neki zavija u nevidljivom žbunju parka.

Dugo stojimo ispred ulaza u njenu zgradu i ćutimo. Tražim njen pogled i ona me tek brzo i nespokojno okrzne. Ne uspeva da mi pruži pogled. Rastajemo se. Pokušam da je poljubim a ona se trgne. Rastajemo se bez reči.

Ulazim u svoju sobu i obučen legnem sa svom krvlju na sebi. Tada tek osetim da me bole ruke. Zaspim brzo praćen jedino mišlju “Ma, šta je bilo s tim vratima…”

Budim se. Jutro je belo. Gorak ukus u ustima. Iz neke dubine se polako probija pijani osećaj krivice. Skorela krv po mojoj odeći me ponegde grebe. Polako počinju da me bole šake. Izgrebane i izubujane. U misli mi dolazi Linino preplašeno lice. Sećam se svega i jedino mi kroz srce prodre snažna bol: Da li je naš noćašnji rastanak bio Rastanak…

Budim se. Jutro je belo. Gorak ukus u ustima. Neke kapi padaju na moje lice. Jedna suza kane na moje oko. Kroz Lininu suzu mutno vidim Linino lice. Sva je ispijena, potamnela oko očiju. Gledam je i pokušavam da vidim šta je u njenim očima. Pružam ruku i dodirujem joj lice i kosu. Ona netremice zuri u moje oči. Tražimo se. Ona dodiruje moje lice, svaku tačku dodiruje i ispituje kao slepa žena: traži poznate znake, traži moje lice i polako dolazi do mog srca. Ovije se oko njega i moje srce počinje da kuca kao potopljeno u živu vodu. Najzad joj se lice osvetli, iskra zasvetli u njenim očima… Grli, steže moju glavu i najzad počinje da plače…

-Oprosti mi… Oprosti! Mislila sam da sam te izgubila!

Ležimo zagrljeni, obavijeni aurom svoje ljubavi.

Ćale otvara vrata, prvo oprezno, zatim oslobođeno i široko. Nakašlje se pristojno.

-‘Ajde! Ustaj, prošlo je podne!

Izlazi i čuje se:

-Ma, nije mu ništa, rekao sam ti…

Tek tada ulazi keva i gleda me ozbiljnim, ukočenim licem. Ćuti, zatim odahne i počinje da priča dugo, zbrzano, nepovezano.

-Kako si mogao da tako legneš… Vidi na šta ličiš! Skidaj sve to. Lina, molim te, nije u redu, ustani, ovde su mu roditelji… Pomozi mi da…

Izlazi, čuje se kako nezadrživo plače…

-Govorim ti… Hajde da idemo iz ove zemlje! Šta će sledeće da se desi!…

-Idem ja na pecanje.

Sve se ponovo vraća, naš svet, naš svet na koji smo navikli je ponovo oko nas.

Sve je u redu.

***

DA LI JE RAJ STVOREN SAMO ZA DVOJE.

***

Počele su sankcije, počela je inflacija. Rat je bio u toku.

Na poslu, obični ljudi su se izrugivali sankcijama. Samo se jedan majstor žalio što je ukinut vazdušni saobraćaj. Kako će sad da putuje kad je tako navikao. Druga čistačica je tugovala zbog opere: navikla žena da ide subotom u operu, a sada neće doći berlinska filharmonija. Treći majstor je glasno i otresito govorio kako se ničega ne boji “Dok je meni moj ašov (KO BI MI UZEO AŠOV!) i parče zemlje (KO MOŽE DA MI UZME ZEMLJU!) … Nema te gladi koja može da uđe u moj dom!”

U Organizaciji, u Klubu su bili ozbiljni i zabrinuti. Pričale su se tmurne priče o stanju i budućnosti privrede i poljoprivrede, o teškom stanju kulture i obrazovanja, neizbežnom zaostajanju tehnologije i ispadanju iz svetskog civilizacijskog procesa…

Bili su u pravu i prvi i drugi.

Oni prvi su najebali, oni drugi su se prekomerno obogatili.

Ko može da mi uzme ašov! Ko sme da mi uzme ašov! Ko bi, uopšte, hteo da mi uzme ašov…

Dugo i pažljivo sam razmatrao ovu izreku filozofije proste egzistencije. Moja racionalna moć je bila prilično slaba za izazov ove misli. Osim što sam uviđao njena trivijalna značenja, tek intuitivno sam slutio dubine značenja koja otvara. Nikad im se nisam ozbiljnije primakao.

U osnovi ove misli stoji samosvojan optimizam, samouverenost egzistencije pred izazovima svetskim. (Mada, u isto vreme sadrži trag gorčine, opor ukus nezadovoljstva pred uvidom u sopstvenu ograničenost, determinisanost koja ne dozvoljava nikakve druge mogućnosti slobode u okviru poretka osim stoičke pomirljivosti. (Daj, Bože, da popravim (poboljšam) sve što mogu, a što ne mogu – daj mi snage smirenja da ga prihvatim!)) Ovakvo (samo)uverenje u sopstvene moći u životnoj borbi i, kroz svesno prihvatanje “sopstvenog mesta” u zadatom (društvenom, organizacionom…) poretku, pomirenje sa “staus-quo” odnosom i lojalnim stavom prema njemu, određuje jednu MIRNU i, čak, konstruktivnu poziciju.

…Da li!…

Ipak, izgleda da ovaj stav sadrži i skrivenu revolucionarnu nameru. Na svoj način ona podrazumeva – izdvojenost! Monaško povlačenje i odricanje od sveta. Mada dragovoljno i mirno prihvata neki minimum lojalnosti (koliko god se od njega traži) prema svetu i svetskom poretku, ipak se maksimalno (koliko god mu je dozvoljeno) izdvaja iz tog poretka i traži svoj smisao-utočište u usamljenosti, koja je, u stvari, PROTEST i koja mu pruža slobodan kontakt sa nekim-višim-drugačijim sadržajem… To je, izgleda, jedan od najnepoželjnijih stavova-postupaka za institucije u zajednici. Čak i crkvene institucije nisu baš blagonaklone prema monasima-inocima, pustinjacima… Prihvataju ih sumnjičavo i pažljivo motre na njih. U slučaju da postanu “ekstremni”, otvoreno ih napadaju i trude se da ih ponovo “usisaju”, re-inkorporiraju, ili – PONIŠTE.

Dugo sam i dugo razmišljao o tim ljudima koji, ustvari, samo kažu:”Učiniću sve, samo me pustite na miru!” Nikoga i ništa ne napadaju, ništa nažao ne čine… uradiće skoro sve što se od njih traži samo – da ih puste… Da ih puste u Mir…

Može li Pesnik, Filozof da kaže: KO ĆE DA MI UZME MOJ “AŠOV”, moje sredstvo za rad, MOJU PESMU, MOJU MISAO… Može. Isto kao i onaj Zemljodelnik. Da li je Branko mogao da kaže: “Uplašen sam od vas i samo ću da se obeznanjujem od rakije kako bih mogao da vas i vaš svet podnesem i ništa neću da radim protiv vas.” Može. Branko je to rekao!

Ubili su ga.

Ubili su mirnog, BEZOPASNOG starca, koji je samo hteo da živi ostatak svog života pod onim mirnim, čistim, zasanjanim mesecom… I bio je taj mesec blizu, eno na onom sledećem bregu, samo što ga nije dohvatio dedovim grabuljama…

I, nisu mu dozvolili.

Nisu dozvolili ni onom Zemljodelniku. Oslonjen na svoj ašov, u svojoj započetoj leji-hraniteljici, u suton, pred kraj svog dana i svog posla, miran i tih pored obesnih vojski i političara, VAMPIRA… Ubijen je. Prosto, zato – ubijen!

Nije bio sa njima. Radio je sve što su mu kazali da radi i nije se bunio i nije napadao. Ipak, možda je u jednom trenutku popustio srcu i misli iz tog srca: “Crni su im konji, crne su im potkovice.” Umnožavaju se po svetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sedim nad svojim rukopisima i pričam o jadnoj bašti sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dečacima… Pre no što me odvedu, žurim da ispričam zlatnu bajku o ljudima… Eto, o tome bih, Zijo, da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislio i da se u ovom poslu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici… Na žalost, ni one druge nisam izmaštao, mrke ubice sa ljudskim licima. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osećam kako se umnožavaju i rote u svom stešnjenom svetu, slutim ih po hladnoj jezi, koja im je prethodnica, i još malo, čini se, pa će zakucati na vrata. Neka, Zijo… svak se brani svojim oružjem, a još nije iskovana sablja koja može seći naše mesečine, nasmejane zore i tužne sutone… Možda je nekom smešna moja starinska odora, pradedovsko koplje i ubogo kljuse…”

Ubili su ga, ubili su i mirnog Zemljodelnika u predzadnjoj brazdi pored skromnog ašova.

Jer, te crne vojske, vampirski poredak, te tajne i javne organizacije i institucije će se, na kraju i sa svojim protivnicima izmiriti, sa svojim neprijateljima sesti uz trpezu sa koje će deliti plen… Ali, ni po cenu života ne trpe, ne mogu da podnesu u svom svetu Mirne i Srcotihe Pesnike i Zemljodelnike.

Nisu uspeli… Oduzeli su im ašov.

Nemam reči utehe za te ljude. Ne mogu im uliti nadu da će “biti bolje”. Samo Bog to može!

Ciničnim, zluradim osmehom ispod maske zabrinutog i saosećajnog lica, mi u Organizaciji smo radili svoj posao. NIŠTA LIČNO! Biće teško, biće bolno, ali – zar nismo svoju snagu i pamet upregli “da bi njima bilo bolje!”

Ha, ha…

***

Lina se već polako spremala za svoj put preko Okeana. Ja sam se krio i sam od sebe i pravio se da me se to naročito ne dotiče. Otići će – pa šta! Ipak je ovo skoro taj famozni XXI vek*. Daljina koja se preskoči za par sati leta, par sekundi ako uzmem telefon u ruke. To je kao u XIX veku da je otišla u nedaleku varošicu. Sada je sve mnogo lakše. Daljine su mnogo manje nego nekad: stisnuli smo i vreme i prostor u mnogo manje paketiće*… Da li smo…

Išao sam na posao u firmu i zadržavao se tamo tek toliko i tako da me ne zaborave. Niko na to nije obraćao pažnju. Potpuni nered i nerad. Ljudi su i od samih sebe krili da se sve raspada i nestaje. Sadašnjost im je bila nerazumljiva a budućnost je nestajala u potpunom mraku. Nekadašnja svest o tome da ima nešto da uradi i na kraju meseca za to dobije platu i da će i tog meseca uglavnom srediti sve u porodičnom životu i tako, godinu za godinom, dočekati unuke i penziju… Neko je rekao da više tako ne može i siroti samoupravljači i komunisti su ostali u maglovitom prostoru u kome nije bilo vazduha dovoljnog za sve. Počeli su da shvataju, tako im je rečeno, da saradnici na poslu više nisu kolege već – neprijatelji koji žele da mu isisaju to malo preostalog vazduha. Počeli su da se isprva tajno mrze, zatim zakulisno glože i na kraju su se otvoreno i bez milosti ujedali.

Majstorska radionica je još uvek ostala sakriveno ostrvo nekadašnjeg opuštenog duha. Povremeno sam odlazio tamo na malo okrepljenja, dozu mira i vedrog raspoloženja, iako više nisam pio rakiju. Zato je naš direktor, bivši propali roker, dolazio sve češće i sve češće pio rakiju. Isprva je priman s nelagodom ali se brzo uklopio. Bio je jedan od istih. Izgleda da je u njemu ostalo dovoljno neželjene obeleženosti rokerskim duhom i nije se “snašao”* u novom, “tehno”*-dobu i svi su već čuli da će da “padne”, da će da postane “propali direktor” a da će, izgleda, na njegovo mesto doći Dimitrije Spouljanov…

-Ma, je l’ to onaj mali kriminalac što je deci “prodavao” cigle i skidao im patike…

-Jeste, onaj što mu večito iz nosa curi slina… Sad je veliki kriminalac!

-Uu… jebem ti život!

U Organizaciji sam provodio mnogo više vremena i mnogo više radio. Trudio sam se da se ne ističem mnogo, da ne padam u oči, da se držim mirne “zlatne sredine” i, s namerom da, kao i moji roditelji, po porodičnoj kletvi, opstajem decenijama između prirodne nadarenosti i društvene prokaženosti. U firmi je logika čopora, u kojoj svako svakog ujeda, tek uvođena. Organizacija je tako stvorena. Ja sam se trudio da se ne ističem i da se nikome ne zameram, čak ni svojim “plakatašima”. Onaj koščati, buljooki Čeda se doduše ostrvio… ne na mene, nego na moju poziciju… NIŠTA LIČNO, TO JE SAMO BIZNIS… Sanja mi je to šapnula. No, izgleda da sam uživao neformalnu zaštitu Nekog Kize. Iz nekog razloga je pričao “da od mene očekuje mnogo…” Tako je, dosta kasnije, Čeda samo prošao pored mene, moje pozicije i – otišao više u hijerarhiji!

Svejedno, imao sam svoju poziciju i dovoljno prihoda da mi plata iz firme, sve manja i tanja, uopšte ne bude bitna.

A, nevolje s parama, sa svim tim što je trebalo da porodici omogući mir i dostojanstvo, sve to se tek zahuhtavalo i bilo je sve teže.

Keva i ćale su jednom i zauvek odbili da svoje pare unosim u porodicu. “To je tvoje i radi s tim šta znaš. Doći će vreme, daj Bože, da i ti tako postupaš u svojoj novoj porodici.”

Teško mi je bilo da ih gledam. Teško mi je bilo da ih gledam kada su morali da se slome, da svoje decenijske navike i uverenja pogaze i prihvate se nečega što su, po vaspitanju i moralu, prezirali do kraja. Na kraju su morali, morali su da pokleknu, da se poviju i uključe u sveopšte švercovanje.

Švercovanje… Nekad, u vremenu samupravne države, to su radili retki, mentalno ili moralno uskraćeni ljudi… (Osim čuvenih šopinga u Trst, Rim, Grčku… To se nije računalo. Ogromna većina je svu tu šarenu i kvalitetnu robu nabavljala samo za sebe. Tada su tamo bili uvaženi i poštovani kupci. Sada su u ovom švercu bili poniženi bednici, čak i zlostavljani i maltretirani i to u istim onim zemljama iz kojih su ranije kod nas dolazili jadni i bedni, Bugari, Mađari, Rumuni…) Ljudi koji su imali posao i platu, a skoro svi su imali, imali su i svoje dostojanstvo i pristojan život. Sada, imali su svoje radno mesto, praktično – samo na papiru i izvesnu količinu šarenog papira koja nije bila dovoljna  ni za par dana u mesecu. Plate su postale samo nekakva socijalna pomoć i to ne samo po iznosu već i po načinu na koji je davana… Uz loše sakriveno ili otvoreno ponižavanje, plata je – davana… Nije više bila – zarađena!

Teško mi je bilo da ih gledam kako se koprcaju, zatim lome i, uz lažno vedre osmehe, uz samoponižavajuće reči, kleknu i prihvataju se svega što su do skora prezirali, što je bila daleka, mračna i tuđa stvarnost i nevolja. Teško mi je bilo da ih gledam, a nisam mogao ni da zamislim šta im se dešavalo u srcima.

Keva je bila sve nervoznija u pokušajima da zadrži dostojanstvo doma i sačuva normalan, skroman i pristojan život. Sve je odjednom počelo da se raspada, da se urušava doskora naizgled čvrsta i postojana celina. Ta jednostavna toplota i sigurnost doma, to što je do pre par meseci bila normalna, samorazumljiva svakodnevnica, je odjednom počelo da nestaje i postaje daleka, teško ostvarljiva želja. Žene, majke koje su održavale te domove nevidljivom, neprestanom “magijom” svakodnevnih kućnih poslova, od domova pravile neosvojive, sigurne “zamkove” u kojima je, nekim “čudom”, sve uvek bilo na svom mestu i svakom pri ruci, odjednom su se našle pred nepoznatim i zlim silama koje su napadale i rušile.

Zadivljujuća je i teško (muškarcima) shvatljiva ta upornost i nepokolebljivost žena da održe i sačuvaju DOM. Ta energija, ta sila je jedna od najjačih na svetu. Nije to ni samo brisanje prašine i spremanje ručka i odeće. To je čitav sistem, “nauka” postupaka i usklađivanja karaktera, ličnosti, potreba-mogućnosti… da se stvori taj “zamak” u kome je, između svih izazova, nevolja, nesreća…, svakodnevni život – nešto “normalno i lako”.

Isprva, ONE, su počele da se ispomažu. Ponovo su otkrivale stare recepte i načine… Kako se prave palačinke bez jaja, kako su ukusne čorbe bez mesa, kako se pepelom čisti i riba, kako se sačuva i prenosi čudotvorna moć hleba… Duge, “isprazne” ženske priče, za razliku od “važnih” muških analiza “teorija zavere”, su neko vreme uspevale da DOM održe u stanju normalnosti. No, onda su se i ONE našle pred nepremostivim ponorima. “Priče na jastuku” pred spavanje su postale “zanovetanje i zvocanje”. Dugo je muškarcima bilo potrebno da se iz letargije “nije problem, sutra ću”, probude u “danas”. Dugo je Ćaletu i drugim očevima trebalo da, prvo, slome svoj ponos, i, drugo, počnu nešto da rade. Onda se, jednog dana, društvo na pecanju, odlučilo, uz smeh i dosetke, da krene u “posao”. Kad su krenuli, samo nebo je bilo granica. Našli su se i ljudi, našao se i plan i način…

Tako je Ćale sa svojim ribolovačkim društvom krenuo u šverc benzina i ostalih goriva. Imali su čamce, poznavali su Dunav, setili su se “imam čoveka” i na svoj način dečačkih avanturista počeli da iz Rumunije švercuju gorivo… Jeste da su učestale proslave posle uspešno izvedenih akcija i da pića za vreme sankcija nisu bila sumnjiva, već dokazano pogubna, ali… dom je ponovo počeo da se puni i biva topliji i sigurniji. Ponovo su našli svoj posao, kakav da je, i povratili svoje dostojanstvo snabdevača i “glava porodice”…

Na kraju, žene su malo mirnije spavale i “priče na jastuku” su se vratile i mnogo žešće završavale.

***

Lina se spremala za svoj put.

Mnogo smo pričali o tome.

Kako će, kada ode i kad se snađe i sredi na poslu, naći neku lepu kućicu, ne stešnjeni stan, nego kuću oko koje ćemo imati široko dvorište i svoju slobodu, kako će ona da nauči da vozi kola (a i ja ću ovde da naučim – to sam samo govorio, stvarno me nikada nije privlačila vožnja kola), kako će i meni naći neko nameštenje-posao i kako nikad, ama nikad! nećemo toliko juriti karijeru da nemamo vremena za sebe i svoju decu, troje, dva dečaka i devojčica… Lina je ponekad uz te priče bila vedra, uzbuđena, … Nekad bi počinjala da plače, tiho i dugo. Skoro da sam se navikao na te njene promene raspoloženja, od sunca do kiše u dugom letnjem danu. Sam, pričao sam o svemu tome, ali – nekako… Ja, ustvari ni jednog sekunda nisam pomislio da će to stvarno da se desi, da će Lina da ode i da neće 358 dana u godini biti uz mene. Čak i tih sedam dana je bila uz mene, tu negde, pored mene, uz mene, u meni… Bila je svuda, u mojoj sobi, na basket-igralištu, na beogradskim ulicama, u bioskopu, u vestima na radiju, ispod bagremova u šumici od moje do njene zgrade, u zvukovima tramvaja i raspevanim koncertnim halama, na stazi pored reke, u mirisu jutarnje kafe i mleka, ukusu jagode i breskve, slatka od kolača iz naše poslastičarnice, opora u dubrovačkim vinima, kao dugine boje u toplim beogradskim kišama, mirna i spora kao koraci dugim ulicama na putu do kuće, u mojim knjigama i izbledelom mastilu u sveskama, njen miris je bio na svim mojim majcama i džemperima, tragovi njene kose u krevetu, njen ukus na tek dozrelu breskvu, so njene suze u mom oku, tragovi njenih noktiju, njen osmeh i melodija nerazumljivog šaputanja, jutro i noć kada se uz nju budim i uz nju zaspim… KADA DIŠEM I KADA MI SRCE KUCA…

I…

…Onda da poverujem da neće biti tu! Ma, ‘ajde…!

***

Jednog dana… Nisam delio Ćaletove ribolovačke navike… Na kraju, on je tamo gluvario sa svojim društvom, bila im je to neka kolektivna meditacija. Šta bi ja tu… Odlazio sam samo ponekad kad sam hteo da nešto pričamo jer sam znao da je tada i tamo u okruženju mirnih i skladnih misli. Jednog dana… Nisam imao poseban razlog ali sam imao jaku potrebu da odem. Bio je suton, skoro da se mračilo. Video sam ga izdalje, na njegovom mestu, video sam nekog tipa kojeg nisam poznavao, a ćaletovi drugari su se nedaleko izmakli sa svojim udicama. Prišao sam, nekako ubrzano i s neobjašnjivom strepnjom. Ćale me samo letimice pogledao, kao da je i sam bio napet i rekao:

-A, evo, to je Sava.

Tip me pogledao dugo i prozorljivo. Bio je, očigledno, ćaletovih godina, ali mu je lice bilo tek nejasno obeleženo godinama. Nekako metalno, izbrazdano, čvrsto, s pogledom koji nije bio mudar, ali prodoran i napet. Izgledalo mi je kao da ga znam iako ga sigurno nisam znao. Progovorio je kao neko ko dugo nije govorio.

-A, je l’… Zdravo, Savo… Tvoj ćale i ja se znamo dugo, mnogo godina je od tad… Nismo se baš družili, je l’, ali se jako dobro znamo…

Ćale je držao udicu i usredsređeno gledao u reku. Tip je nastavio:

-Nisam hteo da vam dođem u kuću i pravim frku, pa sam doznao da ovde peca i hteo da porazgovaramo, a, eto, baš je dobro što si i ti naišao… Savo…

Zaćutali smo, ja sam još stajao, napet bez jasnog razloga, video sam da ćaletovi pajtaši povremeno dobacuju česte, kratke poglede.

Mrak je već ovladao a tipu su oči prigušeno sjale.

-On je otac onog dečka što si ga prebio uz ona dva drugara!- najzad progovori Ćale.

Nisam znao šta bi…

-Ja se i ne sećam… Ustvari, sećam se samo početka i kraja… Bilo je…

Tip se zasmeja iznenada, grubo, bez radosti, zakašlja se, povrati se…

-Ubio bih za sina, ubio bez razmišljanja…- zakašlja se još jače. Nedaleko, ćaletovi pajtosi se uzmuvaše. -Ubio sam i za mnogo manje…- opet se zasmeja kao kad šripi metal.

U meni se sve napelo, trnci su mi kolali uz kičmu, oči su mi se suzile da bolje prozrem mrak…

-Mirno… Od sve bagre koju sam sretao, svuda po svetu, jedino dan-danas tvoga oca poštujem… Poštujem, jer me prebio… Prebio, pošteno, punog srca i do – pameti! Pamet sam dobio, to mi je mnogo značilo u svetu u kome sam živeo. Prebio me, kao i ti mog sina, uz dva druga. Gledaj kakav sam, više sam se tukao nego što sam govorio u životu. I moji drugovi su bili takvi… E, kakva su to vremna bila! Zaslužili smo. Zaslužili kao i moj sin sa svoja dva drugara. Bili smo bezobrazni prema tvojoj majci, kao što su i ovi prema tvojoj devojci. Prebijeni su kao i mi i samo se nadam da će, kao i ja, nešto dobiti i u pameti. Mada, sada su druga vremena, sve se to izopačilo, mladi sada nemaju časti… Pucaće iz mraka, baciće bombu… Znaj to, ako se ponovo nađeš u takvoj situaciji… Da sam te one noći našao, a tražio sam te, zaklao bih te zubima, bilo kako – snašao bih se. Ogrešio bih se. Sutradan sam saznao ko si i čiji si, a još onda, u ta davna vremena, ležeći polomljen u bolnici, kao i moj sin sada, ništa naročito mu neće biti, imaće lepe ožiljke… ha,ha, ha… (opet se zakašlja metalno) Još onda sam se zakleo da niko, ni ja niti bilo ko, ne sme ni da takne, ni da popreko pogleda tvog ćaleta. Evo, sada, produžujem zakletvu i na tebe. Zakleo sam se ne samo mojim životom, nego i životom svog sina, da niti moji, niti njegovi ne smeju ni da te pipnu, ni da priđu, reč ni pogled da upute… Moja reč još nešto znači u ovom gadno-lepom gradu. Još znači, ali je već mnogo svakakve bagre koja više nema nikakve ljudskosti. Nismo ni mi bili cveće, ali – poštenja smo imali. Pesnice i poštenje, to nas je držalo u tom našem prljavom svetu. Ovi sada… gađaće te bazukom s kilometra ako ne sme da ti priđe… Vodi računa, Savo…

Zakašlja se, tužno i škripavo zasmeja, gledajući me dugo u oči.

-Eh, polako prolaze naša vremena! – pogleda u mog ćaleta. On samo reče:-Ne daj se! Još nas negde čeka naša poslednja igranka! – Ustade, pozdraviše se čvrsto, za tren kao i da poželeše da se zagrle, ali to samo ostade u vazduhu. Pruži i meni ruku, steže snažno gledajući me u oči.

-Bila mi je čast… Savo… Čuvaj se…- pogleda nas obojicu…

-Od čega li ste, šta li to ima u vama…

Pođe, okrenu se i zamišljeno pognuvši glavu upita:

-Ma, samo mi jedno nije jasno: šta je to bilo s tim vratima na kolima… Kako…

Ja samo slegoh ramenima. Nisam imao pojma.

Ode polako ka svetlima velegrada, tamna silueta na sjaju velegradske zore noći.

Ćale je skupio svoje pecaljke i stoličicu. Pozdravio je društvo i pošli smo kući ćuteći.

Jedna od poslednjih legendi iz legendarnih vremena beogradskog asfalta je odlazila.

Ubili su ga neki klinci bombom u bašti kafića. Upišali su se kada su videli da se ruka tog raznesenog tela podiže, dohvata šoljicu kafe, srkne, zapali cigaretu i pogleda u njih a kao da kroz njih gleda prva svetla noći koja se spušta na Beograd… Još jedna legenda je ispričana… više ih nije bilo…

Vampiri su zauzimali grad.

***

Dugo sam odlagao i dugo čekao neki pogodan trenutak. Morao sam da pitam Linu, morao sam da pitam šta je to bilo one noći, šta je bilo to čega se uopšte ne sećam.

Preko lica i na oči  joj se spusti senka.

-Stvarno se ničeg ne sećaš…

Prvo sam se uplašila za tebe i vrištala sam…

Onda sam zanemela, ukočila se , strah me… užas me obuzeo…

Mili moj, ljubavi moja…

…Savo… TO NISI BIO TI!

Neko biće… Neko biće sa tvojim telom je raznosilo one mladiće po trotoaru… Udaralo ih i lomilo, nisu stigli ni da jauču, skoro da ni zvuk nije stigao da izađe iz njih… samo užasan zvuk lomljenja kosti… Kada si stigao onog koji je pobegao u kola, jednim trzajem si otkinuo vrata, kao tkanina kada se cepa…

Savo, nebo moje… TO NISI BIO TI…

Da su te oni isprebijali bila bih polumrtva od bola, plakala, vrištala… Od onoga što sam gledala, bila sam mrtva, … Nisam znala gde si, nisam znala ko si! Ono.. Ono je bilo tvoje telo, ali TEBE nije bilo! Umrla sam, moje srce te nije videlo i umrlo je… Nisam mogla da se povratim… Kada smo se rastali, ušla sam u svoju sobu i obuzela me groznica. Plakala sam, u sebi, oči i uši su mi se zatvorile, samo sam u sebi videla svoje srce, svoje srce koje ne kuca, svetlo sam svoje izgubila. Nisam smela da iz sebe ispustim suzu ni krik. Pukla bih!

Ja sada ne pamtim kako sam i kada posle te noći dočekala dan i kako sam došla kod tebe. Tada me je bilo najviše strah. Tada, dok nisam stigla, otvorila vrata, videla te kako spavaš u krvi. Tada, Savo, dok nisi otvorio oči, dok me nisi pogledao i dok nisam u tvojim očima videla TEBE… Tada sam bila – najmrtvija!

Nemoj, oko moje, ljubavi moja… Nemoj više nikad to da mi ponoviš. Pusti da me siluju, pusti da me prebiju, pusti da tebe prebiju… Sve će to biti mnogo lakše nego ono što sam videla… Što TEBE nisam videla!

O, Bože… Kako ću da živim bez tebe kada odem… Tamo… Ceo život sam ugradila u taj odlazak, u taj život za NAS DVOJE, NAS PETORO… Sada ne znam da li to hoću, da li mogu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

U Organiziaciji se radilo punom snagom:Trebalo je od bicikla napraviti limuzinu u kojoj će da se vozi novi srpski predsednik.

Nimalo nismo sumnjali u to. Jasno je bilo da je Pu! Sloba odigrao svoje i da je vreme da nove, mlade i zdrave snage preuzmu vođenje državom. To smo bili mi – Kizina Omladina. Puni elana, snage, pameti, “svetskog duha” nimalo nismo sumnjali da ćemo na izborima da počistimo matore, senilne, zatucane penzionere zaglibljene u prljavo blato “pu-slobinskog” nacionalno-komunjarskog nazadnjaštva.

…Naravno, tim penzionerima ćemo dati penzije koje im je režim uzeo…

Pošto uzmemo svoj deo… Samo mali procenat… Njih je mnogo i demokratija im je, mimo svakog razuma, dala izbornu vrednost jednaku našoj… No, neka ih: Njihovo malo, od tolike množine, će nama biti dovoljno da naplatimo svoj teški, “rudarski” rad.

svinjac. Kad čovek uđe u ljudski svinjac, isprva mu tu jako smrdi. Posle nekog vremena, ne prebrzo, navikne se i čini mu se da je sve u redu.

Smrad ljudskih misli i dela zna da bude gori od bilo čega na svetu.

Organizacija, ma koliko da sam imao primedbi, u suštini i nije bila tako loša. Ipak su tu živeli i radili ljudi, naši ljudi, naši ljudi koji su imali sposobnosti i sreće da se tu nađu i snađu. Isti su bili kao i oni u mojoj firmi, samo im je pozicija i okruženje bilo drugačije. Drugačiji su bili zahtevi koji su stavljani pred njih i zbog toga su i sami bili drugačiji. U firmi su ljudi bili opušteniji i prirodniji. U Organizaciji skoro ništa nisam znao o ličnom, intimnom životu ljudi s kojima sam radio. U firmi skoro ništa nisu radili (u to, poslednje vreme) ali su zato skoro svi znali skoro sve o svačijim životnim prilikama. U Organizaciji se smatralo nepristojnim da nekoga pitaš o ličnim, privatnim stvarima ili da pričaš o svojim. Razgovori i dogovori su bili vrlo formalni, retko kome si se obraćao sa “ti”. U firmi su se “tikali” do “Šefe, jebem te u dupe!”

Na oba mesta su se ljudi i tajno i javno sukobljavali i radili jedan drugome “o glavi”. Samo su bili različiti načini i različiti nivoi uloga. U firmi su se borili za goli opstanak, u Organizaciji su se borili za ogromne uticaje i pare koje bi, kod svakog pojedinog, bile dovoljne za svu masu u firmi.

Hoću da kažem:”Kakvo sedište – takvo gledište!” Ljudi se prilagođavaju i, najčešće, u mnogome njihovo ponašanje i postupci zavise od sistema u kome se nađu. Deo slobode i volje uvek mora da se žrtvuje za život u zajednici. Pitanje je mere i granica do kojih može da se ide i koje ne smeju da se pređu. U tome se ljudi razlikuju, po tome neki ostanu ljudi, drugi postanu neljudi.

Navikao sam na oba mesta.

***

Otišla si.

Dugo sam posmatrao prostor u kome si se nalazila dok sam poslednji put gledao tvoju priliku kako nestaje iza vrata aerodromskog terminala, malo pognute glave, malo nesigurno i ubrzano, samo tvoja kosa… više bez osvrtanja…

Taj deo prostora je bio gušći, praznina iza tebe nije bila tek prazna. Bila je puna tebe. Mogao sam da priđem i da je zagrlim. Onako kako sam te grlio sve one godine, od prvog zagrljaja pod snegom na bus-stanici preko puta fakulteta, na klupi u bagremovoj šumici između naših zgrada, hiljada zagrljaja pored platana pri susretima ispred AEG-monumenta kada bi poletela ka meni, ona jednostavna studentkinja, lepa u svom zbunjujućem ženstvenom buđenju, sa toplim vetrom u majci i kosi, smrznutim rukama koje bi stavljala pod moj džemper i toplim dahom na vrat i grudi dok bi mi se srce predavalo tvojoj ljubavi, tvom znoju, tvojim suzama, radosnim ili bolnim, kad se slivaju iz tvojih očiju na moje obraze i vrat, u mojim očima se spajaju sa mojim… zagrljaji već zrele, zanosne lepotice na dugim, čvrstim nogama, koja zna kuda i zašto ide… zagrljaj moje jedine ljubavi koja odlazi da bi pripremila dom za NAS DVOJE, NAS PETORO, zagrljaj koji se boji da me ne stegne toliko jako da me odnese…

Utisnula si se u mene, moja se duša oblikovala prema tvojoj.

Mogao sam godinama da odem na to mesto gde sam te poslednji put video i da vidim i osećam tu prazninu koja je bila puna tebe.

Toliko te volim, toliko mi nedostaješ…

Kada sam te prvi put poljubio, i kada si ti zagrcnuto izgovorila “Najzad!”, uradio sam to bez ikakve naročite misli. Tada si mi još uvek bila samo draga osoba, komšinica i kolegenica, devojka koja mi se dopada. Nisam mislio, bilo mi je slatko, bilo mi je lepo. Nisam mislio a naši dani i noći su počeli da se slažu u jednu moćnu TVRĐAVU od osećanja, misli, sećanja i planova, radosti, strepnji, suza, smeha… Bila si svuda oko mene, moja zaštita od boli i izvor snage i volje.

Postala si deo mene.

Ponekad, naročito noću kada bi otišla iz moje sobe, do sledećeg jutra, do sledećeg dana u kome ćemo biti zajedno, ponekad sam razmišljao o čudu zbog koga si ti sa mnom i voliš me. Nikad nisam pronašao potpun odgovor i sumnjam da ću ikada shvatiti kako to “Lina voli Savu”. U to sam uvek bio siguran, celo moje biće je osećalo da me voliš, ali nisam mogao da shvatim kako je to moguće, čime sam to zaslužio!

-Lina!

-Uh, kad tako kažeš i kad me tako gledaš, plašiš me… Znam da će da bude nešto ozbiljno…

-Lina, ti me voliš, zar ne…

-Na glupa pitanja ne odgovaram!

-Lina, gledam te ponekad sa strane, mislim o tebi kao osobi, kako izgledaš, kako pričaš, kako se krećeš, kako se smeješ, kako znaš sve to što znaš, kako si uspešna u onome što radiš… Onda pogledam i sebe i… Ne zaslužujem te! Bolja si od mene i, onda… A, vidim, osećam da me voliš i onda se pitam: otkud to! Kako to „LinavoliSavu“, kad bi ti neki bolji…

-U, ćuti, budalo!Ućuti! Misliš li ti da su žene glupe ili da sam samo ja među njima glupa!

-Je l’ se sećaš, Savo, dok se nismo smuvali i, kasnije, uparili… Godinama sam bila zaljubljena u tebe… od trenutka kada sam te jednom gledala kada si na basketu skinuo znojnu majcu i svađao se… A, ti si, ti si bio samo fin prema meni i blenuo u onu namigušu, Bebu! Ćuti! Otkud znam kad mi nisi rekao! Pa, znala sam, toliko je bilo očigledno! Nju sam mrzela, a i ona je znala i najviše se oko tebe muvala samo zbog toga što je htela da mene kinji. Da si nju odabrao, ona bi ti jednog dana to rekla, to da ima bolji. Jer, vešta je ona ženskica, veštica je ona, ali je stvarno glupa i izgubila je premiju. Nju sam mrzela a u tebe bila zaljubljena, što ti nisi ni primećivao! Ćuti! A to što si bio fin prema meni i dobar drug, to me izluđivalo! Da nisi ni obraćao pažnju na mene, bilo bi mi lakše. Ovako, bila sam i zaljubljena i besna… Ali, osećala sam da si ti moj muškarac. Tih godina nikad nisam bila sigurna da ću ikad dospeti do tebe, često sam htela da sve to nestane i da te zaboravim, ali nisam mogla dugo da istrajem u tome. Nisam htela ni da te zavodim, ne bi ni umela, ona flertašica je bila majstor u tome… Ćuti! Nisam mogla ni da ti se nabacujem… Pa, Savo, ti si zaista pravi muškarac – glup i naivan, u školi ti se nabacivalo bar desetak… A, ja sam ti bila samo dobra drugarica i čeznula za tobom i čak sam i arhitekturu upisala zbog tebe, jer si tamo počeo… nikad ti nisam rekla –  da nije bilo tebe verovatno bih otišla na ekonomiju… A, onda si, kretenu, otišao na elektrotehniku i ja sam htela da se ubijem! No, dobro je to ispalo! Zavolela sam arhitekturu, nisi ni bio toliko daleko a i na elektrotehnici nisu bile neke ribe… Šta li bi bilo da si otišao na neki udaljen fakultet! Ne smem ni sada da mislim o tome! Kopnila sam od muke i, eto, bar si mi nosio blokove i ja sam ih posle, kući, grlila i mirisala, Savo… Kretenu! S koliko muka sam morala da se suzdržavam i budem „dobra drugarica“… Ćuti, idiote i ljubavi moja… I, već sam gubila nadu i… Kad si me poljubio i onaj glupi autobus odmah naišao a ja … stvarno nisam očekivala tada… I, možda je trebalo da se izmaknem i „pravim čežnju“ ali nisam mogla protiv sebe i istopila sam se i videla bus kako dolazi i proklinjala ga, ali si ti produžio da me ljubiš i poslednjin bus je odlazio, a ja… razbila sam se od sreće, da me nisi tako čvrsto grlio, prostrla bih se po asfaltu i onom prvom snegu te godine… I, Savo, dok smo posle pešice išli kući i držali se za ruke, a meni kolena klecnula i ništa ne osećam, ni da hodam ni da lebdim, pa me opet ljubio ispred zgrade i kada sam bila u svojoj sobi, kao poludela bih vrištala a morala sam da budem tiha… Pa sam strepela da to nije samo besmislen trenutak ali si me, Bogu hvala, i sutradan ljubio i počeo da se ponašaš kao pravo dečko… Ipak sam nekoliko meseci strepela od svakog narednog dana… da se nešto ne promeni!

I, znaš li koliko sam morala svih tih godina, pa i sledećih, sve do danas, da se branim od raznih grabljivica, da te sačuvam za sebe!…

Uh, života si me koštao, mamlaze… I – život si mi dao, muko i srećo moja! Najmanje godinu dana mi je trebalo da se naviknem i smirim i uspokojim.

Bio si moj i bio si… Najpažljiviji i najlepši i… vremenom, Savo, videla sam da se menjam, da postajem samouverena, puna sebe i – tebe!

Nikad ja, Savo, nebo moje, ne bih postala ovo što jesam da nije bilo tebe. Nisam ja sama od sebe postala ova Lina i priklonila se jednom, doduše beskrajno glupom i naivnom Savi, ali ljubavi mojoj i sreći! Ima nešto u tebi, ne znam kako da ga nazovem, nešto životno… Ja sam, Savo, snago moja, postala ova Lina uz tebe i zbog tebe. Uz tebe sam postala ova srećna i snažna Lina… Ko zna kakva bi bila da me tada nisi poljubio i zagrlio i postao moj muškarac!

Jeste, ti si nesnalažljiv, ti si nepraktičan, ti si neambiciozan, ti si naivan, lud na svoj način… Ti si moja ljubav i… ja ne znam šta bih bez tebe! I… Pametan si…

A, kako,onda, ne shvataš zašto te volim!

Kretenu jedan!

Ljubavi moja jedina!

-Evo, sad ću da plačem!

Od prvog, neplaniranog poljupca sam te svakim danom sve više voleo i nemam pojma kada se to desilo, da te zavolim potpuno i zauvek. U svim našim godinama ta ljubav je rasla i sazrevala i ja, Sava, više nisam mogao ni da zamislim da je ikada od postanka sveta bilo drugačije. Ja sam disao tu ljubav, bez nje nisam mogao da živim a da o tome nisam ni razmišljao, i nikad nije ni nestala, nikad me nije ostavila… Samo… Nisam mogao da shvatim kako sam mogao da zaslužim tu sreću, da me voliš, da “Lina voli Savu”.

Toliko sam navikao na tu sreću, da je uvek oko mene i u meni, toliko da mi je to bio jedini i sasvim prirodan i normalan svet. Lina me voli i mi se ljubimo, smejemo, jedemo, pijemo, dišemo, čitamo knjige i gledamo filmove, mazimo se i pričamo u večerima za Ozbiljno Zaljubljene Osobe Nedeljom, polažemo ispite i dogovaramo za koncerte i žurke, raspravljamo neke teme, slavimo rođendane i naše praznike, pravimo planove za naš dom i smišljamo imena deci. Od nevine i slatke studentske zaljubljenosti smo prošli i u ljubav zrelih, zaposlenih osoba, sa životnim odlukama i odgovornostima i ni tada se ništa nije promenilo. I dalje je ta ljubav bila tu, nepomućena u svojoj svakodnevnoj neprimetljivosti.

I kada si otišla mogao sam da odem do onog mesta gde sam te poslednji put gledao, da gledam i grlim tu prazninu koja je ostala iza tebe, puna tebe. Kada si otišla, najviše te je ostalo na tom mestu.

Bila si svuda, ceo Beograd je bio pun tvog prisustva. Naši autobusi, naša bagremova šumica, naša picerija, naši bioskopi, naše dvorane i galerije, u zgradi fakulteta nisam u onim ogromnim hodnicima mogao da prođem pored tebe, čaše u baštama kafića, u klubovima stolice na kojima si sedela, moja soba i moj krevet su bili sasvim – ti.

Na svim tim mestima smo bili mnogo puta. Samo jednom smo bili zajedno na tom mestu na aerodromu i na tom mestu sam najviše osećao tvoje prisustvo, tvoje telo. U narednim mesecima i godinama sam, kad te se mnogo uželim, odlazio i gledao i grlio tu prazninu punu tebe.

Lina je otputovala. Pratio sam je na aerodrom s njenim roditeljima i Marijom Teronokof, koja je došla po nju i s njom otputovala. Poslednja slika koja mi je ostala u glavi je njena malo pognuta glava i kosa koja brzo nestaje iza terminalnih vrata. Njeno lice iz te prilike ne pamtim.

Prvi put sam stvarno shvatio da će da ode dok sam ležao u našoj OZON večeri. Bila se sklupčala pored mene, ščućurila utopljena u mom zagrljaju i čitala. Ležala je na mom ramenu i ja sam gledao u teme njene kose. Radio je pričao svoje priče a ja sam ćutao i mislio neke nevažne misli. Pogledao sam je ponovo i hteo da je pomazim po kosi, da joj dodirnem lice. Pružio sam ruku i – nestala je njena kosa, nestalo je njeno lice, na mesto Line je ostalo ulegnuto mesto u krevetu i smotano ćebe.

Ostao sam sam.

Potpuno sam obamro, ukočio se, nisam disao. Na trenutak sam ostao bez svesti a onda sam sa plafona video sebe, nepokretnog, pobelelog, prestarelog. Bio sam sam i bez života u očima.

-Hej, Savo! Šta ti je, Savo! Gde si… – dozivao me Linin glas i ja sam ponovo ugledao njenu kosu i sjajne oči, nju pored sebe. Zabrinuta a onda se nasmešila široko, sva je zablistala, poljubila me i još dublje se zavukla u mene.

-A… ništa! Odlutao sam!

-Šta je… Već odvajaš u glavi neke devojčice kad ja otputujem.(Nikad nije govorila “odem”, uvek “otputujem”.) -E, slušaj! – nastavila je i gledala me duboko u oči. -Nemam ja ništa protiv! Možeš da odvojiš neku, ja znam da me voliš i neće da mi smeta da se malo provedeš i rasteretiš. Ali si samo moj! Zauvek!

Ja sam još bio ošamućen od malopređašnjeg trenutka i nije mi bilo do šale. Hteo sam da kažem: “Nemoj da odeš!”, da plačem i da molim… Ali, ja sam – Sava! Gospodar razuma i samokontrole! Koliko god sam uspevao svih tih meseci pred njen odlazak, trudio sam se da joj ni rečju ni postupkom ni pogledom ne otežavam rastanak. Dosta sam dobar u toj samokotroli i to me, čak, ponekad plaši. Znao sam šta želi tim svojim rečima i znao sam da može da u mojim očima uvek može da nađe odgovor bolji od svih mogućih reči.

Slušao sam o tome da žene, na neki svoj način, “vole” da ih muškarac “malo prevari”, da se oseti da je “muško”. Mnogo su osetljivije na osećanja nego na telesnu prevaru. Meni, tokom svih godina s Linom, naprosto nije padalo na pamet da budem s nekom drugom. Bio sam svestan da sam privlačan lik ženama i flertovanja i nabacivanja mi nije nedostajalo. Ja sam to prihvatao sa osmehom, pomalo verbalno odgovarao, bar onoliko koliko je to u granicama normalnih ljudskih očekivanja, ali me je Lina toliko ispunjavala da naprosto nije bilo mesta za druge pored nje. I, nikad nisam osetio kod Line neko “razočaranje” zbog toga.

Isto tako – nikad nisam osetio da bi Lina uopšte poželela da ima još nekog pored mene. Lina je imala svoj ogrtač od vrline i znala je da druge muškarce postavi na pristojnu daljinu. Nikad nisam ni tren posumnjao u njenu vernost.

-A, je l’ ti to sebi praviš neku odstupnicu! A, Amerika je to, uzbuđenja na sve strane!

Gledali smo se i gledali i smejali.

-Ti ćeš ovde da ostaneš sa svim našim mestima i sećanjima! Imaćeš gde da me potražiš. A, kako da ja pronađem deo tebe tamo!… Moraću da ponesem deo tebe: nešto… nešto najlepše!

Ućutala je, rastužila se a onda je usiljeno živnula:

-Znači, prevare otkazane! Ja ću tamo da se smestim, čućemo se svaki dan, doći ću čim mogu, ti ćeš da organizuješ… Ne, ja ću da organizujem tvoj dolazak! Ti to, smotani, nećeš moći… I, onda: dom, troje dece… Do penzije, a onda se vraćamo u naš Beograd i od unuka pravimo prave Beograđane i pevamo “aaaa! a gde je amerika!” i ja ću prva da umrem, da ne bi bila tužna, ti ćeš to lakše da podneseš, i idem u raj i tamo ću sve da sredim kad dođe vreme da i ti tamo dođeš…

…Smejala se, pa je puštala suze, pa je skakala i najzad se smirila u mom naručju i prela priče jezikom tek stvorenog sveta…

-…Savo, nebo moje… Kako ću ja bez tebe!

…Ali, moram: to je za NAS!

Te sam večeri, ljubavi moja jedina, prvi put shvatio da ćeš da odeš i valjda sam jedan trenutak i umro.

Svih tih poslednjih meseci sam nesvesno i uspešno od sebe sklanjao tu misao i to osećanje. Želeo sam da ni u jednom trenutku ne osetiš, da ni ja ne osetim.

Razumno sam govorio da je to samo rastanak na kratko, da na najvažniji način ostajemo zajedno i da nema te sile koja bi mogla da nas razdvoji i da su svi ti dani samo prvi kamenovi-temeljci naše budućnosti, našeg budućeg doma…

Sve je u redu!

Kako je to “sve u redu” a tako je teško.

Mislio sam tih dana, mnogo sledećih dana, kako je trebalo da ne popustim toj želji da te poljubim i kako bismo  ostali samo “dobri prijatelji” i ja bih imao mnogo devojaka a ti bi otišla i živela u Americi i – ništa ne bi ovako bolelo!

Bio sam mrtav jedan tren zbog tvog odlaska…

…Ali, da te nisam tada poljubio – da li bih ikada bio živ!

DA LI JE RAJ STVOREN SAMO ZA DVOJE!

Svih tih dana glava mi je bila naduvena od misli i boli. Bolelo me kada sam mislio o tvom odlasku i mislio sam o toj boli. Bila si nežnija nego ikad i više uz mene nego ikad, ako je to uopšte bilo moguće uz sve te godine u kojima je bilo malo dana kada nismo bili zajedno. Više smo bili zajedno nego oni koji su bili u jednom domu i braku. I kada nismo bili zajedno, opet si bila tu, u mislima, u prisećanjima i planovima za sledeće dane. Voleo sam sve naše izlaske, kada me držiš za ruku, kada me tražiš pogledom dok pričaš s drugim ljudima, kada se, najčešće, pešice vraćamo kući i pričamo i pričamo dok naše ulice i naš grad prolaze pored nas u svom svakodnevnom ritmu. Nikada se nismo umarali u tim šetnjama. Kao da su se naši koraci utisnuli u ulice, naše noge su poznavale svaki trag i nove rupe u trotoaru i kišne barice, same su sebe pratile i mi smo mogli svojim rečima, prepletenim prstima, stopljenim pogledima, da  hodamo po našem svetu a da Beograd samo prolazi pored nas. Ipak, najdraže mi je bilo vreme provedeno u mojoj sobi, koja je bila više tvoja, ti si je više ispunila sobom nego što sam ja to mogao. Tu smo bili u samo našem raju. Zaista, nisam znao da li mi je bilo lepše kada bi, najčešće u kasnoj noći, otišla kući a ja ostajao da dišem tvoje prisustvo, sve mirise, ukuse i zvukove koji bi ostali iza tebe. Ili mi je bilo lepše ako bi, u retkim prilikama, ostala da spavaš sa mnom i u snu žirila u novo jutro da se što pre ponovo grlimo na javi. Tvoj osmeh pre no što si još i otvorila oči, tvoje telo toplo od naše toplote…! Tvoje reči koje si govorila jezikom raja u kome još nije postojala prošlost, nerazumljive i opojne…

Eh… Dan kada si prvi put ušla u moju sobu! Dan kada je ta soba počela da bude tvoja a ja samo namernik dolutao iz noći privučen svetlom i toplotom. Kako si sela na stolicu udaljenu od mene i tiho drhtala a ja pustio Sade i Smouth operator. Noć kada smo prvi put bili sami u stanu i dočekali jutro uznemirenih pogleda, kao da se ponovo upoznajemo, tražimo u očima odgovore na nesigurne utiske… Moj nevešt doručak… Tako da si, kasnije, ti to preuzela. (Retko je to bilo u tim vremenima kada su takve prilike u roditeljskim domovima bile nezamislive.) Polako si preuzimala moj život, na svoj nežan i neprimetan način, a meni je bilo dobro u tom raju…

U danima tvog odlaska glava mi je bubnjala od misli, sećanja i bola… A… Bila si tu, bila si moja, volela me… A ja sam bio u bolu, nerazumnom, sapinjućem bolu…

Sve te godine si me oblikovala, utisnula se u mene, ja nisam više bio samo ja, oblikovala me i vodila, nekad vukla za sobom, terala me da budem bolji i snažniji… Išlo je meni i sa učenjem i u sportu i u društvu i sa mojom filozofijom i umetnošću… Ali, imao sam tu slabost s mutnim periodima i učmalošću i praznim razmišljanjima, shvatio sam kasnije i da sam te često izmučio njima. No, ti si znala da to pretrpiš, izvučeš me i ponovo pokreneš. Nešto si videla u meni, to nešto zavolela… Jeste, ti si bila formalnija, nekad sklona glamuru… Nekad sam se bojao toga, bojao te tihe snage ogromne moćne reke, bojao da sam preslab za tebe i da ćeš me prevazići i – ostaviti… Ne, nismo mi bili “suprotnosti koje se privlače”, mnogo više toga nam je bilo zajedničko, što nije – u tome smo se dopunjavali i postajali LinaSava. Jeste, ja sam više tebe vodio kroz vanvremensku maštu, svet opojan, lep i – naš svet u kome se ti budiš i predeš priče tek probuđenog vremena, prvog izvora bistre vode… A, ti si mene vodila kroz život, kroz budućnost u kojoj će LinaSava da stvore svoj dom…

Bolelo me tih dana kada si odlazila, toliko… Toliko da sam zaboravio da i tebe boli! Ti si odlazila iz našeg sveta, iz našeg Beograda. Ti si odlazila u nepoznat i svet prazan NAMA.

Ti si odlazila da započneš naš dom a ja sam ostajao u našem Beogradu, prepunom mene i tebe, prepunom NAS, siguran i okružen našom prošlošću. Ti si odlazila u nepoznatu i nesigurnu budućnost, tamo gde još nema nas, tamo gde tek treba da započnemo naš dom, da stvorimo našu decu…

Hoće li se to desiti!

U međuvremnu, mene je bolelo i, glup i ograničen, nisam mislio da i tebe boli!

Srećom, na vreme sam shvatio i trgao se: Hteo sam da ti predam zadnju svoju česticu, sve svoje da te čuva tamo! Da te zagrli i čuva izvan svakog zla i nevolje, da se, kao na početku, utopiš i utopliš u zagrljaj koji će da te čuva od svega! Sigurna i voljena!

…Moja lepa devojčice, moja jedina ljubavi!

Jednom sam ti govorio o tome, jednom sam ti govorio  kako nemam mnogo toga da ti pružim osim lepih priča i ljubavi…

-Savo! Savo, za sve ove godine sam bila ubeđena da si lep i pametan dečko i da me zaslužuješ i nemoj sada da me razočaraš. Kako to misliš: “priče i ljubav”… Samo! Pa, ja, Savo, samo od toga i živim! Sve ostalo, sve ostalo su samo “prateći vokali”!

Nasmejala se.

-Naravno da ćeš da iznosiš đubre i radiš po kući i donosiš novac s posla i da… Eto, moraćeš i da me ljubiš i… sve ostalo! Prepusti to meni, samo me ti voli i pričaj priče!

Glup, kakav sam bio za sav praktičan život, u poslednjem trenutku sam se se setio da bi trebalo da je zaprosim, da je verim za sebe. Ne što to nisam sam odavno želeo, naprosto mi je nedostajala pamet za te uobičajene životne stvari. Mnogo sam propatio zbog tog razmišljanja. Te: da li ona to očekuje, da li to tako treba, da ne ispadnem naporan i nametljiv, kako da to izvedem… Lina bi, verovatno, volela da to bude otmeno i upečatljivo… Da me ne odbije i ismeje! Koje joj je veličine prst!… Kako da to izmerim a da ona ne posumnja… Možda, …. Da li uz mnogo ljudi!… Ili – samo nas dvoje… Na nekom glamuroznom mestu, kakav prsten… Kako da to uradim, kojim rečima… Mislio sam da je u potpunosti znam, da znam svaki delić njenog tela, svaku misao… A sada ispada da čak nisam siguran ni da li će me želeti…

A što, pa… ne bi ona mene zaprosila! Ja bih odmah pristao i ona to zna!…

Ma… kako da joj izmerim veličinu za prsten…

Sećam se noći koje smo proveli u kući tvojih, babe i dede, i kako me, gradsko dete, skoro cele noći na početku maja budnog držala slavujeva pesma. Skoro da me nervirala. Ti si spavala na mom ramenu a ja sam, nepokretan, da te ne probudim, glave prepune slavujeve pesme, ćutao i pitao se “kakav problem ima ta ptica”! U dubokoj noći je počela i kiša da pada a taj “jadnik” ni sekunda nije prekidao! Pokušao sam da razaznam neke fraze, da prepoznam neke delove koje ponavlja… Možda i jeste, ali ja to nisam mogao da prepoznam. Znao sam da samo muški slavuji pevaju, od maja do početka avgusta i da tako privlače ženku, koja, posle svega, čak retko i na jajima leži i bilo mi ga je žao: toliko meseci neprekidnog pevanja za par trenutaka zadovoljstva! A, pesme opojne, neponovljive…! U danima kada se spremala katastrofa, neumoljiva stihija tvog odlaska, sam shvatio da se u tome ne radi o “par trenutaka zadovoljstva”. Radi se o beskonačnoj, neprekidnoj – sreći! Nema “male ni nešto veće ni velike sreće”! Sreće ima ili nema. Zadovoljstvo je deo vremena. Večno, neprekidno osećanje ispunjenosti i potpunosti, vreme raja je sreća, slavujeva pesma, neponovljiva i prelepa. Kako ne mogu da tako pevam, da u zvuk prelijem otkucaje svog srca…! A ništa bolje ne bi moglo da ti kaže osim otkucaja mog srca dok ležiš na mojim grudima! Ta pesma bi bila bolja i od slavujeve, pesma srca na kome sanjaš, čuješ ga u svom snu izvan svakog vremena i boli. Jer, kako god brojali, sto hiljada otkucaja srca svakog dana, sto hiljada zvukova koji se svakog dana slažu u moju pesmu o tebi, draga, u moju pesmu za tebe, ljubavi moja, ženo moja… Kako prosto, kako to otužno zvuči… A, vaseljena se od toga stvara i gradi! A, ja ne mogu da rečima o tome kažem, svaki stih je slab da u pesmu se prelije okean pun u kome živimo kada se u ljubav utopimo i dišemo dušom. Jadne su sve mudre filozofije i duboke religije pred tom pesmom koju ne uspevam da otpevam… Sami morate da se u nju zaronite i reči nema a život je tu, onaj život koji se diše, koji ne propada… Samo kada je tu okean, Linin okean ljubavi. Svakog Božjeg dana sto hiljada puta moje srce otkuca Linino ime i ni jednog dana to nije isto. Svakog dana pesmu o njoj, pesmu za nju otpevam i nikad nisam zadovoljan prevodom sa jezika srca na jezik svakodnevni. A, kako i bi… Prevelik je Okean Ljubavi i Linina i moja priča je tek mali talas u tom beskraju… A, taj talas je prevelik za čitav svet i vreme… Ne mogu da volim čitav svet: on je tek deo Linine ljubavi!

O, mnoge su prepreke i krive staze na svetu! Gorko će se nasmejati svi koji su se sapleli na putu ljubavi ili i u užasne ponore tonuli. Gluvi i slepi će biti oni što ni korak nisu prošli na tom putu, znati neće šta bulaznim. Mudri i pametni se neće ni osvrnuti na praznoslovlje, reč snenu i utopijsku ako se utopili nisu u nestvar taj izvan sveta i vremena. Jer, žena je muškarcu i muškarac ženi tek odsjaj, slika sjajna s površi ispod koje mnogi su vrtlozi i mutne vode života stvarnog a ljubav čista i rajske vode tek su nestvaran tren…A, opet, postoji taj tren koji beskonačnost i bezvreme nadilazi!

Šta smo Lina i ja… Jedna od mnogo priča koje su trajale vreme neko, vreme kratko što je i za život ljudski kratak na ovom svetu: Bili smo priča i priča koja je neko vreme potrajala i otišla je, Lina je otišla da bi za NAS hranu i život složila između neslaganja mnogih i proza nemuštih svakdašnjih… Ali, ni tren jedan ne dam za život!… Tren u kome se budila uz mene i pesmom raja nenačetog govorila… Tren u kome me pogledom obasjala i iznova i iznova budila… Tren u kome bi grudi njene bljesnule i tren u kome bi mi se predala, topla i podatna, da zaplovim i zaronim kroz njene dubine i brzake i život spašavam i život stvaram kroz skok iz vode i survaj na kamenje oštro da kroz mirnu vodu jedino me seća tren sreće bojom kapljica srebrnih i zlatnih… I, živ sam a jedino se trena smrti sećam kada sam se izlio u nju i svet novi stvorio!

Šta smo Lina i ja…

Priča jedna, gromova i munja nekoliko u vetru olujnome u trodnevnoj kiši koja u zaborav upisaće se pre dana tihog u kome cvrči i ptice o smirenju žege u reč jednu nas opomenu… Tek za minut-dva slavujeve pesme noćne…

Da u tome poživeo nisam, s dosadom bih prošao kroz život stotinu strana dosadnog romana.

Kada bila bi kraj mene, ljubio bih je bez svesti, bez zanosa tihog i dubokog… Naši dani poživeše, vršidba u sred mirnog toplog leta. Odlazi…

…Ili tek se budi kasno, žedno leto…

U svem zadovoljstvu njenog tela dok se u mom zagrljaju krila…

Zašto sam je pustio…

A, opet, ni reč nisam mogao da kažem protiv toga da ode. Odlazila je zbog NAS, odlazila je za NAS… Sav moj razum je govorio da je to u redu i da tako treba, da sve je u redu… Razum…

Jebem li ga u mozak glupi!

Slučajno, svih tih dana sam prolazio kroz mesta koja su me vezivala za nju. Mesta na kojima smo bili i koja su sačuvala naše dane i trenutke. Slučajno ili namerno-nesvesno sam opet prolazio kroz sve naše dane. Ako sam nešto zaboravio, ono mi se vraćalo kroz opomene neživih-nemih svedoka naše veze.

I, već je mrak a nedostaje mi tvoj dan. Sanjaću te noćas i godine će proći pre no što se probudim. Lutaću kroz noć vođen slavujevom pesmom i tražiti žižak sveće u prozoru da domu me dovede, domu i toploti da otopi mi mraz na srcu… Jer, bez tebe doma mi nema i prazan i uplašen sam…

Znam da si otišla da za nas dom spremiš…

Ja neću doći jer sam slab. Bojim se da zakoračim u tu veličanstvenu tajnu, punu svih boja i pulsa pesama sfera, bezvremenu vaseljenu u kojoj svemir tek je parče, bezvremenu vaseljenu koja je naš dom, nas dvoje, nas petoro… Strašan je svemir, ta beskonačnost – a tek je ukras nevažan u našem domu… U našem domu sastavljenom od svakodnevnih briga i trenutaka sreće, nečem što za sve ljude je život običan… Bogu hvala što je od ljudi sakrio ogromnost i izobilje života u domu u kome je svemir beskonačan tek ukras. Jer, prestrašeni bi bili!

Bogu hvala što sam te poljubio bez naročite misli i ne znajući ništa zakoračio u svet, u život… Bio sam jagnje nevino u koži vučjoj i skakutao po livadi čuda. Ništa nisam znao.

Sada odlaziš. Sve su mi oduzeli.

Noćas pada kiša. Kroz prozor se prelivaju svetla usnulog grada i oluci dobuju u ritmu srca.

Ne znam zašto mi se u sećanje utisnula kiša jednog nevažnog oktobarskog dana. Polako je nestajala letnja žega i kroz mirnu toplotu na domaku zime nas je sakrila ispod ćebeta. Tek kapi kiše su muziku skrivale i ti si, mirna i spokojna, spavala pored mene. Gledao sam kroz prozor kako se nebeske vode slivaju kap po kap i slušao tvoj tihi dah kako me greje, slušao kako čuješ moju pesmu, mirne otkucaje mog srca…

Tada sam shvatio da te volim.

Čula si to.

Rekao sam ti to nekoliko dana posle. Zadrhtala si, ćutala si, sjaj se obasjao iz tvog pogleda. Znala si da je to istina. Znala si još od onog dana kada si mirno spavala u mojim grudima, kad je moje srce ispevalo pesmu uz ritam poslednje oktobarske kiše.

Ja sam znao.

Njene ruke…

Obožavao sam njene ruke.

Ta devojčica, brucoškinja koja se budi… Ona se budila, uzdrhtala od navale slatkih sokova, nekako zbunjeno zagledana u sebe, nabujala od životnih sila u sebi, pred mojim očima je cvetala i postajala raskošno biće svih boja, mirisa i ukusa. Gledao sam je, zaprepašćen: kako je ona devojčica koju zamalo nisam ni primećivao postajala boginja, vladarica koja budi sve oko sebe i bojama očarava, blaženstvom mirisnih sokova ispunjava grudi, rečima svojim peva pesmu opojnu, od probuđenog, bistrog potoka postaje već moćna reka tajanstvenih dubina. Ostajao bih bez daha skoro svakog novog dana u kome bih je ponovo video novim očima a tek je jedna noć, boja noći u kojoj sve su boje i jutrom već je druga bila, još lepša…

Uvek te su ruke otvarale izvore slatke drhtavice, uvek kad bi me dodirnula, tim rukama omlađivala, budila…

Sva mi je bila lepa, očima mekim i sjajnim, kladencom u kome se zvezde ogledaju, kosom da miluje me kao vetar prolećni u suton, usnama boje višnje, do pucanja pocrvenelim od krvi slatke, grudima koje su se mreškale kao okean, bokovima i nogama s izvorom živim a ruke… Ruke njene između sna i jave, njihovi dodiri koji mešaju dan i noć, nežnost i strast…

Sve sam znao o njenom telu, a, eto, jedan taj prst nisam znao!

Bili su poslednji dani i ja sam se mučio s tim prstom: koji prsten je dostojan!

Pazio sam da nikako ne primeti da mi je sada taj prst naročito važan, ljubio joj ruke češće, držao ih, poredio njene prste sa svojim, na razne načine pokušavao da procenim veličinu zgloba, da ga prsten savršeno zaobiđe i savršeno se uklopi u taj prst na kome treba da postoji večnost, moj znak da je ona moja!

Napatio sam se oko toga dok nisam shvatio da taj prsten nije stvar, da je nešto što mora da bude van vremena, deo njenog tela i deo moje ljubavi, nešto što je deo sveta koji je samo za nas dvoje.

I – tada sam uspeo…

Prsten se sljubio uz njen prst.

-Mužu moj! – rekla je i ja sam odjednom video njen prsten na mom prstu. Dok sam ja birao reči i grlio je i ne znam ni šta, uspela je da skoro i ne primetim da je i na mom prstu njen znak, naša zakletva pred svetom i ljudima.

-Pa, zar misliš da nisam primetila koliko proučavaš moj prst. Bila sam presrećna, jer sam strepela, jer nisam bila sigurna da ćeš da se setiš… Naravno da znam da me voliš ali znam i koliko ti je stvarni svet neobičan, ne uklapa se u tvoje rajske snove. Strepela sam a onda sam bila presrećna kada sam videla koliko ljubiš taj prst. Ja sam tvoj prsten već ranije spremila, nisam smela da rizikujem i da otputujem a da te ne verim. Vereni smo ti i ja od početka sveta, samo je trebalo da se rodimo i odrastemo zajedno. No, ne možemo da živimo sami, van sveta i ljudi… Moramo i pred njima da pokažemo da smo za-jedno!… Deo naše ljubavi da podelimo s njima!

-Savo, moramo da izdržimo! Nismo zajedno samo da bi nam bilo lepo… Moramo i da radimo, da se mučimo, da se uklopimo u svet… Godine su pred nama… Godine i večnost! Lako je u večnosti, godine su problem! SVET JE STVOREN ZA DVOJE, ZA PETORO…!

-Lina, ženo moja, ljubavi moja jedina!

Tih poslednjih dana pre njenog odlaska ponovo sam počeo da je gledam očima iz naših prvih dana: ponovo je postala ona devojčica koja se budi, ona devojčica koja “preko noći” jutrom postaje nova žena, svakim danom nova, tek probuđena žena, sve snažnija i novija, one iste oči s novim pogledom. Čak je ponovo postala uznemirena, promenljiva, nekad je nemo grcala od nečeg što je htelo da provali iz nje pa me ljubila kao da želi da tako zaustavi… Jeste, primetio sam i da se malo zaokruglila, nekako punija ali zdravija, s više sjaja, lepša na, čak i za mene, dugogodišnjeg svedoka svakog njenog novog dana, na neki nepoznat način. Ponekad bih uhvatio neki njen u sebe usmeren pogled, neku napetost, nekad bih zbog toga i sam počeo da mislim teške misli, nekad sumnjao, nekad bi tek posle “LINA…Lina…Lina!” uspeo da je dozovem… a ona bi me onda ljubila kao da hoće da me uguši, ispije…

Ponovo sam se zajubio u nju. Prvo sam je poljubio, zatim počeo da se zaljubljujem u brucoškinju, probuđenu ženu, zatim sam se zaljubio u ozbiljnu ženu, snažnu i obožavanu… sada u ženu koja sa sobom nosi neku tajnu, nešto što nisam razumeo ali me potpuno obuzelo…

-Volim te! – govorila je i upijala se u mene. –Kako neko može da bude toliko srećan…

Hteo sam da poslednje veče bude samo za nas dvoje.

Veče pre toga smo bili u njenom stanu, s njenim i mojim roditeljima, Marijom Ternokof i nekoliko bližih prijatelja i ljudi koji su bili važni u njenoj karijeri. Lina i ja smo sedeli na počasnim mestima i isprva je sve to bilo nekako napeto i previše formalno. Ćale se, naravno, već zarana malo opio i samo on je pomalo razgaljivao atmosferu. Keva je teško uspevala da sakrije povremene suze. Njeni roditelji su, po običaju, bili vrlo prijatni, razgovorni i – pristojni… Marija Ternokof i još par stranaca su uneli mnogo engleskog govora i – „gubljenja u prevodu“…

-Does He know?

-No! Not at all… This is Lina’s decision!

…uhvatio sam deo razgovora između Linine keve i Marije u kuhinji i neprijatnost kada su me videle…

…Pa sam isti trenutak doživeo i kada su Lina i njena keva razgovarale na norveškom… (Linina keva je bila Norvežanka ali odavno odomaćena u Beogradu i sve veze s Norveškom su bile prekinute, osim povremenih norveških razgovora između njih dve. Ja sam voleo da slušam Linu kako govori norveški iako nisam ništa razumeo… A, voleo sam da je slušam kad priča na tim nerazumljivim jezicima – norveškim i – rajskim!)

-… That’s our moment! Only for – US!… – pomalo ljutito je Lina završavala priču i okrenula se i videla mene i nasmejala i zagrlila me snažno…

Učio sam ja dosta engleskog i već se dobro snalazio u tome ali nikad to nisam stvarno zavoleo… Ne zbog samog jezika. Uz muziku i filmove sam već mnogo navikao, ponekad na poslu, u Organizaciji, govorio sam ga i uz Linine prijatelje i saradnike iz inostranstva… a s Linom i zbog njenog odlaska ga nisam voleo.

To veče se završilo prijatno, pristojno i… nekako napeto.

Kada smo pošli kući, svi zajedno, Ćale je nešto pevao, često napeto, preglasno i čvrsto držao Kevu oko ramena dok se ona ovila oko njegovog okruglastog struka i povremeno drhtala od suza.

Ja sam bio malo iza njih i dugo, dugo putovao tih pedesetak koraka od Linine do moje zgrade kroz malu bagremovu šumicu dok se mesec smrzavao i pravio čudne senke kroz ogolele grane.

Ta, meni malo naporna, obaveza je prošla a ja sam legao u svoj hladan krevet u, sada, praznoj sobici, i proveo noć napola budan, napola u mučnom snu obasjan hladnom mesečinom.

Tek prvi odsjaji injem pokrivene zore su mi doneli dvadesetak minuta sna iz koga sam se probudio širom zatvorenih očiju, budniji nego ikad u životu.

Lina sutra odlazi.

U jednom današnjem danu treba da prošetamo kroz sve NAŠE godine!

Spremao sam se, psihički i fizički, sve isplanirao, sve pripremio da to bude The Perfekt Day, onaj dan u kome će Lina otputovati i tako početi prvi dan nove faze našeg života.

Sve sam isplanirao, sve pripremio… I dan dočekao širom zatvorenih očiju, nemirno smrznut u iscrpljujućoj budnosti.

Trebalo je da se naspavamo i odmorni i raspoloženi u kasno popodne prošetamo „LinaSavinim stazama“…

U to prerano jutro, ja sam sedeo u tišini i pio svoju bezukusnu kafu a mozak mi se smrzao. „Staze“ su mi bile „zatravnjene, nad njima se magle tope, sada ne prepoznajem Linine i moje stope“. Teško sam prepoznavao naše tragove srednjoškolskog prijateljstva i simpatije, brucoških dana, vrelih i opojnih, ljubavi koja se budi, toplih i srećno opuštenih dana studentskih, s brigama koje su tada bile teške a sada bi ih platio godinama života da opet ih imam, prvim danima zrelosti, lavirintom među ljudima koji se polako, dan za danom razrešava i otvara, uz onu moju devojčicu koja je postala obožavana žena. Uz nju sam postao sve ono što jesam i ništa drugo ne znam.

Kao rastopljen pepeo mi se kafa slivala u usta i okamenjivala u stomaku.

„Preni se, Savo, kukavice kretenska! Lina nosi sve a ti samosažaljivo kukaš. Preni se i budi muško, kakvo dolikuje toj ženi! Možeš, valjda, jedan dan da se zadužiš u večnosti i pokloniš joj ga za sve što ti je dala i što će ti dati. Zaboravi danas sebe i pokloni joj sebe i dan. Ona odlazi da radi za tebe, a ti se, od sutra, predaj svojoj slabosti i ćuti u njoj…“

Često sam, kad mi je trebala pomoć vaseljene, da zatražim deo moći sveta, odlazio da igram basket, da sam samo bacam na koš, bez misli, bez… Morao sam da se razbudim i osnažim!

Izašao sam u rano, smrznuto jutro, na naš, lokalni, već oronuli teren, pod sumnjičavim pogledima retkih ranoranilaca s obavezom ili mukom…

Bar sam se dobro obukao.

Teško sam se kretao, svaki mišić je odbijao da se pokrene, svaka kost se trela, srce nije krv poteralo… Volja je samo htela da se vrati u toplotu radijatora i gnezdo kreveta…

Morao sam da se probudim. Zbog Line.

Dan je još bio mračan, beton smrzao, tabla je bolno zvečala, mrežice nije ni bilo, lopta je pucala od svakog dodira.

Prvo sam samo bacao. Nisam mogao da se odlepim od zemlje. Jedva sam odlazio do odlutale lopte i otimao je od gustog prizemnog mraza.

„Podigni se, čoveče! Ne boj se, mnogo puta si to radio.“

Bolno naprezanje i skok. U doskoku me dočekalo mrvljeno staklo u zglobovima. Svaki naredni skok je za mrvicu bio lakši. Posle stotinu puta osetio sam krv u kolenima. Osetio sam da se zagreva, da se penje ka srcu i plućima. Nada se probudila, sunce se već izdiglo iznad oronulih, punih sećanja i zaboravljenih budućnosti, zgrada predgrađa. Bilo je toplije.

Korak desno, polustep s obe noge i prelaz na otvorenu levu stranu uz izdizanje iz neočekivanog trenutka zaustavljanja u poletu, brz skok i slobodan let lopte.

Osećao sam kako srce počinje da kuca i krv raznosi toplotu kroz telo.

Sunce je već prešlo put od moje do Linine zgrade. Postalo mi je vruće i skinuo sam gornji deo, zatim sam ostao samo u majci. Telo se razbudilo, počelo je da se seća raznih okreta, promena pravaca, izvijanja, prelaska iz leđnog napada u izmak i skok, podvlačenja i izvlačenja.

Počeo sam igru sam sa sobom i sam protiv sebe. Rezultat nije bio bitan, samo pokret, samo skok. Misli nisu postojale, samo prostor kroz koji se lako krećem i providim njegova pomeranja i prolazim između tela koja su samo predvidiva otvaranja i zatvaranja.

Majca mi je natopljena znojem i isparavam se. Bacam majcu na smrznuti beton, skinuo bih i donju trenerku ali me mrzi i u dvokoraku se podižem i kucam kako nisam još od najboljih srednjoškolskih dana maksimalne visine i minimalne težine…

Skoro da nisam ni svestan ali osećam ruke oko sebe…

Lina se priljubila uz mene i drži me čvrsto… Osećam da bih tako mogao da letim s njom…

Gledam je u lice i tako sjajne oči. Grlim vunenu kapicu i kosu. Kroz njenu bundicu i obgrljene ruke osećam vrelinu…

-Hej, sav sam u znoju, pazi se…

-Ćuti… ispunio mi se najveći neostvaren san iz dana kad sam se zaljubila u tebe!

Sunce je visoko i mi se topimo u njemu.

Predveče, okupani, sređeni, nasmejani, hvatamo se za ruke i polazimo po svojim stopama na našu poslednju šetnju po Beogradu.

Suton se budi dok mi ulazimo u naš grad.

Planirao sam da je odvedem na večeru u Klub ili neki drugi dobar restoran. Naravno, da ona odabere. No, nekako smo, šetajući, došli do Picerije. Videlo se na njoj mnogo godina, ja sam se iznenadio kada sam je prepoznao. Nekad je to bila jedna od najpoznatijih picerija u Gradu.(…a tada picerije nisu bile „fastfood“!) Ne velika, ali s pažnjom i ukusom sređena, savršenom i postojanom kuhinjom. Tamo se išlo kada su specijalne a lične prilike. Ušli smo u ono isto mesto, s primerenim borama i ožiljcima. Bilo je malo ljudi, više neko lokalno društvo u razgovoru za stolom ili dva… Ušli smo i nesigurno odabrali sto, pogledali okolo, pogledali se s… hoćemo li umeti da se ponašamo, koliko li to košta… Prišla je konobarica, devojka neusiljenog ponašanja, inteligentnog lica… Samo je rekla „dobra noć“ i ostavila dva jelovnika i otišla da razgovara s maldićem za malim stolom u dnu prozora. Vinska lista je bila na stolu. Bila je već sredovečna žena ali s još uvek svežim, mladalačkim izrazom u očima. Nije bilo potrebe da biramo u jelovniku, samo kratak pogled: još uvek imaju „quatro staggioni“. Dingač više nije na listi. Odavno. Biće dobar Teran. Poneo sam pare… ali, biće li dosta… Pokušavam da budem cool, ali sam svejedno usplahiren… Ovo nam je prvi „zvaničan“ „Izlazak“! Svetla su ista. Posle odmerenog vremena devojka, sada žena, prilazi i pita:“Jeste li odlučili!“ „O, jesmo! – kažem. Odavno!“

Pica je odlična. Ista kao nekad. Lina ne može više i daje mi polovinu svoje.

Ispijamo lagano svoje vino. Ne naručuje se kao nekad i ovo su neka starija godišta, dugo stoje u ćošku magacina. Nepca ga prepoznaju i u stomaku se širi poznati ukus zemlje, sunca i oznojene beračice. Ispijamo svoje vino i ono, umesto nekadašnjeg poleta i uzbuđenja, nudi mir i opuštenost.

Još nešto. Samo bih hteo, ako je sada nekako moguće: Dire Straits: Private Investigation. Možda je ostala neka kaseta… „Imam ja i svoju…“ – kaže Lina i plaća račun. Isto kao i prvi put. Postiđen sam ali ona opet kaže:“Imam razlog da častim. Maznula sam sjajnog dečka!“

Vino ne ostaje u čašama i izlazimo. Jedan od prvih koncerata na kojima smo Lina i ja bili zajedno. Svetska premijera u Beogradu.

Dramatičan rif na stratokasteru i sudbinske note…

Beogradske svetiljke početka noći zimljivo žmirkaju i noć boje sutonom. Zagrlili smo se, stisli jedno uz drugo, mraz ne može da se utisne između nas. Tu su naša svetla, naš asfalt i naše stope, naše smrzle ruke i nosevi i – ozračene oči.

Nije bilo daleko i ja sam još bio u mix-vremenu osamdesetih-devedesetih. Prošli smo pored Dragstora koji je zjapio kao rupa puna đubrišta i bez ljudi. Na Balkanu je bilo svetlo.

Blagajnica je, na naše čuđenje, bila začuđena, razmišljala je par sekundi a onda nam dala karte. Nismo ni pogledali koji film se daje ali nismo videli ni čoveka oko nas. Gledali na satove, pitali o čemu se radi, razvodnica je samo slegla ramenima i uzela svoje parče karata i pustila nas u prazan Balkan. Bio je to onaj isti Balkan i udobna sedišta i prigušena svetla na galerijama.

Prazan.

-Savo! Nisi, valjda, ti ovo organizovao! Sami u bioskopu…

-Ma, jok…! Otkud bi takvo ludilo moglo da mi dođe na pamet: sami u bioskopu!

Zagrlili smo se sami u sred bioskopa i grejali. Film je počeo i nije ni bio loš i to je bio naš omiljeni Balkan… Praazaaa!n…

Držali smo se za ruke, jer – „bioskop je da se držš za ruke“… Ali, bili smo sami i…

-Savo, hajdemo odavde…

To je bio deo Srbije tih dana. Mogao si samo da kažeš: „Hajdemo odavde…“

Veliki deo mog i Lininog filma se vrteo oko bioskopa (i držanja za ruke). Sada su nas ostavili same. Raj je stvoren za dvoje, ali bioskop je stvoren za mnogo nas u jednoj predstavi.

Izašli smo, prvi put u našem životu, iz bioskopa usred filma i odahnuli smo na ledenom beogradskom vazduhu. Bilo me je stid pred Linom, bilo me je stid zbog Srbije jer me je obrukala pred Linom…

…Koja će već sutra u ovo vreme biti u Americi…

Bilo je hladno a ja sam kipeo i tresao se od ljutnje.

Onda sam video da se i Lina ljuti. Nije se ljutila na mene… Malo sam odahnuo: Još je naša!

Hodajući Bulevarom počeli smo da se smejemo. Nezavisno, svako za sebe („Pa, je l’ znaš ti koliko bi ovo „zadovoljstvo“ da sam budeš u bioskopu koštalo u Americi!…) a onda smo se složili u jedan toliko razdragan i glasan smeh da su nas promrzli Beograđani u prolazu pogledali sa značajnom zavišću. Pluća su nam se napunila promrzlim beogradskim vazduhom, koji je, srećan i zatopljen, ponovo izlazio da vitla po beogradskim ulicama i parkovima i muva se i između zgrada i… za izvesno vreme napravio  nešto sasvim novo!

Nekako neočekivano… smo stigli… na bus-stajalište 26-tice preko puta AEG-monumenta i – zaćutali… Bleda svetla prazne i zatvorene Domovine…

Eto, nekako smo se izborili s prošlošću i sadašnjošću, nekako smo se pomirili s budućnošću… I, sada, bili smo samo NAS DVOJE!

Sami, muškarac i žena, pred večnom velikom odlukom… Pred tom toliko puta ponovljenom, običnom odlukom: Hoćemo li biti JEDNO!

Bilo je hladno, bilo je kasno i samo nas dvoje je stajalo na stanici s nadom da se neće desiti ono što smo očekivali: da naiđe autobus.

Ja sam se setio onoga o čemu sam razmišljao poslednjih meseci i počeo da se tresem od hladnoće. Setio sam se svega što sam tako želeo, što sam smatrao tako prirodnim, za čime sam žudeo, zbog čega su me mnogi pogledi prethodne večeri zamrzavali… I, Lina sada ćuti oslonjena o moje rame dok poslednji tramvaj prolazi pored Vuka… Stezao sam prsten u svojoj ruci u svom džepu i… Kao jutros… ponovo sam se blokirao! Ćutao sam i tresao se. Činilo mi se da veče nije dobro prošlo i da Lina nije zadovoljna i da je nisam dostojan i da ću u ovakvom trenutku zasmraditi sve naše godine…

Bus je nailazio i već su se videle brojke a ja sam se paralizovao i tonuo u ponor.

Vrata su se otvorila i Lina je pružila korak i – nije me gledala. Ja sam ostajao sam sa svojom slabošću i nestajao: bio sam sam i prestareo i iz praznih krošnji platana gledao sebe kako umirem na trotoaru.

Video sam Lininu kosu dok je skidala kapuljaču i video prvu pahulju snega te godine kad je pala i zasjala u njenoj kosi. Još me držala za ruku i već je počela da se obraća šoferu dok sam ja beživotno visio iza nje na ulasku na ta vrata.I, u njenoj ruci je nevidljivo mrdnuo „moj“ prst, njen prst koji je za mene odabran. Dodir večnosti, dodir vaseljene me probudio i tražio svoje pravo: ko sam ja da mogu tome da se suprotstavim!

Povukao sam je nazad i ona me začudno gledala dok je bus zatvarao vrta i odlazio. Ostali smo samo nas dvoje na tom trgu i ja sam kleknuo ispred nje i počeo je sneg gust i snažan i probudila se moćna beogrdaska košava.

Poljubio sam njen prst i prineo prsten: Hoćeš li da budeš moja žena…

-Očekivala sam sve te dane i te večeri… Očekivala sam i čeznula, ne zato što nisam znala da me voliš i da to želiš… Ali!… to je moralo da se dogodi: JA SAM ZNALA – ali svemir i svet nisu! Morali su i oni da znaju! Savo, ili si ti savršen režiser ili nešto drugo vodi ovu priču. Kad si me, na istom mestu prvi put poljubio, a ja već izgubila svaku nadu i kletve bacala na bus… A, ovaj, skoro da nas je odneo kao vihor u zaborav… Svakog sekunda sam očekivala te tvoje reči i bila sigurna i uverena i samo onaj jedan sekund koji mi je odneo želju, taj sekund si me zatražio. Ja sam odavno tvoja. Ne znam kako bih mogla da ne budem tvoja. I, opet si uspeo da me iznenadiš… I ja sam podigla pogled prema nebu i opet su, kao i prvi put, padale one iste pahulje i opet je taj sneg pokrio mesto na kome sam ti se predala iako sam odavno bila predata!

Ko je čuo zdrav, snažan odjek iz duše i srca srećne Beograđanke, Linin odgovor na moju prosidbu je…

Vreme se pomerilo.

Prsten je bio na njenom prstu i ona se polako ka meni spustila na kolena i grlila me u mladom snegu dok je trg još odjekivao od njenog odgovora. Poljubila me u prst na kome se, mimo moje svesti, našao njen prsten.

-Mužu moj! – rekla je i ja sam odjednom video njen prsten na mom prstu. Dok sam ja birao reči i grlio je i ne znam ni šta, uspela je da skoro i ne primetim da je i na mom prstu njen znak, naša zakletva pred svetom i ljudima.

-Pa, zar misliš da nisam primetila koliko proučavaš moj prst. Bila sam presrećna, jer sam strepela, jer nisam bila sigurna da ćeš da se setiš… Naravno da znam da me voliš ali znam i koliko ti je stvarni svet neobičan, ne uklapa se u tvoje rajske snove. Strepela sam a onda sam bila presrećna kada sam videla koliko ljubiš taj prst. Ja sam tvoj prsten već ranije spremila, nisam smela da rizikujem i da otputujem a da te ne verim. Vereni smo ti i ja od početka sveta, samo je trebalo da se rodimo i odrastemo zajedno. No, ne možemo da živimo sami, van sveta i ljudi… Moramo i pred njima da pokažemo da smo za-jedno!… Deo naše ljubavi da podelimo s njima!

-Savo, moramo da izdržimo! Nismo zajedno samo da bi nam bilo lepo… Moramo i da radimo, da se mučimo, da se uklopimo u svet… Godine su pred nama… Godine i večnost! Lako je u večnosti, godine su problem! SVET JE STVOREN ZA DVOJE, ZA PETORO…!

Dvoje, žena i muškarac, je klečalo u prvom snegu te godine na beogradskom asfaltu i plakalo i vrištalo i smejalo se. Vaseljena je bila mirna a prolaznici su se smejali.

Ne znam kako smo dopešačili do kuće. Bio sam savršeno srećan i u tome nisu mogle da me ometu ni usputne Linine priče o svim obavezama koje su pred nama.

Ponovo sam se vratio svojoj “normalnoj” pameti tek kada sam otpratio Linu kući i zastao pored klupice u bagremovoj šumici između naših zgrada na kojoj smo prvi put vodili ljubav.

Mislim da je, ustvari, ideja bila njena. U to vreme nismo bili mnogo obavešteni o tim stvarima i mada smo već dovoljno bili zajedno i imali želju, nismo imali nikakav plan. Otpratio sam je, ništa posebno nije bilo u nagoveštaju, ja sam tek tako zastao pored klupice i čuo nečiji trk iz mraka. Skočila je na mene, bila je već dopola skinuta za krevet, obgrlila me nogama i gledala zadihano i duboko. Pomalo smo se mučili da otkrijemo šta treba da radimo i na kraju se ona našla na meni na klupici i bilo je vlažno i slatko.

-Sad je u redu. – rekla je i otrčala kući.

Bilo je tada rano leto i beli bagremovi su bili mirisni i bujni.

Dok sam sada stajao pred prvim, belim i nevinim, snegom opet sam začuo onaj trk i video moju ženu kako bosa i u spavaćici trči prema meni i uz onaj vanvremenski pogled skače na mene, obgrli nogama i jedva kroz dah uspe da izgovori

-Uzmi me sad!

Nije se vratila svojoj kući.

Probudila nas je moja Keva uz širok osmeh, zatvorila vrata i pozvala Ćaleta joj da sipa piće.

Tek oko podne smo otišli Lininoj kući i njeni su gledali i opipavali prsten. Linina keva je bila srećna i prekrstila se i otrčala do svog muža i skočila na njega zagrlivši ga. Onda nam je zbog toga svima rekla:”I’m sorry! Izvinite!”

U 19.30 sa beogradskog aerodroma Lina je otišla u Ameriku. U 19.37, po njujorškom vremenu, mi se, samo kratko,  jer je poziv skup, javila da je stigla. Još je rekla:

-Volim te! Sve je u redu.

Ustvari, u tom trenutku ja sam je još držao u rukama. Zagrljeni pred poslednjim vratima, kao srasli. Disala je u mene, odvojila se, bila je bleda, poljubila, okrenula se i nestala je njena kosa i njena figura s malo pognutom glavom zamiče kroz beživotan prostor.

Ovde, gde sam je poslednji put držao uz sebe, ta praznina je bila puna Line…

Ovde, ležim u praznom krevetu. Čaršav je još uvek smotan po njenom telu, tako kako ga je jutros ostavila. Tragovi njene kose po jastuku.

Njen glas u telefonu u 19.37. po njujorškom vremenu:

-Stigla sam. Sve je u redu. Volim te.

Gledam sebe: prestarelo, pobelelo, beživotno telo. Samo…

Dok sam se sa aerodroma vraćao u Beograd u mojim bezobličnim mislima se prvo javila jedna smešna: “Malo se udebljala.” – pomislio sam dok sam je gledao kako odlazi i vedro se nadao da Lina nikad neće saznati za tu misao.

Već su se pred mojim očima širila svetla Grada i ja sam uplovljavao među njih kada mi se u sećanju  javila i jedna nevažna scena. Dok smo stajali u poslednjem zagrljaju, tu u blizini, Marija i Linina majka su nas gledale i pričale tako da ih nismo čuli. Gledale su nas i saosećajno i s tugom i radošću (“što, eto, ima ljubavi – da vidiš i ne zavidiš”). Gledale su nas i s osmehom i sa suzama. Gledale su i… ne znam zašto sam čuo samo tu Marijinu rečenicu. Ustvari, ne znam ni da li sam je čuo ili pročitao s usana ili sam je samo umislio:

-Takvi su: Uzmu ti sve što voliš!

Ne znam. Valjda je ljudsko sećanje takvo, ponekad besmisleno. Iz tih trenutaka ne sećam se ni jedne Linine reči, ne sećam se ni svojih, a tu Marijinu rečenicu (upućenu Lininoj majci) sam zapamtio. Nisam je razumeo i nije mi bila važna a kasnije mi se stalno javljala bez razloga i u besmislenim situacijama, praktično me proganjala kao poludeli sitni insekt. Branio sam se i teško uspeo… ustvari, izgleda da nikad nisam uspeo da je se otresem.

***

Bilo je prvo jutro i sneg je pokrio sve. Sneg koji je počeo kad je postala moja žena i odletela sa svim što je najbolje u meni. Prazno sam gledao u sneg, svu tu belinu sastavljenu od neponovljivih kristala vode, pahulja koje postoje jednom i nikada više u trajanju sveta. Lepota koja očara i otopi tugu i očaj pred kratkoćom života. Gledao sam u sneg i video da je lepota bez forme, stvarnost koja je samo slika, samo odraz volje moje svesti.

Stvorio sam pticu i ona se igrala na zelenoj grani pod snegom. Okrenuo sam se i verovao da će nestati. Pogledao sam u nebo, kao Lina kad je rekla “Daaa!”, daaah duše, i nove i nove pahulje su padale na moje lice. Osvrnuo sam se i pogledao u moju zamišljenu pticu na zamišljenoj grani.

Ptica odlete i grana tiho maše: sve je u redu.

Bila je stvarna.

***

Posle nekoliko dana mrtvila, kakofonije misli, teških rasprava sa onim delom duše koji nikako nije shvatao zašto nema Line i uzaludnih pokušaja da obrazložim “da je sve u redu i da to tako treba da bude”, odgovorio je da ne razume “šta je to “sve u redu” kad nema Line” i “sigurno si opet nešto upropastio” i njegovog krvnički ljutog prekida svih veza sa mnom (“Pozovi me kad dođe!”), pozvala me Lina i, na kraju, pitala “Kako je na poslu!” a ja sam nešto mumlao i morao sam da se vratim u taj svet koji mi se nikad nije dopadao.

Sada sam ga već mrzeo.

Moj svet se raspadao i ja sam očekivao da je i onaj drugi, manje važan, u apokaliptičkom rasulu.

No, već na vratima Sanja je veselo otcvrkutala:

-Ćao! Jesi se odmorio… Dobro izgledaš!

Neki Kiza me video kroz odškrinuta vrata:

-E, Savo! Dođi, molim te. Imamo tu situaciju…

Tek na kraju razgovora me, kad sam već bio na vratima, pitao:

-E, kako je prošao rastanak… Mučno je to. A! Sad si slobodan čovek!…

I pre no što sam i usta otvorio da odgovorim, već se obraćao nekom drugom.

Već sam navikao da on svašta zna, pa i takve intimne stvari koje mu, valjda, niko nije ni spomenuo. Zašto bi trebalo da zna takve “sitnice”… Opet me začudio a ja sam se taman ponadao da imam nekog da davim svojim duševnim bolovima, ali je to propalo.

Uopšte, ceo dan su me zivkali i slali i govorili stvari koje ili nisam slušao ili nisam razumeo i, pri kraju dana, na izlasku, dok sam se smejao u razgovoru s nekim… iznenada sam se setio da ko zna koliko sati nisam ni pomislio na Linu. Ali, osećao sam se mnogo svežije i mozak je ponovo počeo da radi.

Keva me dočekala s nekim spremanjem, Čale je klisnuo pa sam do kasne večeri podizao i pomerao stvari, nešto iznosio, nešto unosio… dobro sam večerao i poluobučen zaspao i spavao sve do podne sledećeg dana.

Dok sam se sredio i razmrdao… tek uz svoju kafu sam se ponovo setio Line!

Otišao sam i u firmu. Tamo tek nisu ni primetili da me nije bilo mnogo dana. Ali, uhvatili su me u neke priče o promenama u firmi i odvukli u majstorsku radionicu i tamo su tek, uz predsedavanje Rajke Šljivović, krenule diskusije. Nekako nejasno sam primetio da me čudno odmeravaju i da čim zinem da nešto pričam, svi se ućute i slušaju i gledaju s toliko pažnje da mi je bilo neprijatno. Pri kraju sam čuo jednog kako, kao, nekom drugom kaže a da ja čujem:

-Gle, kako samo mudro ćuti! Reč ne možeš iz njega da povučeš! Takvi su najzajebaniji!

Zaboravio bih tu rečenicu, ostala bi u busu koji me, u društvu opojne Rajke, nosio istim onim putem kojim sam milion puta prošao uz Linu…

… Da me već za neki dan Kiza nije pozvao na piće u Klub i pitao šta mislim o svojoj firmi i izvesnom Dimitriju Sopuljanovu…

Rekao sam mu šta mislim i mislio da su mu, iz nekog razloga, samo potrebne informacije.

Mrštio se pomalo dok sam mu pričao a onda me prekinuo:

-Znaš, treba nam tamo neko! Neko da bude uz Miću i pazi šta radi… E, žurim sad a ti mi za neki dan kaži šta si odlučio!

Prvo potpuno nisam razumeo šta se to, ustvari, dešava. Zatim sam pomalo razumeo i očajavao što nema Line da mi prevede taj “nemušt govor”…

Stvarno sam mogao dobro da razumem filozofske rasprave i fizičke pojave i umetničke vizije i političke teorije. Ali, taj “nemušt govor” običnih ljudi, ljudi u svakodnevnom životu i poslu, je za mene bio potpuna misterija. Ništa ga nisam razumeo, njegove nijanse i skrivena značenja, njegova isprobavanja, izazove, poruke… Često su mi se ljudi smejali u takvim razgovorima, jer nisam kapirao ni početak “vica” a kamo-li “poentu”, a nekad su, po svojoj logici, zaključivali da sam ja “baš mutan i da su“ takvi najzajebaniji””…

Nisam ni pomišljao na neku takvu varijantu a kamo li imao ambicije. Nije mi bilo jasno kako Neki Kiza (i to!) zna i kako sam se ja našao u toj priči…

…Lina bi znala!

A, nema je ovde…

Morao sam da pitam Ćaleta.

Otišao sam na reku, seo pored njega, ispričao mu priču…

Ćutao je  – bar deset minuta!

-Prihvati!

Rekao je i ponovo zaćutao.

Ja sam ćutao, reka se umirila, on je tako ćutao da sam se, ionako zbunjen, zabrinuo i pogledao diše li još.

Pogledao me i nasmejao se:

-Takva mesta su najbolja: odmah iza prvog reda. Sve vidiš i sve ti je dostupno a kada naiđe nepogoda, strada prvi red.

Toliko o toj vrsti zen-mudrosti. Ja sam par dana snimio bar dva trilera i napisao jedan težak roman u svojoj glavi a svi oni… Svi oni su se s tim snalazili u par rečenica.

Kad sam već odmakao od reke, Ćale mi je doviknuo:

-Samo ništa ne potpisujjj…

Kao da je odjekivalo po mirnim talasima reke Save koja je pričala svoju milenijumsku priču, onu koju je pričala i Skordiscima i Singima i Romejima i Osmanlijama…

Tu priču sam razumeo.

Lina je tako srećno i jako vrisnula u telefon…

-Ljubljeni moj! Sad im pokaži šta možeš! Idem da vrištim i da se napijem! Voolim teee…

…Još je odjekivalo u mojim ušima kada sam zauzeo mesto “pomoćnika direktora za tehničke poslove” uz Dimitrja Sopuljanova, nekadašnjeg sitnog kriminalca a sada direktora i “kontaverznog tajkuna”.

-Jesam li ti rekao! – govorio je opet onaj tip. –Takvi su najzajebaniji!

-Pa, Savo, snašao si se! – kaže mi bivši direktor, bivši kolega i bivši roker. –Nisam to očekivao od tebe. Na svakakve sam sumnjao i sa svakakvima se borio… Ali, ti mi nisi pao na pamet! Nisam ja, izgleda, za ovaj posao. Mislio sam da si ti od one “dobre dece beogradske” kojima je život u startu dao pogodnosti i koje su knjige dovoljno upropastile da omekšaju, žive u svom krugu i ne primećuju klanja i stradanja u džungli “priprostih periferaca”. Na onoj mojoj jednoj godini na fakultetu sam vas gledao kako se okupljate, nasmejani, zadovoljni, izdvojeni… Jeste, primali ste me u društvo, ali sam u razgovoru osećao da vam ne pripadam, da mogu i da nestanem i da to i ne primetite, kao što je i bilo. Onda sam skupio dovoljno snage od mržnje i progurao se i postao “neko”. Mislio sam: sad ću da im pokažem, sad ću da im naplatim svu svoju nevidljivost, nesrećnu čežnju da budem prihvaćen i uvažen. Kad si mi došao u firmu, pristao sam da te primim samo da bih iskalio svoju bednu mržnju: da te maltretiram i da “velikodušno poklonim svoju milost”. Neverovatno, opet nisi ni obraćao pažnju na mene. Ni na “milost” ni na “nemilost”. Uvek vam se otvaraju sva vrata dok vi ni prstom ne mičete i samo u nekim klubovima “mudroserete”. Mi se borimo, krv nam lije iz ušiju i nosa, valjamo se u blatu spletki i mućki… Vi se smejuljite po klubovima i galerijama i sve dobijete na tacni. Uložimo sve svoje, a nismo ni gluplji ni ružniji, uložimo svoj mučan trud i mnogo volje… I, na kraju, mi se vraćamo u svoju neprimetnost a neko, tamo, se ljubazno osmehne i – “izvolite, gospodine!”, budite direktor.

I, da mi ničeg nije žao, da zaboravim sve muke, ali tu, vašu, snishodljivu “nepažnju” kojom nas činite “nevidljivim” i krećete se u svom svetu “lakoće postojanja”… gde mi ne možemo ni da kročimo, ne zato što neko ne da, nego – prosto – ne pripadaš, nema te…

… To me boli!

Ali… “ćeraćemo se mi još”!

Dimitrije Sopuljanov, za prijatelje – Mića, je preuzeo dužnost. U pratnji nas nekoliko najbližih saradnika se, prvog dana, obratio i svim radnicima, okupljenim u zadnjem dvorištu firme. Napričao im je svašta i većina se prigodno ulizivački smešila u prvim redovima. Tek nešto gunjđanja se čulo iz zadnjih, prikrivenih busija.

-I, da vam kažem! Samoupravljanja više nema! Samo rad! Samo rad i svako će dobiti što zaslužuje! A, sad… Svi na radna mesta! – završio je Dimitrije a onda smo mi, bord direktora, otišli na poslovni dogovor uz malo posluženje.

Malo posluženje je od ručka završilo u kasne noćne sate.

Gospođica Pušić se žestoko uvlačila a Dimitrije se mrštio i pitao me:

-Ma, ko je ova kokoška! Nego, reci mi ko je ona tamo, vidiš…

Dimitrije je jedino mene znao od ranije, makar samo kao lika iz šireg kraja i odlučio je da smo on i ja nekakvi stari drugari iako sam siguran da osim slučajnih sretanja nikad nismo ni reč progovorili.

Isprva je poslovni dogovor krenuo pristojno i odmereno, kako se očekuje od nekakvog skupa nekakvih direktora. Svi su se ulagivali ili uvlačili ali je posle nekoliko “aperativa” Dimitrije došao na svoj teren, slina je krenula kao i džiberski govor i stil. Ništa drugo, ali kod takvih tipova cenim tu neku “otvorenost” kojom svakom kažu šta misle i vređaju do koske. Naravno, ako su u pitanju podređeni. Kod nadređenih, usta su im stisnuta kao kokošje dupe. Posle priče o novim poslovnim vremenima, Dimitrije se setio i prošlosti, nostalgičnih sećanja.

-Evo, Sava… Moj čovek! Kako smo se mi družili, kakva su to vremena bila. Disko, žurke… Sećaš se, Savo… – govorio je i grlio me brišući svoje sline o mene. –Sava je otišao na fak, neka si, Savo, nije ni to loše… Ja sam krenuo u biznis, odmah me to privlačilo, a sad ću, ovih dana, da završim magist… magistrt… Za magistra za menadž… Sećaš se, Savo… Kakvi smo mi bili pajtaši! A, basket! Sećaš se kako smo pičili basket! Najbolji smo bili!

Dimitrije se oko basket-igrališta nalazio jedino kad je otimao patike mlađim klincima i ja tu nisam izdržao:

-Ma, da! Sećaš se kad smo razbili Kiću i Praju… Dimitrije im je, za kraj, uvalio “trojku”, bila je to prva trojka na svetu!

Propala mi je poenta jer niko u tom društvu nije imao pojma da “trojke” tada još nisu postojale a Dimitrije me pogledao sumnjičavo… a onda se razgalio:

-E, da, tako je bilo! Sada, već… Godine su tu i obaveze! Ne stižem više, ali moramo jednom da opalimo još neki basket, u ime starih vremena!

Shvatio sam da u tom, nepoznatom društvu Dimitrije traži neki identitet, da ga, i pored svih para, muči prošlost i da traži svoje “priznato mesto”… Njegovi pajtaši, koje je tokom godina povukao za sobom, njegovo “sekriti obezbeđenje”, je sedelo u istom tom restoranu, ali za udaljenim stolom. Povremeno bi ih pozvao migom i nešto šaputao.

-E, sad će da dovedu jednu pevaljku… Mala kida, studentkinja neka, jebem je pa sam joj sredio da nešto snimi… Idem sad i u taj muzički biznis. Nego, dobra je, ako ‘oćeš da kresneš, samo kaži. Ja sada muvam jednu, ćale joj je neki diplomata, nešto Dedinje i te fore… Malo se pravi fina, ali… E, ti si jak s tim društvom,… vidim ja i čudim se s kog mesta su te postavili… pa ako… da mi pomogneš oko toga, a ja ću… Ne brini!

Kada je mala pevaljka počela svoje izvođenje, nisam mogao da izdržim i krenuo sam da se izvučem. Skoro sam bio pred izlazom kada je odjeknulo:

-Savo, gde ćeš! Vrati se, ovamo! – Dimitrijevo lice je zlokobno sevalo preko sale restorana i jedan njegov “sekriti” se našao ispred mene i vrata:

-Gospodin Sopuljanov vas moli da se vratite za sto!

***

Iznenadili su me i bivši i sadašnji direktor.

Bili su od onih koji pogode metu i – promaše sve ostalo!

Njihova svesna i nesvesna želja, možda, čak, čežnja, da uđu u neki svet, koji im se činio lep i poželjan, svet za koji su mislili da mu pripadaju, samo im treba ulaznica… Pomislili su, jer samo to nisu imali a po prostoj logici baš to bi im bila prava ulaznica, pomislili su da su pare i moć ono što će da ih uvede i uložili sve svoje moći da ih steknu. Kada su se našli pred vratima, ljubazno im je rečeno da su pogrešili i da je ta ulaznica za drugu predstavu, onu dole, niže niz hodnik, snaći će se sigurno…

Možda su imali dovoljno kvaliteta da se nađu u tom svetu-predstavi. Na kraju krajeva, nisu svi u tom svetu glavni glumci, našlo bi se nešto za njih. Svakako su uložili sve svoje, na kraju su i samu svoju ličnost prodali za ulaznicu i onda im saopšte da je upravo to najpotrebnije: ličnost im je potrebna a vrata su uvek bila otvorena i trebalo je samo da uđu.

Taj kafkijanski promašaj ih najčešće uništi i ostane im samo prazna mržnja.

Kada čovek utroši-izgubi kvalitete koji čine njegovu ličnost i ljudskost u nastalu prazninu se uliva dijabolična mržnja koja im je onda jedini izvor životne energije. I, mada je ta energija  eksplozivno jaka, ona u isto vreme izjeda i njih same do poslednje čestice.

***

-Savo, kako je na poslu… Obaveštavaj me!- rekao je Neki Kiza u prolazu ne sačekavši nikakav odgovor, pljesnuo rukama na sred sale i kad su se svi okrenuli bespogovorno zagrmeo:

-Odlučni su dani! Od sutra svi, ali SVI, bez izuzetka i opravdavanja, bez pauze i zabušavanja… Selimo se svi u Hotel Balkan. Tamo je centralni štab za sve nas, za našeg novog predsednika. Sutra… Sutra će sve biti bolje! Sada, svi na svoja zaduženja!

I opšti aplauz potvrdi našu saglasnost i spremnost.

“Sutra… Sutra će se svršiti…!”

***

Pomalo sam voleo hotele. Jednoobrazne, hladne, minimalističke sobe bez ikakve personalnosti, ikakve intime. Ljudi koji dolaze i prolaze bez nekog posebnog traga, dolaze iz neke praznine i odlaze u nevidljivost. Slično kao i u životu na svetu. “Hotel, motel… miris čaja od jasmina, beli konji, ona i ja…” “This could be Haven, or this could be Hell, Then she lit up a candle and she showed me the way…”

Hotel Balkan je bio poseban. Sve isto kao i u drugim hotelima. Ali, ovde se osećala otužna memla prošlosti. Skoro da se pomisli kako ovde, ipak, iza ljudi ostaje neki trag. No, nije. Bila je to mešavina svih osoba, sve su se utapale u jednu zajedničku, fluidno rasprostrtu maglu u kojoj se pojedinci nisu razlikovali. Bila je i mračna i obojena. Čak i svetlo se utapalo, budućnost se ovde retko ukazivala.

Ušli smo u Balkan, mladi, vedri, nasmejani, glasni… Hodnici su oživeli, zavese se zanjihale od svežeg vazduha. Hladni, prekorni pogledi su nas utišali: “Nije dozvoljeno ovde. Ne valja se tako.” Čak i Kizin odlučan i energičan glas se stišao. Vrlo brzo smo počeli da govorimo tiho, da hodamo po podovima koji bi se raspali. Mrzovoljno smo nosili papire, zvuk telefona je bio jedva podnošljiv. Često smo izlazili na Terazije, da dišemo i gledamo. Dok smo udisali dim, jedan momak reče: “Dobro je da nismo otišli u Metropol. Tamo bismo pravili seksualne orgije.” Morali smo da se vraćamo u Balkan. Tamo smo radili, za to su nas plaćali.

Sanja, ja i neki Goran i neki Srđan smo bili u jednoj prostoriji. Goran i Srđan su nekako ličili… Nisu ni malo bili slični, ni po građi ni po licima. No, toliko su ličili da je bilo teško razlikovati ih. Stalno su se smejuljili, nešto šaptali između sebe, skoro ništa nisu radili i svaki čas, uz značajne poglede, negde nestajali u Balkanu.

Sanja i ja smo sredili prostoriju, sve postavili na svoja mesta. Sanji je bilo hladno pa smo doneli i dve grejalice. Zatoplilo se. Kada smo uzeli i nešto hrane da užinamo, prostorija je skoro počela da liči na mesto gde žive ljudi.

Goran i Srđan bi jeli ako bismo im šta dali i uglavnom sedeli na svojim stolicama, smejuljili se neprestano ili nešto šaptali između sebe. Kada bismo im dali neke papire da negde odnesu ili ih slali po nekom poslu, nestajali su na duže vreme i vraćali se ili neobavljena posla ili s nekim besmislenim objašnjenjem. Nikako nisam razumeo kako ih Sanja trpi. I, ne samo to, već im je bila i zaštitnički naklonjena. “Vidiš kako su zbunjeni i smotani… Ali, nisu oni loši, samo im treba malo pažnje…” – govorila mi je. Nikako nisam mogao da razumem kako su takvi mogli da se nađu u jednom toliko efikasnom, usklađenom i vrednom timu, kakva je bila naša Organizacija. Nervirali su me i ma koliko sam se turdio da to ne pokažem, žalili su se Sanji kako ih ne volim i kako ih maltretiram. Kada su mi, tih dana, moji plakataši, vredni i iskreni momci koji su vodili mali ulični rat s protivničkom ekipom, rekli kako su ih videli kako ulaze u štab protivnika, pobesneo sam i otišao kod samog Kize da ih optužim. Zaprepastio sam se kada je Neki Kiza rekao samo: “U redu, Savo… Pusti to!”

Zbog toga, Sanja je pomalo bila ljuta na mene.

Sanja je bila sekretarica. Nije bila sekretarica koja samo nešto kuca i poslužuje (mada je i to radila, ali samo kod  Nekog Kize). Vodila je poslove i bila osoba od posebnog poverenja za Kizu.

Uvek je bila u Organizaciji kada bih došao i uvek je ostajala kada bih otišao. Svako ko bi imao problem ili pitanje, obraćao se Sanji. I – Sanja je uvek znala. I – to je uvek bilo – tako lako… Uz prijatan osmeh, onaj prijatan osmeh koji je razuman i hladan, nikad intiman, Sanja je, bez napora i promene raspoloženja, vodila najveći broj poslova i držala Organizaciju u redu i radu… na prijatan način.

Prijatno profesionalno.

Sanja je bila plavuša lepe (i prijatne) spoljašnjosti, sa svim ženstvenim atributima i – nimalo seksualnosti… Čak i u posebnim prilikama… Znala je da se obuče i spremi i izgleda sasvim glamurozno, ali ste mogli da prođete pored nje i ne osvrnete se. (“Nije jebu-zovna!” – govorilo se u kratkim muškim komentarima.) Bila je hladna, ali hladna na poseban način: kao da, u stvari, i nije “ovde”.

Prema meni je bila blaža i otvorenija. Shvatao sam to kao posledicu toga što smo poslom povezaniji i oboje uz posebnu naklonost Nekog Kize. Kao da nas je Kizina naklonost objedinjavala.

Bila je lepuškasta plavuša prijatne spoljašnjosti i – skoro nikakve unutrašnjosti!

Mogli ste sve da je pitate o poslu i sve bi Sanja odcvrkutala, ali vam ne bi palo na pamet da s njom počnete razgovor o Dostojevskom ili – Kafki…

To se jasno videlo. Toliko jasno da se Lina, znajući mene, nije ni potrudila da je postavi u oblast “nedodirljivih”. Sanja, jednostavno, nije bila interesantna.

Otkucalo je 20.00 sati. Kampanja je bila gotova, glasači su izašli na svoja glasačka mesta i otišli kući da čekaju bolju budućnost, izbori su se završili i naš deo posla je završen. Sada je trebalo samo da se čeka.

Sanja je završila poslednji razgovor telefonom, sela, zavalila se u fotelju i – odahnula. Bilo je to toliko zvučno, ne glasno ali takvo da je njen od-dah ispunio prostoriju i preneo me iz izbornog toka u živi svet. Zavalivši se u fotelju, Sanja je glavu zabacila preko naslona, tako da joj nisam video lice, i još jednom odahnula kao… Pa, kao žena…  posle zaista dobrog orgazma…

Kada se uspravila u fotelji i kada me pogledala… Znam da bih imao isti osećaj kao da je ustala iz prijatno složenog mrtvačkog odra i oživela… Verovatno je Snežana tako izgledala i gledala kada ju je princ poljubio i oživeo…

-Pa, Savo… Svršilo se to! Sada treba samo da čekamo.

Osmehnula se, osmehnula kao oslobođena žena:

-Hajde da čekamo na zabavan način.- rekla je i telefonom naručila da nam donesu piće.

Doneli su nam piće, dve boce “White Hors” viskija i bili smo sami u sobi.

Goran i Srđan su otišli da spremaju spontano-pobedičku uličnu proslavu ili proteste, svi drugi su čekali na svojim mestima i Sanja i ja smo bili u društvu samo sa dve boce viskija.

Dok se sve to dešavalo ja sam samo ćutao i pokušavao da razaberem šta se desilo sa Onom Sanjom i koja je Ova Sanja.

Morao sam da je pitam.

-Ko si ti, Sanja…

Viski je prijatno grejao. Sanja me nije pitala i ja sam bio ubeđen da je srećna slučajnost što se pojavio moj omiljeni viski. Polako sam počeo da se opuštam, utonuo sam u fotelju i zaboravio na izbore i sve drugo. Pričali smo i o prijatnim i o težim stvarima, pričali smo brzo i lako, skakali sa teme na temu nadopunjujući se i nastavljajući… Iako sam se u početku trudio da vodim neobaveznu i prostu priču, vrlo brzo sam uvideo da Sanja lako plovi vodama umetnosti, filma, istorije… Zaneo sam se i bilo mi je tako ugodno… Čak sam pomislio kako nikad nisam s mojom Linom toliko dugo pričao priče.

Viski je popijen i nisam mogao da verujem da je i Sanja popila svoj i da su stigle još dve boce, prijatno rashlađene i u dubokim čašama sa mrvljenim ledom i da se kod Sanje ništa značajno ne menja osim što se malo zajapurila i postala toplija.

Počeli smo da govorimo tiho i približili svoje fotelje. Lica su nam bila blizu i disali smo svoj dah. Jedino mi je smetalo što, iznenađujuće, Sanja neprestano pljucka dok govori i lice mi je bilo puno njene pljuvačke, ali… eto, čak i to je bilo prijatno.

Sanja se naglo zavalila u fotelju i iz čaše joj se nešto viskija prolilo na belu košuljicu, na grudi i jedna dojka joj se ocrtala. Zasmejala se i prstom dohvatala kapi viskija i usisavala ga.

-Znaš li, Savo, ko sam ja…

-Znaš li, Savo, da živim u jednoj udžerici u Malom Mokrom Lugu, sa dve prostorije… Od kojih je jedna kuhinja i u kojoj spava moja majka a ja u drugoj i da mi povremeno, kad su jače kiše, kaplje, uglavnom na dupe, ovde… Moj otac i majka su se voleli i pobegli, bez traga i pomirenja, iz rodnog sela jer su hteli da ih razdvoje. Moj otac je radio kao građevinac i skrpio tu kućicu i – umro! Jedva da ga i pamtim… Ali, zato pamtim sve muke moje majke i sve je davala samo za mene. Govorila je da sam pametna na oca i nikad nije dozvoljavala da ne budem obučena kao i sva deca i da mi nešto nedostaje u školi. Bila sam dobar đak i bila sam vredna i – stidela sam se sebe i majke i svoje kuće. Kada bih se autobusom sa ostalom decom vraćala kući iz škole, silazila sam nekoliko stanica ranije, među solitere i krijući se išla pešice do kuće. Tek sam se bila zadevojčila kada sam se zaklela da ću sebe i svoju majku izvući iz bede. Ni momka nisam smela da imam jer sam se stidela gde i kako živim. Morala sam da postanem “hladna i glupa plavuša” (a, prava sam plavuša, ne farbam se, mogu i da ti pokažem…) da bi me obilazili. Na Filološkom sam važila za nedostupnu i hladnu štreberku… Sve sam radila samo za svoju zakletvu… za majku i – mene… Kako za mene ako sam patila… Bio je jedan momak, provincijac, na Prirodno-matematičkom, i dopao mi se i zavolela sam ga, i, konačno, dala sam se i dovela ga svojoj kući. Ispostavilo se da je lovac na bogat smeštaj u Beogradu i nije me više ni pogledao. Gledala sam svet oko sebe i videla kako sve to ide… Ali, nikad nisam htela da se samo prodam! Htela sam da zaradim a da se ni na koji način ne prokurvam… Naišla sam na jednog starca pa na Kizu… Nisu hteli da se kurvam, hteli su da mi daju šansu i da pokažem šta mogu…

-Uspela sam, Savo… Još uvek dolazim i odlazim iz Organizacije pre svih i posle svih i svojoj lepoj garderobi i prijatnom izgledu i vidim taksiste kako se čude kako ja, takva, dolazim i odlazim… tamo…

-Još malo i kupiću svoj stan i useliti se s majkom…

-Hoću li ikada biti srećna… – rekla je i zaplakala je snažno.

Zagrlio sam je i privio na rame. Naše fotelje su se sudarile i nisu dopuštale veću blizinu. Njene suze su kapale na mene i…

Počela je da ljubi moj vrat i liže moje uvo. Zadigla je suknju i trljala se među nogama. Pogledao sam je i video oči zacakljene u magli… Sanja je bila toliko požudna i poželjna!

-Savo…

-Sanja… Ja volim Linu! Sasvim. Svim srcem. I… Svakim delom svoje duše i – svakim delom svog tela… Pipni…

Dodirnula je i još više se uzbudila. Snažno je počela da sebe kroti i mene je samo grlila i plakala i ekplodirala je…

I, smirila se, polako, zadrhtao joj je stomak…

-Najzad! – rekla je. -Ovaj je bio pravi!

Ustala je, popravila suknju i gledala me. Bila je srećna na neki poseban način.

-Kako neke žene imaju toliko sreće… Mislila sam da tvoja Lina samo, eto, ima dobrog frajera! Nadam se da zna koliko…

Iskapila je celu čašu viskija.

-Imala sam zadatak da te zavedem, da te zarazim! Nisam uspela. Moji “staratelji” će me, verovatno, poništiti. Nema oproštaja u Korporaciji, možda ni mog stana… za mene i moju majku… Čudo… Sad nisam nesrećna! Možda ću biti sutra. Kad se otreznim i nađem ponovo u svom “divnom” svetu… Divno, dobila sam trun sreće, ukrala je od Line i nije mi žao…

-Sada… Ustani i idi! Nikad se više ne vraćaj u Organizaciju!

Izgurala me na vrata, uhvatila dole…

-Uh!… Idi!

Izašao sam iz Balkana. Košava je vitlala zimu i stud na sve strane i svud po telu.

Nad Beogradom je bio gust mrak, nikoga na ulici… Osim protivnika koji su slavili.

Pošao sam poznatim ulicama, saplitao se i padao. Zvuci protivničkog pobedničkog slavlja su me pratili i uskoro su ih zamenili samo lavež i zavijanje pasa.

Nisam znao kuda idem.

Ispred mene je bio samo mrak, tamna noć u kojoj sam svetla, ulice i zgrade video samo kao obrise, oblike koji su se razlivali do bezobličnosti. Nisam prepoznavao ni ulice ni zgrade, ljudi nije ni bilo.

Vukao sam noge po asfaltu koji je bio mek, krivio se, izmicao… U glavi su mi bezzvučno odjekivale boje, lopte koje su eksplodirale kao ljigava tečnost i razlivale se, napadale i gušile moje misli. Nisam znao kuda idem, nisam znao ni ko sam. Bauljao sam i padao. Prljavi, čađavi sneg mi je punio oči i usta i, ipak, hladio i vraćao tek toliko svesti da uspem da ustanem… do sledećeg pada, do sledećeg pomračenja… Video sam, u svojoj glavi, kako me preplavljuju fekalije odurne muzikalije (protiv)srpske folkerske pobedničke proslave, kako moja muzika, s kojom sam rastao i uz koju sam sazrevao, stoji nasuprot… Nisam ništa čuo, samo sam video to…

Pobedili su, moja muzika se jedva čula.

Pao sam i ležao na leđima. Kao Bolkonski na Austerlicu, bio sam pobeđen, bio sam ranjen i gledao u nebo. Moje je bilo mračno. Pahulje čistog snega iz neprozirnog neba su igrale neku laku igru i topile se milujući mi lice. Razaznavao sam Linino lice među njima i pružao ruke. Pahulje su padale na tlo i postajale vodurljiva štroka, ponovo su nailazili udari muzikalija i zaglušivali moju muziku i Linino lice.

Poražen sam, poraženi smo od neobuzdane energije poludivlje mase koja je orgijastički ludela instinktivno osećajući da se bliže smutna-predsmrtna vremena i omamljeno se hvatala u nacerenu orijašku igru smrti.

Psi. Psi, čopor podivljalih pasa je nasrnuo na moje palo, obamrlo telo.

Trčao sam, bežao dok su me napadali, iskeženi, zli… Obarali su me i grizli a ja se nisam ni branio. Samo sam ustajao i žmurio da ne gledam u to zlo u očima i na očnjacima. Uleteo sam u neku slepu stranputicu i upao u veliki kontejner. Preplašeni, ljuti pacovi su puzali uz mene, pokušavali da iskoče, a tamo su ih čekali pobesneli psi i visili su na ivici, ni tamo – ni ovamo, cičali, glizli i sebe i mene… Samo sam oči zaklonjivao…

Otvoriše se, odjednom, neka vrata i trag žute svetlosti se proli na đubre i blato. Psi se, odjednom, utišaše. Neki pobegoše, neki počeše da skiče i mašu repovima. Začu se ljudski govor i na ona vrata počeše da izlaze neki ljudi. Nosili su pune džakove. Psi počeše da se vrte i umiljavaju uzbuđeno oko ljudi kao oko domaćina hranitelja.

-Marš, … Mirno, džukele!

Neverovatan, nepoznat smrad  se širio između tih ljudi i pasa.

Iznosili su džakove i ubacivali ih u kamion-furgon koji prevozi hranu. Pričali su između sebe, smejali se nekim šalama.

-Ispade mi džak: Ajde, džukele, nasitite se, dobro vas hranimo…

Psi nasrnuše na prosuto meso. Grizli su se između sebe i gutali velike zalogaje.

-Dobro su radile Srpkinje ove noći. Nismo skoro imali ovakvu isporuku.

-Vole, bre, braća Srbi i sestre  Srpkinje da se proseksaju i na eks zasipaju.

-A, bre, ko će i da misli da se zaštiti… Najbolji nam je ovaj mesni izvoz. Sirotinja se zabavlja svojom sirotinjskom zabavom i pravi sirovinu kojom se gospođe posle mažu i ulepšavaju. Znaš li, jebo te, kolko koštaju te kreme: mesec dana da živi radnička porodica!

-E, pazite na ova pakovanja… To je tek skupo! To su, valjda, te matične ćelije.

-Ma, koj’ kurac… Jebi ga: OVA BEBA JE ŽIVA!

-U… pičku!… Šta, bre, rade oni tamo!… Stvarno živa! Znaju li kol’ko to košta!

-Ej, a što… Što je ne bi sačuvali… Da je prodamo na crno. Malo da je očuvamo da ojača, malo je sredimo i ulepšamo, pa da je negde utopimo.

-Hm… To, brate, cenim: preduzetnički duh!

-Što ti je Srbin: uvek se SNAĐE!

-Živeće ovaj narod…

-Samo da se malo uklopimo s tim zapadom… Biće, kažu – uskoro, i posao onaj sa bubrezima i srcima i tim sranjima…

-Kurac će to nama da daju! To rade – stručnjaci… Jebem li ih dupe fino, stručnjačko. Jaka muda da izvadiš, samo malo iskustva treba, a to se uvežba. I onako te zabole što onaj crkne. Samo, čuo sam da im daju onu anesteziju što ih ukoči a svega su svesni. To je, već, gadno…

-Ma, nije…Vežu im oči da ne gledaju…

-Kome: stručnjacima ili „davaocima“…

-‘Ajde, džukele! Samo još ovi paketići krvne plazme. Drži, znaš kome to nosiš!

Tresak vrata na kamionu. Onaj što je nekad „u pet“ prevozio jogurt i mleko…

Psi su još lizali po  trotoaru i zadovoljno otšepesali dok se mutno svetlo probijalo kroz teško nebo.

Vratiše se pacovi da pokupe mrvice. Jedan me gledao i čekao da izađem iz kontejnera. Bilo mu je hladno.

Šok mi je sasvim vratio svest. Izgreban, izujedan, pun đubreta, mokar, zamrznut…

Hodao sam nepoznatim ulicama nepoznatog grada, mrtav i beo.

Neki pijani i raspevani ljudi su se vraćali s pobedničke proslave.

-Gledaj, bre, šta je ovo, kakva je ovo rugoba! Crkni, bedo! – priđe mi, šutnu i obori me.

Kada sam ponovo ustao, neke lepo i toplo obučene žene se zgroziše:

-Gledaj! Zar ćemo s ovakvima u Evropu! Tamo su, bre, kulturni ljudi!

Noge su mi se ukočile, ruke pomodrele, led mi je bio u kosi i očima. Seo sam na klupu u Tašmajdanskom parku i gledao u zemlju, u podzemne reke zla. Video sam ih onako kako ih je Stojko video.

Počele su da se izlivaju. Kroz rupe i otvore su izlazile na površinu i razlivale se Beogradom.

Pogledao sam u nebo i pokušao da kriknem. Setio sam se tetkine „izgubljene“ bebe, setio sam se mog brata-sestre, setio sam se SVIH MOJIH BRAĆE I SESTARA. Bio sam ukočen pred tim užasom, hteo sam da kriknem na nebo…

Iz mene je izašlo samo jedno „Khh!“

Jedna suza… Samo jedna suza je kliznula.

Bila je slana i ljuta i – nije se smrzla.

***

Nekoliko… Ne znam ni kako sam stigao kući, ni koliko dana sam bio… Svo vreme se stislo u jedan mali paket vremena, jednu kocku u kojoj je bila groznica, nesvest, pljuvačka od boja i zvukova, bio sam žvaka u nekim smrdljivim ustima uz povremene bljeskove munja koje su mi cepale lobanju… Neko se borio za mene. Bio je slab za pobedu i prejak za poraz ali se borio.

Kada je trebalo da budem progutan, skrušeno sam molio oproštaj grehova. Ponor je zjapio. Ruka me dotakla, okupala me svetlost… Bio sam opet Ja Sava Savanović…

Moja porodica je bila tu, moj dom. Linin duh je bio tu, svud oko mene.

… još neko…

Podigao sam se.

Shvatio sam da ne mogu da pobede.

Izašao sam u moj Beograd, smrznut i postojan.

Ptica polete

I grana tiho maše:

Sve je u redu.

Moj grad, moje ulice, Linino lice na svim našim mestima i sećanjima.

Hodam i vidim.

Vidim sunce i vidim kišu i sneg, osećam zemlju i vetar.

Probudio sam se.

Ušao sam u Organizaciju. Neki Kiza nije mogao ni reč da kaže ni da upotrebi svoj prijatni osmeh. Samo se okrenuo. Video sam ga. I on je video mene. Sanja je… negde… Korporacija ne oprašta.

Vratio sam se u Firmu. Direktor Sopuljanov me smenio. Nije mogao da me istera iz firme jer su još uvek bili takvi zakoni. Vratio sam se na pređašnje radno mesto.

Scena je postavljena i počinje poslednji čin predstave.

***

Jednog dana, Keva, kaljava od smrznute lapavice, uplašenog pogleda, pomodrelih usana i besnih suza koje nisu tekle, bacila je konzervu sardine na sto i rekla:

-Evo, ovo sam zaradila ovog meseca! Ne sasvim: ostala sam dužna prodavačici deset milijardi dinara. Više se ne vraćam na posao.

-Mužu moj… Idem u Australiju. Mužu moj, tako ti svega što smo stvorili… Molim te: Hajde da idemo zajedno! Zajedno, kao što smo ceo život…!

Ćale je ćutao. Nije smeo da je pogleda. Okrenuo je list novina i negde nestao. Keva je otišla u njihovu spavaću sobu. Konzerva je ostala na našem porodičnom stolu.

-Eh… Ja, najveći ribolovac uzvodno od Čukarice, da jedem sardine… – rekao je sam sebi, tiho, Ćale. U svojoj nerazumljivo-gordoj tvdoglavosti to je bio apokaliptički simbol njegovog propalog života. Propalog, iako je sve uradio kako treba i valja… Samo nije znao da umre. Nadao sam se da Keva može da ga privoli da doživi smrt i sačuva život, a onda sam shvatio da je ta njegova borba, u kojoj je i njegova životna žena izdajica i neprijatelj, samo sumrak života, način da se ubije i, kao drevni paganski bog, nestane na horizontu vatre…

Dugo je ta konzerva ostala na stolu. Nestali su naši porodični ručkovi i konzerva je kao neki nemili sakralni simbol ostala na stolu. Skoro da se niko nije usuđivao da je dodirne.

Niko, nikad nije doznao šta je u njoj.

***

Išao sam u firmu.

Mašine i delovi imovine su polako nestajali. Sakupljači perja od gvožđa su dolazili i kamionima nosili na otpad čitave živote… trud, znoj i mladost ljudi koji su od toga stvorili porodice, svoj život. Zauzvrat su dobili smrdljiva obećanja o modernizaciji i brzom napretku. Majstori su se borili za svaku mašinu, zblanuto gledali kako se  rastače njihovo blago i sećanja na svaki šraf koji su pritegli. Još dugo su čuvali svoje poštenje i svađali se s đubretarima svog rada za svaki kilogram svoje muke.

Grčevito su se držali svog radnog mesta i ostajali u firmi i u džakovima nosili svoje milijarde dinara plate koje su mogle da obezbede porodicu tek za dan-dva. Firma se praznila. U njoj su ostali samo glupi i matori muškarci i ružne žene.

Plac koji je nekad bio pun robe se ispraznio. Ostajale su samo letvice i razni otpad. Palili smo vatre jer nije bilo struje i kuvarice i čistačice su se našle uz kazane u razbucanom dvorištu u kojima smo kuvali čorbe i pili rakije šećeruše. Inženjeri, majstori, kuvarice… Nekako smo se zbližavali i kroz smeh i šale delili svoju bedu. Bila je slatka na svoj tužan način.

Beznadno pleme je uz vatre plesalo svoje poslednje plesove nade.

Kada bi nam u kamionima dovozili platu, ja sam prvo trčao kod „deviznih dilbera“, zatim kupovao ljut duvan i iznova punio upaljač. Svima sam se hvalio kako me, evo, već godinu dana pouzdano služi. (Onaj ko bi koristio šibicu je bio krajnje sumnjiv.)

Jednom, ušao sam u neku samoposlugu i gledao u prazne rafove kao u Maljevičev krst. Čuo sam, iza sebe, neki čudan tutanj. Slično kao kod talasa stampeda na utakmicama, samo mnogo zlokobnije. Okrenuo sam se i video masu zombijevskih penzionera kako s ispruženim rukama, s očajno praznim očima, kako ta masa baulja ka meni, kako se obaraju i gaze, kako bez zvuka psuju i kunu…

Hleb!

Hleb je donošen u rafove i oni su, kad su ih pustili unutra, poleteli ka hlebu… Poleteli kao Bog da ih je pozvao u Raj i podizali svoje ruke u patnji, gazili i kunuli sve za hleb…

Nije bilo dovoljno hleba. Patili su.

Nije to bio „Hleb Nasušni“!

Nekako sam se izmigoljio iz te gužve, bio deo Pakla Hijeronimusa Boša…

Izašao sam na još hladno, sunčano beogradsko proleće i oslonio se na haubu jednog automobila. Na njemu su bile knjige. Prodavac je sedeo na stoličici, ustao i gledao me i pitao želim li vode. Video sam „Istoriju grčke etike“ Mihajla Đurića i uhvatio se za nju. Dao sam mu pet maraka koje sam čuvao u čarapi na dnu cipele. Osmehnuo se, blago, vratio mi neki kusur i tutnuo mi u ruke neki svoj pejzaž rakovičkog manastira.

Došao sam do tramvajske stanice i stao u gužvu. Svi su ćutali. Niko nije negodovao što tramvaj ne dolazi već jedan sat. Svi su se potajno gledali i mučki se gurali laktovima da dođu do dobre pozicije za ulazak. Muk i požudni noževi su sevali u tami među ljudima.

Setio sam se jedne davne, uobičajene gužve u autobusu. Studenti i đaci koji su išli na rano predavanje, radnici koji su išli na posao. Bio sam još mlad i mamuran od neke duge noćašnje pijanke. Bili smo sabijeni kao sardine i autobus je bio pun galame, svađa i duhovitih prepirki. Neki su se smejali, neki su negodovali. Između mene i središnje šipke u zadnjem delu autobusa se ugurala jedna raskošna zadnjica. Bila je zrela devojka ili mlada žena, radnica. Kosa joj je bila bujno kovdžava, neke tada moderne boje, i golicala me po licu. Pokušavao sam da se izmaknem, ali nije bilo šanse. Autobus se drmao i talasao, ljudi su pomalo izlazili, ali ih je više ulazilo. Zadnjica se sasvim priklještila između mene i šipke, ruka kojom sam se držao za šipku se opasno i duboko našla pod zrelom i mekom sisom… Zadnjica se sasvim prilepila uz moj šlic. Moja mlada muškost se uzbudila i nabrekla. Bilo mi je neugodno i upaljeno. Pulsirao sam i ćutao navalu vlažnih misli i uzdaha. Osetio sam da zadnjica počinje da se miče i trlja u svojem ritmu. Mešala se sa pokretima autobusa i sve bolje se nameštala. Meka, topla zadnjica i moja odrvenela muškost u brazdi. Kašljucao sam da prikrijem dah uzbuđenja, disao joj na nakostrešene, paperijaste dlačice na vratu. Već se rasturila gužva, davno sam promašio svoju stanicu, a ona je ostajala na svom mestu i naglo se, talasasto zakašljala, guzovi su se stisli i ja sam pulsirao i prosuo se  u sopstvene pantalone, obilno i toplo.

Sišla je ispred Glavne Pošte  uz zadnji talas uzdrhtalosti. Pokušao sam da vidim njeno lice ali je gledala u pravcu sledećeg autobusa i prvi zraci sunca su me zaslepili.

Sada, nije bilo šanse da se ukrcam u tramvaj. Nije bilo šanse da dočekam sledeći. Počeo sam da koračam i prošao mnoge stanice. Išao sam kao tramvaj, svud uz šine i nisu me sretali ni sustizali drugi tramvaji.

Nosio sam svoju knjigu i svoju sliku i svraćao u svaku usputnu pekaru i prodavnicu. Nigde nije bilo hleba.

Tek sam na Krstu naišao na zabačenu pekaru i osetio miris tek ispečenog hleba. Uzeo sam dva komada vrelog, mirisnog hleba za cenu od sto milijardi dinara.

Hodao sam još dugo ulicama, koracima kojima sam toliko puta hodao sa Linom, njenim rečima i mirisima i jeo hleb, ukusan i mirisan, i ušao u prazan, napušteno ustajao dom.

Ostao mi je tek okrajak hleba.

***

U Beograd je stizalo još jedno proleće.

Kao da se trudilo da malo popravi opštu atmosferu, bilo je lepo i toplo. Drveće je otvaralo svoje lišće i pružalo ga suncu da se podoji. Ptice, neosetljive na ljudske muke, su letele i gnezdile se kao i svakog proleća. Laste nisu marile za sankcije i u velikom broju su se vratile pod svoje nadstrešnice, sekle vazduh bistrim letom i čavrljale svoje beskonačne priče. Ovde su se rađale, a umirale su bilo gde: ovde, nad plavetnilom Mediterana, u drevnom Egiptu… Uvek su se vraćale u rodno gnezdo!

Pored njih grad je brujao od „dulberskih“: „devize… vize, vze, vze, vzz, vzzz, z z z z z..“

Dan je bio divan i bašta restorana Moskve me zvala.

Sunce se polako podizalo iza Kasine. Automobila je bilo malo, zvuci ulice su bili retki i prigušeni. Preplavila me atmosfera 60. – 70. –tih kada je Beograd bio ugodno manji, sporiji…

Bašta Moskve je bila posećena kao i uvek. Ti, uglavnom stariji, ljudi su delovali kao da nikad nisu bili iz ovog filma, kao da su statisti iz nekog drugog filma koji su se na svojoj pauzi nepažljivo našli među kulisama ovog filma. Pred svima turska kafa, samo, sada, sa kockom šećera umesto komada ratluka, čašom vode i novinama na stolu. Sada, novine su uglavnom bile mrzovoljno ostavljene po strani i pogledi su bili prazno upravljeni u neku nepoznatu daljinu u kojoj smo pokušavali da razaznamo gde je naš film i kada će se nastaviti.

Retke rečenice i još ređi razgovori su pratili našu tišinu. Nikad nisam upamtio ni jedno lice. Verovatno su se menjala, neka nikad više nisu došla na nedeljnu jutarnju kafu, neka nova bi se priključila tom neprekidnom bdenju nad vremenom i životom… Prepoznavao sam samo slučajne namernike po brzom i glasnom govoru i uverenju da su samo u prolazu da popiju kafu i da će zatim da nastave svoje poslove. Ta užurbanost i naivnost ih je odavala i činila tužno-smešnim.

Prepoznavao sam u zracima prašne Kevu i Ćaleta, mlade i srećne, mojih godina i sa mnom u kolicima prepunim želja i nada, radošću koja se bez posebnog razloga razlivala iz njih, sama od sebe, i ozračeno se slivala s beogradskim prolećima. I, pratila su ih i kada sam ja izašao iz kolica i trapavo činio prve korake na svom putu…

…dok ih nisam uskladio s Lininim…

Proleća su se nastavila s novom muzikom i novim slikama i laste su se neprekidno vraćale i mislili smo da znamo da dišemo, da ljubimo i da sanjamo i gledamo u mesec. „A, onda, neko je izvukao zatvarač i videli smo da je mesec samo zatvarač na boci u kojoj smo plutali i iz koje je sada nestajao vazduh…“

Ustao sam i polako krenuo Terazijama ka uobičajenom nastavku svoje trase za preispitivanje i prepoznavanje, meru svog života i želja i planova. Krenuo sam ka Muzeju i dok sam se približavao Knezu i konju, njihova slika se kolebala i tresla kao na snimku s kamere koju neko nosi brzo i nepažljivo. Stao sam i pokušao da smirim sliku.

Oko Muzeja i Pozorišta su lebdela crna, kužna isparenja, oko njih su se valjali kanali guste, klokotave tečnosti u kojima su plivale ljudske kosti i lobanje kao u kotlu čorbe od ljudskih mozgova i srca. Tamne boje kuvane krvi vampirskog „melting pota“.

(Melting Pot restaurant, 250 Center ave., Westwood, NJ 07576; Menu: Mixed babi salad, Roman’s brains, Candid (Vollter), Gorgona Heart, Robespier’s black blood, US As freesh… Also, see new melting pot restaurant „Boys From America“, Belgrade, Revolution ave…)

Video sam sliku onako kako je video Stojko. Video sam sve što drugi ljudi nisu videli i nisu hteli da vide. Prolazili su pored toga kao da ne postoji idući za svojim poslovima i čuvajući svoju savest u kutiji malograđanske „ispravnosti“.

Hiljade puta sam razmišljao o tome da li su Hrista, Gospoda našeg, ubili rimski vojnici ili gomila koja je vičući tražila njegovu smrt, ili oni koji su pognute glave ćutali i pravdali se sebi i drugima: „šta ja tu mogu kad sila boga ne moli…“ i krili se iza svog licemernog „saosećanja“.

Više ljudi na svetu je stradalo zbog bezosećajnosti nego od zla.

Svakako, Književnici-poreznici i Sveštenici-fariseji su doneli odluku o Raspeću i Pilatičari i Vojnici su je izvršili… Ali, nisu li s njima u Tajnom Paktu upravo „obični, vredni i pošteni građani“… Nije li to najmračnija Zavera na Svetu! Nisu li samo pojedini ljudi po-svećeni Spasu!

Misleći o Čovečanstvu najjezivija misao mi je bila ta!

Nisu li, osim retkih pojedinaca, svi u Toj Zaveri! Nisu li Milijarde u Zaveri protiv Nekoliko…

Uvek sam hteo da vidim Čovečanstvo kao jedno ogromno zajedničko MI, koje se rasulo i pomelo od vremena Raja i da NAS sile zla rastaču i uništavaju u uzaludnom trudu da NAMA onemoguće Povratak u Raj. Ne želim da poverujem da smo MI… da smo MI – ONI koji su – zlo!

Ne želim!

Ne mogu da uđem u Muzej i posvetim se svojim mislima, svojim Šumovima u Tišini (Ćutanjima u Buci). Ne mogu: zauzeli su ga vampiri. Nište našu Prošlost, preoblikuju je u lažnu Budućnost.

Već mogu da ih prepoznam. Mogu da prozrem iza Lica koje je samo Maska na gomili đubreta vampirskog mlevenog mesa. Da ih vidim a da oni ne vide mene.

Ljudske vođe, zakonodavci, čuvari reda, sva ta „fina i kulturna“ televizijska lica su samo spot vampirskog pota, ubrzane slike i poruke u režiranom spotu koji je tek reklama laži prikazane kao lepa i poželjna stvarnost. Tek na veoma usporenim slikama možete da ih prepoznate kao – zlo.

Sve više običnih ljudi postaje vampirsko meso i postaju vampiri i da ne znaju to. Vode svoje prividno puritanske* živote i muljaju se i rade u toj melting mašini, muljačici, gde gube svoja lica i postaju spot zla!

Odlazim od Muzeja, stižem u Tašmajdanski park i s mukom se spljeskam na klupu. Još je mlad dan i malo je ljudi okolo. Sunce je sve toplije, mlado lišće se napinje od sokova, ptice lete i raznose svoje pesme. Na bliski žbun sleće ona duguljasta crveno-tiha ptica i proba prve note svoje slavujeve pesme za ovu godinu. Verujem da je nesvesno čuju mnoga srca i osmehnem se tiho da ne uznemirim pticu koja me nepoverljivo gleda. Pošto, posle par minuta, zaključi da joj nisam opasnost, uleće u žbun da započne gnezdo sreće.

Mislim na Linu, sada je kod nje rani suton, i nadam se da i u Njujorku živi neki slavuj i da može da ga čuje i u buci prepozna moju pesmu.

Stazom parka dolazi mlada majka s troje dece. Jedno plače u kolicima koje gura, drugo drži za ruku, ono se gega pored nje i nešto kmeči i traži dok  ga ona prekoreva i obećava. Treće mirno ćuti, gleda i smireno seda na klupu pored majke koja se trudi da umiri dvoje mlađih. Već je iznervirana i viče na srednje dok pokušava da umiri najmlađe u kolicima.

Iz drugog dela parka se približavaju tri gospođice raznih doba sredovečnosti. Svaka vodi po jednog lepo očuvanog rasnog psa. Razgovaraju a razgovor se svodi samo na priče o svakom psu i mnoštvo emotivnih izliva nežnosti prema njima. Psi su razdragani i pomalo uzbuđeni.

Najstarije dete netremice gleda u pse. Lepi su mu i želelo bi da se igra.

Psi su pušteni sa povoca i razigrano trče po parku, obilaze svako ćoše. Jedan od njih dotrči do klupe s majkom i troje dece. Najstarije dete gleda u psa i pruža ruku. Pas zareži i u trenutku kidiše. Majka vrisne, zgrabi dete ispred iskeženih zuba a pas opet nasrne. Majka se brani a dete se, preplašeno, zacenjuje u njenom naručju…

-Mir, Bobi! Fuji to! – čuje se glas vlasnice i Bobi se trenutno okreće ka njoj i maše repom. –Fuji to, to je prljavo!

Druga dva psa, uzbuđena zbog gužve, se pridužuju čoporativnom lajanju na majku s decom. Plač najmlađeg iz kolica uši para a srednje se ukočilo od straha i ne mrda. Majka se raširila nad decom, prebledela širi ruke i maše njima kao slomljenim krilima.

Jedan penzioner u šetnji pritrčava i pokušava da rastera pse koji se još više uzbude i nasrću. I on, sledbenik onih moćnih penzionera koji su nekada savladavali naoružane teroriste u ovom istom, mada tada manje sređenom parku, je sada u nevolji. Vlasnice pasa prilaze i zovu svoje ljubimce pa i one same teško uspevaju da ih smire. Majka grli svoju decu i sklanja ih u svoje skute.

Kroz lavež, jedna od vlasnica govori:

-Gospođo, kako ste tako prosti i nevaspitani! Zar ne znate da svaki pas pogled u oči shvata kao izazov i opasnost! Trebalo bi da to znate pre no što rodite decu i dovedete ih u park…

-Miško moj, Miško… -nastavlja druga dok grli svog psa. –Vidi kako mu lupa srce, jadnik… Moraću opet da ga vodim kod „dog whispera“… O, srce moje! … Kravo jedna, šta radiš ovde! Nikad mi se na zapaaadu nije desilo nešto ovako straaašno… Ove nekultuurne budale!

-I, tako su prljavi! – kaže treća i četka svog psa koji još uvek laje na majku s decom. –Što ih, bre, rađaš kad nisi sposobna da ih čuvaš! Treba da vam se odvoje parkovi! Stoka ste vi!

Penzioner još stoji između gospođa sa psima i majke s decom.

-Gospođe,… molim vas! Ona je samo majka s decom…

Gospođe im govore još svašta i odšetavaju sa psima. Majka bez reči plače i pokušava da umiri decu. Penzioner se trudi da nešto pomogne.

-Ma… jeb’o bi im ja mater… ali… Ko sme!… Te su ti nekakve nevladine ženske… Poznajem ih s televizije. Jedna, ona najzgodnija, je neka režiserka i zaštitnica ljudskih prava…

Gospođe sa psima su već odmakle kad se srednje dete povrati od šoka i propišti u majčinom naručju. Jedan od pasa se otima sa povocem i snažno naleće ka izvoru zvuka. Druge dve gospođe u panici puštaju povoce. Psi su negovani, ugojeni, rasni, sa još zadržanim ubilačkim nagonima ali su glupi i nesposobni za njih. Hvatam ih u kidišućem letu  i bacam ih daleko unazad. Posle dva-tri nasrtaja skiče i privijaju se uz noge svojih gospođa. One zaprepašteno gledaju, uzimaju pse i odlaze. Jedna, ona najzgodnija, se okreće i slika me.

Dvoje starije dece se zbunilo i smirilo. Treće još plače u kolicima a majka najzad ima vremena da ga podoji.

Gleda me… i tek tada počinje da grca od straha i trese se ali tek toliko da ne zasmeta detetu.

Penzioner me gleda, prilazi i pruža ruku.

-Svaka čast, mladiću! Ali, tek sada si najebao!

***

Sutradan su u novinama izašli naslovi: ČOVEK UJEO PSA, DROGIRANI MANIJAK MASAKRIRAO MIRNE PSE, PIJANI POVRATNIK SA RATIŠTA BACIO BOMBU NA GOSPOĐE SA PSIMA, GRUPA NAVIJAČA TERORIZOVALA ŽENE, DECU I PSE U PARKU… U nekima je bila i moja slika. Glavni naslov je izašao u Dnevnom Telegrafu: MILOŠEVIĆEVI ODREDI SMRTI IZVRŠILI GENOCID NAD GOSPOĐAMA (slika zgodne režiserke), PSIMA (slika sve tri gospođice sa psima) i MAJKAMA SA DECOM (slika majke i troje dece) – (na slici je bila, ustvari, neka starleta s tri iznajmljena deteta)…

***

Kevino lice je postalo bledo i ukočeno. Da nije bilo tamnih kolutova oko očnih kapaka, delovala bi kao gipsana maska. Dobila je papire za Australiju i pakovala se.

Ćale je prestao da pije, kupao se, brijao, mirisao i doterivao svaki dan. Puštao je na gramofonu ploče iz ’60. – tih i pokušavao da se vrti oko Keve. Na silu je pokušavao da bude vedar ili opušten, prosipao neke stare fore, zauzimao džems-dinovske poze i, sve u svemu, ličio na degutantno otužnog klovna. Iz neke pometenosti je smislio da se tako udvara Kevi. Ostao je uporan do poslednjeg trenutka.

Na stanici smo čekali satima. Voz je kasnio četiri sata. Osim povremenih Ćaletovih ispada gotovo da ništa nismo govorili. Sedeli smo i ćutali kao na nekom posmrtnom bdenju. Ostalo je malo ljudi i gomile čađavog otpada na peronima koje je jedna čistačica umorno gurala na jednu pa na neku drugu stranu. Nekoliko zaspalih pijanaca…

Keva je Ćaletu pružala ruke i u njima pasoš i njegove papire za život u Australiji. Samo da pođe.

…“Devojko mala, pesmo moga grada…“ – začulo se sa razglasa.

Ćale je ustao, ponovo postao Onaj Ćale. Zaista, još se u njemu našlo onog svetla koje ga je obasjavalo kao jednog od najboljih frajera na kalemegdanskim igrankama. Ustao je i pružio Kevi ruku za ples. Umorna i razočarana žena ga je mrzovoljno gledala i odbila bi i da… Ali, kao da se deo Ćaletovog svetla ulilo i u nju. Nije bilo šanse da odbije takvog frajera. Samu sebe je iznenadila kad je prihvatila ruku i ustala. Ta žena, s gomilom kesa i torbi, u nekoj sivoj natrontanoj odeći… Kad ju je Ćale blago zavrteo, otpala je ofucana marama i bljesnula je bujna plava kosa i licem joj se prosuo sjaj zvezda zbunjene i uzbuđene šiparice, lepotice dana… Lepotice celog jednog života… Zaplitale su se noge u stanično đubre i mnoge prohujale godine ali su se setile uzdrhtalih mladih srca i potpetice su pronašle svoj ritam „što su im dale srca puna sna“… Tužni par je plesao na zvezdanoj prašini perona u koji je ulazio poslednji voz. Za sve neostvarene snove… čistačica i jedan pijanac su zapljeskali paru koji je te noći osvojio prvu nagradu za poslednji ples. Bez oproštajnog pozdrava Ćale je odlazeći plesao do poslednjeg daha predsmrtni Belmondov ples. Njegova Jean Seberg se okrenula, ušla u voz i nestala u pravcu Budimpešte i Kraja Sveta… Još dalje: u Australiju.

Ne znam da li je Keva znala da je smrtno ranjen i da posrće na poslednjoj stazi ka kući izlazećeg sunca, tamo gde je mogao da stigne sa njom…

Vratila se još jednom. Da baci venac u Savu, na mestu gde je Ćale nekad pecao.

Posle nekoliko meseci nestajanja i utapanja u alkoholu Ćale se utopio u svoju Reku. Napustila ga je njegova prva i najveća ljubav i predao se drugoj. Utopio se u svojoj Reci i nestao.

Još sam, ponekad, išao da porazgovaram s njim.

Kevu, moju Kevu, više nikad nisam video. Video sam njeno belo, ledeno, lice bez života. Kao da je već otišla na drugu stranu. U njoj više nije bilo ničega. Nije bilo ni suza. Zagrlila me i govorila obične stvari.

-Čuvaj Linu! – rekla je na odlasku. –Linu i decu!

Par meseci kasnije, tetka mi je javila da je potpuno nestala iz stvarnosti. Nikoga i ništa više nije poznavala, samo je govorila nerazumljive reči, sedela i gledala ravno u sunce.

Keva i Ćale su imali svoj bogat život i produžili ka kući izlazećeg sunca.

***

Tih godina u Srbiji mnogo nepoznatih leševa je plovilo Savom i Dunavom. Mnogo ljudi je otišlo i nestalo pod nepoznatim suncima iza kraja sveta.

U Beogradu, vampiri su se nadimali od krvi.

***

Linin glas u telefonu mi je bio važniji od svega. Kada bi me tako dodirnula, obavila aurom ljubavi, ništa nisam razumeo i ništa mi više nije trebalo. Nisam bio gladan i nije mi bilo hladno. Isključeno je grejanje, struje je nestalo. Isključili su telefon.

Lina mi je slala pisma i u njima američke pare. Zbog njih, američkih para, nisam dobijao ni pisma jer su ih poštari vredno otvarali. Kada sam Lini to objasnio i rekao da ne šalje pare jer mi je stalo do pisama, poštar se uvređeno naljutio a pisma svejedno nisam dobijao.

Srpski XX vek se nastavio u XIX vek.

U praznom stanu, bez struje, telefona i grejanja sam sedeo sam i gledao u sveću i Kevinu konzervu sardina. Jedino to je ostalo da me podseti na dom. Uskoro sam prestao sa svećama. Nestalo ih je i bile su prevelik trošak. Danju sam bio u firmi ili lutao gradom. Uveče bih se u tramvaju Dvojki vozio u krug dok se ne bih napucao toplotom i dolazio u stan da i njega malo zatoplim. Lako sam se kretao po mraku između svih tih stvari koje su me okruživale tokom života, neke senke su prodirale kroz prozore. U sobu svojih roditelja nikada ne ulazim.

Nema struje i ne slušam radio. U večerima za Ozbiljno Zaljubljene Osobe Nedeljom sam govorim i povremeno pevušim omiljene pesme. To mi je prednost, jer je ta radio emisija prekinuta i sada samo ja mogu da je slušam.

Nedostaje mi Lina.

Sve ostalo imam: nisam gladan, nisam žedan, nije mi hladno, ne pijem čak ni rakiju, prestao sam da pušim, rodbinu više ni nemam, prijatelji su se izgubili…

Samo mi Lina nedostaje.

Onda sam je pažljivo spakovao u srebrninu svojih snova i zlato svoje ljubavi i ostavio na bezvremeno mesto gde će da sačeka svetle dane. Znam da će doći i ne brinem ni zbog čega.

Znam da ne mogu da me pobede.

Jednog sumračnog jutra sam otišao do firme i na kapiji me sačekao neki „sakuriti“ i rekao mi da je firma „u rekostruciju“ i „da ni vaše usluđe do dalje ne trebu“…

Svratio sam na buvljak i kupio jednu dobru polovnu sveću.

Sveća je koliko-toliko zatoplila dom koji će za par dana postati bivši. Dobro je što je bilo ledeno u njemu jer se voda smrzla i nigde nije curela.

Sveća je bila… Pa, nešto kao posebna svečanost za oproštaj.

Nije mi bila potrebna svetlost da se krećem među stvarima u domu. Svetlo uspomena je pratilo svaki korak. Svaki ćošak nameštaja i svaku izlizanu površinu na tepisima moje je telo poznavalo. Mogao sam u mraku da čitam sve naslove knjiga i da pod prstima prepoznam svaku ploču, svaku kasetu, među ukrasima školjke koje su moji roditelji doneli sa prvog letovanja pre no što su mene rodili, na zidovima uramljene moje prve nagrade i diplome iz škole koje su tamo postavljali ponosni roditelji. Mogao sam da čitam iz mojih sakrivenih dnevnika prve misli i prva osećanja. Mogao sam da dodirnem davno iskorišćen i izbačen sto, prvi koji je ušao u stan Savanovića, dodeljen ugovorom između dve firme po rešenju komisije te-i-te Radničkog saveta… na raspolaganje… Savanović… I prvi veliki krevet u kome sam spavao između roditelja pre no što sam preseljen u krevetac s mrežom i one druge krevete koje su često morali da menjaju jer sam prebrzo rastao i, konačno, ovaj u kome sam mogao da se ispružim a da mi stopala ne vise i u koji je prvi put legla moja devojka, Lina, i iz koga je poslednji put otišla moja žena, Lina. I frižider koji je decenijama radio i nikad nije ni prestao a zamenjen je samo zato što je došao neki moderniji i Ćale se uvek žalio kako nikako „ne može da o’ladi pivo kao onaj stari“. Mogao sam da osetim čak i stolice pozajmljene iz komšiluka za moju prvu žurku i u sokove sakriven rum zbog koga smo se svi kliberili kao mladi majmuni. I prvi kolor televizor, veći od stadiona, u još većem nepokretnom „regalu“ koji, kako je ušao uz pomoć silnog komšiluka, nikad više se nije ni za milimetar pomerio, na kome smo, Ćaletovo i moje društvo, u prenosima utakmica leteli sa nenadmašnim košarkašima i nadigravali ceo svet. Moj prvi „muzički stub“ zbog koga su mi lupali u zidove i zbog koga sam svaki čas morao da ustajem i menjam ploču ili kasetu ali je znao da opusti Linu da se mazi i prenosi nam naše večeri za Ozbiljno Zaljubljene Osobe Nedeljom, uz koje sam počeo da odrastam i nikad ne ostarim. U Kevino Kuhinjsko Carstvo je bio ograničen ulaz ali su tamo uspevale čarolije koje su od kuhinjskog stola pravile centar doma i neprelazan zabran za sve svetske nevolje. Tu sam, ipak, skuvao prvu jutarnju kafu za Linu i mene… pa je, kasnije, ona sve to preuzela i snalazila se kao u sopstvenom domu…

Prvi Linini pokloni i razni neobični kamenčići koje mi je donosila i tako gradila naš zamak, njeni mirisi koji su se utisnuli u celu moju sobu, tragovi njene kose koji su se ugnjezdili i oterali stud i samoću i iz poslednjeg ćoška. Od foteljice u ćošku na kojoj se prvi put uselila njena prelepa zadnjica pa se vremenom cela soba predala Lini, moja sopstvena soba se priklonila njoj a ja sam samo bio deo tog, NAŠEG RAJA…

Predala mi je svoju nevinost i uzela moju tu, u blizini, u bagrenjaku ispred zgrade, ali je naša ne-vinost (bez-krivičnost!) ostala uz nas i očuvala našu ljubav mimo sve svetske zlobe.

Ja, Sava Savanović, sada poslednji od porodice Savanović, sada znam…

Znam da ne mogu da me pobede.

… Ne znam da li Linina i Savina ljubav mogu da pobede…

Sedim, sada, pred svećom i praznim porodičnim stolom na kome je samo prašina i poslednja konzerva…  koja je, konačno, ubila moje roditelje… Tu, za ovim stolom, tu smo radosni i uplakani, moji roditelji i Lina i ja, tu smo slavili moju diplomu i Ćale me „proglasio“ zrelom osobom sposobnom da zavređuje za svoj život i svoju porodicu.

Nameravam da taj „zavet“ održim!

Dali su mi posao, kao dokaz „socijalne podobnosti“, i uveli su me u Organizaciju koja je garantovala „pristojan život“. Mnogo toga sam prihvatio-„progutao“ zbog Line i pokušao da ćutim u toj „udobnosti“. Bilo je to zbog NAS!

Onda su mi uzeli Linu.

Onda su mi ubili roditelje.

Onda su pokušali da oduzmu nevinost (bezgrešnost) LinaSavine ljubavi.

Onda su mi ubijali braću i sestre.

Onda su mi pokazali kako to čine.

Onda su pokušali da me uteraju u ludilo.

Onda su očekivali da im se poklonim i priklonim.

Onda su pokušali da me pokore strahom, glađu, bedom…

Uvek su kao založnu ucenu držali Lininu i Savinu ljubav…

Tu su pogrešili.

MOJ je zalog Linina Ljubav!

Ne mogu da me pobede.

Strah je njihovo oružje. Ja straha više nemam. Nemam šta da izgubim što već nisam izgubio.

Sada su mi prazne ruke i puno mi je srce. Nemajući ništa, sve mi je dato.

Moj poslednji strah je proterala moja zemlja, moji koreni, moj čukundeda, Sava Savanović. Nije on vampir. VI ste vampiri! Moja čukundedovina su zemlja i voda koji me, Božjom voljom, hrane i poje.

Mogu da vam i otkrijem svoju poslednju tajnu. Strepim zbog Line. Možda i naša ljubav padne i ja na kraju ostanem pobednik bez… Bez ičega! Jer, ja sam samo čovek i da bi bio potpuno biće, potrebna mi je Lina, moja žena… Samo ona mi je potrebna! Sklonio sam je izvan vašeg dohvata i boriću se protiv vas…

Množina vas je i slaba je snaga moja. Jedan jedini, ako vredim, je moj saveznik: Bog. Ako ne vredim, nikakva je svetu šteta!

Svaka mi je stvar u domu sećanje i uteha. Sve sam ih skupio, od prvih stvari u stanu porodice Savanović do poslednje truni Linih mirisa i vlasi kose. Sve sam ih skupio i složio u dušu. Sve ih nosim sa sobom. Ostavljam prazne kamenove, metal, drvo…

Sveća dogoreva i mrak guta vidljive obrise onoga što je bilo DOM.

Vampiri su nanjušili krv i počeli da se okupljaju i muvaju oko stana. Isprva su plašljivo obilazili, zatim su lupali i kreštali oko zidova. Zatim su navaljivali na vrata i škljocali bravom. Verali su se uz fasadu i kezili kroz prozore. Sav onaj fini komšiluk s kojim smo delili šećer i kafu, recepte i zimnice, radosti i male svečanosti, prolazne nevolje i sitne pozajmice da premoste neki problem; reči i osmehe, te nasušne ljudske potrebe.

Poznavali smo se.

Sada nas je obuzeo mrak i lica su nam se iskrivila, postala neraspoznatljiva, samo varijacije zloguke nacerenosti, iskidani i smuljani ob-lici od lica. Iz lepog i prozračnog impresionizma smo, kroz rat i bedu, postali kubističke kreature.

Nikad zlo nije strašnije nego kad se ugleda na poznatim i bliskim licima.

Nisam ih se bojao i nisam se borio protiv njih. Danju smo se pristojno pozdravljali, noću su počinjale njihove krvopijske terevenke. Ustvari, bile su to samo predstave. Sasvim su slabi i nemoćni ako ne prihvatite njihovu igru. Moj stan je bio bez struje, vode, telefona, grejanja… Ali, MOJ DOM je još zadržao svetlo i toplotu duša koje su ga gradile a vampiri nisu mogli ni da gledaju u to svetlo a kamo li da prođu kroz njega.

Mirno sam spavao i sanjao Linu.

Isprva sam nameravao da prodam stan. Onda sam shvatio da nema razloga. Nisam bio gladan, nisam bio žedan, nije mi bilo hladno, ništa mi nije trebalo… Osim Line!

A, ona nije bila tu.

Jednog jutra sam ustao, posle malo premišljanja uzeo Linino ćebe u kome je poslednji put spavala, stavio ga u ranac, stavio ranac na leđa,… Onda sam poneo i jedan lep i čvrst kamenčić i izašao.

Dugo sam hodao. Nisam se osvrtao. Hladan vazduh mi je nadimao pluća i bistrio misli.

Kad sam bio daleko od slike doma i mesta gde sam rođen i odrastao, raširio sam ruke i oči i dlanove upro u nebo.

Bilo je svetlo i čvrsto kao kristal.

Ništa više nisam imao.

Uz mene su bili moji roditelji i moja žena. (…DECA?)

Ceo svet je bio moj.

Prvi put sam hodao ulicama kojima sam toliko puta bio prošao, po kojima se rasprostirao moj život. Prvi put sam drugačije video u-lice mog grada i  mog života. Video sam ih onako kako se vidi misao o u-lici, kako se oblikuje od prvih ljudi koji su je gradili pa do svih onih koji su tuda koračali, nosili svoje brige i snove i svi su ih neprekidno ugrađivali u tu u-licu. Tako je ona nastajala i na njoj nije bilo rupa ni izbočina. Bila je savršeno ravna, sa savršeno uklopljenim kamenčićima na putu od prošlosti do budućnosti. Nisam video đubre i prašinu. Tamo gde su bile razrušene fasade i rastureni krovovi, video sam lepe i čvrste oblike, savršenu misao arhitekte.

Video sam savršen Beograd i hodao sam njime.

***

(Iz istorije post-Beograda: Kasnije su se vampiri, kada su konačno prodrli u stan, međusobno poklali oko njega. Na kraju je došao veliki vampir, Bankar, i rasturio tu gamad. Po demokratskim pravilima i zakonskoj proceduri, na osnovu pravosnažnih sudskih rešenja, bio je, isprva, većinski a zatim i apsolutni vlasnik Beograda. Naravno, u skladu sa svojom humanošću i dobrotvorstvom, dopustio je ljudima da tu stanuju. U znak zahvalnosti, građani su mu narednih hiljadu godina gradili piramidu i predali mu je svečano za njegov osamnaesti rođendan.)

***

Vazduh je još jedino čime vampiri nisu ovladali. Sve drugo su zagadili i učinili ga predmetom trgovine.

Vrlo brzo sam, na svom putovanju kroz savršeni Beograd, shvatio da će voda da mi bude značajan problem. Ne toliko zbog pića, to je, srećom – još uvek lako dostupno. Umivanje, kupanje mi je značajan problem. Podrazumevalo je da imam svoj dom ili pare. Sistem je tako postavljen: Imati dom podrazumeva imati pare… Smešne šarene papiriće na kojima potpisuješ prodaju dela svoje slobode. Imati dom i imati vodu… Bog je to dao ljudima! Svima, kao što je svima dao i pravo na ljubav! Bez ikakve naknade, bez duga!

Vampiri su sve zagadili, prisvojili i napravili sistem u kome im dugujem za nešto što je moje, što mi je, po Božjoj volji, samim postojanjem pripalo.

Ostao mi je samo vazduh… Slobodan, neiscrpan…

Do vode mogu lako da dođem.

U savršenom Beogradu sam mogao da ostanem čist. (Dugo, ali ne i predugo.)

Dom je moglo da mi bude svako mesto koje bi me prihvatilo i bilo mi dobro.

Nedostajala mi je Lina.

Kretao sam se kroz savršen Beograd i među beskućnicima, propalicama, bednicima… Njihova propast nije poticala od siromaštva i nesreće. U nekom trenutku svog života su pali i propali jer se nešto slomilo u njima samima. Uglavnom su bili skloniji zlu nego „obični ljudi“. Bili su samo ravnotežna opozicija bogatašima na drugom kraju klackalice društvenog sistema. Po osnovnim osobinama, po navikama i karakteru su bili samo slika-negativ bogatašima. („Obični ljudi“, ta sredina klackalice društvenih prilika, oni koji žive od svog rada i po prihvatljivim pravilima i običajima, su trčali tamo-amo oko sredine i pokušavali da održe sistem društva u ravnoteži koja omogućava kakvu-takvu normalnost života. Vampiri, čiji cilj je haotično, društvo bez pravila i „normalnosti“, su shvatili da su im ti „obični ljudi“, „srednja klasa“, smetnja u ostvarenju cilja i na kraju mračnog XX veka ozbiljno poradili na uništenju tih ljudi, te klase. U Srbiji tih godina, plan im je vrlo uspešno ostvarivan. Shvatili su, zaista pronicljivo, da osnova postojanja običnih ljudi, srednje klase, nije toliko ni materijalni ni kulturni status. Kamen temeljac tih ljudi je – RAD. Ostavili su im mogućnost da dođu do para na različite načine, da svoje potrebe za kulturom dobijaju sa televizijskog đubrišta… Ali su im uzeli pravo i mogućnosti da – RADE.)

Dali su im đubre-hranu, dali su im đubre-kulturu i ostavili da se poput crva uvijaju i muče u neprekidnoj agoniji.

Kretao sam se po savršenom Beogradu i, u isto vreme, među gradskom pacovštinom. Skupljali su otpatke, živeli na nekim svojim mestima, što je ličilo na potrebu za domom. Uvek su se vraćali tom svom mestu, bili su spremni da se bore za njega… Sve – osim da taj dom i grade! Bili su paraziti kao i njihov blizanački antipod, bogataši.

U isto vreme su bili jeftina i lako dostupna hrana vampirima. Lovljeni su i odvođeni u povremenim vampirskim racijama da bi bili korišteni za vampirske potrebe: krv, životni organi, tela za razne orgijastičke igre… Zanimljivo je to što i sama ta bogataška elita ima neodoljivu potrebu za podzemljem. Po istom pacovskom nagonu se spuštaju u podzemlja i nalaze svoja mesta na kojima opšte sa svojim prljavim nagonima i skarednim predstavama. Naravno, ta bogataška elita se kreće po svim najotmenijim i najskupljim mestima i ima tamo svoje zabave. Ali, verujte, tek kada se nađu u podzemlju uživaju „punog srca“. Naravno da su njihova mesta apsolutno zaštićena i glamurozna, puna svega što mogu da zamisle izopačeni umovi, ali je to, u suštini, isti princip kao i kod bednika. Propalice su, propali ljudi…

Znam da normalni ljudi ne mogu ni da zamisle ni da prihvate načine i razmere života u podzemlju. Ni sam ne bih mogao da se nisam kretao među njima, među bednicima i propalicama, bili prebogati ili presiromašni. Normalni ljudi i ne znaju kolike su razmere raznih podzemnih prostorija, laguma, kanala… Ranije, uvek sam se pitao kome i za šta su bili potrebni ti silni prolazi, pozemne prostorije… Jeftina i lažna priča da su to, uglavnom, vojne stvari, za potrebe bega i sakrivanja, nije ni blizu istine. Čitavi gradovi se nalaze ispod velikih gradova. Skrivena mesta, skriveni nagoni, iskrivljeni ljudi, skriveni od svetla i normalnog života… Ranije, nikad nisam mogao da razumem ko je uložio toliko rada, vremena i tajnosti u nešto što sam smatrao prilično besmislenim. Nisam, pre svega, razumeo kako toliki rad na tolikom prostoru može da ostane sakriven, tajan. Gde su svi ti ljudi koji su ih kopali, gde su njihove priče o tome, zašto su retke i mutne priče uvek obavijene nekom misterijom i – strahom! Onda sam video: Najveći broj ljudi je ubijen, ispijen, iskasapljen… U tim podzemljima su živeli i još uvek žive ne-ljudi, vampirske kreature…

To su vrlo živi gradovi ne-živih ljudi!

Vekovima su se skrivali od ljudi i svetla.

Sada su počeli da izlaze na površinu.

Tek su počeli a – toliko je zla!

Kretao sam se kroz savršen Beograd i tako mogao da se krećem po tom podzemlju i vidim sve a da mene ne vide.

 

***

Disao sam, nisam bio žedan, nisam bio gladan, nije mi bilo hladno… San mi je bio neophodan, morao sam da sanjam.

Posle mnogo dana i noći muka, užasa, morao sam da nađem mesto koje će da me prihvati i gde ću moći da sanjam.

Posle nekog vremena lutanja i propalih pokušaja video sam jedno mesto koje su sve te kreature iz podzemlja obilazile i zaobilazile. Bilo je ispod Brankovog mosta.

Neko blago i mirno svetlo je obavijalo to mesto. Čak i noću.

Prišao sam, polako se primakao i ćutao. Čekao sam da me mesto primeti, osmotri, oseti i, možda, prihvati. Ćutao sam i čekao.

Nisam znao zašto ćutim i šta čekam, ali sam osećao da tako treba da bude. Ćutao sam svoju priču o sebi, bez misli, bez molbe i pitanja. Mesto je ćutalo kao što i svako mesto na zemlji ćuti. Ćutalo je priču o vekovima i promenama i ljudskim sudbinama koje su po svojoj snazi ili po vihoru neke povesti hodale po zemlji i tražile svoj put. Mesto je gledalo i ćutalo. Da li je oduvek bilo stameno u svojoj mudrosti ili je vremenom toliko upilo slika, priča i sudbina i postalo mudro kao stena, postojano i neosetljivo za sitne, kratkožive ljudske pokušaje i greške. Svako mesto na zemlji je takvo. Zemlja je stvorena da živi sa ljudima i mora da ih trpi i da im bude sklona ili nesklona. Njena je mudrost skrivena za ljude. Ljudi su postali promenljivi i prevrtljvi. Mnogo je mudrosti potrebno da se skupi strpljenje i da se ne osuđuje a da se prosuđuje. Mnogo je mudrosti potrebno da se ne sudi uopšteno nego pojedino i pojedinačno. Možete voleti ili nevoleti sve ljude – to je lako! I – beznačajno… Mnogo je trpljenja i strpljenja potrebno da između SVIH, prepoznate i volite (ili – nevolite) SVAKOG pojedino. Lako je zemlji. Eoni su podloga njenoj mudrosti. Tren je život ljudski i u tom trenu čovek mora da se snađe i nađe i trpi i strpi. Kako će čovek ako je njegov život tek treptaj jedan svica u dugoj noći! Kako da u tom malenom otkucaju svetla prozre noć i uvidi svetlo! Nemoguć je to posao. Ali, može se ako se blagoj a većoj mudrosti približite… Nekad to može dugo da traje, nekad ceo život… Nekad se brzo desi… Velika je mudrost poznati da malo i veliko, beskonačno i kratko vrednost svoju po tajnom zakonu sveta dobijaju. Veliku ili malu. Malu ili veliku.

Nije mi bilo hladno ali je počelo da mi biva toplo. Mrak je bio ali se tiho svetlo okružilo oko mene.

Mesto me primilo uz sebe.

Izvadio sam iz ranca Linino ćebe i kamenčić stavio pod glavu. Nije mi trebala toplota, nije mi trebalo uzglavlje. Bili su mi potrebni njeni mirisi, bio mi je potreban njen dah da sanjam.

Mesto me primilo uz sebe i zaštitilo od svega. Mogao sam da zaspim i da sanjam.

Probudilo me njeno lice. Toliko dugo ga nisam video. Mislio sam o njoj, pamtio naša mesta i naše dane, sećao se naših reči. Njeno lice, tako živo, tako poznato a drugačije, nisam video skoro dve godine. Njene su oči sjale, njena je kosa pratila mek lahor, njene ruke su obujmile moje lice i smešila se široko kao nebo i skrito kao da se budi ispod ćebeta u tajanstvu sa mnom. Pored nje se bistrila slika male kuće (na brdašcu iza kojeg se prostiralo beskrajno plavetnilo) i trava i mlado drvo… Zasenjena od jakog sunca, zvonka od dečije radosti, prilika tek prohodalog deteta, slivena sa svetlom, skladna sa svetom…

Nerazumljive, opojne reči Lininog govora iz Raja:

-Ona je naša… ona je tvoja…

Probudio sam se.

Bio sam budan i sve sam video. Video sam kako se slike sveta iz mog uma stvaraju i slažu…

Bio sam gospodar sveta i nemoćan u toj moći.

Bio sam budan i video da sam na mestu koje je Brankovo mesto. Video sam Branka i, uz njega, Stojka i Žiku. Bili su kao u nekoj sferi od svetla, oko njih još nekih dragih ljudi… Razovarali su i smejali se. Nisam ih čuo ali sam razumeo lica. Stojko je pogledao u mom pravcu, prišao do zida sfere, skoro da je pružio ruku… Okrenuo se ka svojima i rekao:

-On vidi…

***

Probudio sam se.

…I – krenuo u rat…

Sedeo sam u savršenom Beogradu i gledao ga.

Krenuo sam u rat. Pešice.

Stavio sam Linino ćebe i kamenčić u ranac, ranac na leđa i stupio na Brankov most. Sunce se izdizalo iznad Panonije i igralo svetlom po talasima Danube i Sabe i tek budilo lišće po gustim i sumračnim hrastovim šumama Gornje Mezije. Kao i svim ratnicima, valjalo mi je ići po rečnim dolinama, ravninom pored vode. Udaljavao sam se od znane nevolje i išao ka neizvesnoj budućnosti. Uvek su me pratile divlje zveri i zli ljudi. Preda mnom su išli nada i život, smrt je vrebala iza leđa, čekala svoj čas. Sa sobom sam nosio svoje pesme, oružje strašno neprijatelju i blago prijatelju. U nogama sam imao mapu svojih koraka po putevima svetskim, na praznim dlanovima sam nosio kristalno nebo da mi ne bi palo na glavu. U srcu mi je tinjao samo slab ali postojan žižak sveti da ga Bog prepozna i vodi me kroz pustinju i mrak ka mom domu, domu u kome me žena čeka i deca naša.

Prošao sam Kejom, nailazio na mesta, na tragove mojih i Lininih šetnji, video nas kako sedimo i kako se ljubimo, prošao pored Ćaletove stoličice za ribolov i Kevinog venca, prošao zadnje nedovršene mostove, polako su nestali šumovi tramvaja i automobila, asfalt se pretvorio u finu prašinu seoskih poljskih puteva, stešnjeni parkovi su postali nepregledne livade, vazduh je bio pun svežih ptičijih glasova, reka je postala življe divlja. Napuštao sam Beograd i pošao Srbijom.

Poneko stado ovaca, zbunjujuć pogled krave, udaljeni laveži pasa: upozore, opomenu, priđu i onjuše i nastave stražu.

Traktor staje:

-Kuda si se namerio, prijatelju!- ljubopitivi i sumnjičavi pogledi. –Progovori da te poznam!

Smeštaju me na seno u prikolici. Pomažem u istovaru i na kraju se osećam zdravije i odmornije.

-A! Ne, ne možeš dalje. Da ručamo, da se založimo…

Po etiketi znam pivo ali nikad nije bilo tako slatko. Svako sledeće je bilo još bolje. Ispituju me i propituju o svemu, satima istražuju moje priče, moj život. Mislim da su na kraju zaključili da nisam baš svoj i okrenuli na šale.

-Ee… Neće moći da mi spavaš u seniku! Velika je kuća a i vremena su loša, ne znam te, brate, pa da si mi na oku…

-Znači, u rat ideš… A, što, brate… Od čega bežiš…

-Ne ide da krade i otima, ne bi nosio samo ovaj rančić.

-Ma, idi… Takvi idu kamionima s pratnjom! Znaš onog Milorada, onog iz K… E, taj što mu je svastika za onog Nemca… Ma, ona što joj stric dobio na lutriji… E! Bio tamo, Preko, napunio kuću svim i svačim pa morao novu da pravi.

-Nekom rat, nekom brat!

Izjutra.

-I, baš si rešio da ideš! Pa, dobro, svako ima neku muku… Nego, evo komšija ide do Š., to ti je pravac. Ma, kakvi da ideš pešice, ne valja se tako!

***

Iako sam svoj put zamišljao kao ljudsko pešačenje kroz Srbiju i Bosnu, opet me realnost omela u mojim sanjanjima. Nisam ni korak mogao da pružim bez srpske gostoljubive pratnje. Kao u najbolje organizovanoj turističkoj turi, uvek se našlo rešenje i način da me neko, nekako, nahrani, napoji, preveze i isprati i preveze dalje. Bio sam (kao) paket u rukama srpske gostoljubivosti. Znam da nisu razmišljali tako (ili jesu!) ali su, ustvari, pratili svoj instikt, stvoren i nasleđen kroz vekove, po kome su mene, stranca i neznaca, tako držali pod kontrolom i sigurno izvodili iz svoje sredine. Znate, to u srpskoj gostoljubivosti: uvek mora žestoko da se pije. Uzdaju se u istinozbornost rakije i ispituju vas i proveravaju. Kad se ta faza završi, zaboravljaju vas ili koriste za nešto ako im valjate.

(Pravi Srbi, ono što je narod a ne pojedinci, su oduvek bili i ostali seljaci, ljudi vezani za svoju zemlju, svoj rod, svoj komšiluk, običajnu veru… Čak i pravi srpski gradovi su im takvi. Gradovi poput Beograda su im, suštinski, uvek ostali strani. Poslednja velika seoba Srba se, nažalost, odvijala u tom pravcu. U toj, prirodno stranoj sredini, su izgubili sebe i postali, ako ne izumitelji a ono svakako inkubatori nečega što je u moderno doba identifikovano kao polu-kultura. Postali su „polusvet“. Nije se to desilo samo Srbima, niti je to proisteklo iz njih. U tome i sami su žrtve globalne vampirske politike i kulture. Takozvana „građanska Srbija“ je to definisala kao „filozofiju palanke“ i orijentalnu zaraženost. Svako ko ima iole uvid u istočnu-orijentalnu kulturu i moderan zapad shvatiće da je taj „polusvet“ nastao pod uticajem zapada a ne istoka. Ruralna Srbija nije imala veze s orijentom. Urbana Srbija je spojila ispraznu masovnu „kulturu“ zapada i orijentalnu, nazvaću je tako, hedonističku histeriju. Da ona nije specifično srpska uveriće vas, recimo, sam srednji zapad Sjedinjenih Država. Isti je kao Kaluđerica ili Mali Mokri Lug. Prava Srbija, ruralna, nije toliko toponimski određena (nema mesta gde nema polu-kulture) koliko je povesno-apstraktno definisana. U njoj nema ni izvora zaraze. Prava urbana Srbija, u isto vreme, nije vlasništvo niti izraz neke kvazi-građanske opcije oličene u pro-zapadnim NVO i njihovim obožavaocima. (Oni sami su nastali iz jedne perfidno-mediokretenske struje Saveza komunista!) Prava urbana Srbija potiče od Dragstora i, nažalost, najvećim delom prestala je da postoji tokom vampirskih ’90.-tih.

Srbi su, velikim delom, postali „polusvet“ ali nisu to postali sami od sebe. Zaraženi su globalnim vampirizmom zapada (a ne istoka-orijenta) i njihova je jedina krivica što nisu ostali imuni.)

***

I, tako, hteo-ne hteo, brzo sam se našao na desnoj obali Drine. Još je samo jedan most bio da pređem Preko.

Bio je rani suton i svež vetrić je pirio uz Drinu.

-Gdje ćeš, bolan…

-U rat.

-Joj…  Što ćeš tamo… ‘Ajd’, imaš li neki pasoš, ličnu…

-Samo sam ja.

-Joj… Čekaj malo…

Ušao je u stražarsku kućicu, telefonirao… „Ma, šta ja znam… Eto ga vama pa ga ispitujte…“

Izašao je, seo, uzeo neke novine i gledao u njih.

Čekao sam. Vetrić je tiho i prijatno pirio kroz vrbe podno mosta pored reke.

Sedeli smo, stražar i ja, barabar, pušili i gledali svako na svoju stranu, svako sa svojim mislima. Gledali smo u reku, vrbe, vazduh… Mudrost zemlje je prolazila pored nas. Ako sam išta razumeo, Bog da me ubije!

***

Budu, tako, ljubavi koje obeleže neko vreme i neko mesto pa se, i kad ih zaborave, kad se njihovi likovi izmešaju i sliju sa zaboravom i prošlošću, neko vreme i neko mesto nazovu po njima. Kao po nekoj posebnoj godini kad je šljiva mnogo rodila ili udarila nezapamćena oluja ili počeo rat. Kao što se po vladarima i graditeljima nešto nazove, ili po nekim posebnim ljudima. Retko bude da neki obični ljudi, bez posebnih zasluga, ostave svoje ime da označe neko vreme ili mesto. Ako i bude takvih, oni, vremenom, kroz priču budu unapređeni u princeze i prinčeve ili neka nebeska, bajkovita bića. Ostanu kao neki putokaz, neki svetionik na nejasnim i zamršenim putevima vremena i života i služe drugima da se snađu i pronađu i ostvare svoju, daj Bože, sanjanu sudbinu.

Vremenom nestanu njihovi bližnji i njihovi prijatelji i neprijatelji, ljudi se promene i dođu druga vremena u kojima se, možda, više i ne razume ni događaj ni priča ali im ime ostane kao neko opšte mesto, ono što se samo po sebi razume i postane skraćenica za nešto što svi razumeju a bilo bi predugo i zamršeno da se opiše i objasni.

Čak i oni koji ih nisu poznavali, već su samo čuli o njima ili prihvatili priču kao neku bajku iz davnina koje su toliko daleko da pripadaju i svima i nikom, čak i oni ih pominju a ni ne misle o njima i niti se zamisle da li je to stvarno bilo i da li je, uopšte, moglo biti ili se dokona mašta ljudi granala po svetu i vremenu i izrasla u čudno lepo drvo.

Njihova sudbina je tužna. Njihov kraj je nesrećan. Njihova priča je nada za one koji se nađu u sličnim prilikama. Njihov duh se prenosi kroz vremena i ohrabri one koji, možda, posustanu ili se dvoume pred izazovima i nevoljama. Njihova tuga drugima postane nada, njihova nesreća drugima daje veru u sreću.

Dušan i Alma su bili obični tinejdžeri. Ni po čemu posebnom se nisu razlikovali od obične sarajevske raje tih godina, godina, kako se ispostavilo, labudove pesme nekadašnje Juge.

Bili su obični tinejdžeri, iz običnih porodica, obični sarajevski srednjoškolci u običnom jugoslovenskom gradu. Obično lepi, obično pametni, obično obučeni, običnih želja, običnih planova… Obično je bilo živeti u Sarajevu tih, poslednjih godina. Bilo je dosta svega i bilo je obično živeti. Sve je bilo toliko obično da je bilo dosadno. Život je, uglavnom, bio jedno dugo toplo leto u kome je poneki pljusak donosio uzbuđenja i ponekad budio želju za nečim drugačijim, nečim zapadnijim, nečim sličnijim rokenrol bajci.

Dušan i Alma su išli u istu gimnaziju, isto su im tekli školski dani, učili su iste lekcije, pričali duge istinite priče na stepeništu bioskopa, išli na iste žurke i koncerte, čitali iste knjige i gledali u iste zvezde.

Obično je bilo isto.

Onda su se pogledali.

Da li zbog lošeg vina, koje je bilo jeftino da bi ga bilo više na običnoj žurci, da li zbog mirisa od jasmina koji je tog nezaboravnog jula zgusnuo sarajevski vazduh u opojnu mesečarsku snovidelicu, da li zbog Alminog sunčanog osmeha ili Dušanovog čvrsto-nežnog zagrljaja oko njenog struka, uz ples i Loše Vino, Alma i Dušan su se pogledali i poljubili.

Ništa više nije bilo obično, ništa više nije bilo isto.

Da li se u velikoj vaseljenskoj igri ljubavi, po nekom slučaju osmišljenom u pradavnim vremenima bajki, desi da se u nekom trenutku ljubav zgusne u esenciju i slučajno nađe u lošem vinu koje popiju jedna devojka i jedan mladić i toliko se opiju, toliko im se oči ozrače i toliko zasjaju da i u vrelom, blještavom julu sijaju u sred dana kao dva i dva poludela svica koji ne trepću već neprestano obasjavaju sebe i sve oko sebe i svakom Božjem insanu probude osmeh, svestan ili nesvestan, ali, svejedno takav da

„Bude, tako, ljubavi – da vidiš i ne zavidiš!“

Tako su Alma i Dušan postali kao neke dve zvezde što sijaju i prepliću se i upliću i negde na nebu žive svoje živote i slabo su primetne ali svakom oku koje se na njih zakači sjajan osmeh izmame i suzu tihu koja dušu leči. Svi su ih zavoleli. Nikog posebno nisu zadužili, nikome nešto davali, činili… Samo su bili tu, voleli se i živeli svoj život i – prosto – tako – svima donosili besplatnu i bezrazložnu radost. Raja sarajevska je imala tu dušu da oseti i prihvati – prosto – tako, da zahvali na neočekivanom daru i uzvrati ne pitajući šta je i koliko košta. Alma i Dušan su na svoj tihi način postali super-zvezde tog Sarajeva. Svi su ih znali, a neznani bi ih prepoznali po priči i slici koju su čuli, svi su ih štitili i pazili i mazili. Bili su njihovi, bili su od njih, niko im ih nije nametnuo ni doveo…

I – tako su puno davali Sarajevu… Ništa ne bi moglo da ih plati, ništa da nadoknadi tu radost koju su davali. Samo Sarajlije su to mogle…

Niko nije znao da je Alma Muslimanka a da je Dušan Srbin. Nikoga to nije interesovalo.

A, onda… Došli su…

“Crni su im konji, crne su im potkovice.” Umnožavaju se po svetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri, a ja sedim nad svojim rukopisima i pričam o jadnoj bašti sljezove boje, o dobrim starcima i zanesenim dečacima… Na žalost, ni one druge nisam izmaštala, mrke ubice sa ljudskim licima. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osećam kako se umnožavaju i rote u svom stešnjenom svetu, slutim ih po hladnoj jezi, koja im je prethodnica, i još malo, čini se, pa će zakucati na vrata. Neka,… svak se brani svojim oružjem, a još nije iskovana sablja koja može seći naše mesečine, nasmejane zore i tužne sutone Pre no što me odvedu, žurim da ispričam zlatnu bajku o ljudima… Eto, o tome bih da šapućem i pišem svoju bajku. Ti bi najbolje znao da ništa nisam izmislila i da se u našem svetu ne može izmišljati, a pogotovo ne dobri ljudi i sveti bojovnici…“ Možda više nikom ne treba ljubav i radost, možda su glupi i smešni jer cenu nemaju i besplatni su…

Neki su nekima činili zla. Neki su nekima spremali zla.

Alma i Dušan nisu.

Voleli su se, donosili su radost i ljudi su im uzvraćali… KAKO SU NADVLADALI ONI ZLI!?

Možda su ljudi mešavina zla i dobra. Možda su ljudi slabi i povodljivi i možda je zlo lukavo…

Ja sam Musliman, ja sam Hrišćanin. Ponosan sam što sam čovek i u Boga verujem.

Alma je postala Bošnjakinja, Dušan je postao Srbin.

Alma je volela Dušana i Dušan je voleo Almu. Alma i Dušan su ostali Alma i Dušan.

Voleli su se i ljubili kao i ranije, kao pre…

Rastrzani su kao i Sarajevo što je rastrzano. Vukle su ih i razdvajale bezumne sile.

Ništa im nisu mogli. Alma je volela Dušana i Dušan je voleo Almu.

Sarajevska raja se podelila. Gledali su se preko nišana i ogledali se na noževima. Poznavali su se i na licima im se ogledalo tuđe zlo. Nikad zlo nije strašnije nego na poznatom licu.

Ipak, dobrota i ljudskost najjače zasjaju u tmini zla. Svi oni nekadašnji jarani, koji su se sada u ruševinama rodnog grada gledali kroz puške i noževe, su našli deo svoje duše i dogovorili se i reč rekli da se Alma i Dušan propuste, da prođu ničiju zemlju i idu kud ih sreća vodi. Dugo i teško je trajao dogovor ali se našao, raja ga je dogovorila bez vođa i komandanata, ugovorena je vera i dan i sat: Alma i Dušan su slobodni… Da žive za sve njih…

Rano je i lepo jutro. Sunce se tek pojavljuje a mesec još svetli, piri sveži jutarnji vetar i raznosi, svima jednako, opojni miris jasmina. Alma i Dušan se izvlače iz ruševina i nesigurno kreću preko ničije zemlje, kroz ulice i preko igrališta svoje nekadašnje gimnazije. Svaki korak poznaju, svaki ćošak je deo njihovog života. U svojim zaklonima, u svojim busijama, njihova ih raja gleda i ćuti. Snajperisti ih gledaju kroz nišane i vide im lica. Osmehuju se: još je živ onaj sjaj, ona radost koju sa sobom nose. Iako znaju dogovor, kreću se brzo i pognuto. Još je nekoliko koraka do žice, do prolaza u život. Dušan se probija i za ruku drži ustreptalu, uplašenu Almu – ali joj je na licu njen osmeh kojim ga prati i snaži. Srca im biju nadom. Sto hiljada otkucaja na dan, sto hiljada otkucaja u trenu…

Jasmin prestaje da miriše.

U trenu… Pucanj… I Dušan pada… Pucanj… I Alma pada…

Pogođen u kičmu, nepokretan, Dušan se okreće i pruža ruku Almi. Bili su na dva koraka od prolaza kroz žicu, ulaska u budući život. Alma je na dva koraka iza njega i kroz svoju krv puže do njega, uhvati ga za ruku i, kao milion puta do tada, spusti glavu na njegovo rame i priča jezikom tek stvorenog Raja. On pušta suze i moli je da mu oprosti što nije uspeo da je spasi.

-Spasio si me, mili moj! Nikad nisam bila ovako srećna! Niko nam više ništa ne može!

Do sutona su ostali živi. Ponekad se Alma nameštala na njegovom ramenu, ponekad je on nežnim zagrljajem čvrsto grlio uz sebe. Sunce je sijalo nad njima. Pričali su kakav dom će da prave i kakva imena će davati deci. Malo su se sporečkali ali su, na kraju, sve uklopili.

Mesec ih je zatekao mirne i upokojene.

Dva dana su trajali dogovori da se prekine paljba i tela uberu sa asfalta.

Sahranili su ih na posebnim grobljima… Džaba im bilo!

Alma i Dušan su uveliko hodali po svojim rajskim poljima i tražili mesto za svoj dom i svoju decu.

Ja sam Srbin. Ja sam Bošnjak. Ja sam pucao, ja sam ubio Almu i Dušana. Dve olovne tačke na njihovu priču. Treći hitac je ubio mene. Vrisnula je od bola sarajevka raja i mene, neznaca u njihovom vihoru rata i zla, poslala u crnilo. Nikad se neće saznati ko sam, ni ja to ne znam u ovom crnilu u kome se ni ime ne vidi. ŠTA SU ONI IMALI DA SE VOLE KAD SMO SE SVI MRZELI! Nisam to mogao da podnesem…

Ja sam Bošnjak. Ja sam Srbin. Bio sam mrtav pre no što su ispalili metak u moje telo, otišao sam u crnilo bez imena. Ja sam prah.

Džaba su se trudili oko Alminog i Dušanovog tela.

Božja Ruka ih je podigla sa zemlje i posadila u beskrajna rajska polja. Na zemlji je ostalo njihovo ime i priča “o onim vremenima kada su se Alma i Dušan voleli”…

***

Šuma.

To ogromno, ćutljivo stvorenje. Okean zemlje… Vaseljena: sveživot. Od najsitnijih, nevidljivih i nejasnih stvorenja, koja, Bog bi jedino znao zašto, postoje i žive tek jedan dan ili deo dana do onih velikih koja pamte vremena pre Turaka i pre malih i velikih slovenskih, plemenskih država i ratnika. (Nerazumljiva je odluka hiperborejske istorije da plemena i države počinju da pamte i uvažavaju od neke prve značajne bitke ili rata. Kao da pre toga svi ti ljudi nisu ni postojali, kao da im tek ubijanje i stradanje daje pravo na postojanje i pamćenje u opštem haosu civilizacijske nesreće i nedela.)

Šuma, to ogromno, ćutljivo stvorenje, priča priču o usklađenom životu tolikih različitih životnih vrsta a u lavirintima konfuznog razuma ta priča se čuje i odjekuje kao krik i vapaj istorije zlodela.

Balkanci, kada im neko pomene rat, odmah pomisle na šumu. U prirodna vremena u šumu odlaze tek da nešto uzmu, pečurke ili drva, a tek u vreme izgubljeno, vreme gubilišta, počinji da žive u šumi. Tada se tamo kriju i šunjaju upirući svu svoju snagu i razum u igru lukavago ništenja života.

Nekoliko kokoški slobodno luta i čeprka po bogatom tlu ispod opalog, trulog lišća. Iz jedne zemunice, pripremljene za sakrivanje od granatiranja, se čuje živahno groktanje svinja oko slatkog žira. Odmah iza je baštica na zemljici ilovači, ne baš domaćinska ali puna raznog zeleniša… Idilična slika isturene izvidničke osmatračnice jedne srpske čete pred obroncima Majevice. Na suprotnoj strani, u magličastoj daljini se vide slični, „turski“ zakloni i rovovi. S vremena na vreme na jednoj strani „pufne“ dimčić i onda na drugoj „grokne“ granata minobacača. (Razdaljina između izvidnica je određena tako da minobacači ne dohvataju.)

-A, izbudili se Turci! Javi im se!

Sada na drugoj strani „grokne“, što se odavde vidi samo kao  lagani poskok zemlje.

-Moramo da se javimo da ne potežu put džaba… Još smo živi!

-Kud bi išli! Ovo nam je poslednje mesto na zemlji. Tamo su Turci i Ustaše, a iza ove padine, za našim leđima su nam deca, žene… ono što je ostalo od našeg sela… Ovaj rov za odbranu možemo da menjamo samo za grobnu raku, nema drugog…

-E, dole po asfaltu se vozikaju kamionima beogradčići i sarajčići… Mi šumom – oni, kao nekad oni stari Turci, drumom i samo kupe svoj harač i desetak… Gradska je to gospoda! Samo otimaju sirotinju i još se, ovi naši i oni njihovi, sastaju po nekim tajnim vašarima, a uvek po nekim vampiruškim nevidelicama, i trguju našom bedom i pogibijom. Šta ćeš, tako nam je oduvek i zauvek!

Iz zemunice-svinjca se čuje groktanje i skičanje.

-E! Šta ću… Oću li zaklat Muju ili ću Hasu…

-Nemoj mi Muju, vidi kako je umiljat… Baš mi je to svinjče omilelo! Nećemo ga ni klat ako bude sreće. Ja bi njega čuvo da se zapati, vidi kako je krupan i crven!

***

Sela gore po noći. Kao čudna vilinska igra po obzorjima hladne noći. Oluja tutnji po danu a noću plamsaju preostale vatre. Vuci zavijaju po vedrim noćima a izjutra se iz sumaglice pojavljuju stada domaće stoke. Krave napred, ovce u gomili za njima i psi okolo. Drže se zajedno i gledaju nas mutnim nerazumevanjem. Nepomuzene krave bolno muču, ovce pljuju blatnjavu i ogađenu travu, psi se primiču da ih neko pomazi, da govor ljudski čuju, pa umaknu u šumsko mračje i cvile mutno-sjajnim očima. Stoka nas gleda, nas, s nadom da prepozna i ne vidi nas, nas ljude… i odlaze dalje. Tamo ih čekaju vampirski pozadinci i kamionima teraju u razne „Beograde“. Tamo ih kolju.

Jedan seljak ratnik ubija kravu metkom u čelo i brzo joj pušta krv. Oči su mu zasuzile i traži rakiju i pije kao vodu. Pozadinci ne daju vodu jer su svi kamioni u transportu. Psuju se ratnici i pozadinci i pucaju među sobom: slučajno ili namerno niko nije pogođen i nastavljaju da se psuju. Vode za ranjenog: što si dolazio, jebo te…

Psi su danima zasićeni i jedva da mahnu repom na dobačene otpatke. Vuk prolazi kroz stado ovaca, one sporo preživaju i vuk prolazi, ni ne osvrće se i beži dalje.

Hleb je kao kamen i ne da se jesti. Samo meso goveđe, pečeno na žaru sagorelih sela.

Rakija otapa strah na srcu i plamsa po ustima pregorelim od straha živog.

Jedno je selo ostalo na ničijoj zemlji. Jedan čovek je ostao i sam po noći sotoniše po selu. Danju se krije i gleda iz skrovišta. Ne prepoznaje koji su „naši“ a koji „njihovi“ i sam je. Decenijama je radio kod Nemaca i skupio para i pre par godina sagradio kuću u rodnom selu i ne napušta je.

U selu je nađena rakija i, bez ikakvog dogovora, Ustaše i Četnici su uspostavili „zaštićenu zonu“ i ne diraju se i odnose rakiju na položaje. Kad se napiju, onda se granatiraju. Ustaše imaju tri tenka a mi samo jedan i jedan sanduk granata pa im retko odgovaramo, čisto da ne misle da smo nešto ljuti. Jedna je utrošena u sadejstvu s Ustašama za rušenje kuće onog jadnika u selu, bila je jedina srušena: „Idi s Bogom, jebala te kuća! Život na leđa, pa – kud te sreća vodi!“

(S jednog ratišta:

„Blizu smo bili i videli se i čuli. Pa, mi, tako, njima Tuđmana, oni nama Miloševića. Mi njima papu, oni nama patrijarha. Mi njima Tajči…

Kad su počeli da nas rokaju!… Ceo dan nisu stali i glavu nismo mogli da dignemo!)

Rano je jutro. Senke se tek pomaljaju iz mraka. Rani je jesenji mraz i sedimo oko vatre i žvaćemo tvrdo meso. Iz drveća, nama iz leđa se pomaljaju ljudske prilike. Jedva ih primetimo i prigrlimo puške i gledamo i čekamo. Progovore i nekoliko minuta se razgovaramo a oni produže prema ustaškoj strani.

-Koji su ovi…

-Zna li ih neko…

Nema vojnih oznaka na liniji.

-Jebali mater svoju, ono su bile ustaše!

-A, što se dereš, kako ću ih poznati kad su isti i po govoru i po liku kao i mi!

-Ajd, ne seri! Vrati se tamo među svoje pozadince, s vaše su strane došli. Ako ginem, sebi ću i  materi svojoj ginut, nećete mi vi plakat…

-Ajd, marš otalen!

…A, ne bi sata, granatirali su baš ono naše mesto… Jedna baš u ognjište pade!

Iza ogromne, stoletne bukve sam se sakrio i sklupčao kao u materinskoj utrobi. Seva, pišti, grmi, nebo se ne vidi i zemlja pršti i zasipa k’o o sudnjem danu. Gura se nešto u moje naručje. Ogroman šarplaninac pokušava da se sakrije, drhti, trese se, kao čovek stenje… No, sve prolazi pa i to se smiri. Izmaknu se šarac, pogleda malo okolo i navali da me laje, pogano…

***

Kiša pada i telo natapa mrazom. Mrazna je Manjača, skoro će zima. Zahvalno se sećam magacionera, bez više ikog svog starca u našoj bazi: „Čizme, junače… Čizme! To će ti najbolje život čuvati… Maži, maži, nabavio sam dosta imalina! Jebo pušku, slaba je od nje vajda… Nego čizmu čuvaj i ona će tebe!“- i osećam da mi od suvih nogu struji toplota i širi se kroz telo.

Pada kiša i gasi sela. Noć je sasvim mračna, ne vidi se ništa, samo se drveće povija od vetra i šušti svoje stoletne priče i samo taj zvuk se vidi. Kiša pada i natapa zemlju. Između mene i blata su samo godine i godine opalog lišća i postelju mi spremaju i uzglavlje meko. Nema žene da mi grudi pruži i uspava mirno. (Nigde žena nije prisutnija nego u ratu. Potrebna i željena. I kad se smrt oko šunja ili kidiše, ona je u pameti.) Suvo lišće dugo-dugo ne upija vlagu, samo se rosi od kiše. Samo se od sebe telo zatopli. Kada gledam i kada oči zatvorim, od oba isti svet vidim i samo mi je sve više toplo i glad ne osećam i ništa me ne žulja i ne grebe. Mirno je i toplo, kiša se oseća kao milovanje. Osmehujem se u sebi i pijem kišu s uniforme, sisam kapi nebeske. Umirujem se spokojno i večna nežna ljubavnica mi se kao smrt primiče i sprema da povede. Linino lice mi ispunjava oči. Srećan sam i pružam joj ruke, da je zagrlim i govorim joj da je sve u redu i da… Ne shvatam zašto se mršti i zašto viče kad je ne čujem. Zašto me vuče kad mi je tako lepo. Zašto je ljuta i s čime se bori. Zašto reži i besno kidiše. Oči joj strašno sjaje i lice se menja i usne koje su me toliko ljubile otvaraju očnjake i kandžama me otima moja vučica i od njenog zova, urlika vučjeg mesec se pojavi i mrak razgoni i nebesa se pojave, kristalna od zvezda. Mraz i svetlo se prosipaju i toplote nestaje i počinjem da drhtim, da me noževi ledeni bodu i iz tela zaspalog krv lipti, bude me rane tople krvi i san nestaje.

„Nećeš mi ga uzeti, moj je!“

Budim se u poslednjoj svetlosti noći. Kiša je prestala i nebo se otvorilo i prosulo zvezde kistalne i zasjale su mi u očima.

Mesec je pun nad Manjačom i zov vučice se čuje s neke visoravni.

Moje odelo se sledilo, nos i uši ne osećam, pristima ne mogu da mičem a srce bije i oči sjaje. Mesec bdije i zorin zadnji zov počiva na horizontu gde ga prvi zraci sunca umiruju. Vatru su razgoreli drugovi ratni i čudom me gledaju.

-Gde si tolko leda nakupio, živ bio!

-Skidaj to i grej se!

-Ih, što zavija vučica! Sigurno ima mlade!

Tako sam prve zrake sunca i poslednje ustaške granate dočekao go na Manjači.

Ubrzo su na obe strane počeli da šetaju beli UN-džipovi i – rat je završen…

I, sad: gde li smo bili, šta li smo radili…

Taman je bilo da se krene kad su Ustaše roknule još jednu granatu, pozdravnu, valjda, do sledećeg rata.

-Joj! Zeko i Rus ostaše! Neće valjda…

-Ne daj, Bože! Zar sad, na kraju…

Rukama smo kopali zemlju koja ih je zakopala od zadnje granate. Najgori je to bio čas od svega. Tajac pod zemljom i samo ujednačena, usklađena lupa srca nad zemljom. Najgori je čas.

Tek ti, kad im lica otkopasmo, Zeko zapeva: „Mala moja od Bosanske Krupe…“ A, što si me, bona, zla ne videla, ostavila… Maro moja, oči moje…

-E, vala, kad me ove bede oslobodiste, sad da umrem – ne bi mi žao bilo kol’ko mi je s tom njegovom „Marom“ dosadio… Te „Mara“ ovo, te je „Mara“ ovaka… Ko da druge žene na svetu nema! A – ima ih! IHA! –Bogu hvala!– govori Rus dok sa sebe otresa pokrov od zemlje.

***

Cuko zvani Zver i macan zvani Ciko su bili poslednja i odlučna odbrana i prva radost u bazi kod Ugljevika. Prvi se pojavio cuko – Zver. Bio je mršav kao da je tek tih dana pobegao iz Jasenovca, sav šugav, jadan, bedan, iskrivljen, samo je drhtao i jedva su mu se oči videle. Našla ga je četa koja se vraćala iz proboja Koridora i sama obnevidela od borbe, straha, krvi i ubijanja. Bez snage da se raduje sopstvenom životu i da se makar i seća ubijanja i smrti, svojih i tuđih, sišli su s kamiona da pišaju i našli cuku koji je trošio zadnje truni svog života na đubrištu pored puta. Žal za dušom napaćenom: podigli su ga i doneli u bazu. Nekoliko dana nije ni jeo ni pio i tek ga je uporni magacioner prvo na krpu i cuclu vodom pa mlekom zadojio i cuko se posle desetak dana, još slab ali na nogama, pojavio na jutarnjem postrojavanju, pozdravljen ovacijama okorelih diverzanata. Cuko se oporavio i nikad nije nešto porastao i ojačao ali je štitio i čuvao celu bazu najsposobnijih ratnika svojim trapavim trčanjem i smešnim lavežom. Možda ga se ni miševi nisu plašili ali je, na svoj način, obnavljao snagu i davao nadu svoj toj sili ratnika. Po tome je i zaslužio ime Zver… moćni zaštitnik udarnog diverzantskog bataljona vojske, neprosnoveni čuvar Baze pored koga ni senka nije mogla da proleti.

Ipak, jednog dana u Zverovoj stražarskoj kućici se našao jedan mali prcvoljak od mačeta, jedna neprepoznatljiva hrpa šugavih dlaka s dva bleda oka u njima. Magacioner ga je našao i kad je pružio ruku prema njemu, Zver je zarežala na ruku hraniteljsku i surovo upozorila… Nije bilo zajebancije!

Kako je dovela ili prihvatila jedna duša Zverska, pseća, jedno tužno i jadno, tek sviklo na hranu, mače i uzela ga u zaštitu… na to se može odgovoriti tek čudima sveta! Da li je to neslovesno stvorenje moglo da se seti svog života i u drugom prepozna muku i posveti se njemu! To su čuda sveta i života pored kojih prolazimo i ne prepoznajemo njihovu veličinu!

Kako god da se to odigralo u stvarnosti neprepoznatljivoj, desilo se, i macan je postao novi, od srca prihvaćeni, ratnik u bazi. Prošlo je neko vreme dok se od te hrpe šugavih dlaka raspoznalo jedno pravo mače i prvi put objavilo svoje ime na večeri na sred trpezarije. „Ciikk…“ jedva da se čulo na podu među vojničkim čizmama ali je predstavljanje dočekano tako radosnim i glasnim smehom da je Zver, na trenutak, zabrinuta i, uvek na oprezu, ozbiljno upozorila režanjem i, za svaki slučaj, glasnim lavežom…

Od tada su dva čuvara, dva zaštitnika, uvek bila zajedno i, ako nisu nešto jeli, dremali bi negde u krugu baze kao… Pa, -kao dve zagrljene životinje.

Da su bili lepi i očuvani kao… Kao nekakvi tigrovi ili kobre… Bili bi medijske zvezde i ratne maskote. No, nisu bili nešto fotogenični… Mada su nama bili najlepši i najdraži! I – mi njima!

Dok se pobednička legija trijumfalno vraćala kroz bjeljinski slavoluk, neka pijana budala je automobilom zgazila Zver (van puta) i Ciko je danima cikao po bazi. Neprestano nas je to cikanje podsećalo na ratni polet i trijumf kraja rata, toliko da je u tom nekom slavljeničkom pijanstvu Niko rekao Rusu: „Bolje da si ti poginuo nego cuko-Zver!“

Neće Hiperborejci nikako moći razumeti ovu reč!

Ja znam da su Rus i Niko najveći prijatelji i posleratni kumovi.

Skinuo sam se i prvi put se, kao u nekim snovima, na javi osetio golim među ljudima. Skinuo sam uniformu i obukao civilku: bio sam go i tako otišao u Srbiju i Beograd.

***

(Sigurno će se naći ljudi koji će, s pravom, reći da moje reči o ratu nisu primerene jer nisam govorio o patnjama i stradanjima, o zločinima i herojstvima. Nije rat od dosekti, anegdota i fantazije!…

Svako vreme i mesto ponekad donosi ljude pobolelog razuma koji čine neljudstva. I mirna vremena a kamo li ratna! Nema sumnje i nema pravdanja! Ipak, obični, normalni ljudi, posle rata najradije pričaju o nekim neobičnim, čudnim, pa, čak, i smešnim događajima. Ružno i zlo teže da zaborave i izbrišu. Ratnik je čovek koji na sebe prihvata najcrnji greh, greh ubistva, u ime onog koga brani ili s kojim se bori. Ratnik je najcrnji grešnik i najveći podvižnik. Teško je to i pojmiti i izmiriti. Ljudi obolelog, palog uma i ljudskosti, oni koji počine bezumna, vanljudska nedela… Ne znam… Samo Bog im može suditi! Ima ih i u miru kao i u ratu. No, u ratu im zemaljsku dozvolu daju Najveći Zločinci pa ih bude više a neki se slave i kao heroji. U miru, neki Najveći Zločinci se bave ekonomijom ili štite „ljudska prava“. Ništavna je moja moć da presuđujem, još gora bi bila moja namera da nekim opštim, trenutno „popularnim“ aršinom merim ljudska dela i duše… „Nije mi toliko žao ljudskih tela i leđa… Jer, ma koliko ih batinao i mučio, opet će to biti ista ona tela i leđa… No mi je žao judske duše!“ – parafrziram Tolstoja…

„Na žalost, ni one druge nisam izmaštala, mrke ubice sa ljudskim licima. O njima ne mogu i ne volim da pričam. Osećam kako se umnožavaju i rote u svom stešnjenom svetu, slutim ih po hladnoj jezi, koja im je prethodnica, i još malo, čini se, pa će zakucati na vrata. Neka,… svak se brani svojim oružjem, a još nije iskovana sablja koja može seći naše mesečine, nasmejane zore i tužne sutone…” Možda više nikom ne treba ljubav i radost, možda su glupi i smešni jer cenu nemaju i besplatni su… – parafraziram Branka i on mi je najveća uzdanica jer nije govorio o tako privlačnom hororu i užasu. U svim svojim (ratnim) pričama je tražio ljudskost i nadu…

Ustaše, Balije, Džihadisti, Četnici, Partizani… U svima se trudim da pronađem ljudskost i odvojim one zlomobolne… jer ne znaju šta rade. Siguran sam da prepoznajem Najveće Zločince jer su se oni, u to vreme, nalazili u Dejtonu i pili viski i crtali mape i prali ruke i… znali šta rade!)

***

Išao sam Preko. Sad se vraćam Preko.

Vraćam se u Srbiju. Na Pavlovića mostu, gle čuda, susrećem zemljaka koji me ispratio u preko Drine. Švercuje nešto dok se talasi izbeglica iz Krajine valjaju ka Srbiji i razbijaju o Miloševićev zid od sankcija.

-E, brate, živo zdravo! Kad pre nazad… Imaš li nešto da pravimo pazar… Ajd da te povezem!

Ovaj put odlazim svojim putem. Prvi put sam napuštao Srbiju. Sada napuštam Srpsku. Prvi put mi nije bilo žao. Sada jeste. Žao mi je i što napuštam Srpsku i što se vraćam u Srbiju.

Osećam da sam go i sramim se. Priključim se reci Savi i hodam s njom. Krijem se od ljudi po vrbacima. Dani su prijatni, noći su bistre i hladne.

Go sam.

Nosim samo svoj ranac s Lininim ćebetom i kamenčićem.

Reka me umiruje, vetar mi bistri misli.

Otišao sam kao ratnik, vraćam se kao hodočasnik.

Na putu se priključujem mnogim hodočasnicima koji su milenijumima prolazili putem samospoznavanja i u hodu delimo svoju tugu i pomirljivo razočarenje. “Kako god da se okreneš i kuda god da ideš, dupe ti je uvek pozadi!” – kaže jedan. Velika je to istina i njegov put nije bio uzaludan: nešto je naučio! Većina hodočasnika se slaže da je na početku puta nada a na kraju tuga. Između su saznanja. Sva su ona korisna. Korisna, ali… Nekako su isprazna. U hrpi tih saznanja, prepunih sadržaja, osetiš da nešto nedostaje: kao jelo bez soli! Sveznanje sa sobom nosi tugu i nemoć.

Samospoznaja je nemoguća. Naprosto, po svojoj definiciji nestaje u apsurdu. Da bi upoznao sam sebe, moraš da se pogledaš u lice. Kada bi to i uspeo, lice koje vidiš bi postalo Ti. Pređašnje Ja bi nestalo. (Apsolutno, usamljeno Ja može da vidi samo Vaseljensko Svetlo.) Bilo kakvo saznanje Ja mora da ima Ti. Tek u ogledalu Ti, u ogledalu Bližnjeg, možemo da vidimo Sebe.

No, na hodočašću samospoznaje je važan Put. Put je beskrajan i nema kraj. Hodati i hodati Putem. Time ispunjavaš i sebe i vaseljenu. (Alfa i Omega su apsolutno nedostupni čoveku. Čovek može biti samo na Putu, učestvovati u Volji Bogočoveka.)

Hodati i hodati… I – imati Svoje Ti!

***

Stigao sam u grad koji su zvali Beograd.

Odmah sam primetio da je grad vrlo prljav i da se ljudi po njemu kreću bez mnogo smisla i suviše pričaju i viču. Niko nikog nije ni video ni čuo. Varvari su stigli. Ljudi su se samo sudarali po Braunovom zakonu (koji i nije zakon jer, otprilike, kaže da zakona i nema).

Sećao sam se Grada sa savršenom arhitekturom, savršenim ulicama i zgradama i kristalno čistog neba nad njim.

Da bih nešto razumeo od svega toga, potražio sam Tišinu i pošao prema Narodnom Muzeju. Stigao sam do vrata, onako kako je opisano u Vodiču za Beograđane  i tip na vratima mi se smejao. “Ti mora da si Potpuni Stranac: Narodni Muzej ne postoji!” Onda se uhvatio za onu slušalicu u uvu i slušajući počeo da me gleda. “Razuem.” –  rekao je i ponovo mi se obratio.

-No, izgleda da možemo da vam pomognemo. Doći će pratnja po vas. Otpratiće vas do Kuće cveća.

Verovatno postoji razlog zbog koga su tu malu, prizemnu i oronulu kuću nazvali Kuća cveća ali se to po njoj nije moglo zaključiti. Nekako zgurena, s malim, tamnim prozorima, većim delom zatrpana kesama i raznim otpadom. Tek po poluosušenom bršljanu na fasadi i nekolicini svelih biljčica u dvorištu se moglo naslutiti da je tu, nekad, možda, bilo i boljih vremena. Kroz skučen ulaz i ispucala vrata su me uveli u neočekivano mračan hodnik. Po podu od dasaka punih rupa i kroz memljiv vazduh su me uveli u sobu u kojoj se nalazio samo jedan zgrčen starac u invalidskim kolicima s infuzijama u cevčicama svud po njegovom telu. Iza njega je bio prozor dovoljno veliki da propusti toliko svetlosti da se u njoj starac teško razaznaje.

Uspravio sam se sa svih svojih 194 cm i preko 120 kila i činilo se da više nema mesta u sobi. Glava mi je dodirivala plafon. Starac je malo izmakao kolica. Video sam da ima bistre i neuhvatljive oči. Mada su na tom skvrčenom telu oči sjale čvrstom voljom, nekako nije bilo moguće uhvatiti im pogled.

-Faraonska bolest… – rekao sam kružno prstom pokazujući na njegovo telo.

-Što si go… – slično pokaza na mene.

-A, neko je najzad primetio… U ovolikom gradu! Zar niko više ne vidi svojim očima!

-Savo, jesi se izludovao… Je li prošla ta izgubljenost i nerazumni bes… Jesi li se našao i malo smirio… Potreban si nam. Potreban si i Nama i Lini!

Gadni žmarci mi prostrujaše kad je izrekao Linino ime. Kako je moguće da iz tog smrdljivog otvora na licu čujem Linino ime. Nešto me nagonilo da tu kreaturu iskidam na pola.

-Vidiš da sam go i znaš mi ime. To je suviše.

-Savo, ajde više ne balavi! Mnogo smo uložili u tebe, mnogo te trpeli i čekali i vreme je da se središ, prihvatiš stvarnost i pokažeš zahvalnost. Vreme je da radiš svoj posao.

-Moram da kažem da sam vrlo zbunjen. Ko ste to “vi” i šta ste i kada i kako to “uložili u mene” i da još ja nešto treba da radim za “vas”, a ja vas i ne znam i ne znam za bilo kakve veze među nama niti neke dogovore. Znam za moje roditelje, rodbinu, učitelje, prijatelje, u koje vi zasigurno ne spadate, sve te ljude koji su na ovaj ili onaj način učestvovali u mom životu i tebe i nekih “vas” se nikako i ni na koji način ne sećam. Čini mi se, već u startu, da je ovaj razgovor toliko apsurdan da više i nije potreban.

-Mi smo… JA sam, Savo! (podviknu) sve to. Roditelj, prijatelj… JA sam ti sve!

U tih par sekundi poznati zmarci prokipeše u kičmi. Zato odlučih da ne propratim sve te besmislene reči, da prećutim i u tišini potražim jasnoću misli.

-Roditeljima smo te dali da te odgajaju, učitelji su te učili onome što smo im rekli, prijatelji su bili uz tebe po našim instrukcijama… Mi smo SVE! Mi smo… JA sam UDBA! – gospodar svega i TVOJ gospodar! JA odlučujem o svemu, ja odlučujem o životu i smrti… Tvom životu i tvojoj smrti… – počeo je da se žesti pa sam ga prekinuo i dopustio da se smiri.

-A, sad razumem alegoriju. “Vi”, neki… Doduše, bez opravdanja i smisla, sebi, iz nekog razloga, pripisujete ulogu i funkciju čitavog ljudskog društva. Možda je neki deo vaš posao, neki deo tog društva, ja i dalje nemam pojma ko ste to “vi”, mada si pomenuo Udbu koja radi to što radi, ali je daleko preterano da i “vi” budete SVE i o SVEMU odlučujete. Niko i nikad to nije mogao. Ljudska zajednica, makar i onaj njen najmalobrojniji deo, porodica, je suviše kompleksna i neproračunljiva da bi iko, osim samog Boga, mogao to da čini, s namerom ili bez namere, s planom ili bez plana. To je toliko jasno pa ti kažem da više ne nastavljaš tu temu jer je bez smisla i mogućih odgovora. Čak i Bog je ljudima dao slobodu i ne kontroliše ljudsku volju. Moguće je, nekad, da se umeša u Istoriju Čovečanstva… Ali, niko ne može ni troje ljudi, najmanju porodicu, da kontroliše a kamo li milijarde ljudi! Poznato ti je, valjda, da ne postoji ni rešenje za gravitaciju sa tri tela, a gravitacija je prosta činjenica u odnosu na toliko komplikovanu čovekovu strukturu… Ma, jednu ćeliju ljudsku ne možete da predvidite i kontrolišete! Život je to! Ni jedna matematička struktura ne može ni da ga opiše, ni jedan kibernetski, ni jedan determinisan sistem ne može ni da nasluti čudo života. E, ako pokušaš da život svedeš na dve nepoznate, dve ključne činjenice, život i smrt, dobićeš neko, beskrajno, do besmisla usitnjeno rešenje i mislićeš da poseduješ neku moć kontrole. Pa, svaka budala može da me ubije, bar teoretski. Isto tako, bez obzira na svoje individualne karakteristike, svaki ljudski par može da prenese dar života i novo rođenje. Pa, Udbašu, zar ste toliko morali da se trudite i stvarate silne nauke i organizacije da možete da radite nešto što svaka prosta budala može. Onda ste, i pored sve pameti i nauke, – imbecilne budale! Život je mnogo više, neuporedivo više, od samog rođenja i smrti. A, ako tome dodam i tajanstvo Vaseljene-Sveživota… Jadni udbašu! Ni bubašvabu ne možeš da ubiješ ako ti nije dato! Tačnije, možeš da je smrviš, ali ni bubašvabin život ne možeš da kontrolišeš a kamo li moj – ljudski!

-Dečko, zamara me tvoja sholastika i nemam volje da se s tobom raspravljam oko toga. Možda nisi primetio da je tvoj život kontrolisan i ne znaš kako je kontrolisan. Još od prvih koraka, od zabavišta si kontrolisan i Mi te vodimo. Ne tako što ću da kontrolišem svaki tvoj dan, svaki tvoj san. Kontrolišem ključne tačke tvog života: porodične prilike, školu, posao, glad tvoju kontrolišem i to je dovoljno! Vazduh i voda nam, doduše, još izmiču, ali hranu već potpuno kontrolišemo a time i tvoju glad i time i tvoj život. Jeste, kad umreš, ne mogu više da te kontrolišem, ali dok si živ i gladan, tvoj život je moj i ja ga kontrolišem. Pričam ti o prostim, svakodnevnim stvarima, ne o teoriji i filozofiji. Siđi na zemlju i prihvati što ti se daje a prema tebi sam preko mere velikodušan i strpljiv. Dajem ti na tacni sve za šta se drugi krvavo bore i sve bi dali a ja tebi nudim ugodan život i porodicu s Linom…

-Ako još jednom izgovoriš njeno ime, rukama ću da te pokidam na dva dela i sva tvoja udbaška sila te neće spasiti. To, valjda, kao pravi udbaš znaš, znaš za mene i šta mogu…

Iako se trudio da se osmehne video sam da se sledio i zadrhtao. Shvatio me je ozbiljno.

-Ali, zar ne znaš da je ona naša! Ona je naš zalog za tebe!

-Ona je MOJ zalog! Ali, ti to nikako ne možeš da razumeš i neću da ti objašnjavam… Jeste, hrana i glad su vaše najmoćnije oružje! Samo, nikad nisam mogao da prepoznam u kom delu istorije ste uspeli! Svi su svesni toga da je samo stoti deo hrane koju koristi dovoljan čoveku da živi. Sve ostalo je samo zadovoljstvo! Rasparčali ste trajnu ljudsku sreću na sitne parčiće zadovoljstava i stvarate zavisnosti i udeljujete ih delić po delić i zavisnici su pokorni a ne znaju da je u njima samima neutrošivo obilje sreće. (Čak i ti nesrećni pravi narkomani ne znaju da imaju u svom telu sve potrebne narkotike.) Da, sreća može i da se jede i stvara sitost, ako već neko ne zna šta bi pametnije s tim. Prostor, sam prostor sadrži, pored svega, i – hranu!

-A vreme… Vreme smo prvo počeli da kontrolišemo. Stvorili smo Organizaciju i u nju posadili ideju i prenosimo je iz milenija u milenij. Ideja je morala da ostane u vlasništvu Nekolicine da  je bedna masa ne bi, kao i sve drugo, upropastila. Zato mora da ostane tajna iako za nju ceo svet zna: vladavina nekolicine nad svima ostalima. Tajna je toliko prosta da je niko ni ne shvata ozbiljno a naša najveća vrednost je posvećenost i lojalnost… To i očekujemo od svih koji su s nama…

-Lažeš, udbašu! Nije “vlast nekolicine” tajna. Imate je već previše. Besmrtnost je vaša tajna, vaš konačni cilj. To vam izmiče, smrt ne mari za vašu kontrolu. I sa đavolom je tražite pa čak, u svoj ludačkoj aroganciji, mislite da i samog đavola kontrolišete i koristite. Pa, čak i đavo je u nečemu bolji od vas: đavo, bar, ZNA da Bog postoji a vi ste se Boga odrekli! Smešno je, udbašu, da vi tražite nešto što i ne znate šta je. Tražite besmrtnost, tražite kontrolu vremena a i ne znate šta je vreme. Da se svaki dan saplićete o njega, a tako i jeste, ne bi znali da ga prepoznate.

-Da nastavim… Vreme smo izdelili u male paketiće, teško se trguje s nečim beskonačnim, je l’… i trampimo ga za posvećenost i lojalnost…

-Ma, daj… Ako pričamo, ozbiljno da pričamo! Najveća, ako ne i jedina stvarna vrednost koju čovek poseduje je najveći dar koji je Bog stvorio u Vaseljeni i dao čoveku, dar slobode! Sve ostalo je propadljivo i zamenjivo. Nekako ste to povezali, verovatno mislite da vam treba neka velika količina slobode, da vam je potrebno da je “nakupite” od ljudi i pa ćete steći svoju besmrtnost. Jedino što ste vi smislili, a da prethodno nije postojalo na svetu je HIJERARHIJA – vaša KULA VAVILONSKA! Hijerarhija nije postojala u ljudskoj zajednici i vi ste je stvorili i navikli ljude jer… valjda je to najbolje pakovanje za vlast nad ljudima i to su vaši “paketići vremena” i vaše ciglice od kojih pakujete novu KULU VAVILONSKU…

-Ajde mani tu “slobodu”, čitali smo o tome kod Dostojevskog i nema potrebe da se ponavljamo. Znaš da je ljudima teško od te slobode i da trče da je budzašto predaju…

-Ne, ne mislim na taj nivo slobode, to da vam se neko preda kao rob i bude poslušan. To je ona “lojalnost” koju ti pominješ a ustvari mislite na – veru! Kao kod Orvela u ’84. … nije vam važan Rob koji prihvata bič! Potreban vam je Vernik, čovek koji će Veru u Boga da vama preda… To je ta Sloboda!

-Savo, rado bi s tobom pričao o svoj toj metafizici ali mislim da je važnije da porazgovaramo o tvojoj budućnosti, o tvom životu i budućoj porodici. Možda si u pravu sa svim tim, ali imaš ti preče probleme. Vrati se i radi u Organizaciji. Niko te neće siliti, niko sapinjati… Radi šta znaš ali, Savo, radi! Znaš šta je nama najveći problem… Pesnici, Savo, Pesnici… Imamo, Savo, mi prozaista mnogo i sve su to vredni i pametni momci i devojke i, što je najvažnije, rade, ćute i ne bune se. Znaš, tako smo to uspešno uradili, napravili sistem i sistem 99% funkcioniše. Pravimo kvalitetne šrafove i od njih sklapamo mašine. Odlične mašine koje – prave nove šrafove! Nema tu napretka, nema budućnosti, šta da radimo s tolkim šrafovima!

Pesnici, nekako, provide budućnost. Nekad, čak, nisu ni mnogo pametni a svakako nisu vredni i poslušni. Nekad nisu čak ni pesnici, nego su neki seljaci ili muzičari, slikari ili, ređe, naučnici ili… bilo šta… Ali, ti Pesnici nekako, bauljajući po svojim “nebesima” proniču u budućnost i prave te “skokove” u monotonom kretanju istorije i menjaju vreme… Najčešće to i rade džabe i skapavaju u svojim jadnim životima a mi od njihovih dela zidamo svoja bogatstva i kule. Ti si Pesnik i potreban si nam. Radi šta hoćeš, radi koliko hoćeš, već si nam i, nesvesno, dao neke ideje… dobićeš sve što želiš, samo budi u Organizaciji. Zadrži svoju slobodu, veru u Boga, ali misli i na svoju… hm… porodicu!

Primakao sam se Udbašu kao da ću da mu šapćem:

-Da ti kažem nešto. To je zaista tajna i budi pažljiv! Ti Pesnici su baš ono što si rekao: “polulude lenčuge koje bauljaju po svojim nebesima”! Nemaju oni pojima. Ali, iz nekih vaseljenskih razloga  anđeli im, nekad i sam Bog, šapću tajne i genijalne misli i oni ih samo prenose. A sami… već sutradan nemaju pojma. I, još važnije, da znaš kad nekom drugom učiniš tu ponudu: Ako je prihvate, anđeli im više ništa ne govore i tada ništa ne vrede!

-Znaš da mogu samo da pritisnem digme na ovoj stolici i da više živ ne pređeš prag ove kuće. Znaš da za dve sekunde mogu da izbrišem… hm… tvoju buduću porodicu! Zar ćeš da je žrtvuješ zbog svojih smešnih i tvdoglavih ideja! Zar ćeš svoju ljubav da žrtvuješ zbog gordosti! Greh je to, strašan… znaš! Dugme mi je pod prstom…

-Ne preti mi isprazno. Sujetan sam na svoju inteligenciju, neopravdano… ali sujeta i nikad nije opravdana i, tačno, ona je uvod u greh gordosti… Uporan je i lukav i teško se borim s njim. No, kao što sam ja svestan tvog “dugmeta”, tako i ti znaš da ću ja, dok živac u tvom prstu tek zatreperi, desetinku ranije da ti otkinem ruku… A, zar bi ti svoj Faraonski život žrtvovao za moj, kratak i jeftin! Znamo da to neće biti. Smrt te suviše ima da bi život u tebi mogao nešto da učini. To je ta Faraonska bolest. Zato ste i impotentni i sterilni. Mislio sam da je to posledica vaših vampirskih infuzija, tuđe krvi na kojoj parazitirate… Skupili ste premnogo znanja i opet ne znate da paraziti ne mogu da budu na vrhu lanca ishrane. (Čak i to ste podmetnuli jadnim ljudima, jebo vas Darvin! Nema hijerarhije, postoji krug ishrane: na početku i na kraju bedni crvi izedu gordog tigra.) Nesposobni ste da prenosite dar života pa ste nesposobni i da ideje stvarate i prenosite, jer – i ideje su život. No, shvatio sam da je vaša bolest mnogo gora. Tražeći besmrtnost za svoje telo pustili ste smrt u svoj život i ona se tamo baškari i pije vas kap-po-kap, kao što i vi svojim žrtvama pijete. Ali, oni su, dok god su još ljudi, bar živi, žive bolan i težak život ali, ipak – osećaju. Vampiri više ništa ne osećaju: ni miris, ni ukus, ni seks… Jedino vama dostupno osećanje je nadmoćnost kojom paradirate pred ljudima: pravite se da ste moćni i zadovoljni i hranite se njihovom zavišću i čežnjom… Velika je moć samoobmane ljudskog mozga i dok god ste na javi, vi se zadovoljno dujete od tuđe krvi. No, najtiši a najmoćniji vas, ipak, na kraju stigne i obori. Sve možete da prebrodite, da nađete način… samo morate da spavate, kao i svi drugi. I, onda, dođe taj trenutak, nekoliko sekundi dok vas san obuzima i nestaje samoobmana-samodbrana mozga i vi se nađete pred Vašim Užasom. Svakog dana u par sekundi Vaš Užas vas otkrije i vi vidite Svoju Smrt. Normalni ljudi to vide samo jednom u zemaljskom životu. Vi to vidite desetine hiljada puta i još se beskrajno upinjete da dugo živite misleći da će jednog dana prestati.

Vidite smrt kao Užas… A ne mora smrt da bude užasna. Mora da si video ili bar čuo kako mnogi ljudi umiru sa spokojnim osmehom. Svaki čovek bira svoju smrt načinom svog života. Vi ste izabrali užas. Svaki dan pred san! Mislio sam, ranije, da je to vaša savest. Ali, ne, nemate je. Zato ste dobili užasnu smrt… Zato se i klonite sna i gamižete po svojim noćima…

-I, šta sad!? Zar ćeš svojim fantazmagoričnim konstrukcijama da negiraš Ovaj Život… Ovaj običan, svakodnevni život. Možda će to tebe da zadovolji i da se hraniš svojom samoobamnom i jednog dana, kao i svi, potoneš u tamnu prazninu nestajanja. Misliš da je taj, zemaljski život nevažan i da je samo tvoj. Kakav god da je i čiji je, Božji ili ljudski, nije besmislen i nije samo tvoj. Moraš da ga deliš, moraš da uložiš svoj običan, ljudski, zemaljski trud… Možda ti ne moraš da jedeš ali – tvoja deca moraju. Možda ti ne voliš sebe i svejedno ti je, ali tvoja porodica, bilo koja porodica, svi ljudi (a svi ljudi su, zar ne, gens una sumus, jedna porodica) moraju da žive i očekuju da i ti doprineseš, da stvoriš dom i hraniš porodicu… I ja… Mi ti to nudimo: da radiš ono što najbolje znaš i lepo i normalno živiš… Ništa ti ne tražimo, nećeš da krvlju potpisuješ neke smešne đavolske ugovore, samo ćeš da ponovo radiš u Organizaciji, što si i radio, i uštediš pare i odeš u Njujork, ili gde već hoćeš i brineš o… onima koje voliš… koji te čekaju… na ovom svetu!

Nemaš pravo, Savo! Nemaš pravo da bližnje žrtvuješ nekim ispraznim “idejama”!

I, da se razumemo… Znam da ovo nećeš da mi veruješ… Nismo mi u Organizaciji… prosto tako… Eto, da se bavimo nekim poslom i čekamo da nam prođe život. Neko mora da vodi ljude. Množe se i žive svoje pojedine živote. Neko to mora da uskladi, neko mora da organizuje taj organizam s milijardama pojedinih želja, potreba i života. Znaš da je demokratija glupost i da je najveći broj ljudi zaista nesposoban i da misli i da preživi. Igramo s ljudima tu smešnu igru “izbora” i oni su zadovoljni i misle da imaju neku moć a niko normalan ne bi gomili jedva razumnih dozvolio da zaista imaju neku moć. Pa, sve bi razjebali… Neko mora da im kaže šta da rade, neko mora da im kaže šta da misle, neko mora sve to da vodi kako se čitav taj sistem ne bi raspao i ljudi propali u divljaštvo i haos. O, da! Mnogo je zla na svetu i mnogo toga lošeg se dešava i ne može da se sve sredi tako brzo. Vekovima, milenijumima se trudimo i vodimo i, moraš da priznaš, popravlja se život malo-pomalo. Nekolicina predanih ljudi, naravno, misle i o sebi, jer – ne mogu valjda da upravljaju ljudima iz neke udžerice kao što je moja… eto, vidiš po meni da nije to samo trka za bogatstvom i moći!…, nekolicina milenijumima prenosi znanje i veštine i ulaže ga u civilizaciju. Grešimo ponekad, naravno – nismo bogovi, ali i ispravljamo i zato su nam potrebni najbolji i najvredniji… Da nam daju svoje ideje (ideje a ne krv ili te ludačke “vampirske priče”) i rad za opšte dobro!

Hijerarhija, ta piramida organizacije i odgovornosti, mada je ti negiraš a i sam znaš da nemaš pravo, je najbolji način da ljudska zajednica funkcioniše na najveće dobro…

-…I da jedan, vrh piramide, preovlada i upravlja svima!

-Da, naravno…

-Vi težite da budete bogovi a ustvari ste samo gomila parazitskih, paralizovanih starkelja koja ljude plaši vašarskim vampirskim zubima!

No, čisto da imaš temu za razmišljanje, nemam volje da ti obrazlažem… Znaš da ste hijerarhiju organizacije i vladanja vi izmislili a da je prirodno i normalno stanje ljudske zajednice funkcionalna uređenost koja se uspostavlja po potrebi posla. Ne – okoštala struktura hijerarhije nego fleksibilna planarna (polje) struktura koja se uspostavlja po potrebi. Znaš ono, kad krenemo da pravimo put, vodi nas putar, kad krenemo da pravimo vino, vodi nas vinar, kad krenemo u rat – vojskovođa, kad krenemo da sudimo – mudri i pošteni… Postavljaju se i ukidaju po aklamativnom spontanitetu… Ljudska je zajednica mreža, mreža koju sami ljudi formiraju po međusobnoj ljubavi i saosećanju…

-To su idealističke utopije…

-Jer ste ih vi takvim proglasili! Postojale su pre vas i bile realne i uspešne! Naravno, da bi se sada rasturila vaša vavilonska piramida moralo bi doći do haosa pre nego što bi se vratio normalan red…

-Pa, nećeš, valjda, opet neke Revolucije…

-Jedna jedina je Prava Revolucija bila u Vaseljeni i to je ona Gospoda Isusa Hrista… Ove moderne ste izmislili vi i vaši prosvetitelji i to su  najobičnija klanja za vašu dobrobit, da jedan preovlada! Revolucije su, više, nemoguće i nepotrebne…

-Zar zaista veruješ da ljubav i saosećanje mogu da preovladaju u, po prirodi, sebičnim i agresivnim ljudima…

-Znam, to je početak vašeg Programa: “Ljudi su sebični i zli, hajde da ih postavimo u sistem koji će to onemogućiti: Demokratija i podela vlasti!” …”a oni neka i dalje budu sebični i zli!”. Tako ste, ustvari, u zakonima okamenili zlobu i sebičnost!

-Zar nije svaka Mreža među ljudima nešto što ih sapinje i ograničava, guši slobodu… Uočili smo i mi to i postavili Naše Mreže!

-Te mreže ste vi bacili na ljude. Mreže koje se obrazuju is samih ljudi, mreže koje se formiraju po sopstvenom izboru ljubavi i samilosti ne sapinju i ograničavaju, one umnožavaju pojedine snage i moći…

-Aman… Dete, Savo… Jeste, kontrolišemo vas kroz mreže i vodimo u koliko-toliko uređen svet. Ograničen si, Savo, svojim vezama prema bližnjima i preko njih ću da te uvedem u pristojan i normalan život ili da te slomim! Urazumi se, za svoje dobro i dobro… hm… svoje porodice!

-Lažeš, Udbašu! Jesam li bio u vašoj Organizaciji, jesam li skoro sve radio kako ste mi rekli…

Onda su mi uzeli Linu.

Onda su mi ubili roditelje.

Onda su pokušali da oduzmu nevinost (bezgrešnost) LinaSavine ljubavi.

Onda su mi ubijali braću i sestre.

Onda su mi pokazali kako to čine.

Onda su pokušali da me uteraju u ludilo.

Onda su očekivali da im se poklonim i priklonim.

Onda su pokušali da me pokore strahom, glađu, bedom…

I ti sad očekuješ da ti verujem! Da za par meseci lagodnog života uništim sav ostali svoj i život moje porodice! Laž je jedino što može da se dobije od vas, jer je laž vaša suština! Laž dajete za slobodu. Meni je moja sloboda potrebna da bih mogao da volim Linu i ne dam je…

Ne miči taj prst i reci svojim psima da mi ne prilaze jer nikad neće saznati kako su umrli. Ja se borim za život, Linin i moj, i nisam dovoljno Bogobojazan i neću biti milosrdan. Više se nećemo videti, Udbašu! Mislio sam da te ubijem, ali neću biti milosrdan: neka te smrt lagano ispije…

Nećeš razumeti, ali setićeš se: Lina je MOJ ZALOG!

***

Umorno i razočarano Udbin Mag sedi u sutonu i lupka prstima po naslonu stolice. Malo se namršti, uzdahne i – pritiska dugme:

-Pustite pse!

Srkne vampirsku infuziju i srećno…

***

Treba da razmislim šta ću i kud ću dalje.

Preda mnom je bila još jedna obična beogradska noć. Svetla su sjala i prolazili su automobili i užurbana, nepoznata lica.

Polako je svitalo. Klinci su se polupijano teturali sa provoda i odlazili svojim domovima. Čistači su čistili i odnosili đubre. Ptice su se okupljale u krošnjama drveća i živo pravile dogovore za novi dan. Nazimljene prodavačice su otvarale radnje i od dostavljača preuzimale mleko, jogurt i hleb. Burek je mirisao iz pekara. Retki radnici su pogureno žurili, svako na svoju stranu. Buka je ponovo ispunjavala usamljene praznine grada.

Primakao sam se bašti restorana Moskva i seo na jednu žardinjeru. Cveće je bilo sprženo sušom i mrazom, razni otpad se gnezdio u pustoj zemlji. Kasina je još uvek držala zaklon na suncu koje se spokojno uzdizalo ka nebu.

Bio sam go, samo sa svojim rancem i Lininim ćebetom i kamenčićem unutra. Nisam imao para i nisam seo na stolicu, pored stola i moguće jutarnje kafe. Onda sam odlučio da ipak to uradim. Kasnije ću da razmišljam šta ću dalje. Isti oni, stari nepoznati likovi piju kafu sa kockom šećera i čašom vode.

Terazijska ulica je oprana i zatvorena za saobraćaj. Kao da će neka parada.

Vinčanski ribari i vajari tragaju za svojim ulovom. Kroz gusto šiblje se probijaju Skordisci i Singi i dive se divnom sastanku dve reke. Romejci u svojim legijama održavaju red i više ne vide lepe reke i hrastove koji okružuju tvrđavu. Blagi despot-vitez zmajevog reda utiskuje prve godine želja za gradom u srpska sećanja. Horde nepoznatih orijentalnih zvukova preplavljuju i šire se livade po hrastovim braništima. Hrastovi se vraćaju iz Šumadije i nerado obitavaju po moćnoj tvrđavi i samoniklim ulicama među sve bučnijim kućama pod kojim nestaju livade. Kaldrme dočakuju Solunske Heroje i prečanske doseljenike. Nova klasa, bezbožna kasta, preplavljuje kraljevske monumentalne zgrade i počinje sa Dedinja da motri na svoje podanike. Stižu domaćice i majstori, heroji socijalističkog rada, i šire se po udaljenim ledinama i pustarama. Kao nekim čudom niče Novi. Buka počinje da se širi kroz Stari i ulice postaju sve komplikovaniji lavirinti želja, nada i planova. U moru mirno srećnih, sitih i jednoumno pokornih počinju da izbijaju grupice buntovnika bez razloga, žestotkih momaka i Beograđanke postaju sve lepše, bude se… Nevidljivi geto dragstorovske kulture se kao novi, nedocrtani cvet uzdiže i Beograd polako postaje najnovija i najsvežija evropska metropola…

Moji mladi, lepi i srećni roditelji guraju dečija kolica a ja već mogu da hodam i počinjem da bojim nove domove i probijam nove ulice i na kraju dugog, lepog, toplog sutona vidim lepo, voljeno lice koje me drži za ruku i…

Horde beživotnih, vanumnih, vampirskih stvorova, izmilelih iz svojih mračnih i smrdljivih podzemlja se razlivaju kao krvava, crna pena na blatnjavoj bujici globalističke dušegupke… Urliču i uništavaju…

Još uvek ne shvatam da je parada završena, da je ovo nova stvarnost koja guta i bljuje Beograd!

Moje staro, nepoznato društvo ustaje od stolova i nedopijene kafe i prosute vode i šećera i brzo beži.

Mitingaši.

Bacaju svoje poklike i vitlaju svojim parolama. U idiotskoj euforiji gaze i razbijaju sve ispred sebe.

Svi su vampiri, čak i moje društvo na kafi.

Beograd je zauzet, vampiri su prosuli svoj izbljuvak i zaraza je postala opšta.

Stotine hiljada nadire ka meni i bežim. Iz druge ulice nadire nova kolona, iz suprotnog pravca nove stotine hiljada mi zatvara put.

Bežim u Balkan. Znam mu sve hodnike i tajne prolaze.

Prolazim pored jedne sobe i čujem glas Nekog Kize. Ispred prozora stoji sa Slobom, pored njih se delimično vide kolica Udbinog Maga. Stoje i smeju se gledajući gomile koje se sudaraju i obaraju, pljuju i padaju, dižu se i psuju…

-Kako da ih ne voliš kad su tako glupi!- kaže Kiza Slobi i smeju se grohotom… – Idem sad na svoje radno mesto.- izgovara Kiza i sa Trga kod Kneza se uskoro čuje:“Svi, svi…!“

Bežim kroz podzemni prolaz (ispod terazijskog Podzemnog) i provlačim se kroz Kasinine lavirinte. Čujem Slobu kako viče:“Volim i ja vas!“

Kroz napušten, đubrem zatrpan Dragstor bežim…

Kroz vrljike, trnje, blato, mrak, maglu, jaruge, pored vampira i zlih pasa bežim kroz Srbiju…

Go sam, izranjavan, užasnut i zgađen. Bežim od ljudi, priklanjam se i krijem među šumskim zverinjem. Ne znam gde sam. Samo ponekad noću vidim zvezde.

Sam sam i svi me gone. Ponekad sa dna neke zemunice čujem kako govore. „Moramo da uhvatimo i ubijemo tog Stvora.“ „Ko ga zna šta je to. Neki Stvor, kao čovek je a nije.“ „Ne može da živi među ljudima.“ „Vodite računa, lukav je i snažan…“

Krijem se po grobljima, među spomenicima i mrtvima. Ljudi me se boje i love me sa psima. Oni me izdaleka osećaju i pomamno laju. Uvaljam se u blato i stočje đubre da me ne osete. Kad me negde primete, žene drhte i plaču i sklanjaju decu, kuće zatvaraju i prozore pokrivaju. Babe bacaju čini. Jedna me videla, ili je tako mislila, i tresla se i kupala u histeričnoj peni. Svuda su bile stražarske vatre i ljudi su se okupljali i svoje najveće blago, decu, čuvali u trostrukim krugovima.

Nikoga nisam ubio ni dotakao a priča je išla ispred mene puna krvi, užasa i leševa.

Gledao sam ih ponekad izdaleka i nisam prepoznavao ljude. Na licima im je bilo samo mleveno meso vampirskih izbljuvaka, krvavih očiju i iskeženih očnjaka. Počinjali su da liče na svoje pse. Video sam da pokorno trče na pozive svojih novih gospodara i radosno šene i čežnjivo skiče da im dobace kost posla i mrvicu dolara.

Noću su vrištali (pokušavajući da pevaju) i ljubili usrane gaće folkerskih starleta.

Ujutru su čitali najnovije izveštaje tabloida:

SAVA SAVANOVIĆ SE VRATIO!

Više nisam video ljude.

Ljudi su meni videli TO, to nešto što je drugačije i plaši ih.

Ja sam za njih bio vampir.

***

„I, kažeš, dete, da je ta atomska bomba i ta radio… radio…cia… ima da nam napravi po tri oka i da imamo rep… A, je l’ ćemo svi da budemo takvi?

Pa, dobro, onda nije problem!“

***

Nekako sam stigao negde daleko, u srpske planine daleko čak i od tabloidskog cunamija i naplavina priča o vampirima. Neko selo je bilo nedaleko, s malo ljudi, uglavnom staraca i starica i nekih mlađih koji su po ceo dan morali da se zabavljaju po siromašnim njivicama i pretarelim voćnjacima. Noć bi pala rano i skromne večere su rano završavale i svetla trnula da se ušpara para i obnovi snaga.

Neka vodenica je bila davno napuštena i ruševna ali je potok pod njom živahno grgoljio i pevao svoju pradavnu uspavanku. Jedino se ponekad raspravljao sa starim vitlom na kome je postojano počivao prastari vodenični kamen u čijim su porama još preostale hlebne  trunčice nekadašnje sloge i spokoja. Zvezde su bile bistre i veće i jasnije nego igde. Sitno zverinje je brižljivo obilazilo i žurilo da se u još jednom danu nahrani i u svojoj jazbinici se utopli među poznata, nežna krzna, makar bile i bodlje, i mirise.

Uronio sam u potok i bio sam potpuno okupan. Čist, spolja i iznutra.

Disao sam vazduh i pio vodu. Ležao sam na zemlji rodnoj i ona mi je snagu davala.

Zvezde su mi izbistrile oči, šuma me zadojila i utoplila, zemlja se složila s mojim koracima. Vetar mi je očistio misli, vatra mi je oprala dlanove.

Linino ćebe i kamenčić su mi bili sve.

Sve je bilo u redu.

***

Svog čukundedu, Savu Savanovića, sam primetio posle nekoliko nedelja.

Obično bi, pred suton, seo na ivicu šume, grickao neku travku i dugo i prozorljivo me posmatrao. Ptice i zverčice nisu obraćale pažnju na njega. Prošle bi po svom poslu, poneka ptica bi sletela na njega i prhnula na najmanji pokret. Nije se krio i nije prilazio.

Nije imao ništa važno da mi kaže i samo je pazio na mene.

Sada sam noću mogao da spavam potpuno mirno i da dane provodim otkrivajući jezik sveta prirode. Naučio sam mnoge reči i pomalo da govorim. Govor mi je,najčešće, kao kod malog deteta, bio trapav i smešan. Priroda se smejala ali je bila strpljiva i predana učiteljica. Radovao sam se uspesima i sve češće sam mogao ponovo da se obradujem i srcem nasmejem.

Bože, kad sam poslednji put bio radostan! Kada sam se poslednji put nasmejao od sreće i zbog sreće! Kada sam se poslednji put spokojno smešio! Kada sam poslednji put bio miran kada me san tiho grlio i prenosio na svoja svetla polja! Kada me poslednji put budio osmeh jutra!

Nedostaje mi Lina…

Potpuno sam se umirio. Poslednja štroka mračnih godina se isprala sa mog tela i iz mog srca.

Ponovo sam mogao da živim sa životom.

***

Pronašli su me.

Nisam se iznenadio ni zabrinuo. Produžio sam da živim.

Noću me čuvao čukundeda Sava Savanović. Ništa nije moglo da promakne njegovoj pažnji i ništa nije moglo da savlada njegovu snagu.

Ja Sava Savanović sam pazio danju. Ništa nije moglo da mi promakne i ništa nije moglo da me savlada.

Jednog praskozorja, još je samo jedna zvezda sijala na obzorju. Bez svog doba i vremena, slavuj je počeo pesmu. Čuo sam ga.

Pogledao sam i video.

Stigla je limuzina i u otvorenim vratima sam video priliku od koje mi se pričinila Marija Ternokof.

Tren pre trena moje srce je zakucalo i otvorilo sebi vrata. Moja se duša vratila jer ju je videla pre mene.

Tren kada je Lina izašla iz limuzine, ona lepa i nesigurna devojčica, ona prelepa i puna nade studentkinja, ona snažna žena moćna kao boginja, moja žena, moje umirenje sa vaseljenom.

Išla mi je u susret kao i uvek za sve naše godine, s toplim vetrom u kosi i radosnim sjajem u očima, rukama koje hrle da me zagrle i utople se u zimi na mojim grudima, da kroz zagrljaj osetim pod majcom topli znoj na majci i njenim grudima, da me osmeh obasja i usne ispiju poslednju gorčinu i upijem njinu snagu i spokoj.

Hodala mi je u susret i suknja ju je sapinjala i štikle su se preplitale s travom i kamenovima. Samo je u mene gledala i ja sam video samo nju.

Spojili smo se.

Zagrlila me i moje telo se predalo. Drhtala je na nogama i bedra su joj treperila. Ovila mi se oko srca i ono se utopilo kao u izvor žive vode. Držao sam je i bila je sva moja, bila je… Moja žena, moja Lina… Čist i go stojim pred njom!

Pogledala me i video sam sjaj raja i progovorila je jezikom tek stvorenog sveta:

-Imaš kćer! – rekla je… I zarila je očnjake u žilu kucavicu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRADLJIVICA MRVICA I TUROBNI TUMAN

KRADLJIVICA MRVICA I TUROBNI TUMAN

 

Tuman je plovio nebeskim svodom već desetak epoha. Kružio je krugovima po zemljinom šaru, nagledao svega, ponegde i prolio kišu i smočio neku njivu. Smučilo mu se od ljudi i bezdomne muke. Vrteo se po spirali, oblikom ljudskom mozgu sličan a niko ga poznavao nije. Oblaku je kratko vreme, životu svičan nije a pamet ljudska tek je prazna orahova ljuska što po moru tmurnom šuplje pljuska. Ko bi oblak upamtio kad i lica ljudska u sećanju tamne. Pramte gromove i munje, bljesku se zadive, a oblaka je mnogo, tma i tušta, menjaju se svakog dana, oblici su svakojaki, neki na nešto i liče. Ali, u njima nema priče, ništa da se pamti dok se pati i skita.

Nije stao niti je nestao. Ni ime dobio nije, samo tuman tmuran ostao je.

Ko bi znao kako, u pustinji bio je nekako. Čađavi dim iz aviona palog učini mu se sličan. Video je čoveka tužnog kako iz srca peva i ka nebu uzdiže se kao čudan san. Egziperi priča o Malom Princu.

Kako lisica poruku mu slala kako da je pripitomi. Da je dugo čeka, da reč mu bude meka. Trpljvo da stoji dok iz šume prigušeno svetlo očiju iz tame svetli iz daleka. Senka straha kad nestane, možda tad mu priđe, posveti mu dodir, repom mahne, nežnom dlakom ruku mu pomazi. Možda neće uvek u mrak šume da se vrati. Medobojna dlaka možda postane mu slatka.

Tuman je plovio pa se i zamorio. Predugog života da skrati stalaktite u senovitoj pećini počeo da prati.

Senica.

Mala, živa ptica počela je na prag pećine da slati. Poruke bez reda o svemu što po šarenom ptičijem svetu se događa i zveči.

Tuman je znao trik. Setio se lisice. Sam je bio Mali Princ. Mrvice slatke, tačkice po pokislom blatu, puštao je da zaboravljene ćute. Senica, mala uplašena ptica, ostavljala je od kandžica slike po mekom, toplom tlu… Skakutala slatko i poneki odzviždani redak.

Tuman imao je vremena puno. Kradljivica mala mrvice je krala, mahnula bi repom i u trenu bežala ka obzorju dalekom.

Trag radosti prosu se pred pećinom tmurnom. Skupljao je mrvice i pravio zrna da obraduje pticu. Od radosti žive skupilo se dosta, mogli su da dele beskrajnu lepotu sveta. Tmurnog straha nesta…Ljubavi prosta, od semnice prosa.

„Šta su sve epohe lutanja po svetu bile…? Ništa nije kao drhtaj srca male ptice kad je na dlan moj sletela kad je htela.“

Tuman pljusnu dlan o dlan.

Od senice-ptice ostala je samo skica.

 

DEVOJKA U SREBRNIM CIPELAMA

MLADA DEVOJKA U SREBRNIM CIPELAMA stoji na trotoaru na bus-stajalištu. Vitki listovi nogu izlaze iz cipela i preko kolena plove uz butine koje nestaju u mraku suknje, (ozbiljne, geometrijske) i tu priča počinje.

Kao rečna hrid stoji dok se oko nje razbijaju gradska vreva, uzvici, zbrka, šarene reklame… Neki negoduju ali ona naprosto stoji izvan i ništa je se ne dotiče. Vreli je mrak tek legao na ulice ali oko nje se širi rečna svežina. Srebrna senka sa telefona miluje njeno lice i cakli se o oči i osmeh. Nema je tu.

Ja sam dovoljno star da vreme više za mene nema značenje. Zato je gledam dok se ona smeši srebrnom ekranu. Uživam i potajno zavidim ekranu.

Svu tu buku u jednom trenu prekrije njen smeh, radostan zvuk iz grudi zazvoni i i nezaboravno se izvije prema nebu. Pratim njen pogled i vidim na noćnom nebu srebrni oblak i munju koja zasvetli u njemu.

Shvatam: zavideo sam nekom čoveku a ona je vodila ljubav sa oblakom.

Hteo sam da je ponovo gledam ali je nestala.

Prihvatiću kao jedino razumno objašnjenje da ju je odneo bus.

 

ZVIŽDUK

ZVIŽDUK U OSAMI

 

Mrak je.

Svetla se probijaju u tmini i trepere na tihom noćnom vetru kao lišće prolećno. Voda pljusne o suv, topao beton i nestaje pod zemlju.

Prve, krupne kapi noćne kiše padaju, probijaju tkaninu košulje i upijaju se u staru, hrapavu kožu. Gutam tiho gutljaje vode bez želje i volje, lagano se uspravljam i primetim senku koja se nadvija nad mene. Iza leđa i bez zzvukova.

Nahrupe ledena sećanja, duhovi prošlosti koje nisam živeo i ne poznajem ih. Moj je ovo grad i gospodarim njime mrakom. Čija ludost vodi senke nepozvane da ih namučim i zgazim. Obezljudeo sam i poludeo, ljudske me sklonosti ne preče da se služim nasiljem i naseljenike svoje blizine pretvaram u beživotne, smrdljive barice. Tako su jadni a ova senka se usudila da dotakne moje rame…

…Glupa li je, luda li je… Kao i ja…

Naoružana je. Naouružana je, kao i ja, jedino moćnijom od straha, ljubavlju koja se seća.

Nije starica ali već se pogurila pod teretom nebilih vremena. Oči su joj bistre kao kada sam ih zavoleo u jednom drugom gradu u jednom drugom vremenu. Jedine svetle u mraku, same svoju svetlost šire među svim senkama koje su samo odbljesci drugih svetala. Grudi su joj otežale i nabrale se ali su lepe, lepe od ljubavi i nabubre se bradavice krvi i imaju onu lepu boju ljiljana u dolu. Nema sumnje- lepa je.

Lepa je u gradu koji tiraniše atraktivna i napasna, mašinska mladost. Sve te kese kojima se pune izobličene jagode mladosti. Svetla, svetla… Mirisi, mirisi…Klonovi koji se proizvode u frankenšatjnovoj korporaciji, predivni smrdvi zombiji ponosni na podaništvo večnoj mladosti… A ona drhti u noćnoj košulji, sva leprša na vetru koji zviždi kroz kosti. Ustala je jer nije mogla da zaspi od vrućice koja ju je gušila pod posteljinom. Ustala je i drhtavo se prošetala do česmice pod grmom ljubičastih ruža. Dodirnula je mlaz vode i umila grudi i bradavice su se naježile kao ljiljani u dolu pokriveni prvim snegom ovog proleća.

Kada nam se pojave neočekivana sećanja i misli nezvane, kao ove noći… Nije to volja nepostojećeg boga slučaja nego su dodirivanja kvantnih parova, razdvojenih i nepostojećih u beskraju.

Ja sam pio vodu.

Ona je pila vodu.

Kolike je sile upregla vaseljena da nas spoji!

A trebalo je, onog dana, da joj kažem „Ostani!“ I… sve bi bilo u redu! Ona bi me omrzla i meni bi se smučile njene igre i, kao krišom, bi se ogovarali i deca bi mislila da se samo pravimo a da se, ustvari, volimo i-ne da se samo krijemo od strašne utvare samoće.

Kako se divno mreškala voda oko njenog tela. Vijugala je kroz vodu, dugim dugim nogama razbacivala divne kapljice bisera pod kasnim suncem kasnog jula. Nežna bagremova zelena se vrtložila oko zadnjice i milovala oko vrele i nabubrele usne. Poneki mlaz bi se uvukao u sočnu tminu i ja sam osećao, trgnuo se od žmaraca. Pošla je iz vode na suvo, uhvatio sam je za ruku i ispod obe mišice je podigao. Nehotice sam dlanovima pritisnuo polutke i nabubrele bradavice. Gurale su se da provale kroz nasisnjak, bokorile kao ljiljani u dolu. Zujao je jul od zrikavaca i uznemirenih misli u mojoj glavi. Mirisale su joj usne na poljubac i našla se opasno blizu uz moje usne i sve je odjednom utihlo. I glasovi, i zrikavci su zanemeli pred burom koja se spremala.

Ničeg nije bilo.

Samo grmljavina koja je zamirala na granici povlaženih planina i sunca koje se sušilo.

S oštrih ivica kamenih krhotina kapi su isparavale put neba. Tek poneki odsjaj rascepljenog srebra. Kap krvi se polila po prstu posečenom.

Dodirnula je rosu na ruži, prejako je stisnula i krv je posisala. Stavila je prst na usnu i krv se upila u usnu i pomodrela je kao kraljevski ljuljan u dolu. Toliko je slatka bila! Iskrica u noći…

Izvukla se iz mojih ruku i rekla što joj je prvo palo na pamet: „Kupaći ti se uvukao u dupe…“ a na nešto drugo je mislila…

Dug put je bio pred nama.

I ratnik, i pesnik… i lepotica, koji se smeju zombijevskom prahu, krhotinama od duša koje žive „jer vi to zaslužujete“-poukama marketinškog smrda.

A samo je mahnula rukom i vratna žila mlade devojke joj se našla pod očnjacima.

Pljunula je: silikon joj se zaglavio među zubima. Gladna, potražila me očima i našla gde pored kamene gradske česme zarivam očnjake u breskvom namirisanu preponu mlade devojke na prvom noćnom izlasku. Ustvari je smrdela na ustajalo pivo. Kuda će oni po putu nasred nigdine!

Jadni zombiji! Bebe požive tek par godina po rođenju i onda ih umrtve! Tek tako, da bi mogli da im prodaju reklamno đubre za mrtvake. Ubrizgaju im hormone sreće i zatim ih puštaju da se uvijaju i grče. Daju im tekućine za obeznanjivanje i programiraju kako bi tumarali bez cilja i truni radosti…

Radujte se! Radujte se po beskonačnoj programskoj petlji…

Kad bih isisao mrtvilo ih njihovih tela, oči bi im sinule poslednju varnicu, trun sećanja na sreću pre no što su ih kao bebe umrtvili „jer to zaslužuju“ i postali bi slobodni, da zaplove beskrajnom vaseljenom. Treptaj oka, refleksno trzanje očnog kapka, jedina kap života koju nisu uspeli da im otruju…

Gospodari robova.

Slab sam za njih. Moja starica, moja devojčica, ona ima silu jaču. Ja ne.

Ja sam slab i uplašeno se skrivam. Evo, skupila se gomila mladih zombija i udara me i šutira i kad im se učini da sam mrtav, pljuje me i zapišava jer im se učinilo da je prljavi starkelja uhvatio dupe njihove drugarice. Tako vide. Ja sam ispio prljavu krv iz međunožne prepone. Pljuju me, psuju me, prosipaju moju krv po trotoaru po kome teče voda iz česme…

Moja starica, moja devojčica ubija gospodarske zverke!

Moćna je i sažaljivo gleda moje izubijano telo u prašini i vodi, u blatu… Ali, potreban sam joj. Potrebna joj je ljubav.

Ona je ljiljan u dolu i srna i golubica.

Slavuj u ružičnjaku zaplesa frazu i fijuknu kao bičem za kraj.

Tišina je bila kiša.

Uzdahnu duboko i u grlu zahrupi.

Zvučalo je smešno. Samo joj se ugrči kraj usana ispod proniklih nausnica. Setila se mene a nije smela da se nasmeje da hrip ne postane kašalj. Možda čak i krik.

Videla me je jednom po danu i nekako me prepoznala. Oćutala je pogled jer se zastidela: bio sam tako ružan. I ružan. Brižljivo je rasprostrla skute preko nežne mladosti i uljudno zaćutala. Škripnula je zubima i ugrizla unutrašnju stranu obraza. Ta se rana teško zatvara. Krv joj je punila usta, ona ju je gutala i brzo nestala. Krv je bila gorka od ukvarenih desni.

Moja devojčica… Uvek je bila tako uviđavna i pristojna.

Nestala je u gužvi između glasnih i napasnih zombija.

Ja sam u to vreme bio mlad i neobuzdan i tužan. Jeo sam mlade devojke. Nisam, kao kasnije, samo krv im pio. Jeo sam ih, sirove i čvste, od kose do zglobova noge i krive nožne prste. Oči nisam. Toliko je lepote bilo u njima, žive lepote… Povijeno žito, od dva tela ugaženo, pod mesecom krvavim i bledim i u rosu ranu klasje obliveno. Opet zrna se lepotom otvore.

Kad je frankenštajnska korporacija načinila ih lepim iluzijama neonskih svetala, ljubav je nestala. Bile su prazne školjke koje bi se brzo usmrdele ako čim se upotrebe. Krv sam pio više iz navike, iz glupe potrebe za jedenjem… Ali, ukusi su nestali! Svet se pretvorio u bljeskove svetala i zujanje u praznim srcima a zombiji su zombali.

Sva kiša se pretvorila u jednu kap.Padala je kroz noć i ludo je lupala u pod. I, opet se pela i ponovo padala i ponovo je lupila. Tada je postala otkucaj srca a ja sam, ustvari, bio umoran i star i samo sam ponekad krv pio. Iz lenje navike.

Ona ništa nije znala. Grudi su joj pro-virile i ljudi su je gledali čudno. Vodila je razgovore po pravilima i udala se i povinovala. Ljiljan u dolu se okružio pustom i divljim zverovima.

Krv je počela da pije slučajno. (Priča o tome je zapetljano duga i konfuzna.) Bio sam prisutan i između dima dve cigarete progledao kako se u sušnoj pusti ponovo pomalja cvet i rumenilom obliva. Požuda pljuvačke mi je potekla i imao sam je.

-Ali, ja sam precvetala i moje je ženstvo presahlo. Dupe mi visi i sise mirišu na dinju.

…Kako je lepa bila! Moja devojčica, moj ljiljan procvetali….

Hodam ulicama predgrađa i moji koraci su vetar koji miluje bele plahte što lupkaju na vetru.

Zaboravila je da pokupi veš sa žice u gradini među ružama i kapi iznenadne kiše pljušte i zasive njinu sumračnu belinu u ovoj noći. Tražimo se kao slepi.

Dodirujemo se prstima i usnama i nalazimo u žeđi.

Zombiji bacaju prazne i zamalo prazne konzerve piva i one meko padaju na plahte i bešumno kliznu na tlo pored ruža… Ružno žuto, kao od prosutog semena muškog…Ona bi…

Izlazi na ulicu u kao avet beloj spavaćici s izbledelim roze cvetovima i viče sve one naučene reči kojima bi da bude pristojno stroga…

Zombiji se smeju, posebno mi je drag zvonak smeh jedne male lepotice, divljakuše, zečice…

-Ipak, stani… Nije u redu…- kaže i zadržava jednog krupnog kretena.

Moja starica je zbog toga zaista kivna. Ima, i ako zna da me beskrajno ima, svoju dozu ljubomore. Lomi, kao grančice, prstima, glatke, duge, krhke vratove.

Grad je njihov ali je predgrađe naše.

Dok se obesna mladež zabavlja i grohotom svinje ismeva jadnu staricu u paučinastoj noćnici i ona drhti, ne od zime nego od nemoćnog besa, iz obližnjeg parkića izlazi sluzavi stari pijanac i smešno razmahuje i udara se rukom o nabildanog mladića. Ovaj se iznenadi ali pogleda kreaturu i počinje da je bije. Manirom čopora pridužuje mu se još nekolicina uvežbanih, depiliranih i dezodornisanih udarača i kreatura se slinavo prostire po trotoaru i grči se od bolova koji se prostiru nekoliko minuta posle udaraca. Devojčica-zečica prilazi i zvonkim glasom viče i vitkim rukama (iznenađujuće snažnim) sklanja udarače. Jedna druga, koja je i ribicu namirisala jer se seksu nadala, prvom te noći, je kivna i kevće na staricu u noćnici. Ova je ništa ne razume, ali ruka zakačena za njenu, nekad bujnu a sada slamno uvelu, kosu mlatara njenom glavom. Krpena lutka.

Bljesne krvavi sjaj u očima i otkine joj ruku. Krv pljušti po svilenoj haljičici i boje se mešaju.

Čovek bez senke ustane i u nekoliko poteza slomi tri mlada, mesnata vrata. Čučne i pije krv koja lipti. Poput vuka u toru zaskače jadne ovce i samo jetre im izede. Zečicu stigne i obori je. Preponsku arteriju zagrize i krv ga guši dok se ona u orgazmu uvija i stenje slatko.

Zombiji odlaze i dugo se još čuju njihovi razdragani povici i zvonak smeh. I najzad zamru.

Odjednom smo sami i gledamo se na desetak koraka i samo nam oći sjaju i okružuje nas šum davno neizgovorenih reči. Uvele su već i nemaju značenja koje su imale u davnom, bujnom letu. Njeno telo treperi od damara, svi oni dodiri koji su neshvaćeno propali na asfaltu puste sad kao  ružine latice se prosipaju po njoj. Dva uzdaha u isti mah. Oba su optužbe, optužbe bez ljutnje i s odavno prihvaćenom prošlošću.

Vetar jače razvije plahte u ružičnjaku. Ružne mrlje, tragovi semena muškog..

Sutra, sutra će se pobrinuti za to. Nežno i besmisleno pretražuje bore plahe. Ispravlja ih i počinje da plače. Suze se same liju i još mrlja se stvara na plahti.

Sutra, sutra će se sve svršiti.

Srna u granama ljiljana u dolu. Lizne ranu i bol zaceli.

Noć još uvek traje. Iako sam se dobro napio krvi, gmazovski gramz kopa kao pacov po utrobnom životu i tera me da UŽIVAM-„JER SAM TO ZASLUŽIO“. (Mloga zombijevska krv u meni krkljiče i menja me nevoljno.) Kao avet krvavih očiju u svojoj staroj busiji se krijem među đubrem i međ trnjem i motrim na pice. Mlade pice zategnutih dupeta opojno se šire između mirisa breskvi, užeglog mesa i kiselog piva. Kvare svoje crvene usne i picin kečap im se razliva niz biserne zube i razliva među sočne usne. Moram da vam priznam da me ta scena erotski pali i samo stenjem u svom skrovitom brlogu: kakve bi krvopije to bile… ali su mrtve!

Nehajnom uzbujalošću uzmu par zalogaja, one sočne, pico-kečapske, i ostatke bacaju… One najslađe, rubne, hrskave, malo pregorele i samo tragove ostavljaju pico-kečapske i pljuvačke svoje slatke. Veoma profinjeno, svetsko-mondenski, odbacuju ostatke u najnoviju korpu za od-patke. Sačekam da odvrckaju svoja dupenceta na golim, sjajnim nogama i zaskočim ih. (Mnoge sam bitke vodio sa sebima sličnim i uspeo da sačuvam ovo mesto samo za sebe: najbolje je! Gospodar li sam ja ovog noćnog grada!)

Uguravam otpatke u sebe i zadovoljno podrugnem.

Tada je osetim i smrzne mi se duša.

Moja srna, moja lastavica, moj ljiljan u dolu je umorna od života i podiže se na talasu vetra iz divljih davnina i plovi, ne dotiče se tla… Grudi su joj pune i jagode niču oko njenih stopa. Stopala koja sam držao i milovao, otimao ih od anđela zavidnih, umorna su od krivih puteva i bolne kamene reklame rizle ljudskih srca. Usnice rujne ljube zadnje slatko vetra morskog. Slana je od soli žive i slatka od srca svoga koje miri ritam spori…

(O, radujte se zombi-gospodari sveta. Nema više krvopije da vam smeta!)

Jutarnja se rosa oko koraka tihog topi… Uzjahala je na kobili vetra i širi se ka šini gvozdenog konja koji zviždi u noći. Ka maglini Denebole zvezde uspinje se njena zvezdana prašina… Svu beskrajnost sve-mira ledenog ljubav njena topli.

I korakom je zadnjim pokazala na mene, kukavicu zadnju…

Moćni konj kroz noć svetlom svojim lomi okove od mraka. Gle, na putu njemu, nemoćna i slaba, prilika je bela u noćnici od pahulja snenih procvetalih na plahom zefiru predgrađa od stakla. I sećanja. Gle, železo se lomi i pepelom se stvori, tek čađ je na postelji od vetra.

Gledam ponekad na ljiljane u dolu. Gradina njena to je bila.

Ruža jedna usred procvetala, krv je njena od ljubavi početka.

 

ZVEZDANA

TRIDESET ŠESTICA DO ZVEZDANE

 

Tih sam godina još bio mlad i neobuzdan.

Bruje trole i zuji neon.

Ona ima haljinu kao iz šezdesetih: široka suknja otkriva kolena a torzo je prekriven uz telo i samo se osrednje sise izmiču. On ima sličnu odeću: odelo buntovnika i belu košulju s vlatima sasušenih travčica. Kreću se kao po koreografiji: Ona ga prati i hvata za rukav. On se grubo cimne i njena ruka padne. Kaže… odmahne rukom kao da tera insekta, okrene se i odlazi u noć. Ona pruži par koraka ali kao da naiđe na nevidljivi zid i ne može dalje, vrati se i sedne na oronulu klupu i plače. Zvukovi grada nestaju po praznim ulicama.

-Zašto? Boli, kida me…

Ja sam pijan, ubljuvan a čini mi se i usran. Ležim, oduzet između nekoliko drveta i parčića livade. Hoću da joj kažem nešto lepo i napinjem se i mumlam.

Izgleda kao duh dok se još trese od bola i plača i prilazi mi na tom mestu između jave i med’ snom. Podiže skute haljine i skida gaćice i čučne nada mnom. Lepšu pičku nisam video. I miriše na breskvicu.

Piššša…

Nije videla da imam lep šešir. Flicovan.

DREVNO PESNIŠTVO

DREVNO PESNIŠTVO

Ljudi nekad nisu govorili. Pevali su.

Ljudski govor je bio melodičan, bio je muzika, bio je pesma.

Ovo što sam napisao nije ni metafora, ni patetična improvizacija. To je istorijska istina, iščezla iz kolektivnog pamćenja, nestala iz prestrašenih ljudskih srca i razvaljenog uma.

Ljudi su bili snažniji, bili su pametniji, …najvažnije – bili su mnogo bliskiji, mnogo jače povezani u svom umu i svojim srcima.

Takvom ljudskom rodu govor, kao razmenjivanje reči, nije ni bio mnogo potreban. Ljudi su se razumeli…Naprosto i jednostavno – razumeli…Ipak, bilo je lepše i govoriti a ljudski govor je praktično bio pesma, melodija koja je prenosila reči i poruku.

Reči tog govora nisu bile okamenjene forme, same sebi iste. Ista reč, zavisno od melodije koja ju je nosila, mogla je da ima različita značenja. Rečenice koje bi mi danas, izgovorene ili napisane, doživljavali kao jednu tačno određenu informaciju, nekad su bile žive u svojoj promeni, zavisno od čoveka i njegovog raspoloženja, od prilika i onog kome su bile upućene. (Mada i danas govor može da ima ovakve osobine, ipak se radi samo o jadnim ostacima nekadašnjeg govora ljudskog roda. Jedini primer u današnjici, a i on je već sasvim napušten, je majčinsko pevanje bebi. Beba još uvek ne razume reči i rečenice ali nepogrešivo razume ono što mu majka peva. )

Onda se desila katastrofa.

Ta katastrofa je kroz legende i mitove poznata svim narodima, svuda gde žive ljudi. Uglavnom se govori o potopima, ognjenim pošastima…ali, jesu li se desili ili ne – to je nebitno. Mnogo gora katastrofa se desila u samim ljudima. Verovatno i nije bila iznenadna, nagla…možda su je pratile i fizičke katastrofe… ali ona najgora se desila u samim ljudima.

Desilo se zlo.

Među neposredno i blisko povezanim ljudima se, najverovatnije, umetnula laž. Možda je u početku bila mala i nevina, možda je odmah bila pogubna …svejedno se umetnula u skladnu melodiju razumevanja, pokvarila tanano tkanje vremena i osećanja, šara na šaru se više nije uklapala, pojavilo se očvrslo nepromenljivo mesto na kome se melodija lomila, šara kvarila…i mesto je počelo da se kvari u nepromeni, da bude iskvareno i zlo.

Tako se pokvario i govor. Reči su postale iste u nepromeni, rečenice su bile samo proste informacije bez emocije i ljudi su se sve teže razumeli. Ljudi su se razdelili, govori su se podelili i počelo je vreme propasti.

Muzika, po samoj svojoj strukturi, ne može da laže. Govor može. Odeljen od muzike, postao je slab za iskušenja zla.

Ljudi nisu odmah zaboravili svoj drevni govor. Čuvali su ga u sećanju, ličnom i zajedničkom. Tako je nastalo Drevno Pesništvo.

Stvorili su pravila Pesništva koja su obezbeđivala da ono zadrži osobine drevnog govora. Reči u Pesništvu, način na koji su se one slagale u skladne stihove je morao da oslikava suštinu drevnog govora. Pesništvo je, prenošeno od čoveka do čoveka, od ljudi do ljudi, usmeno i uz promene koje je nalagalo vreme i prilike, povezivalo ljude u jednu opštu zajednicu.

Govor je bivao sve važniji. Trebalo je krpiti pokidane neposredne veze i premošćavati prostornu udaljenost. Sve slabije sećanje-pamćenje je nametnulo potrebu da se premoste i vremenske udaljenosti. Trebalo je kroz vreme slati poruke. (Zbog toga su stvorena slova i pisanje. )

Govor ljudi je sve manje bio ukras sveta. Postajao je sve više samo praktična forma, okamenjen oblik suprotstavljen prirodi, koja je kao i sama suština sveta, razigrana u bogatstvu svojih pravilia, neprekidan izvor i tok jedinstvenih i neponovljivih promena. Pesništvo je stvoreno da bi se održalo sećanje na drevni govor koji je bio i lepota i vera…a u moru nevolja koje su počele da nasrću na ljude, iznad svega je bilo potrebno i kao lek…

…za dušu i srce… (Jer, duša je naše suštastveno biće, srce je središte našeg uma!)

Pesništvo je imalo svoja stroga pravila. Ništica od mog znanja me sprečava da ih iznesem ali svakako su vrlo slična pravilima koje poznajemo iz sačuvanih pesama iz starine, bile one indijske, nordijske, slovenske, persijske, helenske…Ta pravila nisu bila zabran i bič nekog hira… čitava era ljudskog roda iz vremena pre katastrofe i propasti je bila utisnuta u njih i obezbeđivala da lepota i lekovitost govora opstane među ljudima.

Pravila su bila stroga i kompleksna.

Pesnici su bili glasnici božanskog duha i bili izdignuti iznad svake ljudske vlasti.

Pesma nije samo slaganje reči u misao ili sliku koju razumemo. Pravila ritma (a reč “ritam” (sanskrtsko „RTA“) se odnosi na božansku nit-zakon života), pravila metafore… omogućavaju da nam se nadsvesno (nesvesno, metafizički…) u samo srce utisnu prave poruke koji nosi pesma. Golo razumevanje pesme, razumsko shvatanje… je samo vrh ledenog brega bogatstva i nadahnuća koje je u dubinama ljudskog bića. Kao što nam muzika, koja ima veoma strogo definisana pravila (koja hteli-ne hteli moraju da poštuju i stvaraoci fekalnih pojava nalik na muziku) donosi osećanja i mimo čula sluha i bez razumske analize utiskuje neka saznanja…ona PRAVA saznanja koja nisu tek zbir logičnih činjenica, nego suštastvena saznanja… tako je funkcionisalo i Drevno Pesništvo i tako bi trebalo da funkcioniše i današnje pesništvo.

Drevno Pesništvo nije zapisivalo reči pesama. Takvo ludilo nije moglo ni da padne na pamet. Ljudski glas i muzika instrumenta su jedini mogli da nose i izraze pesmu. (Naravno da su ljudi posedovali znanje pisanja. Slova u ljudskoj istoriji uvek prethode brojevima, a po mnogim građevinama sačuvanim iz duboke antike (i još mnogo ranije) znamo da su ljudi itekako znali s brojevima. No, slova su imala druge primene i verujem da nisu bila ni naročito cenjena…Širenje slova kao vrste pismenosti je istorijski vezano za jednu ne naročito poštovanu ljudsku delatnost – trgovinu-birokratiju… ali, to je druga priča…)

Drevni pesnici su, što je opštepoznato, bili izuzetno poštovani u ljudskim zajednicama. Na neki način su bili izdignuti iznad i zajednice i vladara i zakona. Tačnije, bili su vrednovani kao prenosioci božanskog nadahnuća. Pesnici su saopštavali božanske istine, mogli da unište ili uzdignu bilo koga iako im nije pripadao ni trun svetovne vlasti ni materijalnog bogatstva. Pesnik bez Pesme nije bio niko. Sa Pesmom je bio Božji glasnik.

Naravno da su se Pesnici razlikovali i bili različito cenjeni. Njihovo vrednovanje je bilo neka vrsta opšte aklamacije i dugo je ostalo nedodirnuto ljudskim lukavstvima i zločinjenjima. Neki su bili dobri, neki su bili loši…

…a vreme propadanja se nastavljalo…

Propadanje je proces i teško je reći od kog trenutka nastaje nepopravljiva šteta. Ipak, u našem vremenu i našoj civilizaciji vreme renesanse i humanizma i, naročito, prosvetiteljstva (a moram da napomenem da se ovde reč “humanizam” ne odnosi na “čovekoljublje” već na idejno preokretanje od “božanskog” na “ljudsko” a prosvetiteljstvo nije „prosvetljenje“ već „u-prosečenje“) nosi pečat krucijalnih promena. Renesansno osvrtanje na antičke vrednosti se izmešalo s ljudskom gordošću humanizma, a gordost je primaran i generišući greh, umetnost i nauka su se okrenuli od božanskih vrednosti i na tron postavili čovekove.

Krhak je čovek oslonac za čitav svet.

Renesansa je generisala poletno i bogato umetničko stvaralaštvo. Vremenom… ono se degenerisalo!

Veliko Drevno Pesništvo je počelo polako da tone pod navalom gorih, manjih i skučenijih pesama. Pesnici su se odrekli moći Pesništva kao suditelja u i nad ljudskom zajednicom i prepustili carevanje vladarskim silama.

Ritam (božanski tok života), metafora (kao veza, spona između ljudskog govora i božanske suštine) i TEMA su osnovne odlike PESME!

Moderna civilizacija je, u skladu sa svojom idejom ekstremne individualizacije, TEMU otklonila od opšteljudske vrednosti i usitnila je do neprepoznatljivosti. TEMA nije isto što i suština PESME ali je svakako njoj najbliža. Usitnjavanje i obeznačavanje TEME je ogolilo ritam i metaforu i učinilo ih maltene praznom formom.

Takve, bilo ih je lako odbaciti.

Zaboravljena je suština ritma kao muzičke osnove koja nosi neke svoje poruke. Zaboravljena su značenja metafora, koja imaju svoj dubok nadsvestan (metafizički) koren i one su postale tek manje ili više uspešne slike.

Tako… nastalo je moderno pesništvo “slobodnog stiha”.

U početku je to možda izgledalo kao oslobađanje duha od ograničenja tela. I, zaista, nastala su mnoga velika pesnička dela moderne! No, nažalost, vremenom se to pretvorilo u besciljno lutanje beslovesnih duhova.

U međuvremenu stvorena je mašina, besprimerna sprava u istoriji čovečanstva. U povesti sveta sve, svaki čovek i svaka travka, su jedinstveni i neponovljivi. Svet je neprestano samo sebi sličan u opštem skladu. Štamparska mašina je počela da proizvodi identične objekte.

Tako je nastala knjiga kakvu danas poznajemo, prvi produkt “masovne proizvodnje”.

Na toj osnovi mašina Prosvetiteljstva je umnožila svoju ideju “demokratske sreće” za sve i, u isto vreme, dovela do apsurda individualizaciju ljudske zajednice. Uz pomoć mentalne anomalije darvinizma individue su se priklonile “zakonu jačeg” i – nastao je pogubni haos “mamonizma”. (Mamonizam je oblik kapitalizma u kojem proizvodnja i trgovina nisu jedini sadržaj. Mamonizam okupira i svest i dušu čoveka i čini ga – potrošačem.!)

U takvom ambijentu štampari su počeli da diktiraju pesnicima šta će i kako će pisati.

Tako su nastali Autori.

Drevni Pesnici su bili svesni da su samo oruđe kroz koje se materijalizuje nadahnuće: jedino u tom smislu su bili važni… Masovna proizvodnja je zahtevala da proizvod ima prepoznatljivu etiketu: Autora.

Pesnici su se u velikoj meri okrenuli nižem i, nekad, ne baš cenjenom obliku književne umetnosti – prozi.

Proza je prozaična!

Tužno je kad čovek shvati koliko truda i suvišnih reči mora da se unese u priču ili roman u odnosu na koncentrovaniju i snažniju pesmu. Pesma je sama esencija misli, ideje, poruke. Proza je veoma razblažena forma i… mnogo pitkija.

Velika dela književnosti su stvorena u vreme ekspanzije romana i priča. Kao kakvi svetionici nad mračnim i haotičnim XX vekom su pružali utočište čovekoljubivoj i duhovno plemenitoj misli. Kao primer i opomena su bili dostupni široko razbacanim i usamljenim umetničkim dušama.

Kad – gle! Nasuprot svim očekivanjima i namerama, zlo se sve više širi svetom, ljudi su bespomoćniji i usamljeniji, sve umetnosti, pa i književnost, sve jadnije i besmislenije!

Nisu ljudi sasvim propali i nije Drevno Pesništvo nestalo bez traga. Postoje kao što i nada poslednja nestaje. Postoje i ukazuju se i kroz prozu i kroz slobodan stih. Postoje i kod sasvim “nepoznatih autora”, onih koji u neobjašnjivim nemirima bukvalno “moraju” da pevaju o nečemu što možda nikom drugom nije važno. No, sve to je zatrpano mamonističkim đubretom…

No, sve to nađe svoj put do nekog srca, ako je sakovano od Drevnog Zlata.

Pre no što prođem kroz istoriju, pravu istoriju ljudskog roda, koju ću po razlici istinitosti nazivati Povest, moraću da objasnim kako vidim neke pojmove koji su kroz vreme i, naročito zbog uticaja tzv. “naučne metode” (razvijene i uspostavljne u XIX veku), krajnje devastirani i u svesti “modernog čoveka” iskrivljeni do neprepoznatljivosti.

 1. Zemlja je ravna

Ljudima se iskrivilo viđenje pa je vide krivo-okruglom.

 1. Zemlja je živa

To bi trebalo da je jasno samo po sebi, kao što nam je jasno kad vidimo čoveka, životinju, biljku… i – svesni smo toga. Svest o tome kod ljudi je u redu, ali je put ka racionalnom i opšteprihvaćenom razumevanju zakrčen “činjenicama i definicijama” … pa, recimo, viruse smatramo “živim” a samu Zemlju – “trećim kamenom od Sunca”.

(Već na ovom mestu počinjem da se saplićem o “definicije” i moram da pravim opširne digresije koje smetaju pripovedanju. No, obzirom da je tema važna i da je usklađivanje pojmova osnova za dalje razumevanje, moram da budem kofuzan i dosadan.

U nikad do kraja prihvaćenoj i “objavljenoj” definiciji “života” nauka se oslonila na “nenaučno” samopodrazumevanje i “život” shvatila kao nešto što: 1. fizički postoji (zauzima neki deo prostora); 2. vremenski je ograničeno (ima “početak” i “kraj” – što su  “samopodrazumevajuće” granice između “živog” i “neživog” “sveta”); 3. uspostavlja neku vrstu komunikacije sa svetskom okolinom (razmenjuje i “izmenjuje” materiju); 4. uspostavlja “blisku” komunikaciju sa svojom vrstom (vremenski i prostorno povezano razmenjuje materije i proizvodi nov, sličan, ali ne i identičan oblik “života”) tj. – razmnožava se… 5. (za razliku od prethodno navedene “komunikacije” koja je očigledno dokaziva) uspostavlja aktivnu komunikaciju s nesrodnim vrstama (menja ih ili biva promenjena) itd. , itd. , itd. , … i sve to za nešto što će i mentalno ograničeno biće u trenutku registrovati kao živo-neživo biće.

Primetićemo da je ključna reč u sagledavanju definicije, odnosno shvatanja Života – KOMUNIKACIJA. (Pre svega, ova latinska reč ima rodni koren u communic… što znači da bi na srpskom glasila “zajedničarenje” ili “opštenje” i, zaista, odgovara suštini pojma koji označava: nešto što je vezano za zajednicu, tiče se nekog kretanja, izmene, promene… u njenim okvirima. Reči “zajedničarenje” i “opštenje” su u upotrebi u srpskom, ali su se odomaćile u nekim drugim kontekstima i zato ne mogu da budu naš formalni supstituent. No, veoma blisko opisuju način na koji ovde primenjujemo reč “komunikacija”. ) Rekao bih da pojam komunikacije ovako shvaćen i vezan u kontekstu razmatranja uz Život, daje osnovno određenje za shvatanje i tumačenje Života. Dakle, osnova Života je da KOMUNICIRA, tj. tvori zajednicu i označava je u njenoj promeni. U tom smislu, ako razmatramo “živost” Zemlje-Sveta, treba da se zapitamo: KOMUNICIRAMO LI SA ZEMLJOM… Rekao bih da je elementarno očigledno da sa Zemljom komuniciramo… na mnogo različitih načina… i to nije sporno. No, pitanje komunikacije obavezno u sebi sadrži i podpitanje VOLJE, tj. : postoji li volja za komunikacijom! Pitanje važi i za ljude i za Zemlju-Svet. Volja podrazumeva i postojanje UNUTRAŠNJE SLOBODE. Dakle, zapitao bih se IMA LI ZEMLJA SVOJU SLOBODU i VOLJU da komunicira s nama. To isto pitanje bih postavio i ljudskom rodu. Koliko je naša komunikacija slobodna i voljna – ili je samo kauzalno zadata.

Izbegao bih opšte razmatranje ovog pitanja i za potrebe teme ovog rada bih ga sveo na teren etike: Koliko je komunikacija ljudskog roda sa Zemljom-Svetom u okvirima pozitivnog odnosa!

Rekao bih da je očigleno da već iz samog shvatanja Zemlje-Sveta kao neživog bića, kao “trećeg kamena od sunca”, pokazuje našu neetičku, nemoralnu nameru. Implkacije ovakvog stava su brojne i, u konačnom, u odnosu na jedno toliko kompleksno i moćno biće, pogubne po sam ljudski rod.

Ukratko: i da Zemlja nje živa, bilo bi dobro da je smatramo živom!

Za astronomsku planetu Zemlju radije koristim izraz Svet, podrazumevajući da je to mesto na kome živimo i da nam je Sve(t). (Takođe i da je Sveto, da je Sve-to…) Nema nikakvih dokaza da Zemlja nije Sve(t) i Sve-to. Navodni izlasci čovekovi na prag našeg Doma, u svemir, nisu promenili ništa u ovakvom viđenju, a ne verujem niti da će ikad…

Doduše, jedino u drevnim mitovima i religijma Svet se vidi kao (božansko) biće. Od objave monoteističkih religija ovakva vizija prestaje jer se nikako ne uklapa u takav koncept. Ipak, sklon sam da i na ovom mestu koristim suštinu mita bez preispitivanja istinitosti i realnosti: zdravije je i za ljudsku psihu i za praktičan život. Ako Zemlju-Svet smatramo živim bićem, više ćemo je poštovati a samim tim i sebe i svoj život.

Osim što joj je odreknuta životnost, u određenom trenutku Zemlja-Svet je potisnuta na periferiju univerzalnog sveta. Naučno uspostavljanje solaro-centričnosti, umesto geo-centričnosti, zaista nije donelo ništa. Univerzalno gledano, astronomsko-matematički, oba sistema su podjednako netačna. (U svemiru u kome se sve kreće i gde je sunčev sistem neprimetna čestica, bilo kakav centar može jedino biti, ako bi ta teorija bila tačna, u početnoj tačci tzv. „Velikog Praska“. ) Sistemi referencije ništa ne menjaju u izračunavanjima. Drevni narodi su u najmanju ruku podjednako dobro izračunavali astronomska kretanja a čini se da su bolje razumevali njihovu suštinu. Kopernik, ili ko je već to uradio, je samo pomerio tačku gledanja. Sve je ostalo isto i u stvarnosti i u izračunavanjima. Promenila se samo naša svest o tome da više nismo u centru sveta. Pomereni smo na neprirodnu i depresivnu periferiju.

Sama nauka je, kada se dublje unela u svoj predmet, u okviru kvantne mehanike, uočila da je sam postupak merenja nešto što unosi promene u svet. Usudiću se da kažem ono što se naslućuje, ono što je nekad bilo podrazumevajuće: SAMA LJUDSKA SVEST UNOSI (ZAKONOMERNE!) PROMENE U SVET. Toliko o tome… zasad…

Možemo da se složimo da način na koji vidimo i shvatamo Svet zavisi od naših sopstvenih definicija, koje su uslovljene nekim preliminarnim dogovorima i(li) namerama a da o samoj suštini nemamo jasnu sliku. Ljudski razum, pogotovo njegov naučni izraz, nema mogućnost da shvati suštinu Sveta. Za to je “zadužena” ljudska svest. Na svoj apstraktan način svest shvata i nečinjenično nam omogućavan uvid u suštinu Sveta i život u njemu. Svest o Svetu je spontana (po nekim svojim unutrašnjim zakonitostima) i univerzalno-kolektivna. No, svest je i promenljiva… Neki naši „dogovori, namere i definicije“ vremenom mogu, ako ne baš i da promene svest, ali mogu da unesu neku nezdravu konfuziju.

Smatram očiglednim da viđenje Sveta kao „trećeg kamena od sunca“ donosi velike probleme u život čovečanstva. Zato predlažem da, bar u okviru ove teme, prihvatimo Zemlju-Svet definisanu kao živo biće na kome i sa kojim živimo.

 1. Voda je krv Sveta

I, voda je živa i najdivnije biće na ovom svetu.

Ako je shvatimo kao jednu od slučajnih tekovina nekog spontanog i mehaničkog sistema, ako je shvatimo na naučno-činjeničan način, vidimo je kao jednu od najednostavnijih pojava. Ako sagledamo njenu ulogu u funkcionisanju Sveta, uvidećemo nenu jedinstvenost i nezamenjivost. Pravi je krvotok Sveta.

Ako je dugo i besmisleno posmatramo, malo-pomalo, postaćemo svesni njene kompleksnosti… postaćemo svesni da je voda – ČUDO.

U onom smislu u kome čudo razumemo kao nesvakidašnji, izuzetan i neobjašnjiv fenomen u sklopu uobičajenih događaja, u tom smislu je voda – ČUDO.

Po svemu sudeći, voda je najstarija pojava-biće na Svetu. Njena je umnost, otuda, nama nedostupna. Dostupna nam je njena blagodatnost, u kojoj utoljavanje žeđi nije najveća.

 1. Raj je mesto na Zemlji-Svetu

Raj je mitološko, istorijsko i duhovno mesto koje je Bog stvorio za čoveka da ga uživa, da ga čuva i gospodari.

Raj je jedinstvo Sveta i ljudskog roda, jedinstvo među ljudima i duhovni sadržaj ljudskog bića. Postojao je na Svetu i zatvoren je za ljudsko viđenje.

Verovatno još postoji.

Kod ljudi je vremenom stvoren stereotip o Raju kao “zemlji dembeliji” u kojoj se ništa ne radi a dostupna su svaka uživanja. No, zamišljati Raj kao mesto za zadovoljavanje strasti je pre bliže paklu nego Raju. Raj bi trebalo da je mesto slično bilo kojem na Svetu, jer – Svet je stvoren kao Raj… posle su ga ljudi upropastili… Raj je bio mesto i da drvo posadiš i o životinji da brineš i sa ženom da se svadiš i miriš i da decu podižete… Drvo je raslo na ponos saditelja i životinja i čovek su se pomagali i žena i čovek su se voleli (a ljubav sadrži sva osećanja, pa i tugu i nerazumnost i ljudi su se i sporili, ali ljubav to nije kvarilo) i deca su se rađala i bila i briga i radost… Samo zla nije bilo… Veze između ljudskih bića su bile žive i svetle i tu nije bilo mesta da se zlo umnoži.

A zlo se umetnulo u prvu pokidanu vezu zbog prekršenog zaveta…

Tema ovog razmišljanja je, ustvari, ovaj odeljak… Raj… kao mesto i kao stanje duha… i kako su ga ljudi izgubili i mogu li da se vrate…

Naravno, mnogi ljudi i mnoge religije su o tome mnogo značajnije govorili… I, sam Hrist, objavljeni Bogočovek, nam je doneo Reč… i naravno da ja sam ne mogu ništa novo da dodam i otkrijem… S druge strane, čežnja mog bića, kao i svakog drugog, za istinom i potragom, ono što osećam u samom središtu Srca, mi daje i pravo i obavezu da u svetu u propadanju, potražim stazu i odgovor… i podelim je s ljudima… nemam iluziju da moje reči mogu da promene svekoliku istoriju… čak me slabost mojih reči obara i umanjuje… Ali, ipak… potreba i nada, uverenost da se prava Povest Vremena Ljudi ne gradi na “velikim” rečima i događajima, no na trudu i volji običnog čoveka, malim, nevažnim detaljima života koji odlučuju, u svom svetskom zbiru, na način i proces koji ne shvatamo i ne možemo da shvatimo, uverenost da jedan mali osmeh ili mala suza znače mnogo više nego sve silne i nepotrebne reči koje mislim i pišem s namerom da pronađem i put i srodna srca, moj mali i beznačajni trud me goni da nastavljam…

Nekad davno sam počeo da pišem Pismo i pošaljem ga na adresu Raja u nadi da će ga neko dobiti i pročitati. To je moja namera.

Čak i ne očekujem odgovor.

Naravno da me zainteresuje pitanje i da li je, osim što je istoriografsko i duhovno, Raj još uvek i geografsko mesto. Koliko sam ja upućen, poslednji veliki poduhvat za pronalaženje tog mesta je preduzeo Aleksandar Veliki. Opšte uverenje, koje je vremenom nastalo i pobudilo i druge i drugačije potrage, je da je Aleksandar Veliki tražio moć za sebe. Moguće, …mada nejasno slutim da je verovatno imao drugi motiv i nameru. U svakom slučaju, ideja da Raj, ili bilo šta od mogućih sakralnih artefakata, treba doseći radi sticanja bilo kakve moći je besmislena i okreće vas na stranu suprotnu od Raja. Mislim da je izlišno bilo kakvo kretanje u potrazi, čak i u trivijalno geografskoj potrazi… Nisam siguran… verovatno je da treba uposliti i korake nogu… ali je sasvim sigurno da je u potrazi za Rajem neophodno pratiti korake srca… Odavno mi se učinilo da nekako treba uskladiti korake otkucaja Srca sa koracima kojima hodamo po licu Sveta i da, na taj način, iscrtavamo lik svog bića na tom Svetu i u njegovoj Povesti.

 1. Čovek je biće

Čovek od rođenja ima jedno, jedinstveno i BEZVREMENO biće.

Ono što želim da kažem, a da dugo ne raspravljam o tome, je da svaki čovek od rođenja i među ljudima ima svoj jedinstven i nepromenjiv lik. Verovatno je to onaj lik koji naslućujemo u očima čoveka, ono što PREPOZNAJEMO bez obzira na godine i promene fizičkog tela. Taj lik je naša živa ikona, ono pravo biće, jedno, jedinstveno i bezvremeno… Telo je samo naša vremensko-prostorna predstava na zemaljskom svetu… I propadljivo je… Ovo naše bezvremeno biće, naš lik-ikona, je nepropadljivo, ono čini “energijsku” osnovu naše materijalnosti… ali je i ono tek nosilac duše… Svojim životom, svojim delima i mislima, brinemo o duši i njenom mestu u večnosti.

 1. Čovek je slobodno biće

Sloboda o kojoj ovde želim da pričam je sloboda volje, sloboda izbora… Zanemariću teme univerzalnosti, apsolutnosti, izlaska iz konteksta gole podređenosti kauzalnostima sveta… U svom životu, u svom kretanju čovek nailazi na raskršća i nepoznate puteve. Tada treba da odlučuje, odgovara na pitanja koja se međusobno isključuju. Koliko je u tom postupku čovek stvarno slobodan, nezavisan od već zadatih zakona (sveta, zajednice…) … Rekao bih da i nije toliko važno koliko je čovek ograničen prema spolja… Bitno pitanje je koliko je slobodan iznutra: da li u sopstvenom biću ima ugrađena ograničenja, inkorporirane kauzalitete koji bi ga unapred definisali u odlučivanju… Odgovor bi bio: ČOVEKU JE SLOBODA DATA (od Boga u činu kreacije). Pri tom, sloboda nije data kao neki sadržaj, neki kontekst koji bi odredio specifikaciju mogućnosti… Mislim da je ta sloboda čista forma volje, volje nenarušene bilo čim spolja, čak ni od samog Boga… (Što ne znači da je Bogu nepoznata potencija i usmerenost te volje…) Takva sloboda je tek bezoblična forma u koju čovek unosi sadržaj… samim svojim životom, samim svojim kretanjem, samim svojim mislima i odgovorima… Unošenjem sadržaja, čovek sebi počinje da gradi veze, veze sa svetom i drugim ljudima, veze koje mu nužno ograničavaju slobodu u apsolutnom smislu… Ukratko: ČOVEK JE SLOBODAN DA SE OSLOBODI! Unošenjem sadržaja, svojim delima i odlukama, čovek ograničava i gubi svoju apsolutnu slobodu i počinje da gradi sadržajnu slobodu u svetu i među ljudima. (Važno je, kada sagledavamo slobodu u njenom sjaju, da shvatimo kako se tada PROŠLOST pojavljuje kao taman ponor u kome sloboda nema nikakve moći. Prošlost je oblast u kojoj više nikakva čovekova aktivnost nema uticaja. Usmerenost slobodne volje prema budućnosti gradi nedodirljivu prošlost. To je opomena koja je stalno prisutna i treba da nam služi u donošenju odluka na raskršćima i pred nepoznatim putevima. )

I – čovek je jedino slobodno biće na svetu.

 1. Svet se kaže: MI

Jedan čovek nije ništa. Čovek je čovek samo među ljudima.

Individualna svest svoje moći zadobija i ostvaruje tek u opštem i kompleksnom sistemu veza sa drugim individualnostima i tvori jednu zajedničku svest koja je KREATIVNA I ZAKONODAVNA za Svet kao po-stvarenu mogućnost… Hoću da kažem da pred ljudima postoje mnogi mogući svetovi ali da ljudi, KAO ZAJEDNICA, OSTVARUJU  JEDAN I SAMO JEDAN SVET… čijoj zadatosti i kauzalitetu tada pripadaju i podležu. (Da ne bi bilo zabune: ostvareni svet nije nepromenljiv i večan. (Samo promena je večna!…) Dakle, ne postoji tiranija ostvarenog sveta. Svet je i dalje podložan slobodnoj volji!)

Ukratko: Svet je stvoren i stvoren je da ga čovek gradi, čuva i uživa…

7a. Među ljudima postoje VEZE

Ne bih o prirodi tih VEZA. To razmatranje prevazilazi mogućnosti ljudskog razuma. Kako ih ja vidim, mogao bih da ih opišem kao “energijske”, “meta-svesne”, “apstraktne”… Jedino bih voleo da se složimo oko toga da nesumnjivo postoje, da su žive i delatne i da su prirođene svakom čoveku i celom ljudskom rodu… Uglavnom ih vidimo i doživljavamo kao emocionalne reakcije između bliskih osoba (roditelja i dece, ljubavnika, …), često prisustvujemo čak i njihovom ispoljavanju u materijalnom svetu (razne “neobjašnjive“, paranormalne, …), postoje i kao razne manifestacije i prema svetu i između nesrodnih živih (ili “neživih”) vrsta… U svetu u kome živimo uglavnom su nedohvatne i nepristupačne slobodnoj volji, tj. pojavljuju se kao spontane ili nekontrolisane i u izuzetnim situacijama. Mislim da je to posledica gubitka vere među ljudima, … gubitka vere u svakom smislu ovog iskaza. Takođe, želim da prihvatimo da nisu nikad bile, nisu niti je moguće da budu pod kontrolom razuma! To i nije posao za razum. Razum treba da nam služi da rešimo pitanje ishrane, da se ne povredimo, da napravimo dobar krevet… VEZE su veze svesti, ali ne i nužno svesne veze… Kao što dišemo i srce nam kuca a ne razmšljamo o tome, tako nam i ove veze omogućavaju život i ispunjavaju ga…

Pretekao bih se u izlaganju i odmah rekao da su ove veze VEZE LJUBAVI! (Ne želim da kažem da se veze uvek ispoljavaju u onom stereotipno prihvaćenom ugodno-pozitivnom ispoljavanju ljubavi. I sama ova ljubav je kompleksno osećanje, često uključuje i neugodne odluke i osećanja… Ova sveopšta ljubav (Ljubav, Agape) je još kompleksnija… A po čemu bi se onda razlikovala od bilo koje univerzalne i metaetičke veze! Po čemu je Agape, onda, pozitivna i poželjnija od bilo koje veze iznad razuma i izvan moralnosti!… Po tome što niti sadrži niti dozvoljava – zlo! (Često moramo da činimo stvari koje u datom trenutku nekom nisu prijatne… vadimo trn iz nečije ruke i njega to zaboli, zabranimo detetu da  pruža ruku na vrelu peć i ono plače, šaljemo sina u rat, ostavljamo devojku… I – sve to… A, kako ćemo znati da razlikujemo bolna-dobra dela od – zla!… Po SRCU!

Po SRCU.

 1. Srce je središte ljudske umnosti

Pošto je naše telo jedan deo nas i pošto materijalistički nastrojen svet boluje od težnje ka definicijama i označavanjima, moraćemo da lociramo našu umnost i lociraćemo je u Srce, koje je, između ostalog, i ono naše anatomsko, materijalno srce. Običnom razumu ćemo da ostavimo nesiguran i zbunjen mozak. On i onako odlučuje o uglavnom o jednostavnijim pitanjima pred koje nas stavljaju svet i život. Ona zaista važna i životodavna pitanja kontroliše Srce. (Nadam se da dobar sagovornik neće da se prikloni stereotipu jeftinih romana i pojam i funkciju Srca shvati kao trivijalno povođenje za emocijama. Ni najmanja namera mi nije da idem u tom pravcu. Emocija ima raznih, ali je većina produkt trenutka i (samo)obmane. Preskočiću one emocije koje su kratkotrajne i nepostojane, govoriću o onim pravim, o Emocijama… Kako ih razlikujem: po trajanju! One koje traju su Emocije, one koje su nestale u vremenu su emocije. Vrlo su slične i teško ih je razlikovati u datom trenutku. One prave ne podležu vremenu i ostaju. One varljive vremenom nestanu i kada nestanu to ih označi kao – obmanu. )

No, nisu ni samo Emocije stvar Srca, čak su manje važan deo. Srce je središte same umnosti, one umnosti koja nam omogućava da postojimo u prostoru-i-vremenu, da živimo među ljudima  u Vezama, da razlikujemo dobro i zlo…

To je Srce i baš me briga što nauka ima problem s tim.

I t d. …

Razjašnjenje ovih pojmova, razjašnjenje načina na koji ih ja shvatam i koristim u izlaganju ove teme mi je bilo neophodno kako bih izbegao nerazumevanja. Očigledno je da se shvatanje ovih pojmova donekle razlikuje od standardnih, opšteprihvaćenih. No, u isto vreme, niti su to moji “izumi”, niti nešto novo u kontekstu (i tekstu) ljudskog razumevanja i komunikacije. U ovom, datom smislu su već i korišćeni i prihvaćeni. Ne bih ni ja znao za njih da nisu… Samo, ili su zaboravljeni, ili preobučeni u druga značenja, u druge namere… Ja samo pokušavam da sagovornika privolim da ih, makar uslovno, prihvati i sasluša šta želim da kažem… Razjašnjavanje ovih pojmova nije cilj sam za sebe,… Cilj je – razumevanje sa sagovornikom u priči koja sledi…

No, pre toga moram da napravim ram za sliku koju želim da pri-kažem.

Bez pomoći i obmane naših čula Zemlja-Svet najviše liči na Okean. Svet koji je poluproziran, nebesko-plav-siv, mekan-fluidan i u isto vreme sasvim čvrst… neprekidno uskomešan, u pokretu… Planine i okean su od istog “materijala” ali su planine- planine i okean je -okean. Sav “neživi” i živi stvor izgleda isto tako i isto. Sve je u istoj boji i njenim nijansama, sve je slično na dodir. Ipak, pri pogledu na bilo šta, sve što postoji se jasno razlikuje, razlikuje pomoću nekog unutrašnjeg osećaja-osećanja. Taj osećaj-osećanje  je “glavna stvar”. Slika Sveta koji opisujem se ne bi mnogo razlikovala od onog uobičajenog, svakodnevnog: samo nema boja, jer je sve u jednoj boji i njenim nijansama… samo je na dodir sve podjednako fleksibilno-mekano- čvrsto… i, uobičajeno se razlikuju sve pojavne forme u svojoj jedinstvenosti i individualnosti, samo što je to neopisivo. Taj osećaj-osećanje koje prati viđenje ovog sveta i po kome ga stvarno doživljavamo, osećaj-osećanje koje “izvire” iz samog našeg bića, to je suštinska razlika između uobičajene slike Sveta koju vidimo i razumevamo svim čulima i Ove Slike. Neopisivo je, ali je najbliže opisano kao jedinstven osećaj-osećanje sveopšteg prožimanja i zajedništva i “nepodnošljive lakoće” rastuće ekstaze. Za opisivanje je opet najpogodniji osećaj-osećanje koji bi imali u vodi: okruženi i skoro bestežinski, u slobodnom kretanju i disanju… podržani a nesputani… Biću slobodan da kažem i da liči na neprekidan orgazam…

To je Svet…

Uobičajeno, vreme prikazujemo samo matematički. Uglavnom u našim znanjima i razumevanjima ga shvatamo kao liniju, pravu ili krivu. Istočna filozofija vreme shvata i prikazuje kao kružnicu-spiralu, zapadna kao pravu liniju. (Obe predstave, zapravo, potiču iz osećanja nemoći pred nezaustavljivim protokom vremena. Pri tom, istočna varijanta se opredelila za neurotično ponavljanje uz utehu ponovnog vraćanja, a zapadna za naizgled optimističku, a ustvari fatalističku, sliku neprekidnog i beskonačnog kretanja unapred. )

No, vreme nije jednodimenzionalna linija. Vreme je, za trenutak uzmimo to kao školski model, – polje. Vreme je dvodimenzionalna predstava: T=f(t) , gde je t oznaka za uobičajeno, jednodimenzionalno vreme. Dakle, vreme je neka funkcijska kriva zavisna od t. (Ustvari, potpun model bi trebalo obrazložiti kao T=f(x, y, z, t) ali tu ulazimo u višedimenzionalan prostor u kome je ljudski razum nemoćan a to ne bi bilo korisno za ovu priču. )

Konsekvence prihvatanja ovog modela su da vreme ne protiče konstantno istom brzinom, da su moguće i “prečice” i “vraćanja” i “skokovi” i “ukrštanja”… Običan, “zdravorazumski” život nas uči da mi, ljudi, zaista ovako i živimo u vremenu: u našem iskustvu ” 5 minuta” ne traju uvek jednako, imamo osećanja “već viđenog”, dešavaju se spontana i namerna “predviđanja”… Stvar je u tome da smo prihvatili kao nepobitnu činjenicu da naše trodimenzinalno, materijalno telo nije opremljeno ni neki čulom ni organom za vreme. Ustvari, samo smo ga zanemarili i ne dozvoljavamo mu da radi svoj posao. Naše bezvremeno biće, ono o kome smo malo ranije govorili, je sasvim opremljeno za komunikaciju s vremenskom dimenzijom. (Verovatno je zato i – bezvremeno. )

Dakle – MOŽEMO DA SE KREĆEMO KROZ VREME… ne samo da pasivno trpimo njegovo kretanje kroz nas.

(No, da odmah izbegnemo besmislene stereotipe… Ne radi se o bilo kakvom šetanju pojedinaca kroz prošlost i budućnost, o individualnom obitavanju jednog tela u raznim vremenskim svetovima. Pre svega, setimo se da se svet kaže MI, da je Svet produkt zajedničke ljudske svesti i da je MEĐU MOGUĆIM SVETOVIMA SAMO JEDAN SVET MOGUĆ SADA I OVDE. U takvim uslovima, pojedinac ne može da se “otrgne” iz zajedničkog sveta i vremena. Zatim, kao što se fizičko, trodimenzionalno telo kreće kroz adekvatan prostor, tako kroz vreme može da se kreće “vremensko biće” čovekovo. Takvo, ono ne deli iskustvo sa svojim “prostornim…” Dakle, čovek i kada se kreće kroz vreme, to čini na neki izmenjen način. )

To bi bilo o Vremenu.

Ja ću da pričam o Ljudima u takvom Svetu i Vremenu.

To nisu izmišljeni Ljudi, Svet i Vreme. To je SUŠTINA Ljudskog Roda.

Počeću od vremena izgona iz Raja. (Ljudi iz vremena Raja su suštinski drugačiji od nas, od NAS kojima i ja pripadam. Zato i mogu da svedočim samo o Ljudskom Rodu kome, kao i svi mi, makar samo po poreklu, pripadam. )

Osnovna ideja istorije kojoj nas uče i po kojoj nas obrazuju-oblikuju je da živimo u evolucionom svetu koji je u stalnom progresu i menja se po modelu civilizacija i kultura u neprekidnom prožimanju i sukobu i dijalektičkom prevladavanju. Ta slika je u osnovi lažna.

Lažna je, pre svega, jer se bavi sekundarnom, posledičnom slikom suštinskih Povesnih dešavanja. Nisu bitke, carstva, kulture, razni “izumi”… ono što oblikuje ljudsku svest… već ljudska svest oblikuje Svet u kome živimo. Promene ljudske svesti, a one potiču od promena ljudskog Srca i Duše, uzrokuju pojavu i nestanak civilizacija i kultura…

(Koristim izraz “Povest” da bi jasno naznačio razliku od uobičajene “istorije”… Osim toga, “Povest” je mnogo bliža “Priči” koju želim da ispričam. )

Lažna je, jer nas posmatra kroz evolucionu sliku u kojoj kroz borbu i sukobe ljudski rod stalno napreduje. Ustvari, od izgona iz Raja Ljudski Rod je u stalnom opadanju: fizički, mentalno, moralno…

MI, LJUDI, NE TREBA DA SE PREPUŠTAMO “BLAGODETIMA” SVETA I CIVILIZACIJE KOJI NAS NOSE KROZ ISTORIJU. MI TREBA DA SE SPAŠAVAMO… KAKO BISMO UOPŠTE OSTALI – LJUDI!

Iz nekih čudnih i zlonamernih razloga poslednjih stotinak godina čovečanstvo je pritisnuto jednom nesuvislom, neutemeljenom i ni izdaleka dokazanom naučnom teorijom, Darvinovom teorijom evolucije. Doduše, ni sam Darvin je nije smatrao pouzdanom i dokazanom. No, iz svojih sebično-praktičnih razloga, nauka je ostavila po strani samu teoriju da čami na nekoj polici i čeka da bude zaboravljena, ali je iz sve snage podržala i razvila samu ideju evolucionizma: promena i razvoj sveta kroz kontinualan spontanitet, definisan slučajno uspostavljenim unutrašnjim kauzalitetom, u kome se kroz sukob i prožimanje stvaraju novi kvaliteti. (Da se podsetimo: “kreacionistička teorija” svet opisuje kao stvoren, od Višeg Bića, zadat u svoj kompleksnosti i unutrašnjoj raznolikosti, u okviru kojih se dešavaju promene… ) Ovakva ideja nije potrebna čovečanstvu. Potrebna je nauci i naučnicima iz prizemne i sebične potrebe da sebe predstave iznad svake razumne mere kao neophodan i nezamenjiv faktor opstanka i razvoja čovečanstva. Tako je nauka, čija parcijalna istorija predstavlja neverovatan zbir grešaka i pogrešno-pogubnih odluka, postala nešto slično zemaljskoj obogotvorenoj instituciji koja preuzima i drži ključeve života i smrti. (Neformalno, nauka je čak za neki aksiom svog postojanja i delovanja “grešku” (eksperiment)  postavila kao generator sopstvenog delovanja!) Nauka u ovom pogledu ne predstavlja izuzetak u mnogim istorijskim pokušajima cehovskog uzurpiranja svetske vlasti. Problem s naukom je što je u tome skoro uspela i zauzela mesto koje joj ne pripada i sa koga nanosi ogromne štete čovečanstvu. Nauka, kao jedna od ljudskih delatnosti, jeste potrebna i može da bude korisna ako se upotrebljava na pravi način. No, u moderno doba se trgovačkom cehu, koji je za svoje milenijumsko nastojanje da se postavi na mesto apsolutnog vladara sveta, nauka učinila jako dobrim oruđem za sprovođenje svoje vlasti i tako je nastala simbioza potencijalno najopasnija za opstanak ljudskog roda. (U kapitalistički mehanizam, kapitalizam koji je bio, jednostavno, opis rada trgovačkog ceha,  je utisnut “duh nauke” koji je zamišljen kao zamena za religioznost i stvorena varijanta deux in machine, frankenšajnski fenomen užasno pogubnih tendencija. Goli, divlji materijalizam nauke i vanmoralna strukturalna trgovačka tendencija su svoje delovanje neprimereno proširili i na oblasti ljudske duhovnosti i do krajnosti je ponizili i unizili. Tako je kapitalizam postao – MAMONIZAM.

To je, otprilike, kraj modernog doba čovečanstva. Jedna od početnih stanica u ovom kretanju je bilo, planirano ili spontano nastalo, učvršćenje ideje da se ljudi kroz takvu istoriju kreću putem progresa, da postaju sve bolji i sposobniji i moćniji. Na naše istorijske i genetske pretke se gleda samo kao na neke nerazvijenije, primitivnije, nesposobnije ljude… unazad kroz istoriju sve do nivoa poluživotinjskih humanoida… Da se razumemo: čak i iz pozicije nauke ne postoji nikakav dokaz ni za evolucione promene živog sveta, ni posebno ljudske vrste. Zna se da su evolucione promene moguće samo u smislu varijacija u okviru vrste… (Promena boje perja, oblika kljuna, dlake, načina komunikacije… Slavuj može da promeni svoju pesmu! Od dinosaurusa nikad ne može da postane slavuj!) Ne postoje ni direktni ni posredni dokazi o genetskoj mutaciji jedne vrste u neku drugu. (Danas je tako moderna genetika, još jedan od pogrešnih puteva kojim ide nauka… potencijalno opasnijim i od hemije i nuklearnog razvoja, koji su duboko uzdrmali opstanak čovečanstva… A, genom je samo “uputsvo za upotrebu aparata” koji nam je poznat kao “živo biće”…) Genom nije ni definicija života, ni njegov generator… Pokušajem da promenom teksta u “uputstvu za upotrebu” izmenimo način funkcionisanja “aparata” ne možemo doći do rezultata… Eventualno možemo da se dovedemo u situaciju da napravimo ozbiljne štete. ) Nauka stidljivo i polako priznaje da ne postoje nikakvi čovekovi evolucioni preci… postoje slične i neslične, srodne i nesrodne vrste ljudi koji su se, na neki način, pojavljivale tokom istorije sveta… postoji potreba nauke da razne “humanoidne” pojave nekako i na silu uklopi u svoj željeni model. (A, zaista, ovakve pojave, ako su i postojale, samo su pokazatelj mere do koje ljudski rod može da se  degeneriše. Nisu to nikakvi “preci”… to su slike moguće budučnosti koju su ti “primerci” i doživeli.)

Jedini “model” čoveka je onaj kome mi, ljudi, pripadamo i koji je u nekom dobu stvoren, dakle, takav počeo i takav nastavio. No, na našu žalost, čovek se tokom trajanja Povesti od izgona iz Raja samo kvario i slabio. Naši istorodni preci su bili snažniji, pametniji, bolji…

O vremenu rajskog života malo možemo da čak i naslućujemo. Ne zato što nam nedostaju podaci ili merodavna sećanja. Ljudi koji su živeli u rajsko vreme su, jednostavno, bili bitno drugačiji jer – nije bilo smrti! Samo ta različitost je dovoljna da nikako ne možemo da VIDIMO Raj. Moglo bi da se desi da nam Raj bude postavljen pred oči i nos u punom svom sjaju i da ga ne prepoznamo… Kao što od svih boja koje je Bog stvorio možemo da vidimo svega njih oko 5%, a za ostale smo zbog osobina oka kojim gledamo – slepi… tako je i naš mogući UVID (Vid umni, vid Srca…) u ovo – nemoguć!

Izneveren Zavet, zloupotrebljena sloboda volje, je doveo do izgona iz Raja i postavljanja smrti u život. (Pošto je u ljudski život, život domaćina i gospodara, postavljena smrtnost, postavljena je i u sav život sveta. ) Jasno je da je ovako drastična promena morala da izmeni i samo biće čovekovo. Dakle, Ljudski Rod je bio izmenjen.

Ali, još uvek je zadržao mnoge svoje osobenosti. Najvažnija među njima je da su ljudi među sobom još uvek imali očuvane i žive VEZE.

Bili su snažniji, pametniji, pouzdaniji, hrabriji, samilosniji, dugovečniji … Bili su Jedan Rod! U odnosu na moderne ljude, jadne i slabe, bili su Rod Kraljeva u Povesti Ljudskog Roda.

(Ilustracije radi, pomenućemo piramide…

Ove impozantne građevine, rasute po ćitavom svetu, jedinstvene i dan-danas graditeljski nedostižne, pobuđuju pažnju i mnoge nedoumice. Osnovna je: Kako su sagrađene! U arhitektonsku ideju ovih građevina su ugrađena znanja do kojih je, zaboravan, tup i arogantan, moderan čovek tek došao ili još uvek nije i ne razume ih. Već je neobičnost da je u toj riznici znanja i zapitanosti modernom čoveku najzanimljivije pitanje “Kako su ih (fizički) gradili!” No, da zadovoljimo i tu slaboumnu znatiželju… Odgovor je detinje precizan i jednostavan. Gradili su ih – rukama!

Po modernim standardima, potrebno je dvadeset i više ljudi da podigne kameni blok ugrađen u piramide. Po standardima Kraljevskog Roda dovoljno ih je bilo 3-4.

Jednostavne računice će objasniti da je za takav standard snage bilo dovoljno da je čovekova visina oko 3 metra i masa oko 200 kilograma. Osim toga, iz mnogih primera iz svakodnevnog života, znamo da prosečan čovek može da u izuzetnim situacijama svoju prosečnu snagu višestruko uveća. (Stvar je u nekim hormonima ili sličnom… produktima normalnog ljudskog organizma…) Iz istorije, legendi i mitova (kolektivnih sećanja ljudskog roda), svuda gde žive ljudi na svetu, postoje priče o divovima, “nadljudima”, legendarnim Kraljevima… To su priče o ljudima Kraljevskog Roda dok su se još, makar i kao zaostale naplavine iz Drevnih vremena, kretali među već oslabelim i prilično degenerisanim istorijskim čovečanstvom.

Eto, takvi ljudi su tako gradili i piramide i nema potrebe da izmišljamo vanzemaljce i slična čuda… Mada, meni je još uvek čudno da se moderan čovek više interesuje za neka priprosta pitanja, nego za one mnogo umnije odgovore koji su sadržani u arhitektonskoj ideji i piramida i sličnih građevina… Valjda su takve sposobnosti modernog čoveka…)

Dugovečnost Roda Kraljeva je takođe nešto što pobuđuje pažnju modernih ljudi.

Još uvek bliski rajskim vremenima, Ljudi su još dugo u svojim telima zadržali sećanje na bezvremeno trajanje i ne-smrnost. Snažniji i vitalniji, mada već neraskidivo vezani za smrtnost tela, za naše predstave su živeli vrlo dugo… Hiljade, možda destine hiljada godina… Legende i mitovi raznih ljudskih zajednica širom sveta govore o tome, bez sumnje i čuđenja.

U vezi sa tim bih govorio o odnosu duha i tela. (Ova podela “duh-telo” je ponešto nametnuta i više odgovara nekom uslovno prihvaćenom modelu nego što precizno utvrđuje istinu. Duh i telo su nesumnjivo različiti entiteti, ali je takođe nesumnjivo i da su međusobno povezani, prožeti, interaktivni… Dakle, smatraćemo da predstavljaju izvesno jedinstvo čovekovog bića, ali ćemo ih iz praktičnih razloga često tumačiti odvojeno. )

Ne bih dovodio u sumnju da duh mora da ima prioritet nad telom. Duh je čovekova veza sa božanskim, telo nas povezuje sa Zemljom-Svetom. Ne bih govorio ni o gospodarenju duha nad telom jer nas to odmah dovodi u sumnjičavost prema telu, shvatanju po kome je telo nosilac slepih nagona i izvor nepodopština, te nas, nadalje, uvodi u sukobljavanje duha i tela. Nisam sklon da telo shvatam kao unapred zadat i nepopravljivo zlonameran entitet. Telo je naša neopodna veza sa Svetom u kome živimo, koji uživamo i o kome treba da brinemo. Da nema tih veza, Svet čoveku ne bi bio potreban i to bi bila neka sasvim treća priča. Moramo da dišemo, moramo da pijemo i jedemo, … moramo da stupamo u neku interaktivnu vezu sa Svetom kako bismo uopšte bili neko jedinstvo. Ta veza sa materijalnim svetom može da bude katastrofalno pogubna ako princip tela nadvlada i zagospodari čovekovim duhom, kao što se desilo modernom čoveku.

Rod Kraljeva je imao tu ravnotežu duha i tela u kojoj je duh imao vodeću reč. Snažan duh je držao telo u dugovečnoj vitalnosti i životnosti. Osnaživanje tela u toj ravnoteži je vodilo u postupno slabljenje, degradaciju i gubljenje vitalnosti… Nije ni samo stvar u dugovečnosti merenoj godinama… Kvalitet tih godina je mnogo bitniji…

Duh je roditelj, telo je dete… Duh treba da brine o telu i vodi ga…

Znamo da ni ljudski duh nije savršeno dobar i nepogrešiv… Njegove su greške mnogo gore od onih koje učini telo… Ta konstrukcija duh-telo je moćna ali nestabilna… Svet je u neprestanoj promeni i duh-telo je izložen promenama na koje mora da odgovori, da ih rešava, da se sam menja… pod stalnim prioritetom da ostane u poželjnoj ravnoteži… To je strašno teško!

Svet se kaže MI, svet je u svakom trenutku posledica delovanja svih ljudi i svi ljudi su izloženi tom delovanju. To je, očigledno, vrlo komplikovan i zahtevan sistem.

Rod Kraljeva je dugo zadržao i očuvao jake, žive i svetle veze među svima. Takav, unutrašnje očuvan “sistem”, je Svet činio mnogo lakšim za zivljenje. Lakše je bilo očuvati svoju unutrašnju ravnotežu duha i tela.

Moglo se živeti dugo, vredno i blagorodno.

 1. I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći:

Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;

 1. Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi;

jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.

(*1. Moj 16, 17)

I, zaista… Čovek je umro pošto je prekršio zavet s Bogom… Nije fizički umro, nije u taj dan umrlo njegovo telo, nego je umrla njegova ljudska sa-vršenost. (Do-vršenost, potpunost ljudskog bića kako ga je Bog stvorio…) Nije Čovek bio telesno besmrtan ni u vreme Raja. (Materija je uvek podložna svetskoj meni i promeni. ) Samo, u to vreme smrt je bila povratak Domu Očevom. U savršenost Božje tvorevine Čoveka se umetnula greška slobodne volje – greh.

Prvi vaseljenski greh je bio greh palog anđela, greh gordosti…

Prvi greh u Raju je bio greh prekršenosti zaveta…

Prvi greh u vreme posle izgona iz Raja je bila – laž. (Kainovo bratoubistvo, koje je opisano u Bibliji, je drugi događaj i druga tema. U osnovi, i tom grehu prethodi greh ljudske gordost…)

U prvo vreme posle izgona iz Raja, ljudi su zadržali mnogo od svojih moći… I snagu i životnu vitalnost i umnost i dugovečnost sećanja i o-sećanja. Najvažnije, zadržali su VEZE među sobom. Ljudi su još bili Jedan Rod.

Veze među ljudima, veze svesti, veze Srca su još bile žive i blagorodne. Živeli su, pa moglo bi se reći, kao i mi danas. Radili su i gradili, umarali od rada i stvarali… Rađali su decu i deca su bila i radost i briga… I vraćali se Domu i bilo je tuge zbog rastanka ali i uverenosti da će se ponovo srest… Sigurno su se i svađali i sporili… Ali nije to bilo od zla i za zlo… One Veze, veze Ljubavi, su bile među ljudima i držale ih u snazi i skladu.

Sklad je bilo osnovno tkanje u vremenu i prostoru i na njemu su ljudi mogli da dodaju svoje šare i svoje slike i pevaju i slikaju i tako stvaraju sliku Sveta koji su gradili i kojim su gospodarili.

Čovek je voleo ženu i žena je volela čoveka. Osećali su mene sveta i osećali su kako drugi ljudi u Rodu žive i osećaju. A bilo je i da se raspravljaju, da je potrebno u-skladiti misli gde treba kuću graditi i koje drvo zasaditi i koje je grožđe za vino bolje… Ali, u tome zle namere nije bilo!

(Teško je današnjem čoveku, koji devet desetina svojih misli i svog truda troši na smišljanje i nanošenje zla i nevolja drugim ljudima i da zamisli šta bi uopšte radio kada ne bi tako svoje vreme trošio… Ali, tako danas jeste među ljudima i zamislite kako bi dobili još devet desetina svog vremena na svetu. I u tome je jedna od mogućnosti za dugovečnost. Samo da se toga odreknemo, da sami sebi skinemo s vrata tu obavezu i muku da drugim ljudima smišljamo i činimo zlice i zla, samo po tom osnovu bi nam životi bili deset puta vredniji i trajniji. )

Veze među ljudima su bile žive i postojane… U tom skladnom jedinstvu je ljudima praktično bilo nemoguće da drugima smišljaju i zla čine… Što drugom činiš, samom sebi činiš i ko bi u zdravoj pameti sebi zla nanosio.

U tom skladu je bilo lako i uobičajeno osećati i druge ljude razumeti. U pogledu, u pokretu, u otkucaju srca bi čoveka video i osetio njegovu radost ili muku koja ga pritiska…

Ljudi su uvek bili razdvojeni po prostoru, udaljeni, oku i uvu nedostupni… Ili, po vremenu razdvojeni: nisu rođeni u isto vreme, razdvojeni po reci koja je tekla, po drvetu koje raslo i plodove donosilo, po životinji koju su lovili ili s njom u polju radili… Ljudi koji su već otišli pa se o njima samo po drugim ljudima znalo… Kako sin je na oca snažan i kćer lepotu materinu nosi… Razlikovali su se ljudi, i sebi samima su bili različiti po dobima svog života. Sve ono što ih je po svetu razlikovalo, po svetu ih je i povezivalo. Sam svet je u svom ritmu kucao i prenosio ljudske misli, sećanja i osećanja i tako ih vezivao u živu i jasnu sliku i pesmu. Ako je ko vinograd sadio i od grožđa vino načinio, a ja sam svratio i vino probao i kroz njega osetio sumrazicu orezivanja i vrelo sunce zrenja i ceđenje soka kad ga žene gaze i suton u kome se dogovaralo s pinterom kakvo bure da se načini i bilje koje je žena stavila u tajnosti da vino bolje i zdravije bude i zadovoljno se u sebi smešila što njen čovek i ne zna a u vinu ponosno uživa… A ja sam vino probao i sa njima pevao i posle svuda o njemu pričao… I razlike su nas naše bogatile i svet je lepši bio… Ili o hlebu da pričam, koji na zemlju jesenju miriše, gde za sinom i volom otac plugom zemlju prevće i seme što umire i kao divne vlati se u proleće zeleno vraća i žito u julu kako ga vetar miluje i pod mesecom ga momak i devojka telima svojim poviju a jutrom ga sunce podigne pod pogledima sramežljivim i drsko srećnim, pa se svi okupe i znojem žito u vrši okvase i kada u jutro topli hleb zamiriše i oko trpeze srca domaća okupi i s komšijama deli…

A, samo o vinu hlebu neku reč rekoh i već potraja a kolika li je priča da se o svim čudima ovog sveta makar pomene… A sve to, čitavu tu ogromnu knjižnicu, u trenu jednom čovek može da sazna kada oseti – Ljubav.

Ljubav je bila među ljudima i ljudi su u skladu živeli među sobom i sa svetom.

Šta je u tom svetu, svetu koji nije bio rajski savršen, ali je bio usklađen i bez oživljenog zla… Šta se umetnulo u skladnu šaru sveta i vremena i napravilo pukotinu među ljudima i u njoj počelo da se kvari i gadi i zlo koti…

Među ljudima koji su živeli u skladu sveta i sa živim i svetlim vezama među sobom, među ljudima koji su se razumeli umom srca, nije bilo neophodne potrebe za GOVOROM. Ipak, ljudi su govorili. Govorili su jer je tako bilo – lepše! Lepše je bilo i za ljude i svet je bio lepši…

(“Lepota će spasiti svet!” – govorio je Pisac. Ova jednostavna i tajanstvena rečenica, toliko svakom jasna a, opet, skoro neuhvatljiva, može da nas povede na dugo i inspirativno putovanje. Estetičko pitanje, pitanje otkuda nam osećaj i osećanje za lepo, nešto što je svakom po sebi jasno a u razumu teško objašnjivo, može da nas povede na jedno od onih putovanja gde sam cilj putovanja nije ni približno bitan kao samo putovanje. Kako znamo da je nešto lepo… kako možemo da se MI, ljudi, razumemo u vezi s tim… Predugo je i preteško da ja sada budem vodič ili učesnik u tom putovanju. Mnogi su govorili i mnogo je govoreno o tome kako ljudi svi zajedno i svako za sebe znaju da prepoznaju lepotu, a da za to nemamo niti merilo ni uputstvo… No, sigurno je da će se najveći broj složiti da je lepota iz ljudske duše i za ljudsku dušu. Sigurno će se složiti i da je osećaj za lepotu urođen čoveku, da ga (za-datog) ima od svog postanka ali i da taj osećaj mora da se gradi i neguje… slično kao što nam je sloboda data ali i moramo da je čuvamo i gradimo. Ja bih kratko samo rekao da je lepota stvar Umnosti Srca… kao što su Svet (prostor) i vreme i sloboda… jedan od načina kako svet jeste i kako ga razumemo – Srcem, Umom… koji je iznad i pre (svakodnevnog) razuma. )

(Čak i u čisto egzaktnim, činjeničnim naukama kao što su fizika i matematika postoji pojam “lepog rešenja, elegantne formule”… Nekad se po lepoti nekog izraza zna ili bar naslućuje da je – ISTINIT!)

Ljudski je govor jedno od čuda ovog sveta.

Kada sam govorio o tome kako Svet jeste, govorio sam o bojama i oblicima, o kretanju i promenama, različitosti u okviru stvorenog jedinstva… Namerno sam zaboravio da govorim o zvukovima…

A, svet je jedna slika, jedna pesma…

Svet u njegovim pojedinostima vidimo očima i vidimo ušima… Čujemo sliku i vidimo zvuk… Videti i čuti je isto! (Pravi muzičari znaju da note imaju boje i pravi slikari znaju da boje mogu da se čuju. )

Ljudski govor je nekad bio – pesma! Ljudi nekad nisu govorili – pevali su!

Govor je bio pevanje i ista reč nije uvek bila ista. Zavisno od načina  na koji je izgovorena-otpevana, dobijala je drugačija značenja. Izgovoriti “Dobro jutro!” nekad je značilo: “Cele noći nisam trenuo zbog jedne buve!” Nekad je značilo: “Cele noći smo vodili ljubav i gle kako sam radosna!” … I dašnji govor ljudi je zadržao ove osobine, mada u iskvarenom i prilično propalom obliku. Još uvek, recimo, osobe koje su bliske mogu da pred mnogo drugih ljudi razgovaraju i savršeno se razumeju a da niko oko njih ništa ne shvati, iako razbere sve reči… Beba koja još ne govori, savršeno razume uspavanku svoje majke… Naravno, govor uvek zavisi i od kontesta u kome se nađe, zavisi i od mimike i pokreta, i od onih nemerljivih i nevidljivih promena u sjaju očiju koje nesvesno  razumemo… Naravno, sve su to pratioci govora, neophodni ali ipak samo pratioci. Pesma je reč i muzika, otpevana reč je pravi govor.

Reč kao činjenica i informacija je – prah!

Pesma-muzika može da nam saopšti osećanja i kada ona nisu formalno-činjenično iznesena. Muzika je sama po sebi jasna, iako razum to ne može da – razume.

Ljudi su pevali, ljudi su govorili sa skladom!

(U mitskim pričama ovaj govor se naziva i “Ptičiji govor”. )

A, opet u takav govor se umetnula pukotina…

Gledao sam i slušao te ljude kako žive. Gledao i slušao i pitao se kako se desilo da se u tom skladu otvori pukotina ukvarenja.

Ne znam… Ljudi su još živeli u skladu i bez zla među sobom. Sećanje na rajsko vreme je još bilo živo i čak i sama deca su još uvek znala kako se, kojim putem stiže do mesta Raj… Ne znam, ali učinilo mi se da je jednom jedno dete upitalo nešto o Raju, nešto o tome zašto više ne živimo tamo… I, čini mi se da je odgovor bio nejasan i da su se oči u stidu odvratile i sakrile… Prvi put se desilo da reč i pogled nisu bili u skladu. Prvi put se desilo da dete ne razume roditelje.

Prvi put se desila – laž!

Muzika ne može da laže. Govor može.

Prvi put se desilo da se laž, mada “nevina” i, činilo se, “opravdana”, umetnula u skladan ljudski govor i prvi put se ljudi nisu razumeli.

Nit kvara se umetnula u lepu sliku sveta.

Namera prve laži nije bila zla, ali u tu, makar i sitnu, pukotinu se umetnulo zlo i dugo i strpljivo čekalo da pokrene vreme pometnje.

Podelili su se govor i muzika.

Ne sasvim. Uvek će govor imati neku svoju melodioznost i uvek će muzici biti potrebne i reči. No, nestalo je njihovo organsko jedinstvo i postali su usamljeni u svojoj razdvojenosti. Govor je bio sve potrebniji za komunikaciju među ljudima i neposredne, samorazumljive Veze između ljudi i sa svetom su slabile. Sve manje su ljudi gledali i slušali Umom Srca i sve manje su razumeli i svet i sebe. Sve više su morali da koriste reči kako bi nešto objasnili i kako bi se razumeli, dogovor napravili… Jer, Govor-Pesma je bio moćan. Sam govor, usamljen, odvojen… ima mnogo slabosti.

Živimo u tehnološko vreme u kome mašine treba da nadomeste naše slabosti i premoste naša ograničenja. U isto vreme, mašine dalje slabe naše sposobnosti i upadamo u krug propadanja gde nas svaki naredni korak vodi ka provaliji, svaki postupak je unapred pogrešan… Umesto da popravljamo sami sebe, da nadvladavamo sopstvena ograničenja, mi se oslanjamo na neprirodna rešenja i još više se gubimo u propadanju… Koncept “mašine” je pogrešan, sama ideja o mašini je početak pogubnog puta…

O “mašini” će, naravno, biti još govora, ali zašto je pominjem na ovom mestu…

Moderan čovek je (iz glupe gordosti) prihvatio koncept “primitivnih predaka”, manje sposobnih i umnih, i spontanog i stalnog “napretka” kojim se nadvisuju nedostaci i ograničenja iz te prošlosti. “Najbolji” argument za to je da smo danas sposobni da pravimo mašine i upravljamo njima. No, upravljanje mašinama je upravo nešto što nema veze s inteligencijom. Upravljanje mašinama zahteva, čak i diktira, samo sposobnost podražavanja, imitacije viđenog postupka i bez-razumevajuće ponavljanje koje zahteva sasvim nizak nivo inteligencije. (Primer je dresiranje životinja. Životinje mogu da budu dresirane na ovaj način, ali se to odnosi na njihove “gluplje” i, pre svega, na vrste koje imaju manjak potreba za slobodom. )  Pravljenje mašina je, naravno, složen proces ali i besmislen kada se ima u vidu cilj i krajnji rezultat.

Osim što nešto radi umesto nas, osnovna odlika mašine je da nas udaljava, fizički i umno, od predmeta naše kreacije. Takvo udaljavanje je veoma štetno… I za ljude i za predmet.

Ljudima iz Drevnih vremena je, pre svega, mentalno bila strana ideja odvajanja od dela kreacije. Predmet rada, predmet koji je pravljen, je morao da bude i fizički i umno povezan sa stvaraocem. Tako je nosio, sadržao pečat stvaraoca… To je način prirode, to je način na koji svet postoji i funkcioniše: povezanost, označenost… Tako predmet postaje i ostaje deo sveta, deo ljudskog sveta… Sve dok između stvaraoca i predmeta postoji neposredna veza, direktna i-ili preko alata, pravljenje-stvaranje je u granicama ljudskog-umnog sveta i prilagođeno-upodobljeno i svetu i čoveku.

Tako je dobro.

Svako udaljavanje, svaka pokidana veza, svaki procep koji nastane u svetu je mesto mogućeg izvora kvarljivosti, nevolje, zla…

Ljudi iz Drevnih vremena nisu morali da razmišljaju o ovome na ovakav način. Jednostavno, njihova mentalna struktura, način na koji su mislili i radili, su im omogućavali da njihova dela budu ispravna i upodobljena svetu i ljudi i svet su ostajali u skladu volje i slobode.

Ljudi su radili… Sejali su žito i negovali vinograd, pravili bure i sekiru i motiku, sadili su drvo i sekli ga za ogrev i za građu kuće, lovili su životinju i hranili vola i vo je hranio njih, decu su rađali i čuvali i pričali im priče i deca su njihove priče prenosila dalje i živeli su roditelji kroz priče, pevali su i igrali kada bi došlo vreme odmora i deljenja stečenog i stvorenog… Bilo je vreme za muku i za poneku nevolju i bilo je vreme za radost i za odmor… Svega je bilo dosta – i da se zaplačeš i da se nasmeješ…

Svega je bilo dosta i svega je bilo dovoljno i – nikad ga nije nestalo…

Samo… otvorila su se usta pohlepe! Usta zjapeće, nezasite praznine…

U moderno vreme zli ljudi su počeli da šire strah govoreći da je ljudi mnogo i da neće biti hrane i vode za sve. A, ljudi je danas, neka budu svih 10 milijardi… staviš li ih jedno do drugog po četvoro u metar kvadratni, tako da mogu da se i nakašlju i počešaju, stali bi svi na jedno polje od 2500 kilometara kvadratnih (50×50 kilometara). Da im, za svakog, daš po 10 jutara zemlje (a računa se da je jedno jutro dovoljno čoveku za godinu dana da proizvede) , trebalo bi 2. 000. 000 kilometara kvadratnih a planeta Zemlja ima bar 200. 000. 000 upotrebljive zemlje… samo 1% nam je dovoljan!

Koga ne mrzi, a svi znaju da računaju, može da računa ovakve i slične podatke… Nije problem ni zemlja ni voda ni broj ljudi… Problem je zjapeći ponor pohlepe… a ona nije od ljudi!

Ljudi su radili.

Ljudi su radili, svojim rukama, svojom voljom, svojim razumom, svojim umom…

Raditi, stvoriti nešto svojim rukama po zamisli iz svoje pameti, je verovatno jedno od najvrednijih zadovoljstava koje čovek može da ima u svom životu na ovom svetu. Odgajiti biljku iz malenog, neprepoznatljivog semena do plodonosnog stabla koje od sunca uzima snagu i deli je ljudima.

Često ovde pominjem, kada govorim o ljudima iz drevnih vremena, da su radili sve, odnosno – skoro sve, kao i mi danas… Da su, doduše, bili u svemu bolji i sposobniji od nas ali da, ako sve razmotrimo i uopštimo, da su formalno živeli, radili, osećali… kao i mi ali! U TOME NIKAD NIJE BILO ZLA! Kako to, uopšte, može da bude…

Mada bi to trebalo da bude jasno samo po sebi… (Uopšten uzev, veoma je značajno pitanje da li i kako ljudski um shvata neposredno, kako su mu neke stvari jasne same po sebi, mada ni sam to razumski ne definiše i čak mu, uglavnom, nije moguće da to saznanje (po-znanje) razjasni i objasni… (Dakle, ne govorim ovde  o saznanju, moći spoznaje uopšte, već o onom neposrednom, direktnom, a pri tom ne mislim ni na apriornu spoznaju. ) Čini mi se, na osnovu moje slabašne upućenosti, ali ipak relativne široke obaveštenosti, da o tome ima malo govora u filozofiji, logici, lingvistici, semiotici… Kao da je to već samo po sebi jasno, da spada u onaj matematički pojam “trivijalnosti”. Naravno, odmah se postavlja pitanje mehanizma takve spoznaje, je li ona apriorno zadata ili je empirijska… I verovatno je odgovor, kako to obično biva, negde na sredini: da na osnovu sadržajne strukure bića i stečenog iskustva u okviru sistema u kome egzistira, čovek u određenom trenutku svog postojanja ima izgrađen sistem, neku vrstu algoritma po kome funkcioniše njegov razum, način razmišljanja. . Itd. ) No, da pokušam da to objasnim na nekom jednostavnom primeru.

Neka se na nekoj livadi, sa travom, cvećem, kamenčićima i prašinom, vetrom nađu ljudi različiti i po svom interesovnju i iskustvu i etici. Hoće li oni videti istu livadu… Naravno da neće. Neki gradski, na prirodu nesvikli čovek će videti površinu, nejasnu i možda neprijatnu ili opasnu. Neki ljubitelj prirode će videti divnu livadu punu boja i mirisa. Neki travar će uočiti mnoge lekovite i korisne biljke. Neki šaman će videti mnoge “duhove” i govoriti s njima. Jasno je da se oni nikako neće složiti u svojim opisima i doživljajima. No, isto tako je sigurno da će u međusobnim razgovorima moći da se slože, da će govoriti o istoj livadi, da će im asocijacija na livadu biti zajednička i po sebi jasna. Hoću da kažem da i u različitim strukturama mišljenja, sa sasvim različitim viđenjem i, pa… recimo, svrsishodnom usmerenošću mišljenja postoji jedna opšta, pa… recimo “ideja” livade. Neka se na livadi nađe i čovek koji je, recimo, lopov. Kad pogleda livadu, doći će do zaključka da tu nema ničeg vrednog krađe i, neka mi bude dozvoljena malo veća sloboda u promišljanju ovog problema, lopov neće moći s onim ljudima da se uopšte složi koja je to livada i ona sama će nestati iz njegovog mišljenja i sećanja. Ono što lopova izdvaja od onih drugih ljudi je da je svojim “poslom”, svojim načinom razmišljanja on izdvojen i izopšten iz zajednice. Na nekom drugom mestu, u nekoj juvelirnici, recimo, lopov će sa nekim drugim lopovima moći da razmeni mnogo reči o tome, dok bi, recimo, šaman i ljubitelj prirode  ostali van te priče.

Hoću da kažem da je sasvim osnovano pretpostaviti zajednicu u kojoj nema zlih misli i dela, naprosto je nemoguće misliti i činiti zlo ako je već uspostavljena određena struktura mišljenja i delanja na osnovu toga. (Jer, složićemo se da svakom delu a naročito etički određenom mora da prethodi misao. )

Sasvim je sigurno da je čovek (i svet) stvoren bez zla. Sasvim je sigurno da takvom čoveku u takvom svetu nije bilo potrebno “poznanje dobra i zla”. Sasvim je sigurno da je u metafizičkom kosmosu već i nezavisno od čoveka, nastalo zlo. Ali, ono je bilo odvojeno od čoveka. Čovek ga je na sebe primio od svoje slobode i prekršenim zavetom prema Bogu se našao u tom dualističkom sistemu dobro-zlo. Čak i u tom grehu-grešci čovekovoj, Bog je unapred svet opremio da čovek može da se pokaje i spasi. Grehom je čovek pao, ali i u tom padu je milošću Božjom bio zaštićen: mogao je da prepoznaje dobro i zlo.

Velika je mudrost u poznanju dobra i zla. Gotovo čitava ljudska istorija se ustvari vrti oko tog poznavanja. U rajsko vreme to poznavanje jednostavno nije bilo potrebno. Nije bilo zla i nije niti potrebno niti moguće bilo poznavati ga.

Postoji u vasceloj ljudskoj mudrosti ta greška u rezonovanju da je svet već zadat u tom dualitetu, dobro-zlo i da je moć suđenja koju je čovek ubrao sa drveta poznanja dobra i zla i slobodnog izbora između njih, među njima… Da, štaviše, nema dobra bez zla! U ovom svetu u kome živimo to je tačno. U svetu Raja to nije tačno. (Dualizmi koje vidimo u sveukupnom postojanju sveta dan-noć, duhovno- materijalno, ljubav-mržnja, toplo-hladno, glad-sitost… nas navode na pomisao da i ovaj dualitet dobro-zlo nužno mora da postoji. Ovde i sada – da. U vreme Raja – ne. Noć nema nikakvu sopstvenu zlost, noć je sasvim u redu. Mržnja ne mora da postoji. Duhovno-materijalno je samo način na koji razlikujemo neke pojavnosti sveta a u Raju je njihovo jedinstvo bilo jasno i očigledno. Glad i hladnoća, kao i sve druge telesne potrebe i problemi, su nam pridruženi u grehu… Život-smrt je takođe dualizam koji nam je pridružen u grehu posle pada iz rajskog vremena…

Štaviše, greh i pad su nam doneli propadljivost i smrt. Ljubav je sveopšta i večna… dualitet Ljubavi nije mržnja, mržnja je samo jedna od kvarljivih bolesti koje su nam pridružene. Suprotnost Ljubavi je smrt. Ona smrt koja nam je pripala posle izgona iz Raja. (Čak i ona ima deo blagorodnosti, jer – kako bi bilo večno živeti u ovakvom svetu… To bi zacelo bio beskonačni pakao. Zato nismo smeli da ostanemo u Raju i okusimo i sa drveta besmrtnosti. Čak i smrt nam omogućava da pobegnemo iz sveta zla i, ako smo to zaslužili, vratimo se Domu Očevom… I u vreme Raja, dugovečno i blagorodno, ono što bi odgovaralo današnjem pojmu smrti, je prosto bilo nestajanje sa ovog sveta i vraćanje Domu. Među ljudima, to je prosto bio rastanak, tužan jer su rastanci uvek tužni, ali i radost u nadi da će se ponovo videti tamo, na boljem mestu, u pravom Domu. )

Poznanje dobra i zla je velika mudrost (koja nam u Raju nije nikako bila potrebna) i ljudi i čovečanstvo se čitavu svoju istoriju bave otkrivanjem te mudrosti. No, biće da je ona i prevelika i teško ili nemoguće shvatljiva čoveku… Teško se čovek u tome snalazi i istorija traje u pokušajima stvaranja sistema dobrog za život i pronalaženjima odgovora kako da moja sloboda, ostvarivanje moje želje,… ne ugrozi tuđu slobodu, tuđu želju (… a čak i taj dualitet moje-tuđe je čovek stekao grehom)… Velika je to mudrost, možda definitivno jasna tek u metafizičo-kosmičkom, kao i vreme i prostor!

Velika je to mudrost!…

A, možda nam, stvarno, nije potrebna

U svetu Ljubavi, kada bismo se samo našli ponovo u njemu, vratili… u tu osnovnu gradivnu supstancu-silu ta mudrost bi nam bila jasna sama po sebi i – ne bi bila možda ni potrebna!

Gledao sam te ljude u prvim vremenima posle izgona iz Raja… Kako rade, kako se umaraju, kako se vesele i odmaraju, kako pevaju, kako se vole i kako se spore, kako porodice jednim dahom dišu i kako vasceli svet živi u jednom ritmu, u jednom otkucaju srca. Njihova zajednička povezanost, njihova veza sa svetom je za mene tek pojam, misao o kojoj mislim… Tu, među njima je neki od mojih prvih predaka, neki koren, stablo iz kojih su mnoge grane i grančice i, na kraju, posle stotine hiljada godina, ja kao jedan listić koji će poživeti jedan svoj dan na svetlu sveta i, otkinut dahom vetra, a vetar je sloboda, pasti na zemlju i svoj prah pridružiti prahu zemnom. Gledam sve te ljude i osećam njihovo znanje, njihovu mudrost, njihov ritam života koji ih vezuje za svet s kojim dele mudrost vaseljensku. Ona je u njima, sa svakim dahom dele duh sveta, oni ne moraju ni da misle o tome. Svako dete poseduje više te mudrosti nego bilo koja današnja biblioteka, makar bila to i ona Aleksandrijska, ona koja je bila kopča između ljudi zlatnog doba i današnjeg, gvozdeno-papirnog, ona koju su ljudi srušili, spalili i ostavili nas u pomrčini nekog sveta koji odjednom više nismo poznavali i počeli da bauljamo po njemu kao nedostojni gosti u domu koji je bio naš.

Kako, onda, mogu ja da prosuđujem o njima! Kako bih ja mogao, kao prosečno pametan stanovnik istog prostora, a sasvim drugačijeg sveta, išta da mislim i govorim o njima!

Posedujem tek mrvicu njihovog srca usklađenog sa suštinom, sa vaseljenskom mudrošću sveta. Nešto što su oni živeli u svakom dahu, ja o tome mogu da samo intuitivno slutim i uz mnogo napora i grešaka ponešto mislim.

Ja bih pred svojim pretkom iz tih vremena bio tek kao gomilica blata pored himalajskih vrhova.

No, hteo-ne hteo, kao prosečan stanovnik današnjeg sveta, imam mnogo veće znanje od svog pretka, mnogo više znanja o nečemu što on nije ni slutio, mnogo više znanja o – zlu!

Zaista, nije li čovekova istorija od vremena Raja do danas samo istorija sve većeg znanja i poznavanja – zla. Da li smo, posle izgona iz Raja, upućeni na put upoznavanja zla, onog koje je počelo kao “mala, nevešta” greška, greh koji je počinjen u neznanju ali kao neoprostiv greh protiv slobode u Duhu SveSvetom…

Kao prosečan stanovnik današnjeg sveta i, time, u odnosu na sve te ljude, “ekspert” za sve vidove kroz koje nam se zlo ukazuje i koti, se trudim da vidim šta se to desilo, šta je sledeće što su, nesvesno, nevešto, ljudi uradili i zakoračili dalje po putu ka sopstvenoj propasti. (Svašta se može pripisivati svakom biću i svakom čoveku, kroz nauku i ideologije, svakakve pretpostavke, ali nijedna ne bi mogla da govori o svesnom, namernom samouništavanju… Jedino bi moglo da se govori o osobama koje su u bolesti i u toj bolesti pokušavaju da same sebe kazne. No, kazna je, ako je polusvesno samokažnjavanje, usmerena na pouku i pokušaj popravljanja greške, što bi značilo da je – korak ka dobrom, boljem).

Gledao sam, tražio tragove greha koji su počinili.

Greh ima svoje univerzalno značenje u misli ili delu koje su protivne svetskom zakonu, prvorodnom načelu po kome je svet stvoren, – Ljubavi. Grehu, kao delu, kazano je, uvek prethodi – misao. Greh u misli je roditelj učinjenom grehu. S time današnji čovek živi i mora toga biti svestan. Zakoni-zabrane su orijentiri po kojima usklađujemo svoje življenje u zajednici i potrebni su nam u neprestanim izazovima pred koje nas stavlja svet i život a za koje je naš razum preslab da ih uvek savlada i pri najboljim namerama. Zato nam zakoni-zabrane stalno moraju biti “pred očima”. Ali, oni nisu Suština. Suština je u Srcu, vezama koje Ono tvori između ljudi i sveta.

No, ne vidim na slici  Drevnih Vremena mogućnost da je grehu koji su počinili mogla da prethodi svesna misao.

Zlo se koti na prazninama u pokidanim vezama između ljudi. Nije sposobno da se samo razmnožava i dela, prenosi se kroz ljude i između ljudi. (A, đavo, prvi kosmički greh, je lukav, lukavost je jedno od njegovih prvih imena. Gordost je prvo, drugo je laž. Laž je poricanje, zatrpavanje (jer je nikad ne može za-ista po-ništiti) istine. Đavo je nosilac zla, ali ga po svetu može širiti samo kroz ljude. )

Ne vidim među tim ljudima u Prvim Vremenima, mada su već otpali od Raja i počeli da poznaju dobro i zlo, počeli da se kvare, ne vidim da se zlo još “odomaćilo” i postalo stalni pratilac čovekov. Ne vidim da su hteli, štaviše, da su uopšte mogli da misle – zlo.

Šta je moglo da se tako lukavo uvuče u još uvek snažna, moćna i dobra ljudska bića.

Posle laži…

Laž je pojedinačna. Može da se o-svesti u pojedincu, nikad ne nastaje kao sveopšte, zajedničko… Širi se, obuhvata, naseljava među ljude i može da postane opšta, ali – nastaje kao pojedino delo-misao.

U širokom spektru načina na koje se zlo manifestuje u i kroz svet, a koji su svakodnevni u našim današnjim životima, jedno mi je najmisterioznije: STRAH.

Strah nam je skoro stalni životni saputnik. Čak i onda kada ga nema, kada smo najzaštićeniji, i u njegovom potpunom odsustvu je, ipak, u nama, makar i samo kao predstava da smo se zaštitili od nečega čega se bojimo. Od najjednostavnijih strahova, onih običnih, straha od bolesti, straha od nepogoda, straha od opasnih životinja, strahova u ljubavnim vezama, strahova od povreda i pogibija, strahova koji potiču od briga – neizvesnosti u kojima se neko (ili nešto) nama blizak nalazi… do strahova kompleksnih, nejasnih, od nepoznatih sila, od smrti i puta kojim ona može da nas povede, do strahova imaginarnih, bespredmetnih, koji su najgori i najteži jer potiču od “bolesti duše”… Strah je skoro uvek predstava o sukobljenosti s Nepoznatim, Neizvesnim… Javlja se na “milion” načina, u “milion” oblika,… Ne verujem da iko, i najpametniji i najstudiozniji, može da obuhvati i obrazloži i objasni sve oblike i manifestacije straha… toliko je mnoštvo slika i prilika u kojima se pojavljuje.

Toliko smo navikli na strah, toliko je stalno u nama i uz nas, da ga smatramo ne samo neizbežnim već i prirodnim i “neophodnim”. Svi, i bogati i siromašni, pametni i glupi, kukavice i hrabri, svi znaju za strah i s njim se nekako bore i – nekako žive.

Kako je uopšte moguće živeti tako…

Složićemo se, uslovno, da je u osnovi straha sukob (realni ili pretpostavljeni) s Nepoznatim. Mada, odmah bi moglo da se primeti da bi, po tome, oni koji više znaju- poznaju više sveta i mogućnosti tog sveta, trebalo da se manje boje. Takođe bi oni hrabriji, oni koji su spremniji za sukob, trebalo da se manje boje. No, upravo se oni sa najviše znanja i najviše hrabrosti najčešće boje, najčešće nalaze u mislima sa strahom! Neki budalasti ili nesvesni su sasvim opušteni (nesvesni izazova) u situacijama koje su opasne, – opasne po znanju i spremnosti onih pametnijih i hrabrijih. Moguće je i ignorisanje straha!… To bi, nekako, značilo prihvatanje straha… Ili – uverenost u nemoć straha pred nečim što imamo kao odbranu, nečim što može da nas apsolutno sačuva!…

Svakako da je strah, kao i bol, naša imanentna osobina koja je – nephodna. Strah nas, kao i bol, kao neke predstraže, opominju i čuvaju od većih nevolja. Manja neprijatnost umesto veće nevolje.

Strah i bol su deo našeg poznanja dobra i zla.

Ljudi u Prvim Vremenima posle izgona iz Raja, ljudi iz tih Drevnih vremena su mnogo, verovatno sve što je moguće i potrebno ljudima, znali o svetu. Malo je bilo, ili možda nimalo, nečega što nisu znali, nečega što je bilo za njih opasno u tom svetu. Jer, setimo se, Svet je stvoren pre Čoveka ali je stvoren ZA Čoveka. Za Čoveka da ga uživa, čuva i njime gospodari kao pravi domaćin. U Vreme Raja čovek nije mogao da bude ugrožen od sveta, bilo čega iz sveta, na svetu. (Osim greha. ) Straha nije bilo. U Prvim Vremenima, greh je učinjen i počelo je vreme kvara. Ali, još je to, u najvećoj meri, bio svet blagonaklon i ne-opasan. Još su ljudi posedovali velike moći i znanja. Nije moglo biti straha.

Ali, već je smrt postala deo Čovekovog života! Čovek se promenio u svojoj osnovi, temelju koji ga je držao pre Greha. Smrt je postala negacija. U samoj prirodi Čovekovog postojanja, smrt je postala suprotnost Ljubavi.

KO JE U LJUBAVI, NE BOJI SE, NEMA STRAHA!

Kada je došao, kada je postao stalni pratilac čovekov,… deo čoveka!

Progoni me jedna misao: da pojavu straha potražim u kasnijim vremenima, Vremenu rasejanja i propasti. . Ipak, Strah je deo čoveka, poznat svim ljudima kako god ih, realno ili nekim uslovnim podelama, delili i klasifikovali. Strah poznajemo kao univerzalnu osobinu svih ljudi u svim vremenima…

Kako se uselio u biće Čovekovo… Šta je prvo Čoveka uplašilo…

Sam Izgon iz Raja… Mora da je bio strašan… Susret sa svetom koji više nije bio tako blagonaklon…

STRAH JE GREH.

O tome su mnogi govorili, mnogo bolje nego što bih ja mogao…

Kada se čovek ne boji…

Kad je zaštićen!

Koja je to mogućnost, kada je čovek u svojoj apsolutnoj sredini koja je savršena…

Ona u kojoj je stvoren: LJUBAV.

Jer, izgleda da je Ljubav ona transsupstanca, Bogotvorena tvar, ne samo princip, već sam gradivni materijal od koga je Svet Stvoren! (Kako nešto što smatramo Osećanjem, Principom, Idejom par exelans… Kako može biti Supstanca (Transsupstanca), Tvar (Ono što je stvoreno ex nihilo), Materija… No, čak i faktografska fizika shvata da su Materija i Energija isto, da je Materija tek specijalno stanje Energije. U tom slučaju, recimo da je Ljubav – Energija. No, kako je to što je Energija-Materija može da ima Etičko Određenje! Teško razumljivo u kontekstu razmišljanja u dualitetima, onako kako mi danas razmišljamo. Teško ali ne i nerazumljivo, nemoguće. Dakle, ja ću reći da smatram da je osnovna gradivna materija od koje je Bog stvorio Svet (za Čoveka) – Ljubav. Smatram, misaono prevodim svoje intuitivno znanje i tu misao smatram nečim što je apsolutno izvan razumsko-činjenične moći ljudi. Pri tom, u promišljanju, neću da upadnem ni u misticizam ni u panteizam. Ipak, i pored svih ovih pokušaja da aksiomatski predstavim ideju-misao da je Ljubav Božja tvar od koje je stvorio Svet, moram da priznam da postoji ozbiljan nedostatak u ovom promišljanju: Ako je sve tako i ako i ne pomišljamo da Ljubavi oduzmemo osnovno, suštinsko određenje, Etičko, kako je ne bi sveli na ogoljeni materijalizam, kako, onda, Ljubav deluje na ljude, kako ih može, za razliku od bilo koje druge supstance koja je izvan etičkih kvalifikativa, kako ih može navesti, naterati,… u stanje činjenja dobra, nečinjenja zla… Kako čovek URONJEN u Ljubav reaguje na Nju…

Ne znam.

Ali… ZNAM DA JE TO MOGUĆE!

Čovek, URONJEN u Ljubav je u potpunom carstvu Dobra. Pri tom, njegova sloboda nije ograničena. Uvek može da čini bilo šta po svojoj slobodnoj volji a da ništa ne učini zlo.

Posle greha upućeni smo na put kojim, preko poznanja dobra i zla, treba da putujemo ka Bogopoznanju Dobra i usavršavanjem se vratimo u rajsko vreme Savršenosti… kad će i naša sloboda biti savršena…

STRAH JE GREH PROTIV LJUBAVI.

U LJUBAVI NEMA NI STRAHA NI MISLI O STRAHU. LJUBAV PO-NIŠTAVA STRAH.

Nemam odgovore! Što više mislim o ovoj temi, sve se više zaplićem i ne mogu, čak ni nadmeno, arogantno, sa autoritetom “Autora” u vremenu “Književnosti” da ponudim i nametnem neke svoje misli kao potpune odgovore. Jedino mogu da svom apstraktnom “Čitaocu” prepustim mogućnost da slobodno zaplovi okeanom intuicije i – razume!

To “razumevanje” je jedna od kopči, nečinjeničnih i dubokih, veza koje mogu da nas drže u svetu – kada ti ništa nije jasno a sve razumeš!

Ili – obrnuto: ništa ne razumeš a sve ti je jasno!

Ako je Agape, Ljubav, ona Svesvetska, Božja Ljubav u kojoj čovek učestvuje ali je ona za njega transcendentna, zadata, onda je ljubav koju sam čovek “stvara”, ljubav prema bližnjem, ona je potpuno u “vlasti” čovekovoj i njegov najvažniji “zadatak” u životu na ovom svetu. (Podsetimo se: Dve najveće Božje Zapovesti su:

 1. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom.
 2. Ljubi bližnjega svojega kao samog sebe. )

Ova druga ljubav je “manja” u kosmičkim razmerama ali je podobna Velikoj Ljubavi i trebalo bi da je ista, suštinski jednaka, kao što je kap vode jednaka okeanu, premala da se uporedi po veličini ali su i jedno i drugo – voda. (Možda se od svih tih naših “kapi” okean i puni…)

O ljubavi prema bližnjem, o tome kako volimo sami sebe i kako tome upodobljujemo ljubav prema bližnjem… govorilo se i govoriće se… ali je to prevelika tema za ovaj mali rad. Rekao bih samo da ova Zapovest time što izjednačava ljubav prema samom sebi, a nikad ne sme ni da se pomisli da je to samoljublje (jer bi to bio greh), s ljubavlju prema bližnjem, na taj način nam ukazuje na suštinsku prirodu veza među ljudima, između svih ljudi. Jer, čovek je sam sebi najveća tajna, najbliža i najdostupnija a opet toliko nepristupačna i nedokučiva. Kako onda, uopšte, možemo da volimo sebe ako se i ne poznajemo, jedino su nam razumski poznate samo one osnovne, možda ne ni tako bitne činjenice: ime, izgled, jednostavne potrebe… Kako onda da volim svoje srce, svoju ruku, celog sebe… Čak i ne mislim o njima i celom svom telu. Moje srce kuca samo od sebe i ja o tome i ne mislim. Moja ruka radi ono što mi je potrebno i to se, praktično, dešava samo od sebe. No, ako me zabole, ako mi se (bolom) obrate, ja ću, kao i svaki čovek, svu svoju pažnju, svo svoje biće da im posvetim. Tako bi trebalo da bude i u svetu ljudskom i životima ljudskim. Okruženi smo jedni drugima i povezani, neraskidivo, jedni s drugima i ako su te veze ljubavi u normalnom, uravnoteženom stanju, onda je to – to: uronjeni smo u ljubav i sve je u redu. Hoću li napasti svoju ruku, hoću li je povrediti: Neću – jer će mene boleti! Ako je bližnji povezan sa mnom i ako ja to znam hoću li ga povrediti, hoću li mu zlo činiti: Neću, jer će mene boleti!!

Nekad, u Drevna Vremena, među ljudima je tako i bilo. Živeli su i živeli su u ljubavi i to je toliko bilo uravnoteženo, toliko prirodno, normalno, da ni reč za ljubav nisu imali da je nazovu.

(Iskaz o sopstvu, svesti o (samo)postojanju je: Ja JESAM! – i to mi je sasvim jasno, razumljivo po sebi i ne mogu da ikako drugačije odredim to postojanje. MI JESMO i to je isto to: POSTOJANJE. Nema i ne može biti drugog načina, druge reči, da se se o tome kaže. Ljubav je bila “ONO ŠTO JESTE” i nije bilo reči ni imena. (Imenovanje označava posebnosti i postavlja ih u prošlost, koja je – muzej, skladište nepromenjivog. )

Pitanje koje ću da postavim je: KAKO JE LJUBAV DOBILA IME!

Kako je ljubav imenovana, kako je dobila reč i pojam koji je imenuju, koji je određuju među svim drugim i, izgovorena i mišljena, izgrađuje ideju, samorazumljivu ideju koja, uz sve druge ideje, gradi naš samorazumljiv svet.

Ljubav je u našoj svest veoma kompleksan pojam, pojam koji obuhvata niz osećanja i osećaja i dela koji čine naš život. Ljubav prožima sav naš život, sve načine mišljenja i delanja, odnosa sa svetom i životom. Ljubav – prijateljska, rođačka, roditeljska, … Ljubav između žene i muškarca!

Ljubav između žene i muškarca – ljubavnička ljubav!

Ljubav roditeljska je najjača, najčvršća, ljubav prijateljska je najodanija, ljubav rođačka je najlakša… Itd… A jedino muškarac i žena koji se vole nose ime po ljubavi: LJUBAVNICI! (Koji NOSE LJUBAV!)

Otkuda je toj najtežoj, najnepostojanijoj, najzahtevnijoj, najopasnijoj ljubavi data čast da nosi ime ljubavi…

(Posledica je renesanse (u najširem smislu shvaćene, ne samo one “zapadne” jer postoji i u drugim kulturama i drugim vremenima) i, naročito – vremenima “vladavine” književnost, da se pojam ljubavi posebno vezao za ovu “pojavnu vrstu” ljubavi i to u tolikoj meri da su se tako, kao navika  -“druga priroda ljudska”, naprosto pojmovno izjednačilile. Nisam saglasan s tim ali je nemoguće izbeći opojnu veličinu takve vrste ljubavi, toliko zbunjujuću i uzbuđujuću da ponekad prelazi u bolesna stanja duše.

U vremenima kad je kvalitet književnosti toliko opao da je, već, sumnjivo da li je još uvek umetnost, ova vrsta ljubavi je nadalje degradirana na pojmovno jednačenje sa telesnom ljubavi, seksom. Seks je, naravno, vrlo važan, ali suštinski i mnogo manje nego ljubav i idiotizam je izjednačavati ih. )

Osnovno načelo ljubavi je nesebičnost, davanje. Ljubav između muškarca i žene je toliko zahtevna, toliko egocentrična, toliko telesna…

(Dodir je, čini mi se, najsuptilnije i najistinitije ljudsko čulo. Vid i sluh su vrlo nesigurna čula, podložna prevari i manipulaciji, miris i ukus su nekako, pa – nejasno-nepostojana čula. Dodir nam izgleda najjednostavnije, najmanje je predmet ili tema umetnosti. Praktično je najpouzdaniji, u izvesnoj meri može da kompenzuje druga čula, nemoguće ga je izmanipulisati-prevariti. U isto vreme je najmisteriozniji…

I – najtelesniji…

(Dodir je potpuno vezan za telesnost… I kada se daje i kada se prima… Sada sam se setio da, recimo, čovek koji izgubi deo tela još uvek može da ga oseća… U tom smislu može da se misli i o tome kako je dodir vezan i za naše suštinsko, bezvremeno biće… Može, ali bih, pre, govorio i o moći dodira da bude bez-predmetan, dakle – ne nužno vezan za “nadražaje” sveta-okruženja… Ha, eto, sada sam u jednoj misli premostio paradoks da je dodir u isto vreme i potpuno vezan za telesnost (materiju) ali i za nematerijalnu energiju! Kažem vam, dodir je veoma misteriozno (u najboljem smislu te reči) čulo! Dodam li tome naučnu činjenicu da, recimo, bebe koje niko ne dodiruje trpe teške posledice, čak dotle da umru bez vidljivog razloga, onda mogu da kažem da je dodir – misteriozno čudo!)

I – najtelesniji…

Čežnja ljubavnika za bliskošću i dodirom je epski snažna, praktično neizreciva.

Seks je način najbliži na koji telo može da se približi čisto duhovnim osećanjima, duhovnim sferama.

… I BIĆE DVOJE JEDNO TELO. (I Moj. , 24. )

Po snazi osećaja orgazam je, za telo, najbliži osećaju koji telo ima kada se čovekovo biće, čovekova duša odvaja od njega. Tolika je ta moć!

(I – budi mi dozvoljeno da kažem: Hvala, Bogu, da je tako! Jer, da nije, žene, najlepši oblik u svetu tela, ne bi ni marile za (mnogo inferiornije) muškarce!)

I BIĆE DVOJE JEDNO TELO.

Matematički rečeno 1+1=1!

Misterija stvaranja života je kosmička misterija koja čoveku nikad neće biti dokučiva. Ni naučno, ni duhovno, ni umno… U misteriji stvaranja života muškarac učestvuje tek nekoliko trenutaka. Žena u sebi nosi tu misteriju, proživljava je dubinom svog bića za koje su i prateće telesne muke tek minimalna plata.

Učestvujući u misteriji stvaranja života muškarac i žena su najbliže božanskom, onoliko koliko mogu biti telesna bića. Od rođenja, kada novi život dođe na svet, žena i muškarac su na najznačajnijem zadatku koji postoji na ovom svetu: stvaranju čoveka.

Telesno sjedinjenje žene i muškarca nije greh, nikad i nigde nije označeno kao greh.

Stvaranje čoveka od bebe je najvažnija i najteža i najkomplikovanija ljudska delatnost. Bogu hvala što je učinio da je to najjednostavnija, najprirodnija, najdostupnija, najvoljenija ljudska delatnost. Dostupna svakom, bez obzira na bilo koje osobine.

Dar svih darova!

Samo je na čoveku da taj dar iskoristi.

Sve nauke, sve veštine, sve duhovnosti su mali darovi u odnosu na ovu mogućnost.

Da bi bila moguća… Mora biti u ljubavi!

Da, naravno, mogu se čovek i žena spojiti i bez ljubavi, mogu i decu odgajti bez ljubavi. U očima sveta, raz-ličnog sveta, može to da izgleda sasvim kako treba. Ali – samo tako izgleda…

Možda nikad za svog života nećemo upoznati sebe, možda ćemo beslovesno proživeti svoj dar života po nekim pravilima koje nam nameće trenutna istorija ljudskog društva. No, svesno ili nesvesno, na neki način ćemo znati da u stvari i nismo živeli ako nismo živeli u ljubavi!

Život bez ljubavi je tek forma, tek greh sujete ili nemarnosti pomoću kojih se trudimo da se prilagodimo drugim ljudima a zaboravimo da se upodobimo Bogu.

Ljubav se javlja na mnogo načina, premnogo i da se shvati, a lakše je izbrojati zrnca peska u okeanu, i – svi ti načini su nam dostupni, laki da se prihvate i prožive na ovom svetu i omoguće nam da se priklonimo Ljubavi Božjoj i nastanimo u bezvremenom Carstvu Božjem.

Ljubav između muškarca i žene možda nije najača, na ovom svetu, jača je materinska, roditeljska ljubav. Ali, po svojoj snazi, po čudesnoj moći za let iznad vrhunaca i dubinom vrtloga okeanskog, možda i kratka u vremenu, možda opasna, da nas slomi ili uznese, bolna do urušavanja u bolest duše… Ipak, to je osećanje na kojem nam anđeli zavide!

… TO nije (još) prava ljubav!

TO je iskušenje koje se postavlja pred nas i, ako ga prebrodimo, uspemo da savladamo brzake i virove, onda nas uvodi u mir i dubinu velike i moćne reke koja će da nas vodi i uvek drži iznad površine do uvira u more bezvremene ljubavi.

Uranjanje u okean Ljubavi je moguće i na druge načine. Neki su teži, neki lakši, ali je ovaj najuzbudljiviji.

Koliko je našim Očevima i Majkama u Drevna Vremena bilo lakše da se vole! Već su živeli u okeanu Ljubavi i bio im je dovoljno da se pogledaju (oči, to zračeće ogledalo duše) i dodirnu (dodir – ta misteriozna veza tela i sveta) i prepoznaju svoju drugu polovinu Potpunosti i zauvek spoje u Dvojedno!

(Ako na ovom svetu i postoji neki dualitet, to nije dualitet suprotnosti, to su dve polovine jednog “rabuša” koji se uklapa u jednu ISTINOSNU celinu!)

Bez obzira na sve degeneracije, devijacije, zlo-namerna tumačenja modernih vremena… Priroda Ljubavi je takva da jedino žena i muškarac mogu da BUDU JEDNO TELO. Jedino tako dve polovine mogu da budu jedno. JEDNO koje je izvor novog kvaliteta, jedno koje stvara I NOSI nov život i NOV ŽIVOT, VITA NOVA…

Kada su za-jedno, kada su dvo-jedno, žena i muškarac otvaraju nove moći i nove osobine, otvaraju nove puteve…

Tu nije kraj: od njih, svakog pojedino, zavisi kako će putovati dalje.

Ljubav između žene i muškarca nije cilj, ona je način na koji se putuje. Jedan od najlepših i najzdravijih načina.

Na Putu Čovekovom je mnogo prepreka, nikad put nije miran i bezbedan.

Jedna od najopasnijih prepreka su strasti.

Strasti su, kao i strah, ogromna tema i nemoguće ju je objašnjavati u jednom dahu, na jednom mestu. Pojavljuju se na mnogo načina, u mnogo prilika, teško ih je uopšte definisati. Ovde, sada moram da ih pomenem jer je jedna od najgorih strast seksualna.

Strast, najkraće, može da se opiše kao način na koji nešto, stvar, osobina, osećaj… ovladava čovekom. Vlast nečega iz okruženja nad unutrašnjom voljom, slobodom, razumom čovekovim. To je bolest.

U stvari – ne postoji predmet strasti. Ovde, ne postoji objekat nad kojim čovek ima svojstvo subjekta. U strasti, čovek je predmet, on je objekat nekog (ne-prirodnog) subjekta!

Kao i svaka bolest, može da potiče i od nečeg beznačajnog, nečeg što nam i inače treba, čak nam je i korisno ili neophodno. Kada nas obuzme, poništi slobodu i upravlja voljom, tada postaje bolest.

Strast nije samo bolest duše, ona može da ugrozi ili poništi sam suštastven dar čovekov, dar slobode.

Sam život može da postane strast-bolest!

Kako je ljubav između žene i muškarca najeksplozivnija i potreba za dodirom-seksom najburnija, tako strast seksualna može da bude najpogubnija,najbezumnija. Carstva su padala zbog toga, mnogi životi ljudski su uništeni.

Kažem, velika je to tema, ali bih sada hteo da je pogledam na nešto drugačiji način.

Strasti su postale bolest civilizovanog društva, jedna opšta bolest ljudske zajednice. Strast seksualna je postala samopodrazumevajući element, sastavni deo društva… Postala je hronična bolest koja se ne da lečiti, ali ni to nije poslednja i najveća nevolja. Postala je “poželjan i prihvatljiv” način života u “modernoj kulturi”. Ne samo što je niko ne leči, već se bolest neprekidno podjaruje i ljuti.

Mnogo je uzroka koji su doveli do “afirmacije i eksploatacije” ljubavi između muškarca i žene; telesne ljubavi, tog najintimnijeg i najbrižnije čuvanog momenta, najdubljeg (u dobrom smislu) trenutka ljubavnika; strasti telesne, koja je njima potrebna i prava so u gozbi za dvoje; strasti koja je ponekad bolest, ali ne i u tom trenutku i na taj način; strasti koja je različitim načinima, umesto da bude Jedno koje čuvaju i gaje Dvoje, postala javna i opšta tema ljudske civilizacije, postala mesožderka ljudskih osećanja i bića; na kraju vešto i veštački konstruisana “potrošačka” potreba, obavezna i poželjna “roba”.

Mnogo je uzroka i mnogo mehanizama upotrebljeno da se to učini, ali meni je najodvratnija i najmrskija uloga književnosti, koja je, gle čuda, postala umetnost umesto Umetnosti Pesništva, postala, na kraju krajeva, jedna od sluškinja Trgovcima, toj pošasti nad domom čovečanstva, i počinila mnoge štete, ali je ovo jedna od najvećih.

Od kako je Pesništvo postalo književnost, najobožavaniji cinični ukras za robu koju proizvodi, knjigu, najčešća je tema ljubavne strasti. Ona je najuzbudljivija i najbolje se prodaje. O ljubavi je teško pisati, toliko je kompleksna i tajanstvena. Zato uzmimo ono što je mnogo lakše opisati, ljubavnu strast. Tako, polako, ljudi su počeli da zaboravljaju šta je ljubav, ljudi su počeli da ljubavnu strast izjednačuju s ljubavlju, ljudi ljubavnu strast smatraju ljubavlju.

Samo je još korak odatle bilo da se seks poistoveti s ljubavlju.

Na kraju je bezumlje postalo kompletno kada su u to uključene seksualne bizarnosti, seksualna izopačenja, sve su to proglasili ljubavlju!

O, književnici! Iz prvog kruga pakla dospeli ste u osmi! Još je crnje što ste vi od onih “koji znaju šta rade!” i ne znam, ne znam može li vam biti oprošteno!

(Morao sam da skiciram ovu digresiju jer je moja tema Ljubav, a ljudi, naprosto, više ne znaju o čemu to pričam ili misle na pojave koje ne samo što nisu Ljubav, ne samo što nisu ni ljubav, već su suprotnosti (strast, bolest, smrt ljudskosti…). )

Seks, telesno sjedinjenje muškarca i žene, nije (označen kao) greh. Strast u ljubavi je potrebna. Seksualna strast je bolest. Ako se ne smatra bolešću i ako se ne leči već se, takva, gaji i uzdiže, postaje blud i – greh! (Koliko je današnja civilizacija bolesna i ljudskost opustošena vidi se i po tome da čak ni pisci i sastavljači Biblije, tumači i crkveni oci, inače ljudi koji su provideli kroz daleka vremena budućnosti, nisu mogli da pretpostave današnja vremena. Jeste, postojale su Sodoma i Gomora i razna ljudska izopačenja su se javljala u razna vremena i za to se oduvek znalo. No, ovaj greh strasti je opisan, najčešće samo rečju “blud” a meni se ona čini preslaba, “prenevina” da opiše pošast današnjeg sveta. “Blud” uglavnom služi da opiše individualan greh, ponekad da opiše masovniju “zarazu”. Ali, ne može da opiše današnje stanje u kome taj greh čak i nije greh nego se smatra “vrlinom” savremene civilizacije.

S druge strane, Ljubav i prava ljubav se uglavnom shvataju kao slabost, naivna i patetična glupost.

Koliko je našim očevima i majkama u drevna vremena bilo lakše da se vole! Bilo je dovoljno da se pogledaju i dodirnu i tako se prepoznaju. Tada su mogli da postanu jedno od dvoje i pođu na svoj put ljubavi, ka svom domu…

Mislim da je poslednja stvar koju će Čovek shvatiti i razumeti o svetu i sebi: POGLED.

Kako vidimo “nešto” u očima drugih, kako osećamo pogled drugih…

Nema vidljivih, činjeničnih mera koje možemo da uočimo, izmerimo i razumemo. No, svaki čovek nekako “zna” da oseti, zna da “pročita” nečiji pogled, nečije oči. (Kako samo sijaju oči zaljubljene osobe!) Mi fizički, telesno osećamo nešto što ne smatramo ni materijalnim, ni energijskim fenomenom, čak ga ne smatramo ni osećanjem ni osećajem. “Pogled” je u našoj svesti tek pojam, prosto reč koja opisuje neki proces… A možemo da ga fizički registrujemo! (I slepi ljudi mogu da osete nečiji pogled!) Veliki deo komunikacije među ljudima se odvija očima, pogledom, najsuptilnije misli se tako prenose…

To “staklasto telo”, jedini deo čovekov koji izgleda isto kroz ceo život, jedini deo u kome krv dolazi u neposrednu vezu sa svetlošću sveta, jedini deo koji Vidi, jedini deo koji razume kao razum: vidim-razumem!, jedini deo u kome se vidi kada je iskra života utrnula, ugasila se sveća i nastao je mrak!

Ponekad se pitam: Ne gledamo li očima i u drugom pravcu, ne vidimo li i unutra, u-sebe, kao što vidimo spoljni svet… Kad ovo kažem ne mislim na neku vrstu intospekcije, ne mislim na misaoni proces samo-analize! Mislim, bukvalno, da, na neki način, očima, možda, gledamo svoju integralnu unutrašnjost, sopstveno biće, ono bezvremeno, suštinsko biće! Mislim da bi oči, tako shvaćene, mogle da budu neko naše ogledalo, neka prizma kroz koju se prelamaju i susreću naša VIĐENJA spoljašnjeg i unutašnjeg, sveta i bića!

Možda su oči čvorno mesto, mesto susreta pojavnosti sveta i čovekovog bića. Mesto na kome se slivaju dve osnovne subjektivnosti postojanja: JA i MI. (Jer: SVET SE KAŽE: MI!)

Ako bismo prihvatili ovu pretpostavku, da postoji slivanje JA i MI, da postoji mešanje subjektiviteta (aktivne moći) čoveka i sveta, čvorno mesto u kome se susreću dve (uslovno) nezavisno-apsolutne prirode postojanja i da čovek ima samom Kreacijom urođen (za-dat) organ koji mu daje moć, omogućava sposobnost neposrednog U-VIDA u stvarnost, suštinsku određenost (za-datost) oba subjektiviteta, onda možemo malo jasnije da tumačimo čovekovu sposobnost saznavanja, znanja uopšte, a posebno Neposrednog Znanja. (Moram ponovo da pomenem, radi jasnoće, da kada govorim o “srcu”, kada govorim o “očima”… o čovekovim organima uopšte, tada ne mislim na čisto anatomsko-fizičke organe. Usvajajući uslovnu podelu (čisto zbog razumevanja, “modularno-funkcijsku” predstavu a čovek je, bez sumnje, jedinstvena celina) čoveka na materijalno-telesno i suštinsko-supstancijalno biće, “srce” je I ono anatomsko I ono suštinsko… Ona mogu da se modelski predstave odvojeno, ali su zaista jedinstvena celina! No, sasvim je jasno da mora da postoji dominacija onog suštinskog, otprilike kao što se odnose i forma i suština. )

Za-istinu, na osnovu toga, možemo da objasnimo kako čovek može, ima moć, da neposredno saznaje svet. Dakle, ne samo činjenično-naučno (što je niži oblik saznavanja), razumski-misaono, već neposredno-suštinski! (Nikako, ama nikako, se ovo ne sme shvatiti kao empirijska moć saznanja! Ona je materijalno-telesno definisana i analizira se razumski-misaono. Možda se u nekom delu empirijsko i Neposredno saznanje preklapaju, ali empirijsko nema mogućnost (apstraktne spoznaje) da saznaje apstraktne pojmove, suštinske pojavnosti! Takođe, Um, umnost Srca, za sadržaj svoga saznanja ima univerzalne, svesvetske (Božje…!) pojavnosti-(kategorije). )

Osim toga, može da nam bude jasnije na koji način čovek svojom (voljom) (slobodom svesti) ima aktivnu-zakonomernu moć da “konstruiše” pojavni svet, tj. da za sebe konkretizuje od Boga stvoren svet (koji je Isto ali Apsoluto-Postojeće). Naravno, čovek u tome učestvuje samo kao deo čovečanstva, JA se kreativno konstituiše samo kroz MI.

Često se (nekome) kaže: Shvatićeš kad vidiš, Kazaće ti se samo, Kad se desi biće ti jasno… I, zaista, nikome ne možete, ma koliko se trudili, ma koliko činjeničnih opisa nudili, nikome ne možete da objasnite šta je to ljubav – dok se ne zaljubi! A, onda mu je savršeno jasna ta toliko kompleksna i tajanstvena pojava o kojoj do juče nije imao ni najmanjeg pojma. U sebi je u-video nešto što je za-data spoljnost. Da, ljubav postoji u svetu i onda postoji i u nama: nauči se! spoljni i unutrašnji svet se sliju i stvore znanje!

O poljupcu možete govoriti i napisati tomove činjenica i nikada nikom ništa neće biti jasno dok se ne poljubi s nekim. Susret Dvoje u Svetu.

Da baš u vas gleda neko, udaljen toliko da je tek slabo primetna ljudska prilika, osetićete, možda ćete osetiti i prirodu tog pogleda.

Da baš na vas misli neko, osetićete i ako je predaleko i ako ne znate gde je. Ali, znaćete to!

…U Drevnim vremenima to je – bilo lako! Ljudi su još imali žive Veze između sebe i bili u skladu sa Svetom.

Laž ne može da poništi Istinu. Može da je sakrije, zatrpa sopstvenim đubretom, ali će i tako Istina i dalje biti nedodirnuta Istina.

Istina o Ljudima se milenijumima zatrpava lažima i grehom, ali i dalje postoji. Ogromno je đubre greha preko Istine i teško će biti, možda i nemoguće, ponovo otkriti Istinu. No, ona je tu i, i pored svog đubreta, može da se u-vidi. Mnogi je i vide, ali će se ponovo otkriti tek kada SVI ljudi u-vide.

Toliko bi bilo lako, način da se otkrije Istina je toliko lak, lakši od većine poslova i napora koje činimo tokom života!

Ali…

Gledao sam, nekad sam poznavao takve ljude, nekad sam saznavao o njima… Gledao sam ljude koji u sebi nose Istinu i žive tako da, ma šta činili po svojoj prirodi, po svom srcu, ne čine ništa zlo, ne mogu da učine zlo… Nisu nikakvi “nadljudi”, nisu heroji ni mudraci, ni znalci, čak ne moraju da budu ni religiozno učeni … Čak imam utisak da je pravilo da su sasvim jednostavni ljudi, ni po čemu se ne razlikuju od drugih, ne žive drugačije… (Ako je neko od njih i pametan, to mu je tek sekundarna osobenost i ne ni toliko važna. ) A, opet, zla u njima nema!

Znam da postoje i vi sigurno nekog takvog poznajete. Poznajete i znate da jeste,a kako znate – ne znate.

Najbolje ih opisuje – “NIŠČI DUHOM”.

Ima ih na svetu i, mada ih je malo u množini svih drugih, uveravaju me da je moguće! Moguće da opet živimo u svetu bez zla!

(“Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko!” (Mat. , 5,4;Isa. 57,15; Luka 6,20) ( Novi Zavet, u prevodu Vuka Karadžića). Iz nekih razloga ovde se navodi “siromašni duhom” umesto “nišči duhom”. Reč “nišči” mnogo bolje opisuje pojam na koji se odnosi (a ja o tome prosuđujem intuitivno, po osećaju za jezik). “Siromašni” je za pojam koji imam u-vidu mnogo siromašnija reč i, po tome, manje precizna. “Nišči” opisuje i skrušenost i pokornost i jednostavnost i blagost… Uopšte, sve ono što, u stvari, oblikuje i opisuje te ljude bez zlonosivosti. Naravno, to nije jedina osobina potrebna za ulazak u Carstvo Nebesko niti su svi “siromašni duhom” takvi ljudi. Ipak, to je prva i, meni se čini, najvažnija osobina, a sigurno je osobina po kojoj se najbolje prepoznaju i najbolje opisuju takvi ljudi… O, svakako, oni su i ljudi slobodni i hrabri i uporni i dobronosni…! Ali ih ne obuzima gordost zbog toga! Nisu to neke mlake budale!

Oni su NIŠČI DUHOM!

“Ako mi se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti. ” (2 Kor. 11,30)

“… jer kad sam slab, onda sam silan. ” (2 Kor. 12, 10) – govori Apostol.

Ko je slab a ko je jak…

Paradoks koji koristi Apostol da nam ukaže na razliku između sveta u kome živimo i sveta Ljubavi  je sasvim jasan: Što (iskvaren) svet vidi kao slabost, to je u Ljubavi snaga!

Jer, iskvaren svet će se (zavišću, koja je pritajena mržnja) diviti silnicima, onima “koji pobeđuju”, silnicima, vlastodršcima, bogatašima… Po u-vidu Ljubavi dobar čovek, čovek u-miren, čovek skroman, onaj koji ni ne zna da je dobar i miran, nišči duhom čovek je onaj koji ima stvarnu vlast i silu na svetu. Jer, sila onih privh je u vremenu i za vreme. Sila onih drugih je bezvremena i u oba sveta.

Snažan muškarac, čak i onaj najgori, čak i kada je napastan, zadrhtaće, mora mu se duša skrušiti pred slabom ženom koja zaplače.

Beba jedna, nemoćna i da hoda i da govori, može zaustaviti silu vojske na putu!

Plač je jači od besa, suza je jača od straha, smeh je jači od gneva, san je jači od nesmirenja, mašta je jača od jave, pero je jače od mača, ćutanje je jače od buke, srce je jače od mozga, Ljubav je jača od zla…!

Pogledajte bebu: kad se rodi, nema slabijeg bića na svetu!

NEMA MOĆNIJEG BIĆA NA SVETU!

Po kriterijumima životinjskog „sveta“ beba, mladunac ljudske vrste, je zaista vanredno nemoćno biće. Nije sposobno da se samo hrani, kreće, jedva da je razumljivo i roditeljima i svojoj sopstvenoj vrsti. Dok se njegovi životinjski vršnjaci već kreću, aktivno hrane, zauzimaju svoje funkcionalno mesto u zajednici svoje vrste, nagonski (po stvoriteljski definisanim pravilima) ispunjavaju i svoje potrebe i svoje „dužnosti“, ljudska beba je još u autonomno nesposobno biće. (Štaviše, što je mladunac u „nižoj“ životnoj vrsti – to je ranije osposobljen za preživljavanje i život, to je ranije „spreman“ da se uključi u potpunu odraslost… Ovde koristim pojam „niže životne-životinjske vrste“ naprosto zbog stereotipno prihvaćene hijerarhije u pogledu shvatanja celokupne biološke (životne, životinjske) strukture sveta. Takav „pogled“ je, naravno, veštački i pogrešan i, sačuvaj Bože, evolucionistički bezuman! Život je stvoren i organizovan po svojim vrstama i pogrešno je i zlo-namerno posmatrati ga kao bilo kakav evolucionistički lanac ili hijerahiju. Sve „vrste“ nisu uslovno-spontano uspostavljene „zakonima prirode“ već su autonomno stvorene i strukturalno ugrađene u opšti, stvoriteljski osmišljen poredak životne egzistencije u Svetu. Po tome su sve jednake i funkcionalno nepromenljive. Evolucionistička dinamika je moguća jedino u nekom malom delu promenljivosti, koji suštinski i funkcionalno ne menja vrstu. (Dakle, ptica može promeniti oblik kljuna i boju perja… Slavuj može promeniti pesmu… Od dinosaurusa ne može da postane slavuj!) Jedina „hijerarhija“ koju vidim u „živom svetu“ je „nivo slobode“ koja je zadata „vrsti“ u okviru opšteg svetskog stvoriteljskog poretka. Naime, što je vrsti potpunije definisan, zadat, izvestan životni „algoritam“ – način i tok egzistencije – to joj je manji stepen-nivo slobode. Te i takve vrste su prirodno opremljenije za život i opstanak. Što je zadatost, potpunost algoritma manja, vrsta ima veći stepen slobode i ima kompleksniji zadatak da definiše svoju egzistenciju.) Naravno, složenost ljudske vrste i suštinska različitost od „carstva životinja“, najviše po specifično neograničenoj slobodi, samosvesti koja je „ograničena“ samo religioznom svešću o postojanju Apsolutnog. U živom svetu, svetu života, jedino čovek ima samosvest i svest o Apsolutnom Biću, Bogu, te – konačno i najvažnije, svest o mogućnosti da uspostavlja komunikaciju s tim bićem, izvestan interaktivan odnos (u nekoj meri „slivanje“ s tom Apsolutnom svešću) što postavlja potenciju za neograničeno (!?) kreativno uzdizanje ka, recimo tako, posebnoj dimenziji egzistencije!!!

Beba je, dakle, nemoćna, nesamostalna… SLABA…

…SLOBODNA!

BEBA IMA POTENCIJU ZA NEOGRANIČEN RAZVOJ!

Kako je takvo biće, takvo slabo i nesamostalno biće, najsposobnije i najmoćnije biće na svetu! I najsposobniji odrasli pojedinci ljudskog roda nisu ni blizu sposobnostima bebe!

Pogledajmo rezultate koje postiže beba u nekoliko početnih godina.

Jedva može samo da mrda…

U godinu dana ovladava motorikom kompleksnog organizma kakav je ljudski i postaje superiorno biće sposobno za najkomplikovanije „operacije“. Relativna snaga bebe je višestruko veća od najsnažnijih i najuvežbanijih odraslih pojedinaca. Brzina kojom se uvežbava je daleko veća nego što odrasli mogu i da požele.

Imunost, sposobnost bebinog organizma da se samostalno brani od „napada“ spoljneg sveta u kojem se tek našla, je pravo biološko čudo.

Godinama koristi samo neartikulisane govorne zvuke i praktično u tek nekoliko meseci počinje da se služi govorom, jezikom, najsavršenijim razumskim sredstvom za komunikaciju.

To potpuno nesamostalno, nemoćno biće u nekoliko godina uviđa i počinje da aktivno učestvuje u verovatno najsloženijem procesu na svetu – emotivnoj socijalizaciji! …Izgrađuje svoj karakter u okviru i skladu s hiljadugodišnjim iskustvom čitavog čovečanstva!

ITD…

U roku od 5-6 godina beba, biće koje, podsetimo se, dolazi na ovaj svet iz jednog sasvim drugačijeg sveta, tople, sigurne, mračne, pune hrane, tečnosti majčine materice… na vazduh, svetlo, opasnost… I –sa sobom nosi – Ljubav! Zaista, roditelji tek posle nekog vremena počinju da se prilagođavaju bebi i osećaju tu ljubav. To osećanje, zatim, prenose i na širu okolini. Tek samo ljudi u potpunom ponoru bezdušja mogu da nasrnu na majušnu, slabu bebu. Čak i beslovesne životinje su bar uzdržane pred bebom ako ne i – empatički naklonjene…

Kažem vam: položite bebu pred ubilačku armiju vojske u pohodu i – armija će stati!

Ne postoji na svetu sila veća od majčinske ljubavi! Živela je sa svojom bebom, učestvovala u najvećoj vaseljenskoj misteriji i čudu – rađanju života i stvoreni život se našao pred njom i još jedan talas iz Okeana Ljubavi se izlio na svet ovaj, svet pun greha i opačine…

Da nema beba odavno bi se ugušili i nestali u kužnim isparenjima ljudske grešnosti!

To je, mislim, najveća moć tako moćnog bića kao što je beba!

Čak i ogrezlo zli ljudi vole (bar!) svoje bebe!!!

Svaka novorođena beba je mali talas, naplavina iz Drevnog Okeana Ljubavi. Bez obzira na sve, možda i na svoje prenatalno stečene nedostatke, beba nesumnjivo nosi deo te primarne primordijalne transupstance od koje je utemeljen Svet, Ljubavi. Sam proces formiranja bebe, razvoja i rasta u procesu trudnoće je, već, i deo ovog sveta, sveta kojeg, uslovno rečeno, materijalizuje zajednička svest ljudi, ljudi koji spontano udružuju svoje slobodne svesti u konačnu rezultantu (oblikuju ga!) – SVET KOJI SE KAŽE MI! Beba je već i deo tog sveta, kao što je, u isto vreme, i emanacija Večnog Sveta (Božjeg, stvorenog, vanvremenog, vaseljenskog…)… Beba je u procesu vrhunske tajne preobražaja iz SveSveta u naš svet… Gotovo bih mogao da kažem da Tada i Tako, beba nije u prostoru… Negde je u „međuprostoru“ – u samoj Misli…

Na kraju krajeva, ovde to i nije najbitnije. Najbitnije je da beba sa sobom donosi na Svet Ljubav i kao najveću tajnu je izliva na svet i među ljude. Tada je najmoćnija!

No, zahvaljujući svojim ogromnim darovima koje je „ponela“ iz SveSveta, neverovatnim moćima, vrlo brzo se uklapa u Svet i postaje deo njega. Bebine moći s vremenom postaju sve manje i beba sve više usvaja duh ovog našeg sveta, sa svim dobrim i svim lošim.

Znamo da deca mogu da budu i loša i zla, lukava… Nikad nisu samo „nevinašca“… Ali, to nije ono što su sobom donela, to je ono što su stekla, usvojila…

„… ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? *Mar, 9, 33; Luka 9, 46.

 1. I dozva Isus dijete i postavi ga među njih,
 2. I reče im: zaista vam kažem,

*ako se ne povratite i ne budete

kao djeca, nećete ući u carstvo

nebesko.                      *Mat, 19, 14.

 1. Gledajte da ne prezrete

jednoga od malijeh ovijeh; jer vam

kažem da *anđeli njihovi na ne-

besima jednako gledaju lice oca

mojega nebeskoga.“           (Mat, 18. …)

Kada treba da napredujemo, da se usavršavamo (neprekidno i stalno)… Kuda, zapravo, idemo…

Ka rađanju i rođenju svome!

Tada smo najslabiji i najsilniji i tada smo izvan dohvata zla!

No, u Raju se niko nije rodio!

Ipak, u svetu ljudskom, Izgnanici iz Raja su prvo rodili decu…

… Kaina i Avelja…

Nadalje… u Genezi, u Postanju, Adam i Eva više nisu u našoj Povesti. (Da, rodili su i Sita i Sitovo (i Kainovo) potomstvo gradi Povest sve do Noja i potopa. Tada su svi obrisani i počinje nova Povest koja vrlo brzo, na žalost, postaje ova naša „istorija“.

Gde su nestali Adam i Eva… Gde su nestala dva jedina ljudska bića koja su živela u Raju…

DA LI JE RAJ STVOREN SAMO ZA DVOJE!

Stvoreni (nisu rođeni) u Raju, savršenoj sredini za ljude, od istog „materijala“, od iste one Transuspstance, Božje Ljubavi, živeli su u svetu koji još nije imao svoje juče, još nije imao zlo, živeli su na čistom, nedodirnutom izvoru vremena, disali su i hranili se čistom ljubavlju, imali su nezaprljanu slobodu… Imali su jedno drugo!

Nikad nisu bili deca, nisu bili bebe… Bili su sami svoja deca, *anđeli koji gledaju lice Boga, bili su prva karika između Boga i vaseljene… usudio bih se da kažem: unosili su ljudsko stvaranje u vaseljenu. Manji su bili od Anđela su bili veći!

Dvoje su bili Jedno uz Boga.

Dvoje su bili Jedno uz Boga.

Svet je bio njihov.

Bože, neiscrpna je Ljubav Tvoja, nepropadljiva su i bezvremena Dela Tvoja!

Hoću da vidim Adama i Evu kako hodaju po svom svetu, kako ga čuvaju i grade, kako gledaju izlazak i zalazak sunca, daju imena životinjama i biljkama i kako po noći pale vatru, svoj odbljesak sunca, imenuju zvezde i čisti i mirni se zagrle i zaspe kao Jedno Biće koje je Isto i po javi i po snu.

Da li su se voleli…

Da, greh je već bio na njima, ali – bili su ljudska bića koja su mogla da razgovaraju sa Bogom – licem u lice! To znači da su njihove ljudske moći bile ogromne, verovatno čak i nerazumljive a kamo li zamislive njihovom potomstvu. Ne mogu ni da pokušam da ih opišem i nabrajam. Bili su Božja deca i živeli su u Raju, mestu i sredini Božjeg savršenstva stvorenog za savršena ljudska bića. Onda su bili prognani u svet nesavršen, pokvaren grehom i bili su bebe u tom svetu. Da, smrt je pridružena životu ali mora da su zadržali najveći deo svojih osobina, rajskog nasleđa, i mora da su još uvek bili bića sa, u odnosu na potomstvo, velikim rajskim-ljudskim moćima. Radili su u muci i znoju i živeli u svetu koji više nije blagonaklon, živeli su kao i svi mi danas.

U 5. Glavi Postanja se govori o Evinom i Adamovom potomstvu. (Očigledno je da se tu govori o, kako ja to ovde nazivam: vremenu pometnje i rasejanja ljudskog.) Da, od svog tog roda ljudskog preostao je, posle Potopa, samo Noje i njegov (po)rod i može se smatrati da mi, danas, nemamo veze sa svim tim ljudima, potomcima Adama i Eve, tim rodom ljudskim koji je, na kraju, bio toliko isvaren i grešan da je morao biti potpuno uništen, obrisan sa lica sveta. (Zar su i od nas, današnjih, bili gori!? … jer, eto, mi još uvek nekako postojimo… Ili je Bog imao mnogo strože kriterijume!)

Ja bih, ipak, malo drugačije hteo da pogledam. (Jer, priče iz Biblije, a nisu jedine, ima ih među narodima širom sveta, su i doslovne i, u isto vreme, simboličke. Nije ih Bog pisao, no ih je nadahnuo a ljudi su pisali.)

Govori se o tom vremenu u tom vremenu o Enohu, ocu Matusalovom (Metuzalem), koji je deda Noju, govori da je „23. Tako poživje Enoh svega trista i šezdeset i pet godina; 24. I živeći jednako po volji Božjoj, NESTADE GA, jer ga uze Bog. (I Moj. 5…)

Ja, ovde, vidim da je u to vreme još bilo rajske milosti Božje i da je još bilo ljudi ljudi sa rajskim moćima i koji nisu bili u vlasti zemaljske smrti, no da bi o svom vremenu sa sveta ovog nestali i bili vraćeni Domu Očevom. Vidim da je u njima još bilo tog „materijala“, te moći da mogu ponovo da se obru, vrate Raju i žive u njemu…

… Kao što verujem da je kroz Povest i istoriju bilo takvih ljudi i da ih i danas ima i da će ih biti na svetu ovom pokvarenom…

Jer, inače…

Sve bi bilo besmisleno!

Ljudi koji, svetitelji, bogougodni, dobronosni, koji za sve nas, grešne, opale, otpale, nose i čuvaju nadu da se možemo spasti, da još u ljudima ima tog „rajskog materijala“ po kome možemo da se prikučimo i s Rajem saživimo. (Jer, da se razumemo… Da nas, po nekom čudu, sada, Bog, nekako, vrati, sve, u Raj… Najveći broj nas ni tren ne bi mogao tamo da poživi. Prosto da kažem, toliko smo se oblikovali po senci i tmini, toliko smo se u blato i mulj uvaljali da ne bi tren jedan mogli da poživimo u Svetlu Rajskom i Čistoti. Jeste, u svakom od nas je Žižak Duha i Pečat Božji je na nama, svako od nas može da, životom i delom svojim, Žižak raspali i Pečat sine i biće naše bezvremeno osvetli i učini dostojnim… Ali, koliko nas vere ima da po njoj služi i zasluži!

… Malo

„6. A kad se ljudi počeše mno-

žiti na zemlji, i kćeri im

se narodiše.

 1. Videći sinovi Božji kćeri

čovječije kako su lijepe uzima-

še ih za žene koje htješe.

 1. A Gospod reče: neće se duh

moj do vijeka preti s ljudima,

jer su tijelo; neka im još sto

i dvadeset godina.

 1. A bijaše tada divova na ze-

mlji; a i poslije, kad se sinovi

Božji sastajahu sa kćerima čo-

vječijim,  pa im one rađahu sino-

ve; to bijahu silni ljudi, od sta-

rine na glasu. „ (I Moj…)

Verujem da su to bili ljudi koji su sačuvali svoje rajske moći. Manje ih je bilo.

No, većina sveta se pomela, rasejala i počelo je vreme propasti.

Neki su se sačuvali i održali. O njima hoću da govorim.

O Adamu i Evi, dok je u njima još bilo Raja.

Hoću da vidim Adama i Evu kako hodaju po svom svetu, kako ga čuvaju i grade, kako gledaju izlazak i zalazak sunca, daju imena životinjama i biljkama i kako po noći pale vatru, svoj odbljesak sunca, imenuju zvezde i čisti i mirni se zagrle i zaspe kao Jedno Biće koje je Isto i po javi i po snu.

Kako li je bilo hodati po svetu koji još nije imao prošlost i u kome je sadašnjost bila puna čuda a budućnost tek još jedno neiscrpno danas. Svet je bio jedinstven biser u beskonačnom prostranstvu vaseljene, Adam i Eva su bili čuvari i gospodari Sveta.

Vaseljena je bila njihov Dom, čitav kosmos je bio samo ukras i njihovom domu.

Kako li je bilo piti bistru vodu s nepomućenog izvora, disati zajedno sa svetom, gledati vatre nebeske i preslikavati ih u svom svetu, oblikovati zemlju po svojoj čistoj i slobodnoj volji. Mora da su gledali, slušali, mirisali i dodirivali Svet koji Jeste, još nepromenjenu tvorevinu Božje Ljubavi. Mora da su kušali Samu Ljubav.

Gradili su vaseljenu, oblikovali je po sebi i za sebe. Jedno Drugog su gradili. Drugi je bio Isto Ja, Dvoje je bilo Jedno.

Tada mora da je bilo lepše biti čovek nego Bog!

Jednom me zakačio od-dah anđeoskih krila i u trenutku sam video odbljesak Sveta koji Jeste. Samo slučajan (jer zaslužio nisam, ni dodirnulo me nije prečisto anđeosko krilo) dodir tog Sveta mi je otvorio oči da u duhu svome uvidim Slavu Duha…

Tren mi je pokazao Trun Sveta i video sam da svo ljudsko znanje i trud nije ni trun truni te Veličanstvenosti. A, opet, koliko sam bio veliki jer sam učestvovao u tome!

… A Adam i Eva su živeli u Tom Svetu i gradili ga! …

Koliko je veliki bio Čovek: Adam i Eva!

Dva dela Jednog spojena po različitosti koja dinamizuje, pokreće i delatnim i promenljivim (oživljenim!) čini Jedno…

(Govori se u mitovima svetskim da su, pre samih sebe, Adam i Eva stvoreni kao jedno biće. Nikad ne bih pomislio da su bili jedno telo. Bili su, od stvaranja, dva tela a Jedno, Ljubavlju sjedinjeno biće, kao što bi čitav Svet morao biti sjedinjen u Ljubavi. Greh nas je razdvojio i smrt nas je izložila propadljivosti i kvarljivosti.

Govori se i Evinoj prethodnici, Lilit. Verovatno je mit hteo da upozori na gubnost strasti, ali, svejedno, ne vidim stvarno mesto za Lilit u Svetu.

Govori se i o prvobitnom Adamu, Adamu Kadmonu (ili: Manu, u Vedama). Mislim da taj mit i funkciju najbolje ilustruje jedan od njegovih epiteta: „Kosmički“… Ja, recimo, razlikujem „vaseljenu“ i „kosmos“, iako su to, uobičajeno, sinonimi. „Kosmos“ je „ispražnjena vaseljena“, ono što vidimo. Vaseljena je ono što Vidimo, ispunjena Duhom. (Uostalom, takav nomizam je uobičajen za mitološki jezik.) Adam Kadmon je forma bez ljudskog sadržaja. Ni Kadmon ni Lilit nemaju veze s Ljudskim Rodom, osim simboličke, posredne…)

„23. I Gospod Bog izgna ga iz

vrta Edemskoga da radi zemlju,

od koje bi uzet;“ (I Moj…)

I poče povest roda ljudskoga.

Uz svest da je rod ljudski već postao podložan i smrti i kvarljivosti svog bića, ne bih sumnjao u superiornost njihovih telesnih i duhovnih moći. (Verovatno je to doba ono Zlatno doba koje je kao mit došlo i do Platona. Na koji način… kroz neke spise, generacijama prenošene priče, nesvesnim uvidom kroz neko otkrovenje… Rekao bih da je sasvim izvesno da kroz ljudsku, zajedničku, mitsku svest delimo iskustva različitih generacija. Neka vrsta duhovnog putovanja kroz vreme! Kako se to odvija i kojim terminima ćemo je nazivati i objašnjavati, ovde nije tako bitno… Ono što mi, danas, vidimo kao misteriozan proces je ljudima koji su živeli u komunikaciji, razumevanju sa svojim svetom, bilo prirodno stanje svesti. Ovde bih, u relaciji sa današnjim razumevanjem ove teme, takvu svest (način na koji stupamo u komunikativne i interagujuće relacije-odnose sa okolinom-svetom i drugim ljudima) nazvao Mitska svest. (Dakle, miska svest nije posledica nekog „neznanja“, maštom kompenzovane praznine u znanju ili duhovnoj sposobnosti. Upravo je suprotno: mi, danas, ne razumemo šta to sadrži mitska svest i koje su poruke o kojima nam priča! Ono što nama, danas, najviše nedostaje je neposredan uvid u svet, neposredno opštenje sa svetom. Odvojili smo se od sveta i ostali usamljena, tužna bića, s malo uma i mnogo straha!)

Adam i Eva, naši praroditelji, su se poput dece našli u svetu koji je bio nov i ne sasvim prijateljski. Trebalo je da počnu da uče i da svet grade i čuvaju. Zasigurno su znali (i mnogo bolje od nas) i šta je biljka i šta je životinja divlja i životinja što nam je od početka pridružena. No, trebalo je naučiti i kako se biljka sadi i kako se o njoj brine. Trebalo je naučiti kako se sa životinjom udružiti i kako poslove zajedno svršavati. Trebalo je vodu i vatru privoleti da se u domu  nastane.Trebalo je naučiti kako se grožđe cedi i kako se u vino pretvara. Trebalo je prepoznati biljku hleborodnu i tajnu hleba kojom porodicu okuplja i dom stvara. Rekao bih da je mnogo teže naučiti i znati kako se dom stvara nego savladati tajnu vina i tajnu hleba. Čovek je još znao kako da biljku sasluša i sa životinjom dogovor pravi. Drugačiji su ti jezici od ljudskog, ali još su ljudima razumljivi bili. Zadati su bili svetu od početka, a čovek je još živeo SA svetom. (Danas, jedva da živi U svetu.) Dom je bio nešto novo, dom je bio mnogo teži zadatak. (Jer, i životinje se okupe kao porodica oko poroda svog, ali dom ne stvore!) No, brzo se shvatilo da je i dom podložan istom zakonu zadatom za celi i sav svet: zakonu zajedničkom, jedinstvu koje povezuje, različitosti koja se uklapa u složen organizam, moćniji od svakog pojedinog, a koji čuva svakoga pojedinog da bude što mu je u Stvaranju Bog namenio: jedinstveno i neponovljivo biće. I, gle, porodica se okupi u dom i domovi se okupiše u zajednice. I, videše ljudi da je tako dobro.

A čovek pogleda ženu i žena pogleda čoveka i poznaše se i videše se zajedno i život im beše lepši.

I postaše žena i čovek jedno. I godinama, jedan drugog gradeše i postaše jedno i novo, jedinstveno u svetu i vremenu. Ko bi poželeo deo drugi, koji mu se po duši ne uklapa.

Svakom svoje beše najpristalije i najdraže, pa zašto bi tuđe hteo što mu ne bi bilo bolje. Ne beše među ljudima zavisti niti pomisli da se tuđe otima.

A, svaki čovek ugradi svoju misao i trud i znoj u svoj dom i dom beše po tome jedinstven na svetu i svakom čoveku svoj dom beše najmiliji. Makar kakvi bili domovi drugi, sa svojom dušom se najbolje diše.

I, domovi se okupiše i držahu se blizu i složiše se. Po razlici se svojoj složiše i postaše jedno celo. Jer, nađe vinar da za vino mešina mu treba (a zatim i bure da je potrebito). Nađe se čovek vešt da kože pripravi ili da od drveta dobrog prepozna bure. Ali, ogladneše i od zemlje hranu potražiše. A, zemlja bolje rađaše kada se uzore. Nađe se čovek da šaru gvožđa u kamenu providi i sa vatrom kamen u plug pretvori. Kad žito uzraste, vešto oko i ruka srp iskovaše i žito blagorodno sabraše i reče se čoveku tajna hleba. I, vino i hleb kušaše i videše da je dobro. I razveseliše se i pesmu započeše. Ali, vide čovek da i u drvetu pesme se slažu, u koži i na struni dlake i pesmom pesmi se pridruži i velje veselje među ljudima se produži. O tome priče nastaše, a što u priču ne mogaše da stane, bojama se oslika. Tako i oni što tada među njima ne behu videše i čuše i jednako se radovahu. Plata svakom beše dobro bližnjeg.

I videše ljudi da je tako dobro.

A, nevolje počeše da zalaze među ljude. Jako telo ljudsko snažno beše u ta vremena, ali ne i toliko da rani i bolesti može da odoli. Ali, nađoše se ljudi da s biljem priču vode i meso i kosti po skladu njinom znaju i nevolju po veštini svojoj reše. I pitaše ih ljudi: kako vi o tome znate. Bog-Otac pouči nas, rekoše. Tako ostade da bolesnik lekaru nije dužan, no da je od Boga zdravlje, pa je Bogu i plata.

Selo, kako ga mi znamo, kao potpuna i skoro potpuno samodovoljna celina, je nesumnjivo bila zajednica u koju su se ljudi udruživali. Zajednica jednakih, koja se udružuje po funkcionalnoj među-zavisnosti. Ni danas selo nema iole izraženu bilo koju vrstu hijerarhije, hijerarhije koja je po pravilu osnov uzurpacije čovekove slobode.

… „skoči Kajin na brata svojega, i ubi ga.“

Prvo ubistvo na zemlji, na svetu. Kako je Kain mogao da pomisli, kako je mogao da zamisli ubistvo, da zamisli nečiji nestanak sa sveta, kad za njega nije mogao znati. Sasvim je jasno da je ubistvo proisteklo iz zavisti, a zavist je plod sujete. Sujeta izrasta u gordost, taj prvobitni kosmički greh. No, to je motiv… Kakav je plan, kakav je „predumišljaj“ kad u misaonoj strukturi Kainovoj nije mogla da postoji ideja, presedan ubistva, po kojoj bi se upravljao. Rekao bih da u Tom svetu, tek izašlom iz Raja, u kome smrt nije ni postojala, nije bilo moguće ni misliti o smrti. (Čak i životinje, ako su se lovile međusobno, nisu to radile po emocijama. Upravljao ih je nagon, a nagon je bio glad. Ili, i čovek kad ubija životinju – opet je to zbog hrane. No, Kain zasigurno nije imao nameru da se hrani Aveljom!) Ili su pripovedači izostavili neki deo cele priče, ili se tu prvi put na svetu pojavila bolest! I, to bolest duše!

(U stvari, sasvim je izvesno da je duša morala da oboli prva da bi se potencija bolesti mogla da prenese i na telo. No, čak i današnja medicina zna da najveći broj bolesti (osim onih trivijalnih: povreda, trovanja i sl.) potiče od duševnih disfunkcija.)

Bolest duše uvek potiče od greha, svesnog ili nesvesnog. (U ovom slučaju, na ovom mestu, sasvim je jasno da je greh – greška u funkcionisanju prirodnog algoritma funkcionisanja ljudske prirode. Takva greška dovodi do pogrešnog-krivog rada i, zatim, do izvesne štete… (Ni ne pomišljam da funkcionisanje bilo koje prirode, naročito ljudske, duše, pokušavam da prikažem kao deterministički automat. Jednostavno, samo pokušavam da uprošćeno  (i netačno) prosečnom savremenom čoveku opišem…)

Prvo ubistvo na svetu je posledica „prastarog greha“ – gordosti. Posledica posledice je – pojava bolesti na svetu, među ljudima.

Odmah za njom se pojavila i najstrašnija i najopštija bolest čovečanstva: strah!

(Da ponovimo: strah je, kao i bol, neophodan čoveku da preživljava na svetu. Oni su neko upozorenje, najava da se na vreme pobrinemo i prebrinemo umesto da dočekamo mnogo goru nevolju. No, sasvim je mala granica između normalne, prirodne brige i „bolesnog straha“ koji može da obuzme i, praktično, naruši (uništi) celo ljudsko biće.)

Strah je poput manije obuzeo celo čovečanstvo.

Naravno, nije došlo do toga odjednom, eksplozivno i revolucionarno. Išlo je to postupno i – lukavo!

Vekovima, milenijumima je čovečanstvo još uvek, manje-više, normalno i – dobro. Verovatno nisu ni primećivali da se nešto značajno menja.

Kain je bio ratar, Avelj je bio stočar.

Čak i savremena istorija poznaje i tumači ovaj prvobitni, globalni sukob. Obično se stočari opisuju kao napadači i začetnici buduće, zlokobne, kaste-klase ratnika.

U Bibliji – to je Kain, ratar.

Nema sela, nemoguće je ratarstvo, bez stoke. Stočarstvo je, u izvesnoj meri, moguće bez ratarstva, ali zahteva neprekidno kretanje. (U prvi mah se može pomisliti da je tako nemoguće stvoriti dom i da je nepostojanje doma, možda, generator drugih nevolja. Ja, ovde, ne bih dao preveliku prednost stacionarnoj, utemeljenoj kući, pred šatorom ili bilo kakvoj „prenosivoj kući“. Obe pružaju mogućnosti da se stvori dom, jer je dom od ljudi, porodice, duše…)

Nikad se ne bih priklonio osnovnoj „altki“ savremene istoriografije, ekonomističkim „naočarama“ kroz koje gleda na svet. Ekonomizam, koji glad i prehranu vidi kao osnovni pokretač celokupne istrorije, u tome svakako preteruje ako već i u osnovi ne greši. Taj faktor možda ima uticaja, ali tek parcijalno i u detaljima. Doduše, sasvim bi bili u pravu, jer ljude u davnoj prošlosti vide kao priglupe, poluživotinjske, gole i bose, neprestano gladne i zle. To je njihov, darvinistički, pogled. (Osim toga, kao istoričare su zaposlili poklonike zle, a idoloklastički obožavane, „ratničke kaste“, koji svo pokretanje istorije vide kao njihovo vođstvo i zaslugu! Možda su u pravu kad su u pitanju moderno-naučna, „istorijska“ vremena. Pa, eto im takva istorija, neka žive u njoj. Drevna, Povesna, „preistorijska“  vremena su nešto sasvim drugo. Ja verujem u Božje Stvaranje i Drevna vremena i Rod ljudski vidim kao superiorne (umno, duhovno, telesno…) ljude koji su „tek“ izašli iz Raja i počeli da grade svet kao domaćini, za sebe i svoje potomstvo. Jeste, opali su, iskvarili se, verovatno i najvećim delom nestali u Vreme Svetske pošasti, degenerisali i obezličili sve do lika modernog čoveka. Ali, bili su moćniji i bolji i ja tražim mesta i načine gde su grešili i tražim put za povratak u rajska vremena. To su, u osnovi, duhovna vremena i ja ih tražim kroz poruke mitova i povesnih priča. Oni nisu pisani, okamenjeni u laži „pisma“, već žive kao govor koji se mitskom svešću prenosi kroz vreme, čak i do mene, iako sam i sam u okovima moderne nesvesti. Ali, ja sam, kao i mnogi ljudi, što su u različitim dobima vremena, videli mnogo bolje i mnogo jasnije OD MENE, ipak VIDEO ovo o čemu pričam.

Ništa ne znate o gladi! Vaša glad je GLAD POHLEPE. To je glad tipa: „Neću da jedem jaja, hoću da mi ih češate!“ Glad ljudska postoji na svetu, vi ste je tamo, gde ne živite vi i vaša deca, postavili da mori ljude. Ljudi Drevnih vremena su glad dnevnu mogli da utole jednim listom, travkom slatkom. (Čak i vaša „nauka“ može da vas uputi da je, energetski mereno, to sasvim dovoljno da čovek uzme od sveta ako s njim deli energiju!)

Takvim ljudima pripisivati da bi razarali nečiji dom, ubijali žene i decu, zbog jednog lista, jedne travke, a bilo ih je mnogo više i mnogo su slađe bile, tako da bi dušu svoju slali u pakao…! Vi biste to i uradili: litar krvi (tuđe!) bi dali za kap nafte (tuđe!), sve to samo da bi zlo uvećali, a duše su vaše već u paklu, pa – why not!?

Pravi ljudi ne bi to uradili.

Ipak, i drevni rod ljudski se našao u ubijanju i ratu.

Nije bila Glad. Bio je Grad.

Postanak Grada je velika, nepirodna, misterija. U vascelom živom svetu nema svoju adekvatnu paradigmu. (Osim kod nekih vrsta insekata koji grade nastambe slične gradu: zajedničkom, izdvojenom od sveta, prostoru koji dele radi prehrane i zaštite.)

Sasvim je sigurno da Grad nije nastao od Sela. Selo i grad se suštinski razlikuju i nije moguća neka generička evolucija po kojoj bi, usavršavanjem i uzrastanjem, selo postalo grad. Selo je prirodna, funkcionalno  uređena,ekološki samoodrživa, gotovo samodovoljna sredina po načelu ljudi u jednoj horizontalnoj ravni podele-deljenja poslova-obaveza i koristi. Grad se uspostavlja po institucionalnoj hijerarhiji mase ljudi koji nisu povezani nekim unutrašnjim principom već su oklopljeni formalnom strukturom proizvoljnih (!) zakona i pravila.

Grad je, pre svega, izdvojenost od okoline i sveta. (Tako, nije čudno da proizvodi izdvojene, osamljene pojedince.)

Kada govorim o „izdvojenosti“ grada, pre svega mislim na to da su kroz istoriju gradovi nastajali oko neke  kule-tvrđave. Kule-tvrđave su, to je najinteresantnije kod ovog fenomena, nastajale kao zaštita od nečeg iz okoline. To „nešto“ je uvek bio – strah! Imamo uvid u to kada i kako se strah uselio među ljude. No, paradoksalno je da su ljudi grada u stvari strah nosili sa sobom i unosili ga i zatvarali u grad… Ljudi u gradu su bili usamljeni i uplašeni… U svoj toj gužvi mase ljudi i pri najboljoj mogućoj zaštiti tvrđave! To je veoma frustrirajuće. Takođe, ljudi u gradu su se odricali osnovne ljudske delatnosti u vezi sa svetom i okolinom: proizvodnje hrane. (Zaista, grad proizvodi sve i svašta, samo ne hranu.) U tom smislu, grad počinje da zavisi od sela. Vremenom, grad sve više podjarmljuje selo i naprosto počinje da parazitira. Doduše, ova karakteristika generalno proističe iz hijerarhijske strukture grada, posebno „vrha piramide“ – vladanja trgovačke i ratničke kaste a mnogo manje od autentične suštine grada. No, grad i njegovi „vladari“ su vremenom srasli u neki homo-strukturalni „organizam“, itd…

No, vratimo se malo na početak.

U drevnim vremenima su postojale monumentalne kamene građevine. (Verovatno i drvene, ili od nekog drugog drugog materijala, ali je njih pojelo vreme.) Nama, danas, izmiče smisao i namena tih građevina. Piramide i slični oblici, megalitske strukture, enormni kipovi… Arheologija nije razjasnila ni kako ni zašto su građene. (Zato je, po starom, dobrom naučnom obrascu, smislila univerzalno ime koje pokriva svako neznanje, naprosto je supstituent za „nemamo pojma!“ (što je u nauci zabranjena reč!) Kao što medicina svaku bolest koju ne razume nazove RAK, tako arheologija svaki nerazumljiv objekat ljudskog stvaranja okiti „epitetom“ HRAM (neke religije, verovanja…) Sasvim je jasno da sve te građevine, kako god da su građene i u koju svrhu, NISU gradovi. NEMAJU nikakvu zaštitnu svrhu (što je osnovna karakteristika grada). Gradovi, koji su nama poznati i jasni, pripadaju kasnijim vremenima, čak mnogo kasnijim! Dakle, gradovi nisu logični naslednici ni piramida ni megalitskih struktura-građevina. (Takođe, a to je shvatila čak i naučna arheologija i antropologija, ti objekti tek retko imaju religijsko-sakralnu namenu…)

Zašto je, dakle, u nekom trenutku ljudima palo na pamet da grade kule-tvrđave oko kojih su se formirali gradovi!? Nama, danas, je to sasvim jasno. No, kako su ljudi koji nisu imali nikakav paradigmatski ekvivalent u prirodi i svetu, došli do te ideje?! Zaštita, odbrana… u modernoj matrici razmišljnja to je sasvim jasno. No, u Drevnim Vremenima – to je sasvim misteriozan proces i pojam. Čega bi se ljudi u tim vremenima toliko bojali. Pa, tek su „otkrili“ ubistvo. Rat, kao masovan i organizovan sistem ubijanja, im nikako nije mogao biti ni poznat ni pojmovno-idejno kodifikovan u matrici razmišljanja. Hrane je bilo dovoljno i selo je obezbeđivalo i opstanak i zaštitu od tada poznatih opasnosti (vremenske nepogode) i „štetočina“ (što su, eventualno, mogle biti samo životinje). Ljudi je bilo malo, svet je bio veliki i lakše je bilo uzorati njivu i gajti kokošku nego potegnuti velike pripreme i ekstremno težak i opasan posao otimanja istih od drugog čoveka, drugog sela… Ni strah ni glad nisu mogli da podstaknu pojavu ideje o građenju grada! U to sam sasvim siguran, kao što sam siguran i u to da ljudi u drevna vremena nisu bili goli i neprestano gladni majmuni.

No, gradovi su počeli da se grade!

Nemam predstavu zašto je do toga došlo! Grad mi nikako na delo ljudsko ne liči!

Zašto su ljudi počeli da se dele i grade hijerarhiju između sebe!?

(Nema nikakvih dokaza da je hijerarhizam među ljudima prirodna, potrebna a, daleko bilo, savršenija struktura organizovanja. Naravno, sasvim je jasno da se u svim zajedničkim ljudskim poslovima spontano uspostavlja neko vođstvo. Neki kovač će poučavati i voditi svoje šegrte u svom poslu. Graditelj puteva će okupiti svoje pomoćnike i trasirati put. A, onaj koga svi po poštenju i mudrosti znaju, presudiće u sporovima kad se ljudi toliko pometu u pameti svojoj pa nikako da im se oči i misli izbistre i isti svet isto vide. Otac porodice će reći koji sin će spremiti volove i koji će spremiti seme. Ali, neće se majci porodice mešati u ručak i brigu o domu i deci, i sinovi će se njegovi i kćeri ženiti i udavati po srcu svome. Reklo bi se da će svako voditi svoj posao (a ne same ljude) u kome se odlikuje i u kome mu je prvenstvo priznato. Neće kovač putara voditi putem niti će majka porodice plug kovati. Ne bi ni pomislili ljudi da tako poslove vode no bi se smejali kao u kakvoj komediji ako bi im ko o tome vešto pripovedao. Ljudi su različiti i po svojim se sposobnostima istaknu i sve se to slaže po prirodi da je na dobro svima. Zašto bi, onda, među ljude došla ludost da, recimo, vešt govornik i komedijaš, ljudima naređuje i kovača i stolara uči njihovim zanatima i majku kako da decu svoju voli!

Dakle, funkcionalno vođenje poslova u zajednici jednakih a ne hijerarhija institucija u kojima se kao cigle slažu ljudi i tu, uzidane i malterom stegnute ostaju i ne pomeraju se. Nije zajednica ljudi okoštala, nepromenljiva, mrtva građevina, no je živo drvo koje raste, menja se i koren je koren a list je list iako se neprestano nove žilice javljaju i listovi su novi ali uvek koren zemljom se doji i list svetlo sveta pretvara u snagu i plodovi se stvore lepi i na korist svima.

Razlikuju se ljudi ali su pred Bogom jednaki svi i zašto bi ljudi drugog kralja i cara sebi stvarali kad, na svetu i među ljudima, umnijeg i pravednijeg nema.)

Veliko je zlo nastalo među ljudima i ljudsku je zajednicu prezidalo u Kulu Vavilonsku.

Tada je počela istorija propasti roda ljudskog.

 1. A bijaše na celoj zemlji

jedan jezik i jednake riječi.

 1. Pa rekoše među sobom: hajde

da pravimo ploče i da ih u va-

tri pečemo. I bijahu im opeke

mjesto kamena i smola zemljana

mjesto kreča.

 1. Poslije rekoše: hajde da sa-

zidamo grad i kulu, u kojoj će vrh

biti do neba, da stečemo sebi

ime, da se ne bismo rasijali po

zemlji.

 1. Tako ih Gospod rasu odande

po svoj zemlji, te ne sazidaše

grada.

 1. Zato se prozva Vavilon, jer

ondje pomete Gospod jezik cije-

le zemlje, i odande ih rasu

Gospod po svoj zemlji.

(I Moj…)

Jedan jezik… gordost ljudska… grad… rasejanje…

… Propast…

Ovo su ključne reči!

Jedan jezik, govor zajednički svim ljudima… Možda poslednji dar koji je preostao iz rajskih vremena ljudskog roda: Ptičiji govor, govor koji je bio pesma, govor koji su svi razumeli, govor koji je bio zvučni izraz još živih Veza među svim ljudima, Veza koje su postojale kao vazduh što postoji i ljudi dišu zajedno sa svetom i među sobom a možda ni ne misle o tome. Veze koje su ljudi gradili, veze okružene u Ljubavi i veze ljubavi, i svaki pojedinac, jedinstven u vremenu i prostoru svetskom, je bio deo sveta koji se kaže MI. Veze tako postojane i jasne, možda toliko da ime za Ljubav još nije ni postojalo i govor nije ni bio potreban. A, ipak, ljudi su govorili. Govorili jer je tako bilo lepše, lepše u svakom danu za svakog čoveka u svetu. O tom govoru bih da pričam.

Ljudi su tada bili silni. Ali, opet su bili slabi i sila njihova ih oslabi i opet se nađoše u vlasti gordosti.

Grad složiše i grad im jezik razgradi!

A, kula je gordost i grad je izdvajanje iz sveta i hijerarhija nejednakih ljudi. Pomete se jezik i govor i ljudi se razleteše kao pleva po svetu. Preostala od žita što im hleb svetski davaše, ljudi i narodi postaše pleva slaba i nekorisna.

Kratak je razum ljudski. Odrekoše se uma srca i pomisliše da će im grad ime održati a grad im jezik zajednički razgradi i veze među ljudima pokida i ljudi ostaše sami i uplašeni u beslovesnoj masi gradskoj, bespomoćne truni pleve u vihoru sveta koji napustiše. Jedna, zajednička Povest Sveta postade istorija mnogih imena naroda i posle rasejanja poče propast ljudska i istorija ratova.

Nisu gradovi postali kao zaštita od rata no su se ratovi iz gradova okotili.

Nije Grad sklanjanje i zaštita od Rata nego iz Grada pohode počinje Rat.

Zato mislim da je grad ne-ljudska zamisao.

Kada govorim o govoru ne mislim samo na golu jezičku strukturu iskazanu kroz zvuk. Pravi govor ljudski sadrži i mimiku, tonalitet, ritmiku-melodiju i izraze lica i onaj promenljivi, skoro nesvestan, sjaj u očima i posrednu kodifikaciju jezičkih izraza kroz prošlo-stečeno iskustvo sagovornika pa i motivaciju, nameru (očekivana, željena budućnost)… Govor koji je integrisana struktura svega što čini komunikaciju među ljudima: komunikacija-opštenje-zajedničarenje. Takođe, ne mislim o govoru samo kao o načinu koji funkcioniše trenutno, u sadašnjosti. Govor objedinjuje i prošlost i budućnost ljudsku. Komunikacija ljudi u zajednici se ne odvija samo u jedinstvenom prostoru već i u jedinstvenom vremenu. Govor je univerzalna kategorija egzistencije ljudske zajednice. Pri tom je živ u promeni, nikad nije samo mehanički zbir pravila i zakona. Govor je najneposredniji način-izraz postojanja ljudske zajednice.

Zato, pometenost jezika ne vidim samo kao „greške u prevodu“. Pometenost jezika vidim kao suštinska nerazumevanja (sve do sukoba) rasejanih naroda. Svetska ljudska zajednica se razlomila na delove koji se više nisu razumeli, svaki deo je počeo da gradi svoju zajednicu. Ove zajednice su se vremenom toliko razrodile da su, postupno, postajale usamljena ostrva u svetskom okeanu, tek slabo i nejasno povezana, toliko da su, u konačnom, počele da se sukobljavaju. To su bili ratovi.

Ratovi su proistekli iz ideje hijerarhije, grada- kule Vavilonske.

Kada sam govorio o Ptičijem jeziku, zajedničkom govoru, kada sam govorio o tome da je Drevni govor bio pesma, da su ljudi pevali govor, mislio sam na Harmoniju, svetsku harmoniju ljudske zajednice, na sveopštu povezanost ljudi u svetu koji se kazivao MI. Harmonija je Muzika, istinom omeđena, najsavršenija ljudska delatnost. Pesništvo je jedino preostalo što nas povezuje s Drevnim Vremenima

Jezici se pometoše, ljudi se razdvojiše i počeše da grade svoje posebne svetove. Ljudi su promenili Svet (i više ga nije bilo!) i svetovi počeše da menjaju ljude. Ljudi oslabiše, jer se Veze među njima pokidaše i na mesto Veza se useli praznina i u prazninama se nepromenom stvori ponor i kvar. Pokvariše se mesta i u njih se useli zlo, među ljude se useli zlo i zlo poče da se širi i osvaja. Kroz ljude se zlo širi i koti iako je seme zla drugi lukavo posejao.

Nisu svi ljudi učestvovali u gradnji Kule Vavilonske. Nisu svi ljudi odjednom propali i nisu svi ljudi u kojima je svetlo Drevnih Vremena zauvek nestali. (Ima ih i dandanas.)

Manje ih je bilo i premalo da svetove povrate u Svet. Zato rekoše:

„Evo, ljudi napustiše Svet i malo nas ostade u Svetu. Sila množine njihove će nas svladati. Nestaće nas sa Sveta i doći će drugi i zaborav će grehom svet pokriti i zavladaće tmina i niko više Svetlo Sveta videti neće. Ali, Bog nam dade Svet da uživamo u njemu i gospodarimo, kao domaćini ga gradimo i čuvamo. A, zar će  domaćin tek olako Svet ostaviti i kuda bismo išli i kako živeli ako Sve propadne. Nema drugog Doma za nas i gde će se ljudi vratiti ako Dom naš propadne. Useli se zlo među ljude i, gle, za vreme će nadvladati. No, nikada neće nad svima zavladati i uvek će se srca čista rađati i u njima žižak Živi. A otkuda će Svetlo raspaliti ako ga više na Svetu nema. Eto, bezumni Kulu počeše da grade i Kula ne beše put ka Svetlu no ga zaseni. I, Svetlo još postoji ali ga ljudi više ne vide. Zato, hajde da Baklju nepropadljivu upalimo da znak bude onima koji kroz tminu dođu da Svetlo potraže. Baklja trajati mora dok se vreme ne dovrši i zora nikne iznad Kule Srušene. Baklja, zato, od propadljivog zemaljskog ne sme biti, no od Duha da se napaja. Ali, razumeti znak mora svaki čovek. Zato, neka Baklja Govorom Drevnim svetli!“

Tada i tako postade Drevno Pesništvo.

Izbrišite iz glave darvinističku priču o primitivnim ljudima i prosvetiteljsku sliku dobrog divljaka. One su stvorene iz zle namere i namere zla, za račun „nekolicine ljudi“. Drevni Ljudi su bili bolji od nas u svakom ljudskom pogledu. (Čak i po tehnološko-civilizacijskom progresu, a mi smatramo da su mašine i ljudski, pisani zakoni naša prednost, naš dokaz racionalnog progresa, čak i po tome, ustvari, dokazujemo da svoje sposobnosti moramo da kompenzujemo supstituentima, kao što su mehaničke zamene za nestali organ ili sposobnost… Jesu li ikada bar i približno efikasne kao prirodne! Nikako! I ne samo to, već i dalje slabe naše sposobnosti i u tome je najveća opasnost od njih. Izgubili smo neke sposobnosti usled bolesti-greha a onda nismo potražili lek za uzrok nego smo sanirali posledice i bolest učinili hroničnom (sve-vremenom). Ljudi su kao pojedinci bili mnogo sposobniji, a kao zajednica su toliko bili moćniji da slobodno možemo da kažemo da su bili sasvim drugi Svet, mnogo bolji od naših svetova. Ljudi su načinili grešku na nekoj povesno-svetskoj razmeđi i nastavili pogrešnim putem na kome su sve stanice bile pogrešne. Umesto da se pokaju i vrate na pravi put, uporno su sav svoj trud i sve muke ulagali u popravke i u uzaludnosti i nesreći im protiče istorija.

… A, toliko je jednostavan povratak!

Tačno je da u Drevna vremena ljudi mnogo toga nisu znali. Nisu znali jer im takvo znanje nije bilo ni potrebno. Mnogo manje su znali o – zlu!

Moglo je biti nevolja i nesreća i potrebe da se trud i muka potroše, ali među ljudima zla nije bilo. Onog zla koje nas je s protokom vremena sve više okruživalo i obuzimalo pa više ništa ni ne možemo da učinimo osim da biramo između zla velikog i zla malog, zla za sebe i zla za druge… A, nikad ne možeš drugom zlo učiniti a da ga i sebi ne učiniš. Jer, i kad se zlo nađe među ljudima, znali su još ljudi za to: zlo se na svakoga prenosi, pre ili kasnije ili – za večnost. Ljudi su to znali i osećali i klonili se toga. Veze među ljudima, Umne Veze Srca, su bile žive i život su među ljudima držale i samo po sebi je čoveku bilo jasno da ne može drugome zla nanositi. Jer, sam čovek na svetu ne može da postoji. Zamislimo li ljudsko biće da je stvoreno u transuspstanci sveta, oko njega ne bi bilo sveta kako ga ljudi vide. Bilo bi u svetlu i praznini, čula ne bi mogla ni za šta da se vežu. Kada je čoveku stvorena žena i ženi je čovek stvoren, Njih Dvoje da bi bili Jedno, svet je bio njihov Raj i Raj je stvoren za Dvoje i Dvoje grade Raj.

To je jedno.

Drugo je Čovek i Ljudi. I – oni grade sliku Sveta. Od Ljubavi je Svet stvoren i to je Božja Materija. A Čovek je po Liku Božjem stvoren i u njegovom je Umu Srca moć da se s Ljudima veže i da tada Svet po sebi vide, svetu stvorenom da sliku svoju sagrade. (Zamislite polje vremena, vektorsko, kompleksno. Svaki je čovek, njegova slobodna volja je pojedini vektor: prost zbir vektora formira rezultantni vektor, a pošto se, iz raznih razloga, pojedini vektori neprestano menjaju (u trenu koji je sama granica iščezavanja vremena) i sam rezultantni vektor se po nekoj funkciji neprekidno menja i to je Svetsko vreme. U tom ramu svest ljudskog Bića (kao potpuno slaganje svih Ljudi) formira sliku Sveta (od Božje materije). Samo svi zajedno, po svesti svoga bezvremenog bića; ne neki ili posebni ili iz toga može se čovek otrgnuti, jer ga tada ne bi bilo u svetu.) Kad je Čovek Ja, onda je Mi ogledalo u kome se ogleda. (Sam je čovek sebi nesaznatljiv.)

Sloboda je najveći dar čoveku i čovek je potpuno slobodan Bogu i svetu. Među ljudima nije. Čovek je slobodan da se oslobodi. (To je odluka i volja.) Neki deo slobode čovek daje ljudima da bi živeo među ljudima u svetu. Jer, sloboda je jedino što čovek zaista poseduje i s njom može da „trguje“. U svetu, čovek može da razmeni deo slobode da bi mogao da deli ljubav. Svet je od ljubavi i čovek živi u tom svetu ali ljubav može da uživa samo ako je deli sa svojom upodobljenom polovinom, koja je žena čoveku i čovek ženi, koja ga može učiniti potpunim i pokretnim-promenljivim-delatnim. (Jer, što nije promenljivo, ono u svetu nestaje!)

Nisu suprotnosti zamajac delatnosti. (Šta više, suprotnosti (negatorske, dijalektičke) na svetu ne postoje. Postoje različitosti koje se upodobljuju ili se ne upodobljuju. Dakle:ako je „A“ ne postoji „ne-A“. Ne postoji ni A=A. Postoji A->A (a „teži“ a). (Jer, čak i 2+2=4 nije već je 2+2->4). Svet se neprekidno i u bezvremenskom trenu menja.) Zamajac delatnog su upodobljene polovine.

Ljubav je jedino okruženje (kontekst) u kome čovek zaista može da bude delatan-keativan. Svet je sazdan od Ljubavi. Može (čovek, ljudska zajednica…) od nje da se razveže i postane u nekom drugom okruženju, od umne bolesti ljudske razvrgnutom i potom svesno prihvaćenom i tako to u svetu ljudskom postane neki drugi „kontekst“. (Kontekst: kontekstualno građenje matrice svesti, razmišljanja… Koje ljudi zajednički stvore i prihvate, te im ono postane „zakon“.) Nasuprot jedinog vaseljenskog zakona, zakona Ljubavi, uspostavljanje ovakvih, „novih“ zakona od ljudskih dela čini monstruozne, deformisane kreacije. Ljubav stvara Lepotu. Etičko definiše Estetsko, ponekad čak toliko da se čini da su sinonimske.

Estetsko je Harmonično.

Muzika.

Dok god je muzika bila osnova ljudskog govora, ljudi su se razumeli.

Ljudi, uvezani između sebe i sa svetom u skladnom i dinamičnom-harmoničnom tkanju trajanja, a svaki čovek za sebe jedinstven i neponovljiv i po sebi slobodan (u volji i odluci)… (Do ekstaze fascinira taj fenomen da je svako živo biće jedinstveno, neponovljivo jedinstveno u trajanju vaseljene. Svaki čovek, svaki list, svako oko zverinje, svaka pahulja, a to je voda, najstarije i najdivnije biće sveta, je jedinstvena i neponovljiva! Ma koliko svi slični, po jednom modelu stvoreni, makar u jednom detalju se razlikuju od svih ostalih i onda se slažu u jedno skladno i prelepo tkanje trajanja. Sloboda stvaranja, kreacije se utka u lepotu sklada i trajanja, a sve se to dešava u i sa primarnom transsupstacom od koje je stvoren svet – Ljubavi! (Koja nije etički neutralna materija već je elementarno dobronosna.)

Kako se, onda, u toj savršenoj strukturi pojavi zlo!?

Zlo je kosmički uneseno u svet i greška slobodne volje čovekove je postala greh i greh je porodio bolesti uma i svesti i ljudi su došli u vlast greha i prihvatili ga da se dalje kroz njih koti i širi svetom.

No, još su ljudi bili jedan svet po zakonu Ljubavi.

A, onda se ujediniše po zakonu greha gordosti i sagradiše kulu hijerarhije i grad rata. I, pometoše im se jezici i raseliše se po svetu i razdvojiše se. Tada poče Propast Ljudska!

Usamljena ostrva ljudska postaše mali svetovi i u njima svaki za sebe, na različite načine, počeše da slabe i propadaju. Neki propadoše po telu svome, neki po srcu svome, neki po umu, neki po razumu… Neki duše izgubiše!

Ljudi su po evoluciji propadali svaki za sebe i na svoj način! Otuda smo se po evoluciji razdvojili i postali različiti… slabi i deformisani, ponekad do neljudske monstruoznosti. (Što je posledični zakon kreacije izvan konteksta Ljubavi!)

A, svet beše ravan i ljudi hodahu slobodno u ljubavi i govor jedan beše među njima.

Ceo svet je pevao.

Slabe su uši da same prime svaku pesmu i vide kako se se svako u svet u sklad slaže i jednim dahom diše. No, kad celo biće se kao u okean harmonije zaroni i uskladi pesmu svoju s pesmom sveta… Šta je tada za čoveka nemoguće!

U očima tad su slike, dodirima blagim damari se plave, miriše nam prošlost, sve u jednom svetlu, nema mraka da nam mesta draga krije, ljudi bliski mirisima pesmu živu što protkaju i svo nebo budućnosti bistre, što ne može sam, oni pričom osvoje mu dan: sve na jednom polju kad se život prostre, gde početak je i poslednji dan.

…Tako pesma sasluša se…

(Divna je misao Andreja Belog u kojoj iz plesa govornog organa, koji pleše slike sveta, vezuje ih sa svetom ideja i pretvara u simboličan zvuk, zvuk koji je simboličan pojam ideje i gde glasovi poretkom-skladom generišu reč opisujući generičku strukturu pojave-pojma na koju se odnosi. Iz sveta ideja (duhovnog) materija oblikuje simbole unutrašnje svesti i prenosi ih u svet i među ljude. Reč je, ovde, most između svetova, Sveta kako ga je Bog stvorio i sveta kako ga čovek vidi i oblikuje. Nisu reči slučajno nastali zvukovi, no neposredno izviru iz Sveta i projavljuju se između ljudi u svetu. („Slovo“ je populizmom „pismenosti“ postalo pojam za znak kojim se obeležava govorni zvuk. U moru devijacija koje je moderna „pismenost“ unela u govor, ova mi je naročito odbojna. „Slovo“ je, pre svega „reč“ a, u isto vreme, je i „priča“. „Slovo“ je i „slovesnost“, u osnovi je „prirodnog razbora-svesnosti“, pa čak i bitisanja-postojanja (prim: „slovi za…“) „Slovo“ je divna reč koja opisuje svoj pojam u njegovoj kompleksnosti i konstruktivnosti i skoro potpuno supstituiše reč „logos“ koja u grčkom nosi isto takvo pojmovno bogatstvo. Osim toga „slovo“ je i reč koja u našem jeziku nosi pojam za REČ, onu REČ iz „U početku bi REČ…“ :U početku bi slovo  i slovo bi u Boga i Bog bi slovo. Slovo bi u početku u Boga. Sve je kroz Njega postalo i bez Njega ništa nije postalo što je postalo. U Njemu bi život, i život bi videlo ljudima.

(…Ili: U početku bi ljubav  i ljubav bi u Boga i Bog bi ljubav. Ljubav bi u početku u Boga. Sve je kroz Njega postalo i bez Njega ništa nije postalo što je postalo. U Njemu bi život, i život bi videlo ljudima.)

„Reč“ je lepa reč u svom domenu, ali je suviše skučena za pojmovno bogatstvo koje nosi „Slovo“. Navodim ovaj slučaj kao paradigmatičan primer za užasno osiromašenje koje je „pismenost“ i „književnost“ unela u govor ljudi pa, iz toga, i u ljudsku zajednicu. Ipak, zanimljivo je koliko govor može, malltene i bez ljudi, da sačuva sebe, neka svoja svojstva. Reč „Slovo“, koja ne samo da je zanemarena već joj je pridruženo drugo značenje i funkcija, ipak, ispod naslaga vremena i istorijskog đubreta, čuva svoju samosvojnost, svoju istinu. Ta moć Istine da i uprkos ljudi i mraka vremena sačuva svoje svetlo, mi daje nadu da ovaj svet nije zauvek propao i da će se uvek naći ljudi,nadam se, dovoljno moćni da svetu ponovo otkriju Svetlo.)

Muzika je najsavršenija ljudska delatnost. Muzika je i sav svet i muzika je od početka Sveta. (Zna Svet da peva i bez čoveka, ali je, ipak, stvoren radi čoveka i za čoveka.) Dan danas je razumljiva svim ljudima, ma gde bili, ma koliko se udaljili i u prostoru i u vremenu, pa i u srcu. Ima svoja pravila, utkana u samo svoje biće. Svašta možete da joj radite, na bezbrojne načine menjate… Uvek će ljudi prepoznati i reći: „Da, ovo je muzika… Možda mi se ne sviđa ali znam da jeste…A ovo nije!“ U sebi, neraskidivo ima ISTINOSNOST! Uvek će svi i svako prepoznati da li peva tuga, da li peva radost, ponesenost, spokoj,… Možda se neće sve svakom dopasti, ali niko neće muzikom moći da laže. Može biti glup, odvratan, smešan, lascivan… ne može da slaže!

Reč može, slika može hiljadu puta…

Dok se držao uz muziku, dok je bio Pesništvo, govor je bio prava Umetnost. Kada je postao književnost, pisanje kao mehaničko pomagalo za izgubljenu sposobnost pevanja, vremenom je evoluirao u senku umetnosti i konačno oslabio do modernog, kloniranog, nakaradnog „best-selera“…

Znate li da su u davna vremena ljudi verovali u izrečenu reč kao u samu Istinu. (Dan danas, ljudi izvan moderne civilizacije, misle na taj način:“Istina je… Jer,reče čovek!“) Iskustvo njihovog bića je bilo takvo: Reč je bila Istina. Jer, reč je govorena uz muziku, morala je da bude muzika, morala je da bude Pevanje. Kao ni Muzika ni Pesništvo nije moglo da laže. Pokušaj laganja bi se izvrgao u očiglednu komediju, kao muzika izvan ritma, kao muzika izvan harmonije. Reči bi zaškripale, zadrhtale, kljoknule i to bi bilo tako očigledno i ljudi bi rekli: Ružno je i – nije pesništvo, no je običan govor i tada (možda) nije istinit.

(Estetsko kao mera Istinosnog (Etičkog?)… „Lepota (koja) će spasiti svet!“ – Nikad ne bih posumnjao u Pisca. Znam da je u ljudima estetski kriterijum nekako zadat, da postoji taj osećaj: „Ovo je lepo, mora da je dobro, mora da je istinito!“ …(O, znaju to čak i naučnici koji su iz svoje delatnosti šutnuli i estetiku i etiku kao sasvim nepotrebne…) Ipak, meni nedostaje sposobnost da proniknem taj mehanizam po kome neku suštinu estetika može da oboji u „lažno“ ili „istinito“ pa da se to vidi izdaleka i bez sumnje. Pa, to i nekako… Ali, kako preći onaj sledeći korak koji kaže: lažno=loše, istinito=dobro! Da li su relacije lepo=istinito=dobro, ružno=lažno=loše univerzalne ili su relativizovane kroz toliko kompleksan sistem „poznavanja dobra i zla“… Eh, koliko je lakše bilo živeti u svetu bez zla…)

U Drevna vremena ljudi su pevali i zemlja im beše ravna. Živeli su sa svetom i svet beše istinit.

Ja, trenutno, nemam bolji pojam od pojma „mitološka svest“ koji bi objasnio to mistično (tajinsko!) jedinstvo čoveka i sveta u Drevnim vremenima. Mada „mitološka svest“ u svom poimanju uobičajeno podrazumeva neki niži oblik svesti, najčešće hendikepirane malim obimom znanja-poznavanja, ona podrazumeva i neposrednu, prožimajuću vezu čoveka i sveta. Zato ću i ostati pri tom terminu jer sam ubeđen u superiornost neposrednog saznavanja, u-vida!, nad racionalnim-činjeničnim saznavanjem. Naročito zbog U-vida, jer podrazumeva u-življavanje, za razliku od onog drugog koji uživa u ulozi neutralno-nepristrasnog posmatrača. (Čak je i naučna fizika shvatila da posmatrač nikad nije sasvim izolovan od fenomena koji posmatra i da samim svojim postojanjem-svešću utiče na prividno izolovan proces.)

Mi, moderno-naučno-otuđeni ljudi, imamo problem s razumevanjem mitova jer ih – ne razumemo. Mitovi su, po pravilu, kodirane priče a mi smo odavno izgubili ključeve kodova. Razumemo ih isto onoliko koliko i nepismen čovek razume pisani tekst.

Ljudi su nekad čitali svet, a mi smo se odvojili i izdvojili od sveta i nemamo pojma kakve su to „krivuljice i začkoljice“ kojima je tekst sveta postavljen pred nas a kamo li da išta razumemo i tumačimo.

A, taj tekst je postavljen pred nas i svaki tren se saplićemo o njega i smeta nam da gradimo svoje nepostojane i pogrešne slike jer smo zaboravili znakove i ne umemo da čitamo i samo kao svaki takav majmun cepamo i uništavamo TU Knjigu.

Naučili smo da posmatramo sa strane a da ne učestvujemo u neprekidnoj igri sveta, da prikupljamo činjenice kao zrna a ne umemo da umesimo pogaču, da merimo i merimo nešto što je živo i promenljivo i da se ljutimo što nam mere nikad nisu tačne.

U Drevna vremena čovek je video biljku a ne činjenicu, igrao je sa njom, čitao slova od opalog lišća i vetra u knjizi koja se svakim danom menjala i novu priču pričala, mera za biće je u sopstvenom duhu imala etalon.

Ta je neposredna veza sa svetom bila jako važna za govor. Reklo bi se da su se reči vezivale za pojam i pojavu po nekom generičkom principu: trebalo je da reč s-liči, oponaša… U tome bi slaganje reči u rečenicu slikalo i zatim muzički harmonizovalo potpun doživljaj govornika i prenosilo ga na slušaoca. To je, uostalom, namena umetnosti: da prenese duh! Slika, zvuk… u harmoniji…!

Da Svet nije prazna materijalna ljuštura, nadam se da nikom ne treba dokazivati. Ispunjen je, tačnije – sagrađen je!, Duhom Stvoritelja. Drevni ljudi su toga bili jasno svesni. (Ne sami po sebi, svojom zaslugom. Jednostavno, živeli su u tom duhu, način razmišljanja je bio podoban Duhu.) Kako se taj Duh utisne i oblikuje kroz čoveka i putem umetnosti (slike, zvuka i harmonije) prenese i reoblikuje-oduhovi u drugim ljudima, bilo bi predmet analize i moglo bi da nam otkrije mnoge važne stvari o umetnosti i moći ljudske kreativnosti. (Formalno gledano, kretativnost ex-nihilo, izvesna objektivizacija duhovnog, čoveku je moguća samo kroz umetnost. Drugi tipovi kreativnosti su tek sekundarne delatnosti. Potrebne, ali – izvedene!) Da bi čovek-stvaraoc mogao da prenese čoveku-primaocu svoje o-duhovljenje i da ga on kroz svoje biće pre-duhovi u isti realitet, potrebno je da obojica budu u istom Duhu (kontekstu, „ključu“, matrici, kodu…). Potrebno je da i način prenošenja bude efikasan (u smislu da – ne izvitoperi, razobliči, na bilo koji način realitet-poruku izmeni tako da „izađe“ iz Duha i postane nerazumljiva). Dakle, i način prenošenja, (medijum, matrica…) mora da bude u Duhu. „Jezik“ kojim se prenosi „poruka“ mora da bude u „istom Duhu“ kao i stvaraoc i primaoc (namerno koristim ove oblike reči da bi ih, iz trenutnih potreba, različio od uobičajenih)… (Recimo: siguran sam da će se manje razumeti ljudi koji govore istim jezikom, a u različnim su „duhovima“, nego ljudi koji međusobno ne dele isti govorni jezik a dele isti Duh. Beba, zar ne, savršeno razume majčin govor i dok još nije ovladala istim, a ljudi „sa strane“ neće razumeti ništa… Ljudi koji su posebno povezani mogu da se razumeju i u tišini…)

Beslovesnom čoveku ne vredi sloviti!

Drevni ljudi u Drevna vremena su bili u Slovu i bili su slovesni. Razumeli su se i u tišini i bez govora.

Ali, kao što je svet dat i zadat i, nesumnjivo, postoji, a opet mora da se, na bilo koji način, oglašava, peva… Tako, ljudi su govorili jer je – tako bilo lepše!

Govor je bio još jedan ukras svetu, a svet je morao biti sve lepši da bi bio razumljiviji!

(Jeste li ikad videli ili doživeli kako životinje reaguju na ljudski govor. Bile nezainteresovane ili agresivne prema čoveku… U trenutku će reagovati na govor, zastati… U svoj pometnji ovog sveta, razdruženih i sukobljenih i među sobom i sa svetom, ljudi i životinja, s utehom se pri-nađujem da je to zato jer se životinje bolje sećaju vremena rajskih i stražarski iščekuju isceliteljske zvuke rajskog govora. No, još uvek ih nema i bes i strah i dalje upravljaju nama…)

Harmonija odjekuje među svim rečima i zvucima, traži sklad u Duhu. Ne možemo da odgovorimo, jer smo – zaboravili!

Zaborav je greh, strašan kao i svi drugi.

Možete da zaboravite gde ste sakrili zlato, možete da zaboravite nečije ime, možete da zaboravite kad je bila neka bitka… Ne smete da zaboravite one koje ste voleli, ne smete da zaboravite kako se voli, ne smete da zaboravite učinjeno zlo.

Zaborav je slabost tela, posustalost pred bujicom vremena koja odnosi sve što nije krepko utemeljeno. To su listovi opali ali će se novi prolistati uz obnovu vremena. A vreme se obnavlja iz neiscrpne snage Duha.

Kad govorim o zaboravu ne mislim samo na činjenice ili slike koje su zabeležene u ljudskom razumu. (I, naravno, kao i uvek, razum vidim kao niži oblik poimanja (povezivanja) sa svetom i ljudima.) Pamćenje vidim kao živo učešće ljudskog bića u Duhu (kontekstu, okruženju…). Dakle, ne kao neko neutralno ponavljanje apstraktnih slika (činjenica, asocijacija…) već kao živo obnavljanje obrazaca iz prošlosti u celom ljudskom biću. Ako je ljudsko biće bezvremeno, dakle – neosetljivo na propadanje u trajanju, onda ni prošlost neće biti okamnjena, očvrsla i nepromenljiva ideja. Kroz njega bi ideja prošlog morala da nastavi da živi, tj. menja se kroz komunikaciju sa svetom i ljudima. U tom smislu prošlost ne postoji kao okamenjena činjenica, već je, naprosto živa i promenljiva, različita u danas od juče. Da bi u tome održala istinosnost, potrebno je i dovoljno da se drži u Duhu u kome je i preliminarno nastala. (Dakle, ovim ne mislim na golo izvrtanje činjenica, promenu tumačenja i slično… Mislim na živo održavanje suštine, Duha. Ako kroz neki proces dolazi do formalnog menjanja objektivnog (postvarenog) ponašanja, (tj. manefistacionog izraza aktivnosti) to ne negira suštinu, ideju iz koje potiče. Štaviše, objektivizacija ideje mora biti promenljiva. Ukoliko bi bila nepromenljiva, to bi značilo da je nestala iz stvarnog života: prosto, golo ponavljanje obrazaca ne održava ideju, već je gura u propadanje. Objektivizacija (manifestacija) ideje mora biti promenljva, odnosno mora se pokoravati ritmu Duha, načinima promene koji su već sadržani u suštini živog sveta. Jer, život ima svoj stvaranjem ugrađen, imanentan ritam, koji održava suštinu u trajanju. Reklo bi se, ovako, da je takav proces prilično komplikovan. Bio bi kada bi nam razum bio voditelj kroz svet i život. No, uz ostale kategorije, Um Srca, stvoren po (i – u) istim zakonima i obrascima kao i Svet, stvoren u Duhu, može lako da nas uskladi sa Svetom i Životom. Stvoritelj nas je stavio u isti Duh i postojimo, pulsiramo po istom zakonu.

Rekao bih da je taj zakon ritam promene, bar kako ga mi ljudi doživljavamo, a u svakom slučaju smo usklađeni sa Svetom. Drugim rečima: u Harmoniji smo.

Prosto: pevamo istu pesmu sa svetom.

Odnosno: trebalo bi da pevamo istu pesmu sa svetom.

(Zna se, čak i u naučnoj misli, da oblikovanje i rast svega što postoji i živi (a izgleda da, na različite načine, sve živi), da muzika nastaje i živi, prati iste harmonske obrasce, koji se mogu i jasno i prosto izraziti i matematičkim vrednostima. Biljka koja raste prati iste harmonske obrasce kao i skladan muzički akord! To je dokazano i to je van svake sumnje. Ne postoji nikakav razlog da se i duševni procesi ne povinuju istim obrascima, da nisu i sami u istim zakonima. Ne postoji nikakav razlog da celokupna Etika, za Estetiku je već samo po sebi jasno, ne počiva na istom temelju. (Jasno je da se moralni zakoni i moralni obrasci među ljudima menjaju i po vremenu i po prostoru. No, oni su ipak samo izvedenica iz Etike, Božjeg Zakona, u nama. Jasno je da su promenljivi, ponekad čak do relativne suprotstavljenosti. No, rekao bih da je to moguće (i dozvoljeno) dok god postoji Sklad, Harmonija s Etikom.)

Kako da to prepoznamo, kako da znamo da živimo u Skladu sa Svetom i Životom, u Skladu s Etikom, u Skladu s Božjim Zakonom. Rekao bih da i nije toliko važno da to determinišemo i racionalizujemo. Imamo svoje biće, svoj osećaj u umu srca, svoj stvoreni način da to u-vidimo i po sebi prepoznamo. No, takođe smo svesni i da su naša bića ispala iz Sklada i da se, čak, povinujemo nekim trenutnim, drugačije postavljenim „skladovima“… A, opet, ako smo bar svesni svoje po-grešnosti, znači da još postoji onaj pravi nači, pravi Sklad. (Svaka Istina, a to je ono što je Bog stvorio,  svaka Božja istina je neuništiva i bezgranična. Laž samo može da je pokrije, sakrije od ljudi. No, kao što smo u slobodi pali-zgrešili, tako slobodno možemo i da se ispravimo.) Rekao bih i da ne postoji mogućnost da činjeničnim poznavanjem neke teme i takvim, mehaničkim pokušajima, išta možemo da učinimo. Samo možemo još da se zaglibljujemo, a… Istina je, u stvari, tako laka i jednostavna. (A u slučaju Božjih Tema i Istina naša, ljudska, racionalna  misao je sasvim nemoćna! Možemo da ih spoznamo samo Umom, odnosno da se uskladimo s njima.)

U Drevna vremena ljudi su već živeli u skladu sa svetom i životom. Poznavali su muziku i muzika je bila u govoru.

Govor je imao svoj ritam i bio je u skladu sa svetom.

Svet je pevao i ljudi su pevali u svetu, ljudska pesma je bila u opštoj Harmoniji.

Čovek je voleo ženu i žena je volela čoveka i svakim danom pesma je bila drugačija a opet se čula samo jedna ista pesma ljubavi.

Čovek i žena su se sporili i život je donosio muke i brige i nekad su ćutali a – gle! opet planine odzvanjahu pesmom ljubavi i u ritmu talasa reke život tečeše, sve do mora otploviše reči pesme ljubavi.

A, čovek po moru lutaše i pesma mu po talasima stizaše i vide da nije sam i zapeva pesmu na pučini i pesma po mesecu odjeknu i u galebova kliktaj se utisnu i planina nad domom ih ponovi i zašušta šuma i okruži se dom u pesmu i vatra postade veselija i žena se osmehnu, pod srcem život oseti.

Da sam Pesnik, da umem da Pevam… U ovoliko bih reči uskladio svu mudrost koju sam pokušao da prenesem, saopštim kroz mnogo, mnogo reči, u kojima sam, glumeći filozofa, misli svoje otkrivao. (A, filozof biti, niko ne može da mi zabrani i niko ne može da mi odobri. Nema tapije i nema diplome za filozofa: svako ko misli, može to za sebe da kaže. Na sreću, nema mnogo ljudi koji misle (iako imaju pravo na to) pa se malo za filozofijom jagmi i malȋnȃ će ti je odreći, kao što ti ni šaku peska ne bi otimali. Čudno je to kako se filozofima uopšte kroz istoriju malo časti ukazivalo. Priznavali bi im mudrost ali bi čast ukazivali tiranima i aristokratama. Mada, to je bilo u istoriji u vremena kada su se ljudi već odrekli istine i ona im je više problema donosila nego što su koristi mogli da očekuju. (Po sebi sudeći, po životu svom kratkom i praznom. Zaboravili su bili da je život čovekov na ovom svetu tek početak a da se život dalji negde drugde produžuje.) Ipak, onamo gde su se filozofi držali „žive istine“, tamo gde su misli razumne u dugine boje umne odevale, tamo gde su još videli biljku kao biće, kao biće koje misli o meni kao i ja o njoj, gde sam mogao tragove životinjske da pratim po stopama neutisnutim, po mirisu što se vidi okom a ne nosem,  gde sam mogao da čitam knjigu lišća opalog, tamo gde su filozofi još živeli sa svetom a ne samo posmatrali, tamo su još dugo kroz istoriju imali počast zajednice (šamani, vrači,… Hindusi, vedski i budistički… zapad je, posle Platona, zapao u materijalizam, ovladao svetom i – izgubio dušu!) („A, na što će ti da i čitav svet zadobiješ ako dušu izgubiš!“)

Elem, bila kakva bila, filozofiji mnogo reči treba da istinu osvoji, a, gle, Pesnik se tek osmehne i istina mu u naručje trči!

Eh, da sam Pesnik…

Ali, ne mogu biti samo jer sam to poželeo ili reči slažem u male, vešte kule. Nije Istina mala, naivna šiparica što za jednim bljeskom lažnim se zaleti.

Srce moram misli da očistim, mijem uho prvom vodom sveta, vetrove da u očima smirim, zemlje miris jezikom promešam, dlanovima plamenovi vatre da mi zaigraju, nebo da  dodirnu, čežnjom drevnom Duh pozovem… Možda bi se smilovao da da govorom ljubavi jednom da govorim. Tada bi se Ona, Istinom je zovu od Početka, meni priklonila, cjelov jedan dala da u večnosti ga nosim.

Pečat njen bi tad na meni bio i ljudi bi istine reči tad poznali, neba svedok bi ih posvetlio, možda bi mi rekli: „Evo, Pesnika nam dođe!“

A, ja, od svega, samo čežnju imam…

Filozof sȃm od sebe mogu sad da budem. Da Pesnik bude moje ime, mora nebo da me pomiluje i ljudima Pesma u srcu da se nađe.

Tada Pesma neće biti moja, no će biti ljudska i ime moje bledom trepkom zvezda zauvek će stati.

Neće biti Pesnik, no će biti Pesma.

Flozof po senkom misli, Pesma sama pod Suncem peva.

Nauka o tome nema pojma.

Znali su Drevni Pesnici da je mala zasluga njihova kad pesmu otpevaju. Slično kao kada harfa melodiju odsvira, a to nije bila ona, no su je prsti dodirivali i milovali. A, ni prsti nisu svirali, čak je i znanje-veština pokreta koju su savladali tek trud potreban da se melodija-pesma oblikuje (racionališe, objektivizuje…). Nije ni znanje-razum tela ljudskog, kojim se neko besmisleno, neusklađeno prsto-kretanje pretvara u slovesan, skladan izraz, ono što je stvorilo pesmu. Iz uma srca je Duh svoje postojanje javio. (Jer, um je u stvaranju usklađen sa Duhom.) Nije harfa svirala i svi bi joj se smejali kada bi rekla: „Gle kako sam ja ovo otpevala!“ Svakako da je i ona bila potrebna, kao i prsti i veština i znanje da se njome upravlja, ali je tek pesnik znao pesmu! A, pesnik je, jer je slovesno biće, znao da je pesmu sa nebeskog svoda, iz neiscrpne riznice Duha, uzeo i umeo da je drugim ljudima prenese i predstavi. Ljudima, koji su u istom Duhu kao i on sam, istom harmonijom po-stvareni… Inače, ne bi niko nikog razumeo. Jer, Pesnik je samo posrednik i Slušaoci su potrebi Pesmi koliko i sam Pesnik.

A, svi su i sami u Pesmi.

Da bi pesma bila Pesma, svi, i harfa i pesnik i slušaoci, svi su morali već da budu U Pesmi i tek tada bi mogli da stvore Pesmu i da ona oživi i postane novi deo sveta živog, da ga ulepša i promenom obogati!

U Drevna vremena ljudi su to znali.

Danas, slušaoci misle da su oni neslovesne kutije u koje „mudri“ „Autor“ trpa svoje „sadržaje“…

To je samo dim na vetru, pa čak i taj dim ima neku vrednost, a književnost (koja je samo senka dima, supstituent za Umetnost Pesništva, trapava materijalna šklopocija uz pomoć koje pokušavamo da se krećemo po svetu Umetnosti a samo padamo i još više padamo jer šklopocija sve više postaje deo nas i, čak, upravlja nama) – književnost je samo senka dima.

I, još gore, čak i ona dela Pesništva koja su do nas, nekako i iskrivljeno, koja su došla do nas kroz istoriju ljudske civilizacije, čak i njih jedva razumemo i to od njih razumemo tek površinski nanos reči i mislimo da je „Odisej oslepeo Kiklopa“ i da je to sve što je Homer hteo da nam kaže i da je „Gilgameš vodio ljubav s nekom boginjom“ i, mada nam je zanimljiva mašta tih starih pesnika, mislimo kako su bili glupi i verovali u divove i boginje… a ustvari ni deo njihovih metafora ne razumemo… i, ništa, stvarno ništa ne razumemo!

Eh… metafora!

Jedna od „pesničkih figura“… Po čemu bi ona bila značajnija, nešto posebno među ostalima!

Po definiciji je „prenošenje, figura u kojoj reč, mesto svoga prvobitnog značenja, dobiva drugo, zbog toga što je pesnik u svom duhu uporedio dva predmeta…“ (Naravno, metafora, kao ni ostale pesničke figure nisu postale da bi slušaocu, naviklom na prost govor, otežavale slušanje (čitaocu otežavale čitanje), niti je neki trik kojim pesnik čitaoca zavodi, mađioničarski obmanjuje kako bi ostavio lažni utisak. Ne, ove su figure tu upravo da bi olakšale i uputile čitaoca na pravi put. Jer, reči su samo reči dok se njihovo značenje ne „promeni“, uvede u (melodiozni, ritmički) sklad (približi muzičkom!) i na neki način oživi.)

Reči su na svoj način ne-žive, po svojim rudimentarnim značenjima tek su kamenovi, cigle. Tek kad se slože i uklope, kad postanu skladna zgrada, dobijaju svoj smisao. Naravno, s njima se to čini i kroz svakodnevni govor.

Po čemu se, onda, pesnički govor razlikuje, šta ga to čini posebnim…

Pesnik posreduje između neba i zemlje, između božanskog i ljudskog! Pesnik uzima iz božanskog (govora, ideja…) i prenosi ga u ljudski (govor, pojam…)… Pesnik mora da pre-vodi jer se govori Sveta i sveta razlikuju. (Rekao bih da se, najviše, razlikuju po lepoti: ideja je mnogo lepša od pojma koji o njoj imaju ljudi!) Jedan savršen govor treba prevesti u jedan mnogo siromašniji, nezgrapniji. Metaforom se govor obogaćuje, opisno nas pri-vodi pravom značenju, objašnjava sliku i melodiju ideje. (Slika i zvuk su primarne, neposredne stvarnosti, govor je izvedenica… zato mu je potrebna metafora.)

Naravno, ovim samo opisujem mehanizam-proces. Realitet događaja se ogleda u Umu Srca, Duhu…

Nismo mi, ljudi, ni tabula rasa ni razumska mašina u koju se upisuju neki sadržaji. Samim stvaranjem, udahom Božjeg Duha smo primili vaseljensku mudrost u svoje biće, u nas je uneta harmonija i ritam života po kojima sve se rađa i raste. Taj zlatni presek je način kojim Božju PraTvar (transupstancu, metamateriju) pre-vodimo u svoj, ljudski svet. Ljubav je PraTvar i Ljubav je Osećanje. Jedino Ona objedinjuje i Duh i materiju! Um Srca Ljudskog kuca živi ritam, harmonijom zlatnog preseka prevodi vanvremene i savršene ideje u svet ljudski, svet (koji je bio) Rajski.

To je Umetnost.

Umetnost je ljudska potreba da se deli lepota. Delo je čovek koji u-vidi lepotu i prenosi je, deli je sa ljudima.

Jedino stvarno ljudsko stvaranje. (Sve ostalo su samo posle-izvedenice.)

Nema tu razum nikakvog udela ni posla.

Grehom smo pali i nastavili da opadamo. Ljudi se menjaju i menjaju svoj svet. Nije im ispalo na dobro otkako su spoznali „znanje dobra i zla“.

Život im je izgubio ritam, ono otkucavanje koje se sadrži u sanskrtskom pojmu „rt(a)“.

Ritam (harmonska osnova) na koju bi trebalo da se oslanja pevanje Pesme nije samo način koji ulepšava, ornament koji zavodi… Tačnije – jeste, ali u jednoj drugoj, višoj ravni. (Hoću da kažem da melodija (koja povezuje ritam u sklad) ne može da bude bilo koja. Ritam i sklad moraju da budu u vezi i s metaforom, osnovnim gradivnim elementom stiha, na jednoj strani i Temom Pesme.) Ritam bi trebalo da bude u skladu s ritmom Srca, da svojim otkucajem izazove treperenje (puls) samog bića čovekovog (onog vanvremenog). Ritam bi trebalo da sam nosi svoju poruku, onako kako muzika „priča“ svoje osećanje, nesvesno i neracionalno…

U svetu koji je u neprekidnom i neprestanom kretanju, gde svaka posebna čestica vibrira (pulsira, igra…) i gde se sve čestice usklađuju (rezoniraju) u međusobnim prožimanjima i promenama (te na taj način stvaraju ili razgrađuju „zajednice“ – oblike, strukture, kvalitete…), ritam tih promena-kretanja je od fundamentalne važnosti. Od njega zavisi, uopšte, mogućnost postojanja. Od njega zavisi smisao (svrsishodnost, održivost…) postojanja. U isto vreme postojanje jeste baš taj proces.

No, to je poznato čak i naučnoj fizici.

Fizici nije poznato kako je to sve počelo i kako se održava. Najmanje joj je poznato kako se to održava (ponavlja, obnavlja…) u umnom (smislenom, svrsishodnom…) sistemu. Fizika u svojoj početnoj (pred)postavci ima degenerisanu, fantomsku aksiomu „sile“… Nečeg što je izmislila kako bi izbegla pojam Boga! Iz glupo-sebično-gorde potrebe da „izbegne“ Boga, sama sebe je zaplela u beskonačno vrzino kolo pokušaja i problema da, pre svega, shvati početak i smisao onoga što proučava a da, zatim, pokuša da ga tumači i primenjuje.

No, to je problem fizike i način da fizičari-naučnici zarađuju svoje „plate“ baveći se, beskonačno i nesmisleno, greškama i popravljanjem „greškine greške grešaka“. Problem ljudi, čovečanstva, koji proističe iz toga, je mnogo ozbiljniji! Fizika (i ostale nauke) su se (samo)ustoličile na tronu „čovekoboga“ i postale zakonodavac koji ima jedinstveno pravo tumačenja i vođenja sveta.

Poveli su nas u ponor propasti.

Iz ljudske slike sveta su izbrisali umnost-smisao i etičnost. Prepustili su nas  ne-kreativnom spontanitetu slepih i bezumnih sila…

A: U početku bi ljubav i ljubav bi u Boga i Bog bi ljubav!

I stvori Bog… i vide da je dobro!

U Stvaranju, Bog je postavio ljubav kao praosnovu Sveta. (A, ljubav nije neutralna, nije bezlična sila-materija! Ljubav je sila i iz svog postojanja kreira svet u svom njegovom postojanju i etičkom i estetičkom.)

Dakle, svo ono kretanje, svo vibriranje, sve promene… u svojoj osnovi, osnovi postojanja, imaju DOBRO kao osnovu postojanja i opstojanja SVETA (I ČOVEKA). Ritam za svoje osnovno pravilo ima DOBRO.

U Umetnosti, struktura ritma nam se ukazuje kao „pravilo zlatnog preseka“.

Možemo to da ne znamo, možemo to, čak, i da negiramo… Svejedno, kada pokušamo da pevamo, slikamo… bićemo u tom pravilu-ritmu! Naše Biće tako funkcioniše…

… dok ga i(li) ako ga (sami) ne razorimo!

Grehom.

Bog je čoveku dao slobodu, najmoćniju silu vaseljene. Toliko moćnu da može da naruži čak i Svet koji je stvorio Bog. Toliko moćnu da može da stvara nove (ljudske) svetove.

Umetnost, umetničko delo je ono što stvara nove svetove!

Umetnost je jedina oblast prave ljudske kreativnosti a njena autohtonost, nezavisnost (čak i od Samog Boga!, iako je Njemu poznata) potiče od ljudske slobode, unutrašnje, neporemećene volje… No, samo u bezvremenom početnom trenutku. Već prvim pulsom u svesti i svetu, umetnost dolazi u dodir, sukob, interakciju sa svetom. Već tada umetnost postaje deo sveta i prestaje da bude autonomno delo pojedinog čoveka. Naravno, ne odvaja se u potpunosti od čoveka. Kao kreator, čovek je i dalje u (Umnoj?) povezanosti sa umetničkim delom, uglavnom je i presudni faktor kreacije, ali nije više ni jedini ni nezavisan u slobodi od vascelog ljudskog sveta. Ipak, onaj bezvremeni trenutak početka je presudan. Tada čovek odlučuje hoće li se „obratiti“ Svetom (svetskom) Duhu ili će nadahnuće (inspiraciju) potražiti u nekoj drugoj kon-tekstualnoj ravni. Otpadanjem-ispadanjem iz (od Boga stvorenog) Sveta ljudi su počeli da grade (iz slobode, ali u grehu!) svoje male svetove, neke drugačije kon-tekst(ov)e. Oni su, da se tako izrazim, legitimne strukture koje ostvaruju svoje „pravo na život“ ali su produkti jednog ograničenog uma, sasvim beznačajnog uz Um Božji, beskonačan i večan. Otuda je bezvremeni trenutak slobode čovekove da izabere, ključan za vrednost dela koje će, manje ili više uspešno, da stvara. Ako iz tog početnog trenutka zakorači na pogrešan put, sve veštine koračanja neće moći da poprave smisao puta kojim se oblikuje umetničko delo.

Pesnici su, nekad, živeli u Svetu. (I danas neka Pesma pronađe put do Sveta, do Duha. Ipak, istorijskim udaljavanjem od Sveta i kreiranjem sopstvenih, minornih kon-tekst(ov)a, stvaranjem đubreta preko Istine, ljudi su se predaleko odmakli i sve im je teže, naročito kroz paklenu kapiju književnosti, da dođu do Umetnosti.)

(Da se razumemo: kada ovo govorim ne mislim da ljudi treba da stvaraju samo bogobojazna, religiozna dela. Izbor je sasvim slobodan, kao i sve što je u ljudskoj volji. Tema dela može biti bilo šta. NO, da bi tema bila Tema, mora da ima univerzalno značenje za ljude. Želim da kažem: Briga je nekog što ja patim zbog neke žene! Temu moram da učinim jednako važnom za sve.)

Jedna je bitna stvar u razlikovanju  Božjeg Sveta i svetova ljudskih. Svet je stvoren i Ljubav je u osnovi njegovog stvaranja i postojanja. To je struktura, to je matrica i svako nadgrađivanje, stvaranje… da bi, uopšte, moglo da se o-stvari mora da poštuje tu zadatu zakonitost. Iz svoje slobodne volje ljudi mogu da „izgrade“, pretpostave neke druge zakonitosti, neke drugačije matrice. No, budući da su različite od one jedino stvarne i pre vremena i za večnost one nikad ne mogu da objektivizuju neku drugu stvarnost. Ili, što je još gore, objektivizuju stvarnosti koje su, naprosto ružne ili loše… Naprosto obrazuju monstruozna, izopačena dela! (Da, mogu ljudi da učine neki napor i između sebe proglase takva dela za lepo i poželjno! No, monstrumi se, naprosto sami od sebe raspadaju i prelaze u bezlično i bezoblično ništavilo… (dok ovo pišem neprekidno mi se nameće primer kubista, čak umetničke moderne uopšte…!) Takođe, sasvim je jasno da i dela koja se u osnovi nalaze u Duhu, u skladu sa Svetom, neće biti sama po sebi i sui generis lepa i dobra, uspešna. Ni pravi Pesnici nisu uvek i podjednako uspešni! Ipak, njihova dela u najgorem slučaju mogu da budu – dosadna! Dela iz malih, veštačkih svetova mogu da budu – zla!

Ja ne mogu da objasnim (bespogovorno i nedvojbeno) kako Umetnost učestvuje u izgradnji ljudskog sveta i života, ali mogu da potvrdim da je ona presudna  za čovečanstvo. Ne samo u formi naivne predstave o „oplemenjivanju duše, karaktera i morala“. Ne. Ova ljudska kreativnost je bazična za sve što, u nastavku, ekonomski, naučno, politički… ljudi stvaraju. Nema nikakve egzistencijalne prednosti takozvanih materijalističkih, pragmatskih, praktičnih… ljudskih usmerenja i delatnosti u odnosu na duhovne! „Reci to gladnom čoveku i takvom mu pročitaj pesmu umesto hleba.“ Da, čovek koji ima hleb neće biti nikad gladan! No, bez umetnosti taj čovek ne bi ni postojao. Bukvalno – ne bi ga bilo u egzistenciji sveta! Kad stvorimo svet i ljudsko bivstvovanje i njemu, onda možemo da budemo i gladni i žedni i da rešavamo druge nevolje, ali, zaista, prvo moramo da postojimo! (I, da: životinje postoje i bivstvuju i bez umetnosti! Za biljke nisam siguran.)

Čovek – ne.

Voleo bih da sa čitaocem usvojimo ovu tvrdnju bar kao trenutnu, prihvaćenu pretpostavku u okviru onoga što još želim da kažem.

Čini mi se da su Pesnici i Proroci uzeli svoje učešće u ljudskoj povesti na početku istorije. Dakle, posle propasti vavilonske kule i na početku rasejanja ljudskog roda.

Pre toga, u vreme rajsko i pararajsko nisu ni bili potrebni. Jer, govor je bio Pesma, svi ljudi Pesnici!

Naravno da su i orali i gradili i mučili se i – sve što ljudi inače rade… Ali su u svom biću bili Pesnici.

Odnosno mogli su da posegnu u oblasti Duha Božjeg i prenesu ideje-elemente u svoj, ljudski život.

Kada je počelo rasejanje i istorija čovečanstva, sve manje je bilo ljudi koji su bili Pesničkih moći. Tako su se, tada, odvojili imenom.

(Pesnici i Proroci se malo razlikuju, zato ih neću stalno pominjati.)

Kula je vavilonska uzrasla na semenu drveta poznanja dobra i zla.

Jer, iza pojedenog ploda ostadoše semenke i iz njih izrastoše drveta nova, ali na njima ne beše Božjeg blagoslova.

Jer, iz greha kušanog izađoše semenke i iznikoše biljke koje nisu od čistog, rajskog Božjeg stvaranja nego na njima beše nečistota greha ljudskog.

A, drvo poznanja dobra i zla beše namenjeno za ljude ako ili kada grehom otpadnu od Raja da mogu u svetu u kome se pomešaše dobro i zlo, jer u Raju ne beše zla, mogu da ga poznaju i odvrate se i po putevima dobrim se vrate u rajsko dobro.

Ali, znanje ne beše za jednog čoveka no je bilo da svi ljudi zajednički treba da ga znaju.

A svet beše jedan za sve i zajednički i ljudi živeše među sobom i sa svetom. Tada je bilo dobro.

Zajedničko znanje je prozvano zakon. A, zakon vredi ako je za sve i zajednički.

Ali, zlo na svetu se ne umiri i čekaše da se puklotine među ljudima otvore i da se u toj praznini koti.

A, ljudi još behu snažni i duhom i telom. Ali, nisu bili u savršenstvu i šara ćilima svetskog poče tu i tamo da se kvari i sklad među ljudima sve više poče da drhti i ljudi počeše da se boje.

Strah se useli među ljude.

Tada sagradiše kulu vavilonsku i gradove počeše da grade kako bi se od sveta ogradili.

I, gle, učini im se da od znanja postaju kao bogovi. Prastari greh gordosti zaseni svetlo Istinito i ljudi počeše da lutaju bez vida umnoga.

Razdeli se govor i razdeliše se ljudi i poče vreme propasti.

Svet beše zajednički i jedan. Ali se ljudi razdeliše i po govoru i po svetu u lutanju se razdeliše i jedan zajednički svet se izdeli na ostrva. Na svakom i po sebi, već mnogo slabiji i u duhu i u telu, ostrva ljudska počeše da se kvare i vreme poče da briše zajednićka sećanja i znanja i ljudi zaboraviše da su bili jedno i zajedno.

Ljudi zaboraviše ljude i svako po sebi poče da se kvari. Propadali su na razne načine i različiti su im bili putevi i sudbine. Neki propadoše već toliko da jedva da su bili ljudi, neki se koliko-toliko održaše.

Nestadoše ljudi iz sećanja i počeše da su narodi, ili kako god da nazovemo ta izdvojena ostrva ljudska.

Ljudi se useliše u gradove.

Rekoh već jednom da je nastanak i opstojanje grada u ljudskoj svesti (pojmovno-idejnoj, mentalnoj matrici) za mene najveća ljudska misterija u svetu ljudskom. Toliko mi deluje nelogično i izopačeno da posumnjam da je čisto ljudska ideja. Mnogo je zla grad porodio. Jedino sam uspeo da ga povežem sa strahom. Grad je posledica straha i grad uzrokuje strahove. Grad je, čini mi se, konačna, sveokružujuća ideja izdvajanja ljudi od sveta. Možda čak dotle da svaki čovek postane ostrvo sam za sebe. Haotična košnica mnogobrojnih ljudi nikako ne čini da oni zaista budu usklađeni među sobom.

Sve su usamljeniji i sve uplašeniji.

A, Svet se kaže MI!

(Da se razumemo: niti selo vidim kao mali grad, niti grad vidim kao veliko i (bolje?) organizovano selo. Grad i selo se suštinski razlikuju. Selo je deo celine sveta i zajednica ravnopravno i funkcionalno povezanih ljudi. Grad je hijerarhijska struktura institucija među kojima plutaju ljudi.)

Hijerarhiju mogu da razumem samo u okviru posebnih, svrsishodnih, vremenski definisanih, aktivnosti ljudske zajednice. Prirodno i razumno, hijerarhija može da bude samo povremena organizaciona struktura. (U prirodi hijerarhija ne postoji! Predstava o pčelama ili mravima kao hijerarhijski organizovanim društvima je samo iskrivljena projekcija ljudskih mentalnih vežbi. Svaki razuman biolog zna da ove zajednice nemaju hijerarhijsku već horizontalno-funkcionalnu organizaciju. Predstava matice legla kao „kraljice“ ne odgovara stvarnosti već isključivo mentalno iskrivljenim ljudskim projekcijama. Takođe, taj biolog zna da čopori životinja (iako ljudske zajednice povremeno već liče na to) takođe nisu uporedivi sa ljudskim društvenim strukturama. U svakom slučaju, hijerarhija kao permanentna struktura ljudske organizovanosti nije ni prirodno-normalna niti se kroz istoriju pokazala kao korisna „alatka“. (Štaviše, neprekidan je izvor disfunkcionalnosti i nevolja!)

Izuzev u slučaju ratničko-vojničkih aktivnosti.

Rat, borba jedne grupe ljudi protiv druge, s namerom da se otima, zlostavlja, porobljuje…! je vrhunac ljudskog propadanja i konačni kraj! I za pobeđene i za pobednike!!!

Dakle, radi se o dobu u kome je, na samom početku istorije, čovečanstvo osmislilo svoj kraj.

Propast je već došla i neprestano se širi.

Zlo je bolest koja se širi kroz ljude i među ljudima.

Istorija se pretežno shvata kao niz ratova, sukoba i posledica volje i planova, uspešnih i neuspešnih, nekih pojedinaca (kraljeva, careva… i sličnih ljudskih vođa). Uz to se posmatra i kroz prizmu ekonomsko-tehnološkog „napretka“.

(Ustvari, ovo je sažetak zapadno-evropske istorijske „misli“. Meni je delimično poznata istorija drugih svetskih regiona, naroda… I, opet, kroz tu istu „zapadno-evropsku“ prizmu, uvid te specifične misli. Uvid, viđenje istorije na osnovu neke drugačije misli, misli drugačijih kultura, naroda, mi je, uglavnom poznato kroz mitske priče i pesme. (Ove su, opet, stigle do mene kroz redakciju i tumačenje pomenute „škole istorije“. Ta „škola“ je, naravno, izraz mentalne strukture uma te grupacije ljudi i „naroda“. Ja u nju apsolutno ne verujem. Naravno i nažalost, meni (kao ni vaskolikom svetu) nisu dostupne (kroz neka logično-sistematična nasleđa) viđenja-misli neke druge mentalno-kulturološke matrice.

… Osim u tragovima, kroz mitološko-religiozne pri-povesti, religiozno-umetnička dela i ostvarenja ili spontano očuvane navike i običaje ljudi. Nažalost, i ova vrsta slobodnog i nezavisnog nasleđa je dekonsrtuisana i zaprljana kroz prizmu tumačenja te mentalne strukture. Ja sam pripadam, po obrazovanju i socijalizaciji, takvoj matrici mišljenja. Kako, onda, uopšte mogu da slobodno mislim a da ne produkujem samo još jednu istu varijaciju iste vrste mišljenja?! Moram da potražim i pretražim primarno ljudsko biće, ono jednako i jedinstveno za sav ljudski svet. Moram da ga pogledam uvidom slobodne i nezavisne misli, nezagađene i nezaprljane iskustvom skučenog i neveštog ljudskog razuma. Morao bih, dakle, da ga pogledam i vidim Božjim uvidom!… To je, naravno, meni i svakom čoveku – nemoguće!

Da li sam na zaludnom i besmislenom putu? Da li su moje (ili mnogo umnijih ljudi) namere i moj trud u nastojanju da pronađem istiniti put do istine, po svojoj suštini, po svom postanku – nemoguća! Da li je moguće saznanje uopšte!

Jeste.

U jedinstvenom trenutku ljudske povesti, Bog nam je to rekao i omogućio:

DVE NAJVEĆE ZAPOVESTI:

 1. LJUBI GOSPODA BOGA SVIM SRCEM SVOJIM I SVOM DUŠOM SVOJOM, SVIM UMOM SVOJIM I SVOM SNAGOM SVOJOM.
 2. LJUBI BLIŽNJEGA SVOJEGA KAO SAMOGA SEBE.

Ako odavde počne ljudska misao, može, posle mnogo truda, doći do istine.

Dug je to put.

Beskonačan.

Pođite, ljudi.

Beskonačno nam je vreme dato.

(Ja sȃm sam ništica i među ljudima prostim, trun i u svetu ljudskom. Prljave misli i prepun greha. Šta bih u Svetu Božjem. Ništa ja ne mogu ni da kažem ni otkrijem…

Tako sam sitan, a Bog me vidi i tada i zato sam ponosan što postojim.

Nišči, nišči… da sam nišči i da se u ljubavi krštenjem okupam… Ništa mi ne bi trebala sva ova slova da doprinosim ih ljudskoj zemaljskoj nesreći. Voleti Boga i voleti bar jedno biće ljudsko i doprineo bih dobra svetu i svim ljudima.

A ja, sam sam i izgubljen u svetu… Moram bar ovako da se ubeležim u svet…

Moram bar da pišem mrlje ove po praznini KAD NE UMEM DA PEVAM.)

Eto, znam najveću svetsku mudrost i šta me preči da raspravljam o svim mudrostima proisteklim.

Znam najveću mudrost u svom razumu.

NE ZNAM JE U SRCU!

A, u srcu je mudrost ljudskog bića.

Kažu: istorija je zapisana da je kralj A sakupio svoje ljude i ratovao sa kraljem B i onda je bilo… itd…

A, šta ako je kovač kovao kraljevu sablju i ljuti znoj je kanuo u žilu gvožđa i so je oslabila gvožđe i gvožđe je puklo i sablja polomljena je bitku odlučila. A, šta ako je neverna žena drhtavicu posejala u ruku kraljevu i ona klonu i bitka se odluči.

Ko može da svevidi ko je u ratu i bitki presudan bio? Onaj o kome istorija govori ili oni neprimetni ljudi. Niko to ne može. Takva je istorija obično postposledično nagađanje i vračanje mozgova priprostih. Nema u takvoj istoriji ni ljudi ni pameti ljudske.

Kažu: nauka i napredak su učinile ljudski život lakšim i boljim.

A, šta je, među potrebama ljudskim, osnovno i svima jednako.

Da 1. Dišemo 2. Vodu pijemo 3. Jedemo… itd, itsl..

Da li je vazduh danas bolji nego nekada? Da li je voda danas bolja? Da li je hrana danas bolja?

„Napredak i nauka“ su ih učinili otrovnima!

(O, da! Lenjost je napredovala, jer su nam stvari dostupnije. Ali, od lenjosti i otrova se razboljevamo i život nam je teži i gori. Hoćemo li odustati od nauke? Nećemo, ali nauku treba vratiti životu, ne da smrti služi.)

Zaštitili smo se od divljih zveri, ali se zato ljudi bližnjih bojimo.

(Divlje zveri nikad ni nisu iole ozbiljnije ugrozile ljudske nastanbe.)

Pretpostavke na kojima se zasniva učenje istorije su očigledno netačne i lažne.

Ljudsko razumsko saznanje se uglavnom vrti oko izvođenja racionalnih, sistematičnih zaključaka iz nepoznatih pretpostavki.

Ljudi ne znaju šta je vreme, šta je prostor.

Ljudi ne znaju šta je život.

Ljudi ne znaju šta je ljubav.

A, čak i svako dete ZNA šta je vreme i šta je prostor i šta je ljubav.

Ipak, od ogrizaka i mrvica ploda drveta poznanja dobra i zla gotôvé ogromne i komplikovane sisteme saznavanja činjenica. Uglavnom se zadovolje time da objasne   „pa, to je nekako nastalo i posle se nekako nastavilo i mi znamo sve više činjenica i jednog dana ćemo ih znati još više i bićemo sve dalje…“ Oko toga se, kasnije, spore, nadmeću i ratuju.

A, ne znaju od kuda je i zašto je rat.

Eto, i ja, naravno, ne znam od kuda je i šta je rat.

Znam da je neprirodna i praktično besmislena ljudska aktivnost. Izvor mu vidim u ne-ljudskom, kosmičkom zlu i grehu koji je poremetio ljudski sklad u i sa Svetom.

Ne znam ni otkuda je i zašto grad. Znam da je u vezi sa ratom.

Osvrnuo bih se, u vezi sa hijerarhijom, na klasno struktuiranje ljudskih zajednica. Ljudi se u mnogo čemu i po svemu razlikuju. Različite su nam fizičke, psihičke, razumske, imunske, moralne, voljne, estetičke…  odlike i sposobnosti! Rekao bih da su u najvećem delu sve te osobine podložne trenutno usvojenim referencijama zajednice u kojima se egzistira. (Recimo: esteski kriterijumi ljudske lepote… Vrlo su različiti u raznim vremenima i  raznim zajednicama u kojima se usvajaju i primenjuju. (Neka lepotica iz srednjeg evropskog veka bi u moderno vreme bila izvrgnuta ruglu, dok bi današnje manekenke bile prezrene u nekom nedavnom dobu. Etiopljanka bi budila sažaljenje među Inuitima, Bušmanka bi u Evropi bila u nekom azilu za hendikepirane… Iste bismo razlike uočili u tretiranju mentalnih i moralnih kvaliteta među raznim narodima i vremenima. Zaista bi bilo teško, praktično nemoguće usvojiti univerzalne kriterijume. Ipak, ne bih odustao od toga. Čini mi se da bi, doduše retki, primeri mogli da naiđu na univerzalnu saglasnost. Želim da kažem da postoji univerzalna osnova koja može da se apstrahuje iz svih različitih kriterijuma vremenom nastalih u partitativnim ljudskim zajednicama-društvima. (Da, propadali smo spontano i različito!) Naravno, nemam nameru da dalje komparativno istražujem ovu temu, ali sam siguran da je ona vremenom nastala, da nije bila zadata u početku. No, ona je prirodna. Nije prirodno da ona bude osnov hijerarhijskih podela i rangiranja. Pogotovo nije prirodno da to bude osnov dalje primene hijerarhije na druge društvene podele. (Recimo: da starleta koja dobro vrti dupetom dobije reč u oceni umetničkih vrednosti u književnosti. Recimo da retardirani (ili – asosijalni… a praktično su svi takvi!) sin bogataša upravlja životima miliona ljudi.) Razlike među individuama, čak i kada budu rangirane, ne mogu biti osnov hijerarhijskog pozicioniranja u zajednici. Uopšte ne mogu biti osnov posebnog nagrađivanja! To je univerzalna laž utisnuta u istoriju ljudskih društava. I, ekstremno u tome, da se kategorizacija i hijerarhizacija proglase naslednim pravom u društvu. Može ćerka lepotu materinu da nasledi i pamet i sin može da sliči ocu po snazi i hrabrosti. Mogu dom u kome su se rodili da naslede… Ne mogu da na sebe prime beleg društvene klase-kaste!

Naravno, ljudska društva su kompleksna i komplikovana i teško je definisati i primeniti neke univerzalne i apsolutno pravedne kriterijume. Ipak, još je teže i još gore primeniti siteme okoštalih hijerarhijski-kastinski uređenih društava. (Rekao bih, na prvi mah, da, na primer, spartansko društvo u osnovi svoje dinamike nosi ideju „cikličnog restruktuiranja hijerarhije“, tj. neprestane promene individua u izgrađenom, nepromenljivom sistemu funkcionalnih pozicija. (Dakle, sin heroja ne mora biti heroj, niti će sinu lekara obavezno dodeliti funkciju lečenja.)

… Konsekventno, čini se da se istorija generiše iz sukoba prioriteta u društvima, prioriteta zajednice i prioriteta individue…

Zanimljivo, društva koja su se opredeljivala za prioritet zajednice, društva koja su smatrala da opšta dobrobit mora da prethodi pojedinačnoj, da pojedinačna korist mora da proishodi iz opšte, su, po pravilu, završavala u nekoj vrsti diktature. Društva koja su smatrala da zbir pojedinačnih dobrobiti treba da se u zbiru pokaže kao opšte dobro, takva društva su završavala u nekoj vrsti anarhičnosti. U oba slučaja, rezultat nije zadovoljavajuć i svrsishodan. Rekao bih da problem, uopšte uzev, ne proishodi iz uspešnosti definisanja i primene jednog ili drugog modela. Ja ga vidim u ideji da je uopšte neophodna ili potrebna hijerarhijska struktura društva. Ta ideja, ta struktura potiče od „kule vavilonske“, ideje grada, tog skupa ljudi koji se prilagođava jednoj unapred zadatoj institucionalnoj matrici-mreži. Mislim da je ideja horizontalno-funkcionalne (i temporalne!) podele poslova-obaveza mnogo ispravnija. To je ideja sela, zajednice ljudi koja je u neposrednoj vezi sa svetom i interno pod-jednaka pred apsolutom Boga. Funkcionalna i strukturna dinamika ovakve-promenljive matrice bi mogla da omogući neprestano i svrsishodno prilagođavanje problemima i rešenjima.

Naravno, teško je i zamisliti praktično funkcionisanje ovakve zajednice! Ne postoje osnovni strukturalni elementi čije bi determinisanje omogućilo bilo kakvu sliku-matricu po kojoj bi se orijentisali!

…Osim Zakona Božjih, zakona po kojima funkcioniše Svet stvoren iz Ljubavi…

Da… svi se u tome slažu – to bio bio idealan svet! Svet koji ne postoji i ne može da postoji! Jer, pretpostavlja da svi ljudi poštuju Dva najveća Zakona i da su svi ljudi dobri! A, nisu! Je l’… To svi znamo!

Čak i da jesu, ili da svi odluče da budu dobri, a skoro svi sebe same smatraju dobrim. I, kada čine zlo, pravdaju se tuđim zlom, da su morali da se brane od njega!

Osim…

Osim onih najboljih u ljudskom rodu! Samo oni za sebe kažu da su zli, grešni, nedostojni… i u sebi se jedu i trude da budu bolji…

Čak i dobri ljudi se nađu pred jabukom i svi je žele… Jer je jedna i jedina a njih je mnogo i- dođe do razdora!

Naravno, sve je ovo poznato i racionalna filozofija prosvetiteljstva je došla do zaključka da su svi ljudi, ili bar najveći broj, zli i da treba složiti sistem koji će da ih kontroliše i praktično natera da žive u koliko-toliko funkcionalnoj zajednici. (Postoji i ona pretpostavka da su primitivni ljudi, divljaci, mada nerazvijeni i glupi, živeli „prirodno“ i da su u osnovi bili dobri. Složio bih se da „prirodno življenje“ nosi sa sobom racionalnu, spontanu pozitivnost. Jer, zašto bi normalno ljudsko biće činilo štetu svom prirodnom okruženju i svojoj ljudskoj zajednici ako jasno uviđa da time i sebi isto zlo čini. No, pretpostavka ove pretpostavke je da su ljudi progresivnom evolucijom od poluhumanoidnih polubića postali razvijenija i svesnija (i opakija!) civilizovana bića. Moja je pretpostavka da su ona superiornija ljudska bića u umnom skladu sa svetom (Božjim!) vremenom postala racionalna oruđa greha i zla, odnosno da su devoluirala do fizički i etički neraspoznatljivih individua. Dakle, nije „stvar“ u procesu nego u samoj suštini ljudskog bića. Ne postoji ni savršen ni makar dovoljno dobar sistem koji može da se primeni na ljudsku zajednicu ako čoveka vidimo i sagledavamo pogrešno. Štaviše, ne postoji ni način kojim bismo mogli da popravimo pojedince i učinimo ih „dobrim materijalom za izgradnju društva“.

Moramo da se vratimo na početak.

Ljudi nisu „prirodno“ zli. Čak nisu po sebi ni nosioci dualiteta dobro-zlo. Ljudi su po svom (stvorenom!) biću dobri i isključivo dobri.

Postoji samo jedan princip-zakon s kojim treba da žive u skladu: Ljubav!

Jer, Svet je stvoren od Ljubavi. Ljudi su stvoreni iz Ljubavi.

(Nije mi ni namera niti sam sposoban da praktično obrazložim kako bi trebalo da živimo. To je nemoguće. Samo ću pomenuti cilj:

Treba da se vratimo u vreme pre ugriza ploda sa drveta poznanja dobra i zla!

KAKO?

Nemam pojma!

Ali, znam da je lako, lakše od svega…

A, plod tog malog truda je nesmrtnost…)

Ljudske razlike među ljudima kao osnov diferencijacije ljudske zajednice i uspostavljanja hijerarhijske strukture… LAŽ!

Ljudi su jednaki! Ljudi su pred Bogom pod-jednaki!

Različite su njihove funkcije u okviru zajednice ali su sve su jednake po vrednosti-važnosti.

Živeće različito… Živeće tako – po razlici svog bića. Svi zajedno, u umnom skladu, činiće Svet (koji se kaže MI).

(Imam utisak da ljudi, iako su po svim svojim kvalitetima značajno opali u odnosu na svoje (rajske) pretke, još uvek imaju moć da se vrate, ponovo uspostave, zajednice osnovane na (jedino) dobru. Čak i grupe ljudi (nepovezanih prethodno i međusobno na bilo koji način) spontano uspostavljaju zajednice koje, bar u početku, zaista dobro funkcionišu. Tokom svoje interne istorije počinju da se „kvare“ po obrascima tipičnim za svaku ljudsku istoriju. Moglo bi da se zaključi da je to, naprosto, – sudbina ljudskog roda. No, primetio bih da je u pitanju primena istih (civilizacijskih) zakona-pravila koji, ustvari, dovode do istih rezultata. Uvek me, recimo, kopkalo istorijsko pitanje raseljavanja zajednice engleskih ljudi iz vremena „osvajanja“.

Na indijansku teritoriju budućih USA se uglavnom iselio „krem“ puritanizma, religiozne zajednice sa formalno čvrstim moralnim principima i unutrašnjim zakonima. Na teritoriju budućeg kontinenta Australije su u najvećem broju iseljeni najgori robijaši, kriminalci, ljudi van zakona… Amerika je bila divna zemlja, prepuna svakog prirodnog bogatstava. Australija je bila surova zemlja. Amerika je postala moderni generator svakog poznatog svetskog zla i nasilja. Australija je postala prilično tiha i mirna zemlja uglavnom tolerantnih ljudi. Naravno, pogrešno je izvoditi determinističke zaključke iz uopštenih premisa (svi, svako, sve…), ali ovi primeri su vredni pažnje…) (Takođe treba primetiti da su starosedeoci obeju teritorija bile zajednice suštinski povezane sa svetom prirodne duhovnosti i miroljubive u najvećoj meri.)

Iz vremena rasejanja ljudske zajednice su izašle kao prilično izolovana plutajuća ostrva u svetskom okeanu. (Čak mi se čini da je na sličan nastala i geografska slika današnjeg sveta…) Izdvojeni, udaljeni od zajedničkog sveta, polako i postupno su počeli da formiraju posebne kontekste u Tekstu Sveta. („Tekst“ je stvoren od Božjeg Slova.) „Konteksti“ su ljudske tvorevine i svi su izvesna opala i manje ili više izvitoperena verzija. Čak, rekao bih, da se i sve te „verzije“ suštinski razlikuju od „Teksta“. U tome i po tome, svi su podjednako neistini. No, tako su nastali narodi.

Mitske priče i predanja najčešće vide nastanak narodȃ kao konglomeracije ljudi povezane jedinstvenim početnim čvorom „zajedničkog pretka“. Takođe, treba primetiti da se „čvor“ formira u vezi sa nekim značajnim događajem koji je, na neki način, „revolucionaran“ (i, najčešće, katastrofičan ili nasilan). Ako ja dobro razumem ovu temu, politeizam starih naroda se generiše iz „obožavanja predaka“. (Mnogo mi se manje verovatnim čini da je naivno obožavanje nerazumljivih (prirodnih i apstraktnih) sila osnova politeizma.) (Može izgledati čudno da uporedo govorim o politeizmu i postanku narodȃ. Ja, doduše, ne tvrdim da postoji direktna veza između ove dve apstrakcije ali mi se čini opravdanim da ih potražim u vremenu-fazi rasejanja ljudskog roda, vremenu podvajanja i propadanja. Prvo, čini mi se logički jasnim da su narodi nastali kao sekundarna tvorevina. (Vremenom su prolazili i kroz procese deljenja i udruživanja, ali to je već druga istorija. Takođe, čini mi se da je trivijalno jasno da narodi, kao konglomeracije pojedinaca ne mogu svoju jedinstvenost i specifičnost da izvode iz zajedničke biološke osnove. Ta činjenica je elementarno matematički pokaziva. Pošto svaki pojedinac nastaje kao jedinstven i neponovljiv rezultat biološkog udruživanja muškarca i žene, broj predaka se izražava kao 2n , gde je „n“ broj prethodnih biološko-reproduktivnih generacija, a pretpostavićemo da se prosečna smena generacija odigrava u, recimo, 25 godina, pri čemu varijacija proseka od 20 do 40 ne unosi preveliku razliku u rezultatu. Već za razdoblje od 1000 godina, kada je n=40, sledi 240=…preko 1100×109 (milijardi)! Proizilazi cifra broja predaka koja je izvan svake razumne pretpostavke. Naravno, na rast ljudske populacije utiče i niz drugih faktora, ali ova teorema je matematički trivijalno jasna. No, uvodeći bilo koje korekcione faktore, jasno je da je broj toliko veliki da svi ljudi na svetu mora da su nekoj biološkoj vezi. Nema nikakve mogućnosti da narodi izvode svoje nezavisno poreklo od posebnih, različtih predaka. Jednostavno „gens una summus!“) Drugo, evidentno je da je religioznost osobina imanentna i ljudskom biću (pojedinačno) i Ljudskom Biću. O Ljudima o kojima govorim, Drevnim ljudima, kojima je neposredno bilo jasno da je Svet Jedan i da je Božja tvar, o njima pretpostaviti da su mogli da imaju ideju-pojam o unutrašnjoj razdeljenosti i Sveta i Boga, to je sasvim bezumno! Dakle, i politeizam mora biti sekundarna pojava. Rekao bih da su obe pojave posledica promenjene, razjedinjene svesti. No, najčešća poveznica između konglomeracije pojedinaca koji pretenduju na specifčno i jedinstveno pripadanje nekom narodu je : 1) jedinstven govorni jezik ; 2) religiozno-konfesionalna jedinstvenost (iz koje, uglavnom, potiče kompleks kulturološke jedinstvenosti) …

…Itd!

Tj. definisanost nekog naroda se očigledno zasniva na nekim (promenljivim i relativnim!) kriterijumima koji ne mogu biti realna i postojana osnova za egzistencijalističko-suštinsku  samobitnost. (Samobitnost se, dakako, zasniva na nekom istoriografskom kompleksu kriterijuma koji su toliko brojni i relativni da uopšte ne mogu biti osnova za bilo koju ozbiljnu i neporecivu definiciju. Odnosno, nemoguće je filozofski, logički i istrorijski… definisati „narod“ kao realitet. No, nije ga moguće ni poreći kad postoji zajednička VOLJA konglomeracije pojedinaca! U tom smislu, „narod“ jeste realitet! I – „narod“ jeste istorijski realitet. Ali, u kontekstu viđenja Sveta kao Božjeg Teksta gde se ljudski konteksti pojavljuju kao posledica rasejanja i propadanja ljudske zajednice – egzistencija narodȃ je neprirodna i (još jedna) greška, pogrešnost ljudske istorije! (Na sličan način vidim i religioznu (konfesionalnu!!!) razjedinjenost i parcijalizaciju ljudske zajednice! Pri tom: NEMA NAJBOLJE, NITI BOLJIH, NITI GORIH KONFESIJA (koje su izvesni parcijalni konteksti, definisane matrice koje pretenduju da su ljudski odgovor, tumačenje elementarne realnosti čovečije VERE U BOGA). Naravno, i u isto vreme mi ni ne pada na pamet da sve konfesije kvalitativno izjednačim, da ih u bilo kom kontekstu smatram jednakim. Takav pokušaj bi bio i elementarno logički pogrešan. Jer, nije dozvoljivo da se interno porede apstrakcije koje se izvode iz različitih referentnih sistema. U slučaju religioznosti, jedini moguć referentni sistem je BOG. Ljudski-međuljudski sistem referencije je nešto suštinski drugačije i, naravno, pogrešan je na ovom mestu. Ukratko: PRED BOGOM SU SVI JEDNAKI! Međusobno se svi razlikuju I različito valorizuju!  Kako ih, onda, razlikovati? PO PLODOVIMA KOJE DONOSE! „… JER SE PO RODU DRVO POZNAJE.“

A, SVET SE KAŽE MI!

No, kako god videli nastanke naroda i politeizma, meni se opet čini nerazumljivim kako udruživanje ljudi u narode može da izazove potrebu za ratom… (U sebi samoj razjedinjena svest može da objasni ovu duševnu bolest čovečanstva. Kain je zasigurno oboleo od ove bolesti. No, ako je on oboleo učinivši nešto što ni sam nije razumeo i dalje je u mraku put kojim je stigao Lameh, potomak njegov, do reči: „Ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju. Kad će se Kain osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.“ (1 Moj. 4. 23-24, 1 Moj 4.15.) Meni ovo zvuči kao prvi ratni poklič u Bibliji.(Jedan drugi Kainov potomak, Enoh, je sagradio grad.)

Neposredno posle toga, Adam i Eva su rodili sina, Sita.

Akademska istorija, po pravilu, ulazak-pojavu nekog naroda u svetskoj istoriji vidi kao njegovo učešće u nekom ratu ili bitki. (Odnosno – onda kada se uključio u svetsku proizvodnju i širenje zla.)

Bolest sam definisao kao pojedinačno ili zajedničko otpadanje od opšteg svetskog sklada, izvesnu disfunkciju parcijalne egzistencije u odnosu na jednu i jedinu (stvorenu!) svetsku funkciju – opisanu kao Ljubav. (Naravno da i materijske bolesti postoje kao posledica duševnih (izuzimajući trivijalne fizičko-fiziološke povrede). Naravno: ljudsko biće – njegova duša, je jedini realan onto-generički „sastojak“ Vaseljene…) Disfunkcija bića ljudskog, duše, je posledica greha. Greh se širi kroz pokidane (neegzistentne) svetske, sveljudske Veze. Konglomeracija izdvojenih pojedinaca, egzistentnih u grehu, u narode (recimo… a moguće su i druge sistemske tvorevine) rezultira jednom složenom voljom, voljom koja je u ovom slučaju-nevolja.

Dakle: NE POSTOJI (LJUBAVLJU) OPRAVDAN RAT.

(Vaspitan sam u duhu ovog sveta i teško mi je da shvatim i prihvatim da i ljudi koji se brane, koji žrtvuju sebe zarad drugih, spadaju u ratnike greha. Teško mi je, nepojmljivo, da one heroje koji su svoju krv i kosti podneli na žrtvenik očuvanja života, da ih svrstam uz zlocerene ubice, u isti „koš“…

 1. A ja vam kažem da se ne

Branite oda zla, nego ako te ko

Udari po desnome tvome obrazu,

Obrni mu i drugi.

(Beseda na gori, Mt. 5,39)

Verujem da je ova Reč Gospoda našeg, Isusa Hrista, najteže shvatljiva, da će biti poslednje što će rod ljudski razumeti u svojoj istoriji… Jer, posle toga, živećemo u Carstvu Božjem!

Ono što bih ja pitao, a odgovora memam, je:

„Ako dete (moje) neko udari po desnom obrazu,

Šta mi je činiti!“

U Svetu Božjem, u svetu drevnom, ovo pitanje je bez realnog osnova. Nemoguće je da se nešto takvo desi! U svetu palih ljudi, u svetu ovom ovo je moguće.

ŠTA MI JE ČINITI? (Svakako bih se žrtvovao, na sebe udarac primio ili greh neki učinio da dete odbranim i zaštitim… Ali, to nije odgovor.)

Odgovora nema.

Lako je Reč razumom razumeti, lako je i prihvatiti Reč, po pouci ovoj postupiti, lakše je nego se boriti protiv zla… Ali, kako da je umom svojim prihvatimo, kako da nam Srce zakuca u njenom ritmu!

Uvek sam se pitao: MOŽE LI UOPŠTE JEDAN ČOVEK, SAM DA SE SPASI! Kako, ako se i svi ostali, baš svi!, ne spase!

Jer, jasno je da i ova Reč, uz sve ostale iz Besede, jeste jednostavna pouka i lako ispunjiva, mnogo lakše nego pratiti navike s kojima živimo, uz borbu i greh, ali – jedino ako svi (!) postupamo uz te Pouke Ljubavi.

Ali, ništa teže za ljude!

Kako, onda, pojedini čovek, sam, može da se spasi!

Težeg pitanja za čovečanstvo nema!

Težeg pitanja za čovečanstvo nema!

Kako voleti, ako si sam!

Mudrost ova, mudrost bezuslovnog nečinjenja zla, je Božja mudrost i teško je dostupna i najboljim među ljudima. Da li je ikada bila, da li je bila i među ljudima, Drevnim Ljudima o kojima govorim.

Ja sam video da je ova misao bila među ljudima, makar i u nesavršenom obliku, da je bila, da je preostala među Drevnim Pesnicima, u Drevnom Pesništvu i da je nekako sačuvana i da postoji i u ovom svetu. Jer, da nije, već nas ne bi bilo i Vaseljena bi bila samo prazan Kosmos.

„Evo, ljudi napustiše Svet i malo nas ostade u Svetu. Sila množine njihove će nas svladati. Nestaće nas sa Sveta i doći će drugi i zaborav će grehom svet pokriti i zavladaće tmina i niko više Svetlo Sveta videti neće. Ali, Bog nam dade Svet da uživamo u njemu i gospodarimo, kao domaćini ga gradimo i čuvamo. A, zar će  domaćin tek olako Svet ostaviti i kuda bismo išli i kako živeli ako Sve propadne. Nema drugog Doma za nas i gde će se ljudi vratiti ako Dom naš propadne. Useli se zlo među ljude i, gle, za vreme će nadvladati. No, nikada neće nad svima zavladati i uvek će se srca čista rađati i u njima žižak Živi. A otkuda će Svetlo raspaliti ako ga više na Svetu nema. Eto, bezumni Kulu počeše da grade i Kula ne beše put ka Svetlu no ga zaseni. I, Svetlo još postoji ali ga ljudi više ne vide. Zato, hajde da Baklju nepropadljivu upalimo da znak bude onima koji kroz tminu dođu da Svetlo potraže. Baklja trajati mora dok se vreme ne dovrši i zora nikne iznad Kule Srušene. Baklja, zato, od propadljivog zemaljskog ne sme biti, no od Duha da se napaja. Ali, razumeti znak mora svaki čovek. Zato, neka Baklja Govorom Drevnim svetli!“

Tada i tako postade Drevno Pesništvo.

Teško mi je, makar sam sȃm uveren u Reč, da ratnike-heroje, one koji su u odbranu života i istine ustali, svrstam u grešnike. Ipak – jesu! Prihvatili su na sebe greh, svesno… ali su, verujem, savesno poneli najteži greh žrtvujući se za veću vrednost, za samu ljubav…

(Verovatno ovo kažem da bih načinio ustupak „znanju dobra i zla“, da bih logičko-razumski opravdao ono što umom Srca, Umom, osećam kao pogrešnost. Ostaću pri tome uz savesnost ljudi koji su izgovorili prvu laž, onu koja je pokrenula sve ostale nevolje.)

(Savest… Najčudnija ljudska osobina… Kao neki sudija, svest nekog drugog, obitava u duši našoj i sudi nad našim mislima i delima. Već i duša je čudo, čudnost koje smo svesni. Savesti smo svesni kao „dela“ duše, kao svoje neuhvatljive unutrašnjosti ali dela sebe samih nad kojim nemamo nikakvu svesnu-razumsku vlast. Ipak, u isto vreme, je prihvatamo kao neprikosnovenog, neupitnog, nesumnjivog sudiju. Presude prihvatamo i kada bismo da iznesemo još neku primedbu, drugačije protumačimo i opravdamo svoje delo. Blag je sudija, ali neumoljiv, ne odstupa ni trun od presude. Ako tvrdoglavo i neopravdano branimo, sukobićemo se s kaznom koja može da uništi sȃmo naše biće. Ako prihvatimo i okajemo, kazna će ostati kao blaga, neprimetna ali i večna opomena.

Kada ovako govorim o savesti, svestan sam da govorim o nekoj vrsti „Božjeg glasa“ u nama. Ipak, jesam li u pravu… Nisu li ljudi sposobni da utišaju taj „glas“, da ga zanemare i zaborave… Nisu li ljudi sposobni da izmene taj „glas“ i presudu u sebi preokrenu, sebi prilagode ili, nekad, donesu lažnu, nepravednu kaznu koja ih bez krivice krivi i bezrazložno muči, teško muči… Dakle, ako zaista možemo da, nekako, utičemo na presudu, nije li ona onda naša, nije li lažan „glas“ Boga…! Zaista, nije li prečesto savest prilagođena našoj empirijski prilagođenoj etički-kulturološkoj matrici u kojoj smo obrazovani. Nema li previše ljudi bez savesti, ljudi koji nemaju u sebi nikakvog nezavisnog sudiju, već sude samo sami sebi i presuđuju samo po „ja učinih i ja vidim da je dobro“.

Zaista, bilo bi dobro da je savest „Božji glas“ ali za-istinu nisam siguran…)

Eh, eto… Makar i sam sebi i drugim ljudima nevažan u ovoj nevažnoj priči koju pišem, opet doprinosim svetskom đubrištu laži i prekrivam Istinu… Praktično, opet, bez ikakve odgovornosti, ušuškan u prijatnu sobu i sopstvenu skromnost, bez ikakve prinudnosti, započinjem spiralu propasti čovečanstva! Bože, ima li nam spasa!)

(Moram da napomenem da Drevno Pesništvo ne smatram savršenim u smislu savršenstva Raja. Smatram ga boljim od svega što se kasnije stvorilo i u Povesti i u istoriji ljudskog roda. Time, činim još jedan greh: zaklanjam se iza senke drveta poznanja dobra i zla, sklanjam se u senku „malog“ greha jer – „tako svi čine“. Uopšte, „znanje“ dobra i zla nije nikakvo Znanje. Ono je samo lutanje po lavirintu u kome se ponekad (i – slučajno!) nađemo blizu Istine. A, Istina se jedino može prepoznati Umom (Srca). Razum je iz „znanja“ izgradio male (i – različite!) sisteme moralnosti. No, s druge strane, na osnovu tih sistema bauljamo po svetu koji se pomračio i nadamo se da ćemo se opet naći na Svetlu Istine. Istinu ne možemo spoznati po osnovi „znanja“, ali se u svom grešnom slepilu ipak moramo kretati i ne možemo ga se odreći, uz svest o njegovoj slabosti, sve dok se, jednom, ne nađemo na Svetlu. Tada ćemo, u tren, sve Znati…)

Bilo kakva hijerharizacija ljudi u zajednici je neprirodna, disfunkcionalna i, u konačnom, štetna.

Rat je izraz kolektivne bolesti.

Obe su, uz ostale vrste nevolja, izraz disfunkcije egzistencije u odnosu na zadatu (stvorenu) funkciju Duha.

Iz hijerharizacije zajednice potiče klasna i(li) kastinska podela, izvesna nametnuta struktura u ljudskim društvima.

Ako je izvesna podela u društvu nastala na osnovu nekih trenutnih, pozitivnih kriterijuma, čak i u slučaju da je realna i svrsishodna, vremenom se na nju primenjuju drugi, nerelevantni, kriterijumi i ona postaje okoštali, remetilački element u životu zajednice. (Ako je neki kralj, recimo, učinio vredno delo za zajednicu, sleduje mu neka vrsta nagrade, povlastice… Njegov sin, po osnovu rođenja, nasleđuje oca… Sasvim je u redu da sin nasleđuje oca. No, to je jedna vrsta kriterijuma. Druga, na osnovu hrabrosti ili mudrosti, po sili prirode se ne prenosi na sina. Dakle, pogrešna je!) Ipak, ova vrsta društvene disfunkcije je najstalnija i najpogubnija u ljudskoj istoriji. Ljudska istorija je pokušala da raznim pratećim rešenjima ublaži negativne efekte ovakve konstrukcije, sve do prosvetiteljskog „rešenja“ koje podrazumeva demokratične izbore. No, ova vrsta periodične dekonstrukcije hijerarhije je otvorila druge ponore grešaka i nevolja.

(Hijerharizacija je nekakva, stvorena ljudska „potreba“. Pogrešna! Čak i u konkretnim ljudskim poslovima vrlo je teško objektivno proceniti parcijalne, pojedinačne važnosti doprinosa uspešnosti nekog posla. Najjednostavnije bi bilo reći da su u kompleksu nekog zajedničkog posla svi podjednako važni, bez obzira na „objektivno vrednovanje“ pojedinačnih doprinosa. Teorijski nimalo ne cenim primer „primera“ u objašnjavanju neke misli, ali… Eto, i oni su nekad korisni…

Primer: Neko preduzeće je odlučilo da pokrene proizvodnju nove „linije“ cipela. Sve su uradili kako valja. Direktori su razgovarali, doneli odluke, obezbedili sredstva i uputstva. Dizajneri su dizajnirali, tehnolozi izabrali materijale, reklameri su reklamirali sa manekenkama, radnici proizveli… I sve je bilo po redu i kako treba. No, došlo se do najnevažnijih, najprostijih- pakera. Bili su nečim nezadovoljni i iz osvete su cipele pakovali po različitim brojevima, bojama i tako neupotrebljive poslali u svet. Naravno, ceo posao, cela kampanja je propala i milijarde novca su izgubljene.

Nije se moglo hodati u tim cipelama.

Analize i odgovori na ovaj primer i ovo pitanje su mnogobrojni i kompleksni. Niti jedan nije tačan. (Čak ni taj „da je hijerarhija pogrešna i štetna“!) Ipak, primer je dobra osnova za promišljanje…)

NEMA DOBROG REŠENJA ZA DRUŠTVO U OKVIRU HIJERARHIJSKE STRUKTURE.

Hijerarhijske strukture su svrsishodne jedino u konkretnim, objektivnim i vremenski ograničenim procesima. Najefikasnije su u institucijama koje se bave primenom sile.

Hijerarhija se pokazala mnogo snažnijom od svih društvenih fenomena, procesa, restauracija… Poput stoglave aždaje se uvek pomoli u moru čak i najboljih namera! Suštinski, nema naročite razlike između najdemokratskijih i najtiranskijih režima. Pre ili kasnije počinju da proždiru život i slobodu!

Grad, hijerarhija… Đavolska su to dela još od Kule Vavilonske!

(Da još jednom ponovimo: ne verujem da je „divljačka glad“ „primitivnih“ ljudi ikada bila generator sveopštih sukoba. Glad je postala ljudski problem kada se pojavila pohlepa, glad straha. Drevni ljudi u vreme kada je svet bio prilično nenastanjen nisu mogli da budu stalno gladni. S naporom, ali efikasno, su naučili sve što im je bilo potrebno za biološke i fizičke potrebe. (U moderno vreme najviše ratuju civilizovani, razvijeni narodi!)

Kainova bolest je nastala iz greha gordosti. I, iz neznanja: Nije znao šta čini, nije, u svetu kakav je bio u to vreme, imao ni kakav primer, paradigmu po kojoj bi se samoodredio. Prvo osećanje posle tog čina, posle susreta s Bogom, je bilo – STRAH. (Strah je osećanje, pojava koja nije mogla da postoji u rajsko vreme.) Disfunkcija, poremećenost duše, bića čovekovog, je generator svih sledećih bolesti. Kainova bolest je bolest rata, bolest ratnika. (Mora da je bilo jezivo strašno jedini na svetu „imati strah“, bojati se „da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi“.) Ratnici se boje da drugi njima ne urade ono što oni nameravaju. Boje se celog sveta i sklanjaju se, kriju u gradove.

Izopšteni su iz sveta.

(„Izopšten“ – onaj koji je izdvojen iz „opštosti“ zajednice. Zanimljivo je da kod većine plemena (ljudskih zajednica) u drevno vreme, izdvajanje, izbacivanje iz zajednice predstavlja najgoru, najtežu kaznu. Smrtna kazna je blaža kazna, milosrdna zamena za izopštenost. Zanimljivo je, a s tim će se većina složiti, da je u moderno vreme „izopštenost“ naprosto „opšta pojava“, „kazna“ koja se (i bez krivice) primenjuje na skoro celu civilizaciju.) (Gradovi su skupovi usamljenih ljudi.)

Strah je deo njihovog bića.

Osveta je njihov odgovor.

Kroz strukturu hijerarhije društva se uspinju iznad zajednice ljudi i počinju da se svete.

Sloboda…

 1. Najveći od svih darova koje je Bog podario čoveku. Jedinstveni, neprocenjivi dar u prebogatoj vaseljeni! (Mislim da ga ni anđeli nemaju!) (Shvatam ga, pre svega, kao apsolutnu nezavisnost volje i odluke, umnog ili razumskog procesa kojim se ostvaruje volja i odluka. (Fizička sloboda, u svim njenim oblicima, je sasvim sekundarna i, na ovom mestu, nebitna za ovu povest.)
 2. Najbeznačajnija „stvar“ koju čovek poseduje. Lako razmenjiva čak i za sitnice kao što je „večera“. (U moderno vreme veoma su cenjeni ljudi koji je uopšte nemaju. Razvijena je čitava „industrija“ bižuterije koja se nudi pod etiketom „ljudskih prava i sloboda“:)

Zaista, u Božjoj Vaseljeni gde sve, do najsitnije čestice, postoji i menja se po Volji Boga, Sloboda Čovekova je jedini deo koji je u potpunosti samo čovekov i u koji ne može niko i ništa da se umeša. Sloboda je Božja osobina podarena samo čoveku. Božanska vrednost i moć!

Imaju je svi ljudi.

Čim nešto imaju svi ljudi, odmah je, među ljudima, podcenjeno i obesmišljeno. (Recimo, kao i dar stvaranja života.) Jer, recimo, – večeru nemaju svi i već je više cenjeno i vrednovano.

S druge strane, zlo, zle sile znaju pravu vrednost slobode i svu svoju moć i trud usmeravaju na pokušaje da je čoveku oduzmu. Jer, sve je moguće oteti, ukrasti, oduzeti čoveku, sve do samog života… Samo Slobodu niko i ništa ne može oduzeti bez svesne i namerne čovekove slobodne volje da je preda!

Slobodan čovek može sve. Čovek bez slobode je obična ljuštura, prazan materijalni objekat. (Naravno, nije sloboda jedini sadržaj u čovekovom biću, ali je po svojoj vrednosti najznačajniji.)

„Svet se kaže – MI“ i čovekove individualne vrednosti i osobine uvek postaju realne jedino u tom, zajedničkom, svetu…

Svet u kome su Veze među ljudima žive i postojane, koji nadograđuju biće čovekovo a ne sapinju ga. Jedinstven je čovek i slobodan a Veze s ljudima ga ojačavaju i oplemenjuju.

Zapadna logička misao, naviknuta da dela u isključivim opozicijama, ne može ni da racionalizuje ovu opciju, pa –izgleda- ni da egzistira u njoj: kako, čovek, uvezan tolikim koncima i lancima, a sam i slobodan, pa postaje još slobodniji, njegova sloboda dobija nov, bogatiji i moćniji sadržaj i snagu…

…Jeste li videli i osetili kolo, igru grupe ljudi, uvezanih pravilima i voljom da zajedno pokažu i iskažu Jedno, koje ne čine kao zbir pojedinaca, nego jedinstvo u duhu, težnju da nadvladaju i nadvise sva ograničenja koja su nadređena i nadmoćna svakom pojedino i svima posebno. A, kada ih igra ponese, kada igra postane jedan od igrača, kada svet zavibrira ritmom igre, kad se korak složi, sklad uznese, jednom ukrasi se voljom, kada noge složne trenom tupnu, od dva skoka polet jedan  jata ptica zrak zavetri, vatru srca kad raspiri, među svim tim ozarenim ljudima kako ćete neslobodnog naći!

Jer, sloboda nije moja volja da činim šta bilo besmisleno, slobodna je moja volja da u sklad se unese, sam da bolji budem, ljudima i svetu sebe boljeg doprinesem.

Sloboda je izraz volje, ali sloboda nije prazna volja. Sloboda je moć da u svoje biće unosim usklađene moći, da po putu večnom u Ljubavi uzrastam do najboljeg što mogu.

Slobodan sam da se oslobodim!

Slobodan sam da (ne) budem gladan, slobodan sam da (ne) jedem, slobodan sam od hladnoće, slobodan sam da se branim, slobodan sam i da trpim, slobodno da ljubim, slobodno da ženu svoju trpim, slobodno u vaseljeni večnoj slike prapočetka da na zemlji slikam, slobodan sam da po zemlji skitam, koracima svojim od puteva dušom pevam. Slobodan sam od vazduha ali slobodno ga dišem. Slobodno po vodi plovim ali mogu da je pijem, vodom sveta svoju činim.

Ovako definisana… sloboda može biti bilo šta! Ovako shvaćena, sloboda je to: potpuni opseg volje koja je zaronjena u Ljubav. (Opoziciono i isključivo mišljenje je dobro za praktičan svet i život. No, o njega se prilično saplićemo u apstraktnom, metafizičkom svetu! Razum nema „fina podešavanja“ i intuitivnu širinu Uma. Teško je razumeti kako nešto može biti i „i-i“, „ili-ili“, „ni-ni“. Um lako plovi među ovim opozicijama, oslanjajući se na kormilo Srca. (Uopšte uzev: pojam-relacija „A“ – „neA“ je veoma rogobatna i u najmanju ruku – sumnjiva. Jer, nepouzdano je i „A=A“ i „A=B, B=C, → A=C“…Dakle, treba: „A“ teži „A’“, „A“ je slično „A’“… Nema takve „stvari“ u Vaseljeni koja je jednaka samoj sebi! Dakle: „A=A’“.)

Sve mi je slobodno! Ako li se u Ljubavi porobim!

No, kako onda da shvatimo kad je čovek slobodan, kako da ga prepoznamo?

Veoma je teško u racionalnom mišljenju prepoznati i definisati očigledne stvari, ideje, pojmove, apstrakcije… No, razum ima svoja ograničenja i s njima moramo da se pomirimo, prihvatimo ih i prepustimo pitanja i odgovore Umu, gde su neposredno jasna! (Ne bih kategorije Uma „prepustio“ ni „aksiomima“ ni „intuiciji“. One su veoma slične, ali ne sadrže etičku komponentu. Etika (sasvim u povezanosti sa Estetikom) je neophodna mišljenju! Ne samo u smislu „moralne određenosti“, već, naprosto, kao „duša racionalnosti“! Takozvano „naučno“ i „logičko“ mišljenje je potpuno ispraznilo Vaseljenu i napravilo od nje mehanički kosmos i to nas vodi u potpuni ponor, vakuum ne-bića… u krajnjem – nacerenom zlu. (Ne treba se nauke i logike odreći. Korisne su za materijalno-mehanički deo Sveta. Ali, sasvim su nepodesne za Znanje Sveta. A tu – jedino Pesništvo suvereno i istinito i hoda i plovi! (Eto, primera radi, nikad razum ne može da razume i prihvati kako po nečem potpuno „mekom“, fluidnom, transparentnom… takvom da se kroz njega lako prolazi, uranja, plovi… a u isto vreme je sasvim čvrsto, nerazrušivo… pa po njemu hodamo, od njega gradimo!… Umu Pesništva je to sasvim jednostavno. U tome živimo, to je naš Svet!)

SLOBODNOG ČOVEKA (U)VIDIMO!

U Svetu, u Životu, ovo je sasvim jasno! U svetu i životu, kojima pripada i ovaj tekst, ovo može da bude samo početna pretpostavka. Razmišljajući o mislima kojima bih mogao da obrazložim ovo viđenje čoveka, video sam da bi mi bio potreban opširan i negativan (šta sve čovek „nije“ da bi bio slobodan) opis. Posebno me brine nužnost da bi trebalo da se što više udaljim od parcijalnih ljudskih konteksta i mišljenja. Ovo naročito jer živim u vremenu i prostoru skučene, rigidne i sasvim neslobodne civilizacije. Naravno, ova civilizacija se formalno odrekla i ropstva i diktature i ekploatacije i zabranjivanja mišljenja i govora… Kad, gle, nikad ljudi nisu bili usamljeniji, uplašeniji i ropskiji nego sada i ovde! Ne mislim ni da je lakše živeti pod bičem i lancima, zatvorenog tela i misli negde okolo i u drugo vreme. Mislim da je ova civilizacija, u odnosu na druge prostore i vremena, perfidnija i lukavija! Mislim da je zarila kandže dublje u suštinu slobode i da nas je realno oslabila nudeći iluzije slobodnog društva i udobnosti. Mislim da bih se lakše snašao pod bičem i u lancima ali bih se borio, jasnije video zlo i laž. Ovi su lanci mekši i savitljiviji, ove su niti srasle sa mojim životom, laž je u svemu što se ulaguje mojoj lenjosti i povlađuje strastima. Telo se predaje narkotičkim flidima a duša mi se sapliće i zapliće i tiho pišti od tuge. Nema Ljubavi!

Ova civilizacija se odrekla Ljubavi i udavila se u strastima!

Radije bih mukom se hranio i grančicama suvim od studa branio, samo da oživim… Ali, ili sam već mrtav ili ne vidim gde i kako da umaknem! U mesta gde nema ljudi, u pustinju koja nije pusta od trave i vode no je pusta od ljudi koji su zlom zaraženi. (O, vi, „realisti“ koji mi kažete da pustinjaštvo nije zabranjeno i da neću izdržati patnje tela…! Ne! Par meseci mi treba da naviknem telo! Ali, nema više pustinje! Pustinjaštvo niste zabranili ali ste pustinje uništili, zatrovali!… Znam, gde god da krenem, na vas ću naići, „slučajno i dobronamerno“! Niti su vaše tiha paučina i dušu mi sapinju! Kaznom ste se najtežom i najgorom naoružali, izopštenjem! Čovek sam da je bira… Zar!?)

Sloboda je živeti među ljudima u Ljubavi!

Deo svoje lične, apsolutne slobode čovek mora da preda zajednici. Kada je preda, jači i bolji postaje. Tada za srećom može da pođe. Kada ženu svoju pozna i kada polovinu sebe podari jer će samo tako ceo postati. Tada će slobodno u Raj ući!

(Jezivo lice ove civilizacije najočitije vidim u izrazu žene, majke koja je prinuđena da se opredeli između „karijere“ i deteta. (Majčinsku ljubav vidim kao najjaču silu u ljudima i među ljudima. Zbog specifičnije i neposrednije veze sa životom deteta, majke su mnogo bliže nego očevi.) I, tu najjaču silu, najveću sreću i ljubav, žena je spremna da podnese kako bi bila robinja korporacije. (Šta je drugo „karijera“ nego golo robovanje korporaciji. (Jer, ako ima neki posao… to je posao i time ispunjava deo obaveze prema društvu i materijalnom životu…) No, „karijera“ je nešto drugo. „Karijera“ traži samu slobodu, samu dušu… Posao je posao, i ljudi ga obavljaju, daju deo slobode za nešto materije…! Za „karijeru“ u korporaciji morate da date ne samo svoju fizičku i umnu snagu… Morate da date srž svoje slobode. To je „najveći izum“ mračnog XX veka i njemu su podložni i muškarci. Zašto onda govorim samo o ženama… Jer, žene imaju taj neprocenjiv dar materinstva! Očinstvo je, takođe, dar, ali, uslovno rečeno, manji nego materinstvo i muškarci ga u toj meri nisu ni svesni! Zato je ženska žrtva mnogo veća, bolno ogromna. I, nesamerljivo bogata majka ga daje, svojevoljno i namerno, za bedu da bude sluškinja korporacije. (Jer, korporacije su daleko nadmašile i „posao“ i „firmu“ i „instituciju“… Svi su svesni da su korporacije, na svoj mortalski način, žive!…) Lakše je bilo ženama kojima su ratnici otimali decu za janičare, jer su se borile, tugovale, patile, negde u dubini i nadale da će detetu biti dobro… Lakše, jer na toj nesreći nije bio pečat sopstvenog pristanka. Te žene su silovane na najgori način. Danas se žene odlučuju za kurvarstvo. Danas su prinudili žene ili da uopšte ne postanu majke ili da se odreknu, i to – s voljom!, zajedničkog života sa detetom, ljubavi koja je živa i raste! A, sve to – zašto?! Za licemerne mrvice društvenog statusa i nešto bižuterije iz magacina zla… Ne zameram ja ženama, one su u istoj nevolji kao i svi, već proklinjem takvu civilizaciju!)

Eto, to je primer „civilizacije zla“ i pokušaj da vidljivom učinim distinkciju između „prirodnih“ nesloboda i perfidno zle neslobode ove civilizacije.

U propasti ove civilizacije se (zasad) ne vide ruševine kuća i zgrada, ali su dom i porodica u ruševinama. Ne vide se leševi, ali se vide mrtvaci i veoma su popularni kao vampiri i zombiji.

Sloboda je živeti među ljudima u Ljubavi!

Deo svoje lične, apsolutne slobode čovek mora da preda zajednici. Kada je preda, jači i bolji postaje. Tada za srećom može da pođe. Kada ženu svoju pozna i kada polovinu sebe podari jer će samo tako ceo postati. Tada će slobodno u Raj ući!

Kako su ljudi došli do toga da svoju najveću vrednost, svoje najveće bogatstvo, svojevoljno i budzašto predaju za đubre i ništavilo!…

Kainova bolest je zatrovala jedan deo čovečanstva. Postali su ratnici. Bez jasnog i prirodnog povoda su počeli da napadaju i zlostavljaju ljude koji nisu bili u toj bolesti. Kad se greh ubistva uselio u ljude, kad su se svesvetske Veze pokidale i Ljubav prestala da bude Okean u kome su ljudi živeli, zlo je počelo da se širi.

Zamislite zajednicu ljudi koja živi svoj drevni život. Rade naporno, svet i zemlja im višestruko uzvraćaju i svega potrebnog imaju. Ponekad se spore, ponekad se namuče i umore. Ponekad im priroda i okolina štetu učine. Ipak, potrebe su im prirodne i nikad nisu veće od mogućnosti. Nevolja nikad nije nepodnošljiva. Ljubav među njima zaceli sve rane i uvek svane novi dan. Govore i pevaju. Pesma utoli glad i ublaži bol.

Bolest Kainova napada neko drugo ostrvo ljudi i bića njihova su progonjena nekom silom. Bića njihova drhte od straha i u njima praznine nestale ljubavi počinju da zjape i ponor pohlepe gladuje i traži šta-bilo da se utoli. Imaju sve što ima i ona druga zajednica, možda čak i više. I da nemaju, dalo bi im se. No, ljubavi i sreće nemaju a toga je gladna duša. Hoće da ih otmu.

Ljudi s izbezumljenim licima i pocrnelim očima napadaju i zlo čine.

Normalni ljudi mora da su zaprepašćeni. Nikad tako nešto nisu ni videli ni čuli. U njihovom umu nema primera po kome bi se učili i shvatili. (Šta je Avelj mogao da misli, šta da čini kada ga je Kain napao i ubio! Obojica nisu ništa razumeli, bili su svedoci nečeg nepojamnog. Šta su Adam i Eva mogli da misle, kako da razumeju da je iz tela jednog sina nestao život a da je u telu drugog, u očima njegovim nešto nepoznato, bez-umno! Ništa nisu mogli da razumeju.) Kainiti su napali, Aveljiti su mogli samo da se parališu umom i telom.

Telesna smrt je dovedena na svet. (Setimo se da su Adam i Eva već umrli po grehu. To je bila smrt njihovog stvorenog bića, savršenog bića. Telesna smrt je tek usledila.)

Napadnuti ljudi su, verovatno, reagovali samo na bol, instinktivno i nenaučeno. Uzvratili nisu.

(Slično su, recimo, reagovale domorodačke zajednice Amerike i Australije na Špance i Engleze i ostale „civilizovane“ pridošlice. To što smo mi naknadno obavešteni da su oni bili „primitivni“ i „neuki“ je obična laž. Imali su sve što je potrebno ljudskoj zajednici: i hranu i pesmu! Nisu imali pohlepu zla koja je Engleze i Špance činila „superiornima“. Ovakvi primeri u mom „civilizovanom“ obrazovanju su me uvek zbunjivali. Nisam mogao da shvatim kako ti jadni ljudi nisu uspevali da se brane, da se svete!… „Zaista, mislio sam, baš su primitivni!“ Nailazio sam i na mitske priče o sličnim događajima na samom evropskom kontinentu: kako ratnici-pljačkaši napadaju mirnije, naprednije, umetničkije… zajednice a one, jednostavno, ne pružaju nikakav otpor.

Zaista – „primitivno“!)

Kako naprednije i bolje ljudske zajednice stradaju i propadaju od gorih, od zla obolelih i bezumnih ljudi?

Ima primera u ljudskoj istoriji, možda sumnjivog predanja i nesavršenog primera, ali ih ima… Gandijevski otpor Englezima u Indiji nam je najsvežiji, poznat, uspešan… No, domet mu je bio kratak i, na kraju, poništen. Englezi su otišli, ali je u Indiji, među Indijcima, problem ostao i zlo se nastavilo.

Primera ima ali Ljubavi nema.

Nema je među ljudima i zlo je lukavije, mnogo mudrije u znanju dobra i zla i pobeđuje i u svetu vlada.

Jedina nada ljudima je Ljubav. Ali, Ljubav je „slaba“ i niko ne veruje u njenu moć. Oni koji veruju, koji žive u njoj, su malobrojni, toliko malobrojni da su, ustvari – usamljeni i slabo je njihovo svetlo u teškoj pomrčini, tek uzdah probude i tugu jer su nemoćni da je prenesu na bližnje. Ako ih i bude dvoje-troje u zajednici, pogledaće na grozu svetske nesreće i pognuće glavu… Šta mogu? Sȃm Isus je Reč doneo i sȃmu smrt pobedio, a ljudi, gle, još u zlu žive i pogibaju! Šta da urade slabi ljudi. Da ustraju u trudu i sami se SEBIČNO spašavaju… Ali, nema Carstva na svetu ako SVI nisu u Ljubavi. Zar ćemo čekati i u Carstvo pojedinačno ići i, na kraju, Svet ostaviti u zlu da pakao postane! A, Svet je od Ljubavi stvoren i za čoveka i Svet se kaže MI!

Nema odgovora u znanju dobra i zla. Odgovor je ostao u Raju, među ljudima drevnim, pre greha i pre semena opalog iz kušanog ploda drveta znanja dobra i zla.

Jer, zlo se neprekidno širi među ljudima.

Jer, kada su bezumni Kainovi ratnici zlo činili, preživeše neki ljudi i na njih se zalepi seme bolesti i sami postaše Kainovi ratnici. Naučiše se zlu i postaviše zlo iznad sebe i drugi put se odbraniše i behu tada zadovoljni. Ratnike-branitelje u pohvalne pesme postaviše i nastradale opevaše i ratnici se popeše na gordu kulu i od svojih se ljudi ukloniše i pogordiše! Uz sebe uzeše pesnike da im pesme i ode pevaju. Jer, telo se hranom siti a duša pesmom ljubavi. Hrana telo brzo zasiti a duši ljubav (kroz pesme opevana) stalno treba. Ali, ovakva ljubav je lažna a duša je stvorena da neprestano u Ljubavi živi. Gordost i bolest kainova otvoriše usta pohlepe. Uzvisiše se na kuli i sa kule se pesma gorda pronese i nad ljude spusti. Pade kao kiša blatna i ljudi u njoj počeše da se dave!

Udaviše se u blatu i, gle, mrtvi oživeše mrtvilom.

Drevni ljudi nestadoše sa Sveta i Svet postade ne-svet!

Od samog greha-zločina, rata, mnogo je gora svest o tome da je rat neophodan i da može biti dobar. Ova svest se uvek svodi na to da je dobro ako mi ubijamo a da je loše ako nas ubijaju. (Jasno je da ova „logika“ ne može biti ni ispravna ni svrsishodna. Pre ili kasnije mač ove logike se vraća ili uzvraća.) Ta svest se vremenom proširila predstavom da „dobre“ ratove i ratnike treba hvaliti i duboko se uvukla i u umetnost.

Od groznice kainove, pohlepe nezasite, drhtali su ratnici. S kule gordosti gledali su u mrtvilo ljudi i prezreše ih. Pesme pohvalne uzeše umesto ljubavi. Odeliše se od sveta u gradove. Sasvim ubuđaše duše njihove, u patnji svojoj počeše da se svete nad ljudima slabim.

Podeliše se ljudi na gospodare i robove! Ta je podela postala osnov ovog sveta. Zajednička svim narodima, zajednička svim religioznim konfesijama. Počeše ljudi da obožavaju ratnike! Oni koji su u jednom trenutku štitili ljude postaše „večni“ tlačitelji. E, to je trenutak kada je drevni svet nestao i kada je počela istorija neprekidne propasti čovečanstva!

Ratnici su se obavezali da neće napadati i nasrtati na svoje ljude a ljudi su, za uzvrat, davali svoju slobodu, prestali da budu ljudi i postali robovi, postali stoka beslovesna…

Beslovesna, bez-slovesna, bez Slova,  bez Reči Božje!

(Moram da napomenem da ovde najmanje mislim na silom porobljene ljude, one kojima je silom oduzeta sloboda tela. Oni su, uglavnom, ostali ljudi. Ljudi koji preteško žive, čije su muke nezamislive… Ali, ostala im je ona unutrašnja sloboda, zadržali su volju da budu ljudi! No, veliki broj ljudi je počeo da daje svoju slobodu svojevoljno, iz slobode su predavali svoju slobodu. Teško mi je da današnjem čoveku uopšte predstavim taj lom duše koji je morao da se desi u ljudima da bi to moglo da se desi. Današnji ljudi žive u tom i takvom stanju, njima je to „normalno“ i još su „srećni“ kad „uspeju“ da sebe prodaju! Ustvari, to je smrtni greh! Jer, posle njega nema povratka, nema mogućnosti ni za pokajanje!)

Opusteo je Svet, svet je ostao bez ljudi!

(Uvek sam se čudio nad pričom o Sodomi i Gomori. Ljudi su se iskvarili, potpuno udavili u grehu… Uništeni su! Sodoma i Gomora su danas svuda, ceo svet je sodomizovan! Ne mogu ni da zamislim šta još, koje još grehe mogu da učine pa da budu uništeni kao čir, kao kancer…! Da, preostalo je još ljudi, još ima slovesnih ljudi, možda zbog njih i ostali žive… No, NE!… Pomislim da Bog više na svetu ni ne vidi ljude! Nisu li izgubili ljudsku suštinu i postali stoka beslovesna…

Možda Bog više ne vidi ljude jer ih ni nema! Možda je Bog Ljubav Stvoriteljsku povukao iz sveta i sveta više ni nema!)

Ipak, deca se još uvek rađaju, još uvek se Ljubav Stvoriteljska izliva na Svet!

Ipak, očigledno mi je da najveći broj ljudi na svetu živi prosto radeći, ispunjavajući svoje potrebe i u srcu ne smišlja zla i ne povodi se za zlom. Normalno i po prirodi svojoj. No, svi ti ljudi u svom biću imaju pitanja i nevolje koje, kad se postave i dese, a nisu u okviru matrice (pred)postavljenog sklada (mira) reaguju ne-slovesno, ne-voljno, rekao bih – u nesvesnoj zabuni, nekom trenutno haotičnom stanju bića… (Jer ne znam što činim, jer ne činim ono što hoću, nego na što mrzim ono činim. (Apostol, Rim. 7, 15) Ne bih prihvatio da se na ljude odmah stavi žig greha! (Pokajanje i oproštenje su sastavni deo matrice sklada u kojima pravo čovekovo biće egzistira. One, zaista, brišu „grešku“.) No, kada „greška“ postane nova, drugačija matrica u kojoj biće nastavi da stalno živi, „greška“ postaje živi (neprestani) greh! Čovek gubi svoju ljudskost. Gospodari-ratnici namerno ili nenamerno u ljudima pobuđuju tu zbunjenost, za-bunjenost (buna, bunilo…) jer je to stanje-kontekst u kome ostvaruju potrebu svoje ne-ljudske pohlepe, nezasitosti bića, gospodarenja…!

Gospodari nisu ljudi, robovi predaju svoju ljudskost…!

No, sloboda još uvek vredi, još uvek je najveća vrednost u Vaseljeni.

Istorija, čak i prosto istoriografski posmatrana i tumačena, i ne u okviru Duha, gde se vidi samo kao potpuno iščašena, ljudska istorija u svojoj hronologiji ima povremena i nelogična „iskakanja“ čak i izvan svog pretpostavljenog-autologičnog reda. Nekada se neki deo ljudskog roda , neki narod, neka klasa, neočekivano i iznenađujuće, na neki način izdvoji, posebno odluči u uobičajenom toku istorije, svoje i svetske. Nekad je to (i uglavnom je) neki silovit i nasilan uspon i prodor ratnika (Huni ili Mongoli, recimo, u evropskoj istoriji) ili je prodor novih pronalazaka (uglavnom tehničkih, kao u Evropi u XIX veku). (Naravno, „iznenadnost“ je posledica lokalne izolovanosti i neupućenosti u celinu, što je osnovna slabost evrocentrične istoriografije. Recimo, Mongoli su vekovma rasli pre no što su pod Džingis-kanom dostigli vrhunac i iznenadili Evropljane. Industrijska revolucija i doba velikih pronalazaka u Evropi je očigledni vrh naučnih napora Kineza, Arapa, starih alhemičara… Kada se njihovo znanje iznenada izlilo na plodno tlo novootkrivenog kapitalizma evropske buržoazije i bogatstvo „novih“ kontinenata. (I sami kontinenti su iznenadili samo Evropljane!)) Osnovna mesta evrocentrične istoriografije su „da je neki sposoban vladar nešto pametno isplanirao i spretno uradio“ i da je „genijalni naučnik nešto otkrio“. U stvarnosti, realnoj i sveljudskoj, to tako ne biva. U slučaju Mongola i Huna, inspirativnost nekih žena je počela odnosno završila neki proces. Velika otkrića nisu neočekivana koncentracija inteligencije već dominacija „mamonističkog“ (novčano-pohlepnog) duha koji je ovladao zapadno-evropskim bićem ljudskim. Hoću da kažem da su neke neprimetne, naoko nevažne sitnice, kamenčići spoticanja, okidači-detonatori već nakupljenog eksploziva ili da opšta (sveljudska) duhovna stanja čine ambijent u kome je nešto moguće ili je neostvarivo. (Naravno, sva ljudska dela i ustrojstvo celog sveta su samo rezultanta sveljudskog „vektorskog“ slaganja, sumiranja sila. Izdvajati neke ili nečije posebnosti je pogrešno, pogotovo iz pozicije ideologije o stalnom i neprekidnom (kauzalnom!) progresu, usponu civilizacije.

Otpavši iz SveSvetskog Duha Ljubavi, reka čovečanstva je postala samo haotično kretanje, bez smisla i cilja, ka mračnom ponoru samouništenja.

U Povesti Ljudskog Roda postoje iskakanja i ispadanja. Počevši od Prvog greha, pada i  posle kainozne bolesti, i gradnje Kule i Grada vavilonskih, početka rasejanja i uspostavljanja okvirne hijerarhije  i ratovanja kao „prirodnih“ osnova egzistiranja ljudi u zlu… tj. početka ljudske istorije (propasti!), permanentnog obitavanja u okruženju Bolesti, Straha, Rata, Gladi i Smrti (apokalipsi). Sve su ovo osobenosti stečene u grehu i sa grehom, bez osnove u (stvorenom) biću čovekovom. Neke od njih su toliko bezumne, protivprirodne za sam ljudski duh, da mi više izgledaju izvan-ljudske nego iskvareno-ljudske. Jedna među tim osobenostima je posebo istaknuta u modernom dobu čovečanstva. Na prvi pogled – izgleda skoro ljudski. Na drugi pogled, kad se uzme u obzir njena jeziva rasprostranjenost i duboka ukorenjenost u ljudima, deluje zastrašujuće bez-ljudski.

Jedini demon koga Isus Hrist imenuje u Jevanđeljima je mamona.

Ne možete Bogu služiti i mamoni.

Demon novca.

Ne verujem da su ikada u povesti i istoriji čovečanstva trgovci uživali čast i poštovanje. Za razliku od pesnika, zemljodelaca, veštih majstora… pa čak i ratnika, trgovački posao je preziran. Kao neki lešinari, grobari, đubretari, osobe koje su iza drugih sakupljale odbačeno, propalo, nepotrebno, suvišno i prljavo, trgovački posao je prihvatan jer je bio koristan ali nikada nije bio poštovan. (U svim pričama i predanjima, trgovci su obeleženi kao osobe čiji rad ćete prihvatiti ali nećete sa zadovoljstvom sesti s njima i uživati u razgovornoj priči. Njihov posao je toliko ostao omražen u zajednicama da su maltene jedini posebno označeni i, na neki način i zabranjeni, u raznim religioznim konfesionim propisima. Kao i prostitutke, dželati, poreznici… smatrani su nečistima…

Danas su, eto, gospodari sveta.

Nejasno je kako je novac došao među ljude. U redu, stoji ta priča o potrebi efikasne razmene dobara i deluje prilično logično. S druge strane, novac se pojavljuje i kao oznaka gospodara. Gospodari su ga stvarali i na njega svoj lik stavljali. Novac je bio i materijalna zaloga rada i bogatstva ali i izraz zajedničke volje, dogovora među ljudima da to-i-to  predstavlja mernu jedinicu. Zlato i srebro su prihvaćeni i kao „plemeniti“ metal zbog svojih fizičkih osobina (trajnosti i sjajnosti) i kao relativna retkost. No, da se razumemo, njihova „skupocena retkost“ nije sasvim nužna pretpostavka za „opšti ekvivalent“. Jedina osnovana pretpostavka na kojoj se drži čitava koncepcija je opšta, zajednička saglasnost, slobodna volja ljudi da prihvate taj uslov. To daje vrednost srebru i zlatu. (Inače bi i srebro i zlato bili doduše materijali prijatnog i trajnog sjaja ali bez neke naročite praktične upotrebne vrednosti. Ni njihova relativna retkost nije od presudne važnosti. Mnoge ljudske zajednice na svetu su se koristile nekim drugim etalonima, školjkicama, kamenčićima… I, ne vidi se neka posebna potreba da „opšti etalon“ bude retko i teško dostupan. Ukoliko su ljudi saglasni u dogovoru da to-i-to bude etalon razmene, sasvim je svejedno koji je to materijal, makar bila i obična zemljana prašina. (Ja predam višak svog žita za šaku prašine i šaku prašine dam za prase: operacija završena. No, neko će da skupi gomile zemlje i da „kupi“ svo žito i sve prasiće pa će da nanese štetu celoj zajednici. Dakle, ovde se pojavljuje nepoštenje, zla namera, zlo delo… To nije predviđeno ni poželjno u ljudskoj zajednici! Ono što nije dobro, trebalo bi da bude sprečeno i uklonjeno iz zajednice kao i bilo koja prirodna ili neprirodna nevolja. No, u ovom slučaju, problem-nevolja se ozakonjuje, odnosno prvi put se u istoriji čovečanstva nešto što je nepoželjno stavlja u okvire zakona… A zakon je opšta volja zajednice, dogovor oko koga se svi slažu. Naravno, zakoni se donose da se spreči neka negativnost. Zloupotreba „opšteg etalona“ se zabranjuje.

(Da se podsetimo: nije etalon sam po sebi bio problem. Problem je bio nepoštenje. Dakle, kao i kod ostalih zapovesti (ne ubij, ne kradi, ne laži…), zabrana se odnosi na neku ljudsku osobinu-postupak koja je štetna za ljudsku zajednicu. Na izvestan način negativnost se, makar i negativno, legalizuje – priznaje joj se postojanje. Podsetimo se: u rajsko vreme nije bilo zakona-zabrana (osim: „ne jedite ploda sa drveta poznanja dobra i zla!“). Nije bilo ničeg da se zabranjuje jer – nije ni mišljeno ni činjeno ništa protiv ljudske zajednice. Ljudi su bili bez zla. Grehom-padom, ljudi počinju da čine zla. Počev od Božjih Zapovesti, pa nadalje, zakoni postaju deo egzistencije ljudske zajednice. U samom početku povesti ljudske, u drevna vremena, malo je bilo zakona. Nisu bili potrebni. Sa sve većim širenjem zla i znanja, zakoni postaju jedini i neophodni kontekst egzistencije ljudske zajednice. Ljudi su nekad živeli u ljubavi. Posle su počeli da žive u zakonu.

Zakon je zamenio Ljubav.)

Podsetimo se: (u mom tumačenju) Ljubav je sama osnovna Božja (pra)tvar, realna materija od koje je stvorena Vaseljena i Rajski Čovek. (Dakle, nije samo osećanje, apstrakcija koja opisuje neko stanje…) Kao Božja PraTvar suštinski je drugačija od materije. Ima svoju Etiku i apsolutno je Dobro. Božje je delo, emanacija Božjeg Duha i suština je i osnova Sveta. Čulni svet, svet dostupan ljudskim čulima, se oblikuje zajedničkom nadsvešću svih ljudi. (Svet se kaže MI!) U Božjem Svetu, Govoru-Tekstu kojim je opisan, ljudi mogu (iz svoje slobode) da oforme svoje pod-tekstove, kontekste u kojima realizuju svoje zajedništvo. Posle greha-pada, ljudi to i čine, ali su ti konteksti osnovani na „znanju dobra i zla“, nesavršeni su i, realno, po-grešni…

Zakon Ljubavi postoji u vremenu Raja. To je Sklad u Duhu, među ljudima i sa Svetom. Taj Zakon je bez zabrana i kazni, to je naprosto način na koji se ljudi među sobom i sa svetom usklađuju u postojanju i „vibraciji“… To je jedini prirodno-normalan zakon, način egzistencije u Dobru.

Božji Zakoni su pravila po kojima se ljudi upravljaju u povesti „dobra-zla“ posle pada i početka ljudske propasti. Zakoni koje ljudi sami propisuju početkom svoje istorije se, doduše, osnivaju na Zakonima, ali su sve nesavršeniji i po-grešniji.

Propast ljudska počinje i nastavlja se kroz istoriju od kule vavilonske-grada i rasejanja i degradacije ljudskih izdvojenih grupa-naroda (rasa, kultura… i parcijalnih religioznih zajednica (konfesija).

Grad nastaje iz straha i dalje (se) razmnožava i širi strah kroz hijerharizaciju ljudske zajednice i ratovanja.  Postojanje klasa-kasta je kontinuiran izvor nepravde i zla među ljudima. Uspostavljanje gospodarske i robovske klase je početni i krajnji izvor permanentnog zlo-činjenja u istoriji čovečanstva.

Selo je jedini prirodan-normalan način organizovanja-konstitucije ljudske zajednice. (Konkretno je povezano sa svetom, ne postoje (institucionalne) hijerarhije.)

Selo, ljudi u okviru seoske zajednice, (materijalno) živi od svog ličnog rada. To je jedini prirodan-normalan način.

(Da bih bio jasan, kad kažem „selo“ ne mislim na neki, bilo koji, istorijski oblik-model sela. Mislim na način organizovanja: ljudi u porodičnim celinima se grupišu po zahtevu svojih potreba i mogućnosti ispunjavanja u skladu sa svetom.)

Selo, u okviru svoje egzisencijalne matrice, nikad ne bi „izmislilo“ novac. Novac u selu ni za šta nije potreban.

Selo, u okviru svoje egzistencijalne matrice, je skoro „savršeno“. Može vrlo efikasno da zadovolji svoje potrebe a da ne nanosi štetu ni svetu-prirodi ni drugim zajednicama. (Ako ima viška, dobrodošao je. Ako ima manjka, rešivo je.) Maksimalno je usklađeno sa prirodom-svetom.

Selo je iz prirodnog sveta „došlo u probleme“ osnivanjem gradova, širenjem ne-kulture gradova… („Kult“… kultura… je reč koja je u svom pojmovnom značenju vezana za zemlju-prirodu, tj. svet… i ljudsku brigu-gospodarenje nad svetom (domaćinsko!) … selo se našlo okruženo gradovima!

Prvo je bilo napadnuto, ratom i strahom ugroženo!

Zatim je i u selo prodrla hijerarhija.

Zatim pohlepa! (Gomilanje neprirodnih potreba, nepotrebnih potreba…)

Sve je to ne-kultura stvorena u gradu!

(Kad kažem „kultura“, naravno da uopšte ne mislim na „razvijenost i podržavanje običaja dobrog ponašanja u zajednici“. Ova mehanicistička i isprazna  „umetnost“ podražavanja društveno prihvatljivih pravila ponašanja je samo izraz krajnje dekadencije duha. Ona, zaista, nema nikakve veze sa bilo čim duhovnim. Takođe, tek pomalo sam sklon da kulturu dovodim u vezu sa bilo kojim institucijama, umetničkim ili filozofsko-naučnim. One, bilo da ih shvatamo kao formalno organizovane kolektivne esnafe ili zajednički „duhovni“ napor udruživanja ljudi oko neke „ideje“, odnosno ideologije, su samo senke duhovnosti. Kultura mora da bude način, kompleksan izraz zajednice ljudi prema Svetu, Svetu Ideja (u najboljem smislu Filozofovog učenja o „ideji“), pojmovno transformisanje Ideje (Božjeg Sveta) u objektivan realitet ljudskog sveta. Naravno da, pre svega mislim na umetničku ili misaono-filozofsku transformaciju kojiom se objektivizuje metafizička apstrakcija. Ali, i svaka „životna“ objektivizacija (majstorsko-tehnička, zemljodelska, inženjerska…) spada u kompleks kulture. Ljudi u gradu ili selu imaju podjednake uslove i mogućnosti da vrše ovakav proces. No, grad nosi svoja psihološka obeležja, koja se „utiskuju“ u delo, izraz ovakvog procesa, i suštinski kvare, razjedaju „materiju“ dela, kvare strukturnu matricu, etiku dela i ono postaje ne-delo. Otuda je ovo ne-kultura grada i duhovna izopačenost. Dakle, ljudi individualno mogu podjednako da stvaraju kulturu i u okviru grada i u okviru sela. (To je druga tema…) Ali, kao izraz kolektivne svesti i objektivizacije, grad stvara ne-kulturu, selo stvara kulturu.)

Kroz istoriju selo je, na svaki zamisliv način, eksploatisano od grada. Vrlo grubo i mimo svake etike, selo je – silovano!

Ne-kultura grada je ne-kultura gospodara… I – robova! (Iz hijerharizacije, iz osnove straha i kainoizne bolesti izranjaju (kao devijacije duha-duše) i gospodari i robovi. Oni su simbiotska zajednica. Njihova nevolja i njihova odgovornost za poredak zla koji uspostavljaju je zajednička!) (Selo nema tu kategoriju. Selo je zajednica u slobodi jednakih pojedinaca koji su funkcionalno raz-vrstani.) Najočitiji element ovog procesa-kategorije je obična fizička pri-sila, osnovni alat kainoznih ratnika. U suštini ovakvog poretka je dominacija materije nad duhom. (Nadam se da nemam čitaoca-sagovornika koji će u činjenici da je „grupa ljudi koja je ratom savladala drugu grupu ljudi“ tom činjenicom dokazala bilo kakvu ljudsku prednost. Dokazala je, dozvolimo li tu apstrakciju, prednost zla, ne-kulture. Istorijski uspostavljena (i opšte-prihvaćena!) superiornost ratničkih grupa (naroda) je jedna od najcrnjih, najdemonskijih, najgorih „dostignuća“ tzv… civilizacije! (Reč i pojam „civilizacija“ u modernom dobu istorije je poprimila apsolutno pozitivno značenje. Ona ga nema ni kao reč! Kao reč samo i, doduše, tačno opisuje objektivnu, pri-silnu dominaciju grada. Pojmovno opisuje čitav kompleks ne-kulture, kainoznih devijacija ljudskog duha-duše. Dakle, činjenica da dominira, gospodari ne znači da je to i – dobro.

Civilizacija je ne-kultura!

U takvom poretku bilo je logično, „prirodno“, da naj-neprirodnije, otpale od Ljubavi i Dobra, zlo-namerne, demonske „sile-pojave“, kao što je i novac-mamonizam, zagospodare čovečanstvom.

Trgovci se u istoriji pro-javljuju na neki način kao „mamonistička sekta“. Zaista, ako se ozbiljnije pro-analizira struktura i fenomenološka uloga „trgovizma“ u društvu, otkrivaju se bitne karakteristike „paramističarske (interesne!) organizacije“.

Pogledajmo, pre svega, skicu kapitalizma, izvesnog društvenog fenomena, koji je u modernoj istoriji postao (i) pojmovna metafora neke apstraktne sile. „Sile“ po svojoj prirodi različite od antropogenetskog modela, „sile“ nekih drugačijih osobina ali sa imanentnom etikom, sa svojom „voljom i slobodom“. Volja kapitalizma je, doduše, ne-volja, ima svoja interna pravila i nad-ljudske osobenosti. Etika kapitalizma je etika surovosti i, mada, kao takva, nemoralna, ali je – „etika“. Ljudima se, u stvari, ukazuje kao neka nad-prirodna sila. (Nije „natprirodna“ ali je van i iznad ljudske prirodnosti.) Nije dobra ni poželjna, kao neki uragan ili vatrena pošast, ali postoji i po pravilu prirodnih zakona je neizbežna i nezaustavljiva. (Ustvari ima i odlike ničeanskog „nad-čoveka“, nad-prirodne sile, slepo amoralne ali dosledne.) To je fenomenološka slika kapitalizma. Realno-objektivno, razlika kapitalizma u odnosu na druge načine privređivanja i raspodele materijalnih bogatstava je sadržana u maksimizaciji i privatizaciji produkata rada prirode i zajednice. (Ako je u Drevnom Selu čovek stvorio višak vina ili hleba, čovek ga je podelio sa ljudima. U kapitalizmu čovek uzima viškove vina i hleba od ljudi i sakuplja ih u samo-samo-svom magacinu. U prvom slučaju, viškovi služe jačanju zajednice. U drugom kapitalista je parazit na telu zajednice.)

Definicija „klasične trgovine“ se tiče organizovane grupe ljudi koji obavljaju posao razmene materijalnih dobara između zajednicȃ ljudi. U okviru konstruktivne matrice čovečanstva koju su činile sela, ravnopravno udružene porodice ljudi okupljene po principu zajedničke volje i interesa, trgovci i trgovina nisu bili mnogo potrebni. Sela su, po pravilu i u skladu s prirodom, uglavnom i najvećim delom, materijalno bila samodovoljna. Materijalna proizvodnja je bila usklađena s potrebama i potrebe su bile usklađene s proizvodnjom. Viškovi su bili retkost (i raspodeljivani su interno), manjkovi su bili još ređi. (Treba primetiti da i „višak i manjak“ nisu toliko zavisni od rada, tj. proizvodnje, koliko od „potrebe“. Potrebe su, pak, veoma promenljive i relativne. Njihova veličina se često ili prečesto određuje psihološki. Realno-fizičke potrebe u konačnom zbiru su manji deo ukupne potrebe. Raznovrsnost i veličina potreba mnogo više zavisi od psiho-emocionalnog stava. Materijalne potrebe su više posledica „hoće mi se…“-stava nego egzistencijalnih nužnosti.) Naravno da u takvoj situaciji trgovina nije ni bila naročito važna niti trgovački posao cenjen i potreban. Prezir prema trgovini počinje iz takvog okruženja i vremena i evidentan je u svim posebnim grupama-kulturama.

Prevladavanje gradova na mapi čovečanstva menja situaciju.

Grad je kula gordosti, strah, izdvojenost od sveta i usamljenost među ljudima, hijerarhijsko-klasna struktura, rat, ne-kultura…

Trgovci su se pojavili u gradu kao potrebna zamena ratnicima. Pojednostavimo: ratnici su već i gospodari, uz sve ostale grehove u njih se uselila i lenjost. Da se ne bi stalno maltretirali izlaskom na sela, ovlastili su trgovce. To je selu verovatno izgledalo kao bolja varijanta. Ne bi bilo bola i pogibije a za svoju hranu su dobijali razne stvari od kojih su neke bile i korisne. (U gradovima se razvilo zanatstvo. Zanatstvo zaista jeste pozitivan deo grada. Pošto su sela bila premala „tržišta“, zanatlija u gradu, jednom centru, je snabdevao veliki broj sela. U selima ljudi, uz sve drugo, sami proizvode i alate. No, kako je za ovakve poslove potrebna i naročita veština, zanatlije su u gradovima mogli da se sasvim posvete i ljudi su dobijali dobre alate. U ovaj koristan proces se, nažalost, uskoro utisnula jedna tipično gradska karakteristika – pohlepa. Neprirodne, nepotrebne potrebe su počele da se ugrađuju i u selo. Nepraktični, nekorisni zanatlijski proizvodi su postali nepotreba potreba i pohlepa je širom otvorila svoja nezajažljiva usta. (Pohlepnost je, kao i kainizam, bolest duše.) Trgovci zamenjuju ratnike i ta promena, kao i mnoge kasnije u istoriji, u početku izgleda bolje, stvara utisak napretka. Uskoro će se pokazati da je cena mnogo veća i posledice mnogo gore.

Kada se i kako desilo da veliki broj ljudi zaboravi da radi. Lenjost izgleda kao jedan od najbeginijih grehova. Pre se smatra ličnom slabošću koja nema mnogo veze s drugim ljudima i životnom zajednicom. No, na stranu prosta činjenica da posao koji ne obavi lenčuga mora da obavi vrednica i da ukupno blagostanje zajednice opada zbog lenjosti… Lenjost je navika koja nas lišava mnogih životnih zadovoljstava. Normalna lenjost, ako je i ne smatramo psihičkom bolešću, svakako je katalizator, inkubator mnogih drugih bolesti koje priziva. Fizičko zadovoljstvo koje donosi rad je veće od zadovoljstva nerada. Rad je zaštitnik tela, rad je najmoćniji pro-socijalni mehanizam, rad nas povezuje sa svetom, prirodom i zajednicom. Rad nam omogućava da bližnje-voljene darujemo-iskazujemo ljubav… Odmor tela je divan osećaj jedino ako smo radili… Svi znaju koliko je slađi hleb i vino koliko više prija ako su usledili posle rada… Itd…

Ipak, od vremena nastanka gospodara rad je izgubio svoju privlačnost i ugled. Naročito fizički rad. Pa… i umni rad se rado izbegava… (No, moram da primetim da ljudi koji su na bilo koji način stekli „pravo“ da ne rade (penzija i sl.) po pravilu i s mnogo volje počinju da rade. Socijalizovani rad (zaposlenje) koji im je bio muka i teret zamenjuju, vrlo poletno, svojim ličnim radom. Gospodarenje je vremenom kod ljudi stvorilo odbojnost prema radu. Ta osobina je vremenom postala opšte-ljudski prezriv odnos prema radu i lišila nas mnogih zadovoljstava. Osim toga, u modernom svetu ne postoji skoro nikakva logična povezanost između rada i blagostanja. (U strukturi „plate“ rad je najmanja stavka. Prilagođenost, lojalnost, socijalna lukavost… su mnogo važnije…) Ako je čovek nekada morao na bilo koji način morao da bude porobljen da bi bio rob, danas se ropstvo implicitno podrazumeva!

(Ko god ne veruje u ovu napomenu o radu kao „izvoru zadovoljstava“ verovatno ne poznaje nikog od seljaka „starijih vremena“… Ti i takvi ljudi bi se naprosto psihički (pa i fizički)  razboljevali ukoliko ne bi mogli da rade! Lenstvovanje je njima kazna!)

S jedne strane pohlepa, s druge lenjost… su moćne „mengele“ koje su u nekom vremenu stegle čoveka-pojedinca i navele ga da „proda“ svoju slobodu i „uživa“ u ropstvu.

(„Uživanje“… Jedna od takvih, sličnih slabosti svojstvenih čoveku… Rekao bih da je prirođena i urođena… Tipična je i za životinje pa, na neki način, i biljke. Jedna od veza sa svetom, način na koji se vezujemo za svet i prirodu. Nemoguće ju je oglasiti za greh. No, s druge strane, stoji u izvorištu mnogih (svih?) strasti. Dakle, zaključićemo da neke ljudske osobine-navike ne moraju biti po-grešne, grešne a da se ipak učestalo javljaju kao po-grešne strasti. No, prirodne osobine postaju strasti kada objekat želje-potrebe na neki način zagospodari bićem čovekovim.

(Važno je da napomenem, za svaki slučaj, da ljudske slabosti ne smatram ni neprirodnim ni bliskim grehu. Ne smatram ih izvorom zla dok su granicama prirodne normalnosti. Eventualno insistiranje na „gajenju“ isključivo „korisnih“ ljudskih osobina pre može da nas odvede u područje greha nego „savršene ljudske zajednice“. Pod strastima podrazumevamo bilo koju neprirodno preteranu posvećenost nečemu (bilo da je stvar ili proces) i to se odnosi i na pozitivne i na negativne (pojave, procese). Takođe, čovek koji bi praktikovao isključivo korisne i pozitivne postupke bi se poistovetio sa mašinom. Slabosti, u prirodnoj meri,  nam obezbeđuju ljudskost.)

Ljudi su postepeno i permanentno počeli da napuštaju drevni svet. Osim što su to činili i fizičkim telom, izlazili su i iz Duha u materiju. Iz zajedničkog Sveta u parcijalne, podvojene svetove, iz Drevnog MI u narode i religijske zajednice-konfesije, iz sela u gradove, iz Ljubavi u zakone, iz slobode u ropstvo… Napuštanje Duha je oslabilo i personalne osobine. Ljudi su postali slabiji, gluplji. Lažne vrednosti su poput đubreta okružile ljude i odvojile ih od Istine. Takvi, postali su lak plen socijalnim predatorima. Osim ratnika-gospodara, koji su, ipak, definisani sopstvenim socijalnim kontekstom-matricom svoje egzistencije, zaista i intelektualno inferiorniji. Nedostatak socijalne „lukavosti“ je učinio njihovu epohu ipak… nekako – „podnošljivijom“. Prostoća njihovog gospodarenja silom je većini ljudi-robova ipak omogućilo suštinsko održavanje slobode. No, prikrivena plaštom prezrenja, nova klasa gospodara se pomaljala na pozornici istorije.

Trgovci, po prirodi svog posla, po kontekstu matrice u kojoj egzistiraju, su ovladali osobinom svog posebnog gospodara, toliko značajnom da je njegov nadimak, njegovo posebno, socijalno ime – lukavi. (Lukavost se, u skladu s istorijskom mimikričnošću njegove egzistencije, minimizuje u hijerahiji zla i smatra ne nekom posebno lošom osobinom, čak se i blagonaklono prihvata. No, čini se da su njeni dometi, još od pragreha, zaprepašćujuće zlokobni… Toliko da ugrožavaju same temelje sveta!)

Laž i mimikrija!

U samom Raju, savršenim ljudskim bićima, Adamu i Evi, su doneli zlo.

Šta očekivati od oslabelih, manje vrednih potomaka, kakvi su ljudi postali kroz svoju istoriju greha…

(Nadam se da ne moram da napominjem da pod „trgovcima“ najmanje podrazumevam ljude koji za svojom tezgom rade svoj posao. „Trgovci“ su ona „nevidljiva“ grupa ljudi koja u nekoj svojoj „kuli“ kuje zaveru protiv ljudi i sveta i koja neposredno saslužije sa đavolom-mamonom.) Možda izgleda da nepotrebno unosim neke „mističarske“ elemente u ovo, bar po nameri, razumno promišljanje. No, čak i u kategorijama racionalne, materijalističke, naučne „diskurzije“ moramo da prihvatimo realnu egzistenciju takvih elemenata… pa čak i ako ih prihvatimo samo metaforički. Osim toga, kaže se da je najveća đavolova podvala- uverenje da đavo ne postoji…!

Možda trgovci u samom početku svoje istorije nisu bili ovakvi kakvim ih prikazujem. Možda… Ali, sigurno je da su definitivno postali takvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINA KIŠA

Nedeljama već ne pada kiša. Letos, isto tako, a još je bila i nesnosna vrućina. Sada je sredina decembra i meni je temperatura, od 0 do 10, sasvim prijatna. Ipak, jako mi nedostaje kiša.
Ona mirna, ponekad snažnija, koja se čuje na olucima i ponekad se strese sa grana. Lišća više ni nema.
Nekad sam voleo da gledam zvezde. Sada bi bila prava prilika, hladno je i vedro, nema meseca. Nekad sam voleo da gledam oblake. Sada, uopšte, retko pogledam u nebo.
Ne maštam i ne nadam se. Svoju sam maštu pretvorio u idealističku filozofiju, prilično temeljno je postavio i samo se nadam da će je nekad-neko čitati. Druge nade sam prebacio u neki drugi svet, s onu stranu smrti. Kad tamo pređem, nadaću se da ću naći Linu. Posle svih onih divnih devojaka, samo mi je ona preostala. E! „samo“!… Lina je moja idealna žena, pomalo složena od svih onih za kojima sam čeznuo, u koje sam se zaljubljivao, koje sam ostavljao… i – Lina je lik iz mog romana. Nisam, u početku, mnogo mislio o njoj niti planirao da ima značajnije mesto u toj priči. Nekako tiho i neočekivano se nametnula, postala glavni stub a ja sam se zaljubio u nju. Sedeo bih u svojoj sobi, krio se u polumraku od vrućine i trudio se da namamim san u postelju i preživim još jedan na putu ka svom pravom domu. Lina me svog obuzela, okružila, činila boljim i hrabrijim. Danima sam se borio da je još malo zadržim uz sebe, da dišem njen dah i ogledam se u njenim očima. No, priča je tražila da ona otputuje i ja sam samo mogao da puštam tople suze dok mi se srce širi po celoj vaseljeni.
Kažu da je Pigmalion, ustvari, na kraju rekao: „Ne zaljubljuj se u svoj model!“Složio sam se s njim jer sam ponekad, zaljubljen, modelirao neke devojke u neke modele i teško prolazio kroz razočarenja. No, Lina nema svoj model u stvarnosti, ona je nastala sama od sebe. Prolazeći kroz mnoge (nejasne) metafore polako sam zaključio da mogu da je potražim tek ako se nađem u onom (svom) idealnom svetu.
U nekim danima sam šetao po beogradskim svetlima i senkama i gledao, tražio njeno lice. Mnogo sam lica video i nijednom njeno. Bilo je mnogo sličnih, ali, naravno, nje nije bilo. Da je vidim, znao bih odmah, toliko sam svestan njenog izgleda, pokreta, glasa. Ona je živa i negde je na svetu. To znam kao što znam da ću je videti u našem raju. (Jer, izgleda da je raj zaista stvoren samo za dvoje.)

Noć.

Troma, blatnjava, teško joj se lik razabire.

Kiša.

Mirna, nestalna, nesigurna u sebe. Predivno mekana i setna. Kao devojka na početku svog uzrastanja: još nesigurna u sebe a mreška se kao more pred buru od navale slatkih sokova probuđene žene. Od toga uznemirena čezne za mirnim zagrljajem, povratku u mirne dane koji su nestali pred bujicom očvrslih sisa, neukrotive zadnjice, paperjastih dlačica i kose zanesene na vetru novembarske hladne kiše. Imao sam jednu takvu u najlepšim danima kada još nije znala treba li da se ljuti ili plače, kada je još uvek volela sebe više nego bilo koga drugog, kada joj se razum bespomoćno povlačio pred plimom osećanja. Imala je kosu boje šume kada iz kraljevskih nijansi pozne jeseni prelazi i jednobojnost zimskih snova zamrzlih poljana i pucketanju vatre usred usamljene kolibe, bez straha, sva utopljena u ljubav.

Zaljubljivao sam se premnogo u svojim mladim danima i nisam birao. One su birale mene. Ipak, najviše sam voleo pametne i ponosne devojke. Najčešće se ispostavljalo da je ponos zaštitni sloj preko ranjivosti. Pamet nije vredelo kriti niti je silom pokazivati. Bila je tu, u očima i na licu i bojila ih u lepotu koja ima svoje eto, zato! Što su bile pametnije, to su više ćutale. Eh…

Ali nestale su gustim kišama svakakvih godina koje su se valjale preko mene i na kraju me, beznadežno izgubljenog, uvaljale u jad i bedu poraženog života i nerazumnu čežnju da se vratim svom jedinom domu. A, koga ću tamo sresti… Moju Linu iz romana ili neku od svih tih koje me se više ni ne sećaju. Kako ću, onda, Bože, u Raj! Nije Raj stvoren samo za dvoje: mora ih biti najmanje dvoje. Sam tamo – ne može. Lina je samo moja misao a ja, svim tim predivnim devojkama, nisam više ni misao.

Ima ih desetak i neko vreme sam još imao uvid u njihove živote i misli a onda su nestale i nadam se da više nikad neće da me vide. Ljut sam jer me izjeda ponos i detinjasta krivica što su dopustile da tako propadnem. Ja, koji sam bio odvratno samoživo i samougroženo biće.

A, eto, neke su me bar neko vreme i bar mislim volele. A ja sam stalno bio nezadovoljan jer mi je nedostajalo ono jedno rano jutro kada ću da ustanem i da odem zauvek. Sada mi je jedino zadovoljstvo da dočekam zoru, prve šuštave zrake svetlosti i zaronim se u mrak sopstvenih zatvorenih očiju.

Beznadno sam i neobjašnjivo usamljen na svom besmislenom putu, sve više i bukvalno živim u svom svetu i sve teže se služim razumom kako bih opstao među ljudima koje ne podnosim i u svetu koji obožavam.

A, eto, ni traga neće biti imenu mome među ljudima ni na svetu.

Ja zaista s naporom i sve teže uopšte postojim među ljudima. Sve teže uopšte shvatam šta se to dešava i zašto. Ostajem na svetu jer ne znam kako da napustim igranku a da ne načinim neprijatnost. Ispostaviće se da niko neće ni da primeti da sam nestao posrćući u nekom mraku po nekom bespuću iako sam mislio da mi je pod nogama bar nekakva staza.

Sam i uplašen.

Hoće li zašuštati moje breze i dozvati zoru da je vidim da me pomiluje i da se osmehnem u zabludi kako je svetlost i meni večna. Živeo sam svoj san a on čak nije ni bio lep. Bio je mučan i konfuzan. Nisam mogao da pobegnem iz njega. Imam 55 godina a od života možda imam 5-6.

Čekam da dođe kiša. Na weather sajtu vidim da će to biti prekosutra. Na jazz sajtu iz Sijetla slušam džez. (Ovaj za vreme je takođe iz Sijetla.) Mislim da bi mi se u vreme kad sam bio mlad dopala cela ta stvar sa internetom. Mogao bih da pišem i priče i pisma i da slušam džez. Sada slušam džez i pišem priče i romane. Pisma, čak i ova e-majlovska, niko ne piše i niko ne čita. Ipak, nekad bih, uz oktobarske kiše, bio srećan. Sada nisam.

Sada uopšte nisam srećan. Ponekad sam zadovoljan onim što pišem. Pišem tako da se što više vratim u stvarno daleku prošlost, da pišem kao što su Drevni Pesnici nekad pevali. Time sam se, naravno, isključio iz ovog sveta a u tom Drevnom, naravno, ne mogu da budem. Ovde mi se i ne živi, tamo ne mogu…

Tako… Samo čekam kišu…

Kada pada, lepše se i lakše osećam. Ne znam zašto. Verovatno zato što obožavam vodu. Ali je se i plašim. Plaše me mutne i duboke vode. Plaši me ta neka snaga, prevremenska snaga. Volim da je gledam, satima… Jedan od najlepših doživljaja iz poslednje godime u mom gradu je kada sam pod nežnom kišom sedeo na obali, umivao se vodom iz reke… Bila je noć i svetla grada su se rasprskavala u hiljade i hiljade duga i iskrica. Bilo mi je mirno, bilo mi je lepo,bio sam gospodar sveta.

Mučan je taj osećaj kada si gospodar sveta…

Sada sam na početku svoje osme životne potrage. Nadam se da će biti i poslednja, jer je ova faza nestajanja. Među ljudima sam u velikoj meri već i nestao. Svet me još drži tek toliko da nisam siguran jesam li živ ili sam već umro. Užasava me ta mogućnost da sam već umro a da to još nisam shvatio i prihvatio. Da živim u svetu koji je plod moje svesti i da gubim užasno vreme između paklenih ljudi i rajskog sveta…

Eh, koliko je sve predvidivo.

Bila je kiša u Gradu koji je pojeo moju mladost.

Od trenutka kada sam stigao, do trenutka kada sam, trećeg dana, otišao. Za svo to vreme sam bio oblivan jasnim a apstraktnim osećajem sreće i prilivom energije u moje biće. Energije koja je tu, na ulicama Grada ostala u vremenu od pre 32 godine, osetila me i vratila se u svoje biće. Nisam mislio ni o čemu konkretnom, nisam se sećao ničeg određenog, ali sam bio tu u oblaku onoga što sam bio i naprosto sam se transformirao, telo mi je u značajnoj meri promenjeno, lice je odrazilo lik koji je već davno nestao i nimalo mi nije sličan.

Bio sam tada prilično glup i konsekventno arogantan i konstantno nesrećan. Ali, neki ljudi su me voleli a da ja to nisam ni znao. Bio sam suviše opterećen sobom da bi obraćao pažnju na okolinu. No, sav takav, ozbiljno manjkav i osujećen, bio sam prilično popularan. Verovatno zbog te energije koju sam nosio a koju sam sam video kao sutonski sumračnu.

Vremenom, trudio sam se i prilično uspevao da menjam svoj karakter i loše osobine. Postao sam pošten i empatičan, potrudio se da više ni nehotice ne povređujem ljude. Ljudi, čak i meni bliske osobe me zaboravljaju i ignorišu.

Postao sam empatičan i više nisam simpatičan.

Četiri su promene između mene sada i mene u tom vremenu u tom Gradu. Više ne ličim na sebe ni fizički ni karakterno. Uglavnom ni sam sebe ne prepoznajem, ponekad do granice zaprepašćenja.

Grad i kiša su me vratili i – i u sasvim običnom ogledalu sam video sebe i prepoznao se i, gle, bio mi je simpatičan taj lik.

Ne, ne bih menjao ovo što sam postao posle mnogo truda i uklopio ga u sliku prilično dobre osobe. Poslednjih godina sam povremeno pomišljao da na neki način ponovo postanem ono što sam bio i, mada se nagrada čini primamljiva – da me vole- s gadljivošću odbijam taj sebični i isprazan lik. O, jaka je potreba da te ljudi prihvataju i, mada ih mučiš, vole na neki način. No, ja sam se okrenuo na drugu stranu ogledala i svoj lik prilagođavam uslovima „svog“ idealnog sveta. On, stvarno, ne postoji i nalazi se u nekoj hipotetičkoj budućnosti i u imaginarnim dimenzijama i ja se, bez ikakve garancije i uz mnogo sumnje, okrećem na tu stranu i žestoko patim ovde i sada…

Ponekad mi se čini da jednostavo i neminovno – propadam.

Išao sam da potražim posao i sobicu u kojoj bih, posle svih bezdomnih godina, postavio okvir grobnice u kojoj bih nestao…

…Samo da pada duga, tiha kiša dok prolazim na posao i s posla ulicom koja je bila pod kaldrmom pre tridesetak godina, da ne srećem nikoga koga bi trebalo pozdraviti i da nemam bilo šta bilo kome da kažem i da tuđe reči prolaze pored mog besmislenog osmeha.

S daleke periferije, koja nekada nije bila ni blizu Grada, dugo sam putovao do centra. Padala je jaka i obilna kiša, autobus je nosio mnoge znakove propadanja. Kiša je oblivala zamagljena stakla. Kroz njih, jedva sam raspoznavao ulice i mesta kojima sam se nekada kretao. Povremeno sam gubio orjentaciju, nešto zbog novih delova u slici Grada, nešto zbog drugačije trase kretanja. Onda bi se obradovao kada bi naišla ona poznata mesta. Fleševi sećanja. Dok smo stigli, kiša je prešla u strpljivo sipljivo natapanje. Hteo sam da vidim jednu od Lininih avatarijanki. Telefon je kazao da je zauzeta. Hoću li je uopšte ikada više videti. Prošao sam pešice kroz Bulevar i stigao do Zgrade. Mnogi likovi koji ulaze i izlaze, pričaju ispred. Kafana koja više nije to.

Čekam poznati broj dok se kiša prlja po čađavom asfaltu. Pogledam uvis i gledam u visoke prozore.

Kiša mi pada na lice i u oči.

Nekoliko letnjih dana se prošunjalo u početak proleća. Jednog dana su došli oblaci, nesigurno se vrteli, nestajali… Konačno su pustili kišu, zastali… Jednog jutra me probudilo sunce sa brega iznad sela. U ovo doba godine rano ujutro sija pravo u moj krevet. Bilo je u jednoj rupi od oblaka, sijalo pola sata a zatim je počela kiša. Padala je i prestajala. Kada je pala noć, padala je dugo i obilno, razbijala se i slivala niz moj plastični krov i limene oluke. Nisam stigao da je slušam. Nešto sam drugo radio ili sam bio zauzet glupostima. Crna magija ekrana i zvukova iz aparata me odvojila od drevne uspavanosti uz kišu.

Padala je i sutradan. Podložio sam vatru. Kiša i vatra nisu uspele da me odvoje od crne magije. Tek povremeno sam hvatao tišinu i zvuk kiše i vatre. Pre dvadeset hiljada godina su bile moje omiljeno vreme u mojoj pećini. Onda je crna magija zauzela svet i uvukla se u moju sadašnju pećinu. Prisećam se one da „pesnik u osami gradi svoju grobnicu u svetu koji je zao i nepodnošljiv“. (Zanimljivo, meni pećina simboliše i magičnu osamu i magičnu utešnost ženske seksualnosti. Konsekventno, došao sam do pesme u kojoj je Ona i moja ljubavnica i moja smrt i moj nov život. Kao nekakav povratak u matericu.) Srećom da nisam pesnik. Nekad me to obuzima. Skoro da ne uspevam da pišem normalno-ispraznu prozu. Bez svesne namere rečenice počinju da me uvlače u ritam, poetsku slikovnost. Ljudi to teško mogu da čitaju. Oni su u drugom svetu i tamo moje rečenice imaju ili neko glupo značenje ili su samo zamršen lavirint s povremenim razumljivim bljeskovima.

Izgleda da u mom svetu nema mnogo ljudi.

Samo svetlo i toplota vatre i muzika kiše.

Svetlo i voda. Dva elementa , dva Božja ispisnika. Nije ih Bog stvorio, oni su Božja emanacija, izraz Božje ličnosti i postojanja. Muzika je počela sa vremenom. Bila je i plač novorođenčeta i radost početka. Bila je vatra stvaranja sveta. Svemir je progovorio i u toj kolevci su začeta čuda. Puls vode i igra svetla. Otkuda je voda: da li je ceo svemir ili je samo izliv Božanske Ljubavi u Raj.

Svetlo i voda tvore dugu: pečat Zaveta.

Nekad davno, bio sam na vrhu planine usred Sredozemlja. Gledao sam mali izvor vode na vrhu planine na ostrvu u sred slane vode. Bio je sladak i tiho mirio niz padine ka moru. Sipila je tiha, topla kiša i mešala se sa večnim pulsom mora. Na stotine duga se prelamalo nad morem i pod nebom. Eto bes